Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nho Quan A, Ninh Bình năm học 2016 - 2017 (Đề 03)

7 30 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:32

SỞGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO TrườngTHPTChuyênVĩnhPhúc KHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGLẦNTHỨII NĂMHỌC2013– 2014 (Đềcó01trang) Môn:Toán12 KhốiD Thờigian :180phút(Khôngkểgiaođề) A. PHẦNCHUNGCHOTẤTCẢTHÍSINH(7,0 điểm) CâuI(2,0điểm).Chohàmsố x 1 y 2x 1 - + = + . 1) Khảosátsựbiếnthiênvàvẽđồthị (C)củahàmsốđãcho. 2) Viếtphươngtrìnhtiếptuyếncủađồthịhàmsố(C)saochotiếptuyếnđiquagiaođiểmcủa đườngtiệmcậnvàtrụcOx. CâuII(2, 0điểm)1)Giảiphươngtrình: ( ) 3 sin 2x sinx cos2x cos x 2 + + - = . 2) Giải phươngtrình: ( ) x e 1 ln 1 x = + + . CâuIII(1,0điểm). Tínhtíchphân : 2 0 2 x I dx 1 2x + = + ò CâuIV(1,0điểm). ChohìnhchópS.ABCDcóđáyABCDlàhìnhthangvuôngtạiAvàD, AB= AD=2a,CD=a,gócgiữahaimặtphẳng(SBC)là(ABCD)bằng 0 60 .GọiIlàtrungđiểmcủa cạnhAD.Biếthaimặtphẳng(SBI)và(SCI)cùngvuônggócvớimặtphẳng(ABCD).Tínhthểtích khốichópS.ABCD. CâuV(1,0điểm). Cho , ,a b c làcácsốdươngthoảmãn 3ab bc ca + + = .Tìmgiátrịnhỏnhấtcủa biểuthức: 1 4 ( )( )( ) M abc a b b c c a = + + + + . B.PHẦNRIÊNG(3điểm). Thísinhchỉđượclàmmộttronghaiphần(phần 1hoặc 2) 1.TheochươngtrìnhChuẩn CâuVIA(2,0điểm) 1)Trong mặtphẳng Oxy,cho đườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 1) 4C x y - + + = . Gọi ( ) 'C làđườngtròncó tâm thuộcđườngthẳng ( ) :3 0d x y - = vàtiếpxúcvớitrụcOyđồngthờitiếpxúcngoàivớiđườngtròn(C). Viếtphươngtrình đườngtròn ( ) 'C . 2)TrongkhônggiantọađộOxyz,viếtphươngtrình đườngthẳng ( ) D điqua ( ) A 3; 2; 4 - - ,songsong vớimặtphẳng(P): 3x 2y 3z 7 0 - - - = và cắtđườngthẳng(d): x 2 3t y 4 2t z 1 2t = + ì ï = - - í ï = + î .CâuVIIA(1,0điểm).Tínhgiớihạn 1 2 x 1 3 tan( 1) 1 lim 1 x e x x - ® + - - - . 2.Theochươngtrìnhnângcao. CâuVIB( 2,0điểm) 1) TrongmặtphẳngvớihệtọađộOxy,chođườngtròn ( ) 2 2 : ( 1) ( 2) 12C x y - + + = . Viếtphươngtrình đườngtròn(C’)có tâm M(5;1) biết(C’)cắt(C) tạihaiđiểm A,Bsaocho 2 3AB = . 2)TrongkhônggianvớihệtọađộOxyz,chobađiểm A(2;2; 2), B(0;1; 2)vàC(2;2;1).Viết phươngtrìnhmặtphẳng ( ) P điquaA,songsongvới BCvàcắtcáctrụcOy,Oz theothứtựtại M,N khácvớigốctọađộOsaochoOM =3ON. CâuVIIB(1,0điểm). Mộtchiếchộpđựng6cáibútmàuxanh,6cáibútmàuđen,5cáibútmàutím và3cáibútmàuđỏđượcđánhsốtừ1đến20.Lấyngẫunhiênra4cáibút.Tínhxácsuấtđểlấy được ítnhất2bútcùngmàu. HẾT www.VNMATH.com SỞ GD & ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TRƯỜNG THPT KIM SƠN A NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: TOÁN - LỚP 12 Thời gian làm bài: 90 phút Câu I (3,0 điểm) 1) Tìm giới hạn sau: x2  x  A  lim x 2 x2 B  lim ( x4  x2  1) x  C  lim x 1 2x  x 1 2) Cho hàm số: y  2cos x  cos2x Giải phương trình: y '  Câu II (3,0 điểm) 1) Cho hàm số y  x  3x  Hãy thực yêu cầu sau: Tìm tập xác định lim y Tìm giới hạn x Tìm x cho y '  Tìm x cho y '  tìm x cho y '  2) Tìm m để phương trình: x  3x   mx  2m  có nghiệm phân biệt cho tổng bình phương nghiệm 2016 Câu III (2,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 3a Cạnh bên SA vuông góc với đáy SA = 3a Gọi M, N trung điểm SB SD 1) Chứng minh AM vuông góc với SC SI 2) Mặt phẳng (AMN) cắt SC I Tính tỉ số SC Câu IV (2,0 điểm) 1) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(0;2) Gọi H hình chiếu vuông góc B lên AC Trên tia đối HB lấy điểm E cho BE = BD Biết phương trình đường thẳng DE: x – y = Gọi A’ đối xứng với A qua DE Tìm tọa độ điểm A’ tọa độ điểm D 7 x  y  xy ( x  y )  12 x  x  3  x  y   3x  y  2) Giải hệ phương VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Ọ TRƯỜNG THPT NHO QUAN A GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ 03 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Số sau số ảo? A a  2i , a  R C  0i B  i D  i Câu Số sau có số đối, số liên hợp số nghịch đảo nhau? A 2 i B  i Câu Kết phép tính A 2  3i C  i D C  3i D  3i  2i i B 2  3i Câu 10 Số liên hợp dạng lượng giác số phức z 1 3i       A  cos C  cos 3  i sin   i sin       B  sin  3  D  sin  3 3  i cos  i cos   3   3     u  (1;0;  1) v Câu 11 Nếu  (1; 1;1) vecto vuông góc với u v có tọa độ A (  1;  2;  1) B (1; 2;1) C (  1;  1;  2) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  x  t  A  y    t   z    x   8  C t y    t 3  2  z  t  3  x t B y z  x  t  D  y     z   t VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-B 4-D 5-D 6-B 11-A 12-B 13-D 14-B 15-A 16-A LỜI GIẢI CHI TIẾT 7-A 8-B 9-A 10-C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  1 1 1 1  3 f ( x)   dx   f ( x)dx   dx  F (1)  F (1)   9   5 Câu 7: Đáp án A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A Chương V: Đạo hàm Năm học 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 45 phút I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Câu 1: Tiếp tuyến với đồ thị hàm số f(x) = điểm có hoành độ x0 = -1 có hệ số x −1 góc là: A -1 B -2 C Câu 2: Một vật rơi tự theo phương trình với g = 9,8 (m/s2) Vận tốc tức D 1 s = gt (m), thời vật thời điểm t = 5(s) là: A 122,5 (m/s) B 29,5(m/s) Câu 3: Cho hàm số Chọn câu trả lời A C 10 (m/s) D 49 (m/s)  4x +  y= ÷  x +2 B  x +41x +  − x y ' = y2'=  ÷ 2÷ 2 2 + ) x C D  4xx ++41x2x ++1( 2x  +( x82 )− +x +2 y ' = y2'=  ÷ ÷ 2 + 2x)2 + x22 + Câu 4: Hàm số sau  xx+2 x2− 2x +( 2x−15 ( x − 1) có đạo hàm A B y= x + 6x 4x + 59 x −1 x2 − + 6x + y= Câu 5: Cho f(x) = Tập nghiệm x xx2− + +x bất phương trình f’(x) ≤ là: A [-2;2] Ø ( 0; +∞ ) C B Câu 6: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số , biết tiếp tuyến y= dx 3: y = 8x +2 − 2x + 3x + song song với đường thẳng A 12 y= y 8x = 8x + + , y, =y 8x = 8x − 33 B C D D R VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí −1 11 −1 9797 y =y = 8xx + , y = 8x −x − 8 33 C D x+6 y= x3+ 15 315 − 22 ( (xx++99) ) Câu 7: Tính đạo hàm hàm số A B C D Câu 8: Cho f(x) = sin2x – cos2 x + x Khi f’(x) bằng: A 1- 2sin2x B 1- sinx.cosx C 1+ 2sin2x D -1 – 2sin2x Câu 9: Đạo hàm hàm số biểu y = sin 3x thức sau ? A −− 3cos cos3x 3cos cos 3x 3x sin 3x B C D −1 = x Câu 10: Phương trình tiếp tuyến y = f (x) đồ thị hàm sốtại điểm có hoành độ A y = −4x + − B C Câu 11: Cho y = Ta có bằng: A B C D x + yx + y' x12 + 2 x + x x+ 1+ D Câu 12: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình , S( t ) = −1 t + 3t − 2t − 4 t tính giây (s) S tính mét (m) Tại thời điểm nào, gia tốc chuyển động đạt giá trị lớn nhất? A B C t t== 0223 D Câu 13: Số gia Δy hàm số y = x2 + 2x điểm x0 = là: A Δ2x + 4Δx B Δ2x - 2Δx C Δ2x - 4Δx D Δ2x + 2Δx – VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 14: Đạo hàm hàm sô : A B II – PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) y = tan x 11 C − 222 sin cos sin xx D - Câu 1: Tính đạo hàm hàm số sau: y = 2x5 – x3 – x2 y = x sin x + x + Câu Cho hàm số y = x -3x Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d) : y = -x + 2017 Đáp án đề kiểm tra tiết học môn Toán lớp 11 I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) A C A 10 A 13 A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D B A C II – PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) C 11 D B 12 A 14 B Câu 1: Tính đạo hàm hàm số sau: 1) y’ = 10x4 –4x2 – 2x (0,5 điểm) 2) (1,0 điểm) x y = sin x + x cos x + x2 + Câu 2: Cho hàm số y = x3 -3x Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d) : y = -x + 2017 (1,5 điểm) Ta có: y’ = x2 - Gọi M(x0;y0) tiếp điểm Khi đó: y’(x0)= (0,5 điểm) PT tiếp tuyến là: (0,5 điểm)  x0 = ⇔ x02 − = ⇔ x02 = ⇔  16 1010 x0 = −2 hay y x0 =y = 2=⇒ xx−−y20 −= − 3 PT tiếp tuyến là: (0,5 điểm) 16 10 x0 = y−= 2⇒ x +y = 3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC MÔN: TOÁN LỚP 10 CHƯƠNG Thời gian làm bài: 45 phút I TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) Câu Mệnh đề sau mệnh đề A Với số thực a, b, c ta có: a < b ⇔ ac < bc B Với số thực a, b ta có: a < b ⇔ a2 < b2 C Với số thực a, b, c, d ta có: a < b ⇒ c < d a +c < b+d; D Với số thực a, b, c, d ta có: a < b ⇒ c < d ac < bd Câu Tập nghiệm bất x + x − ≤ + x − phương trình là: ∅ [ 2; + ∞ ) { 2} A ; B ; C ; Câu Tập nghiệm bất phương x − ( x − 2) trình là: 1   ; + ∞ ÷\ { 2} ( −∞; 2] D ≥0 1   −∞;  ∪ ( 2; + ∞ ) 2  1   ; ÷ A ; B ; C ; Câu Tập nghiệm bất phương x − x > −9 1   −∞;  2  D trình là: ¡ ( 3; + ∞ ) (−∞;3) ∪ ( 3; + ∞ ) { 3} A B C D Câu Trong hình vẽ dưới, phần không bị gạch sọc (kể bờ) miền nghiệm hệ bất phương trình nào? D O A B -3 C D 16 Câu Nghiệm bất phương trình x − ≤ 6= f(x) = (x + 3)(5 - x) là: y y- Câu Giá trị lớn hàm số : 3x + y < ≥6 x + y − 12 ≤ >0 3x + y ≤ >6 x + y − 12 < ≥0 -12= 4x+y C { { +2 B 3x A x VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí là: −2 ≤ x ≤ − A ; Câu 8: 1≤ x ≤ −1 ≤ x ≤ B ; C ; tập nghiệm hệ bất Χ = [ −1; ) x≤2 D phương trình sau đây? { { 2( x − 1) ≥ x ≥ −1 { 2( x − 1) > x ≥ −1 A B II TỰ LUẬN (6.0 điểm) { 2( x − 1) ≤ x ≤ −1 C D Câu Giải bất phương trình sau: a) b) x − 35 x +≥4 ≤22 x − Câu Cho Tìm m để bất f ( x) = ( mx−−1f 3)( x)2 >−x 02− (2m − 1) x − phương trìnhvô nghiệm Câu Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn điều kiện x + y + = 3xy Tìm GTLN biểu thức sau: P= 1 + x ( y + 1) y ( x + 1) 2( x − 1) < x ≥ −1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề kiểm tra tiết học môn Toán lớp 10 Bài Phần trắc Nội dung 1C, 2D, 3A, 4C, 5A, 6D, 7B, 8D nghiệm Phần tự luận Lập bảng Điểm 4.0 0.5 x ≥ ⇔ f ( x) = ≥0 x−3 x−2 ( x − 3) ( x − ) xét dấu f(x) 1a x x x-2 x-3 f(x) +∞ −∞ - 0 + + + + - + + + + Dựa vào bảng xét dấu S = [ 0; ) ∪ ( 3; + ∞ ) ta có bất phương trình cho có tập nghiệm 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25  x − 5x + ≥  x − x + ≤ x − ⇔ 2 x − ≥  x − x + ≤ x − x + 2 1b  xx=≤11 ⇔ xx≥≥44  Vậy bất phương trình ⇔  x ≥  x ≤ cho có tập nghiệm  x ≥  S = { 1} ∪ [ 4; + ∞ ) TH1: m = Bất phương trình trở thành -1 > Suy với m = bất phương trình cho vô nghiệm 0.75 0.75 0.25 0.25 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (1) TH2: m bất phương trình ≠ cho vô nghiệm { mm−TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Mã đề thi 132 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG III NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: GIẢI TÍCH– LỚP 12 THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = lnx, trục hoành, đường thẳng x = 1, x = e Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay (H) quanh trục Ox A   e   B   2e   C   e  1 D  e  1 Câu 2: Công thức sau sai? x 1  C   1  1 C  kdx  k  C A ax  C  a  0, a  1 ln a D  e x dx  e x  C   x dx  B  a x dx  dx x  B I  ln Câu 3: Tính tích phân I   A I   ln C I  ln D I  ln  1;   F  3  Tìm F(x) x 1 C F  x   x   D F  x   x   Câu 4: Cho biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   A F  x   x   B F  x   x   Câu 5: Tính diện tích hình phẳng S hf giới hạn đồ thị hàm số y  x  x  , trục hoành; hai đường thẳng x = 1, x = A S hf  31 Câu 6: Biết  B S hf  49 C S hf  21 D S hf  39   , a, b số nguyên dương Tính tổng P  a  2b a b  x dx  A P = 26 B P = 28 C P = 24 D P = 20 Câu 7: Một xe ô tô chạy với vận tốc 54km/h phát phía trước có chướng ngại vật đường cách khoảng 20m, người lái xe định hãm phanh; từ thời điểm ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v  t   6t  15 (m/s) t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến ô tô dừng hẳn, ô tô cách chướng ngại vật mét? A 1,35m B 1,45m C 1,25m D 1,15m  x dx cos x Câu 8: Tính tích phân I   A I    ln B I    ln C I     ln D I     ln Câu 9: Tính tích phân I    x  1 dx A I  B I = C I  D I = Trang 1/4 -đề thi 132 Câu 10: Tính tích phân I=  A I    3x  1 B I  ln  3x  1  C C dx 3x  1 D I  ln 3x   C C I  ln 3x   C Câu 11: hiệu V thể tích khối tròn xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b, xung quanh trục Ox Công thức sau ? b  A V     f  x  dx  a  b B V    f  x dx a b b C V   f  x dx D V    f  x  dx a a Câu 12: Nếu t   x tích phân I   x  xdx trở thành   A I    t t dt 2 Câu 13: Tính   A 2 x x   1  t  t dt B I  3 C I  2 B x 1  1  t 2t dt ln dx , kết sai ? x 1  C 2  C C 2 x   D I  3  t t dt  1  C D x C  Câu 14: Tính tích phân I   cos x sin xdx A I  1  12 B I  2  12 C I  3 D I    4 12  Câu 15: Cho f(x) hàm số có đạo hàm f   x  liên tục đoạn  0;  f    Biết  2   f   x dx  2 Tính   f  2     2     2 A f     3  2 B f  Câu 16: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x  A  f  x dx  ln x  x C  f  x dx  ln x  x C C Câu 17: Tìm nguyên hàm I    x  1 dx    5  2 C f  x D f  B  f  x dx  ln x  x D  f  x dx  ln x  x C C A  3x  1 I C I  6 C  3x  1  C 18  3x  1 B I   C 18 x  1  D I   C Trang 2/4 -đề thi 132 Câu 18: Một nguyên hàm hàm số f(x) = A ln 5sin x  cos x 5sin x  B  ln 5sin x  C ln 5sin x  D ln 5sin x  + C Câu 19: Tính tích phân I   xe x dx A I  xe x  C B I  xe x  e x  C 4x 1 dx x   22 B I   ln C I  xe x  e x  C D I  e x  C Câu 20: Tính tích phân I   A I  22  ln C I  22  ln D I  10  ln Câu 21: Cho hàm số y = f(x) liên tục đoạn  a; b   a, b  , a  b  Gọi S diện tích hinh phẳng giới hạn đường y = f(x), trục hoành hai đường thẳng x = a, x TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN Mã đề thi 132 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG III NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN: GIẢI TÍCH– LỚP 12 THỜI GIAN: 45 PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: hiệu (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = lnx, trục hoành, đường thẳng x = 1, x = e Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay (H) quanh trục Ox B C D ππ2( (2ee− +−122)) ) A Câu 2: Công thức sau sai? x α +1 A B ax xα a x dx dx = = + C + C a > α 0, ≠ a − ≠ 1 ( ( ) ) C D ∫∫ e∫xkdx dx ==ekx + C lnαa+ ∫ Câu 3: Tính tích phân I = dx ∫ A B 11 775 x + II I===− lnlnln C 22 575 D 3)+∞ = 13) Câu 4: Cho biết F(x) nguyên hàm f ( (F x−)(1;= hàm số Tìm F(x) x +1 A B FF( (xx) ) ==2 xx++11− ++ −11 C D y = x 3S+hf x + Câu 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số, trục hoành; hai đường thẳng x = 1, x = B C D 49 39 21 31 A S hfhf = P = a + 2b Câu 6: Biết , a, b số nguyên dương Tính − x dx = + π ∫0 a b tổng A P = 26 B P = 28 C P = 24 D P = 20 v ( t ) = −6t + 15 Câu 7: Một xe ô tô chạy với vận tốc 54km/h phát phía trước có chướng ngại vật đường cách khoảng 20m, người lái xe định hãm phanh; từ thời điểm ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc (m/s) t khoảng thời gian tính giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến ô tô dừng hẳn, ô tô cách chướng ngại vật mét? A 1,35m B 1,45m C 1,25m D 1,15m π Câu 8: Tính tích phân x B C π I=∫ dx A I I = = − +− ln cos x D Câu 9: Tính tích phân I = ∫ ( x + 1) dx A B I = C D I I= = 32 dx Câu 10: Tính tích phân I= A B .C D 1ln∫( 3x3+ ) ++CC III===−ln ln 3x + 12 + C Câu 11: hiệu V thể tích khối tròn ( 3x + 1) xoay tạo thành quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b, xung quanh trục Ox Công thức sau ? bb A B   bb V = π f x dx ( ) V = π  ∫ f ( x ) dx ÷ C D  aa  V V= π = ∫ ff ( xx) dx Trang 1/3 -đề thi 132 aa Câu 12: Nếu tích phân trở thành t = 1− x I =−21∫21 x − xdx A B C II == 3∫∫∫0( (11(11−−−−tt3tt33)3)2)tt332dt dt dt Câu 13: Tính , kết sai ? 1−2−12 ln dx ∫2 2 2+−21 x+ C x ( ) x +x1 A B .C D Câu 14: Tính tích phân B C D I = ∫ cos x sin xdx A −−1423+− + 22 II = I== 12 12 12 π f ′ (πx )π Câu 15: Cho f(x) hàm số có đạo hàm f (f0; 0) =÷ Biết Tính ∫0 f ′ (x) dx2 =22π liênA.tục đoạn B .C D  πππ  53π π Câu 16: Tìm nguyên hàm hàm số A D xx f ff ÷÷=÷==  222 22 f ( x ) = x + 22 dx == ln ln x ++xxx ++C C ∫∫ ff (( xx))dx B C 11 dx == ln ln x ++ xx ∫∫ ff (( xx))dx 22 22 ++C C D I = ∫ ( 3x − 1) dx Câu 17: Tìm nguyên hàm II == − ( (33xx−−11) ) ++C C 18 C ( 3x − 1) I I= =− A B 6 18 6 +C D cos x Câu 18: Một nguyên hàm hàm số f(x) = B C D + 15ln 5sin x − A ln 5sin 5sin 5sinxxx− −−999 − ln C I = ∫ xe x dx x xx x I =IIxe ==xe e+ − +e+CC +C Câu 19: Tính tích phân A B C D II == −10 22 22 ++lnln232 A B .C Câu 20: Tính tích phân D I =∫ 4x −1 dx 2x + + [ a; b] ( a, b ∈ ¡ , a < b ) Câu 21: Cho hàm số y = f(x) liên tục đoạn Gọi S diện tích hinh phẳng giới hạn đường y = f(x), trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b Công thức sau ? bab A B SS == ∫∫ f ( x ) dx dx C aba D y = f ( x) Câu 22: Cho hàm số có đồ thị (C) Công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi (C) và trục Ox (như hình vẽ) A § f x dx + f x dx ( ) ( ) B § ∫ ∫1 −3 f ( x ) dx + 44 f ( x ) dx C § D § ∫ ∫ −3 f ( x ) dx − f ( x ) dx ∫ ∫ Trang 2/3 -đề thi 132 −3 −03 x Câu 23: Nếu tích ...    z   t VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN 1-B 2- C 3-B 4-D 5-D 6-B 11-A 1 2- B 13-D 14-B 15-A 16-A LỜI GIẢI CHI TIẾT 7-A 8-B 9-A 10-C VnDoc - Tải tài liệu, văn... độ A (  1;  2;  1) B (1; 2; 1) C (  1;  1;  2) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  x  t  A  y    t   z    x   8  C t y    t 3  2  z  t  3...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Số sau số ảo? A a  2i , a  R C  0i B  i D  i Câu Số sau có số đối, số liên hợp số nghịch đảo nhau? A 2 i B  i Câu Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nho Quan A, Ninh Bình năm học 2016 - 2017 (Đề 03), Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nho Quan A, Ninh Bình năm học 2016 - 2017 (Đề 03), Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nho Quan A, Ninh Bình năm học 2016 - 2017 (Đề 03)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay