Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

3 53 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:04

Moọt vaứi neựt ve An ẹoọ n l mt quc gia Nam , chim hu ht tiu lc a n . n cú ranh gii vi Pakistan, Trung Quc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bhutan v Afghanistan. n l nc ụng dõn th nhỡ trờn th gii, vi dõn s trờn mt t ngi, v ng thi ln th by v din tớch. Tiết 6 - Bài 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1/ Những trang sử đầu tiên */ Thành thò đã xuất hiện: -2500 năm TCN ở lưu vực Sông ấn. -1500 năm TCN ở sông Hằng. -TK VI TCN: Nhà nước Maga thống nhất  hùng mạnh (Cuối TK III TCN).RồI sụp đổ. -TK IV : Vương triều Gupta. Các tiểu vương quốc ở n Độ đã hình thành ở đâu? vào thời gian nào? Tiết 6 - Bài 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 2) n Độ thời phongkiến a. Vương triều Gupta: (TK IV – VI) -Luyện kim rất phát triển. -Nghề thủ công: dệt, chế tạo kim hoàn, khắc trên ngà voi… Sự phát triển của vương triều Gupta thể hiện ở những mặt nào? Sự sụp đổ của vương triều Gupta diễn ra như thế nào? Tiết 6 - Bài 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN b. Vương quốc hồi giáo Đêli (XII – XVI) -Chiếm ruộng đất. - Cấm đoán đạo Hinđu. c. Vương triều Môgôn (TK XVI – giữa TK XIX). - Xoá bỏ sự kì thò tôn giáo. Khôi phục kinh tế. - Phát triển văn hoá. Vương triều Đêli thực hiện những chính sách gì? Nêu những chính sách của vương triều Mô gôn? Tiết 6 - Bài 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 3)Văn hoá n độ Có nhiều thành tựu: -Chữ viết: chữ Phạn. -Văn học: Sử thi đồ sộ, kòch, thơ ca… -Kinh Vêđa. -Kiến trúc: Kiến trúc Hinđu và Kiến trúc Phật giáo. Văn hoá n Độ đạt được những thành tựu ntn? Văn hoá Aán Ñoä • Văn hóa Ấn Độsự pha trộn của Brahman (Bà là môn) và Sraman nghĩa là những truyền thống của đạo Jain (Đạo Lõa Thể) và Phật giáo. Cả hai truyền thống này đã có nhiều sự đóng góp phong phú cho sự phát sinh và phát triển văn hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, dòng lịch sử của Phật giáo và truyền thống Phật giáo hòan tòan khác hơn truyền thống Bà la môn (đạo Hindu) hoặc là truyền thống Đạo Jain. Truyền thống Bà la môn là nền văn hóa chiếm ưu thế, liên tục giữ gìn truyền thống của chính mình ngay cả trong mọi hòan cảnh chính trị bất lợi có những ngược đãi nào đó. Bất cứ khi nào tôn giáo và đạo đức xã hội xuống thấp thì những nhà lãnh đạo tôn giáo đã xuất hiện để chấn chỉnh và làm trong sáng hệ thống này bằng cách đánh thức quần chúng về đạo đức chân chánh của các giai đoạn lịch sửẤn Độ từ xưa đến nay, và ngay cả truyền thống của đạo Jain đương thời, mặc dù tín đồ của đạo này có phần giới hạn về số lượng, nhưng họ đã tiếp tục tồn tại và duy trì nét đặc thù của đạo Jain bằng việc thực hiện các sự chỉnh lý bên ngòai với sự tồn tại các hệ thống xã hội mà không làm tổn thương các nguyên lý cơ bản. Quy chế sinh họat của tu sĩ cũng như cư sĩ của đạo Jain không những bảo tồn những di sản của nó mà còn chắc chắn tiếp tục truyền thống thiêng liêng của họ. Đền Taj Mahal tại Agra là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Ấn Độ. [...]...Đền Taj Mahal tại Agra là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Ấn Độ So Sánh Tình Hình Kinh Tế, Văn Hoá Của ẤN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN Ấn Độ thời Phong Kiến *Vương triều Gupta: (TK IV – VI) - Luyện kim phát triển, công cụ sắt sử dụng rộng rãi - Nghề thủ công: Dệt, chế tạo kim hoàn Khắc ngà voi… * Vương quốc Hồi giáo Đê li (XII – XVI) - Chiếm ruộng đất - Cấm đoán đạo Hinđu, mâu thuẫn dân tộc căng thẳng * Vương triều Môgôn (TK XVI – Thế kỉ XIX) Thực biện pháp để xoá bỏ kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế phát triển văn hoá Văn hoá Ấn Độ: - Chữ viết: Chữ Phạn Chữ Phạn (Sankrit) - Văn hoá: Sử thi đồ sộ, kịch, thơ ca… - Kinh Vê- đa - Kiến trúc: Kiến trúc Hin- đu kiến trúc Phật giáo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI Sự phát triển Ấn Độ thời Vương triều Gúp - ta biểu nào? Gợi ý: Vương triều Gúp-ta thời kì phát triển chế độ phong kiến miền Bắc Ấn Độ kinh tế, xã hội văn hoá - Về kinh tế: Cư dân Ấn Độ biết sử dụng rộng rãi đồ sắt, kinh tế nông nghiệp có điều kiện phát triển mạnh mẽ - Xã hội: Xã hội Ấn Độ thời Vương triều Gúp-ta đạt tới thịnh trị, kéo dài từ kỉ V đến đầu kỉ VI bị diệt vong - Văn hoá: Dưới thời Vương triều Gúp-ta, văn hoá Ấn đạt nhiều thành tựu to lớn (phần chữ in nghiêng nhỏ tr 16, SGK) Các tiểu vương quốc hình thành khu vực đất nước Ấn Độ? Trả lời: - Khoảng 2500 năm TCN đến 1500 TCN, dọc theo hai bờ sông Ấn, sông Hằng vùng Đồng Bắc Ân xuất thành thị người Ấn - Các thành thị tiểu vương quốc liên kết với hình thành nhà nước Ma-ga-đa rộng lớn hạ lưu sông Hằng Đến cuối kỉ III TCN, thời vua A-sô-ca, đất nước Ma-ga-đa phát triển hùng mạnh Em nêu sách cai trị người Hồi giáo người Mông Cổ Ấn Độ Trả lời: Dựa vào nội dung mục 2, SGK để trả lời Cần rõ khác biệt việc thực thi sách hai vương triều mặc dù, người nước cai trị Ấn Độ: - Chính sách cai trị Vương triều Hồi giáo Đê-li (của người Hồi giáo): Quý tộc Hồi giáo chiếm đoạt ruộng đất người Ấn, cấm đoán đạo Hin-đu, khiến mâu thuẫn dân tộc trở nên sâu sắc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Chính sách cai trị Vương triều Ấn Độ Mô-gôn (của người Mông cổ): Xoá bỏ kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá Em lập niên biểu giai đoạn phát triển lịch sử Ấn Độ Trả lời: Lập niên biểu giai đoạn phát triển lịch sử Ấn Độ: Để hoàn thành tập này, em cần dựa vào nội dung mục SGK Cần ý, bảng niên biểu phải thể đủ giai đoạn phát triển lịch sử Ấn Độ gồm thời cổ đại trung đại (phong kiến) Có thể lập bảng theo mẫu sau: Người Ấn Độ đạt thành tựu văn hoá? Trả lời: Người Ấn Độ đạt thành tựu văn hoá: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TIẾT 6 BÀI 5: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN I. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - HS nắm được các giai đoạn của lòch sử n Độ từ thời Cổ đại đến giữa thế kỷ XIX. - Những chính sách cai trò của các vương triều và những biểu hiện của sự phát triển thònh đạt của n Độ thời phong kiến - Một số thành tựu của văn hoá n Độ thời cổ, trung đại 2. Tư tưởng, thái độ: GV giúp HS hiểu được n Độ là một trong những trung tâm của nền văn minh nhân loại và có ảnh hưởng sâu rộng tới sự phát triển lòch sử và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam Á 3. Kỹ năng: HS biết tổng hợp những kiến thức trong bài liên quan đến bài Đông Nam Á. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ n Độ thời phong kiến - Tranh ảnh về một số công trình kiến trúc n Độ và Đông Nam Á: III. Hoạt động dạy- học: 1. Kiểm tra bài cũ: ? Chính sách cai trò của nhà Tống và Nguyên có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó? ? Những biểu hiện của quan hệ sản xuất TBCN được hình thành ntn ở thời Minh – Thanh ? Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học – kỹ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến? 2. Giới thiệu bài: Bên cạnh sự phát triển cường thònh và huy hoàng của Trung Quốc , n Độ từ lâu đời đã hình thành một nền văn minh rực rỡ, n Độ đã có những đóng góp lớn lao trong sự phát triển của lòch sử nhân loại. 3. Dạy – học bài mới: Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1. GV chỉ lược đồ vò trí đòa lý của n Độ gắn liền với hai dòng sông Tìm hiểu những trang sử đầu tiên của n Độ 1. Những trang sử đầu tiên: - 2500 năm TCN nhiều thành thò của người n n – Hằng ? Nền văn minh sông n, Hằng được hình thành vào thời gian nào? Có tác động ntn đến sự hình thành và phát triển của nền văn minh n Độ? Đến TK III.TCN A-sô- ca mở mang bờ cõi xuống phía Nam nhưng sau đó n Độ lại bò chia cắt thành nhiều vương quốc nhỏ. Hoạt động 2. ? Sự phát triển của n Độ dưới vương triều Gup-ta được biểu hiện ntn? Vì sao vương triều Gup-ta sụp đổ? ?Người Hồi giáo đã thi hành những chính sách ntn? Tác động? ?Quá trình hình thành vương triều n Độ Mô- gôn? Các biện pháp của Vua A-cơ-ba? Gv giới thiệu thêm về vua A- Cơ-ba Hoạt động 3: n Độ là một nứơc đựơc hình thành từ lâu đời – là một trong những trung tâm văn 2500 năm TCN, dọc hai bờ sông n xuất hiện thành thò của người n 1500 năm TCN một số thành thò khác hình thành trên lưu vực sông Hằng Những thành thò này liên kết với nhau thành nước Ma-ga-đa ở vùng hạ lưu sông Hằng, gắn liền với sự ra đời và truyền bá đạo Phật thế kỷ VI TCN. Tìm hiểu sự phát triển của n Độ trãi qua các triều đại Việc sử dụng rộng rãi công cụ bằng sắt, dệt vải, chế tạo đồ kim hoàn… TK XII người Thổ Nhó Kỳ tiêu diệt miền Bắc n. Chiếm ruộng đất, cấm đoán đạo Hin Đu , gây mâu thuẫn dân tộc. Thế kỷ XVI, người Mông Cổ tấn công n Độ lập nên vương triều Mô-gôn. Biện pháp: xoá bỏ sự kỳ thò tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục KT , phát triển văn hoá n Độ. HS thảo luận 03 phút. -Chữ viết: Phạn – dùng để xuất hiện dọc hai bờ sông n - 1500 năm TCN một số thành thò khác hình thành trên lưu vực sông Hằng cùng với sự truyền bá đạo Phật Các thành thò liên kết với nhau thành nước Ma-ga-đa phát triển mạnh dưới thời vua A- sô-ca(TK III.TCN) 2. n TIẾT 6 BÀI 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾNẤn Độ là một quốc Ấn Độ là một quốc gia gia Nam Á Nam Á , chiếm , chiếm hầu hết hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ tiểu lục địa Ấn Độ . . Ấn Độ có ranh giới Ấn Độ có ranh giới với với Pakistan Pakistan , , Trung Quốc Trung Quốc , , Myanma Myanma , , Bangladesh Bangladesh , , Nepal Nepal , , Bhutan Bhutan và và Afghanistan Afghanistan . Ấn Độ . Ấn Độ là nước đông dân là nước đông dân thứ nhì trên thế giới, thứ nhì trên thế giới, với dân số trên một với dân số trên một tỉ người, và đồng tỉ người, và đồng thời lớn thứ bảy về thời lớn thứ bảy về diện tích. diện tích. TIẾT 6 BÀI 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1. Những trang sử đầu tiên: Nhà nước cổ đại Ma- ga-đa được thành lập ở khu vực nào của Ấn Độ? Dựa trên cơ sở nào? TIẾT 6 BÀI 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1. Những trang sử đầu tiên: -Cuối thế kỉ III TCN, nhà nước Magađa hình thành trên cơ sở liên kết các thành thị, tiểu vương quốc ở lưu vực sông Ấn và sông Hằng. Sau thế kỉ thứ III TCN lịch sử Ấn Độ có gì thay đổi? -Sau thế kỉ III TCN bị chia cắt và thống nhất dưới vương triều Gúpta. TIẾT 6 BÀI 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1. Những trang sử đầu tiên: 2. Ấn Độ thời phong kiến : Nhóm/bàn/3 phút -Từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ XIX lịch sử Ấn Độ trải qua mấy vương triều phong kiến? Thời gian tồn tại? TIẾT 6 BÀI 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1. Những trang sử đầu tiên: 2. Ấn Độ thời phong kiến : -Vương triều Gúpta ( IV-VI ): Đất nước thống nhất, phục hưng và phát triển. -Vương triều Hồi giáo Đêli (XII-XVI): Chiếm đoạt ruộng đất, cấm đạo Hinđu Mâu thuẫn dân tộc sâu sắc. - Vương triều Môgôn (XVI-XIX) : Kinh tế, văn hoá được khôi phục và phát triển. Sự phát triển của Ấn Độ dưới vương triều Gúpta được biểu hiện như thế nào? Em hãy nêu những chính sách cai trị của người Hồi Giáo và Mông Cổ ở Ấn Độ? TIẾT 6 BÀI 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1. Những trang sử đầu tiên: 2. Ấn Độ thời phong kiến : 3. Văn hoá Ấn Độ: *Chữ viết: Hãy trình bày nội dung của văn hoá Ấn Độ theo các yêu cầu: *Chữ viết…………. *Tôn gáo……………. *Văn học…………… *Nghệ thuật kiến trúc…… Chữ phạn *Tôn giáo: TIẾT 6 BÀI 5. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1. Những trang sử đầu tiên: 2. Ấn Độ thời phong kiến : 3. Văn hoá Ấn Độ: *Chữ viết: Chữ phạn *Tôn giáo: Đạo phật, đạo Bàlamôn và đạo Hinđu *Văn học: Sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, kịch Sơ-kun-tơ-la… *Nghệ thuật kiến trúc: Tượng phật khắc trên đá ở Ấn Độ [...]... địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Ấn Độ Vẻ đẹp văn hoá Ấn Độ TIẾT 6 BÀI 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1 Những trang sử đầu tiên: 2 Ấn Độ thời phong kiến : 3 Văn hoá Ấn Độ: *Chữ viết: Chữ phạn *Tôn giáo: Đạo phật, đạo Bàlamôn và đạo Hinđu *Văn học: Sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, kịch Sơ-kun-tơ-la… *Nghệ thuật kiến trúc: Đền thờ,chùa TIẾT 6 BÀI 5 ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN 1  Ấn Độ là một quốc Ấn Độ là một quốc gia gia Nam Á Nam Á , chiếm , chiếm hầu hết tiểu lục địa hầu hết tiểu lục địa Ấn Độ. Ấn ĐộẤn Độ. Ấn Độ có ranh giới với ranh giới với Pakistan, Trung Pakistan, Trung Quốc, Myanma, Quốc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Bhutan và Afghanistan. Ấn Độ Afghanistan. Ấn Độ là nước đông dân là nước đông dân thứ nhì trên thế giới, thứ nhì trên thế giới, với dân số trên một với dân số trên một tỉ người, và đồng tỉ người, và đồng thời lớn thứ bảy về thời lớn thứ bảy về diện tích. diện tích. Moọt vaứi neựt ve An ẹoọ n l mt quc gia Nam , chim hu ht tiu lc a n . n cú ranh gii vi Pakistan, Trung Quc, Myanma, Bangladesh, Nepal, Bhutan v Afghanistan. n l nc ụng dõn th nhỡ trờn th gii, vi dõn s trờn mt t ngi, v ng thi ln th by v din tớch. SÔNG ẤN [...].. .Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á Bài 6 :CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á indonesia lao Campuchia Chua campuchia myanma myanma thailan ... phát triển lịch sử Ấn Độ: Để hoàn thành tập này, em cần dựa vào nội dung mục SGK Cần ý, bảng niên biểu phải thể đủ giai đoạn phát triển lịch sử Ấn Độ gồm thời cổ đại trung đại (phong kiến) Có thể... phát triển Ấn Độ thời Vương triều Gúp - ta biểu nào? Gợi ý: Vương triều Gúp-ta thời kì phát triển chế độ phong kiến miền Bắc Ấn Độ kinh tế, xã hội văn hoá - Về kinh tế: Cư dân Ấn Độ biết sử dụng... Vương triều Ấn Độ Mô-gôn (của người Mông cổ): Xoá bỏ kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá Em lập niên biểu giai đoạn phát triển lịch sử Ấn Độ Trả lời:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay