Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép trừ

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:31

Người thực hiện : Trần Thị Song Tính: 5 - 2 = 5 - 4 = 0 + 3 = 4 + 0 = 3 1 3 4 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán 1 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán 3 – 3 = O Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 5 5 0 5 - 0 5= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 1 – 0 = 1 – 0 = 2 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1.Tính : 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Thực hành Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 [...]... 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thực hành 2.Tính: V 4+1= 4 +0= 4 -0 = 5 4 4 2 +0= 2 2-2 = 0 2 -0 = 2 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Củng cố Trò chơi: Thi viết nhanh phép tính thích hợp a) 4 0= 3 - 3 = 0 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ b) Viết phép tính thích hợp ( bảng con) 2 - 2 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ 1–1 =0 4 4 4 0= 4 3–3 =0 0 5 5 5 0= 5 0 Giải tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập Số phép trừ Hướng dẫn giải Giải tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập số phép trừ (bài 1, 2, 3, 4, trang 62/SGK Toán 1) Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 5-4= 4-0= 3-3= 2-0= 1+0= 5-5= 4-4= 3-1= 2-2= 1-0= Hướng dẫn giải 5-4=1 4-0=4 3-3=1 2-0=2 1+0=1 5-5=0 4-4=0 3-1=2 2-2=1 1-0=1 Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính Hướng dẫn giải Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính 2-1-1= 3-1-2= 5-3-0= 4-2-2= 4-0-2= 5-2-3= Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2-1-1=0 3-1-2=0 4-2-2=0 4-0-2=2 5-3-0=2 5-2-3=0 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Điền dấu , = - 3 - - - 3 - - 0 5-3=2 3-33 3-2=1 Hướng dẫn giải 4-0>0 Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Người thực hiện : Trần Thị Song Tính: 5 - 2 = 5 - 4 = 0 + 3 = 4 + 0 = 3 1 3 4 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán 1 – 1 = O Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 Toán 3 – 3 = O Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 § D 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 4 4 0 4 - 0 4= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 5 5 0 5 - 0 5= Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 1 – 1 = 0 3 – 3 = 0 4 4 0 4 – 0 = 4 5 – 0 = 5 5 5 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 1 – 0 = 1 – 0 = 2 – 0 = 2 – 0 = 3 – 0 = 3 – 0 = 4 – 0 = 4 – 0 = 5 – 0 = 5 – 0 = 1 – 1 = 2 – 2 = 3 – 3 = 4 – 4 = 5 – 5 = 5 – 1 = 5 – 2 = 5 – 3 = 5 – 4 = 5 – 5 = 1.Tính : 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 4 3 2 1 0 Thực hành Toán Số 0 trong phép trừ Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 2010 [...]... 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Thực hành 2.Tính: V 4+1= 4 +0= 4 -0 = 5 4 4 2 +0= 2 2-2 = 0 2 -0 = 2 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ Củng cố Trò chơi: Thi viết nhanh phép tính thích hợp a) 4 0= 3 - 3 = 0 Thứ ba, ngày 2 tháng 11 năm 201 0 Toán Số 0 trong phép trừ b) Viết phép tính thích hợp ( bảng con) 2 - 2 = 0 Toán Số 0 trong phép trừ 1–1 =0 4 4 4 0= 4 3–3 =0 0 5 5 5 0= 5 0 Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu)Bài 4. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):5m 7dm;2m 3dm;4m 37cm;1m 53cm.Bài làm:5m 7dm = 2m +m=m2m 3dm = 2m +m=m4m 37cm = 4m +m=m1m 53cm = 1m +m=m. Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung Giải tập 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 5, giải tương ứng với học sách giúp cho em học sinh ôn tập củng cố dạng tập, rèn luyện kỹ giải Toán Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, , 4, trang 15 SGK Toán 5: Bài trang 15 SGK Toán Chuyển phân số sau thành phân số thập phân: Đáp án hướng dẫn giải 1: Bài trang 15 SGK Toán Chuyển hỗn số sau thành phân số: Đáp án hướng dẫn giải 2: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài trang 15 SGK Toán Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: a) 1dm = … m b) 1g = … kg c) phút = … 3dm = … m 8g = … kg phút = … 9dm = … m 25g = … kg 12 phút = … Đáp án hướng dẫn giải 3: Bài trang 15 SGK Toán Viết số đo độ dài (theo mẫu): 5m 7dm; 2m 3dm; 4m 37cm; 1m 53cm Đáp án hướng dẫn giải 4: Bài trang 15 SGK Toán VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đo chiều dài sợi dây 3m 27 cm Hãy viết số đo độ dài sợi dây dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét Đáp án hướng dẫn giải 5: – Chiều dài sợi dây là: 327 cm; – Chiều dài sợi dây là: dm – Chiều dài sợi dây là: m VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:Bài 3. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:a) 1dm = ... mb) 1g = ... kgc) 1 phút = ... giờ3dm = ... m8g = ... kg6 phút = ... giờ9dm = ... m25g = ... kg12 phút = ... giờBài làm:a) 1dm =mb) 1g =kg3dm =m8g =kg9dm =m25g =c) 1 phút =giờ6 phút =giờ12 phút =giờ.kg Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:a);b);Bài làm:a);b);c);d).c);d). Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:Bài 2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:a);b);c);d).Bài làm:a);b);c);d). Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lậpphươngMột hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanhvà diện tích toàn phần của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao ?Bài giải:- Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 4 = 64 (cm2)Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:(4 x 3) x (4 x 3) x 4 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 64 x 9 (cm2)Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.- Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu:4 x 4 x 6 = 96 (cm2)Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp cạnh lên 3 lần:(4 x 3) x (4 x 3) x 6 =(4 x 4 x 4) x 3 x 3= 96 x 9 (cm2)Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần. Giải tập 1, 2, 3, trang 13 SGK Toán 4: So sánh số có nhiều chữ số Hướng dẫn giải SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp trang 13) BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 13/SGK Toán 4) Điền dấu > ; < ; = vào chỗ trống: 9999 … 10 000 653 211 … 653 211 99 999 … 100 000 43 256 … 432 510 726 585 … 557 652 845 713 … 845 713 Đáp án: 9999 < 10 000 653 211 = 653 211 99 999 < 100 000 43 256 < 432 510 726 585 > 557 652 845 713 < 854 713 BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 13/SGK Toán 4) Tìm số lớn số sau: 59 876 ; 651 321 ; 499 873 ; 902 011 Đáp án: Số lớn số cho 902 011 BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 13/SGK Toán 4) Xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 2467 ; 28 092 ; 943 567 ; 932 018 Đáp án: Các số cho xếp số sau theo thứ tự từ bé đến lớn sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2467 ; 28 092 ; 932 018 ; 943 567 BÀI (Hướng dẫn giải tập số trang 13/SGK Toán 4) a) Số lớn có ba chữ số số nào? b) Số bé có ba chữ số số nào? c) Số lớn có sáu chữ số số nào? d) Số bé có sáu chữ số số nào? Đáp án: a) Số lớn có ba Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N • KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra bµi cò : • Đếm xuôi từ 0 đến 10 : Đếm xuôi từ 0 đến 10 : • 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 0, 1 , 2, 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 • Đếm ngược từ 10 về 0 : Đếm ngược từ 10 về 0 : • 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 • Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • Dấu cộng : Dấu cộng : Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 • • 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 1 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 1 + 2 = 1 + 2 = 2 2 3 3 3 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + = 2 1 + = 2 + 1 = 3 + 1 = 3 1 + 2 = 1 + 2 = Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 1 + 1 = 2 1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 1 + 2 = 3 Bài giảng do Thầy Lê Trung Hưng – Trường Tiểu học Bê Tông – Chương Mỹ - Hà Tây biên soạn Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 Thø ba ngµy 23 th¸ng 10 n¡m 2007 To¸N To¸N PhÐp céng trong ph¹m vi 3 PhÐp céng trong ph¹m vi 3 2 2 1 1 3 3 LUY N T P PHÉP TRỆ Ậ Ừ LUY N T P PHÉP TRỆ Ậ Ừ L P 1Ớ L P 1Ớ Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 0 = 10 a = 0 b = 10 b Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 6 – 4 = 6 – 4 = 2 a = 10 b = 2 b Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn - 4 = 6 - 4 = 6 a = 9 b = 8 c = 10 c 10 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 0 10 - 10 10 – 0 10 - 10 a: < b: > c: = b > Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Thöù hai ngaøy 8 thaùng 12 naêm 2008 Toaùn Toaùn 10 – 3 = 7 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán 1)Tính 1)Tính 10-2= ,10-4= ,10-3= ,10-7= 10-2= ,10-4= ,10-3= ,10-7= 10-9= ,10-6= ,10-1= ,10-0= 10-9= ,10-6= ,10-1= ,10-0= 10-5= 10-5= 10-10= 10-10= Luyện tập 8 6 7 3 5 1 4 9 10 0 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán Luyện tập Luyện tập Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán luyện tập luyện tập b) 10 10 10 10 10 10 b) 10 10 10 10 10 10 5 4 8 3 2 6 5 4 8 3 2 6 - - - -- - 5 6 2 7 8 4 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Thứ hai ngày 8 tháng 12 năm 2008 Toán Toán luyện tập luyện tập 2) 2) Số? Số? 5+…=10 …-2=6 10-… =4 2+… =9 5+…=10 …-2=6 10-… =4 2+… =9 8-…=1 …+0=10 10-… =8 4+…=7 8-…=1 …+0=10 10-… =8 4+…=7 5 8 6 7 7 10 2 3 ...2-1-1 =0 3-1-2 =0 4-2-2 =0 4 -0- 2=2 5-3 -0= 2 5-2-3 =0 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Điền dấu , = - 3 - - - 3 - - 0 5-3=2 3-33 3-2=1 Hướng dẫn giải 4 -0> 0 Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số. .. 3-33 3-2=1 Hướng dẫn giải 4 -0> 0 Bài 5: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Viết phép tính thích hợp Hướng dẫn giải VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép trừ, Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép trừ, Giải bài tập trang 62 SGK Toán 1: Luyện tập Số 0 trong phép trừ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay