Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:04

Cuộc đấu tranh của giai cấp sản chống phong kiến thời hâu trung đạichâu âu I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh cần nắm được: Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tưởng của phong trào văn hoá phục hưng. Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu Âu bấy giờ. 2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng quan sát tranh ảnh, phân tích và tổng hợp kiến thức. 3. Thái độ: Thấy được tính tất yếu phát triển hợp quy luật của xã hội loài người: XHPK lạc hậu, lỗi thời sụp đổ thay thế vào đó là XHTB.Phong trào văn hoá phục hưng đã để lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hoá nhân loại. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa,( hình 6 Ma-đô-na bên cửa sổ SGK phô tô) 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút. Sưu tầm tài liệu theo nội dung bài. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (… phút) 2. Kiểm tra bài cũ: (……phút) ?: Những cuộc phát kiến địa lí có tác động như thế nào đến xã hội châu Âu? Trả lời: Hình thành XH có hai giai cấp. Nông dân, GCTS. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung *Hoạt động 1.(….phút)Tìm hiểu Phong trào văn hoá phục hưng (thế kỉ XIV-XVII) HS : Đọc những thông tin ở phần 1 (trang 8,9) GV: Cho HS tìm hiểu thuật ngữ phục hưng là gì? HS : Suy nghĩ trả lời GV: ( Phục hưng là khôi phục lại nền văn hoá Hi Lạp và Rô ma cổ đại. Sáng tạo ra nền văn hoá mới của giai cấp sản). GV: Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào văn hoá phục hưng? HS : trao đổi ý kiến rồi trả lời: GV: Nhận xét, chuẩn kiến thức. GV: Hãy kể tên một số nhà văn hoá,khoa học tiêu biểu mà em biết? 1. Phong trào văn hoá phục hưng(thế kỉ XIV- XVII) a. Nguyên nhân: GCTS có thế lực về KT nhưng không có địa vị xã hội => Đấu tranhgiành địa vị cho mình. HS : Đọc phần in nhỏ và trả lời GV: Treo tranh Ma-đô-na lên bảng và hướng dẫn HS quan sát. ?: Qua bức tranh Lê-ô-nađơ vanh-xi em có cảm nhận gì? các tác giả thời phục hưng muốn nói điều gì? HS : trả lời theo cảm nhận cá nhân GV: (Nhận xét, chuẩn kiến thức.Nhằm phê phán XHPKvà giáo hội, đề cao giá trị con người). * Hoạt động 2.(… phút): Tìm hiểu về phong trào cải cách tôn giáo HS : Đọc mục 2 (SGK trang 9) ?: Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo? HS : Trả lời cá nhân GV: (Do giáo hội đã cản trở sự phát triển của GCTS ) HS : Đọc phần in nhỏ SGK và quan sát hình 7 về Lu-thơ. GV: Lu-thơ là người thế nào? HS :( Là người khởi xướng phong trào cải cách tôn b. Nội dung: Phê phán XHPK và giáo hội. Đề cao giá trị con người. 2. Phong trào cải cách tôn giáo. * Nguyên nhân: Giaó hội tăng cường bóc lột nhân dân. Là lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp sản. giáo) * Thảo luận nhóm: (… phút). Nhóm chủ định 4 nhóm. GV: Hãy tìm hiểu và trình bài nội dung tưởng của Lu- thơ và Camvanh? - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm nhận xét GV: Hướng dẫn và chuẩn kiến thức. GV: Phong trào cải cách tôn giáo đã phát triển như thế nào? HS : (Lan rộng ra nhiều nước…) GV: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội châu Âu? HS : ( Nó thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân. Đạo ki tô bị phân hoá). * Nội dung: - Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội - Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. - Quay về với giáo lí ki tô nguyên thuỷ. * Tác động: Thúc đẩy,châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa của nông dân. 4. Củng cố: (……phút) Thông qua bài học em cho biết hiện nay tôn giáo ở nước ta như thế nào? - Nguyên nhân và nội dung cải cách tôn giáo? 5. Hướng học bài ở nhà: (….phút). Học bài và chuẩn bị bài sau. c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Cuộc đấu tranh giai cấp sản chống phong kiến thời hậu trung đại Châu Âu Qua tác phẩm mình, tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì? Bằng tác phẩm mình, họ lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô đả phá trật tự xã hội phong kiến Trả lời: Bằng tác phẩm mình, họ lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô phá trật tự xã hội phong kiến Giờ thần thánh không nhân vật trung tâm tác phẩm văn học, Kinh thánh nhà thờ không chân lí Ngược lại, giá trị chân người đề cao; người phải tự phát triển Văn hoá Phục hưng đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng giới quan vật tiến Vì xuất phong trào cải cách tôn giáo Trong suốt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠICHÂU ÂU A/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nguyên nhân xuất hiện vànội dung tưởng của phong trào văn hóa phục hưng. -Nguyên nhân dẫn tới phong tráo cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến xã hội phong kiến châu âu bấy giờ. 2.Kĩ năng: -Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp sản chống phong Kiến. 3.Tư tưởng: -Nhận thức được sự phát triểnhợp quy luật của xã hội loài người XHPK lạc hậu lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB. -Phong trào văn hóa Phục hưng đã đem lại nhiều giá trị to lớn cho nền văn hóa nhân loại. B/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -Bản đồ châu Âu. -Tranh ảnh về thời văn hóa Phục hưng. C/THIẾT KẾ BÀI HỌC: I.Ôån định lớp: II.Kiểm tra bài cũ: -Kể tên các cuộc Phát kiến địa lí tiêu biểu và hệ quả của nó tới xã nhội châu Âu? -Sự hình thành CNTB ở châu Âu đã diễn ra như thế nào? III.Bài mới: Ngay trong lòng XHPK,CNTB đã được hình thành.giai cấp sản ngày càng lớn mạnh ,tuy nhiên họ lại không có địa vị xã hội thích hợp .Do đó giai cấp sản đã chống lại Phong kiến trên nhiều lĩnh vực .Phong trào văn hóa Phục hưng là minh chứng cho cuộc đấu tranh của giai cấp sản chống Phong kiến. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG KTBS HS đọc SGK phần 1 GV:Vì sao phong trào văn hóa Phục hưng bùng nổ? +Phục hưng là gì? -Kể tên một số nhà văn hóa tiêu biểu? -Thành tựu nổi bặt của phong trào văn hóa Phục hưng là gì? -Qua những tác phẩm của mình các tác giả thời Phục hưng muốn nói điều gì? HS đọc SGK phần 2 1.Phong trào văn hóa phục Hưng: -Nguyên nhân: +Chế độ Phong Kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội +Giai cấp sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội -Nội dung tưởng: +Phê phán XHPK và giáo hội. +Đề cao giá trị con người -GV:Nguyên nhân nào dẫn tới phong trào Cải cách tôn giáo? -GV:Trình bày nội dung tưởng cải cách của Lu-thơ vàCan-vanh? -GV:Phong trào cải cách tôn giáo đãphát triển như thế nào? -Tác động của Phong trào cải cách tôn giáo? +Mở đường cho sự phát triển của văn hóa nhân loại. 2.Phong trào cải cách tôn giáo: -Nguyên nhân: +Giáo hội bóc lột nhân dân. +Cản trở sự phát triển của xã hội -Nội dung: +Phủ nhận vai trò thống trị củagiáo hội. +Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. +Quay về giáo lí nguyên thủy. -Tác động đến xã hội: +Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân. +Tôn giáo phân hóa thành 2 giáo phái:đạo tin lành và kitô giáo. IV.CỦNG CỐ-LUYỆN TẬP -Giai cấp sản chống phong kiến trên những lĩnh vực nào?tại sao lại có cuộc đấu tranh đó? -Ý nghỉa của phong trào văn hóa Phục hưng? -Phong trào cải cách tôn giáo tác động như thế nào đến xã hội châu Âu ? V.DẶN DÒ: -Học bài-bài tập 3,4-soạn bài 4 D/RÚT KINH NGHIỆM: [...]... chính sách cai trò của nhà Thanh về đối nội và đối ngoại ? 3 Trung Quốc thời Minh-Thanh c Chính sách của nhà Thanh Đối nội: -p bức dân tộc -Mua chuộc đòa chủ người Hán Đối ngoại : -Bế quan tỏa cảng -Nhà Thanh sụp đổ năm 1911 CÂU HỎI  Những thành tựu trên lónh vực tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc ? 4 Văn hóa Trung Quốc a tưởng Nho giáo : -Công cụ bảo vệ chế độ phong kiến, về sau không... TUẦN SAU BÀI 5 (TIẾP THEO)  Trung Quốc thời Minh Thanh  Văn hóa Trung Quốc  Học bài cũ và làm bài tập mới CÂU HỎI -Nhà Minh, nhà Thanh được thành lập như thế nào ? 3 Trung Quốc thời Minh-Thanh a Sự thành lập nhà Minh,nhà Thanh -Nhà Minh do Chu Nguyên Chương ( 136 8-1644) -Nhà Thanh do Lý Tự Thành (1644-1911) CÂU HỎI -Dưới thời nhà Minh kinh tế Trung Quốc có điểm gì mới so với các triều đại trước?... triều đại trước? Biểu hiện ? 3 Trung Quốc thời Minh-Thanh b Sự phát triển kinh tế ở triều Minh -Thủ công nghiệp : công trường thủ công quan hệ chủ-làm thuê -Thương nghiệp : thành thò phát triển hàng hóa tiền tệ CÂU HỎI -Hãy nêu chính sách cai trò của nhà Minh, nhà Thanh ? 3 Trung Quốc thời Minh-Thanh c Về chính trò -Chế độ tập quyền -Chính sách xâm lược thất bạiĐại Việt CÂU HỎI -Tại sao nhà Minh với...Nhà Tần chế độ phong kiến được xác lập c Chính sách xâm lược của nhà Tần-Hán -Xâm lược xung quanh Việt cổ Triều Tiên CÂU HỎI -Hãy kể tên cuộc khởi nghóa đầu tiên của nhân dân ta chống lại sự xâm lược của nhà Hán ? Khởi nghóa Hai Bà Trưng năm 40-42 diệt nhà Hán, Trưng Trắc lên ngôi đóng đô ở Mê Linh lập nhà nước độc lập tự chủ đầu tiên đánh tan Thái thú Tô Đònh CÂU HỎI THẢO LUẬN TỔ  Nhà... triều đại trước ? Trung ương HOÀNG ĐẾ Quan văn Thừa ng Đòa phương Quan võ Thái úy Quận Thái thú Biên cương Tiết độ sứ Huyện Huyện lệnh Sơ đồ bộ máy chính trò nhà nước thời Đường b Về chính trò -Thêm chức Tiết độ sứ -Tuyển quan bằng thi cử -Tiếp tục chính sách xâm lược CÂU HỎI  Vì sao lại nổ ra các cuộc khởi nghóa nông dân vào cuối triều đại nhà Đường? -Mâu thuẫn xã hội nổ ra -Dẫn tới khởi nghóa... Kinh tế thời đường so với các triều đại trước ? Nội dung của chính sách Quân điền ? 2 Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường a Về kinh tế -Nông nghiệp : -Chính sách quân điền -p dụng kó thuật mới -Dẫn đến tăng năng suất b Về kinh tế -Thủ công nghiệp và thương nghiệp -Phát triển thònh đạt -Tác phường (xưởng thủ công) luyện sắt, làm gốm,đóng thuyền… CÂU HỎI  Về chính trò, bộ máy nhà nước thời. .. vệ chế độ phong kiến, về sau không thích hợp nữa Phật giáo : -Thònh hành nhất vào thời Đường CÂU HỎI  Những thành tựu trên các lónh vực sử học, văn học, khoa học kó thuật ? 4 Văn hóa Trung Quốc d Khoa học kó thuật Đạt thành tựu: hàng hải, nghề in, làm giấy, dệt, luyện sắt, xây cung điện BÀI TẬP 1 1 Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập vào : A Năm 221 TCN  B Năm 212 TCN C Năm 222 TCN D Năm 121VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠICHÂU ÂU A. Mục tiêu học: 1. Kiến thức: Hs nắm được: - Nguyên nhân xuất nội dung tưởng phong trào văn hóa phục hưng. - Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo tác động trực tiếp phong trào đến XHPK Châu Âu lúc giờ. 2. năng: Rèn luyện kỉ phân tích cấu g/c để >< thấy nguyên nhân sâu xa đấu tranh giai cấp TS chống PK. 3. Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức phát triển hợp quy luật xã hội loài người, giai cấp TS. B. Phương tiện dạy học: 1. Giáo viên: SGK, SGV, Bản đồ giới đồ châu Âu, tranh ảnh thành tựu, danh nhân thời văn hóa phục hưng. 2. Học sinh: SGK, vẽ lược đồ, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan học. C. Hoạt động lên lớp: 1. Ổn định: 2. Bài cũ: ? Quan hệ TBCN châu Âu hình thành nào? 3. Bài mới: Gv giới thiệu bài: Như vậy, trước ta thấy ptriển ktế g/c TS lòng XHPK hình thành quan hệ SXTBCN, g/c TS lực kinh tế lại chưa có địa vị trị tương xứng, học đấu tranh chống lại chế độ PK mũi công công vào văn hóa tôn giáo. Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức 1. Phong trào Văn hóa Phục Hoạt độngcả lớp, cá nhân hưng (TK XIV - XVII). Chế độ phong kiến Châu Âu tồn - Nguyên nhân: bao lâu? (TK V – XV) + Chế độ phong kiến kìm hãm ? Vì g/c TS đứng lên đấu tranh chống phát triển xã hội. g/c quý tộc PK? (Nguyên nhân xuất + Giai cấp TS lực kinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tế chưa có địa vị XH → GV giải thích k/n “Văn hóa PH”: Phục hưng đấu tranh mặt trận văn hóa tinh thần văn hóa cổ Hi Lạp → thời kỳ Văn hóa Phục hưng. RôMa → sáng tạo nên văn hóa giai cấp TS. phong trào văn hóa PH?). ? Phong trào Văn hóa PH đâu, vào kỉ mấy? - Hs trả lời, gv dùng đồ hs: VHPH bắt đầu Ý TK XIV, sang TK XVXVI lan rộng khắp Tây Âu  để lại di sản văn hóa khổng lồ. + Văn học: Đan Tê. ? Văn hóa PH thu thành tựu gì? Nội dung ptrào văn hóa PH? - Đan tê (Ý) – “hài kịch thần thánh”. - Xéc Van Téc (TBN) – “Đôn ki hô tê”. - Sếchpia – “Hăm lét”, “Ô ten lô”, “Rômêô Juliet”. + Về nghệ thuật: (họa sĩ Lêônađvanhxi) hội họa, kiến trúc, điêu khắc Gv cho xem tranh tác phẩm Lê -ô - na Đơ-vanh –xi, Ra – bơ -le ? Qua tác phẩm, tác giả muốn nói lên điều gì? ? Vai trò, giá trị Văn hóa PH? - Phát động quần chúng đấu tranh chống PK. Hoạt động nhóm, cá nhân ? Tìm hiểu SGK, cho biết nguyên nhân dẫn đến cải cách tôn giáo? → Giai cấp TS mà khởi xướng LuThơ  cải cách tôn giáo - Can vanh . Gv giới thiệu vài nét LuThơ, CanVanh. ? Em nêu nội dung tưởng cải cách Lu Thơ Can Vanh? HS thảo luận nhóm. ? Tác động phong trào cải cách tôn giáo? +Tôn giáo chia làm phái (đạo tin lành Kitô giáo). - Thành tựu: + Văn học, nghệ thuật: (họa sĩ Lêônađvanhxi) hội họa, kiến trúc, điêu khắc. + Khoa học triết học. - Nội dung: + Phê phán XHPK giáo hội. + Đề cao giá trị người. + Mở đường cho phát triển VH nhân loại. 2. Phong trào cải cách tôn giáo. - Nguyên nhân: + Giáo hội tăng cường bóc lột, thống trị nhân dân - Giáo hội lực lượng cản trở phát triển giai cấp TS lên. - Nội dung: + Phủ nhận vai trò thống trị giáo hội, đòi bãi bỏ nghi lễ phiền toái. + Đòi quay giáo lí Kitô nguyên thủy (hạn chế). - Tác động : VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Châm ngòi cho k/n nông dân. + Đạo Ki tô bị phân hoá . + Châm ngòi cho khởi nghĩa nông dân. 4. Củng cố: - Gv khái quát lại học: Khẳng định vai trò Văn hóa PH cải cách tôn giáo đòn tần công, đấu tranh công khai g/c TS vào XHPK suy tàn, châm ngòi cho đấu tranh quần chúng vốn đầy bất mãn với chế độ PK. Bài tập: Nội dung tưởng phong trào văn hoá phụ hưng giáo hội Kitô: Nội dung tưởng phong trào văn hoá phụ hưng: - Đề cao giá trị chân người. - Con người phải tự phát triển. - Xây dựng nhận thức giới quan điểm vật - Đề cao khoa học tự nhiên. - HS làm bài, GV nhân xét, bổ sung. 5. Dặn KIỂM TRA BÀI CŨ Tàu Ca-ra-ven Nội dung tranh gì? Câu 2: 3: Câu Ai 1: người Ai vòng làđầu người dẫn qua đoàn dẫn đầu đoàn điểm thám cực hiểm thám châu hiểm Nam vòng quanh tìm vào Phi Trái đấtChâu năm từ Mĩ năm 1492? 1487? năm 1519 a)B.Đi-a-xơ a)C.Cô-lômđến năm b)C.Cô-lômbô 1522? bô Hen-ri b) a)Hen-ri c) B.Đi-a-xơ Va-xcô c) b) Ph.Ma- Ga-ma gien-lan c) A-mê-ri-ca I Phong trào văn hóa Phục hưng ( kỉ XIV – XVII ) Trong trình xã hội phong kiến châu Âu tồn bộc lộ hạn chế nào? Bạn hiểu “Giai cấp sản”? Giai cấp sản giai cấp chiếm hữu liệu sản xuất chủ yếu xã hội sống bóc lột lao động làm thuê giai cấp công nhân I Phong trào văn hóa Phục hưng ( kỉ XIV – XVII ) - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến hãmgiai cấp phát triển Vịkìm trí xã hội giátưtrịsản văn hóaxã hội thế, cấp sản + Giai cấp sảnVìcóphong thếgiai lực kinh tế kiến làm gì? nào? địa vị trị, xã hội Phong trào Văn hóa Phục hưng Những giá trị văn hóa cổ đại tinh hoa nhân loại nên việc khôi phục tác động tập hợp đông đảo Kểdân tênchúng sốđể nhà văn lại hóaphong tiêu biểu chống kiến phong này? Em Do hiểu nàotrào Phục Hưng? đó, giai cấp tưlà sản hy vọng sử dụng để lật đổ chế độ phong kiến Những nhà văn hóa – khoa học tiêu biểu phong trào: • Ra-bơ-le nhà văn đồng • • thời nhà y học lớn Đê- các-tơ nhà toán học đồng thời nhà triết học Cô-péc-ních nhà thiên văn học với học thuyết Trái đất tự xoay quanh trục xoay xung quanh Mặt trờilà cách mạng • Đan-tê nhà văn, • • coi “người cha thi ca Italia” Sếch-xpia nhà soạn kịch vĩ đại Lê-ô-na Vanh-xi họa sĩ, nhà điêu khắc thiên tài Rơ-bơ-le Xéc-van-téc với tác phẩm Đông-ki-hô-tê -Tên thật: Leonardo di Ser Piero da Vinci - Quốc tính Ý - Sinh 15 tháng năm 1452 Anchiano, Ý - Mất tháng năm 1519 Amboise, Pháp - Nghề nghiệp: Họa sĩ, khoa học gia Họa phẩm “Bữa tiệc cuối cùng” – Leonardo da Vinci Uy-li-am Sếch-xpia Nơi Sếch-xpia sinh lớn lên I Phong trào văn hóa Phục hưng ( kỉ XIV – XVI - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển xã hội giá trị văn hóa + Giai cấp sản lực kinh tế địa vị xãcơhội Nội trị, dung tác phẩm phong trào Văn hóa Phong trào Văn hóa Phục hưng Phục hưng đề cập đến gì? - Nội dung: + Lên án Giáo hội Ki-tô xã hội phong kiến + Đề cao giá trị người, khoa học tự nhiên xây dựng giới quan vật I Phong trào văn hóa Phục hưng ( kỉ XIV – XVII ) - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển xã hội giá trị văn hóa + Giai cấp sản lực kinh tế địa vị trị, xã hội.Tác động phong trào Phong trào Vănvăn hóahóa Phục hưng Phục hưng - Nội dung: thời này? + Lên án Giáo hội Ki-tô xã hội phong kiến + Đề cao giá trị người, khoa học tự nhiên xây dựng giới quan vật - Ý nghĩa: + Phát động quần chúng đấu tranh chống xã hội phong kiến + Mở đường cho phát triển văn hóa châu Âu nhân loại “Thời văn hóa Phục hưng thời em chuyển Nhận xétlàcủa đối biến quan trọng đời sống tinh thần nhânVăn loại, cách với phong trào mạng tiến vĩ đại, thời đại cần đến người hóangười Phục hưng? khổng lồ đẻ khổng lồ: khổng lồ tưởng, nhiệt tình tính cách, khổng lồ tài mặt hiểu biết sâu rộng họ” (Ăng-ghen) II Phong trào cải cách tôn giáo - Nguyên nhân: Người khởi xướng Trong trị giáo lí mình, trương + Giáo hội thống bóc lộtLu-thơ nhân dân Nguyên nhân dẫnchủ đến “cứu vớt contrào ngườinày bằnglà lòng tin” phong ai? cải cách tôn giáo? + Cản trở Nghĩa phát triển giai cấp tưGiáo sảnhội phủ nhận thống trị Ngoài đóng Nội dung cơ“Luận 31-10-1517, Luther dán cương 95 điều” - Nội dung: trướcvai trọng cửatrò nhà quan thờông? trường đại học Vitenbe + M Lu-thơ (Đức): lêncải áncách hành bại Bản luận cương thể quan điểmnày? cải cách tôn vi giáođồi Luther Sau Luther phát động cải cách tôn giáo,lễ Giáo -hoàng, đòi bãi bỏ nghi Đức diễn đấu tranh nông dân với phong kiến phiền toái giáo hội, tôn giáo với cựu giáo + Mãi Can-vanh (Thụy chịucủaảnh hưởng đến năm 1555 địa vị sĩ): hợp pháp tôn giáo Luthercủa Luđược công nhận thơ, hình thành giáo phái gọi Tin lành Martin Luther (1483 – 1546), Jean Calvin (1509 – 1564) giáo thần học trường người đưa phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay