CASE STUDY 3 XẾP HẠNG VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

16 365 28
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:19

Case study Tóm tắt đề bài: CASE STUDY XẾP HẠNG LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU Vào tháng 11/01/1998, ủy ban tài công ty Harding Plastic Molding (HPMC) nhóm họp để thảo luận dự án ngân sách vốn HPMC lập nhóm dự án loại trừ lẫn để đưa xem xét họp lần ủy ban Các dự án thuộc lĩnh vực lợi nhuận nghiên cứu phát triển đánh giá cách sử dụng kỹ thuật tính giá trị với chi phí hội giả định 10% Mặt khác dự án bị giới hạn vốn, thông thường không vượt 750.000 USD/1 năm Các dự án thực sau: - Nhóm dự án đưa xem xét chương trình họp liên quan đến việc sử dụng tối đa thiết bị xác công ty Dự án A :Đề nghị sản xuất bình chân không chứa loại phích để cung cấp cho chuỗi cửa hàng bán đồ dùng giảm giá Những bình sản xuất theo kích cỡ có nhiều màu khác Dự án thực vòng năm, công ty bảo đảm khoản lợi nhuận tối thiểu cộng với % doanh số Dự án B: Liên quan đến việc sản xuất thiết bị chụp hình giá rẻ để cung cấp cho sở chụp hình quốc gia Mặc lực sản xuất nhà máy thừa dự án kể phải sử dụng loại thiết bị xác có lực sản xuất bị giới hạn Do việc thực hai dự án sử dụng hết lực sản suất thiết bị xác Ngoài ra, giá mua sản phẩm hai dự án cao đòi hỏi khoảng thời gian chờ lên đến gần năm làm cho dự án loại trừ lẫn (Các dòng tiền liên quan đến hai dự án trình bày Bảng 1) Các dự liệu dự án sau (Đơn vị tính: USD): Bảng Dự án A & B: Năm Dòng tiền Dự án A Dự án B - (75.000) (75.000) 10.000 43.000 30.000 43.000 100.000 43.000 Nhóm dự án thứ hai liên quan đến việc thuê thiết bị vi tính vòng năm để hỗ trợ việc làm hóa đơn cho khách hàng quản lý hàng tồn kho Dự án C: Đòi hỏi phải đánh giá hệ thống lập hóa đơn khách hàng công ty Advanced Computer đề xuất Theo hệ thống này, tất thủ tục lập hóa đơn ghi sổ kế toán phòng kế toán công ty HPMC thực tiến hành Advanced Ngoài việc tiết giảm chi phí liên quan đến trình ghi sổ kế toán, Advanced cung cấp hệ thống lập hóa đơn có hiệu thực phân tích tình hình tín dụng khách hàng nợ hạn hệ thống sử dụng vào việc phân tích sâu tình hình tín dụng tưong lai Dự án D: Do công ty International Computer đưa bao gồm hệ thống lập hóa đơn tương tự hệ thống công ty Advanced có hệ thống quản lý hàng tồn kho có khả theo dõi tình hình tất loại nguyên vật liệu phụ tùng kho tiến hành đặt hàng cần, giảm nguy hết hàng dự trự, vấn đề xảy ngày thường xuyên công ty vòng năm qua Các dòng tiền hai dự án trình bày Bảng 2: Bảng Dự án C & D: Năm - Dòng tiền Dự án C Dự án D (8.000) (20.000) 11.000 25.000 Nhóm dự án thứ mà giám đốc tài công ty phải xem xét liên quan đến quy trình vừa công ty phát triển thành công cấp sáng chế đổ khuôn loại nhựa cứng HPMC sản xuất bán loại thiết bị dùng để dập khuôn nhựa cứng bán quyền sáng chế thiết bị cho công ty Polyplastics, nhà sản xuất sản phẩm nhựa lớn giới Hiện nay, quy trình chưa thử nghiệm đầy đủ HPMC dự định tung bán thị trường công ty cần phải hoàn tất trình thử nghiệm bắt tay vào việc chuẩn bị thiết bị sản xuất cần thiết cho nhà máy Mặt khác, việc bán quyền sáng chế cho công ty Polyplastics đòi hỏi phải thử nghiệm chỉnh sửa đôi chút nên thực vòng năm Do vậy, việc đưa định hợp lý phương án lựa chọn có tầm quan trọng cấp thiết Các dòng tiền hai dự án E F trình bày Bảng 3: Bảng Dự án E & F: Năm 1Dòng tiền Dự án E (30.000) 210.000 - Dự án F (271.500) 43.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 10 100.000 Nhóm dự án cuối đưa xem xét xoay quanh việc thay số máy móc HPMC chọn hai hướng Dự án G đề xuất việc mua lắp đặt thiết bị có suất cao giá hợp lý với vòng đời dự đoán năm; dự án H đề nghị mua máy có giá tương tự suất có với vòng đời dự đoán 10 năm Các dòng tiền hai dự án trình bày Bảng 4: Bảng Dự án G & H: Năm Dòng tiền Dự án E (500.000) 225.000 225.000 225.000 225.000 Dự án F (500.000) 150.000 150.000 150.000 150.000 225.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 10 150.000 Khi họp bắt đầu, người tham gia tập trung thảo luận phương pháp thích hợp để thẩm định dự án Harding đề xuất dự án cân nhắc dự án loại trừ lẫn nên tiêu chí định đầu dựa giá trị ròng không thích hợp Ông cho sau xem xét kỹ lưỡng, dự án liên quan nhiều đến tính sinh lời tương đối thước đo lợi nhuận Do vậy, công ty cần xếp hạng dự án chọn dự án có số khả sinh lợi cao Để giải vấn đề này, Harding đề xuất việc tính ba số chúng chắn cho kết xếp hạng Đến thảo luận chuyển sang việc tìm phương pháp thích hợp để xử lý vấn đề vòng đời khác dự án loại trừ lẫn E F, G H Câu hỏi thảo luận: Harding có không cho số NPV, PI IRR cho kết xếp hạng dự án? Trong điều kiện NPV, PI IRR cho kết xếp hạng khác nhau? Giải thích lý do? Tính NPV, PI, IRR hai dự án A & B Nguyên nhân gây xung đột xếp hạng? Nên lựa chọn dự án nào? Câu trả lời bạn liệu có thay đổi hay không B dự án điển hình ngành công nghiệp khuôn nhựa? Tính NPV, PI, IRR hai dự án C & D Dự án C hay dự án D nên chọn? Câu trả lời bạn liệu có thay đổi hay không dự án cân nhắc bị giới hạn vốn? Tỷ suất lợi nhuận khoản 12.000 USD dôi không sử dụng dự án C cần để khiến công ty lựa chọn dự án hai dự án trường hợp nguồn vốn bị giới hạn? Tính NPV, PI IRR hai dự án E & F Các dự án có so sánh với hay không chúng có vòng đời khác nhau? Tại sao? Dự án nên lựa chọn? Giả sử hai dự án xem xét không bị giới hạn vốn Tính NPV, PI IRR hai dự án G H Các dự án có so sánh với hay không? Tại sao? Giả sư hai dự án xem xét không bị giới hạn vốn Câu 1: - Harding sai cho số NPV, PI, IRR cho kết xếp hạng dự án - Một số trường hợp sau số NPV, IRR, PI cho kết mâu thuẫn xếp hạng thứ tự dự án + Trường hợp quy mô đầu dự án khác (chi phí dự án khác nhau) Lí do: * Phương pháp IRR điền dạng % nên quy mô dự án bị bỏ qua * Phương pháp PI xem xét khả sinh lợi tương đối nên quy mô dự án bị bỏ qua * Phương pháp NPV lại quan tâm đến quy mô dự án Do dự án với quy mô đầu ban đầu khác số NPV, PI, IRR cho kết xếp hạng khác + Sự khác biệt dạng dòng tiền từ dự án Do dự án có khác biệt dạng luồng tiền Có thể có dự án luồng tiền tăng hay giảm dòng tiền Điều dẫn đến tỷ lệ chiết khấu dự án thay đổi => Nếu tỷ lệ chiết khấu cao mức lợi tức đòi hỏi xếp hạng NPV, PI khác so với xếp hạng IRR Sự khác biệt tuổi thọ dự án - Tuổi thọ dự án khác Nếu chi phí đầu ban đầu dự án có tuổi thọ ngắn phải chờ đợi đến thời gian kết thúc dự án có tuổi thọ lớn hơn=> Khi dự án ngắn hạn tái đầu => số khác xếp hạng khác Trong hạn chế hai phương pháp PI NPV tuổi dự án phương pháp IRR lại đề cập đến tuổi dự án mức xếp loại dự án theo phương pháp khác Tính NPV phương án A B * Tính IRR phương án A Giả sử: = 293,0482 >0 * Tính IRR phương án B Giả sử: * Tính PI dự án A B: Bảng xếp thứ tự ưu Thứ NPV IRR PI A B A B A B tiên dự án tự + Nguyên nhân dẫn đến xung đột Đó khác biệt dạng luồng tiền phương án * Đối với dự án B luồng tiền dòng tiền ( đều) tất dự án năm 43.000 * Mặt khác dự án A dòng tiền tăng dần từ 10.000=> 100.000 USD dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận khác Dẫn đến khác cách xếp dự án đến xung đột * Dựa vào bảng xếp thứ tự ưu tiên dự án công ty nên lựa chọn phương án A - Nếu B phương án điển hình ngành công nghiệp công ty nên lựa chọn phương án B + Lợi nhuận dự án A B không nhiều + Thứ dự án điển hình ngành nên việc bắt tay làm dễ dàng Câu 3: Tính NPV dự án C D * Tính IRR phương án C + Chọn + Chọn - Đối với dự án D + Chọn + Chọn * Tính PI dự án C D: Bảng xếp hạng Thú tự NPV IRR PI thứ tự ưu tiên dự án D C C C D D Dựa vào bảng xếp thứ tự ưu tiên dự án công ty nên lựa chọn dự án C - Câu trả lời nhóm không thay đổi dự án bị hạn chế vốn Vì dự án bị gia hạn vốn không nên lựa chọn dự án theo phương pháp NPV lựa chọn dự án theo phương án không đánh giá xác Trong trường hợp nguồn vốn bị giới hạn ta nên sử dụng phương pháp PI để đánh giá hữu hiệu - Dựa vào bảng xếp thứ tự ưu tiên dự án ta nên chọn dự án C Pic > Pid - Tỷ suất lợi nhuận khoản 12.000 USD dôi không sử dụng dự án C khiến công ty lựa chọn dự án dự án C D Trong trường hợp nguồn vốn dự án bị giới hạn là: Câu 4: Tính NPV, PI IRR dự án E F * Tính NPV dự án E F: * Tính IRR dự án E F : - Đối với dự án E: Giả sử: - Đối với dự án F: Giả sử: * Tính PI dự án E F: Kết luận: Các dự án E F tuổi thọ khác Nhưng so sánh dự án với Ta nhận thấy dự án có tuổi thọ khác dung phương pháp NPV để so sánh lựa chọn dự án Vì đồng tiền năm khác đồng tiền năm sau Trong so sánh hai dựa án E F dựa án E kết thúc phải đợi đến năm sau dự án F với kết thúc Tuy nhiên so sánh để lựa chọn dự án theo phương IRR giải vấn đề Vì phương pháp IRR có đánh giá mức sinh lời dự án đầu có tính đến yếu thời gian tiền Do vậy, so sánh số IRR dự án có kéo dài khác k quan Do theo bảng thứ tự xếp ưu tiên dự án ta nên chọn dự án E Mặt khác phương pháp IRR có hạn chế lớn không đánh giá xác quy mô dự án khác Nhưng phương pháp PI lại khắc phục dựa án có số vốn khác phương pháp tỏ hữu hiệu Do kết hợp hai phương pháp PI IRR ta nên lựa chọn phương án E Câu 5: Tính NPV, PI IRR hai dự án G & H * Tính NPV hai dự án G H: * Tính IRR dự án G H: - Đối với dự án G: + Chọn + Chọn - Đối với dự án H: + Chọn + Chọn * Tính PI dự án G H: Bảng xếp thứ tự ưu tiên dự án G H: TT NPV IRR PI H G H G H G Dựa theo thứ tự bảng xếp công ty nên lựa chọn dự án H Nhưng tuổi dự án H gấp đôi dự án G Vậy nên, kết thúc dự án G phải đợi năm nhận Vậy liệu thời gian năm số tiền có thay đổi? Cho nên lựa chọn dự án tuổi dự án không dẫn đến sai lầm Do số tuổi dự án không dùng phương pháp NPV IRR để so sánh lựa chọn dự án Mà nên sử dụng phương pháp IRR để lựa chọn dự án Do hai dự án G H ta nên lựa chọn dự án G Để làm rõ vấn đề ta nên thực phép thử đưa dự án thời gian hoạt động Ta quy dự án H G thời gian hoạt động 10 năm Do vậy, kết thúc dự án G công ty tiếp tục tái đầu dự án G lần Năm Dự án G (500.000) 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 Dự án G’ (500.000) 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 * Tính NPV dự án G + G’: Dự án G + G’ (500.000) 225.000 225.000 225.000 225.000 (225.000) 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 Khi hai dự án có số tuổi 10 năm hai dự án không bị giới hạn vốn ta sử dụng phương pháp NPV để so sánh lựa chọn dự án Chọn phương án G ... tiên dự án D C C C D D Dựa vào bảng xếp thứ tự ưu tiên dự án công ty nên lựa chọn dự án C - Câu trả lời nhóm không thay đổi dự án bị hạn chế vốn Vì dự án bị gia hạn vốn không nên lựa chọn dự án. .. nên lựa chọn phương án E Câu 5: Tính NPV, PI IRR hai dự án G & H * Tính NPV hai dự án G H: * Tính IRR dự án G H: - Đối với dự án G: + Chọn + Chọn - Đối với dự án H: + Chọn + Chọn * Tính PI dự án. .. Cho nên lựa chọn dự án tuổi dự án không dẫn đến sai lầm Do số tuổi dự án không dùng phương pháp NPV IRR để so sánh lựa chọn dự án Mà nên sử dụng phương pháp IRR để lựa chọn dự án Do hai dự án G
- Xem thêm -

Xem thêm: CASE STUDY 3 XẾP HẠNG VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CASE STUDY 3 XẾP HẠNG VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CASE STUDY 3 XẾP HẠNG VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay