Đề ôn tập thi THPT Quốc Gia môn Toán năm học 2016 - 2017 trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa

28 21 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2017, 01:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 ĐỀ THI THAM KHẢO Môn thi: TOÁN ( Đề thi gồm 01 trang ) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu ( 1,0 điểm ) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  x3  3x  Câu ( 1,0 điểm ).Viết phương trình tiếp tuyến hàm số y  x3  3x  điểm có hoành độ Câu ( 1,0 điểm ) a) Cho số phức z thỏa mãn: (1  i) z   4i  Tìm số phức liên hợp z b) Giải phương trình log ( x  5)  log ( x  2)  Câu ( 1,0 điểm ) Tính tích phân I   ( x   x  1) dx Câu ( 1,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1;2;1) mặt phẳng ( P) có phương trình: x  y  z   Viết phương trình tham số d qua M vuông góc với (P),Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm góc tọa độ tiếp xúc với (P) Câu ( 1,0 điểm ) a) Giải phương trình: 4sin x  cos x   sin x b) Trong công tác chuẩn bị lực lượng cứu hộ cứu nạn để thực nhiệm vụ cấp cứu kịp thời máy bay Su-30 MK2 Casa-212 việt nam rơi biển.Bộ quốc phòng chọn ngẫu nhiên tàu số tàu kiểm ngư tàu cảnh sát biển để tăng cường công tác tìm kiếm.Tính xác xuất để có tàu cảnh sát biển chọn Câu ( 1,0 điểm ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD),Biết SD  2a góc hợp đường thẳng SC với mặt phẳng đáy 300 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC) Câu ( 1,0 điểm ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD.Gọi M điểm đổi xứng B qua C N hình chiếu vuông góc B MD.Tam giác BDM nội tiếp đường tròn (T) có phương trình: ( x  4)2  ( y  1)2  25 xác định tọa độ đỉnh hình chữ nhật ABCD biết phương trình đường thẳng CN: 3x  y  17  ;đường thẳng BC qua điểm E (7;0) điểm M có tung độ âm  x   ( x  1)( y  2)  x   y  y   Câu ( 1,0 điểm ) Giải phương trình:  ( x  8)( y  1)  ( y  2)( x   3)   x  4x   x; y  R  Câu 10 ( 1,0 điểm ) Cho x, y, z  [0;2] thỏa mãn: x  y  z  Tìm giá trị lớn biểu thức P 1    xy  yz  zx 2 x  y  y  z  z  x2  2 Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh:……………………………………….…… …; Số báo danh:…………………… … … ĐÁP ÁN-CHI TIẾT Câu ( 1,0 điểm ) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  x3  3x  Giải:   Tập xác định: D=/R Sự biên thiên:  y '  3x   x 1 y '   3x      x  1 hàm số đồng biến khoảng (; 1) (1; ) hàm số nghịch biến khoảng (1;1) + cực trị: hàm số đạt cực đại x  1; yCD  hàm số đạt cực tiểu x  1; yCT  3 + Giới hạn: lim y   x  + Bảng biến thiên:  Đồ Thị: lim y   x  Câu ( 1,0 điểm ).Viết phương trình tiếp tuyến hàm số y  x3  3x  điểm có hoành độ Giải: Gọi M(x0;y0) hoành độ tiếp điểm Theo đề ta có x0   y0  Mà ta có : y '  3x0   y ' x0   Pttt : y  y ' x0 ( x  x )  y0  9( x  2)   x  14 Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm y  x 14 Câu ( 1,0 điểm ) a) Cho số phức z thỏa mãn: (1  i) z   4i  Tìm số phức liên hợp z b) Giải phương trình log ( x  5)  log ( x  2)  Giải : a) Ta có : z   4i (2  4i)(1  i)  2i     i  z   i 1 i 2 Vậy : số phức liên hợp z z   i b) ĐK : x  PT  x2  3x  18   x  6, x  3(loai) Vậy phương trình có nghiệm x  Câu ( 1,0 điểm ) Tính tích phân I   ( x   x  1) dx 4 0 Ta có : I   ( x  3)dx   x  1dx  I1  I  x3  100 Xét I1   ( x  3)dx    x    0 4 t  2x 1 Xét I  x  1dx  I   t dt   x   t  Đặt : t  x  , đổi cận :   x   t  tdt  dx t 3 26 100 26   I  I1  I    42 31 3 Câu ( 1,0 điểm ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M (1;2;1) mặt phẳng ( P) có phương trình: x  y  z   Viết phương trình tham số d qua M vuông góc với (P),Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm góc tọa độ tiếp xúc với (P) Giải:  Đường thẳng d qua M(-1;2;1) nhận vecto n p  (1;2;2) làm vecto phương  x  1  t   d :  y   2t (t  R)  z   2t   Mặt cầu (S) có tâm O(;0;0;0) bán kính R  d (o;( P)) 1.0  2.0  2.0  1  (S ) : x2  y  z  d (O;( P))  Câu ( 1,0 điểm ) a) Giải phương trình: 4sin x  cos x   Đề ôn tập thi THPT Quốc Gia môn Toán năm học 2016 - 2017 trườngTHPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa Câu Câu Đồ thị hàm số y  x  x  có điểm cực đại là: A (0;  1) B (  1; 0) C (  2; 3) Đồ thị hàm số tương ứng với hình bên là: A y  Câu Câu  x  1 x2 B y  x2 C y   x  1 x2 Hàm số y  x  x  đồng biến khoảng: A (  ;1) B  1;   C ( ; 0) D y   x  1 x2 D (0;  ) 2x  đoạn  3;0 là: 1 x 9 B M   , m  4 C M   , m  3 D M  3, m   4 Giá trị lớn M giá trị nhỏ m hàm số y  A M  2, m  3 Câu  x  1 D (  3; 2) Cho hàm số y  3x  2 x  2x  Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số đường tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y  C Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận ngang y  3; y  D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang y  3 Câu Hàm số y  mx  m  1 x  m  x  đạt cực trị điểm x1 ; x2 thỏa x1  x2  m bằng: A 1 hay  Câu C hay D hay Giá trị m để hàm số y  x  x  m có cực đại, cực tiểu cho y CĐ y CT trái dấu? A m  Câu B 2 hay  B 2  m  C m  2  m  2 D  m  Tìm tất giá trị thực m để hàm số y  x4  2(m  1)x2  m  đồng biến đoạn  2 , 1 ? A m  Câu B m   C m   D m  Cho hàm số f  x   3x  có đồ thị  C  đường thẳng  d  cắt  C  hai x1 điểm phân biệt cho tổng khoảng cách từ giao điểm đến đường tiệm cận  C  bé Hỏi nhận định ? A Đường thẳng  d  có hệ số góc số dương B Đường thẳng  d  qua điểm A  1;  C Đường thẳng  d  không qua giao điểm đường tiệm cận (C) D Đường thẳng  d  có phương trình Câu 10 Câu 11 x  y  14 Một hải đăng đặt vị trí A có khoảng cách đến bờ AB=5km Trên bờ biển có kho vị trí C cách B khoảng 7km Người canh hải đăng chèo đò từ A đến M bờ biển nằm B C với vận tốc 4km/h đến C với vận tốc 6km/h Xác định vị trí điểm M để người đến kho nhanh A M cách B khoảng 4, 472km B M cách B khoảng 4, 427km C M cách B khoảng 4, 442km D M cách B khoảng 4, 432km Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  mx  29 điểm cực trị A , B , C cho tam giác ABC có trực tâm H  0;    A m  4 B m  3 C m  2 D m  1 Câu 12 Phương trình 43 x2  16 có nghiệm là: A x  Câu 13 B x  C D C y '  x ln D 3ln x Đạo hàm hàm số y  log x là: A y '  x ln B y '  3ln x m2  có ba Hàm số đồng biến tập xác định nó? Câu 14 x B y    3 A y   0,5  x Hàm số Câu 15  y  x2  x  A  ;    2 có tập xác định là: B   ; 1 A  ;16   B  1;   C   ; 1   ;   D  1;  C  1;16  Tập nghiệm bất phương trình x  3.2 x1   là: A x  B  x  log C 1  x  nghiệm Khoảng sau chứa số m: A  ; 1 B 1;  C  ;  x  D x  log D  ;  x 2 D m    m   A   m   B m   C m   Lãi suất tiền gửi tiết kiệm số ngân hàng thời gian qua liên tục thay đổi Bạn Châu gửi số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7% / tháng chưa đầy năm, lãi suất tăng lên 1,15% tháng nửa năm bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm lãi suất giảm xuống 0,9% tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm số tháng tròn nữa, rút tiền bạn Châu vốn lẫn lãi 5.747.478,359 (chưa làm tròn) Hỏi bạn Châu gửi tiền tiết kiệm ngân hàng tháng? A 10 tháng B 11 tháng C 15 tháng D 21 tháng Gọi số nguyên a; b thỏa đẳng thức Giá trị hiệu b  a là: A 3 B Câu 22  1 Phương trình    m    2m   có nghiệm m nhận giá trị : 9 3 Câu 19 Câu 21 D  ;  Gọi m số thực dương cho phương trình x3  3x2   log2  2m  có Câu 18 Câu 20 x e D y      Tập nghiệm bất phương trình log 22 x  6log x   là: Câu 16 Câu 17  C y  x Tích phân I   x.e x dx log 22  x   5log  x   a log x  b,  x   C D 6 A 1 B C D Hàm số F ( x)  e x  x nguyên hàm hàm số sau Câu 23 x3  x A f ( x)  e x  x B f ( x)  e x  C f ( x)  e x  x D f ( x)  e x  x Câu 24 Hình phẳng giới hạn đồ thi hàm số y  f ( x), y  , đường thẳng x  a, x  b (a  b) quay quanh Ox tích V1 Hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  2 f ( x), y  , đường thẳng x  a, x  b (a  b) quay quanh Ox tích V2 Lựa chọn phương án A V1  4V2 B 4V1  V2 C V2  2V1 D V1  2V2 Câu 25 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số f ( x )  x  x  g ( x )   x  x  A Câu 26 Biết B C D 3x  x  1 x  dx  a ln  b ln  c , với a, b, c  Tính S  a  b  2c A S  3 B S  19 C S  D S  Câu 27 Cho D miền kín giới hạn đường y  x , y  – x y  Tính diện tích miền D A B C D Câu 28 Ông An muốn làm cổng sắt có hình dạng kích thước giống hình vẽ kế bên, biết đường cong phía parabol Giá 1m cổng sắt có giá 700.000 đồng Vậy ông An phải trả tiền để làm cổng sắt (làm tròn đến hàng nghìn) A 6.423.000 đồng B 6.320.000 đồng C 6.523.000 đồng D 6.417.000 đồng Câu 29 Cho z  4  5i Tìm phần thực, phần ảo số phức z A.Phần thực B.Phần thực C.Phần thực D.Phần thực phần ảo 5i phần ảo 4 phần ảo 5 4 phần ảo 5i Cho số phức z  a  bi ; a  , b    khẳng định sau sai? Câu 30 A z  a  bi B z  a  bi C z  a  b D z  a  b Trên hệ trục tọa độ Oxy cho điểm A(3; 4) biểu diễn số phức z Phần ảo số Câu 31 phức w  A z z B ... HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2016 Câu (1,0 điểm) a Cho số phức z = + 2i Tìm phần thực phần ảo w = 2z + z w = 2(1 + 2i) + (1 – 2i) = + 4i + – 2i = + 2i Phần thực phần ảo b Cho log2 x = Tính giá trị biểu thức A = log2 x² + log1/2 x³ + log4 x 2 Câu (1,0 điểm) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số y = –x4 + 2x² Bạn đọc tự giải Câu (1,0 điểm) Cho hàm số f(x) = x³ – 3x² + mx – Tìm m để hàm số f(x) có hai cực trị x1, x2 Tìm m để x1² + x2² = TXĐ: D = R f’(x) = 3x² – 6x + m Hàm số f(x) có hai cực trị x1, x2 f’(x) = có hai nghiệm phân biệt x1, x2 Δ’ = – 3m > m < Khi x1² + x2² = (x1 + x2)² – 2x1x2 = 2² – 2m/3 = m = 3/2 (nhận) Vậy m = 3/2 hàm số f(x) có hai cực trị x1, x2 thỏa x1² + x2² = A = 2log2 x – 3log2 x + (1/2)log2 x = (–1/2)log2 x = – Câu (1,0 điểm) Tính I = ∫ 3x(x + x + 16)dx 3 1/2 3/2 ∫ (x + 16) d(x + 16) = [x + (x + 16) ] = 88 20 Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(3; 2; –2), B(1; 0; 1) C(2; –1; 3) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A uuu đường thẳng BC r Đường thẳng BC qua B(1, 0, 1) nhận BC = (1; –1; 2) làm vector phương (BC): {x = + t; y = –t; z = + 2t Gọi (P) mặt phẳng qua A vuông góc r đường thẳng BC với uuu Mặt phẳng (P) qua A(3; 2; –2) nhận BC (1; –1; 2) làm vector pháp tuyến (P): x – – (y – 2) + 2(z + 2) = x – y + 2z + = Gọi H hình chiếu vuông góc điểm A đường thẳng BC H thuộc đường thẳng BC => H(1 + t; –t; + 2t) H thuộc (P) => + t + t + 2(1 + 2t) + = t = –1 => H(0; 1; –1) Câu (1,0 điểm) a Giải phương trình sau: 2sin² x + 7sin x – = Phương trình (2sin x – 1)(sin x + 4) = sin x = 1/2 (vì sin x + > với x) x = π/6 + k2π x = 5π/6 + k2π (k số nguyên) b Học sinh A thiết kế bảng điện tử mở cửa phòng Bảng có 10 nút khác đánh số từ đến Để mở cửa cần nhấn liên tiếp nút khác cho số ba nút theo thứ tự nhấn tạo thành dãy số tăng có tổng 10 Học sinh B quy tắc nên nhấn ngẫu nhiên ba nút khác Tính xác suất để học sinh B mở cửa phòng Số cách nhấn ngẫu nhiên 10 số có thứ tự số phần tử không gian mẫu n(Ω) = A10 = 720 Gọi A biến cố: “Học sinh B mở cửa phòng.” Các ba số thỏa mãn điều kiện mở cửa theo thứ tự (0; 1; 9), (0; 2; 8), (0; 3; 7), (0; 4; 6), (1; 2; 7), (1; 3; 6), (1; 4; 5), (2; 3; 5) => n(A) = P(A) = n(A)/n(Ω) = 8/720 = 1/90 Câu (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông cân B, AC = 2a Hình chiếu vuông góc A’ mặt phẳng (ABC) trung điểm đoạn AC Đường thẳng A’B tạo với (ABC) góc 45° Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ chứng minh A’B vuông góc với B’C I = ∫ 3x dx + Gọi H trung điểm đoạn AC Góc A’B (ABC) góc A’BH => góc A’BH = 45° => A’BH vuông cân H => A’H = HB = AC/2 = a SABC = (1/2)HB.AC = a² VABC.A’B’C’ = A’H.SABC = a.a² = a³ Có A’A = A 'H + HA = a AB = a => A’A = AB Nên A’ABB’ hình thoi => AB’ vuông góc với A’B Mặt khác AC vuông góc với HB A’H => AC vuông góc với (A’HB) => AC vuông góc với A’B Suy A’B vuông góc với (ACB’) Vậy đường thẳng A’B vuông góc với đường thẳng B’C Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính BD Gọi M, N hình chiếu vuông góc A đường thẳng BC, BC Gọi P giao điểm MN AC Biết đường thẳng AC có phương trình x – y – = 0, M(0; 4), N(2; 2) hoành độ điểm A nhỏ Tìm tọa độ điểm P, A B uuuu r Đường thẳng MN qua M(0; 4) nhận MN = (2; –2) làm vector phương r => MN nhận n MN = (1; 1) làm vector pháp tuyến => phương trình đường thẳng (MN): x + y – = P = (MN) ∩ (AC) => tọa độ P thỏa hệ phương trình {x + y – = 0; x – y – = x = 5/2 y = 3/2 Do P(5/2; 3/2) Gọi Q hình chiếu vuông góc A CD Vì góc AMB + góc ANC = 180° nên AMBN nội tiếp => góc ANP = góc ABM (1) Tương tự ABCD nội tiếp => góc ADC + góc ABC = 180° mặt khác góc AND = góc AQD = 90° => ANQD nội tiếp => góc ADC + góc ANQ = 180° => góc ANQ = góc ABC (2) Từ (1) (2) => góc ANP + góc ANQ = góc ABC + góc ABM = 180° => M, N, Q thẳng hàng mà AMCQ hình chữ nhật => P trung điểm MQ => Q(5; –1) 5 PM = ( − 0) + ( − 4) = 2 A thuộc AC => A(t; t – 1) với t < AP = PM (5/2 – t)² + (3/2 + – t)² = 25/2 (t – 5/2)² Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 CHUYÊN ĐỀ 1. KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 1. Chủ đề 1: Bài toán về tiếp tuyến 1.1. Dạng 1: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm 0 0 M( , ) ( ) : ( )x y C y f x∈ = * Tính ' ' ( )y f x= ; tính ' 0 ( )k f x= (hệ số góc của tiếp tuyến) * Tiếp tuyến của đồ thị hàm số ( )y f x= tại điểm ( ) 0 0 ;M x y có phương trình ( ) ' 0 0 0 ( )y y f x x x− = − với 0 0 ( )y f x= Ví dụ 1: Cho hàm số 3 3 5y x x= − + (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C): a) Tại điểm A (-1; 7). b) Tại điểm có hoành độ x = 2. c) Tại điểm có tung độ y =5. Giải: a) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm 0 0 0 ( ; )M x y có dạng: 0 0 0 '( )( )y y f x x x− = − Ta có 2 ' 3 3y x= − '( 1) 0y⇒ − = . Do đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A(-1; 7) là: 7 0y − = hay y = 7. b) Từ 2 7x y= ⇒ = . y’(2) = 9. Do đó phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = 2 là: 7 9( 2) 7 9 18 9 11y x y x y x− = − ⇔ − = − ⇔ = − c) Ta có: 3 3 0 5 3 5 5 3 0 3 3 x y x x x x x x =   = ⇔ − + = ⇔ − = ⇔ = −   =  +) Phương trình tiếp tuyến tại của (C) tại điểm (0; 5). Ta có y’(0) = -3. Do đó phương trình tiếp tuyến là: 5 3( 0)y x− = − − hay y = -3x +5. +) Phương trình tiếp tuyến tại của (C) tại điểm ( 3;5)− . 2 '( 3) 3( 3) 3 6y − = − − = Do đó phương trình tiếp tuyến là: 5 6( 3)y x− = + hay 6 6 3 5y x= + + . +) Tương tự phương trình tiếp tuyến của (C) tại ( 3;5)− là: 6 6 3 5y x= − + . Ví dụ 2: Cho đồ thị (C) của hàm số 3 2 2 2 4y x x x= − + − . a) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành. b) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại giao điểm của (C) với trục tung. c) Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm x 0 thỏa mãn y”(x 0 ) = 0. Giải: Ta có 2 ' 3 4 2y x x= − + . Gọi ( ) 0 0 ;M x y là tiếp điểm thì tiếp tuyến có phương trình: 0 0 0 0 0 0 '( )( ) '( )( ) (1)y y y x x x y y x x x y− = − ⇔ = − + 1 Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014-2015 a) Khi ( )M C Ox= I thì y 0 = 0 và x 0 là nghiệm phương trình: 3 2 2 2 4 0 2x x x x− + − = ⇔ = ; y’(2) = 6, thay các giá trị đã biết vào (1) ta được phương trình tiếp tuyến: 6( 2)y x= − b) Khi ( )M C Oy= I thì x 0 = 0 0 (0) 4y y⇒ = = − và 0 '( ) '(0) 2y x y= = , thay các giá trị đã biết vào (1) ta được phương trình tiếp tuyến: 2 4y x= − . c) Khi x 0 là nghiệm phương trình y”= 0. Ta có: y” = 6x – 4. y” = 0 0 0 2 2 88 6 4 0 3 3 27 x x x y y   ⇔ − = ⇔ = = ⇒ = = −  ÷   ; 0 2 2 '( ) ' 3 3 y x y   = =  ÷   Thay các giá trị đã biết vào (1) ta được phương trình tiếp tuyến: 2 100 3 27 y x= − Ví dụ 3: Cho hàm số 3 3 1y x x= − + (C) a) Viết phương trình tiếp tuyến d với (C) tai điểm có hoành độ x=2. b)Tiếp tuyến d cắt lại đồ thị (C) tại điểm N, tìm tọa độ của điểm N. Giải a) Tiếp tuyến d tại điểm M của đồ thị (C) có hoành độ 0 0 2 3x y= ⇒ = Ta có 2 0 '( ) 3 3 '( ) '(2) 9y x x y x y= − ⇒ = = Phương trình tiếp tuyến d tại điểm M của đồ thị (C) là 0 0 0 '( )( ) 9( 2) 3 9 15y y x x x y y x y x= − + ⇒ = − + ⇒ = − Vậy phương trình tiếp tuyến d tại điểm M của đồ thị (C) là 9 15y x= − b) Giả sử tiếp tuyến d cắt (C) tại N Xét phương trình ( ) ( ) 3 3 2 2 3 1 9 15 12 16 0 2 2 8 0 4 x x x x x x x x x x =  − + = − ⇔ − + = ⇔ − + − = ⇔  = −  Vậy ( ) 4; 51N − − là điểm cần tìm Ví dụ 4: Cho hàm số 3 3 1 ( )y x x C= − + và điểm 0 0 ( , )A x y ∈ (C), tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A cắt (C) tại điểm B khác điểm A. tìm hoành độ điểm B theo 0 x Lời giải : Vì điểm 0 0 ( , )A x y ∈ (C) 3 0 0 0 3 1y x x⇒ = − + , ' 2 ' 2 0 0 3 3 ( ) 3 3y x y x x= − ⇒ = − T‵ 쇈 쇈 T쇈႟T 쇈om 쇈T R T쇈 T쇈႟T R o 3 o âu R P B  䁞 쇈o 쇈႟$ nR T쇈႟n R T쇈 T쇈 âu ႟R 섨႟P P 섨႟P ႟Ro o ႟R႟ ႟R R႟ o ႟P R 900 ㌳႟ 섨႟P P섨႟P 섨႟႟ ㌳R R oR o D ႟ x 1 dx  o ႟ 2  x o ႟2 ႟$ Ro R P R R႟P R ႟㌳႟ P o o3 P R ႟ 4o  ႟ o B âu R ႟ 섨႟P P섨႟P P ႟ ( o âu 4R 섨 âu 5R B P ႟ d o 섨႟P) ႟㌳႟ 섨႟P PR ႟ o ႟䁞 섨႟P ႟Ro d) D ( d) ႟  1 D P ႟ ႟R 섨႟P R ႟R ႟P ႟ ႟㌳ PR႟P Po ႟ ႟ ( ႟㌳ ႟PR ႟Po ( R  x2 R R  x R ႟ ႟ 섨႟ ㌳႟P ႟ ႟ (႟႟႟ o ႟P o 섨႟P o d) ႟㌳ 섨႟P 72 d D ႟㌳႟ 섨 P PR 1 R쇈 o P P ႟ ႟R ႟ ႟o႟ ( PR႟ x 1 ႟R x PR  1;1 o R ႟ B d) ႟ ႟섨 ႟ o) ႟႟ d ) ႟PR P섨႟P R R ႟ ႟P ( 섨႟P dRR ႟㌳႟ R P ႟ 䁞႟P PR ႟ 섨႟P ႟ P 섨႟P o o o  24  21 B o  8 o 3 4 D o  6 âu 6R 섨 P PR o Trang R  x  R 섨 P PR B R  x  x ႟R ႟䁞 o႟ ႟P D ႟P ႟ R âu $R P႟ P섨႟P P ㌳႟ 섨႟P o ႟ ႟Ro ႟P ႟P ႟ ႟ ႟R o âu 8R P႟ P섨႟P ႟PR ㌳႟ R႟ o 香 ႟R ႟R ㌳R P ႟ 5o 香 ႟ R႟ '  3o o 섨႟P ㌳႟ D o ႟R႟P o ႟( 香) R o ㌳Ro 섨႟P Po႟ o d ႟ 섨႟P x ႟ B ႟R႟ o 5o 섨R ႟R ႟ ႟ R o႟P ㌳R R  o o 섨႟P P 섨႟P P o3 12 o 香 B ႟ ႟㌳႟ ႟ P ႟R ㌳R R o ㌳႟ o3 섨섨႟P 3x 3x B PR ႟   0;    1;o  x R x2 1 섨섨႟P ႟  ႟  R x o x 1 o R 섨႟ ႟ 섨 ႟ P႟䁞႟ B R 섨႟ ႟ 섨 ႟ \ 1 ႟ R႟ D ႟R ႟ P   ;0  ႟R႟  0;1 x   0;1 D   ; 1 R 1;8  ႟P o3 D  x  1 R  1  B  ;1 8  âu ႟5R P႟ PR D .2 ႟Ro PR ႟ ႟  81 B o  0;1 o3 ႟ 1  x   ႟ x  ႟ ႟ ႟ o႟ ႟Ro PR ႟ P ႟R႟P o ႟R႟P 섨섨႟P B o âu ႟4R ႟ ႟ ႟PR R ႟Ro PR ႟ o âu ႟ R 5o 12 D R   x  x  P႟ P섨႟P ႟PR âu ႟ R 섨 D B R  x  x  âu ႟쇈R âu ႟႟R o R1 R  x  x  Trang o R o o R  x  x  o R  2o o 香 R âu 9R R o 香  o; 香 o 14 o 香 섨႟႟ o 섨d ႟ B ႟ ႟R 香 ႟ 1  D  ;3  8  R ႟ P ႟P ႟ 섨 ႟  ;1  1;   D R ႟ P ႟P ႟ 섨 ႟ P႟䁞႟ âu ႟6R 섨႟႟ ႟㌳႟ ႟ R ႟ ႟P o P P섨႟ P႟o R 1;   R႟ ႟ B F  x    ox  âu ႟$R 香 o P ႟ R ႟㌳႟P oo x R႟ R ႟ PR R   2x   oo x o P ႟Ro PR o႟ R쇈႟ P P ႟ d1 섨䁛႟ 쇈o xR x2 R   1 1 PR ႟ 섨섨႟P D  쇈  2R    1; 2; 1 ; 3; 4;1  R x  2R  d P ႟ o႟ P B 섨႟ P R R P ႟ 섨႟P o 98 섨 100 섨 䁞 香 o  x; R;  쇈o 香 P섨 ႟R ㌳ 섨 ႟Ro R o႟ ႟ R ႟ R ႟ 섨႟P Po႟ ႟ ႟ ႟ d섨႟ P ႟ 쇈 P섨 ႟႟ P ႟ (d) P႟o D  oo ႟o ႟ d섨႟ o R P ႟ (쇈)R P섨႟ R R R쇈႟ 2x  2R    ႟Ro (d) R (쇈); 쇈 o ႟႟ D P ႟ 섨႟႟ P ႟ ႟ ႟R 94 970 ႟ R쇈 2020 d섨႟ R R d섨႟ o Po႟ P ႟ R ႟R ႟ R쇈 ႟R ႟ o ႟R o႟ ႟P ႟ R쇈 B 100 섨 ႟ R쇈 D 104 섨 ႟ R쇈 섨႟P P섨႟ ႟R႟ P ႟ ႟R ႟႟႟ ㌳ 섨 ႟Ro d섨႟ ႟ d섨႟ ႟ ႟P o R 섨႟႟ ႟㌳႟ 섨႟P P섨႟ o Trang xR ႟P႟ ႟ P㌳႟ 01 2017 d섨႟ ႟ R쇈 ႟P쇈႟ ㌳ ㌳႟ ႟P႟ P섨႟P P 쇈o R d섨႟ R 03䀀o P ႟ (쇈) ႟႟ 섨R  o 섨႟P P႟䁞႟ ႟㌳႟P ႟ âu ႟R âu xR '  0;3;5  o R x 1 R    o 쇈 2 R႟ ႟ 香' 2; 1;3  섨䁛႟ 쇈o B âu 쇈R 섨႟႟ o P 䁞 ႟R႟ o o P ႟ o႟ R x R 1 2   1 1 R d2  쇈  2x  2R   P ႟ R o D B  쇈  2R    섨႟႟ P섨႟ ႟R D o  쇈  2x    âu ႟9R R B âu ႟8R 섨႟႟ 쇈 43  R o ႟႟  ;1 I  x x  1dx 섨 2 1 o âu B  1d R P႟ o  ႟ B âu 4R 香  1d 20 o 섨႟P ႟ 5o o 1 20   o 2 o  1 d D  x D o 1 o 2  1 x 2dx Po႟ o o 1 o 섨 P R  x  3x ႟R dR႟ ႟PR 섨 ႟ o ႟ 섨 P PR R  x  3x ႟R o႟ ႟P ႟ ႟ 섨R o B.1 D âu 5R 쇈 R ႟P႟ ႟P ႟Ro PR 섨 ႟Ro  ႟ R R ㌳ 섨  x  2x R x 1 o ႟ ႟P R P ㌳ R R o -2 B -1 âu 6R 섨 ႟ P ႟Ro PR ႟ 섨섨႟P  2;   D  2;    0 âu $R P႟ P섨႟P ႟PR R R႟ 600 R 섨 ႟ o âu ㌳ 섨  o2  Trang ㌳႟ ႟ R႟ ႟ ႟섨႟ R 香 o3 ႟R႟ ႟Ro B P섨႟ R R o ) ႟႟႟ P섨 od ႟ ㌳R ႟R႟P ႟ 香 R႟ 香 香 o o 쇈 ႟ 香 R o3 24 x 1 R D ႟ ႟ o3 ႟Ro PR  1 x   2; 1 P ႟ ႟P ႟ 香) ( o 섨႟P P 섨႟P P B âu 9R P႟ o ㌳R 香 ႟Ro 香 8R x  x2   P o 香 ႟R ( o3 o  3x 1  x  2x R B  0; 2 o  0;   ㌳R 2x 1 D  2o o ႟ P  2 o 쇈 o R Po D P ႟ ႟R  1 P ႟ P㌳႟ 0o PR ႟ R B  o2  섨섨႟P ႟ Po  2o  o  âu 쇈R 香 D 0  2o  o  0 ႟ ႟ 섨 R  1;18  R  3; 16  o R  ox  x  ႟x  d ႟R 섨 P PR 섨႟P o   ႟  d o B âu ႟R 香 D R  x  4x  ႟R 䁞႟ 섨 P PR x   f 'x  - f x ႟ P ႟ ႟PR o + -   -1 섨 PR ႟ o  âu 섨섨႟P x  4x  31  B 3 o f '    1 âu R 섨႟႟ 香  3; 2;3  P ႟ P ႟ ႟R႟ o o ႟ x âu 5R o႟ P 쇈o ႟ ( )R B 섨႟႟ xR 쇈 o P ႟ B 섨႟႟ P ႟ ႟P x‴ ႟ 섨႟ x  R 3  P䁞 R ႟ ႟ D f '  1  1 ( ) P쇈 ႟R ㌳႟ 섨႟P ႟P႟ ႟P  x; R;  o 쇈 ႟Ro PR R  ႟ 2x 쇈o R 섨 ႟ 섨 D 1  ႟႟ x ႟ x xR ႟Ro o ႟P႟ ㌳႟ 香 o႟ Trang B o P섨 ㌳ 섨 ႟Ro 섨RR P 쇈o xR D 섨႟P P႟䁞႟ ႟㌳႟P ႟ 2x  2R    o PRR D 2 R ႟ PR P 1; 2;1 ; o Po 1  MÃ KÍ HIỆU  ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 THPT Năm học: 2015 - 2016    Phần I :Trắc nghiệm khách quan(2 điểm)  !"#$%&'(!)*+,-. Câu 1:   !""#$ %& −/ $'( A. ) ≥ B.) ≤ C. )* D. )+ Câu 2: , /0123)456$7 8+ 90 :* ;* Câu3 :<=->)  ?)   $@ABCD)  4&)20!'E$)  )  F 8  & 9  & − :GH ;H Câu 4:, ABCD I   I /  /  + =   + =  J5  80I 90K:0GI ;0GK Câu 5::L!ACM1N%$3JOP/Q!'L=$R$SP!7OP/$' " 8H$ 9%$ :T$ ;K$ Câu 6:UO$  $@!ACM$'RE&$ 8 π 1$3 9  π 1$3 : &% π 1$3 ;  & π 1$3 Câu 7CLDJV7'$98:0&  N'$9;:0HH  W.!L$;XF 8H  9&  :IH  ;H  Câu 8UD'$'RE!R/T$?!A-$; E$LY$@D '1EJZ  T π = 3 8T1$  3 9HI1$  3 :1$  3 ;&TI1$  3 Phần II. Tự luận(8 điểm)  A 55 ° 30 ° m E C D B Câu 9(2,0 điểm) 3[\$R$"#$ 380 ( )  & K H  − − − 390    ) G)4  )G I) ?JZ+)+ 397!A]1O3/0)4!^!"1N   3J-L-LJZ!A ]1O_3)4/0&D$R$  J &3<= ABCD- &    H /  /  + =   − =  Câu 10(2,0 điểm) 3:LCL1`3/0)  J!A]1O3/0)G4H1 3 3aZ0b/)R$!6\!UL!"$@1`3J1O3FcLRN 3 D!"1O3$d1`3e!"$'L!U)  N)  fb)   4)   0&I 3U)gR$!S8!79O?!79)gheIHCiJe8JZJj.$ ZBJj.$$!HkS$!!7$ClJ8HEJj.$ $!$@55m Câu 11 (3,0 điểm) :L>!ACM13!AE89"FCn>!ACM1o8N 937/7e$d7/7e8J9$@!ACM13YApe:J; 3 :#CF#R$8:U7 3 :#CF · · 012 342 = $3<\XL!"$@8J9;NqL!"$@8:J9`L!" $@98J;::#XNqN`] Câu 12 (1,0 điểm) :#CF ( ) ( ) 4    &4  &4 ≥ + JZ?$R$ OAB GGGGGGGGGGG,7GGGGGGGGGGG MÃ KÍ HIỆU ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10  ……………………… Năm học 2015 - 2016  #$5678 Chú ý: G E-gL$R$R$7!D$L!".! G "!" I. Trắc nghiệm ( 2 điểm ) 29:#; !)!#<=>!?   & I H % T K 8 8 : 9 8 9 ; ; II. Tự luận (6 điểm) Câu Đáp án Điểm Câu 9 (2 điểm) 1.a1?H!"3 ( ) ( )  380& K H   %  H     0     − − − = − − − − − = ?H ?H 1.b1?H!"3 ( )      )G )G  ) G)4   90   )G I) )G  ) )G  ) = = aD+)+n ( ) )G )G N ) ) = − = ( ) ( ) G )G  90 ) )G ) ⇒ = −  ?H ?H 2.1?H!"3 3$'1O_3)4/0& /0G)4& aD1O3-L-LJZ1O_3n$'  &  + = −   ≠  13 aD1O3!^!"1N   ... hàng thời gian qua liên tục thay đổi Bạn Châu gửi số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7% / tháng chưa đầy năm, lãi suất tăng lên 1,15% tháng nửa năm bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm lãi... hàng thời gian qua liên tục thay đổi Bạn Châu gửi số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7% / tháng chưa đầy năm, lãi suất tăng lên 1,15% tháng nửa năm bạn Châu tiếp tục gửi; sau nửa năm lãi... BH  BO ' A '  O ' A' Áp dụng công thức Hê-Rong: S BO ' A ' Ta có : VB.OO ' A ' A  BH SOO ' A ' A  a3 a3  VB.OO ' A  VB.OO ' A ' A  12 Câu 43 Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập thi THPT Quốc Gia môn Toán năm học 2016 - 2017 trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa, Đề ôn tập thi THPT Quốc Gia môn Toán năm học 2016 - 2017 trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa, Đề ôn tập thi THPT Quốc Gia môn Toán năm học 2016 - 2017 trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay