Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:12

ĐỊA 10 BÀI 42: MÔI TRƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: a.Về kiến thức: -Trình bày được một số vấn đề về môi trường phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu ở các nhóm nước. -Tích hợp GDMT-NLTK:Sử dụng hợp lí tài nguyên,bảo vệ môi trường là điều kiện phát triển;Vấn đề môi trường ở các nước phát triển đang phát triển;Mọi người có ý thức về mối quan hệ giữa MT phát triển,hướng tới mục tiêu phát triển bền vững;Liên hệ với Việt Nam. b.Về kĩ năng: -Có kĩ năng nghiên cứu môn Địa lí với môi trường phát triển bền vững. -Tích hợp GDMT-NLTK:Thu thập phân tích các thông tin liên quan đến bảo vệ MT,phát triển bền vững;Tiết kiệm tài nguyên trong sinh hoạt sản xuất. c.Về thái độ: Tham gia tích cực vào các phong trào bảo vệ môi trường. 2.Chuẩn bị của giáo viên học sinh: a.Giáo viên: Bài soạn,SGK,SGV,chuẩn kiến thức kĩ năng,các hình ảnh về môi trường,bảng phụ, b.Học sinh:SGK,vở ghi,bảng nhóm, 3.Tiến trình bài dạy: a.Kiểm tra bài cũ-định hướng bài mới:(2phút) Kiểm tra:Nêu khái niệm môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo +MTTN: xuất hiện trên bề mặt TĐ không phụ thuộc vào con người,con người tác động vào MTTN thay đổi,nhưng các thành phần TN vẫn phát triển theo quy luật tự nhiên +MTNT:là kết quả lao động của con người,phụ thuộc vào con người,con người không tác động vào thì các thành phần của MTNT sẽ bị hủy hoại. ĐỊA 10 Định hướng bài:Hôm nay chúng ta tìm hiểu về môi trường sự phát triển bền vững,để thấy cụ thể có quan hệ với sự phát triển của con người như thế nào? b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên học sinh Nội dung chính HĐ1:Tìm hiểu sử dụng hợp lí tài nguyên,bảo vệ môi(HS làm việc cả lớp:20phút) Bước 1:GV yêu cầu HS tìm hiểu hiện trạng môi trường hướng giải quyết vấn đề môi trường. Bước 2:HS trả lời,GV chuẩn kiến thức yêu cầu HS ghi nhớ GV nêu rõ: sự phát triển bền vững Nói qua: Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất ở Riô đê Gia-nê-rô(tháng 6 năm 1992) *Hội nghị Thượng đỉnh: Rio de faneiro(Braxin) vào năm 1992 đến nay có 113 nước trên thế giới xây dựng thực hiện *Tại sao phải sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên? *TL:Sự hạn chế của tài nguyên KS,cơ sở nguyên nhiên liệu,năng lượng để phát triển công nghiệp. *Tại sao nói việc bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển? *TL:Khi nền KT KH-KT có những bước tiến nhảy vọt cũng là khi môi trường bị ô nhiễm,suy thoái nghiêm trọng,nên phải sử dụng hợp lí tài nguyên bảo vệ I.Sử dụng hợp lí tài nguyên,bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển *Hiện trạng của tài nguyên môi trường: -Các nguồn tài nguyên có hạn, đang bị cạn kiệt(khoáng sản,sinh vật) -Môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm,suy thoái,sự nóng lên của Trái Đất do các khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính. *Sự phát triển bền vững: -Sử dụng hợp lí tài nguyên,bảo vệ môi trường để cho sự phát triển của xã hội hôm nay không làm hạn chế cho sự phát triển của ngày mai,phải tạo nền tảng cho sự phát triển tương lai. -Mục tiêu của sự phát triển bền vững:Sự phát triển phải đảm bảo cho con người có đời sống vật chất,tinh thần ngày càng cao,trong môi trường sống lành mạnh -Cơ sở của sự phát triển bền vững: +Giảm đến mức thấp của sự cạn kiệt TNMT.Đảm bảo sử dụng lâu dài các tài nguyên tái tạo lại được bằng cách tái VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trắc nghiệm Địa 10 42: Môi trường phát triển bền vững Câu 1: Thử thách lớn loài người trình phát triển là? A Xung đột trị xảy khắp nơi B Nhiều tài nguyên bị cạn kiệt, sản xuất xã hội không ngừng mở rộng C Bệnh dịch, nạn thiếu lương thực ngày tăng D Ô nhiễm môi trường nước không khí ngày tăng Câu 2: Sự hạn chế nguồn tài nguyên thể rõ tài nguyên? A Khí hậu B Đất C Khoáng sản D Nước Câu 3: Mục tiêu phát triển bền vững đảm bảo cho người có? A Đời sống vật chất, tinh thần ngày cao, môi trường sống lanh mạnh B Đời sống vật chát, tinh thần ngày đầy đủ C Sức khỏe tuổi thọ ngày cao D Môi trường sống an toàn, mở rộng Câu 4: Ý sau nguyên tắc phát triển bền vững Việt Nam? A Con người trung tâm phát triển bền vững B Phát triển song hành với đảm bảo an ninh lương thực, lượng C Quá trình phát triển phải đảm bảo cách công nhu cầu hệ hệ tương lai D Giảm thiểu phát thải chất khí vào môi trường thông qua việc giảm bớt sản xuất công nghiệp Câu 5: Hội nghị thể nỗ lực chung giới vấn đề bảo vệ môi trường? A Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất B Hội nghị nước ASEAN C Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Hội nghị Thượng đỉnh G20 Câu 6: Những vấn đề môi trường nước phát triển chủ yếu gắn với tác động môi trường sự? A Phát triển du lịch B Phát triển nông nghiệp C Phát triển công nghiệp D Phát triển ngoại thương Câu 7: Các trung tâm phát tán khí thải lớn giới là? A Các nước EU, Nhật Bản, Hoa Kì B Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc C Các nước Mĩ La tinh, châu Phi D Các nước châu Á, châu Phi, Mĩ La tinh Câu 8: Ý nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường nước phát triển bị hủy hoại nghiêm trọng? A Nền kinh tế nông nghiệp chủ đạo B Thiếu vốn, thiếu công nghệ, thiếu cán khoa học kĩ thuật C Hậu chiến tranh xung đột triền miên D Gánh nặng nợ nước ngoài, sức ép dân số, bùng nổ dân số, nạn đói Câu 9: Nguyên nhân làm cho môi trường nước phát triển thêm phức tạp là? A Bùng nổ dân số nhiều năm B Chậm phát triển kinh tế - xã hội C Chiến tranh xung đột triền miên D Nhiều công ti xuyên quốc gia dã chuyển sở sản xuất gây ô nhiễm sang nước, phát triển Câu 10: Nguồn xuất chủ yếu để thu ngoại tệ nước Tây Á, nhiều nước châu Phi Mĩ La Tinh là? A Gỗ sản phẩm chế biến từ gỗ B Sản phẩm công nghiệp chế biến từ gỗ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Khoáng sản thô qua chế biến D Các sản phẩm từ ngành chăn nuôi Câu 11: Ý nguyên nhân làm cho diện tích đất trồng, đồi núi trọc tăng nhanh thúc đẩy trình hoang mạc hóa nước phát triển? A Đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng rừng B Đốt nương làm rẫy,phá rừng để lấy gỗ,củi,mở rộng diện tích canh tác đồng cỏ C Phát triển du lịch sinh thái D Phát triển công nghiệp đô thị Đáp án trắc nghiệm Địa 10 42 Câu 10 Đáp án B C A D A C A A D C Câu 11 Đáp án B TIẾT 50 - BÀI 42: MÔI TRƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Thực trạng Thực trạng Em có nhận xét thực trạng sử dụng tài nguyên vấn đề môi trường toàn cầu? I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Thực trạng Thực trạng - Tài nguyên bị cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng - Môi trường bị ô nhiễm như: Không khí, nước… suy thoái nghiêm trọng MẤT CÂN BẰNG SINH THÁI Những báo động thủng tầng Ozon, nóng lên Trái đất khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải báo động khủng hoảng môi trường không? I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Giải pháp Thực trạng Giải pháp PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGphát triển hôm không làm hạn chế phát triển ngày mai mà phải tạo tảng cho phát triển tương lai Đây vấn đề toàn cầu, đòi hỏi phải có hợp tác quốc gia II VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Thực trạng - Các nước phát trung trung Kểtriển tên tâm phát tâm thải phát thải nhiều khí CO2 giới? khí CO2 lớn giới Giải pháp I.I ĐỀ….Ở NƯỚC TRIỂN VẤN CÁC PHÁT EU HOA KÌ HOA KÌ II VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… - Các nước tâm Các phát nướctriển phátlàtriển đãtrung làm đểphát giải thải khí CO2 lớn giới vấn đề này? Thực trạng Giải pháp I.I ĐỀ….Ở NƯỚC TRIỂN VẤN CÁC PHÁT Trạm điện than gần Livepol ( miền Bắc nước Anh) Nhà máy Niederaußem Đức II VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Thực trạng * Giải pháp: - Nhiều nước có biện pháp để bảo vệ tốt môi trường Giải pháp I.I ĐỀ….Ở NƯỚC TRIỂN VẤN CÁC PHÁT Cá robot (robotfish) thiết kế để phát nguồn ô nhiễm nước - Nhiều công ty tư chuyển sở sản xuất gây ô nhiễm sang nước phát triển III VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Thực trạng Các nước phát triển nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường phát triển Hoàn thành sơ đồ sau để thấy rõ đặc điểm nước phát triển? Giải pháp I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN I.I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN - Diện tích: ……… - Tài nguyên: …… >< Dân số: ……… Các nước ĐPT nơi … CHẬM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI III VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Các nước phát triển nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường phát triển Thực trạng Giải pháp I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN I.I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Các nước ĐPT nơi … Chiếm 1/2 giới - Diện tích: ……… Giàu có - Tài nguyên: …… >< Dân số: ……… Chiếm 3/4 giới CHẬM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI III VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Các nước phát triển nơi tập trung nhiều vấn đề môi trường phát triển Thực trạng DÂN SỐ ĐÔNG Giải pháp I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN I.I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Các nước ĐPT nơi … KHAI THÁC TÀI NGUYÊN VÒNG LUẨN QUẨN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN ĐÓI NGHÈO - TÀI NGUYÊN CẠN KIỆT - MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM - KINH TẾ CHẬM PHÁT TRIỂN ⇒ Tập trung nhiều vấn đề môi trường phát triển III VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN… Khai thác chế biến khoáng sản nước phát triển Thực trạng Khai thác tài nguyên nông lâm nghiệp nước phát triển Giải pháp I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN I.I.I VẤN ĐỀ….Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Các nước ĐPT nơi … Khai thác chế biến… khoáng sản Khai thác … nông lâm Hoạt động nhóm : Vận dụng liên hệ kiến thức liên môn – Môn sinh học lớp 12 (thời gian: phút) + Nhóm 1,3: Hoàn thành phiếu học tập số + Nhóm 2,4: Hoàn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP SỐ Hình thức sử dụng tài nguyên Tài nguyên khoáng sản - Khai thác để xuất nhằm trả nợ - Khai thác theo qui VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỊA – SINH HỌC – GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀO DẠY CHUYÊN ĐỀ Tiết 50 - Bài 42: MÔI TRƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức - Hiểu trình bày khái niệm phát triển bền vững - Trình bày số vấn đề phát triển bền vững phạm vi toàn cầu nhóm nước: Nhóm nước phát triển phát triển Kĩ Hình thành kiến thức để tham gia vào phát triển bền vững 3.Thái độ Có thái độ hành vi môi trường, tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN Chuẩn bị giáo viên - Bảng, phấn, máy chiếu, hình ảnh, âm thanh, - Video clip vấn đề môi trường - Phiếu học tập số 1, phiếu học tập số phóng to Chuẩn bị học sinh Đọc trả lời câu hỏi cuối III TỔ CHỨC CÁC BƯỚC LÊN LỚP Ổn định lớp (1 phút) 2.Kiểm tra cũ (không kiểm tra cũ) Giảng (40 phút) Mở bài: Môi trường nơi để người cư trú, khai thác tài nguyên phục vụ cho sống phát triển xã hội Môi trường có đảm bảo cho phát triển bền vững người hay không? Chúng ta phải làm để bảo vệ môi trường? Vấn đề môi trường phát triển nhóm nước nào? Chúng ta tìm hiểu hôm Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu việc sử I SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI điều kiện để phát triển TRƯỜNG LÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ Bước 1: Giới thiệu vấn đề sử dụng hợp lí tài PHÁT TRIỂN nguyên thực trạng vấn đề môi trường toàn cầu - Giáo viên cho học sinh xem số hình ảnh thực trạng sử dụng tài nguyên môi trường giới - Giáo viên phát vấn: qua hình ảnh, mà em vừa xem, em có nhận xét thực trạng sử dụng tài nguyên vấn đề môi trường toàn cầu? - Học sinh trả lời - Giáo viên chuẩn kiến thức: nhiều tài nguyên bị cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng Môi trường sinh thái bị ô nhiễm suy thoái nghiêm trọng câu hỏi:Những báo động thủng tầng Ozon, nóng lên Trái Đất khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính có phải báo động khủng hoảng môi trường không? - Học sinh trả lời - Giáo viên chuẩn kiến thức: Những báo động thủng tầng Ozon, nóng lên Trái Đất khí thải làm tăng hiệu ứng nhà kính báo động khủng hoảng môi trường mà biểu gia tăng thiên tai như: bão, lũ, hạn hạn - Giáo viên hỏi: Nguyên nhân vấn đề gì? - Học sinh trả lời, giáo viên chuẩn kiến thức: gia tăng dân số, phát triển kinh tế xã hội đòi hỏi người phải khai Thực trạng - Tài nguyên bị cạn kiệt tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng - Môi trường bị ô nhiễm như: không khí, nước suy thoái nghiêm trọng → Mất cân sinh thái Hoạt động giáo viên học sinh thác ngày nhiều tài nguyên vào phát triển kinh tế đưa vào môi trường ngày nhiều chất thải, khí thải vượt khả tự cân môi trường Chuyển ý: Nền sản xuất xã hội tiếp tục mở rộng, yêu cầu phát triển không ngừng tăng lên Vậy vấn đề đặt với xã hội loài người? Bước 2: Tìm hiểu thách thức vấn đề môi trường toàn cầu - Đứng trước thách thức phát triển, người cần phải làm gì? - Học sinh trả lời - Giáo viên chuẩn kiến thức Cần phải phát triển bền vững - Giáo viên hỏi: Vậy phát triển bền vững? - Học sinh trả lời, giáo viên chuẩn kiến thức: Là phát triển hôm không làm hạn chế phát triển ngày mai mà phải tạo tảng cho phát triển tương lai Chúng ta cần có giải pháp cụ thể để phát triển bền vững? - Học sinh trả lời, giáo viên chuẩn kiến thức: + Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh + Giúp nước phát triển thoát cảnh nghèo đói, xóa vùng nghèo nước + Thực công ước quốc tế môi trường, luật môi trường + Áp dụng tiến khoa học kĩ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường + Sử dụng hợp lí tài nguyên, giảm bớt tác động xấu đến môi trường Kết luận: Đây vấn đề toàn cầu, đòi hỏi Nội dung Giải pháp Phát triển bền vững: Là phát triển hôm không làm hạn chế phát triển ngày mai mà phải tạo tảng cho phát triển tương lai Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung phải có hợp tác quốc gia Chuyển ý: Vậy vấn đề môi trường phát triển nhóm nước diễn nào? Mỗi quốc gia làm để giải II PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tiết : 50 - Bài 42: MÔI TRƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (Địa 10, Ban bản, Nhà xuất Giáo Dục) Thông tin nhóm giáo viên thực hiện: Phan Thị Thu Hà Ngày sinh: 07/05/1985 Môn: Địa Điện thoại: 0983547585 Email: phanthuha7585@gmail.com Nguyễn Thị Xuân Như Ngày sinh: 19/12/1985 Môn:Địa Điện thoại: 01238183537 Email: xuannhudp@gmail.com Nguyễn Thùy Dung Ngày sinh: 15/10/1986 Môn:Địa Điện thoại: 0983428596 Email: dungnguyen.1911@gmail.com Đơn vị công tác:Trường THPT Đan Phượng – Thành phố Hà Nội PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên chuyên đề: “Môi trường phát triển bền vững” Vận dụng kiến thức tích hợp môn Địa - Sinh học - Giáo dục công dân - Tiết 50 - Bài 42: Môi trường phát triển bền vững - Địa 10 (Ban bản) – Nhà xuất Giáo dục - Tiết 50 - Bài 46: Quản lí sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên-Sinh học 12 (Ban bản) -Nhà xuất Giáo dục - Tiết 26- Bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường -Giáo dục công dân 11(Ban bản)- Nhà xuất Giáo dục - Tiết 30- Bài 9: Pháp luật với phát triển bền vững đất nước Giáo dục công dân 12 (Ban bản) - Nhà xuất Giáo dục) Mục tiêu dạy học 2.1 Kiến thức 2.1.1 Môn Địa Tiết 50 - Bài 42:Môi trường phát bền vững (Địa 10- NXB Giáo dục) Qua chuyên đề này, học sinh: - Hiểu trình bày khái niệm phát triển bền vững - Trình bày số vấn đề phát triển bền vững phạm vi toàn cầu nhóm nước: Nhóm nước phát triển phát triển - Biết liên hệ thực tế địa phương để tìm giải pháp giải vấn đề môi trường địa phương 2.1.2 Môn Sinh học Tiết 50 - Bài 46: Quản lí sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên -Sinh học 12 (Ban bản) -Nhà xuất Giáo dục Qua chuyên đề này, học sinh: - Phân tích tác động việc sử dụng tài nguyên không khoa học làm cho môi trường bị suy thoái, ảnh hưởng tới chất lượng sống người - Chỉ biện pháp để sử dụng tài nguyên cách bền vững 2.1.3 Môn Giáo dục công dân Tiết 26 - Bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường (Giáo dục công dân 11 - Nhà xuất Giáo dục) Qua chuyên đề này, học sinh: - Nắm sách tài nguyên bảo vệ môi trường nước ta - Biết tham gia tuyên truyền thực sách tài nguyên bảo vệ môi trường nước ta Tiết 30 - Bài 9: Pháp luật với phát triển bền vững đất nước(Giáo dục công dân 12, Nhà xuất Giáo dục) - Trình bày số nội dung pháp luật bảo vệ môi trường - Biết thực quyền nghĩa vụ công dân lĩnh vực bảo vệ môi trường 2.2 Kỹ 2.2.1 Môn Địa lí Sau chuyên đề học sinh có thể: Hình thành kiến thức để tham gia vào phát triển bền vững 2.2.2 Môn Sinh học Qua chuyên đề này, học sinh: Có kĩ biện pháp để sử dụng bền vững tài nguyên 2.2.3 Môn Giáo dục công dân Qua chuyên đề này, học sinh: - Có khả thực tuyên truyền sách tài nguyên bảo vệ môi trường - Biết thực quyền nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên, môi trường 2.3 Thái độ 2.3.1 Môn Địa Có thái độ hành vi môi trường, tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường 2.3.2 Môn Sinh học Nâng cao nhận thức cần thiết phải có biện pháp sử dụng bền vững tài nguyên ý thức bảo vệ môi trường 2.3.3 Môn Giáo dục công dân - Tôn trọng, tin tưởng vào sách tài nguyên bảo vệ môi trường Có hành vi đắn bảo vệ tài nguyên, môi trường phù hợp với điều kiện, khả - Tôn trọng thực tốt quy định pháp luật bảo vệ môi trường Đối tượng dạy học học Học sinh khối 10 (40 học sinh/ lớp), trường THPT Đan Phượng – Thành phố Hà Nội thời gian 45 phút Ý nghĩa chuyên đề Ý nghĩa chuyên đề thực tiễn dạy học - Qua việc dạy học tích hợp học sinh có tư duy, vận dụng kiến thức nhiều môn học khác để giải vấn đề gặp sống - Từ kiến thức chuyên đề cách vận dụng kiến thức nhiều môn học khác đề giải vấn đề mà học sinh vận dụng tình khác Ý nghĩa chuyên đề thực tiễn đời sống - Biết vai trò quan trọng tài nguyênvà môi trường sống người cần thiết phải phát triển bền vững - Học sinh có kiến thức thực tế sử dụng hợp lí tài nguyên bảo vệ môi trường để vận dụng vào sống hàng ngày địa phương Thiết bị dạy học, học liệu 5.1 Thiết bị dạy học - Bảng, phấn, máy chiếu, … - Tranh, ảnh, video clip nội dung chuyên đề - Phiếu học tập số phiếu học tập số 5.2 Thiết bị học liệu SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT THƯỜNG KIỆT HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP • Tích hợp liên môn dạy học bảo vệ môi trường phát triển bền vững • Môn học chủ đề: ĐỊA LÍ • Các môn tích hợp: Lịch sử, Sinh học, Hóa học, Ngữ văn, Toán, Công nghệ, Vật lí, Tin học, Giáo dục công dân Năm học 2014 – 2015 I HỒ SƠ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP Ở MÔN ĐỊA10 BÀI 42: MÔI TRƯỜNG SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG II MỤC TIÊU DẠY HỌC Giáo viên giúp học sinh tìm hiểu nội dung liên hệ môn học khác trình dạy học để học phong phú khắc sâu kiến thức.hơn cho học sinh Kiến thức liên môn - Môn Ngữ Văn viết đọc lời bình cho tập, phù hợp tình nêu đề giáo viên yêu cầu - Môn Toán, Công nghệ thiết lập, trình bày bảng biểu sơ đồ logic cấu trúc - Môn Tin học vào mạng tìm thông tin chủ động thực yêu cầu giáo viên - Môn Lịch sử: Các hoạt động sống người, phát triển xã hội tác động đến môi trường Liên hệ với môi trường sống hoạt động Việt Nam thời điểm - Môn Giáo Dục Công Dân: giúp học sinh có y thức bảo vệ môi trường qua hoạt động cá nhân, cộng đồng để hướng tới phát triển bền vững - Môn Sinh, môn Hóa, học sinh hiểu biết rõ lợi ích thực vật, trồng rừng nhân tạo làm giàu môi trường không khí, nước, đất - Môn Vât Lí thấy quan hệ hữu hoạt động sống với điều kiện sống cần giữ trạng thái cân lượng, cân sinh thái để phát triển bền vững Kĩ - Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá môi trường Sử dụng hiểu biết liên môn giải thích trượng - Sưu tầm xử lí thông tin - Sử dụng máy tính tìm thông tin mạng Internet, máy quay chụp ảnh để thu nhập tin Thái độ, hành vi - Coi trọng môi trường: có thái độ lên án với hành vi xâm hại môi trường - Biết làm cho môi trường đẹp (nơi trường, lớp xanh đẹp) Kiến thức liên môn để giải vấn đề học đặt ra: - III Môn Địa lí Các môn tích hợp Lịch sử, Sinh học, Hóa học, Ngữ Văn, Toán học, Công nghệ, Ngoại ngữ, Vật lí, Tin học, Giáo dục công dân ĐỐI TƯỢNG DẠY HỌC CỦA BÀI HỌC ĐỐI TƯỢNG KHỐI SỐ LỚP HỌC LƯỢNG SINH TRUNG 10 HỌC PHỔ THÔNG 254 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CẦN THIẾT KHÁC ĐỐI VỚI HỌC SINH A1 - Học sinh biết vận dụng kiến thức liên môn để giải thích mối quan hệ,hiện tượng quy luật, môi trường tự nhiên - Trách nhiệm thân vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững - Hiểu rõ vấn đề môi trường giới Việt Nam A2 A3 A4 A5 A6 III Ý NGHĨA CỦA BÀI HỌC - Học sinh hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nhóm nước vai - trò bảo vệ môi trường tới phát triển bền vững Học sinh biết vận dụng kiến thức môn học khác để hiểu, giải - thích, giải quyết, chứng minh vấn đề bảo vệ môi trường Trách nhiệm người bảo vệ môi trường Học sinh y thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững IV - THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU Ảnh tài liệu môi trường Tham khảo sách môn học khác Phiếu học tập Máy chiếu, máy tính, chụp ảnh Một số trang tư liệu V HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Không ( đánh giá cho điểm học sinh học) Bài mới: Giáo viên đặt vấn để: Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững vấn đề mà giới quan tâm Bài hôm tìm hiểu rõ vấn đề Hoạt động Giáo viên học sinh Hoạt động 1: Cặp đôi (10 phút) ,- Bước Học sinh đọc mục I trang 161 SGK trả lời - Khái niệm phát triển bền vững - Thiết lập sơ đồ mối quan hệ phát triển với tài nguyên môi trường - Các biện pháp để bảo vệ môi trường phát triển - Bước - Đại diện sinh trình bày - Các HS khác bổ sung - Giáo viên nhận xét, chuẩn kiến thức Khái niêm: Phát triển bền vững cần phải Nội dung I.Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường điều kiện để phát triển 1.Khái niệm phát triển bền vững (SGK) Mối quan hệ phát triển kinh tế, sử dụng tài ... đề môi trường nước phát triển chủ yếu gắn với tác động môi trường sự? A Phát triển du lịch B Phát triển nông nghiệp C Phát triển công nghiệp D Phát triển ngoại thương Câu 7: Các trung tâm phát. .. số, bùng nổ dân số, nạn đói Câu 9: Nguyên nhân làm cho môi trường nước phát triển thêm phức tạp là? A Bùng nổ dân số nhiều năm B Chậm phát triển kinh tế - xã hội C Chiến tranh xung đột triền miên... mạc hóa nước phát triển? A Đẩy mạnh hoạt động nuôi trồng rừng B Đốt nương làm rẫy,phá rừng để lấy gỗ,củi,mở rộng diện tích canh tác đồng cỏ C Phát triển du lịch sinh thái D Phát triển công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay