Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:13

Tóm tắt kiến thức hướng dẫn giải trang 41, 2,3,4 trang 42 SGK đại số 10 Bài tập Hàm số y = ax+b – chương A Tóm tắt kiến thức hàm số y = ax + b Hàm số y = ax + b (a ≠ ) Tập xác định: D = R Chiều biến thiên a>0 aVnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải 1, 2, 3, trang 41, 42 SGK đại số 10: Hàm số y = ax + b A Tóm tắt kiến thức hàm số y = ax + b Hàm số y = ax + b (a ≠ 0) Tập xác định: D = R Chiều biến thiên a>0 a 12 nên 12 ∉ A, tương tự 16 ∉ A Ta có A = {13; 14; 15} b) Chú ý ∉ N*, B = {1; 2; 3; 4} c) Vì 13 ≤ x nên x = 13 phần tử tập hợp C; tương tự x = 15 phần tử tập hợp C Vậy C = {13; 14; 15} Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) Viết tập hợp A số tự nhiên không vượt hai cách Biểu diễn tia số phần tử tập hợp A Đáp án hướng dẫn giải: Các số tự nhiên không vượt có nghĩa số tự nhiên lớn nhỏ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (Liệt kê phần tử) A = {0; 1; 2; 3; 4; 5} (Dùng tính chất đặc trưng cho phần tử) A = { x ∈ N | x ≤ 5} Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) Điền vào chỗ trống để hai số dòng hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần: ….,8 a,… Đáp án hướng dẫn giải: Số tự nhiên liền sau số tự nhiên x x + Ta có: 7, a, a + Bài (trang SGK Toán Đại số tập 1) Điền vào chỗ trống để ba số dòng ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần: …,4600,… …, …, a Đáp án hướng dẫn giải Số tự nhiên liền trước số x ≠ số x – Số liền trước 4600 4600 – hay 4599; Số liền sau 4600 4600 + hay 4601 Vậy ta có 4599; 4600; 4601 Số liền trước a a – 1; số liền trước a – (a – 1) -1 hay a – Vậy ta có (a – 1) – 1; a – 1; a hay a – 2; a – 1; a → Giải 11,12,13,14,15 trang 10 SGK Toán lớp tập 1:Ghi số tự nhiên B Tóm tắt lý thuyết Tập hợp số tự nhiên Các số 0; 1; 2; 3; 4… số tự nhiên Tập hợp số tự nhiên kí hiệu N Như N = {0; 1; 2; 3…} Các số tự nhiên biểu diễn tia số Mỗi số biểu diễn điểm Điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi điểm a VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tập hợp số tự nhiên khác O kí hiệu N*, N* = {1; 2; 3;…} Thứ tự tập số tự nhiên: a) Trong hai số tự nhiên khác có số nhỏ số Khi số a nhỏ số b, ta viết a < b b > a Ta viết a ≤ b để a < b a = b; viết b ≥ a để b > a b = a Trong hai điểm tia số hình vẽ trên, điểm ben trái biểu diễn số nhỏ b) Nếu a < b b < c a < c c) Mỗi số tự nhiên có số liền sau Chẳng hạn, số số liền sau số 0, số số liền sau số 5; ta nói số số liền trước số 1, số số liền trước số d) Số số tự nhiên nhỏ Không có số tự nhiên lớn e) Tập hợp số tự nhiên có vô số phần tử VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu Lớp 6 NguyÔn ThÞ Lan Ph­¬ng Viết tập hợp chữ cái trong từ: “SỐ HỌC” A ={ S, O, H, C } Một năm có 4 quý. Viết tập hợp B các tháng của quý hai trong năm ? B = { 4, 5, 6 } Kiểm Tra Bài Cũ . Bài 1 : Viết tập hợp A gồm các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống ? 12 A 16 A Bài3 : Cho hai tập hợp : { } ,A a b = { } , ,B b x y = và Điền các kí hiệu thích hợp vào ô trống : x A y B b A b B § 2. Tập hợp các số tự nhiên. 1.Tập hợp N và tập hợp N* Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3; … là các số tự nhiên. Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Vậy tập hợp các số tự nhiên được viết như thế nào ? { } 0;1;2;3; N = 0 1 2 3 4 5 6 7 Các số 0 ; 1 ; 2 ; 3 … là các phần tử của Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:A. 180 m2B. 1400 m2C. 1800 m2D. 2000 m2Bài làmChiều dài mảnh đất là 50m.Chiều rộng mảnh Giải tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít Hướng dẫn giải Giải tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít (bài 1, 2, 3, trang 41, 42/SGK Toán 2) Bài Đọc, viết: Bài giải: Hình thứ hai: Đọc: Mười lít Viết: 10l Hình thứ ba: Đọc: Hai lít Viết: 2l Bài Tính (theo mẫu ): a) 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 2l + 2l + 6l = b) 17l - 6l = 18l - 5l = 28l - 4l - 2l = a) 9l + 8l = 17l 15l + 5l = 20l 2l + 2l + 6l = 10l b) 17l - 6l = 11l 18l - 5l = 13l Bài giải 28l - 4l - 2l = 22l Bài Còn lít? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài giải b) 10l - 2l = 8l c) 20l - 10l = 10l Bài Lần đầu cửa hàng bán 12l nước mắm, lần sau bán 15l nước mắm Hỏi hai lần bán lít nước mắm? Bài giải Số lít nước mắm hai lần cửa hàng bán 12 + 15 = 27 (l) Đáp số: 27 lít VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 41, 42 SGK Toán lớp tập 1: Dấu hiệu chia hết cho A Tóm tắt kiến thức dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9: Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho Các số có tổng chữ số chia hết cho chia hết cho số chia hết cho B Hướng dẫn giải tập SGK Toán tập trang 41, 42 Bài (trang 41 SGK Toán lớp tập 1) Trong số sau, số chia hết cho 3, số chia hết cho 9? 187; 1347; 2515; 6534; 93 258 Đáp án hướng dẫn giải: Hướng dẫn: Vận dùng dấu hiệu chia hết cho 9, cho phần A (phía trên) Đáp số: Những số chia hết cho là: 1347; 6534; 93 258 Những số chia hết cho 93 258 6534 Bài (trang 41 SGK Toán lớp tập 1) Cho số: 3564; 4352; 6531; 6570; 1248 a) Viết tập hợp A số chia hết cho số b) Viết tập hợp B số chia hết cho số c) Dùng kí hiệu ⊂ để thể quan hệ hai tập hợp A B Đáp án hướng dẫn giải: a) Vì 3564 có tổng chữ số + + + = 18, chia hết cho 3; 4352 có + + + = 14 không chia hết cho 3, không chia hết cho 9; 6531 có + + + = 15 chia hết cho 3; 6570 có + + + = 18 chia hết cho 9; 1248 có + + + = 15 chia hết cho VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vậy A = {3564; 6531; 6570; 1248} Tương tự em làm câu b, c b) B = {3564; 6570} c) B ⊂ A Bài (trang 41 SGK Toán lớp tập 1) Tổng (hiệu) sau có chia hết cho không, có chia hết cho không? a) 1251 + 5316; b) 5436 – 1324; c) 1.2.3.4.5.6 + 27 Đáp án hướng dẫn giải: HD: Có thể tính tổng (hiệu) xét xem kết tìm có chia hết cho 3, cho không Cũng xét xem số hạng tổng (hiệu) có chia hết cho 3, cho không Chẳng han: 1251 chia hết cho cho 9, 5316 chia hết cho mà không chia hết cho Do tổng 1251 + 5316 chia hết cho mà không chia hết cho Đáp số: a) 1251 + 5316 chia hết cho mà không chia hết cho b) 5436 – 1324 không chia hết cho 3, không chia hết cho c) Vì = = chia hết cho 27 chia hết + 27 chia hết cho Do chia hết cho Bài (trang 42 SGK Toán lớp tập 1) Điền chữ số vào dấu * để: a) 5*8 chia hết cho 3; b) 6*3 chia hết cho 9; c) 43* chia hết cho 5; d) *81* chia hết cho 2, 3, 5, (Trong số có nhiều dấu *, dấu * không thiết thay chữ số giống nhau) Đáp án hướng dẫn giải: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Điền chữ số vào dấu * để tổng + * + hay tổng 13 + * chia hết cho ĐS: 528;558;588, b) Phải điền số vào dấu * cho tổng + * + chia hết ch0 Đó chữ số chữ số Ta số: 603; 693 c) Để số cho chia hết cho phải điền vào dấu * chữ số chữ số Nếu điền chữ số ta số 430, không chia hết cho Nếu điền chữ số ta số 435 Số chia hết cho + + chia hết cho Vậy phải điền chữ số d) Trước hết, để *81* chia hết cho 10 chữ số tận 0; tức *81* = *810 Để *810 chia hết cho * + + + = * + phải chia hết cho Vì * < 10 nên phải thay * Vậy *81*= 9810 Bài (trang 42 SGK Toán lớp tập 1) Dùng ba bốn chữ số 4, 5, 3, ghép thành số tự nhiên có ba chữ số cho câc số đó: a) Chia hết cho9; b) Chia hết cho mà không chia hết cho Đáp án hướng dẫn giải: a) Số chia hết cho phải có tổng chữ số chia hết cho Do số cần tìm là: 450, 540, 405, 504 b) Số chia hết cho mà không chia hết cho phải có tổng chữ số chia hết cho mà không chia hết cho Do số cần tìm là: 543, 534, 453, 435, 345, 354 Bài (trang 42 SGK Toán lớp tập 1) Viết số tự nhiên nhỏ có năm chữ số cho số đó: a) Chia hết cho 3; b) Chia hết cho Đáp án hướng dẫn giải: a) Muốn viết số nhỏ có năm chữ số số phải chữ số nhỏ được, chữ số phải Chữ số thứ hai chữ số nhỏ được, chữ số VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước như hình vẽ dưới đây.Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:A. 180 m2B. 1400 m2C. 1800 m2D. 2000 m2Bài làmChiều dài mảnh đất là 50m.Chiều rộng mảnh đất là 40m.Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2Chiều dài nhà là 20 m.Chiều rộng nhà là 10 m.Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2Ao hình vuông có cạnh dài 20mDiện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2Diện tích phần đất còn lại là: 2000 - (200 + 400) = 1400 m2Khoanh vào B. Giải tập 1, 2, ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiết 14) Giải tập 1, 2, ,4 trang 16, 17 SGK Toán 5: Luyện tập chung gồm giải chi tiết tương ứng với tập SGK giúp cho việc học môn Toán củng cố nâng cao Đáp án Hướng dẫn giải 1, trang 16; 3, trang 17 SGK Toán 5: Bài trang 16 SGK Toán Tính Đáp án hướng dẫn giải 1: Bài trang 16 SGK Toán Tìm x Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 17 SGK Toán Viết số đo độ dài: a) 2m 15cm; b) 1m 75cm; c) 5m 36 cm; d) 8m 8cm Đáp án hướng dẫn giải 3: Bài trang 17 SGK Toán Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một mảnh đất hình chữ nhật kích thước hình vẽ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sau đào ao làm nhà diện tích phần đất lại là: A 180 m2 B 1400 m2 C 1800 m2 D 2000 m2 Đáp án hướng dẫn giải 4: Chiều dài mảnh đất 50m Chiều rộng mảnh đất 40m Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2 Chiều dài nhà 20 m Chiều rộng nhà 10 m Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2 Ao hình vuông có cạnh dài 20m Diện tích ao là: 20 x 20 = 400 m2 Diện tích phần đất lại là: 2000 – (200 + 400) = 1400 m2 Khoanh vào B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3. Viết các số đo độ dài:Bài 3. Viết các số đo độ dài:a) 2m 15cm;b) 1m 75cm;c) 5m 36 cm;d) 8m 8cm.Bài làma) 2m 15cm = 2m +m=m;b) 1m 75cm = 1m +m=m;c) 5m 36 cm = 5m +m=m;d) 8m 8cm = 8m +m=m. Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải,Một tuần lễ cửa hàng bán được 314,78 m vải, tuần lễ sau bán được 525,22m vải. Biết rằng của hàng đóbán tất cả các ngày trong tuần hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?Hướng dẫn giải:Số mét cải cửa hàng bán được trong hai tuần là:314,78 + 525,22 = 840 (m)Số ngày trong hai tuần là:7 x 2 = 14 (ngày)Trung bình mỗi ngày bán được số vải là:840 : 14 = 60 (m)Đáp số : 60m vải Hướng dẫn Giải 1,2,3,4 trang 25; 5,6 trang 26 hình 12: Khái niệm thể tích khối đa diện A.Tóm tắt lý thuyết thể tích khối đa diện Có thể đặt tương ứng cho khối đa diện H số dương VH thỏa mãn tính chất sau: a) Nếu H khối lập phương có cạnh VH =1 b) Nếu hai khối đa diện H1 H2 V1 = V2 c) Nếu khối đa diện H phân chia thành hai khối đa diện: H1 H2 VH = VH1 + VH2 Số dương VH nói gọi thể tích khối đa diện H Khối lập phương có cạnh gọi khối lập phương đơn vị Nếu H khối lăng trụ ABC.A’B’C’ chẳng hạn thể tích kí hiệu VABC.A’B’C’ Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy B chiều cao h V = B.h Đặc biệt thể tích khối hộp chữ nhật tích ba kích thước Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h V= 11/3Bh Kiến thức bổ sung : Cho hình chóp S.ABC Trên ba tia SA, SB, SC lấy ba điểm A’, B’, C’ Khi Nếu H’ ảnh H qua phép dời hình Nếu H’ ảnh H qua phép vị tự tỉ số k Bảng tóm tắt năm loại khối đa diện : Loại Tên gọi Số đỉnh Số cạnh Số mặt {3;3} Tứ diện {4;3} Lập phương 12 {3;4} Bát diện 12 {5;3} Mười hai mặt 20 30 12 {3;5} Hai mươi mặt 12 30 20 Ở diện tich toàn phần thể tích tính theo cạnh a đa diện Xem lại:Bài tập khối đa diện lồi khối đa diện trang 18 B.Giải tập sách giáo khoa hình 12 trang 25, 26 Bài (Trang 25 SGK Hình 12 chương 1) Tính thể tích khối tứ diện cạnh a Hướng dẫn giải Cho tứ diện ABCD Hạ đường cao AH tứ diện đường xiên AB, AC, AD Giải tập trang 45, 46 SGK Toán 5: Giải tập trang 45, 46 SGK Toán 2: Tìm số hạng tổng - Luyện tập Giải tập trang 45 SGK Toán 2: Tìm số hạng tổng (bài 1, 2, trang 45/SGK Toán 2) Bài 1: (Hướng dẫn Tóm tắt kiến thức Hàm số Giải 24 trang 63; Bài 25, 26 trang 64 SGK Toán tập 1: Hàm số – Chương Đại số A Tóm tắt kiến thức Hàm số – Toán tập 1 Khái niệm Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x cho với giá trị x ta xác định giá trị tương ứng y y gọi hàm số x gọi x biến số Chú ý – Hàm số cho bảng, lừoi, công thức… Khi hàm số cho công thức ta hiểu biến số x nhận giá trị làm cho công thức có nghĩa – Hàm số thường kí hiệu y = f(x) Bài trước: Giải 16,17,18, 19,20,21,22,23 trang 60,61,62 SGK Toán tập 1: Một số toán đại lượng tỉ lệ nghịch B Đáp án hướng dẫn giải tập Sách giáo khoa trang 63,64 bài: Hàm số – Toán tập Bài 24 trang 63 SGK Toán tập – Đại số Các giá trị tương ứng hai đại lượng x y cho bảng sau: x -4 -3 -2 -1 y 16 1 16 Đại lượng y có phải hàm số đại lượng x không? Đáp án hướng dẫn giải 24: Vì giá trị x ta xác định giá trị y tương ứng nên đại lượng y hàm số đại lượng x Bài 25 trang 64 SGK Toán tập – Đại số Cho hàm số y = f(x) = 3x2 + Tính: f(1/2)), f(1); f(3) Đáp án hướng dẫn giải 25: Ta có y = f(x) = 3x2 + Do f(1/2) = 3.(1/2)2 + = 3/4 + = 7/4 f(1) = 3.12 + = 3.1 + = + = f(3) = 3.32 + = 3.9 + = 27 + = 28 Bài 26 trang 64 SGK Toán tập – Đại số Cho hàm số y = 5x – Lập bảng giá trị tương ứng y x = -5; -4; -3; -2; 0; 1/5 Đáp án hướng dẫn giải 26: Ta có y = 5x – Khi x = -5 y = 5.(-5) – = -26 Khi x = -4 y = 5.(-4) – = -21 Khi x = -3 y = 5.(-3) – = -16 Khi x = -2 y = 5.(-2) – = -11 Khi x = y = 5.0 – = -1 Khi x = 1/5 thì y = 5.1/5 – = x -5 -4 -3 -2 1/5 y -26 -21 -16 -11 -1 Tiếp theo: Giải 27,28,29,30,31 SGK trang 64,65 Toán tập 1: Luyện tập hàm số Giải tập trang 63, 64 SGK Toán 2: 54 - 18 Luyện tập Hướng dẫn giải 54 - 18 (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 63) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính Hướng dẫn giải a) Đáp án là: 48, 7, 45, 49, 16 b) Đáp án là: 17, 45, 18, 28, 38 Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính hiệu, biết số bị trừ số trừ là: a) 74 47; b) 64 28; c) 44 19 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Mảnh vải màu xanh dài 34 dm, mảnh vải màu tím ngắn mảnh vải màu xanh 15dm Hỏi mảnh vải màu tím dài đề-xi-mét? Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Số đề-xi-mét mảnh vải màu tím dài 34 – 15 = 19 (dm) Đáp số: 34 dm Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 64) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 14 – = 14 – = 14 – = 14 – = 14 – = 13 – = Hướng dẫn giải 14 – = 14 – = 14 – = 14 – = 14 – = 13 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: a) 84 – 47; 30 – 6; 74 – 48; b) 62 – 28; 83 – 45; 60 – 12 Hướng dẫn giải a) Kết là: 37, 24, 26 b) Kết là: 34, 38, 48 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tìm x: a) x – 24 = 34; b) x + 18 = 60; c) 25 + x = 84 b) x + 18 = 60; c) 25 + x = 84 Hướng dẫn giải a) x – 24 = 34; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí x = 34 + 24 x = 58 x = 60 – 18 x = 42 x = 84 – 25 x = 59 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô máy bay, có 45 ô tô Hỏi cửa hàng có máy bay? Hướng dẫn giải Số may bay cửa hàng có là: 84 – 45 = 39 ( máy bay) Đáp số: 39 máy bay VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tóm tắt lý thuyết Giải 61, 62, 63, 64, 65 trang 87 SGK Toán tập 1: Quy Giải Bài 6, 7, 8 trang 69,70 SGK Toán 9 tập 1Bài 6. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãytính các cạnh góc vuông của tam giác này.Hướng dẫn giải:Tương tự bài 2.ĐS: Hai cạnh góc vuông là:.Bài 7. Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b (tức lànhư trong hai hình sau:)Dựa vào các hệ thức (1) và (2), hãy chứng minh các cách vẽ trên là đúng.Gợi ý: Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh đó thì tam giác ấy là tamgiác vuông.Hướng dẫn giải:Cách 1: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên.Ta có: .Suy raÁp dụng hệ thứcvuông tại A.ta có:Cách 2: Đặt tên các đoạn thẳng như hình bên.Cũng chứng minhÁp dụng hệ thứcvuông như cách 1.ta đượcBài 8. Tìm x và y trong mỗi hình sau:. Hướng dẫn giải:a) Dùng hệ thứcb) Dùng hệ thức. Đáp sốtính được. Để tìm y, có thể dùng hệ thứctính đượctừ đólý Py-ta-go. ĐSc) Dùng hệ thức.hoặc định Giải tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập Hướng dẫn giải Bảng trừ (bài 1, SGK Toán lớp trang 69) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 11 – = Hướng dẫn giải 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 13 – = 11 – = 12 – = 11 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính: 5+6–8= 9+8–9= 3+9–6= 8+4–5= 6+9–8= 7+7–9= 5+6–8=3 9+8–9=8 3+9–6=6 8+4–5=7 6+9–8=7 7+7–9=5 Hướng dẫn giải Hướng dẫn giải Luyện tập bảng trừ (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 70) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 18 – = 16 – = 14 – = 17 – = 17 – = 15 – = 13 – = 12 – = 16 – = 14 – = 12 – = 16 – = 15 – = 13 – = 11 – = 14 – = 12 – = 12 – = 10 – = 11 – = 18 – = 16 – = 14 – = 17 – = 17 – = 15 – = 13 – = 12 – = 16 – = 14 – = 12 – = 16 – = 10 15 – = 13 – = 11 – = 14 – = 10 – = 11 – = Hướng dẫn giải 12 – = 12 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) 35 – 8; 57 – 9; 63 – 5; b) 72 – 34; 81 – 45; 94 – 36 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tìm x: a) x + = 21; b) + x = 42; c) x – 15 = 15 b) + x = 42; c) x – 15 = 15 Hướng dẫn giải a) x + = 21; x = 21 – x = 14 x = 42 – x = 15 + 15 x = 34 x = 30 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Thùng to có 45 kg đường, thùng bé có thùng to 6kg đường Hỏi thùng bé có ki-lô-gam đường? Hướng dẫn giải Số kg thùng bé có 45 – = 39 (kg) Đáp số: 39 kg đường Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đoạn thẳng MN dài khoảng xăng-ti-mét? A Khoảng 7cm C Khoảng 9cm B Khoảng 8cm D Khoảng 10cm Hướng dẫn giải Khoanh vào C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tóm tắt lý thuyết Giải trang 68; 2,3,4,5,6,7 trang 69; 8,9 trang 70 SGK Toán tập 2: Góc tâm Số đo cung – Chương Góc với đường tròn A Tóm tắt lý thuyết: Góc tâm Số đo cung Góc tâm Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn gọi góc tâm Số đo cung Số đo cung cung nhỏ số đo góc tâm chắn cung Số đo cung lớn 360º trừ số đo cung nhỏ Số đo nửa đường tròn 180º Chú ý: – Cung nhỏ có số đo nhỏ 180º – Cung lớn có số đo lớn 180º – Cung có điểm đầu, điểm cuối trùng có số đo 0º – Cung có đường tròn có số đo 360º So sánh hai cung Hai cung gọi chúng có số đo Trong hai cung, cung có số đo lớn gọi cung lớn Bài trước: Giải ôn tập chương hình học – Đường tròn: Bài 41,42,43 trang 128 SGK Toán tập B Đáp án hướng dẫn giải bài: Góc tâm Số đo cung SGK trang 68,69,70 Toán tập Bài trang 68 SGK Toán tập – hình học Kim kim phút đồng hồ tạo thành góc tâm có số đo độ vào thời điểm sau: a) giờ; b) giờ; c) giờ; d) 12 giờ; e) 20 Đáp án hướng dẫn giải 1: Góc tâm tạo hai kim hai số liền 360º : 12 = 30 º a) Vào thời điểm góc tạo thành hai kim đồng hồ là: 30º = 90º (hình a) b) Vào .. .Bài giải b) 10l - 2l = 8l c) 20l - 10l = 10l Bài Lần đầu cửa hàng bán 12l nước mắm, lần sau bán 15l nước mắm Hỏi hai lần bán lít nước mắm? Bài giải Số lít nước mắm hai lần... lần bán lít nước mắm? Bài giải Số lít nước mắm hai lần cửa hàng bán 12 + 15 = 27 (l) Đáp số: 27 lít VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít, Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít, Giải bài tập trang 41, 42 SGK Toán 2: Lít

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay