Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 100

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:13

www.themegallery.com M«n: TO NÁ Gi¸o viªn gi¶ng d¹y Phạm Thị Kim Liên www.themegallery.com Kiểm tra: Đặt tính rồi tính 36 + 47 52 + 18 37 + 29 Thứ sáu ngày 15 tháng 10 năm 2010 TOÁN www.themegallery.com 36 52 37 47 18 29 + + + 70 83 66 www.themegallery.com Thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: www.themegallery.com  83 + 17 = ? 83 17 100  83 + 17 = 3 cộng với 7 bằng 10, viết 0, nhớ 1 8 cộng 1 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10 Thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: PHÉP CỘNG TỔNG BẰNG 100 + 100 www.themegallery.com Bài 1: Tính 99 75 64 48 1 25 36 52 + + + + Thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 Toán: PHÉP CỘNG CÓTỔNG BẰNG 100 100 100 100 100 www.themegallery.com Bài 2: Tính nhẩm (Theo mẫu) 60 + 40 = 80 + 20 = 30 + 70 = 90 + 10 = 50 + 50 = Mẫu: 60 + 40 = ? Nhẩm: 6 chục + 4 chục = 10 chục 10 chục = 100 Vậy: 60 + 40 = 100 www.themegallery.com  60 + 40 =  80 + 20 =  30 + 70 =  90 + 10 =  50 + 50 = 100 100 100 100 100 www.themegallery.com Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được 85 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki lô gam đường? www.themegallery.com 85 kg Buổi sáng: 15 kg Buổi chiều: ? kg Tóm tắt: [...]...Bài giải Số kg đường buổi chiều cửa hàng bán được là: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kg đường www.themegallery.com 45+ 55 = 100 * * * 86 + 4 = 90 30 + 70 = 100 www.themegallery.com www.themegallery.com Toán: PHÉP CỘNG TỔNG BẰNG 100 (Xem sách trang 40) www.themegallery.com www.themegallery.com Giải tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng tổng 100 Hướng dẫn giải Giải tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng tổng 100 (bài 1, 2, 3, trang 40/SGK Toán 2) Bài (Hướng dẫn giải tập số SGK) Bài giải Bài (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 60 + 40 = 80 + 20 = 30 + 70 = 90 + 10 = 50 + 50 = Bài giải 60 + 40 = 100 80 + 20 = 100 30 + 70 = 100 90 + 10 = 100 50 + 50 = 100 Bài Số? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài giải Bài Một cửa hàng buổi sáng bán 85kg đường, buổi chiều bán nhiều buổi sáng 15kg đường Hỏi buổi chiều bán ki-lô-gam đường? Tóm tắt: Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán được: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kg đường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):5m 7dm;2m 3dm;4m 37cm;1m 53cm.Bài làm:5m 7dm = 2m +m=m2m 3dm = 2m +m=m4m 37cm = 4m +m=m1m 53cm = 1m +m=m. Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, giải tương ứng với học sách giúp cho em học sinh ôn tập củng cố dạng tập, rèn luyện kỹ giải Toán Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Bài trang 15 SGK Toán Chuyển phân số sau thành phân số thập phân: Đáp án hướng dẫn giải 1: Bài trang 15 SGK Toán Chuyển hỗn số sau thành phân số: Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 15 SGK Toán Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1dm = … m b) 1g = … kg c) phút = … 3dm = … m 8g = … kg phút = … 9dm = … m 25g = … kg 12 phút = … Đáp án hướng dẫn giải 3: Bài trang 15 SGK Toán Viết số đo độ dài (theo mẫu): 5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm Đáp án hướng dẫn giải 4: Bài trang 15 SGK Toán VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đo chiều dài sợi dây 3m 27 cm Hãy viết số đo độ dài sợi dây dạng số đo đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét Đáp án hướng dẫn giải 5: – Chiều dài sợi dây là: 327 cm; – Chiều dài sợi dây là: dm – Chiều dài sợi dây là: m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:a) 1dm = ... mb) 1g = ... kgc) 1 phút = ... giờ3dm = ... m8g = ... kg6 phút = ... giờ9dm = ... m25g = ... kg12 phút = ... giờBài làm:a) 1dm =mb) 1g =kg3dm =m8g =kg9dm =m25g =c) 1 phút =giờ6 phút =giờ12 phút =giờ.kg Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:a);b);Bài làm:a);b);c);d).c);d). Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:a);b);c);d).Bài làm:a);b);c);d). Một hình lập phương cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 (cm2)Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 6 = 96 (cm2)Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần. Giải tập 1, 2, trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân Giải tập 1, 2, trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân giúp em học sinh dễ dàng biết cách nhận biết số thập phân nhau, so sánh số thập phân Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, trang 40 SGK Toán 5: Số thập phân Bài trang 40 SGK Toán Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để số thập phân viết dạng gọn hơn: a) 7,800; 64,9000; 3,0400 b) 2001,300; 35,020; 100,0100 Đáp án hướng dẫn giải 1: a) 7,800 = 7,8 64,9000= 64,9 3,0400= 3,04 b) 2001,300 = 2001,3 35,020= 35,02 100,0100= 100,01 Bài trang 40 SGK Toán Hãy viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng số chữ số (đều ba chữ số) a) 5,612; 17,2; 480,59 b) 24,5; 80,01; 14,678 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải 2: a) 5,612 17,2= 17,200 480,59= 480,590 b) 24,5 = 24,500 80,01= 80,010 14,678 Bài trang 40 SGK Toán Khi viết số thập Giải tập trang 81 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi 10 Chương Phép cộng phạm vi 10 – Hướng dẫn giải tập 1, 2, trang 81 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: b) 1+9= 2+8= 3+7= 4+6= 9+1= 8+2= 7+3= 6+4= 9–1= 8–2= 7–3= 6–3= Hướng dẫn giải a Kết 10 b Kết 10 c Kết 10 d Kết 10 đ Kết 10 e Kết 10 b) + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 9–1=8 8–2=6 7–3=4 6–3=3 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Hướng dẫn giải Điền từ trái sang phải: Viết số hình vuông thứ Viết số vào hình tam giác thứ Viết số vào hình tròn thứ Viết số vào hình vuông thứ Viết số vào hình tam giác thứ Viết số vào hình tròn thứ Viết số 10 vào hình cuối Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp: Hướng dẫn giải Phép tính thích hợp là: + = 10 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 65 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi Hướng dẫn giải tập Chương Phép cộng phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 65 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải a Kết b Kết c Kết d Kết đ Kết e Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 4+2= 5+1= 5+0= 2+2= 2+4= 1+5= 0+5= 3+3= 4+2=6 5+1=6 5+0=5 2+2=4 2+4=6 1+5=6 0+5=5 3+3=6 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tính: 4+1+1= 5+1+0= 2+2+2= 3+2+1= 4+0+2= 3+3+0= Hướng dẫn giải 4+1+1=6 5+1+0=5 2+2+2=6 3+2+1=6 4+0+2=6 3+3+0=6 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) + = b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập trang 68 SGK Toán 1: Phép cộng phạm vi Chương Phép cộng phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 68 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải Kết phép tính là: Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 7+0= 1+6= 3+4= 2+5= 0+7= 6+1= 4+3= 5+2= Hướng dẫn giải 7+0=7 1+6= 0+7=7 6+1= 3+4=7 4+3=7 2+5=7 5+2=7 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 5+1+1= 4+2+1= 2+3+2= 3+2+2= 3+3+1= 4+0+2= Hướng dẫn giải 5+1+1=7 4+2+1=7 2+3+2=7 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 3+2+2=7 3+3+1=7 4+0+2=6 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải a) + = b) + = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí .. .Bài giải Bài Một cửa hàng buổi sáng bán 85kg đường, buổi chiều bán nhiều buổi sáng 15kg đường Hỏi buổi chiều bán ki-lô-gam đường? Tóm tắt: Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán được: 85 + 15 = 100. .. bán ki-lô-gam đường? Tóm tắt: Bài giải: Buổi chiều cửa hàng bán được: 85 + 15 = 100 (kg) Đáp số: 100 kg đường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 100, Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 100, Giải bài tập trang 40 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 100

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay