Chính tả lớp 3: Nghe - viết - Bài tập làm văn phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:10

Giáo án Tiếng việt CHÍNH TẢ (NGHE-VIẾT) TIẾT 11: BÀI TẬP LÀM VĂN I. Mục đích yêu cầu: - Nghe-viết tả; trình bày hình thức văn xuôi. - Làm tập điền tiếng có vần eo/ oeo. - Làm đunng1 tập 3a. II. Chuẩn bị: Bảng lớp viết sẵn BT 2, 3a. III. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra cũ: HS làm lại tập 2, 3b tiết 10. B. Dạy mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS HS nghe-viết - Nghe-viết xác đoạn văn tóm tắt truyện Bài tập làm văn. Biết viết hoa tên riêng nước ngoài. - GV đọc đoạn văn. - 1,2 HS đọc lại đoạn văn. - GV hướng dẫn HS nhận xét: . Đoạn văn có câu? . Những chữ đoạn văn cần viết hoa? . Tìm tên riêng bài. Các tên riêng viết nào? . Những dấu câu dùng đoạn văn? . Đoạn văn trình bày nào? - HS luyện viết từ khó: tìm, viết vào bảng từ dễ viết sai. - GV hướng dẫn HS luyện viết 1số từ: Cô-li-a, lúng túng, giặt quần áo, hôm sau, bỗng, vui vẻ. - HS viết tả vào vở. - GV chấm điểm, nhận xét hướng dẫn sửa lỗi. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm tập tả Bài tập 2: - Làm tập tả phân biệt cặp vần eo/ oeo. - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm cá nhân: suy nghĩ ghi nhanh từ bảng con. - GV nhận xét, chốt lại. Bài tập 3a: - Phân biệt cách viết số tiếng có âm dầu dễ sai s/x. - HS đọc yêu cầu tập. - HS làm cá nhân. HS làm bảng phụ. - Cả lớp GV nhận xét, chốt lại. C. Củng cố, dặn dò: Về nhà xem lại bài. Chuẩn bị bài: Nhớ lại buổi đầu học ( nghe-viết). Em chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? a) (kheo, khoeo): … chân b) (khỏe, khoẻo): người lẻo … c) (nghéo, ngoéo): … tay a) (kheo, khoeo): khoeo chân b) (khỏe, khoẻo): người lẻo khoẻo c) (nghéo, ngoéo): ngoéo tay Điền vào chỗ trống a) Điền vào chỗ trống s hay x? Giàu đôi mắt, đôi tay Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai mắt mở, ta nhìn Cho …âu, cho sáng mà tin đời Xuân Diệu b) Đặt chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Tôi lại nhìn đôi mắt thơ quốc Chưa đẹp bao giờ! Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh Xanh trời, xanh ước mơ … Tố Hữu BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ Chính tả ( Ngheviết ) : Kiểm tra cũ nghìn Nhồm nhồm Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Một lần, Cô-li-a phải viết văn kể việc làm giúp mẹ Bạn lúng túng nên kể việc chưa làm giặt quần áo Mấy hôm sau, mẹ bảo bạn giặt quần áo Lúc đầu, bạn ngạc nhiên, vui vẻ làm việc bạn nói văn Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Tìm hiểu nội dung H: Vì Cô-li-a ngạc nhiên mẹ bảo giặt quần áo ? - Vì em chưa giặt quần áo bao giờ, em vui vẻ làm viêc mà em nói văn Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Tìm hiểu nội dung H: Những chữ đoạn văn cần viết hoa ? - Các chữ đầu đoạn, đầu câu, tên riêng người Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Tìm hiểu nội dung H: Tên riêng nước viết nào? - Viết hoa chữ đầu tiếng sau có dấu gạch nối Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Hướng dẫn viết từ khó Cô-li-a giặt quần áo vui vẻ Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Một lần, Cô-li-a phải viết văn kể việc làm giúp mẹ Bạn lúng túng nên kể việc chưa làm giặt quần áo Mấy hôm sau, mẹ bảo bạn giặt quần áo Lúc đầu, bạn ngạc nhiên, vui vẻ làm việc bạn nói văn Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn VIẾT CHÍNH TẢ Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Soát lỗi Một lần, Cô-li-a phải viết văn kể việc làm giúp mẹ.Bạn lúng túng nên kể việc chưa làm nhưgiặt quần áo Mấy hôm sau,mẹ bảo bạn giặt quần áo.Lúc đầu, bạn ngạc nhiên, vui vẻ làm việc bạn nói văn Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Bài tập tả Bài 2:Em chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? a) ( kheo, khoeo): khoeo …… chõn khoẻo b) ( khẻo, khoẻo): người lẻo…… c) ( nghộo, ngoộo):ngoéo …… tay Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Bài 3a: Điền vào chỗ trống s hay x ? Giàu đôi mắt, đôi tay S Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai mắt mở ta nhìn S Cho sâu, cho …áng mà tin đời Xuân Diệu Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Củng cố - dặn dò : -Vừa tả học ? -Xem trước : Nhớ lại buổi đầu học CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! [...].. .Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Bài tập chính tả Bài 2:Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? a) ( kheo, khoeo): khoeo …… chõn khoẻo b) ( khẻo, khoẻo): người lẻo…… c) ( nghộo, ngoộo):ngoéo …… tay Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Bài 3a: Điền vào chỗ trống s hay x ? Giàu đôi con mắt, đôi tay S Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai... trống s hay x ? Giàu đôi con mắt, đôi tay S Tay …iêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm Hai con mắt mở ta nhìn S Cho sâu, cho …áng mà tin cuộc đời Xuân Diệu Chính tả ( Ngheviết ) : Bài tập làm văn Củng cố - dặn dò : -Vừa rồi chính tả học bài gì ? -Xem trước bài : Nhớ lại buổi đầu đi học CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! Giáo án Tiếng việt Chính tả ( nghe - viết ) Bài tập làm văn I Mục tiêu + Rèn kĩ viết tả : - Nghe - viết xác doạn văn tóm tắt truyện Bài tập làm văn Biết viết hoa tên riêng nước - Làm tập phân biệt cặp vần eo/oeo, phan biệt cách viết số tiếng có âm đầu dễ lẫn ( s/x, hỏi/ ngã ) II Đồ dùng GV : Bảng phụ viết ND BT2, BT3 HS : Vở tả III Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động thầy Hoạt động trò A Kiểm tra cũ - Viết tiếng có vần oam - em lên bảng viết - Viết tiếng bắt đầu l/n - HS lên bảng viết, lớp viết bảng B Bài - Nhận xét bạn viết Giới thiệu - GV nêu MĐ, YC tiết học HD HS viết tả a HD HS chuẩn bị - GV đọc ND truyện Bài tập làm văn - Tìm tên riêng tả ? - 1, HS đọc lại toàn - Tên riêng tả viết -- li - a ? - Viết hoa chữ đầu tiên, đặt gạch nối + Viết : làm văn, Cô - li - a, lúng túng, tiếng ngạc nhiên, - HS viết bảng b GV đọc cho HS viết - GV theo dõi động viên HS - HS viết vào c GV chấm, chữa - GV chấm 5, - Nhận xét viết HS HD HS làm BT tả * Bài tập - Đọc yêu cầu BT + Chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống - GV nhận xét làm HS - em lên bảng, lớp làm vào * Bài tập nháp - Đọc yêu cầu BT - Nhận xét làm bạn + Điền vào chỗ trống s/x - HS làm cá nhân - em thi làm bảng - Đổi vở, nhận xét làm bạn IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Về nhà đọc lại ghi nhớ tả Giáo án Tiếng việt Chính tả: Tiết 11 BÀI TẬP LÀM VĂN I.Mục tiêu: Ngheviết xác đoạn văn Biết viết hoa tên riêng nước Làm tập phân biệt cặp vần oe/ oeo cách viết số tiếng có âm đầu dễ lẫn II.Đồ dùng: Sgk-giáo án III.Hoạt động: 1.Bài cũ:2em 2.Bài mới:Giới thiệu Gv đọc Hs theo dõi sgk hs đọc Hs theo dõi sgk Vì Cô – li – a viết văn kể Vì bạn chưa giúp mẹ việc chưa làm? Vì mẹ bảo bạn giặt quần áo bạn Vì việc chưa làm lại ngạc nhiên? Tìm tên riêng Viết nào? Cô – li – a Viết chữ đầu tiếng đầu, tiếng lại có dấu gạch ngang Bài viết có câu? Có câu Những chữ viết hoa? Chữ đầu dòng, đầu câu, tên riêng Hs viết từ khó vào bảng Hs viết Nhận xét Gv đọc Hs viết vào Gv đọc Hs soát lỗi Chấm – chữa Luyện tập Bài 2: Hs đọc yêu cầu Khoe chân, người lẻo khoẻo, ngoéo Hs làm vào tập tay Một em lên làm bảng Bài 3: Hs đọc yêu cầu Hs làm vào bảng Hai em lên bảng Củng cố:Nêu nội dung Tổng kết :Nhận xét-dặn dò Trẻ, tổ, biển, Tuần: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT CHÍNH TẢ ( NGHE - VIẾT ) BÀI TẬP LÀM VĂN I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Nghe - viết xác đoạn văn tóm tắt truyện “Bài tập làm văn” Biết viết hoa tên nước - Làm tập phân biệt cặp vần: eo/ oeo, phân biệt cách viết số tiếng có âm đầu x / s II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Kiểm tra cũ: 2-3’ - Viết bảng tiếng có vần oam Dạy mới: a Giới thiệu bài: – 2’ b Hướng dẫn tả:10-12’ - GV đọc lần 1- HS đọc thầm ? Tìm tên riêng tả?? Tên riêng viết nào? - GV ghi bảng lần lượt: Cô - li - a, lúng túng, giặt quần áo - HS phân tích tiếng- HS đọc lại từ bảng, viết bảng c Viết tả: 13-15’ - Nhắc nhở HS tư ngồi ,cách cầm bút - GV đọc sau HS viết d Hướng dẫn chấm,chữa : 5’ - GV đọc mẵu lần - HS soát lỗi, ghi số lỗi lề, chữa lỗi e.Hướng dẫn làm tập: 5-7’ Bài 2: HS đọc bài-Xác định yêu cầu - HS làm miệng phần a - Phần b ,c làm - GV chấm sau chữa tập Bài 3a: HS đọc yêu cầu - Bài có chỗ trống cần điền ? - HS thảo luận cặp sau nêu ý kiến - GV chữa bảng phụ Củng cố - Dặn dò : 1-2’ - Nhận xét kết chấm Về nhà chuẩn bị sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính tả lớp 3: Nghe - viết - Bài tập làm văn phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã, Chính tả lớp 3: Nghe - viết - Bài tập làm văn phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã, Chính tả lớp 3: Nghe - viết - Bài tập làm văn phân biệt eo/oeo, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay