Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 6 bài 24: Nước Cham - Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ thứ X

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:05

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN VÀ KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Tổ : Sử – Đòa – GDCD GV trình bày:Phạm Thò Xuân Hương GV dạy minh họa:Huỳnh Ngọc Phương Caâu 1 Caâu 2 BAØI 24 TƯNG LÂM BÌNH ĐỊNH NHA TRANG HP PHỐ BẢN ĐỒ: CHÂU GIAO VÀ CHAMPA GIỮA THẾ KỶ IV TÂY UYỂN CHU NGÔ TỶ CẢNH LÔ DUNG Tượng Lâm vốn là đòa bàn cư trú của bộ lạc nào ? Họ thuộc nền văn hóa gì? • - Huyện …………………… ……(thuộc quận Nhật Nam) là nơi sinh sống của người …………………………… . Tượng Lâm Chăm cổ • Nhân dân huyện Tượng Lâm giành được độc lập trong hoàn cảnh nào ? • Từ ………………… nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của…………………., nổi dậy giành độc lập.   xưng vua đặt tên nước là……………. 192- 193 Khu Liên L a âm A Áp TƯNG LÂM BÌNH ĐỊNH NHA TRANG VIRAPURA(PHAN RANG) HP PHỐ SIN-HA-PU-RA( QUẢNG NAM) BẢN ĐỒ: CHÂU GIAO VÀ CHAMPA GIỮA THẾ KỶ IV TÂY UYỂN CHU NGÔ TỶ CẢNH LÔ DUNG [...]... x Duy Phú huyện Duy Xuyên Là thánh đòa của Vương quốc ChamPa cổ , x y dựng vào khoảng thế kỷ VII, được các học giả người Pháp phát hiện vào năm 1898.(Được UNESCO x p vào di sản văn hóa thế giới ) Đặng Đức Thi (chủ biên ) : liệu lòch sử Việt Nam NXBGD Vishnu nằm trên rắn Ananta (thế kỷ VII) đà ngang trên cửa bằng sa thạch – Bảo tàng Chăm Đà Nẵng Tượng thần Shiva Tượng Phật bằng đồng (Thế kỷ VIII-IX)... nhận x t gì về quá trình thành lập và mở rộng lãnh thổ của nước ChamPa? lực lượng quân sự Dùng …………………………… mở rộng lãnh thổ ChamPa Đổi tên nước là…………………………… Shin-ha-pu-ra Đóng đô ở ………………………… (Trà Kiệu – Quãng Nam) Hs tham khảo liệu Theo sử sách TQ Champa trải qua các tên Lâm Ấp , Hoàn Vương , Chiêm Thành Thế kỷ V-VIII : kinh đô là Sin -hapu-ra (Trà Kiệu –Duy Xuyên – Quảng Nam ) Thế kỷ VIII-IX :... NXBGD Nguồn sống chính của cư dân Cham -pa là gì ? a) Kinh tế : -Trồng lúa nước, mỗi năm hai vụ bậc thang -Làm ruộng ……………………… xe guồng nước -Sáng tạo …………………………… cây ăn quả, cây -Trồng …………………………………… công nghiệp Ruộng bậc thang Xe guồng nước Ngoài nông nghiệp người Chăm còn có ngành kinh tế nào khác? lâm thổ Nghề khai thác …………… sản đồ gốm Làm ……………………… phát triển Buôn bán Trao đổi………………… với nước. .. liệu lòch sử Việt Nam NXBGD Vishnu nằm trên rắn Ananta (thế kỷ VII) đà ngang trên cửa bằng sa thạch – Bảo tàng Chăm Đà Nẵng Tượng thần Shiva Tượng Phật bằng đồng (Thế kỷ VIII-IX) Shiva múa Vishnu cưỡi Garuda Vũ nữ ( thế kỷ X ) khu di tích Trà Kiệu VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 24: NƯỚC CHAM - PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X Nước Cham- pa độc lập đời * Hoàn cảnh đời: ă Tình hình kinh tế, văn hoá Chămpa từ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nêu thành tựu kinh tế Champa? Trả lời: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Giống: * Khác: 11 Qua hình tháp Chăm, em thấy kiến trúc có nét đặc sắc? Trả lời: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trả lời: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 24 NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời 2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X Tiết 28 SỬ 6 GV THỰC HIỆN: HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG GIAO CHỈ CỬU CHÂN Tỷ Cảnh Tây Quyển Tượng Lâm Chu Ngô Lô Dung NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời Bài 24: Huyện TƯỢNG LÂM thuộc quận NHẬT NAM là địa bàn sinh sống của người Chăm cổ (Bộ lạc Dừa) GIAO CHỈ CỬU CHÂN Tỷ Cảnh Tây Quyển Tượng Lâm Chu Ngô Lô Dung NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời Bài 24: Nhân dân huyện Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào? - Vào thế kỷ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. - Nhà Hán tỏ ra bất lực đối với quận xa. - Năm 192-193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên nổi dậy giành độc lập, lập nước Lâm Ấp. NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX Nhân dân huyện Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào? 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời Bài 24: - Thế kỷ II, nước Lâm Ấp ra đời (vùng đất Tượng Lâm). - Vào thế kỷ II, nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. - Nhà Hán tỏ ra bất lực đối với quận xa. - Năm 192-193, nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên nổi dậy giành độc lập, lập nước Lâm Ấp. NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời Bài 24: - TKVI, Nước Lâm Ấp đổi tên là Cham-pa. - Thế kỷ II, nước Lâm Ấp ra đời (vùng đất Tượng Lâm). + Kinh đô: Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu-Quảng Nam). + Lãnh thổ: Từ Hoành Sơn đến Phan Rang GIAO CHỈ CỬU CHÂN Phan Rang Tây Quyển Sin-ha-pu-ra NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời Bài 24: - TKVI, Nước Lâm Ấp đổi tên là Cham-pa. - Thế kỷ II, nước Lâm Ấp ra đời (vùng đất Tượng Lâm). + Kinh đô: Sin-ha-pu-ra (Trà Kiệu-Quảng Nam). + Lãnh thổ: Từ Hoành Sơn đến Phan Rang Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa? - Là quá trình hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau . - Tiến hành chiến tranh tấn công các nước láng giềng. NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX 1. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa Bài 24: a. Kinh tế - Nông nghiệp: Đọc SGK, hãy cho biết người Chăm sinh sống bằng những nghề gì? - Đánh cá - Buôn bán - Cướp biển - Làm đồ gốm, dệt vải - Khai thác lâm thổ sản NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX - Sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày Bài 24: a. Kinh tế - Nông nghiệp: Nông nghiệp của người Chăm có gì giống với người Việt? - Nông nghiệp trồng lúa nước là nguồn sống chủ yếu, trồng hai vụ lúa/năm. - Trồng các loại cây ăn quả (cau, dừa, mít ), cây công nghiệp (bông, gai .) 1. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ IX 1. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa Người Chăm đã sáng tạo ra xe guồng nước để đưa nước từ sông suối lên ruộng và từ ruộng thấp lên ruộng cao. Bài 24: a. Kinh tế - Nông nghiệp: Người Chăm có sáng tạo gì để việc làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi đạt kết quả? NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ Chào Mừng Q Thầy Cô Về Dự Giờ Thăm Lớp VỊ THỦY VỊ THỦY TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỊCH SỬ LỊCH SỬ BÀI GIẢNG BÀI GIẢNG 6 6 GV : Phan Thò Thuøy Döông Kiểm tra bài cũ Câu hỏi 1: Nước ta thời thuộc đường có gì thay đổi? Em có nhận xét gì về những chính sách này của nhà Đường. Câu hỏi 2: Dưới thời Đường có những cuộc khởi nghĩa nào nổi dậy của nhân dân (thời gian, địa điểm)? Vì sao các cuộc khởi nghĩa đều thất bại? Bài mới Bài 24: NƯỚC CHAM PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X. 1.Nước Champa độc lập ra đời? ?Em biết gì về sự thành lập nước Champa? -Nước Chăm cổ bị nhà Hán đô hộ và sáp nhập vào quận Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm. ?Nhân dân Tượng lâm đã đấu tranh và giành độc lập trong hoàn cảnh nào? -Năm 192-193 nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy và giành độc lập. ?Vì sao nhân dân Tượng Lâm đã giành được thắng lợi? Do nhà Hán bất lực đối với các huyện ở xa như Tượng Lâm, đồng thời nhân dân Giao Châu cũng nổi dậy đấu tranh. ?Sau khi thắng lợi Khu Liên đã làm gì? -Khu Liên làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp. ?Các vua Lâm Ấp đã phát triển đất nước ntn?Đã dùng biện pháp gì để mở rộng lãnh thổ? -Vào thế kỉ VI, nhờ lực lượng mạnh các vua Lâm Ấp hợp nhất các bộ lạc lại và mở rộng lãnh thổ, đổi tên thành nước Champa, kinh đô ở Sin-ha-pu-ra (Quãng Nam) 2.Tình hình kinh tế, văn hóa Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X? Hs phân thành hai tổ. Tổ 1: Tìm hiểu tình hình kinh tế Champa ở thế kỉ II-X? Tổ 2: Từ thế kỉ II-X nền văn hóa Champa đạt những thành tựu gì? Nhóm 1: Nền kinh tế chính của Champa là gì? Do ở sườn đồi núi họ có biện pháp gì để phát triển nghề nông? a.Kinh tế: -Nghề chính là sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước. Còn làm ruộng bậc thang. -Sử dụng công cụ sắt, sức kéo trâu bò để cày cấy, sáng tạo xe guồng nước. Nhóm 2: Ngoài trồng lúa họ còn thồng cây gì? Phát triển thêm những nghề nào? -Còn trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, khai thác lâm thổ sản, làm gốm, đánh cá. [...]... nh th no? -Thng nghip phỏt trin Nhúm 4? Em cú nhn x t gỡ v kinh t Chm pa? Kinh t phỏt trin mnh b.Vn húa: Nhúm 5? Ngi Champa cú nn vn húa nh th no? -Ngi Chm vit ch Phn, theo o B la mụn v o pht Nhúm 6? Ngi Chm cú nhng phong tc gỡ? Phong tc ny cú im gỡ ging vi nc no? -Cú tc ha tỏng ngi cht, nh sn, n tru cau Nhúm 7? Ngh thut Chm th hin nh th no?Em cú nhn x t gỡ v kin trỳc ngh thut Chm? -Ngh thut kin trỳc[...]...Tiết : 24 Bài tập 1 : Trả lời nhanh Bài tập 2 : Nhận biết các kênh hình Bài tập 3 : Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những đáp án sau Bài tập 4 : Điền khuyết 1 Em hãy lựa chọn các từ điền vào chỗ trống 2 Em hãy điền tên các con sông địa danh vào lược đồ sau: 3 Nghe băng - nhân vật lịch sử Tiết : 24 Bài tập 1 : Trả lời nhanh Bài tập 2 : Nhận biết các kênh hình Bài tập 3 : Em hãy chọn... Chân đúng hay sai ? Đ Đ S Tiết : 24 Bài tập 1 : Trả lời nhanh Bài tập 2 : Nhận biết các kênh hình Bài tập 3 : Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những đáp án sau Bài tập 4 : Điền khuyết Bài tập 5: Lựa chọn Đúng - Sai Bài tập 6 : Em hãy nối các ý ở cột A với cột B sao cho hoàn chỉnh Bài tập 6 : Em hãy nối các ý ở cột A với cột B sao cho hoàn chỉnh Cột A Cột B 1 Nhà nước Văn Lang a đứng đầu các bộ là... biết các kênh hình Bài tập 3 : Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những đáp án sau Bài tập 4 : Điền khuyết Bài tập 5: Lựa chọn Đúng - Sai Bài tập 6 : Em hãy nối các ý ở cột A với cột B sao cho hoàn chỉnh Bài tập 7 : Em hãy lập niên biểu và sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn : sự ra đời của nhà nước Văn Lang cho đến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu STT NIÊN ĐẠI SỰ KIỆN ... Chân đúng hay sai ? S Bài tập 5: Lựa chọn Đúng - Sai Học giỏi 1 Nhà nước Văn Lang ra đời khoảng thế kỉ VIII- VII, ở vùng đồng bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay đúng hay sai ? Đ 2 Năm 40 , Tô Định được cử sang làm Thái thú quận Giao Chỉ đúng hay sai ? S 3 Chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách con trai lạc tướng huyện Chu Diên đúng hay sai ? 4 Sử nhà Ngô chép “Năm 248 ,toàn thể Giao... nước cao hơn trước Vua có quyền thế trong trị nước 4 Nhà Hán d đã làm cho thái thú Tô Định hoảng hốt phải bỏ thành cắt tóc, cạo râu ,lẻn trốn về Nam Hải ( Quảng Đông ) 5 Bà Triệu e Phật giáo ra đời ở ấn Độ cùng thời với Nho giáo , khuyên mọi người hãy yêu thương nhau , làm điều lành , tránh điều ác … g nắm độc quyền về sắt Tiết : 24 Bài tập 1 : Trả lời nhanh Bài tập 2 : Nhận biết các kênh hình Bài. .. nhanh Bài tập 2 : Nhận biết các kênh hình Bài tập 3 : Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những đáp án sau Bài tập 4 : Điền khuyết Bài tập 5: Lựa chọn Đúng - Sai Chăm ngoan Học giỏi Bài tập 5: Lựa chọn Đúng - Sai Chăm ngoan 1 Cổ Loa còn được gọi là quân thành đúng hay sai ? Đ 2 Đứng đầu Châu là thứ sử người Hán đúng hay sai ? Đ 3 Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt ở đất Cấm Khê đúng hay sai ? Đ 4 Hai BàUBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-learning Bài giảng: Tiết 27. Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X Chương trình Lịch sử, lớp 6 Giáo viên: Bùi Thị Hoan tranlinhnguyentran@gmail.com Điện thoại di động: 01662003838 Trường PTDTBT THCS Tủa Thàng Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên Tháng 04/2015 KIỂM TRA BÀI CŨ: Hoàn thành đoạn kiến thức lịch sử sau: Đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Không đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Không đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Em đã trả lời đúng Em đã trả lời đúng Câu trả lời của bạn Câu trả lời của bạn Đáp án đúng là Đáp án đúng là Em đã trả lời sai Em đã trả lời sai Bạn phải trả Lời câu hỏi này trước khi *ếp tục Bạn phải trả Lời câu hỏi này trước khi *ếp tục Kết quả Kết quả Làm lại Làm lại - Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Mục *êu của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã làm cho nhân dân ta ở là do muốn nổi dậy để chống lại. khắp nơi là 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời: Tiết 27. Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X - Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ, Cửu Chân, quân Hán đã đánh xuống phía nam, chiếm đất của của người Chăm cổ, sáp nhập vào quận Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm. Lược đồ Âu Lạc thế kỉ I - III Lược đồ: Giao Châu và Cham-pa giữa thế kỉ VI - X Lược đồ Âu Lạc thế kỉ I - III Lược đồ: Giao Châu và Cham-pa giữa thế kỉ VI - X Lược đồ Âu Lạc thế kỉ I - IIILược đồ Âu Lạc thế kỉ I - III Lược đồ: Giao Châu và Cham-pa giữa thế kỉ VI - X Lược đồ Âu Lạc thế kỉ I - III Lược đồ: Giao Châu và Cham-pa giữa thế kỉ VI - X Lược đồ Âu Lạc thế kỉ I - III Lược đồ: Giao Châu và Cham-pa giữa thế kỉ VI - X Lược đồ Âu Lạc thế kỉ I - III TƯỢNG LÂM 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời: Tiết 27. Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X - Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ, Cửu Chân, quân Hán đã đánh xuống phía nam, chiếm đất của của người Chàm cổ, sáp nhập vào quận Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm. - Cuối thế kỉ II, nhân dân Tượng Lâm, dưới sự lãnh đạo của Khu Liên, đã nổi dậy giành quyền độc lập. Khu Liên tự xưng làm vua, đặt tên nước là Lâm Ấp. - Các vua Lâm Ấp thường tấn công quân sự các nước láng giềng, mở rộng lãnh thổ, phía bắc đến Hoành Sơn (huyện Tây Quyển), phía nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước là Cham-pa. GIAO CHỈ CỬU CHÂN Hoành Sơn LÂM ẤP CHAM-PA (TKVI) Sin-ha-pu-ra Phan Rang Lược đồ Giao Châu và Cham-pa giữa TK VI - X ? Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa? Nước Cham-pa được thành lập dựa trên cở sở quốc gia Lâm Ấp, sự hợp nhất bộ lạc Dừa với bộ lạc Cau ở phía nam và được mở rộng trên cơ sở tấn công các nước láng giềng. BÀI TẬP 1: Em hãy hoàn thành nội dung kiến thức lịch sử còn thiếu ở phần để trống cho đúng. Đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Không đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Không đúng - Click bất cứ nơi đâu để *ếp tục Em đã trả lời đúng Em đã trả lời đúng Câu trả lời của bạn Câu trả lời của bạn Đáp án đúng là Đáp án đúng là Em đã trả lời sai Em đã trả lời sai Bạn phải trả Lời câu hỏi này trước khi *ếp tục Bạn phải trả Lời câu hỏi này trước khi *ếp tục Kết quả Kết quả Làm lại Làm lại - Thời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ, Cửu Chân, - Cuối thế kỉ II, nhân dân Tượng Lâm, dưới sự lãnh đạo Hoành Sơn (huyện Tây Quyển), phía nam đến Phan Rang, rồi đổi tên nước là Cham-pa. quân Hán đã của Khu Liên, phía bắc đến - Các vua Lâm ấp thường nguồn sống chủ yếu là trồng lúa nước mỗi năm hai vụ. Ngoài ra còn làm ruộng bậc thang ở sườn đồi núi. Tiết 27. Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X - Người Chăm biết sử dụng công cụ bằng sắt, dùng trâu bò kéo cày, 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời 2. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X a. Kinh tế: Tiết 27. Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 1. Nước Cham-pa độc lập ra đời Tiết 27. Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỈ II ĐẾN THẾ KỈ X 1. Nước Cham-pa ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nêu thành tựu kinh tế Champa?... lời: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trả lời: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài... luật, biểu mẫu miễn phí Nêu thành tựu kinh tế Champa? Trả lời: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Giống: * Khác: 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 6 bài 24: Nước Cham - Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ thứ X, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 6 bài 24: Nước Cham - Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ thứ X, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 6 bài 24: Nước Cham - Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ thứ X

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay