Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập

3 40 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:13

Cho ba hàm số:5. Cho ba hàm số:y=; y = x2 ; y = 2x2 .a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.b) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ x = -1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Xác định tung độ tươngứng của chúng.c) Tìm ba điểm A', B', C' có cùng hoành độ x = 1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứngcủa A và A', B và B', C và C'.d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất.Bài giải:a) Vẽ đồ thịb) Gọi yA, yB, yC lần lượt là tung độ các điểm A, B, C có cùng hoành độ x = -1,5. Ta có:yA =. (-1,5)2 =. 2,25 = 1,125yB = (-1,5)2 = 2,25yC = 2 (-1,5)2 = 2 . 2,25 = 4,5c) Gọi yA, yB, yC’ lần lượt là tung độ các điểm A', B', C' có cùng hoành độ x = 1,5. Ta có:yA, =. 1,52 =. 2,25 = 1,125 yB, = 1,52 = 2,25yC’ = 2 . 1,52 = 2 . 2,25 = 4,5Kiểm tra tính đối xứng: A và A', B và B', C và C' đối xứng với nhau qua trục tung Oy.d) Với mỗi hàm số đã cho ta đều có hệ số a > 0 nên O là điểm thấp nhất của đồ thị. Khi đó ta có x = 0.Vậy x = 0 thì hàm số có giả trị nhỏ nhất. H d g Giải tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Giải tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập (bài 1, 2, 3, trang 37/SGK Toán 2) Bài (Hướng d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tổng 31 53 54 35 51 Bài (Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài giải Đánh số vào hình đếm: a) Có hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3) b) Có hình tứ giác : h2, h(1,2), h (2,3) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 4. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đenBài 4. Đố. Một biển báo giao thông với nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ cho biết vận tốc tối đa mà cácphương tiện giao thông được đi trên quãng đường có biển quy định là 20km/h. Nếu một ô tô đi trênđường đó có vận tốc là a (km/h) thì a phải thoả mãn điều kiện nào trong các điều kiện sau đây:a > 20;a < 20;a ≤ 20;a ≥ 20.Hướng dẫn giải:Ô tô đi trên đường đó có biển báo giao thông nền trắng, số 20 màu đen, viền đỏ thì vận tốc của ô tô phảithoả: a ≤ 20 Bài 3. So sánh a và b nếu:Bài 3. So sánh a và b nếu:a) a - 5 ≥ b - 5;b) 15 + a ≤ 15 + bHướng dẫn giải:a) Vì a - 5 ≥ b - 5 => a - 5 + 5 ≥ b - 5 + 5=> a ≥ bb) Vì 15 + a ≤ 15 + b => 15 + a -15 ≤ 15 + b -15=> a ≤ b Bài 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ sao?Bài 1. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? VÌ sao?a) (-2) + 3 ≥ 2;c) 4 + (-8) < 15 + (-8);b) -6 ≤ 2.(-3)d) x2 + 1 ≥ 1Hướng dẫn giải:a) (-2) + 3 ≥ 2Ta có: VT = (-2) + 3 = 1VP = 2=> VT < VPVậy khẳng định (-2) + 3 ≥ 2 là saib) -6 ≤ 2.(-3)Ta có: VT = -6VP = 2.(-3) = -6=> VT = VPVậy khẳng định -6 ≤ 2.(-3) là đúngc) 4 + (-8) < 15 + (-8)Ta có: VT = 4 + (-8) = -4VP = 15 + (-8) = 7=> VP > VTVậy khẳng định 4 + (-8) < 15 + (-8) là đúngd) Vì x2 > 0 => x2 + 1 ≥ 0 + 1 => x2 + 1 ≥ 1Vậy khẳng định x2 + 1 ≥ 1 là đúng 1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:AB = 2cm,BC = 4cm,AC = 5cmHướng dẫn:Trong tam giác ABC có:AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm=> AB < BC < CA nên Giải tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 55) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Hướng dẫn giải 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: a) 62 – 27; 72 – 15; 32 – b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27 Hướng dẫn giải a) Đáp án là: 35, 57, 24 b) Đáp án là: 72, 72, 52 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tìm x: a) x + 18 = 52; b) x + 24 = 62; c) 27 + x = 82 Hướng dẫn giải a) x + 18 = 52 b) x + 24 = 62 x = 52 – 18 x = 62 – 24 x = 34 x = 38 c) 27 + x = 82 x = 82 – 27 x = 55 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vừa gà vừa thỏ có 42 con, có 18 thỏ Hỏi có gà? Hướng dẫn giải Số gà có là: 42 – 18 = 24 (con gà) Đáp số: 24 gà Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có hình tam giác? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Có hình tam giác B Có hình tam giác C Có hình tam giác D Có 10 hình tam giác Hướng dẫn giải Khoanh tròn chữ D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêumét?131. 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?Giải.ĐS. 5m. Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3 ?130. Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng?Hướng dẫn giải.Một nửa số đó bằngthì số đó bằng.Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằngđó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng.thì cả số Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằnglượng bơ trong chai sữa này là 18g.129. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.Giải.ĐS. 400g. Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính sốkilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.128. Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.Giải.ĐS. 5kg. ...Tổng 31 53 54 35 51 Bài (Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài giải Đánh số vào hình đếm: a) Có hình tam giác: h1, h3,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập, Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập, Giải bài tập trang 37 SGK Toán 2: Luyện tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay