kế hoạch bộ môn tieng anh 6 mới+tieng anh 8 cũ

17 78 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 21:44

Giáo viên : Nguyễn Tiến Dũng Đơn vị: Trường THCS Hoàng Long Năm học : 2017-2018 ==== KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH VĂN ==== Đặc điểm tình hình tổ chuyên môn nhà trường a) Thuận lợi: Tổ khoa học xã hội có 10 đ/c , nhóm Anh văn có đ/c Tất đ/c tổ có lực chuyên môn cao, trình độ đồng Cả tổ có 10 đ/c trình độ đại học, nhóm Anh văn chiếm đ/c Các đ/c nhóm nhiệt tình, tâm huyết với nghề Nhiều đ/c đạt giáo viên giỏi trường, giỏi huyện nhiều năm b) Khó khăn Một số đ/c giáo viên tổ xa trường, số đ/c có nhỏ thường xuyên ốm đau nên nhiều ảnh hưởng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn Một số đ/c giáo viên trẻ chưa thật tâm huyết với nghề, việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề hạn chế Việc đánh giá, nhận xét, xếp loại đ/c giáo viên tổ nể nang, e dè, chưa mạnh dạn việc phê tự phê Thực trạng trang thiết bị phục vụ cho môn a) Thuận lợi Trang thiết bị phục vụ cho môn Tiếng Anh so với năm trước tương đối đầy đủ đại: Phòng học có đủ điện, ánh sáng, có âm cho tất khối, có tranh ảnh, bảng phụ Đặc biệt có máy chiếu (projector), laptop b) Khó khăn Tuy có đầy đủ chủng loại trang thiết bị hạn chế số lượng chất lượng Số lượng tranh ảnh hạn chế, âm giáo viên tự xây dựng, chưa có phòng nghe Điều kiện thân a) Thuận lợi Bản thân đạt trình độ chuẩn yêu cầu bậc THCS Nhiều năm liên tục đạt giáo viên giỏi cấp trường đạt giáo viên giỏi cấp huyện năm 2015-2016 Luôn có ý thức vươn lên chuyên môn, học hỏi rút kinh nghiệm đồng nghiệp, tâm huyết với nghề, với nhiệp giáo dục, chăm lo học sinh Nắm vững đặc trưng môn, chương trình sách giáo khoa mới, xác định rõ mục đích, yêu cầu bài, áp dụng đổi phương pháp cách linh hoạt có hiệu Bản thân biết áp dụng công nghệ thông tin vào dạy học b) Khó khăn Bản thân dạy nghiều khối lớp nên gặp khó khăn việc xếp thời gian cho mảng hoạt động cụ thể Điều kiện học sinh a) Thuận lợi Đa số học sinh chăm học, nhận thức rõ đặc trưng, yêu cầu môn tiếng Anh THCS Các em thấy rõ tầm quan trọng tiếng Anh thời đại b) Khó khăn Nhiều học sinh chưa hứng thú, chưa thật say mê với môn Đồ dùng học tập nhà chưa có: đài casette, băng đĩa tiếng, từ điển, sách tham khảo… Phương pháp học tập chưa phù hợp với đặc trưng môn, đặc biệt chương trình SGK III NHững yêu cầu cần đạt Nội khoá * Thực nội dung chương trình giảng dạy: Giúp học sinh có vốn từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh theo chủ điểm, qua nắm kiến thức văn hoá nước giới nhận thức cách tổng quát kiến thức mang tính đất nước học có liên quan đến thực tiến Việt Nam * Luyện tập thực hành giảng dạy Rèn luyện cho học sinh kỹ năng: nghe-nói-đọc-viết Các kỹ phối hợp rèn luyện dạng tập hoạt động học tập khác nhau, qua nâng cao lực sử dụng ngôn ngữ nói chung * Đồ dùng dạy học Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học có phù hợp với nội dung dạy: laptop, projector, cassette, tapes, CD disk, pictures, extra board Làm thêm đồ dùng trực quan với tưng tiết dạy: pictures, posters, cards… 2 Ngoại khoá * Ngoại khoá có tổ chức chuyên đề Tổ chức cho học sinh thảo luận viết bài, phóng theo chuyên đề (subjéct) theo chủ đề (topics) để phát huy khả sử dụng ngôn ngữ * Ngoại khoá kiểu sân chơi Phối hợp với nhóm môn, tổ chức Đoàn-Đội tổ chức sân chơi vào chủ điểm: 20/10, 20/11, 22/12, 26/3, 30/4… * Thi tìm hiểu chủ đề có giải thưởng: Tổ chức cho học sinh viết theo khối lớp tìm hiểu chủ đề như: school, family, friends, environment… Chỉ tiêu phấn đấu Lớp Chỉ tiêu phấn đấu Học kì I Kém Y TB Ghi Chú Cả năm K G Kém Y TB K G 8A 8B 8C 8D 6A IV Kế hoạch cụ thể ==== Kế We ek Unit Introduction/ Revision hoạch giảng dạy Anh văn ==== Perio The aims and d requests + Revise the prerent, past simple and future simple tense Methods Teaching aids a test Games cassetle,CD Unit1: My friends - Getting +L&R - Speak + Listen -Read -Write -Language focus Unit 2: Making arrangements - Getting +L&R -Speak + LF1,2 -Listen +LF - Read 10 -Reading for details, revision present&past simple The structure with “enough” -Practice in describing people & introduce people - Use some methods such as : eliciting, … pictures - Reading for detail about Ba’s friends and their characters +Write personal information +Further practice in simple tense & ( not) adj + enough +to- V -Reading for detail a conversation on the phone about making arrangements -Practice in making dialogue on the phone.Revise “be going to” -Listen to the telephone conversation and leave a message - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions pictures - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassetle+ CD, pictures - Reading for detail information about Alexander Graham - Use some methods such as : eliciting, cassettle+CD , poster posters posters posters cassetle+CD, poster -Write 11 Unit 3:At home Getting started +L&R 12 - Speak 13 - Listen 14 - Read 15 - Write 16 - Language focus 17 - Revision 18 Written test 45’ (No 1) Bell - Practice in writing a message - Revise simple tense, “enough”, “be going to + V” - Reading for detail about chores and practice in Reflexive Pronouns -Talk about the position of the furniture in the kitchen and in the living room using adverbs of place -Listen how to make Chinese ftied rice and check right items … - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassettle+CD , poster Reading for detail about safety precausions at home Practice in “Whyquestion” -Writing a description of a room - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassettle+CD , poster - Use some methods such as : eliciting, … a test poster poster poster -Further practice in Modal verbs and Why- Because -Revise: simple tense, stucture “ enough”, “ be going to”, Modal verbs, describing using adjs 19+20 - Check some knowledge that ss have learnt cassetle + CD, pictures - Groups & pairs actions Unit 4: Our past -Getting + L&R - Speak & LF 21 22 -Reading for detail a D between Grandma and Nga about past habits Practice in Past simple with “ used to” - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions - Talk about the different between life in the past & in the present - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions poster -Listening to a story then draw out a moral lesson cassetle,CD pictures posters cassetle +CD - Listen & LF 1,2,3 23 - Read 24 - Reading about a fairy tale - Write 25 - Write a story -Further practice in past simple with “ used to” and preposition of time - Use some methods such as : eliciting, … poster -Reading for detail a conversation about Tim’s study - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions poster poster Unit 5: Study habbits - Getting + 10 L& R - Speak +Listen - Read 26 - Talking about 27 students’ study -Listening to specific 28+29 information about Tim’s study result and practice in using - Write 30 - Language Focus 31 11 Unit 6: The pioneers club - Getting started + L&R 32 - Use some methods such Revising present tense as : eliciting, with furute meaning … and gerund - Groups & pairs actions - Listening and - Use some reading for detail a D methods such about Nga and as : eliciting, complete an … poster, cards poster cassetle + CD picture 12 - Speak+ Listen - Read 33 34 - Write 35 - Language Focus 36 - Revision 37 13 application form.Talk - Groups & about future pairs actions activitives/ events using present tense -Using modal verbs to ask for a favors,offers, assistances & responds - Listen for detail to complete a song and practice it.Practice in talking about hobbies poster - Reading for detial about Boy scouts of America -Writing a letter about future plan poster - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassetle + CD poster - Revising present tense with furute meaning and gerund after “love, like, hate” -Written test 45’ 38+39 - Knowledge of unit to unit Unit 7: My - Reading for detail a neighborhood D about places vocab - Getting started Practising with present + 40 perfect: S + have/has 14 L&R + PP - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions textbook cassetle + CD words drill - Speak 41 - Talking about how to send a letter or a parcel - Listen 42 - Read 43 -Listening for detail and fill in missing words in advertisements of “ What’s on?” - Reading for detail about shopping mall - Write 44 - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassetle + CD 15 - Writing a notice poster, - Language Focus Unit 8: Country life and city life 16 - Getting started +L&R - Speak+ Listen 45 46 47 17 - Read 48 - Write 49 - Language focus 50 - Further practice in present perfect with “ for/ since” - Reading for detail a D about country life and city life with sightseeing -Talking about the changes -Listening for detail & revision - Reading for detail a text about life in the countryside to - Writing an informal letter about their neighborhood - understand main ideas 51 18 - Revision for test 52 53 Test for 1st semester 54 - Writing an informal letter about their neighborhood - Revising some main knowledge that ss have learnt as present perfect, gerund, present progessive, reported speech - Reading D about the situation which requires first- aid Practice in future simple with “ will/ shall” textbook posters - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions Posters textbook cassetle + CD picture picture cassetle + CD picture poster lesson plan - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassetle,CD pictures posters cassetle,CD pictures posters Unit 9: A first-aid couse - Getting 55 started + L&R 19 Speak + Listen 56 Read 57 Write 58 20 Language focus 59 Unit 10: Recycling Getting sarted + L & R 60 Speak + Listen 61 Read 62 Write 63 21 - Making and responding to offer, requests & promise with will/ shall - Listening for specific information about what happens in the hospital - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions -Reading for instuctions about the situation which requires first - aid using “in order to/ so as to” to express the purpose - Writing a thank – note - Summerize gramma - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions - Reading for detail a D about how to protect the invironment & save natural resouses -Practice in giving & responding about group of garbage Listening information how to make compost -Reading about how things recycled Passive form in present & furure simple -Writing a set of instruction on how to recycle used things - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassetle,CD pictures posters cassetle,CD pictures posters cassetle,CD pictures posters posters lesson plan, poster lesson plan, postrs pictures Language focus Unit 11: Traveling around VietNam Getting stared + L& R 64 - Doing ex with passive & adj folowed by : - an infinitive - a noun clause - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions - Reading a D about how to express ss’ interest -Practice in making & responding to fomal requests with “mind” - Listen to macth the places to their correct position on the map.Practice in -ed & ing participles - Reading for detail about places of interest in VN, making Use some methods such as : eliciting, … -Writing to complete a story -Further practice in using present & past Revision 70 participle - Check the knowlege from unit to unit 11 Written test45’ ( o 24 N 3) 71+72 - Reading for detail about making acception and Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions 65 Speak + LF4 66 Listen + LF 1,2,3 67 Read 68 Write 69 23 10 - Groups & pairs actions cassetle,CD pictures posters lesson plan pictures of beautiful places in VN posters Lesson plan, cassetle + CD pictures and poster Unit12: A vacation abroad Getting started +Listen & Read declining invitation -Practice in ,making plan by 73 25 Speak Listen+LF 1,2 74 75 Read 76 Write + LF 27 Unit13:Festival Getting started + Listen &Read 77 78 Speak + Listen 79 Read 80 - Practice in ,making plan by completing itinerary.Listening to infomation about the weather - Reading comprehention about some places of interest in the world Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions - Writing about a postcard Use some methods such as : eliciting, -Doing some exercises … with : - Groups & S + was/were + Vpairs actions ing S + is/ are/am always+ V-ing - Reading D about some kinds of traditional games -Reading fo detail about the Christmas -Complete a text about the Rice-cooking Festival and writing about what has been done - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions Lesson plan, cassetle + CD pictures and poster keys & remarks posters, cassetle + CD pictures collect infor of some games cassetle,CD pictures posters lesson plan, poster 11 Write 81 28 Language focus 82 29 Unit 14: Wonders of the world - Getting started + Listen&Read -Complete a text about the Rice-cooking Festival and writing about what has been done -Passive form: be + pp - Compound words - Reported speech 83 - Speak + LF 84 Listen + LF 3,4 85 Read + LF 86 - Reading a D about some wonders and places -Asking and answering about places and how to reported them using structure with if/ whether Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions lesson plan, poster Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions lesson plan, Cassetle + CD posters poster - Listening for specific information Using to - infinitive & bare infinitive - Reading for detail about wonders of the world.Revising passive Use some methods such as : eliciting, … - Groups & Write 87 - Write a letter to a pairs actions friend Use some Revision 88 Revise: - passive form methods such - Indirect ques as : eliciting, with if/ whether … 30 - Questions word - Groups & before to- infinitive pairs actions and V + to – inf - Check the Use some Written test45’ ( 89+90 knowledge from Unit methods such 31 No 4) 12- unit 15 as : Unit 15: Computer Getting started + 12 91 - Reading to recognize eliciting,… fact & opinion about - Groups & the computer pairs actions some pictures of wonders of the world poster some pictures of wonders of the world lesson plan, cassetle + CD L& R Speak + Listen(U16) 92 32 Read 93 Write 94 Language focus 95 33 Revision 96104 Final test 105 37 Doing ex to complete a D -Expressing agreement & dis agreement ( Listen unit 16) -Reading for detail about how a computer work on a university Listen & complete a chart - Writing instructions on how to to use the print Further practice in present perfect with “yet, already” and comparison present perfect&PP chocolates.Writing to practising sequences marks - Doing ex about active and passive -Revising some main languages as reported speech, passive, present perfect, present progessive - Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions cassetle,CD pictures posters Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions lesson plan, cassetle + CD cassetle + CD posters Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions teaching materials pictures & posters posters - Groups & pairs actions Use some methods such posters as : eliciting, … - Groups & pairs actions 13 ==== Kế Tên chuyên đề hoạch giảng dạy Anh văn ==== Yêu cầu kiến thức Unit 1- *Pronunciation : /∂υ / My new and / Λ/ school *Present simple and Yêu cầu rèn luyện kỹ Kiến thức nâng cao -Speaking - Listening - Reading - Writing Present simple and continuous (Special cases ) -Speaking - Listening - Reading - Writing Prepositions apart from book’s continuous *Vocabulary :Words to Unit My home describe school activities *Pronunciation : Sounds: z / s / iz * There is/are/ Prepositions *Words to talk about family members Unit *Pronunciation : Sounds: b -Speaking - Listening My friends and p - Reading *Present continuous for - Writing future How to ask for personal appearance and characteristics *Words to describe personal appearance and characteristics Revision + Test Unit My neighborhood Knowledge of previous lessons *Pronunciation : Sounds:/I:/ and/ I/ * Comparative adjectives: smaller and more expensive *Words to describe your neighborhood 14 -Speaking - Listening - Reading - Writing -Speaking - Listening - Reading - Writing Comparative Ghi Unit *Pronunciation : Natural Sounds:/t/ and /st/ wonders of the world *Superlative adjectives -Speaking - Listening - Reading - Writing Superlative comparision *Words to describe natural wonders in the country /world and famous people Revision + Test Unit Our tet holiday Knowledge of previous lessons *Pronunciation : Sounds: /s/ and /∫/ *should/shouldn’t for -Speaking - Listening - Reading - Writing -Speaking - Listening - Reading - Writing advice, will and won’t - Other ways for giving advice - Will for other situations *Words to describe activities people at Unit Television traditional Tet Holiday *Pronunciation : Sounds: / θ / and / ð / *wh-questions (what, -Speaking - Listening - Reading - Writing where…) and conjunctions Whquestions Conjunctions (and, but…) * Words to talk about types of TV programmes Revision + Knowledge of previous Test lessons -Speaking - Listening - Reading - Writing Unit *Pronunciation: Sports and Sounds: /eə/ and /iə/ games * Past simple, imperatives -Speaking - Listening - Reading - Writing Past simple and adverbs of frequency 15 *Words to talk about popular sports , games and Unit Cities of the world world famous sports stars *Pronunciation : Sounds: / əu/, / / * Present perfect, -Speaking - Listening - Reading - Writing Present perfect superlative adjectives *Words to describe landmarks and features of cities around the world Revision + Knowledge of previous Test lessons Unit 10 *Pronunciation : our houses Sounds:/dr/ and /tr/ in the future * Modals : will and might Unit 11 Our greener world *Words about types of houses & appliances *Pronunciation : Sounds: /ɑ: / and /æ / * Conditional sentences -Speaking - Listening - Reading - Writing -Speaking - Listening - Reading - Writing -Speaking - Listening - Reading - Writing Some Modal verbs Conditional sentences type ( Special type cases in the *Words such as reduce, main clause ) reuse, recycle and environment… Revision + Knowledge of previous Test lessons Unit 12 Robots *Pronunciation : Sounds: /ɔi/ and /au / * could and will be able to for future ability * Words to talk about the 16 -Speaking - Listening - Reading - Writing -Speaking - Listening - Reading - Writing Structures to express ability Revision Revision TEST kinds of work robots can Knowledge of previous lessons Knowledge of previous lessons Knowledge of previous lessons Tổ chuyên môn duyệt - Reading - Speaking - Listening - Writing Hoàng Long ngày 15 tháng năm 2017 Người lập Nguyễn Tiến Dũng Ban giám hiệu duyệt 17 ... Học kì I Kém Y TB Ghi Chú Cả năm K G Kém Y TB K G 8A 8B 8C 8D 6A IV Kế hoạch cụ thể ==== Kế We ek Unit Introduction/ Revision hoạch giảng dạy Anh văn ==== Perio The aims and d requests + Revise... and Use some methods such as : eliciting, … - Groups & pairs actions 65 Speak + LF4 66 Listen + LF 1,2,3 67 Read 68 Write 69 23 10 - Groups & pairs actions cassetle,CD pictures posters lesson... Getting 55 started + L&R 19 Speak + Listen 56 Read 57 Write 58 20 Language focus 59 Unit 10: Recycling Getting sarted + L & R 60 Speak + Listen 61 Read 62 Write 63 21 - Making and responding to offer,
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch bộ môn tieng anh 6 mới+tieng anh 8 cũ, kế hoạch bộ môn tieng anh 6 mới+tieng anh 8 cũ, kế hoạch bộ môn tieng anh 6 mới+tieng anh 8 cũ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay