Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 23:02

BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Biết được sự phát triển từ thấp lên cao của các hình thức này - Nhận diện được các đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Biết được các hình thức này ở Việt Nam và địa phương - Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ thể ở địa phương II- Thiết bị dạy học : III- Phương pháp dạy học : - Đàm thoại, gợi mở. - Sử dụng đồ, hình ảnh. - Liên hệ thực tế. III- Hoạt động dạy học : 1- Ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Giáo viên giới thiệu bài mới . Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính - Hoạt động 1: Dựa vào sách giáo khoa nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp. - Các hình thức này có vai trò gì ? - Hoạt động 2 (nhóm): + Nhóm 1: Nêu khái niệm, đặc điểm của điểm công nghiệp Lấy ví dụ, liên hệ Việt Nam Xác định vị trí của hình thức này ở hình 33 + Nhóm 2: Khu công nghiệp tập trung: I- Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động - Nước đang phát triển: Thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước II- Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1- Điểm công nghiệp: - Là hình thức đơn giản nhất, đồng nhất với một điểm dân cư - Đặc điểm: + Gồm 1 - 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên, nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản + Không có mối liên hệ giữa các XN - Ví dụ: Điểm CB cà phê ở Tây Nguyên + Nhóm 3: Trung tâm công nghiệp + Nhóm 4: Vùng công nghiệp - Giáo viên gọi đại diện trình bày. - Bổ sung các hình thức này đi từ thấp lên cao, quy mô cũng từ bé đến lớn. - Khu công nghiệp tập trung ở các nước đang phát triển được hình thành trong quá trình công nghiệp hóa 2- Khu công nghiệp tập trung: - Khu vực có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi và kết cấu hạ tầng tốt. - Đặc điểm: + Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác SX cao + Sản phẩm vừa phục vụ trong nước, vừa xuất khẩu. + Có các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ - Ví dụ: Khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trang. 3- Trung tâm công nghiệp: - Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi. - Đặc điểm: + Gồm nhiều khu công nghiệp, điểm công nghiệp và nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ về sản xuất, kỹ thuật, công nghệ. + Có các xí nghiệp hạt nhân. + Có các xí nghiệp bổ trợ, phục vụ. - Ví dụ: TP HCM, Hà Nội, Thái Nguyên 4- Vùng công nghiệp: - Là hình thức phát triển cao nhất. - Đặc điểm: + Gồm nhiều điểm, khu CN, trung tâm CN có mối liên hệ SX và nét tương đồng của quá trình hình thành CN + Có một vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa. + Có các ngành phục vụ, bổ trợ - Ví dụ: Vùng Loren (Pháp), vùng công nghiệp Đông Nam bộ 4- Kiểm tra đánh giá: Trả lời câu hỏi 2 sách giáo khoa 5- Hoạt động nối tiếp: Làm bài tập sách giáo khoa. VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trắc nghiệm Địa 10 33: Một số hình thức chủ yếu tổ chức lãnh thổ công nghiệp Câu 1: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp đơn giản là? A Vùng công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Điểm công nghiệp D Trung tâm công nghiệp Câu 2: Ý sau đặc điểm chinh khu công nghiệp tập trung? A Có rảnh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi B Đồng với điểm dân cư C Tập trung tương đối nhiều xí nghiệp D Sản xuất sản phẩm dể tiêu dùng, xuất Câu 3: Một đặc điểm chinh khu công nghiệp tập trung là? A Có xí nghiệp hạt nhân B Bao gồm đến xí nghiệp đơn lẻ C Không có mối liên hệ xí nghiệp D Có xí nghiệp hỗ trợ sản xuất công nghiệp Câu 4: Bao gồm khu công nghiệp , điểm công nghiệp nhiều xí nghiệp công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ sản xuất, kĩ thuật, công nghệ đặc điểm của? A Điểm công nghiệp B Vùng công nghiệp C Trung tâm công nghiệp D Khu công nghiệp tập trung Câu 5: Ý sau đặc điểm curavufng công nghiệp? A Đồng với điểm dân cư VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi C Có ngành phục vụ bổ trợ D Khu công nghiệp tập trung Câu 6: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sau có quy mô lớn nhất? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 7: Có ranh giới địa lí xác định đặc điểm hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 8: Sự tập hợp nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ sản xuất có nét tương đồng trình hình thành công nghiệp đặc điểm của? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 9: Ở nước phát triển châu Á, có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì? A Đạt hiệu kinh tế - xã hội cao B Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao C Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống D Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 10: Có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên môn hóa, đặc điểm bật của? A Vùng công nghiệp B Điểm công nghiệp C Trung tâm công nghiệp D Khu công nghiệp tập trung Câu 11: Ý sau đặc điểm điểm công nghiệp? A Đồng với điểm dân cư B Không có mối liên hệ xí nghiệp C Có vài ngành tạo nên hướng chuyên môn hóa D Gồm đến xí nghiệp gần nguồn nguyên - nhiên liệu Câu 12: Cho đồ sau: đồ phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sau ? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 13: Cho đồ sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đồ phù hợp với hình thức tổ lãnh thổ công nghiệp sau đây? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 14: Cho đồ sau: đồ phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sau ? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 15: Cho đồ sau: đồ phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sau đây? A Điểm công nghiệp B Vùng công nghiệp C Trung tâm công nghiệp D Khu công nghiệp tập trung Đáp án trắc nghiệm Địa 10 33 Câu 10 Đáp án C B D B C D B D A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B A D C ĐỊA 10 BÀI 33: MỘT SỐ HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: a.Kiến thức: Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập trung, trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp. b. Kĩ năng: Nhận diện được các đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp c. Thái độ: -Biết được các hình thức này ở Việt Nam và địa phương -Ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức cụ thể ở địa phương 2.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: a.Giáo viên: đồ các hình thức TCLTCN, SGK, SGV, bài soạn, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tham khảo, bảng phụ, b.Học sinh: SGK, vở ghi 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ- định hướng bài:(2 phút) -Kiểm tra: Nêu vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm(-Cung cấp sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ăn uống;-Nguyên liệu chủ yếu là sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, nên tiêu thụ sản phẩm của nông nghiệp thúc đẩy nông nghiệp phát triển;-Làm tăng giá trị của sản phẩm;-Xuất khẩu, tích lũy vốn, nâng cao đời sống) -Định hướng bài:Hôm nay các em tìm hiểu về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính ĐỊA 10 HĐ 1:Tìm hiểu vai trò của TCLTCN(HS làm việc cả lớp: 5 phút) Bước 1: HS trả lời về vai trò của TCLTCN Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn kiến thức HĐ 2:Tìm hiểu về điểm công nghiệp(HS làm việc theo nhóm:10 phút) Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm Nhóm 1, 2:Trình bày khái niệm điểm CN Nhóm 3,4:Trình bày đặc điểm CN Bước 2:Đại diện nhóm trình bày, GV chuẩn kiến thứcyêu cầu HS ghi nhớ *Lấy ví dụ cụ thể ở Việt Nam: nhà máy đường Kim Xuyên và xí nghiệp chè Sơn Dương HĐ 3: Tìm hiểu khu công nghiệp tập trung(HS làm việc cá nhân:10 phút) Bước 1:HS trình bày về khái niệm và đặc điểm của khu công nghiệp tập trung I.Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất, lao động - Nước đang phát triển: Góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước II.Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp 1.Điểm công nghiệp -Khái niệm: Là HTTC đơn giản nhất, trên đó có một, hai hoặc ba xí nghiệp phân bố ở nơi có nguồn nguyên liệu, nhiên liệu với chức năng khai thác hay chế nguyên liệu hoặc ở những điểm dân cư nằm trong vùng nguyên liệu nông lâm, thủy sản đồng nhất với một điểm dân cư. - Đặc điểm: + Gồm 1 - 2 xí nghiệp gần nguồn nguyên, nhiên liệu công nghiệp hoặc vùng nguyên liệu nông sản +Giữa các xí nghiệp ít hoặc không có mối liên hệ giữa các XN. +Phân công lao động về mặt địa lí, độc lập về kinh tế, công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh 2.Khu công nghiệp tập trung -Khái niệm: Khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới -Đặc điểm: + Tập trung tương đối nhiều các xí nghiệp với khả năng hợp tác sản xuất cao, có ưu đãi riêng. ĐỊA 10 Bước 2: GV chuẩn kiến thức và lấy ví dụ cụ thể ở nước ta Xác định vị trí của hình thức này ở hình 33 *Khu công nghiệp tập trung ở các nước đang phát triển được hình thành trong quá trình công nghiệp hóa HĐ 4: Tìm hiểu trung tâm công nghiệp(HS làm việc cả lớp: 8 phút) Bước 1: HS trình bày khái niệm và đặc điểm trung tâm GV : Trần Thị Kim Dung [...]... ngành CN chủ yếu tạo nên hướngCMH ở nước ta? CN khai thác than - Một số VCN trọng điểm CN luyện kim đen Nam Bộ: TPHCM,Đồng Nai, BR-VT, Bình Dương… CN chế tạo máy đồ Vùng công nghiệp CỦNG CỐ: 1 Hãy so sánh về trình độ phát triển của các hình thức TCLTCN sau: - Điểm Công Nghiệp - Khu công nghiệp tập trung - Trung tâm công nghiệp - Vùng công nghiệp 2 Căn cứ vào đâu để kết luận rằng các hình thức TCLTCN... đâu để kết luận rằng các hình thức TCLTCN trên luôn phát triển từ trình độ thấp đến trình độ cao hơn? 3 Hãy xác định các hình thức TCLTCN tương ứng với các hình ở trang bên Hình 1 - Điểm công nghiệp Hình 2 - Khu công nghiệp tập trung Hình 3 - Trung tâm công nghiệp Hình 4 - Vùng công nghiệp ... công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) Khu chế xuất Linh Trung- TP.HCM CN hóa chất CN dệt CN thực phẩm - Phạm vi: vùng lãnh thổ rộng lớn - Quy mô: sát đồ bên, Quan rất lớn(gồm nhiều điểm, khu CN,TTCN )sgk, kết hợp nội dung Đặc điểm: Hãy hệ về sản -Có mối liên xác định:xuất và có những - Phạm viđồng nét tương trong quá -Quy hình thành trình mô CN -Đặc điểm Có 1 số VCN trọng điểm Tênmột vài ngành CN chủBài 33- Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp I/ Mục tiêu: Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức: Phân biệt được một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. * Biết được sự phát triển từ thấp đến cao của các hình thức này 2. Kĩ năng: Nhận diện được những đặc điểm chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp. 3. Thái độ: Biết được các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở Việt Nam và địa phương * ủng hộ và có những đóng góp tích cực trong các hình thức tổ chức cụ thể ở địa phương (điểm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất ) II/ Đồ dùng dạy học: đồ các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp chủ yếu (phóng to theo SGK hoặc dùng máy chiếu hình). * Các tranh ảnh, về các hình thức này ở trên thế giới hay ở Việt Nam và địa phương. III/ Hoạt động dạy học: a) ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: Vì sao ngành công nghiệp hóa chất lại được coi là một ngành sản xuất mũi nhọn trong hệ thống các ngành công nghiệp trên thế giới? 3. Bài mới: Mở bài: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp (TCLTCN) là một bộ phận của tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. TCLTCN được hình thành trên cơ sở điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đặc thù của từng lãnh thổ nên có sự khác biệt giữa các nơi. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số hình thức TCLTCN đó. Hoạt dộng 1 tìm hiểu về vai trò của tcltcn Hoạt động dạy và học Nội dung Hoạt động 1: (cả lớp) - Em hãy nêu vai trò của các TCLTCN ? HS dựa vào mục I SGK trang 131 để trả I/ Vai trò của TCLTCN: - Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lời. lao động nhằm đạt hiệu quả cao nhất về kinh tế - Xã hội và môi trường. - Góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Hoạt dộng 2 tìm hiểu về vai trò của tcltcn Hoạt động dạy và học Nội dung Hoạt động 2: GV: Do điều kiện khác nhau mà các hình thức TCLTCN hình thành rất đa dạng. Em hãy nêu các hình thức TCLTCN từ thấp nhất đến cao nhất ? HS nêu được thứ tự là: - Điểm công nghiệp. - Khu công nghiệp tập trung. - Trung tâm công nghiệp. - Vùng công nghiệp. GV: Trước hết chúng ta nghiên cứu về điểm công nghiệp và khu công nghiệp tập trung. GV kẻ bảng so sánh hoặc phát phiếu học tập cho HS. HS dựa vào nội dung SGK và sự gợi ý của GV để nêu kết quả. Hoạt động 3: - Trung tâm công nghiệp (CN) là gì? HS dựa vào nội dung SGK và sự hiểu biết của mình. - Em hãy nêu đặc điểm của trung tâm công nghiệp. HS dựa vào nội dung SGK trang 131 và sự hiểu biết của mình. Theo dàn ý sau: + Quy mô. + Mối quan hệ giữa các cơ sở sản xuất công nghiệp. + Mạng lưới giao thông vận tải. + Kể tên các trung tâm công nghiệp ở Việt Nam. GV yêu cầu HS nêu hướng chuyên môn hóa của trung tâm công nghiệp TP HCM II/ Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp: 1) Điểm công nghiệp: 2) Khu công nghiệp tập trung: ( Nội dung như phần phụ lục) 3) Trung tâm công nghiệp: a) Khái niệm: Là hình thức tổ chức công nghiệp ở trình độ cao gần với đô thị vừa và lớn. b) Đặc điểm: - Quy mô lớn, có nhiều điểm CN, khu CN tập trung, các xí nghiệp bổ trợ và phục vụ. - Các thành phần trong khu công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về sản xuất, kĩ thuật, công nghệ và kinh tế - Có các xí nghiệp nòng cốt thể hiện hướng chuyên môn hóa. - Có các xí ĐỊACÔNG NGHIỆP Tiết PPCT: 40 GV: Phạm Hồng Mơ 03/29/17 Nội dung học 03/29/17 I Vai trò TCLT công nghiệp Sử Sử dụng dụng hợp hợp lílí các nguồn nguồn lực lực Tạo Tạo ra hiệu hiệu quả cao cao về KT-XHKT-XH- MT MT Thực Thực hiện thành thành công công sự nghiệp nghiệp CNHCNHHĐH HĐH ởở các nước nước đang phát phát triển triển 03/29/17 II Một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp 03/29/17 Hoạt động nhóm • Hình thức: Thảo luận nhóm HS • Thời gian: phút • Yêu cầu: Dựa vào thông tin SGK, em hoàn thành phiếu học tập: Ranh giới Đặc điểm Ví dụ 03/29/17 Điểm CN Khu CN Trung tâm Vùng CN CN Tổ Tổ Tổ Tổ Xí nghiệp CN Điểm công nghiệp Khu vực dân cư 03/29/17 Ranh giới - Đồng với điểm dân cư Đặc điểm - Gồm 1-2 xí nghiệp gần nguồn nguyên, nhiên liệu - Không có mối liên hệ XN Ví dụ Xí nghiệp khai thác đá, xí nghiệp chế biến thủy, hải sản… Điểm CN khai thác đá Thống Nhất Quảng Ninh 03/29/17 Xí nghiệp chế biến TS TT Sông Đốc Đường Cảng biển Bến bãi, kho vận hàng hóa CN nhẹ & CNTP Xí nghiệp hạt nhân Đường Khu công nghiệp Ranh giới - Có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi Đặc điểm - Tương đối nhiều xí nghiệp với khả hợp tác sản xuất cao - Sản phẩm vừa tiêu thụ nước, vừa xuất - Có xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ Ví dụ KCN Khánh An, KCN Năm Căn, KCN Sóng Thần… Các xí nghiệp tận dụng sở hạ tầng KCN Sóng Thần – Bình Dương 03/29/17 10 KCN Khánh An Cà Mau 03/29/17 11 Tại Tại sao ởở các nước nước đang phát phát triển triển châu châu Á, Á, trong đó có có Việt Việt Nam, Nam, lại lại phổ phổ biến biến hình hình thức thức khu khu công công nghiệp nghiệp tập tập trung? trung? 03/29/17 12 Trung tâm công nghiệp Kho bốc xếp hàng hóa Cảng biển SX,lắp ráp ôtô Cơ khí chế tạo máy Chế biến ,sx gỗ Chế biến TP Dệt may Ranh giới - Gắn với đô thị vừa lớn, có vị trí địa lí thuận lợi Đặc điểm - Bao gồm khu CN, điểm CN nhiều xí nghiệp CN có mối liên hệ chặt chẽ sản xuất, kĩ thuật, công nghệ - Có xí nghiệp nòng cốt (hay hạt nhân) - Có xí nghiệp bổ trợ phục vụ Ví dụ Tokyo, Thượng Hải, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Khu dân cư Tokyo - Nhật Bản TP Hồ Chí Minh Việt Nam 14 Vùng công nghiệp CN dệt - Vùng lãnh thổ rộng lớn Đặc điểm - Bao gồm nhiều điểm, khu CN, trung tâm CN có mối liên hệ sản xuất có nét tương đồng trình hình thành công nghiệp - Có hướng chuyên môn hoá - Có ngành phục vụ bổ trợ CN khai thác than CN hóa chất CN luyện kim đen CN chế tạo máy Ranh giới CN thực phẩm Ví dụ Kansas - Nhật Bản, LorenPháp, ĐBSCL - Việt Nam Osaka - trung tâm vùng Kansai, vùng công nghiệp hàng đầu Nhật Bản 16 Củng cố 17 Xác định đâu điểm CN, Khu CN tập trung, TTCN Vùng CN? KHU CN VÙNG CN ĐIỂM CN TTCN LOGO 19 ... tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 15: Cho sơ đồ sau: Sơ đồ phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sau đây? A Điểm công nghiệp B Vùng công nghiệp C Trung tâm công nghiệp D Khu công. .. giới địa lí xác định đặc điểm hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu 8: Sự tập hợp nhiều điểm công. .. trợ D Khu công nghiệp tập trung Câu 6: Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp sau có quy mô lớn nhất? A Điểm công nghiệp B Khu công nghiệp tập trung C Trung tâm công nghiệp D Vùng công nghiệp Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay