Đề kiểm tra 15 phút năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 12, trường THPT Đặng Thai Mai, Hà Nội

8 50 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:32

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI Trường THPT Trần Nhân Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2014-2015 Môn thi: Toán 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1 (3 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (C). 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2 Tìm m để đường thẳng (d): y = -3x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho AB = 5√2. Câu 2 (3 điểm) Giải các phương trình a) 4 x-1 .0,25 = 8 2/x b) c) Câu 3 (3 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tam giác ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, góc CAB = 30 o . Biết góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng 60 o . a.Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’. b. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (BA’C’) c. Gọi M là trung điểm của AC. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp MA’B’C’. Câu 4 (1 điểm) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT NỘI TRƯỜNG THPT ĐẶNG THAI MAI Họ, tên t ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 12 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 6: Cho hình chóp S.ABC với , , , , , hình chóp A Câ B C D Thể tích ch VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ta có: ' (2 1)2 0, Ta kiểm tra đáp án: A [ ( 1) nên hàm số nghị biến VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ta có: ' Xét phương trình: ' 3 Bảng biến thiên: x y’ - + ; 3) - y Dễ thấy khoảng nghịch biến hàm số là: ( Câu 6: Đáp án A Vì Nên ( ) => SA chiều cao hình chóp ASBC Diện tích (0; 3) + VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (SBC) ( ( Nên  ) ( ) ) AC chiều cao hình chóp ABSC có cạnh a nên có d iện tích là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí y Từ bảng biến thiên, ta thấy khoảng nghịch biến hàm số là: (-1;3) Câu 9: Đáp án D Ta có: ' ' Xét phương trình: , hai nghiệm phương trình Theo Vi-ét, ta có: Câu 10: Đáp án C Tập xác định: R Ta có: ' 2 Xét phương trình: 2 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NỘI Trường THPT Trần Nhân Tông ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2014-2015 Môn thi: Toán 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1 (3 điểm) Cho hàm số y = có đồ thị (C). 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 2 Tìm m để đường thẳng (d): y = -3x + m cắt đồ thị (C) tại 2 điểm phân biệt A và B sao cho AB = 5√2. Câu 2 (3 điểm) Giải các phương trình a) 4 x-1 .0,25 = 8 2/x b) c) Câu 3 (3 điểm) Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có tam giác ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, góc CAB = 30 o . Biết góc giữa đường thẳng AB’ và mặt phẳng (A’B’C’) bằng 60 o . a.Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’. b. Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (BA’C’) c. Gọi M là trung điểm của AC. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp MA’B’C’. Câu 4 (1 điểm) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: Giáo án kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 28/8/2010GIÁO ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂMNăm học 2010-2011Môn TOÁN 10I. Mục tiêu cần đánh giá: Kiểm tra kết quả tiếp thu của học sinh sau khi học bài mệnh đề.II. Mục đích, yêu cầu của đề:- Biết lập mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo, phát biểu mệnh đề dưới dạng “điều kiện cần và đủ”- Biết đọc bằng lời và lập mệnh đề phủ định của một mệnh đề có kí hiệu ∀ , ∃ .- Xác định được tính đúng, sai của một mệnh đề.III. Nội dung đề: Thời gian làm bài: 15 phút.ĐỀ 1 :Câu 1(3đ)Sử dụng khái niệm ‘điều kiện cần”, “điều kiện đủ”, “điều kiện cần và đủ”( nếu có thể) hãy phát biểumệnh đề sau: “ Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành có một góc vuông thì tứ giác ABCD là hìnhchữ nhật”.Câu 2(3đ)Phát biểu thành lời mệnh đề sau, lập mệnh đề phủ định và xét tính đúng, sai của mệnh đề phủ định.P: “ ∀ n ∈ Z: 2n = 2”.Câu 3(4đ)Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của nó:1P: 6 − 5 =6+ 52Q : ( 2 − 18 ) là một số hữu tỉ.ĐỀ 2 :Câu 1(3đ)Sử dụng khái niệm ‘điều kiện cần”, “điều kiện đủ”, “điều kiện cần và đủ”( nếu có thể) hãy phát biểumệnh đề sau: “ Nếu tứ giác ABCD là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc thì tứ giácABCD là hình thoi”.Câu 2(3đ)Phát biểu thành lời mệnh đề sau, lập mệnh đề phủ định và xét tính đúng, sai của mệnh đề phủ định.P: ” ∃ n ∈ N: n2 > 1”.Câu 3(4đ)Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định của nó:1P: 7 + 6 =7− 62Q : ( 3 − 12 ) là một số hữu tỉ.IV. Đáp án:ĐỀ 1 :Câu12Đáp ánĐiều kiện cần để tứ giác ABCD là hình bình hành có một góc vuông là tứgiác ABCD là hình chữ nhật.Điều kiện đủ để tứ giác ABCD là hình chữ nhật là tứ giác ABCD là hìnhbình hành có một góc vuông.Điều kiện cần và đủ để tứ giác ABCD là hình chữ nhật là tứ giác ABCD làhình bình hành có một góc vuôngPhát biểu thành lời mệnh đề “ Mọi số nguyên nhân với 2 đều bằng 2”Mệnh đề phủ định P : “ ∃ n ∈ Z: 2n ≠ 2”Mệnh đề phủ định đúng, vì 2.2 ≠ 2 là đúng.Điểm1.01.01.01.01.01.0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Thị Huyên1 Giáo án kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán 10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0.51P: 6 − 5 =⇔ ( 6 − 5 )( 6 + 5 ) = 1 ⇔ 1 = 16+ 50.5Mệnh đề đúng1P: 6 − 5 ≠6+ 52Q : ( 2 − 18 ) =8Mệnh đề đúng.Q : ( 2 − 18 ) 2 không phải là một số hữu tỉ.ĐỀ 2 :Câu123Đáp ánĐiều kiện cần để tứ giác ABCD là hình bình hành có hai đường chéo vuônggóc là tứ giác ABCD là hình thoi.Điều kiện đủ để tứ giác ABCD là hình thoi là tứ giác ABCD là hình bìnhhành có hai đường chéo vuông góc.Điều kiện cần và đủ để tứ giác ABCD là hình thoi là tứ giác ABCD là hìnhbình hành có hai đường chéo vuông góc vuông.Phát biểu thành lời mệnh đề : “ Tồn tại số tự nhiên bình phương lớn hơn 1”Mệnh đề phủ định P : “ ∀ n ∈ N: n2 ≤ 1”Mệnh đề phủ định sai, vì 22≤1 là sai1P: 7 + 6 =⇔ ( 7 − 6 )( 7 + 6 ) = 1 ⇔ 1 = 17− 6Mệnh đề đúng1P: 7 + 6 ≠7− 62Q : ( 3 − 12 ) =3Mệnh đề đúng.Q : ( 3 − 12 ) 2 không phải là một số hữu tỉ.Điểm1.01.01.01.01.01.00.50.51.0V.Phê duyệt đềNhóm trưởng chuyên mônTổ trưởng chuyên Giáo án kiểm tra 15 phútt tin 10--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày soạn: 22/01/2013Ngày kiểm tra: 25/ 01/2013GIÁO ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚTNăm học 2012-2013Môn TIN 10I. Mục tiêu: Đánh giá việc nắm kiến thức, kĩ năng của học sinh về:- Tạo thư mục- Soạn thảo văn bản.II. Chuẩn bị1. Giáo viên: giáo án, đề kiểm tra.2. Học sinh: bài cũ, học cách soạn thảo văn bản.III. Tiến trình: Ổn định tổ chức, phát đề cho học sinh.IV. Đề bài và đáp án:Câu 1: Em hãy tạo thư mục có tên là A10B trên ổ đĩa học tập, với A là tên học sinh và B là chỉ số lớp (ví dụAN108). Tất cả bài làm của học sinh lưu vào thư mục này.Câu 2: Dùng Microsoft Word để trình bày nội dung dưới đây, lưu văn bản với tên là cau2.doc chứa trong thưmục đã tạo ra ở câu 1.Truyền thống “Tôn sư trọng đạo”Tôn sư trọng đạo đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa đến nay. Bởi”mộtchữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, “không thầy đố mày làm nên”. Thể hiện truyền thống tôn sưtrọng đạo không chỉ là thể hiện đạo lí của dân tộc mà còn là sự biết ơn chân thành đối với nhữngngười “đưa đò” đang ngày đêm chèo lái con thuyền ước mơ của mỗi người học sinh đến bến bờ tươnglai. Vì thế truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã ngấm vào máu xương của bao thế hệ người Việt Nam.Càng thấu hiểu công ơn to lớn của thầy cô, mỗi thế hệ học sinh cần thể hiện truyền thống tônsư trọng đạo bằng những hoạt động: cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức, vâng lời thầy, cô. Niềmvui của thầy cô không tồn tại ở những bó hoa rực rỡ với muôn ngàn sắc màu, không ở những món quàgiá trị , mà niềm hạnh phúc của thầy cô chính là sự thành công của mỗi người học trò, hay đơn giảnhơn là những điểm chín điểm mười, những cái giơ tay phát biểu trong giờ học, …“Trọng thầy mới được làm thầy”, “kẻ chối bỏ thầy mình tức là chối bỏ tương lai”.Đáp án - Tạo thư mục (3 đ)- Gõ xong nội dung (5 đ)- Định dạng (2 đ)V.Phê duyệt đềHoà Sơn, ngày….tháng …… năm 2013TTCMTrần Nhật HiếuVI. Thống kê kết quả kiểm traLớpSLKT0[0;2)[2;3.5) [3.5;5) [5;6.5) [6.5;8) [8;10]TB trở lênSL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SLTL10/6/10/8/SLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTLVII. Nhận xét bài làm của học sinh:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GV: Thị Huyên1 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO THANH XUÂN Đề gồm có 05 trang ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 20162017 MÔN: Toán, khối 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu Giải phương trình x  12 x  20  tập số phức, tập nghiệm 2 4  2 4  A   i;  i  B   i;  i  3 3  3 3  1 2  C   i;  i  3 3  4  D   i;  i  3 3  Câu 2 Cho I   xe1 x dx Biết I  a  b A Câu ae  b a b số nguyên dương Khi đó, B C x  x  x  10 đạt A cực đại x  1 C cực tiểu x  1 D Hàm số y  e2 Câu Mã đề 254 Tính I   1  ln x  A x e B cực đại x  D cực tiểu x  13 dx kết B C D Câu Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  e x hai đường thẳng y  , x  A e  B e  C e D e  Câu Đường thẳng y  2 x đồ thị hàm số y  A Câu B x 1 có số điểm chung x2 C D Cho hàm số y  x3  x  có đồ thị  C   tiếp tuyến  C  song song với đường thẳng y  3x  3,  tiếp xúc với  C  điểm có hoành độ A x  3 B x  1  x  1 C  x 1 D x  Câu Khi tính I    x dx, phép đặt x  sin t ,  A  1  cos 2t dt Câu  Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  A y  x  B  1  cos 2t dt C  4cos tdt D  2cos tdt điểm có hoành độ 1 có phương trình x 1 B y   x  TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập C y   x  D y  x  Trang 1/21 Mã đề 254 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 10 Cho hai số phức z1   3i, z2  3  i Khi đó, z1  z2  65 A 63 B 89 C 41 D Câu 11 Tất giá trị tham số m để hàm số y   x  mx  mx  nghịch biến   m  1  m  1 A  B 1  m  C 1  m  D  m  m  Câu 12 Cho số phức z thỏa mãn : z 1  3i   z   i    4i Khi tính A z  Câu 13 Tính 14  i 5  x cos xdx B z  14  i 5 13  i 5 C z  D z  13  i 5 phương pháp nguyên hàm phần đặt u  cos x A  dv  xdx u  x B  dv  cos xdx u  xdx C  dv  cos x u  cos xdx D   dv  x Câu 14 Thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường y  x  x , y  quay xung quanh Ox 4 16 16 A B C D 3 15 15 Câu 15 Cho z   2i    z   i   i phương trình với ẩn z Nghiệm phương trình A z   i 2 B z   i 2 C z    i 2 D z    i 2 Câu 16 Gọi x1 , x2 nghiệm phức phương trình x  x  13  Giá trị biểu thức x13  x23 A 92 B 100 C 36 D 18 Câu 17 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x3 , y  trục tung A x  1 dx Câu 18 Hàm số y  A m  B  1 x dx C x dx D  1 x dx x  2mx   m  3 x có hai điểm cực trị dấu 3 m   3  m     B C D m  3 m     m   Câu 19 Tính   x  1 sin xdx kết  A B Câu 20 Tính  e cos x sin xdx kết A esin x  C B ecos x  C C   C esin x  C D   D ecos x  C Câu 21 Cho x, y số thực hai số phức z1  2  5i , z2  3x    y   i thì:  x  1 A  y   x  B   y  3 TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM sưu tầm biên tập  x  1 C   y  3  x  D   y  Trang 2/21 Mã đề 254 Cập nhật đề thi http://toanhocbactrungnam.vn/ Câu 22 Hàm số sau có giá trị lớn  ? A y  x 1 x2 B y   x  x  C y  x  x  ... (2 1)2 0, Ta kiểm tra đáp án: A [ ( 1) nên hàm số nghị biến VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ta có: ' Xét phương trình: ' 3 Bảng biến thiên: x y’ - + ; 3) - y Dễ thấy khoảng... ABSC có cạnh a nên có d iện tích là: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí y Từ bảng biến thiên, ta thấy khoảng nghịch biến hàm số là: (-1 ;3) Câu 9: Đáp án D Ta có: ' ' Xét phương... thiên: x y’ - + ; 3) - y Dễ thấy khoảng nghịch biến hàm số là: ( Câu 6: Đáp án A Vì Nên ( ) => SA chiều cao hình chóp ASBC Diện tích (0; 3) + VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 12, trường THPT Đặng Thai Mai, Hà Nội, Đề kiểm tra 15 phút năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 12, trường THPT Đặng Thai Mai, Hà Nội, Đề kiểm tra 15 phút năm học 2016 - 2017 môn Toán lớp 12, trường THPT Đặng Thai Mai, Hà Nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay