Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam

3 52 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:12

1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:AB = 2cm,BC = 4cm,AC = 5cmHướng dẫn:Trong tam giác ABC có:AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm=> AB < BC < CA nên Giải tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 55) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Hướng dẫn giải 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: a) 62 – 27; 72 – 15; 32 – b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27 Hướng dẫn giải a) Đáp án là: 35, 57, 24 b) Đáp án là: 72, 72, 52 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tìm x: a) x + 18 = 52; b) x + 24 = 62; c) 27 + x = 82 Hướng dẫn giải a) x + 18 = 52 b) x + 24 = 62 x = 52 – 18 x = 62 – 24 x = 34 x = 38 c) 27 + x = 82 x = 82 – 27 x = 55 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vừa gà vừa thỏ có 42 con, có 18 thỏ Hỏi có gà? Hướng dẫn giải Số gà có là: 42 – 18 = 24 (con gà) Đáp số: 24 gà Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có hình tam giác? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Có hình tam giác B Có hình tam giác C Có hình tam giác D Có 10 hình tam giác Hướng dẫn giải Khoanh tròn chữ D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêumét?131. 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?Giải.ĐS. 5m. Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3 ?130. Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng?Hướng dẫn giải.Một nửa số đó bằngthì số đó bằng.Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằngđó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng.thì cả số Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằnglượng bơ trong chai sữa này là 18g.129. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.Giải.ĐS. 400g. Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính sốkilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.128. Trong đậu đen nấu chín, tỉ lệ chất đạm chiếm 24%. Tính số kilôgam đậu đen đã nấu chín để có 1,2kg chất đạm.Giải.ĐS. 5kg. Giải tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - - gam Hướng dẫn giải Giải tập trang 32 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - gam (bài 1, 2, 3, 4, trang 33/SGK Toán 2) Bài (Hướng dẫn giải tập số SGK) Bài giải Bài (Hướng dẫ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài giải Bài (Hướng dẫn giải tập số SGK) Bài giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tỉ số vàng. Đố em chia53. Tỉ số vàng. Đố em chia được đoan AB cho trước thành hai đoạn sao cho tỉ số giữa đoạn lớn với đoạnAB bằng tỉ số giữa đoạn nhỏ với đoạn lớn (h.16).Hãy tìm tỉ số ấy.Đó chính là bài toán mà Ơ-clít đưa ra từ thế kỉ III trước công nguyên. Tỉ số nói trong bài toán được gọi làtỉ số vàng, còn phép chia nói trên được gọi là phép chia vàng hay phép chia hoàng kim.Hướng dẫn: Giả sử M là điểm chia và AM > MB. Gọi tỉ số cần tìm là x.Bài giải:Giả sử M là điểm chia đoạn AB và AB có độ dài bằng a.Gọi độ dài của AM = x, 0 < x < a. Khi đó MB = a - x.Theo đầu bài:=hayGiải phương trình: x2 = a(a - x) hay x2 + ax - a2 = 0∆ = a2 + 4a2 = 5a2 , √∆ = a√5x1 ==, x2 =Vì x > 0 nên x2 không thỏa mãn điều kiện của ẩn.Vậy AM =Trả lời: Tỉ số cần tìm là:== Giải tập trang 60 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 60) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = Hướng dẫn giải 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = 13 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: a) 63 – 35; 73 – 29; 33 – b) 93 – 46; 83 – 27; 43 – 14 Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 33 – – = 63 – – = 33 – 13 = 63 – 13 = 42 – – = 42 – 12 = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải 33 – – = 20 63 – – = 50 42 – – = 30 33 – 13 = 20 63 – 13 = 50 42 – 12 = 30 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Cô giáo có 63 vở, cô phát cho học sinh 48 Hỏi cô giáo vở? Hướng dẫn giải Số cô giáo lại là: 63 – 48 = 15 ( ) Đáp số: 15 Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 43 – 26 = ? Kết phép tính là: A 27 B 37 C 17 D 69 Hướng dẫn giải Khoanh vào đáp án C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Khoảng cách giữa hai bên sông A và B52. Khoảng cách giữa hai bên sông A và B là 30 km. Một canô đi từ bến A đến bến B, nghỉ 40 phút ở bếnB rồi quay lại bến A. Kể từ lúc khởi hành đến khi về tời bến A hết tất cả 6 giờ. Hãy tìm vận tốc của canôtrong nước yên lặng, biết rằng vận tốc của nước chảy là 3 km/h.Bài giải:Gọi vận tốc thực của canô là x (km/h), x > 3.Gọi vận tốc khi đi xuôi dòng là: x + 3 (km/h)Gọi vận tốc khi ngược dòng là: x - 3 (km/h)Thời gian xuôi dòng là:(giờ)Thời gian ngược dòng là:(giờ)Nghỉ lại 40 phút haygiờ ở B.Theo đầu bài ta có phương trình:+Giải phương trình:16(x + 3)(x - 3) = 90(x + 3 + x - 3) hay: 4x2 - 45x - 36 = 0∆ = 2025 + 576 = 2601, √∆ = 51x1 = 12, x2 =(loại)Trả lời: Vận tốc của canô trong nước yên lặng là 12 km/h.+=6 Vẽ tam giác PQRĐố : Vẽ tam giác PQR có PQ = PR =5cm, QR = 6cm. Lấy điểm M trên đường thẳng QR sao cho PM =4,5cm. Có mấy điểm M như vậy ?Điểm M có nằm trên cạnh QR hay không ? Tại sao ?Hướng dẫn:Kẻ đường cao AH của ∆PQR=> H là trung điểm của QR=> HR =QR = 3cm+ ∆PHR vuông tại Hnên PH2 = PR2 – HR2 (định lý pytago)PH2 = 25- 9 = 16=> PH = 4cmĐường vuông góc PH = 4cm là đường ngắn nhất trong các đường kẻ P đến đường thẳng QR. Vậy chắcchắn có một đường xiên PM = 4,5cm (vì PM = 4,5cm > 4cm) kẻ từ P đến đường thẳng QR.∆PHM vuông góc tại H nên HM2 = PM2 – PH2 (định lý pytago)=> HM2 = 20,25 – 16 = 4, 25=> HM = 2,1cmVậy trên đường thẳng QR có hai điểm M như vậy thỏa mãn điều kiện HM = 2,1cmVì HM < HR => M nằm giữa H và R hay hai điểm này nằm trên cạnh QR, và nằm khác phía đối với điểmH Hãy chứng minh rằng:Cho hình bên. Hãy chứng minh rằng:a)BE < BCb)DE < BCHướng dẫn:a) Trong hình vẽ BE < BC là hai đường xiên vẽ từ B đến đường AC và AE, AC là hai hình chiếu củachúng vì AE < AC nên BE < BCb) EB và ED là hai đường xiên vẽ từ E đến ABAB và AD là hai hình chiếu của chúngVì AD < AB nên DE < BETa có: BE < BC và DE < BE nên DE < BC Cho hình a....Cho hình a. Ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.Một tấm gỗ xẻ có hai cạnh song song. Chiều rộng của tấm gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh đóMuốn đo chiều rộng của tấm gỗ, ta phải đặt thước như Hãy tính x và y trong mỗi hình sauBài 1. Hãy tính x và y trong mỗi hình sau (hình 4a, b):Hướng dẫn giải:a) Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình sau:Áp dụng định lý Py-ta-go ta có:BC2 = AB2 +AC2 = 62 + 82 =100=> BC = 10Áp dụng hệ thức c2=ac’ ta có hệ thức AB2 = BC . BH=> BH==3,6Vậy x=3,6 và y=10-3,6=6,4b) Áp dụng hệ thức c2=ac’ tìm x=7,2 suy ra y=12,8. Giải tập trang 68 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, SGK Toán lớp trang 68) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm 15 – = 14 – = 15 – = 15 – = 16 – = 15 – = 14 – = 16 – = 17 – = 16 – = 17 – = 14 – = 18 – = 13 – = 13 – = 13 – = Hướng dẫn giải 15 – = 14 – = 15 – = 15 – = 16 – = 15 – = 14 – = 16 – = 17 – = 16 – = 17 – = 14 – = 13 – = 13 – = 18 – = 13 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 15 – – = 16 – – = 17 – – = 15 – = 16 – = 17 – = Hướng dẫn giải 15 – – = 16 – – = 17 – – = 15 – = 16 – = 17 – = Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đặt tính tính: a) 35 – 7; 72 – 36 b) 81 – 9; 50 – 17 Hướng dẫn giải Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Mẹ vắt 50l sữa bò, chị vắt mẹ 18l sữa bò Hỏi chị vắt lít sữa bò? Hướng dẫn giải Số lít sữa bò chị vắt là: 50 – 18 = 32 (lít) Đáp số: 32l sữa bò VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vẽ một trục số và vẽ:5. Vẽ một trục số và vẽ:- Những điểm nằm cách điểm 0 ba đơn vị,- Ba cặp điểm biểu diễn số nguyên cách đều điểm 0.Bài giải:Hai điểm O' và O'' cách đều điểm O ba đơn vị.Ba cặp điểm biểu diễn ba cặp số nguyên cách đều điểm O và A và A',B và B', C và C'. Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.4. a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36.b) Hãy ghi các số nguyên âm nằm giữa các số -10 và -5 vào trục số ở hình 37.Bài giải:a)b) 1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:1. So sánh các góc trong tam giác ABC, biết rằng:AB = 2cm,BC = 4cm,AC = 5cmHướng dẫn:Trong tam giác ABC có:AB = 2cm ; BC = 4cm ; AC = 5cm=> AB < BC < CA nên Giải tập trang 55 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 55) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Hướng dẫn giải 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – 10 = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: a) 62 – 27; 72 – 15; 32 – b) 53 + 19; 36 + 36; 25 + 27 Hướng dẫn giải a) Đáp án là: 35, 57, 24 b) Đáp án là: 72, 72, 52 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tìm x: a) x + 18 = 52; b) x + 24 = 62; c) 27 + x = 82 Hướng dẫn giải a) x + 18 = 52 b) x + 24 = 62 x = 52 – 18 x = 62 – 24 x = 34 x = 38 c) 27 + x = 82 x = 82 – 27 x = 55 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vừa gà vừa thỏ có 42 con, có 18 thỏ Hỏi có gà? Hướng dẫn giải Số gà có là: 42 – 18 = 24 (con gà) Đáp số: 24 gà Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có hình tam giác? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Có hình tam giác B Có hình tam giác C Có hình tam giác D Có 10 hình tam giác Hướng dẫn giải Khoanh tròn chữ D VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêumét?131. 75% của một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi cả mảnh vải dài bao nhiêu mét?Giải.ĐS. 5m. Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng 1/3 ?130. Đố : Đố em tìm được một số mà một nửa số đó bằng?Hướng dẫn giải.Một nửa số đó bằngthì số đó bằng.Lưu ý : Cũng có thể diễn đạt theo cách khác như sau : Nếu một nửa của số đó bằngđó bằng hai nửa của nó, do đó nó bằng.thì cả số Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằnglượng bơ trong chai sữa này là 18g.129. Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng sữa trong một chai, biết rằng lượng bơ trong chai sữa này là 18g.Giải.ĐS. 400g. Trong Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của haiđường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.13. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA =EB, EC = ED.Bài giải:Do ABCD là hình thang cân nên AD = BC, AC = BC,Xét hai tam giác ADC và BCD, ta có:AD = BC (gt)AC = BD (gt)DC chungNên ∆ADC = ∆BCD (c.c.c)Suy raDo đó tam giác ECD cân tại E, nên EC = EDTa lại có: AC = BD suy ra EA = EBChú ý: Ngoài cách chứng minh ∆ADC = ∆BCD (c.c.c) ta còn có thể chứng minh ∆ADC = ∆BCD(c.g.c) như sau:AD = BC,, DC là cạnh chung. Giải tập trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập Hướng dẫn giải Luyện tập (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 74) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 12 – = 11 – = 14 – = 16 – = 14 – = 13 – = 15 – = 17 – = 16 – = 15 – = 17 – = 18 – = Hướng dẫn giải 12 – = 11 – = 14 – = 16 – = 14 – = 13 – = 15 – = 17 – = 16 – = 15 – = 17 – = 18 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tìm x: a) 32 – x = 18; b) 20 – x = 2; c) x – 17 = 25 Hướng dẫn giải a) 32 – x = 18; x = 32 – 18 x = 14 b) 20 – x = 2; x = 20 – x = 18 c) x – 17 = 25 x = 17 + 25 x = 42 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Vẽ đoạn thẳng: a) Đi qua hai điểm M, N b) Đi qua điểm O VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c) Đi qua điểm A, B, C Hướng dẫn giải a) b) Hướng dẫn: Nên chấm điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng qua hai điểm O P c) Có thể chọn tùy ý hai ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của haiđường chéo. Chứng minh rằng EA = EB, EC = ED.13. Cho hình thang cân ABCD (AB // CD), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng EA =EB, EC = ED.Bài giải:Do ABCD là hình thang cân nên AD = BC, AC = BC,Xét hai tam giác ADC và BCD, ta có:AD = BC (gt)AC = BD (gt)DC chungNên ∆ADC = ∆BCD (c.c.c)Suy raDo đó tam giác ECD cân tại E, nên EC = EDTa lại có: AC = BD suy ra EA = EBChú ý: Ngoài cách chứng minh ∆ADC = ∆BCD (c.c.c) ta còn có thể chứng minh ∆ADC = ∆BCD(c.g.c) như sau:AD = BC,, DC là cạnh chung. Giải tập trang 74 SGK Toán 4: Luyện tập nhân với số có chữ số Hướng dẫn giải Luyện Tập (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 74) BÀI Tính (Hướng dẫn giải tập số trang 74/SGK Toán 4) a) 345 × 200 b) 237 × 24 c) 403 × 346 Đáp án: Các em đặt tính tính để kết sau: a) 345 × 200 = 69000 b) 237 × 24 = 5688 c) 403 × 346 = 139438 BÀI Tính :(Hướng dẫn giải tập số trang 74/SGK Toán 4) a) 95 + 11 × 206; b) 95 × 11 + 206 c) 95 × 11 × 206 Đáp án: Các em tính sau: a) 95 + 11 × 206 = 95 + 2266 = 9361 b) 95 × 11 + 206 = 1045 + 206 = 1251 c) 95 × 11 × 206 = 1045 × 206 =215270 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số trang 74/SGK Toán 4) Tính cách thuận tiện nhất: a) 142 × 12 + 142 × 18 b) 49 × 365 – 39 × 365 c) × 18 × 25 Đáp án : a) 142 × 12 + 142 × 18 = 142 × (12 + 18) = 142 × 30 = 4260 b) 49 × 365 – 39 × 365 = (49 – 39) × 365 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí = 10 × 365 = 3650 c) × 18 × 25 = 18 × (4 × 25) = 18 × 100 = 1800 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số trang 74/SGK Toán 4) Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, phòng bóng Nếu bóng điện giá 3500 đồng nhà trường phải trả tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho phòng học? Đáp án: Số bóng điện lắp đủ cho 32 phòng học là: × 32 = 256 (bóng) Số tiền mua bóng điện để lắp đủ cho 32 phòng học là: 3500 × 256 = 896000 (đồng) Đáp số: 896000 đồng Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số trang 74/SGK Toán 4) Diện tích S hình chữ nhật có chiều dài a chiều rộng b tính theo công thức: S = a × b (a, b đơn vị đo) a) Tính S, biết : a = 12cm, b = 5cm; a = 15m, b = 10m b) Nếu gấp chiều dài lên lần giữ nguyên chiều rộng diện tích hình chữ nhật gấp lên lần? Đáp án: a) Với a = 12 cm, b = cm S = 12 × = 60 (cm2) Với a = 15m, b = 10m S = 15 × 10 = 150 (m2) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Nếu chiều dài a tăng lên lần chiều dài là: a × Bài 19. Cho một đường tròn tâm OBài 19. Cho một đường tròn tâm O, đường kính AB và S là một điểm nằm ngoài đường tròn. SA và SBlần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN. Chứng minh rằng SH vuông gócvới AB.Hướng dẫn giải:BM ⊥ SA (=vì là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn).Tương tự, có: AN ⊥ SBNhư vậy BM và AN là hai đường cao của tam giác SAB và H là trực tâm.Suy ra SH ⊥ AB.(Trong một tam giác ba đường cao đồng quy) Giải tập trang 75 SGK Toán 2: Luyện tập chung Hướng dẫn giải Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4, SGK Toán lớp trang 75) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính nhẩm: 16 – = 12 – = 10 – = 13 – = 11 – = 13 – = 17 – = 15 – = 14 – = 15 – = 11 – = 12 – = Hướng dẫn giải 16 – = 12 – = 10 – = 13 – = 11 – = 13 – = 17 – = 15 – = 14 – = 15 – = 11 – = 12 – = Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Đặt tính tính: a) 32 – 25; 61 – 19; 44 – b) 53 – 29; 94 – 57; 30 – Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 42 – 12 – = 36 + 14 – 28 = 58 – 24 – = 72 – 36 + 24 = Hướng dẫn giải 42 – 12 – = 22 36 + 14 – 28 = 22 58 – 24 – = 28 72 – 36 + 24 = 60 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tìm x: a) x + 14 = 40; b) x – 22 = 38; c) 52 – x = 17 Hướng dẫn giải a) x + 14 = 40; b) x – 22 = 38; x = 40 – 14 x = 38 + 22 x = 26 x = 60 c) 52 – x = 17 x = 52 – 17 x = 35 Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn băng giấy màu đỏ 17cm Hỏi băng giấy màu xanh dài xăng-ti-mét? Hướng dẫn giải Băng giấy màu xanh dài 65 – 17 = 48 (cm) Đáp số: 48cm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 18. Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầumôn PQBài 18. Một huấn luyện viên cho cầu thủ tập sút bóng vào cầu môn PQ. Bóng được đặt ở các vị trí A, B,C trên một cung tròn như hình 20.Hãy so sánh các góc,,.Hướng dẫn giải:Với các vị trí A, B, C trên một cung tròn thì ta được các góc nội tiếpcùng chắn một cung, nên suy ra==,.Vậy với các vị trí trên thì các góc sút đều bằng nhau, không có góc sút nảo rộng hơn., Muốn xác định tâm của một đường tròn làm chỉ dùng êke thì phảilàm như thế nào?Muốn xác định tâm của một đường tròn àm chỉ dùng êke thì phải làm như thế nào?Hướng dẫn giải:Vận dụng hệ quả b, ta dùng êke ở hình trên. Tâm đường tròn chính là giao điểm của hai cạnh huyền củahai tam giác vuông nội tiếp đường tròn. Bài 16. Xem hình 19Bài 16. Xem hình 19 ( hai đường tròn có tâm là B, C và điểm B nằm trên đường tròn tâm C).a) Biết=, tínhb) Nếu=thì.có số đo là bao nhiêu?Hướng dẫn giải:Vận dụng định lí số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn, ta có:a)==>==>=b)==>==>= Bài 15. Các khẳng định sau đúng hay sai?Bài 15. Các khẳng định sau đúng hay sai?a) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung.Hướng dẫn giải:a) Đúng (theo hệ quả a)b) Sai, vì trong một đường tròn có thể có các góc nội tiếp bằng nhau nhưng không cùng chắn một cung. ... Bài giải Bài (Hướng dẫn giải tập số SGK) Bài giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam, Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam, Giải bài tập trang 33 SGK Toán 2: Luyện tập Ki - lô - gam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay