Luyện từ và câu lớp 4: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

2 118 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:32

I. Đặt vấn đề 1.Lý do chọn sáng kiến: - Xuất phát từ mục tiêu của môn Tiếng Việt ở trờng tiểu học nhằm: + Hình thành phát triển ở học sinh các kỹ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập giao tiếp trong các môi trờng hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác t duy. + Cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt những hiểu biết sơ giản về xã hội, tự nhiên con ngời, về văn hoá, văn học của Việt Nam nớc ngoài. + Bồi dỡng tình yêu Tiếng Việt hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng Việt, góp phần hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phân môn Luyện từ câu cung cấp những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt rèn luyện kỹ năng dùng từ, đặt câu (nói, viết), kỹ năng đọc cho học sinh. Khác với các lớp dới, ở lớp 4 bắt đầu có những tiết học dành riêng để trang bị kiến thức cho học sinh, giúp học sinh: a. Mở rộng, hệ thống hoá vốn từ trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ câu. b. Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng dùng từ đặt câu sử dụng các dấu câu. c. Bồi dỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói viết thành câu; có ý thức sử dụng tiếng Việt văn hoá trong giao tiếp. 2. Thực trạng , nguyên nhân: a. Về giáo viên: Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, khỏe, yêu nghề, mến trẻ, luôn có ý thức tự phấn đấu vơn lên đã đạt trình độ trên chuẩn . Song trong quá trình giảng dạy tôi nhận thấy tình trạng chung của giáo viên nh sau: - Vốn từ của giáo viên có hạn chế, hiểu sâu các kiến thức về câu, từ . còn ở mức độ; khả năng phân tích ngôn ngữ, phân tích ngữ liệu ở mức bình thờng. Mức độ hiểu nghĩa từ, miêu tả giải nghĩa từ còn khúc mắc ( có nhiều từ đơn giản phải hỏi 1 ngời khác hoặc phải tra từ điển), còn lúng túng khi giải nghĩa hay miêu tả từ cho học sinh. - Kiến thức về từ vựng, ngữ nghĩa học của một số giáo viên còn hạn chế nên đã bộc lộ những sơ suất về kiến thức trong khi dạy. - Phơng pháp dạy học của giáo viên hầu nh còn đơn điệu, còn cứng nhắc cha linh hoạt, ít sáng tạo cha lôi cuốn đợc học sinh gây ra sự nhàm chán vì chủ yếu dựa vào sách giáo viên. - Bản thân giáo viên còn bị thiếu hụt kiến thức phổ thông đó là các giáo viên có trình độ THHC; ngoài ra sự tìm tòi, học hỏi, tự học, tự rèn có phần hạn chế; khả năng diễn đạt, giảng giải cha lu loát gây cho học sinh khó hiểu . - Phần hớng dẫn bài tập cha tốt, việc sửa sai cho học sinh cha cụ thể, kết quả thấp cha giúp học sinh mở rộng ra một số tình huống giao tiếp khác gần gũi với cuộc sống hàng ngày của các em mà chỉ mới đóng khung trong khuôn khổ các mẫu câu trong sách vở. Nhiều trờng hợp học sinh làm sai , giáo viên chỉ nhận xét là sai nêu ngay lời giải đúng mà cha giúp cho học sinh nhận ra cái sai cách sữa chữa. - Việc sử dụng các phơng tiện hỗ trợ cho việc dạy học còn yếu, còn thiếu phơng tiện, thiếu tài liệu tham khảo, thiếu đồ dùng dạy học, yếu về cách sử dụng đồ dùng dạy học. Tóm lại: Sự thiếu hụt kiến thức cũng nh phơng tiện hỗ trợ dạy học, những giải pháp không thống nhất từ những nguồn tri thức khác nhau cùng với một phơng pháp t duy thiếu mềm dẻo đã dẫn đến một số giáo viên rất lúng túng trong giảng dạy. Những kiến thức không chắc chắn, thiếu Soạn bài: Luyện từ câu: Cách viết tên người, tên địa Việt N am I - Nhận xét Hãy nhận xét cách viết tên riêng sau a) Tên người VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Luyện từ câu tuần Cấu Tạo Của Tiếng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh cấu tạo tiếng Kĩ năng: Rèn kĩ thực tập củng cố mở rộng Thái độ: Yêu thích môn học * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập bảng phụ yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Phân tích cấu tạo tiếng dòng thơ sau:: a) Một làm chẳng lên non Ba chụm lại thành núi cao b) Chẳng mơ bay vút lên cao Chẳng ham bơi lội hồ ao săn mồi Bài làm Tiếng Một làm Âm đầu m c l Vần ôt ây am Thanh nặng ngang huyền Bài Tìm: Bài Đánh dấu x vào ô vuông trước câu a tiếng có cấu tạo gồm phận (âm đầu, vần, có ý : thanh)  a/Tiếng phải có đủ âm đầu , b tiếng có cấu tạo phận (vần, thanh) vần c Đặt câu với tiếng vừa tìm câu Bài làm  b/Tiếng phải có vần  c/Có tiếng âm đầu  d/ Có tiếng Bài Đọc khổ thơ để chọn câu trả lời b Khổ thơ có tiếng ? cho câu hỏi: Khắp người đau buốt nóng ran Mẹ !cô bác xóm làng tới thăm Người cho trứng, người cho cam anh y sỹ mang thuốc vào a/ 14 b/ 20 c/ 28 d/ 30 tiếng tiếng tiếng tiếng c Khổ thơ có tiếng đủ âm đầu, vần thanh? a Khổ thơ có tiếng có vần a/ 20 b/ 25 c/ 26 d/ 27 thanh? Là tiếng nào? tiếng tiếng tiếng tiếng a/ tiếng ……… b/ tiếng … ……… c/1 tiếng …… .… d/ tiếng …… … c Hoạt động 3: Sửa (10 phút): - Yêu cầu nhóm trình bày, nhận xét, sửa - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Luyện từ câu tuần Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh cấu tạo tiếng; mở rộng vốn từ chủ đề Nhân hậu - Đoàn kết Kĩ năng: Rèn kĩ thực tập củng cố mở rộng Thái độ: Yêu thích môn học * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập bảng phụ yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Ghép từ cột A với từ thích hợp cột B, Bài Xếp từ sau theo nhóm nghĩa: tạo thành từ đúng: A bẻ khăn bồi đại a) “nhân” có nghĩa người; B bàn bàng b) “nhân” có nghĩa lòng thương người Nhân nghĩa, nhân dân, nhân danh, nhân tâm, nhân công, nhân gian, bất nhân, nhân đức, nhân hậu, nhân khẩu, nhân dạng, nhân dân, nhân từ a b Bài Nối cặp chữ ghi tiếng để tạo thành Bài Đặt câu với từ tìm 10 từ đức tính tốt đẹp tập Bài làm thươn g mến thân quý yêu Bài Tìm: Bài làm a) Từ ngữ thể lòng nhân hậụ, tình cảm yêu thương đồng loại b) Từ ngữ trái nghĩa với nhân hậu yêu thương c) Từ ngữ thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại d) Từ ngữ trái nghĩa với đùm bọc giúp đỡ Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Luyện từ câu tuần Cấu Tạo Của Tiếng I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh cấu tạo tiếng Kĩ năng: Rèn kĩ thực tập củng cố mở rộng Thái độ: Yêu thích môn học * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập bảng phụ yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Phân tích cấu tạo tiếng dòng thơ sau:: a) Một làm chẳng lên non Ba chụm lại thành núi cao b) Chẳng mơ bay vút lên cao Chẳng ham bơi lội hồ ao săn mồi Bài làm Tiếng Âm đầu Vần Thanh Một làm m c l ôt ây am nặng ngang huyền Bài Tìm: Bài Đánh dấu x vào ô vuông trước câu a tiếng có cấu tạo gồm phận (âm đầu, vần, có ý : thanh)  a/Tiếng phải có đủ âm đầu , b tiếng có cấu tạo phận (vần, thanh) vần c Đặt câu với tiếng vừa tìm câu Bài làm  b/Tiếng phải có vần  c/Có tiếng âm đầu  d/ Có tiếng Bài Đọc khổ thơ để chọn câu trả lời b Khổ thơ có tiếng ? cho câu hỏi: Khắp người đau buốt nóng ran a/ 14 b/ 20 c/ 28 d/ 30 tiếng tiếng tiếng tiếng Mẹ !cô bác xóm làng tới thăm Người cho trứng, người cho cam c Khổ thơ có tiếng đủ âm anh y sỹ mang thuốc vào đầu, vần thanh? a Khổ thơ có tiếng có vần a/ 20 b/ 25 c/ 26 d/ 27 thanh? Là tiếng nào? tiếng tiếng tiếng tiếng a/ tiếng ……… b/ tiếng … ……… c/1 tiếng …… .… d/ tiếng …… … c Hoạt động 3: Sửa (10 phút): - Yêu cầu nhóm trình bày, nhận xét, sửa - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện - Học sinh phát biểu - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị RÚT KINH NGHIỆM Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Luyện từ câu tuần Luyện Tập Tổng Hợp (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh cấu tạo tiếng; mở rộng vốn từ chủ đề Nhân hậu - Đoàn kết Kĩ năng: Rèn kĩ thực tập củng cố mở rộng Thái độ: Yêu thích môn học * Phân hóa: Học sinh trung bình lựa chọn làm tập; học sinh lựa chọn làm tập; học sinh giỏi thực hết yêu cầu II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Giáo viên: Bảng phụ, phiếu tập Học sinh: Đồ dung học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện giáo viên Hoạt động học tập học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện - Lắng nghe Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu tập bảng phụ yêu - Học sinh quan sát chọn đề cầu học sinh trung bình tự chọn đề - Giáo viên chia nhóm theo trình độ - Học sinh lập nhóm - Phát phiếu luyện tập cho nhóm - Nhận phiếu làm việc b Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài Ghép từ cột A với từ thích hợp cột B, Bài Xếp từ sau theo nhóm nghĩa: tạo thành từ đúng: A a) “nhân” có nghĩa người; B bẻ khăn Nhân nghĩa, nhân dân, nhân danh, bàn bồi đại b) “nhân” có nghĩa lòng thương người nhân tâm, nhân công, nhân gian, bất nhân, nhân đức, nhân hậu, nhân khẩu, bàng nhân dạng, nhân dân, nhân từ a b Bài Nối cặp chữ ghi tiếng để tạo thành Bài Đặt câu với từ tìm 10 từ đức tính tốt đẹp tập Bài làm thương mến thân quý yêu Bài Tìm: Bài làm a) Từ ngữ thể lòng nhân hậụ, tình cảm yêu thương đồng loại b) Từ ngữ trái nghĩa với nhân hậu yêu thương c) Từ ngữ thể tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại d) Từ ngữ trái nghĩa với đùm bọc giúp đỡ PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN GÒ VẤP TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Luyện từ câu: KIỂM KIỂMTRA TRABÀI BÀICŨ CŨ - Hãy đặt câu khiến - Em nêu đặc điểm cho biết câu khiến tác dụng câu khiến ? dùng để làm ? Luyện từ câu: NHẬN XÉT Cho câu kể sau: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Em chuyển câu kể thành câu khiến cách sau đây: - Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải,…vào trước động từ - Thêm đi, thôi, nào, … vào cuối câu - Thêm đề nghị, xin, mong, vào đầu câu - Thay đổi giọng điệu diễn đạt lời Mở BT trang 55, thực yêu cầu theo nhóm3 Luyện từ câu: NHẬN XÉT Cho câu kể sau: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Em chuyển câu kể thành câu khiến cách: Cách 1: Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải,…vào trước động từ Nhà vua ……hoàn gươm lại cho Long Vương! Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương! Hoặc: Nhà vua nên hoàn gươm lại cho Long Vương! Hoặc: Nhà vua phải hoàn gươm lại cho Long Vương! Luyện từ câu: NHẬN XÉT Cho câu kể sau: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Em chuyển câu kể thành câu khiến cách: Cách 2: Thêm đi, thôi, nào, … vào cuối câu Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương… Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương đi! Hoặc: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Hoặc: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Luyện từ câu: NHẬN XÉT Cho câu kể sau: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Em chuyển câu kể thành câu khiến cách: Cách 3: Thêm đề nghị, xin, mong, vào đầu câu ……nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Xin nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Hoặc: Mong nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Thứ ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: NHẬN XÉT Cho câu kể sau: Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương Em chuyển câu kể thành câu khiến cách: Cách 4: Thay đổi giọng điệu đọc Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương! (lên cao giọng, đọc dứt khoát) Có cách để đặt câu khiến ? Luyện từ câu: GHI NHỚ Muốn đặt câu khiến, dùng cách sau đây: 1.Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải, vào trước động từ Thêm từ lên, đi, thôi, nào, vào cuối câu Thêm từ đề nghị, xin, mong, vào đầu câu Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến Luyện từ câu: Bài 1: Chuyển câu kể thành câu khiến, ghi vào chỗ trống: Câu kể L u y ệ n Nam học Thanh lao động Ngân chăm t ậ p Giang phấn đấu học giỏi Câu khiến M: Nam học đi! Nam phải học! Nam học đi! Thứ ngày 11 tháng năm 2009 Luyện từ câu: Bài 1: Chuyển câu kể thành câu khiến, ghi vào chỗ trống: Câu kể L u y ệ n Nam học Thanh lao động M: Nam học đi! Nam phải học! Nam học đi! Thanh phải lao động! Thanh nên lao động Thanh lao động nào! Ngân chăm t ậ p Câu khiến Ngân phải chăm lên! Ngân chăm nào! Mong Ngân chăm Giang phấn đấu học giỏi Giang phải phấn đấu học giỏi! Giang phấn đấu học giỏi lên! Mong Giang phấn đấu học giỏi Luyện từ câu: Bài 2: L u y ệ n t ậ p Đặt câu khiến phù hợp với tình sau: a/ Vào kiểm tra, chẳng may bút em bị hỏng Em biết bạn em có hai bút Hãy nói với bạn câu để mượn bút -Linh cho tớ mượn bút cậu với! -Làm ơn cho mượn bút nhé! Hoặc:-Tớ mượn cậu bút nhé! b/ Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người đầu dây bên bố bạn Em nói câu với bác để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em -Xin phép bác cho cháu nói chuyện với Nhung ạ! -Bác làm ơn cho cháu nói chuyện với Nhung ạ! Hoặc: c/ Em tìm nhà bạn gặp từ nhà gần bước Hãy nói câu nhờ đường -Nhờ giúp cháu nhà bạn Yến ạ! -Chú làm ơn giúp cháu nhà bạn Yến đâu ạ! -Xin giúp cháu nhà bạn Yến đâu ạ! Hoặc: Luyện từ câu: Bài 3: L u y ệ n t ậ p Đặt câu khiến theo yêu cầu đây, nêu tình dùng câu khiến ghi vào chỗ trống bảng sau: a/ Câu khiến có trước động từ b/ Câu khiến có sau động từ c/ Câu khiến có xin mong trước chủ ngữ Cách thêm trước động từ sau động từ xin mong Câu khiến Tình Luyện từ câu: Bài 3: L u y ệ n t ậ p Đặt câu khiến theo yêu cầu đây, nêu tình dùng câu khiến ghi vào chỗ trống bảng sau: a/ Câu khiến có trước động từ b/ Câu khiến có sau động từ c/ Câu khiến có xin mong trước chủ ngữ Cách thêm trước động từ Câu khiến Cậu giúp giải toán nhé! Tình Trường tiểu học Hà Huy Tập Giáo viên: Phạm Thị Thu Kiểm tra cũ EmEm hãyhãy viếtnêu tênquy vàtắc địaviết chỉhoa tên giangười đình tên emđịa ( lý ấpViệt xã Nam ) ? Bài Luyện từ câu 1.Viết lại cho tên riêng ca dao sau: Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai Hàng Buồm, Hàng thiếc, Hàng hài, Hàng Khay Mã vĩ, Hàng Điếu, hàng giày Hàng Lờ, hàng cót, hàng mây, hàng Đàn Phố Mới, phúc kiến, hàng Than Hàng mã, hàng mắm, hàng Ngang, hàng Đồng Hàng Muối, hàng nón, Cầu Đông Hàng hòm, hàng đậu, hàng bông, hàng bè Hàng Thùng, hàng bát, hàng tre Hàng Vôi, hàng giấy, hàng The, hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh Rủ chơi khắp Long Thành Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai: Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà Quanh quanh đến Hàng Da Trải xem phường phố thật đẹp xinh phố cổ Hà Nội phố Hàng Gai Phố Hàng Bạc Phố Hàng Mã phố Hàng Giày Sa Pa Vịnh Hạ Long Sông Hàn (Đà Nẵng) Đà Lạt động Phong Nha, Kẻ Bàng ( Quảng Bình) Di tích lịch sử tiếng: Văn Miếu Quốc Tử Giám( Hà Nội), Đền Hùng, bến Nhà Rồng ( thành phố Hồ Chí Minh), thánh địa Mỹ Sơn, địa đạo Củ Chi, Văn miếu Quốc Tử Giám Đền Hùng Bến Nhà Rồng thánh địa Mỹ Sơn địa đạo Củ Chi Đúng ghi Đ sai ghi S vào chỗ trống sau : a/ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đ b/ Thành phố Hà nội S c/Lê Qúy Đôn d/ Nguyễn Đình chiểu Đ S Ghi nhớ: Khi viết tên người, tên địa Việt Nam, cần viết hoa chữ đầu tiếng tạo thành tên [...]... Rồng ( thành phố Hồ Chí Minh), thánh địa Mỹ Sơn, địa đạo Củ Chi, Văn miếu Quốc Tử Giám Đền Hùng Bến Nhà Rồng thánh địa Mỹ Sơn địa đạo Củ Chi Đúng ghi Đ sai ghi S vào chỗ trống sau : a/ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đ b/ Thành phố Hà nội S c/Lê Qúy Đôn d/ Nguyễn Đình chiểu Đ S Ghi nhớ: Khi viết tên người, tên địa Việt Nam, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó ... ? Nội dung bài giúp các em củng cố điều gì ? 2 Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam: a Đố - tìm viết đúng tên các tỉnh, thành phố b Đố - tìm viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Hà Nội Thành phố Hải Phòng thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vũng Tàu Thành phố Bà Rịa b Đố - tìm viết đúng tên những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng Sa Pa Vịnh Hạ Long
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 4: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam, Luyện từ và câu lớp 4: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam, Luyện từ và câu lớp 4: Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay