Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 22:04

Sự hình thành phát triển của hội phong kiến châu âu (Thời sơ-trung kì trung đại) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh cần nắmđược: Quá trình hình thành XHPK Châu Âu.Hiểu được khái niệm “lãnh địa phong kiến”,đặc trưng của kinh tế lãnh địa phong kiến.Biết được nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Phân biệt sự khác nhau giữa nền KT lãnh địa nền KT trong thành thị trung đại. 2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng quan sát tranh ảnh, kỹ năng so sánh, xác định vị trí các quốc gia phong kiến châu Âu trên bản đồ. 3. Thái độ: Thấy được sự phát triển hợp quy luật của hội loài người:(Từ chiếm hữu nô lệ sang hội phong kiến.Từ đó HS thấy được trách nhiệm của chúng ta phải làm gì. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa,bản đồ các quốc gia phong kiến, tranh phô tô h1,h2 (trang4,5) 2. Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi,bút. III. Tiến trình tổ chức dạy- học: 1. ổn định tổ chức lớp: (… phút) Lớp7A:…32/29 Vắng: T Truyền, Âu Minh, Xuân( Ko phép) Lớp7B:…………………………… Lớp7C:……Thị, Thành Ko Phép 2. Kiểm tra bài cũ: (……phút) Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị bài mới của học sinh. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy trò Nội dung *Hoạt động 1: (……phút) Tìm hiểu sự hình thành XH phong kiến châu Âu. GV: Dùng bản đồ giới thiệu một số nước của quốc gia cổ đại để HS thấy được sự hình thành của các quốc gia đó. HS : Đọc mục 1 SGK (trang3) GV:Vào thời gian nào thì người Giéc-man xâm lược đế quốc Rô-ma? HS : Trả lời cá nhân GV: Giảng sơ kết( người Giéc-man là các bộ tộc phía bắc đế quốc Rô- ma. Trước đó họ bị đế quốc 1.Sự hình thành hội phong kiến châu Âu. Cuối TK V người Giéc- man tiêu diệt các quốc gia cổ đại. Rô- ma thống trị ) GV: Tại sao họ lại thôn tính đế quốc Rô- ma? HS : (Vì bị suy yếu từ thế kỷ II) GV: Theo em quá trình xâm lược diễn ra ntn? HS :( Nhanh chóng tiêu diệt nhà nước Rô- ma) GV: mỗi vương quốc người Giéc- man đã làm gì? HS : Suy nghĩ trả lời cá nhân GV:(Họ chiếm đoạt ruộng đất của chủ nô, phong tước vị cho nhau). GV: hội lúc này có những giai cấp nào? HS : (Chủ nô,nông nô) * Thảo luận nhóm: (….phút) nhóm ngẫu nhiên. GV: Quan hệ giữa lãnh chúa nông nô châu Âu ntn? - HS thảo luận - Cá nhân trình bày - Bạn khác nhận xét bổ sung GV: Nhận xét chuẩn kiến thức chuyển ý. * Hoạt động 2: (……phút) Tìm hiểu lãnh địa phong kiến. - Chia rẽ đế quốc Rô- ma thành nhiều vương quốc. - hội hình thành hai giai cấp( Chủ nô nông nô) - Nông nô phụ thuộc vào lãnh chúa =>XHPK hình thành. 2. Lãnh địa phong kiến HS : Đọc mục 2 SGK (trang3,4) GV: Thế nào là lãnh địa phong kiến? HS : Trả lời khái niệm GV: Hướng dẫn trả lời sơ kết.(“Lãnh địa”là vùng đất do quý tộc phong kiến chiếm được,”lãnh chúa” là người đứng đầu lãnh địa) GV:Treo tranh lên bảng cho HS quan sát GV: Em hãy mô tả nhận xét về lãnh địa phong kiến qua bức tranh trên? HS : Trình bày theo suy nghĩ của mình, bạn khác nhận xét GV: (Là nơi của lãnh chúa có lâu đài nguy nga lộng lẫy, nhà thờ như một nước thu nhỏ. Điều đó nó thể hiện sự bóc lột của lãnh chúa đối với nông nô). GV: Hãy cho biết sự khác nhau về đời sống, sinh hoạt của lãnh địa nông nô chỗ nào? HS : Trao đổi ý kiến trả lời GV: (Lãnh chúa sung sướng, giàu có.nông nô nghèo khổ) GVg: Đặc điểm chính của nền KT lãnh địa phong - Khái niệm: Lãnh địa i VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài Sự hình thành phát triển VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Do hàng thủ công sản xuất ngày nhiều, số thợ thủ công đưa hàng hoá đến nơi có đông người qua lại để bán lập xưởng sản xuất Từ họ lập thị trấn, sau trở thành th VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trong lãnh địa có lâu đài quý tộc, nhà thờ thôn xóm nông dân Đứng đầu lãnh địa lãnh chúa, có quyền hành lãnh địa - Đặc điểm kinh tế lãnh địa: Là đơn vị kinh tế độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín Bài trang lịch sử Vì xuất thành thị trung đại? Nền kinh tế thành thị có điểm khác với kinh tế lãnh địa? Trả lời: c - Nguyên nhân dẫn tới đời r VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA HỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU (Thời sơ - trung kì trung đại) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Qúa trình hình thành hội phong kiến châu Âu. - Hiểu khái niệm “lãnh địa phong Kiến”,đặc trưng của kinh tế lãnh địaPhong Kiến - Nguyên nhân xuất hiện Thành Thị Trung Đại.Phân biệt sự khác nhau giữa nền kinh tế Lãnh Địa nền kinh tế trong Thành Thị Trung Đại. 2.Kĩ năng: -Biết xác định vị trícác quốc gia Phong Kiến Châu Âu trên bản đồ. -Biết vận dụng phương pháp so sánh,đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang hội Phong Kiến. 3.Tư tưởng: -Thấy được sự phát triển hợp quy luật của hội loài người:chuyển từ hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang hội Phong Kiến. B.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC -Bản đồ Châu Âu thời Phong Kiến -Tranh ảnh mô tả hoạt động trong Lãnh Địa Phong Kiến Thành Thị Trung Đại. C.THIẾT KẾ BÀI HỌC: I.Ôån định lớp: II.Kiễm tra bài cũ: III.Bài mới:Lịch sử hội loài người đã phát triễn liên tục qua nhiều giai đoạn.Học lịch sử lớp 6,chúng ta đã biết được nguồn gốc sự phát triển của loài người nói chung dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì Cổ Đại,chúng ta sẽ học nối tiếp một thới kì mới:Thời Trung Đại. PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG KT BS -HS đọc SGK -HS Quan sát bản đồ phong kiến Châu Âu -GV khi tràn vào lãnh thổ của Đế Quốc Rô-ma người Giec-mam đã làm gì? -GV Những việc làm ấy đã có tác động gì đến sự hình thành hội phong kiến Châu Âu? -GV quan hệ giữa Lãnh chúa Nông nô châu Âu như thế nào? HS đọc SGK-quan sát H/1 Em hiểu thế nào là Lãnh địa? -Hãy miêu tả nhận xét về Lãnh địa Phong Kiến H/1? 1.Sự hình thành XHPK Châu Âu: -Cuối thế kỉ V,người Giec-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại,lập nên nhiều vương qu ốc mới. -Xã hội gồm 2 giai cấp:Lãnh chúa Phong Kiến vàNông Nô. 2.Lãnh địa Phong Kiến -Là vùng đất rộng lớn do Lãnh Chúa làm chủ trong đó có lâu đài thành quách. -Trình bày đời sống,sinh hoạt trong Lãnh địa? -Đặc điểm chính của nền kinh tế Lãnh địa là gì? -HS thảo luận:phân biệt sự khác nhau giữa hôïi Cổ Đại hội Phong Kiến? -HS đọc SGK phần 3 -GV Đặc điểm của Thành thị là gì?Thành thị xuất hiện khi nào? -GV cư dân trong thành thị gồm những ai?họ làm những nghề gì? - HS:thảo luận -Thành thị ra đời có ý nghỉa gì? -Đời sống trong Lãnh địa: +Lãnh chúa sống xa hoa đầy đủ. +Nông nô:đói nghèo cực khổ. -Đặc điểm kinh tế tự cung tự cấp,không trao đổi với bên ngoài. 3.Sự xuất hiện các thành thị trung đại: -Cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển hàng hóa thừa được đem đi bán-thị trấn ra đời –Thành thị trung đại xuất hiện. -Thợ thủ công thương nhân sản xuất buôn bán trao đổi hàng hóa. III.Củng cố-luyện tập -XHPK Châu Âu được hình thành như thế nào? -Ý nghĩa sự ra đời của Thành thị? IV.Dặn dò: Học bài-bài tập 1,2 soạn bài 2. D.Rút kinh nghiệm. Lịch sử 7 Lịch sử 7 Phần một Phần một Bài 1 Bài 1 Sự hình thành phát triển Sự hình thành phát triển của hội phong kiến châu của hội phong kiến châu Âu Âu (Thời s (Thời s ơ ơ - trung kì trung - trung kì trung đ đ ại) ại) Rô - ma cổ đại 1/ Sự hình thành hội phong kiến 1/ Sự hình thành hội phong kiến châu Âu châu Âu a) Hoàn cảnh lịch sử a) Hoàn cảnh lịch sử Thế kỉ V, ng Thế kỉ V, ng ư ư ời Giec-man tiêu diệt ời Giec-man tiêu diệt Rô-ma thành lập các quốc gia Rô-ma thành lập các quốc gia phong kiến. phong kiến. [...]...-Nêu các thành tựu của nền văn hóa Phục Hưng? -Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục Hưng muốn nói lên điều gì? -Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo? - So sánh Đạo Ki-tô giáo đạo Tin lành? Tàu Ca-ra-ven La bàn Bản đồ Những cuộc phát kiến địa lí B Đi-an-xơ Mũi Hảo Vọng (Cực năm châu Phi) Va-xco đơ Ga-ma cập bến Ca-li-cút phía tây Ấn Độ C CÔ-LÔM-BÔ Hệ phÇn I :Ch©u ¢u thêi k× trung ®¹i BµI 1 h×nh thµnh cña x· héi phong kiÕn ch©u ¢u Mục tiêu 1- Về kiến thức + Phát biểu đợc các khái niệm: L nh ã chúa, nông nô, l nh địa, thành thịã + Giải thích đợc quá trình hình thành x hội PK châu Âu.ã + Xác định cơ cấu x hộiPK.So sánh ã kinh tế l nh địa với kinh tế thành thị ã Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: Môc tiªu 2 - Th¸i ®é: + Th«ng c¶m víi ngêi lao ®éng. + Muèn chÊm døt bãc lét trong x héi.· Mục tiêu 3 - Kĩ năng: + Chỉ đợc các nớc châu Âu PK trên bản đồ + Chọn đợc tiêu chí để so sánh,đối chiếu 1-Sù h×nh thµnh x héi phong · kiÕn ë ch©u ¢u. 1-Sự hình thành x hội phong ã kiến châu Âu. Thế kỉ V, châu Âu xuất hiện một số quốc gia PK. +L nh chúa (Có RĐ quyền lực) ã +Nông nô(Không RĐ,phụ thuộc ) Quan hệ sản xuất phong kiến.  L nh chóa· phong kiÕn vµ n«ng n« h×nh thµnh tõ nh÷ng tÇng líp nµo cña x héi cæ ®¹i?· back [...]... lãnh địa thành thị Ai sống đó? Đặc điểm nền kinh tế? Lãnh địa Thành thị -Lãnh chúa -Thợ thủ công -Nông nô -thương nhân *Kinh tế nông *Kinh tế hàng nghiệp tự cấp tự túc hoá phát triển BàI tập về nhà Học thuộc bài, trả lời được hết các câu hỏi trong SGK Sưu tầm tranh ảnh về châu Âu thời kì trung đại Chuẩn bị bài mới:Tìm hiểu về những cuộc phát kiến địa lí sự hình thành CNTB châu Âu ... Back 2-Lãnh địa phong kiến Lãnh địa là những vùng đất của riêng quí tộc +Lãnh chúa sống đầy đủ, xa hoa +Nông nô sống phụ thuộc cực khổ đói nghèo +Kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc k4bck back4 4 Back BT Sđ 3 -Sự xuất hiện các thành thị trung đại -TK XI ,thành thị trung đại ra đời +Thị dân (Thợ T/công,Th/nhân) +Kinh tế hàng hoá phát triển +Thành thị là trung tâm kinh tế văn hoá của XHPK châu Âu Trò chơi Thêi k× Thêi k× cæ ®¹i cæ ®¹i Thêi k× Thêi k× trung ®¹i trung ®¹i Thêi k× Thêi k× cËn ®¹i cËn ®¹i Thêi k× Thêi k× hiÖn ®¹i hiÖn ®¹i Ph©n k× lÞch sö x· héi loµi ng êi Ph©n k× lÞch sö x· héi loµi ng êi Líp 6 Líp 6 Líp 7 Líp 7 Líp 8 Líp 8 Líp 9 Líp 9 Lịch sử 7 Lịch sử 7 Phần một Phần một Bài 1 Bài 1 Sự hình thành phát triển Sự hình thành phát triển của hội phong kiến của hội phong kiến châu Âu châu Âu (Thời sơ - trung kì trung đại) (Thời sơ - trung kì trung đại) R« - ma cæ ®¹i 1/ Sự hình thành hội phong kiến 1/ Sự hình thành hội phong kiến châu Âu châu Âu a) Hoàn cảnh lịch sử a) Hoàn cảnh lịch sử Thế kỉ V, ng ời Giec-man tiêu diệt Rô-ma thành lập các quốc gia Thế kỉ V, ng ời Giec-man tiêu diệt Rô-ma thành lập các quốc gia phong kiến. phong kiến. ¡ng-gl« X¾c-x«ng (Anh) §«ng Gèt (ý) T©y Gèt T©y Ban Nha Ph¬-r¨ng (Ph¸p) Bản đồ các quốc gia phong kiến châu Âu Bậc thang đẳng cấp Bậc thang đẳng cấp Vu a Kþ sü Công t íc Hầu t íc Tử t íc Bá t íc Nam t íc  ChiÕm ®o¹t ruéng ®Êt ChiÕm ®o¹t ruéng ®Êt  Phong t íc vÞ Phong t íc vÞ Những việc làm của ng ời Giéc-man có tác Những việc làm của ng ời Giéc-man có tác động nh thế nào đến sự hình thành hội động nh thế nào đến sự hình thành hội phong kiến châu Âu? phong kiến châu Âu? Nhiu vng quc mi c thnh lp Nhiu vng quc mi c thnh lp Xuất hiện các tầng lớp mới: Xuất hiện các tầng lớp mới: Lãnh chúa Lãnh chúa nông nô nông nô b)Sự biến đổi trong hội: b)Sự biến đổi trong hội: [...]...Lãnh chúa phong kiến nông nô đợc hình thành từ những tầng lớp nào của hội cổ đại? Lãnh chúa Tớng lĩnh quân sự phong kiến Quý tộc hội phong kiến hình thành Nô lệ Nông dân Nông nô 1/ Sự hình thành hội phong kiến châu Âu a) Hoàn cảnh lịch sử Cui th k V -> ngi Giec-man t phng Bc trn xung xõm chim cỏc quc gia c i phng Tõy -> lm cho xó hi cú nhiu bin i b )Sự biến đổi trong hội: -Nhiu vng... mi + Lónh chỳa phong kin + Nụng nụ hội phong kiến hình thành 2/ Lãnh địa phong kiến a) Lãnh địa là gì? b) Đời sống trong lãnh địa Lãnh địa phong kiến châu Âu Em Lãnh địa phong kiến l nhng vựng t ai hiểu ln m cỏ quớ tc chim ot bin thnh thế nào là lãnh địa phong kiến? rng khu t riờng do lónh chỳa cai qun Đời sống sinh hoạt trong lãnh địa CuộcLãnh chúa lãnh chúa đủ, xa lãnh địa nh sống của sống đầy... chức của thành thị: -C dõn Thng nhõn Th th cụng Thành thị trung đại Thảo luận Lãnh Thành địa thị Đáp án Nền kinh tế trong các thành thị có điểm Tự gì khác với nền kinh tế lãnh hàng hoá cấp, tự túc Kinh tế địa? Thảo luận nhóm bàn, thời gian: 2 Phút Sự ra đời của thành thị có ý nghĩa nh thế nào? Đẩy mạnh hoạt động sản xuất buôn bán Thúc đẩy hội phong kiến phát triển: Phong kiến phân quyền- >phong. .. đất do quý tộc phong kiến làm chủ gọi là gì? l ã n h đ ị a Chiếc nón kì diệu Những ngời làm việc trong lãnh địa, sống phụ thuộc vào lãnh chúa gọi là gì? n ô n g n ô Chiếc nón kì diệu Sự ra đời của nó đã thúc đẩy hội phong kiến châu ... địa: Là đơn vị kinh tế độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín Bài trang lịch sử Vì xuất thành thị trung đại? Nền kinh tế thành thị có điểm khác với kinh tế lãnh địa? Trả lời: c - Nguyên nhân... nhiều, số thợ thủ công đưa hàng hoá đến nơi có đông người qua lại để bán lập xưởng sản xuất Từ họ lập thị trấn, sau trở thành th VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu, Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay