sinh 7 mẫu giáo án mới t1 10

34 51 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:24

Giáo án sinh học Tuần Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày soạn 16 tháng năm 2017 Ngày dạy 23 tháng năm 2017 MỞ ĐẦU TIẾT 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS chứng minh đa dạng phong phú động vật thể số loài môi trường sống Kĩ năng: - Rèn cho hs kĩ quan sát, so sánh, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục hs ý thức học tập, yêu thích môn học Năng lực – phẩm chất: - Hình thành cho hs lực tự học, lực hợp tác, lực tự quản lí - Hình thành phẩm chất: Nhân ái, khoan dung II CHUẨN BỊ GV: - Đồ dùng: Tranh ảnh động vật môi trường sống loài ĐV(đa dạng,phong phú số lượng) HS: Sưu tầm tranh ảnh ĐV III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm, học tập trò chơi - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : * Vào bài: GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức sinh học 6, vận dụng hiểu biết để trả lời câu hỏi: Sự đa dạng, phong phú động vật thể nào? Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng loài phong phú số lượng cá thể Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút I Đa dạng loài phong phú số - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, quan sát lượng cá thể H 1.1 1.2 trang 5,6 trả lời câu hỏi: - HS Cá nhân HS đọc thông tin SGK, quan + Số lượng loài 1,5 triệu loài sát hình trả lời câu hỏi: ? Sự phong phú loài thể + Kích thước loài khác nào? - vài HS trình bày đáp án, HS khác nhận xét, bổ sung - GV ghi tóm tắt ý kiến HS phần bổ sung Giáo án sinh học - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - HS thảo luận từ thông tin đọc hay qua thực tế nêu được: ? Hãy kể tên loài động vật mẻ lưới kéo biển, tát ao cá, đánh bắt hồ, chặn dòng nước suối nông? ? Ban đêm mùa hè đồng có động vật phát tiếng kêu? ? Em có nhận xét vè số lượng cá thể bầy ong, đàn kiến, đàn bướm? - Đại diện nhóm hs trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung Yêu cầu nêu - GV yêu cầu HS tự rút kết luận đa dạng động vật - HS lắng nghe GV giới thiệu thêm - GV thông báo thêm: Một số động vật người hoá thành vật nuôi, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu người Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê + Dù ao, hồ hay sông suối có nhiều loài động vật khác sinh sống + Ban đêm mùa hè thường có số loài động vật như: Cóc, ếch, dế mèn, sâu bọ phát tiếng kêu + Số lượng cá thể loài nhiều Kết luận: - Thế giới động vật đa dạng phong phú loài đa dạng số cá thể loài Hoạt động 2: Sự đa dạng môi trường sống Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, II Sự đa dạng môi trường sống trình bày phút - GV yêu cầu HS quan sát H 1.4 hoàn thành + Dưới nước: Cá, tôm, mực tập, điền thích.(SGK-7) + Trên cạn: Voi, gà, chó, mèo - Cá nhân HS tự nghiên cứu thông tin + Trên không: Các loài chim dơi hoàn thành tập điền từ - GV cho HS chữa nhanh tập - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ? Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi + Chim cánh cụt có lông dày, xốp, lớp với khí hậu giá lạnh vùng cực? mỡ da dày để giữ nhiệt ? Nguyên nhân khiến động vật nhiệt + Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thực vật đới đa dạng phong phú vùng ôn đới, phong phú, phát triển quanh năm Nam cực? nguồn thức ăn lớn, nhiệt độ phù ? Động vật nước ta có đa dạng, phong phú hợp cho nhiều loài không? Tại sao? + Nước ta động vật phong phú ? Hãy cho VD để chứng minh phong phú nằm vùng khí hậu nhiệt đới môi trường sống động vật? + Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa mạc, cá - HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Đại diện phát sáng đáy biển nhóm trình bày trước lớp Lớp nhận xét bổ sung Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức - GV nhận xét chốt kiến thức - GV nêu thêm số loài khác môi trường như: Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển * Trường THCS Bảo Khê Kết luận: - Động vật phân bố nhiều môi trường : Nước , cạn, không - Do chúng thích nghi cao với môi trường sống Hoạt động luyện tập, củng cố - GV cho HS đọc kết luận SGK - Yêu cầu HS làm tập câu 1, (SGK) - Thế giới động vật đa dạng phong phú ntn? Chứng minh đa dạng phong phú giới động vật ? Hoạt động vận dụng - Nhận xét đa dạng động vật địa phương ? - Em làm để góp phần bảo vệ động vật có ích ? Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng trang vào tập - Tìm hiểu thêm đa dạng động vật qua internet - Tìm hiểu đặc điểm chung động vật Tuần Ngày soạn 18 tháng năm 2017 Ngày dạy 25 tháng năm 2017 TIẾT : PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức - HS biết đặc điểm để phân biệt động vật với thực vật - Nêu đặc điểm chung động vật - Vận dụng cách phân chia giới động vật Kĩ - Rèn cho hs kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Hs giới quan khoa học biện chứng, có lòng tin yêu thích môn học Năng lực – phẩm chất: - Hình thành cho hs lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực hợp tác - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên II CHUẨN BỊ Gv : - Tranh phóng to H 2.1 , 2.2 SGK - Bài soạn Power point Hs: Tìm hiểu đặc điểm chung động vật III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn phủ bàn IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Chúng ta phải làm để giới động vật đa dạng phong phú? * Vào bài: Giữa động vật thực vật có điểm khác Động vật có đặc điểm chung gì? Chúng ta tìm hiểu qua hộ Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Phân biệt động vật với thực vật Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt I Phân biệt động vật với thực vật động nhóm - KT: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút - GV yêu cầu HS quan sát H 2.1 hoàn thành bảng SGK trang 9.( GV Treo tranh) bảng phụ HS: Cá nhân quan sát hình vẽ SGK/9, đọc thích ghi nhớ kiến thức, trao đổi nhóm nhỏ (2 người) hoàn thành bảng - GV kẻ bảng lên bảng phụ để HS chữa - Đại diện nhóm lên bảng ghi kết nhóm nhóm nội dung - HS theo dõi nhận xét tự sửa chữa - GV: nên gọi nhiều nhóm để gây hứng thú học - GV ghi ý kiến bổ sung vào cạnh bảng - GV nhận xét thông báo kết - Động vật thực vật : bảng + Giống nhau: Đều thể sống, - GV yêu cầu HS nghiên cứu kết bảng, cấu tạo từ tế bào, lớn lên sinh sản thảo luận nhóm (khăn phủ bàn) trả lời câu + Khác nhau: ĐV có khả Di hỏi: chuyển, có hệ thần kinh giác quan, ? Động vật giống thực vật điểm nào? sống dị dưỡng nhờ vào chất hữu có ? Động vật khác thực vật điểm nào? sẵn - Đại diện nhóm trả lời Các nhóm khác nhận - TV: không di chuyển, xét, bổ sung HTKvà giác quan, sống tự dưỡng, tự - GV nhận xét chốt kiến thức tổng hợp chất hữu để sống Đặc điểm Cấu tạo từ tế bào Thành xenlulo tế bào Lớn lên sinh sản Chất hữu nuôi thể Khả di chuyển Hệ thần kinh giác quan Giáo án sinh học Đối tượn g Không phân biệt Động vật Thực vật Gv: Đoàn Trung Đức Có Không X X X Có Không Có Tự tổng hợp X X X * Sử dụng chất Không hữu có sẵn X X Trường THCS Bảo Khê Có Không Có X X X X Hoạt động 2: Đặc điểm chung động vật Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm II Đặc điểm chung động vật - KT: đặt câu hỏi, động não GV:Yêu cầu HS làm tập mục II SGK trang 10 - HS nghiên cứu trả trả lời, em khác nhận xét, bổ sung - GV ghi câu trả lời lên bảng phần bổ sung - Động vật có đặc điểm chung có khả - HS theo dõi tự sửa chữa HS rút kết di chuyển, có hệ thần kinh giác luận quan, chủ yếu dị dưỡng (khả dinh - GV thông báo đáp án là: 1, 3, dưỡng nhờ chất hữu có sẵn) Từ kết tập trả lời câu hỏi - Động vật có đặc điểm chung nào? - HS rút kết luận - GV nhận xét chốt kiến thức Hoạt động 3: Sơ lược phân chia giới động vật Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, III.Sơ lược phân chia giới động vật - KT: đặt câu hỏi, động não ( SGK/10) - HS : N.cứu SGK /10 trả lời câu hỏi - Có ngành động vật - Người ta phân chia giới ĐV NTN? + Động vật không xương sống: ngành - HS trả lời (ĐV nguyên sinh, Ruột khoang, Các - GV giới thiệu: Động vật chia thành ngành giun: (giun dẹp, giun tròn,giun đốt), 20 ngành, thể qua hình 2.2 SGK thân mềm, chân khớp) Chương trình sinh học học ngành + Động vật có xương sống: ngành (có lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) HS nghe ghi nhớ kiến thức Hoạt động 4: Tìm hiểu vài trò động vật Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm III Tìm hiểu vai trò động vật - KT: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê - GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành bảng 2: Động vật với đời sống người (SGK/11) Các nhóm hs hoạt động, trao đổi với hoàn thành bảng Đại diện nhóm lên ghi kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kẽ sẵn bảng để HS chữa - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: ? Động vật có vai trò đời sống người? - Động vật mang lại lợi ích nhiều - HS hoạt động độc lập, yêu cầu nêu được: mặt cho người, nhiên + Có lợi nhiều mặt có số tác hại số loài có hại cho người - Yêu cầu HS rút kết luận - GV nhận xét chốt kiến thức STT Các mặt lợi, hại Động vật cung cấp nguyên liệu cho người: - Thực phẩm - Lông - Da Tên loài động vật đại diện - Gà lợn, trâu, thỏ, vịt - Gà, cừu, vịt - Trâu, bò Động vật dùng làm thí nghiệm: - Học tập nghiên cứu khoa học - Ếch, thỏ, chó - Thử nghiệm thuốc - Chuột, chó Động vật hỗ trợ người - Lao động - Trâu, bò, ngựa, voi, lạc đà - Giải trí - Voi, gà, khỉ - Thể thao - Ngựa, chó, voi - Bảo vệ an ninh - Chó Động vật truyền bệnh - Ruồi, muỗi, rận, rệp Hoạt động luyện tập, củng cố - GV cho HS đọc kết luận cuối - Đặc điểm chung động vật? Có thể phân biệt động vật, thực vật dựa đặc điểm ? - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK trang 12 Hoạt động vận dụng - Kể tên vật nuôi có địa phương em ? - Các loại vật nuôi có vai trò ntn phát triển kinh tế địa phương ? Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Có thể em chưa biết” - Tìm xem video số động vật nguyên sinh youtube - Chuẩn bị cho sau:+ Ngâm rơm, cỏ khô vào bình trước ngày Ngày soạn 22 tháng năm 2017 Tuần Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày dạy 29 tháng năm 2017 CHƯƠNG I : NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH TIẾT : QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU Kiến thức - HS thấy đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi trùng đế giày - Phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ - Rèn kĩ sử dụng quan sát mẫu kính hiển vi Kĩ vẽ hình quan sát Thái độ - Giáo dục hs thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận thực hành thí nghiệm Năng lực – phẩm chất - Hình thành cho hs lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực hợp tác, lực tự quản lí - Hình thành phẩm chất: Trung thực, tự trọng, chí công vô tư II CHUẨN BỊ Gv :+ GV: - Đồ dùng: - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau - Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình - Bài soạn Power point, video động vật nguyên sinh + HS: Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước ngày III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm, học tập trò chơi - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, thao tác với kính hiển vi IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Phân biệt giống khác động vật thực vật? - Nêu đặc điểm chung động vật? * Vào bài: Thế giới xung quanh ta có nhiều động vật vô nhỏ bé quan sát qua kính hiển vi Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Quan sát trùng giày Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, - KT: đặt câu hỏi, thao tác với kính Quan sát trùng giày hiển vi - GV lưu ý hướng dẫn HS tỉ mỉ thực hành đầu tiên,và phân chia nhóm HS làm việc theo nhóm phân công - GV hướng dẫn thao tác: + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nước ngâm rơm (chỗ thành bình) + Nhỏ lên lam kính, đậy la men soi Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê kính hiển vi + Điều chỉnh thị trường nhìn cho rõ + Quan sát H 3.1 SGK để nhận biết trùng giày HS: Các nhóm tự ghi nhớ thao tác GV - GV kiểm tra kính nhóm - Lần lượt thành viên nhóm lấy mẫu soi kính hiển vi  nhận biết hình dạng trùng giày GV hướng dẫn cách cố định mẫu:Dùng Lamen đậy lên giọt nước có trùng, lấy giấy thấm bớt nước - Mô tả hình dạng trùng giày ? - HS vẽ sơ lược hình dạng trùng giày - GV yêu cầu lấy mẫu khác, HS quan sát trùng giày di chuyển - HS quan sát trùng giày di - Hình dạng: Cơ thể hình khối, không đối chuyển lam kính, tiếp tục theo dõi xứng, có hình giày hướng di chuyển - Di chuyển theo kiểu tiến thẳng hay xoay tiến? - GV cho HS làm tập trang 15 - Di chuyển: Vừa tiến vừa xoay, có lông bơi SGK chọn câu trả lời - HS dựa vào kết quan sát hoàn thành tập - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo kết để HS tự sửa chữa, cần Hoạt động 2: Quan sát trùng roi Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt Quan sát trùng roi ( SGK/15-16) động nhóm a Quan sát độ phóng đại nhỏ - KT: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, thao tác với b Quan sát độ phóng đại lớn kính hiển vi - GV cho SH quan sát H 3.2 3.3 SGK trang 15 - HS tự quan sát hình trang 15 SGk để nhận biết trùng roi - GV yêu cầu HS làm với cách lấy mẫu quan sát tương tự quan sát trùng giày - Trong nhóm thay dùng ống hút lấy mẫu Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê để bạn quan sát - Các nhóm nên lấy váng xanh nước ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có trùng roi - GV gọi đại diện số nhóm lên tiến hành theo thao tác hoạt động - GV kiểm tra kính hiển vi nhóm - GV lưu ý HS sử dụng vật kính có độ phóng đại khác để nhìn rõ mẫu - Nếu nhóm chưa tìm thấy trùng roi GV hỏi nguyên nhân lớp góp ý - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm tập mục  SGK trang 16 - Các nhóm hs thảo luận, dựa vào thực tế quan sát thông tin SGK trang 16 trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo đáp án đúng: + Đầu trước + Màu sắc hạt diệp lục GV cho hs xem video yêu cầu: Xác định số loại số lượng động vật nguyên sinh quan sát video ( kĩ thuật trò chơi) Hs trả lời theo hình thức thi tiếp sức - GV nhận xét chốt kết Hoạt động vận dụng - GV yêu cầu HS vẽ hình trùng giày trùng roi vào ghi thích - Viết thu hoạch nộp - Nhận xét thực hành chấm điểm thực hành, Yêu cầu dọn vệ sinh lớp học - Ba rem chấm thu hoạch: ý thức: điểm, Dụng cụ:1 điểm, vệ sinh điểm,bản trường trình điểm Hoạt động tìm tòi mở rộng - Tìm hiểu thê trung roi trùng giày qua internet - Đọc trước - Kẻ phiếu học tập “Tìm hiểu trùng roi xanh” vào tập Tuần Ngày soạn 24 tháng năm 2017 Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày dạy tháng năm 2017 TIẾT : TRÙNG ROI I MỤC TIÊU Kiến thức - HS nắm đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản trùng roi xanh, khả hướng sáng - HS thấy bước chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa bào qua đại diện tập đoàn trùng roi Kĩ - Rèn cho hs kĩ quan sát, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Kĩ trình bày trước đám đông Thái độ - Giáo dục hs ý thức học tập Có tình yêu với môn học Năng lực – phẩm chất - Hình thành cho hs lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực hợp tác, lực tự quản lí - Hình thành phẩm chất: Tôn trọng, chấp hành kỉ luật, pháp luật II CHUẨN BỊ - GV: - Đồ dùng: Phiếu học tập, tranh phóng to H 1, H2, H3 SGK, bảng phụ - Bài soạn Power point - HS: Ôn lại thực hành III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút, mảnh ghép IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : * Vào bài: Trùng roi Động vật nguyên sinh dễ gặp thiên nhiên, lại có cấu tạo đơn giản điển hình cho ng ành Động vật nguyên sinh, nhóm sinh vật có đặc điểm vừa TV vừa ĐV (môn TVvà ĐV coi trùng roi thuộc pham vi nghiên cứu mình) Đây chứng thống nguồn gốc giới ĐV TV Vậy chúngcó cấu tạo nào? Chúng ta quan sát trước, tiết tiếp tục tìm hiểu số đặc điểm trùng roi Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu trùng roi xanh Hoạt động GVvà HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút I Trùng roi xanh - GV yêu cầu: + Nghiên cứu SGK, vận dụng kiến thức trước ?Trùng roi sống đâu? Nơi sống: Trong nước ngọt( ao, hồ , - Cá nhân tự đọc thông tin mục I trang 17 đầm ,ruộng, vũng nước mưa Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày soạn tháng năm 2017 Ngày dạy 12 tháng năm 2017 Tuần TIẾT ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU Kiến thức - HS nắm đặc điểm chung động vật nguyên sinh - HS vài trò tích cực động vật nguyên sinh tác hại động vật nguyên sinh gây Kĩ - Rèn hs kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp - Kĩ tự nghiên cứu hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục hs ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường cá nhân Năng lực – phẩm chất - Hình thành cho hs lực tự học, lực tự giải vấn đề - Hình thành phẩm chất: Nhân ái, khoan dung II CHUẨN BỊ Gv: - Tranh vẽ số loại trùng Tư liệu trùng gây bệnh người động vật Hs: - Tìm hiểu tư liệu trùng gây bệnh người động vật III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Dinh dưỡng trùng kiết lị trùng sốt rét giống khác nào? - Trùng kiết lị có hại với sức khoẻ người ? * Vào bài: Động vật nguyên sinh, cá thể tế bào, song chúng có ảnh hưởng lớn người Vậy ảnh hưởng nào, tìm hiểu học hôm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt I Đặc điểm chung động nhóm - KT: thảo luận nhóm, trình bày phút - GV yêu cầu HS quan sát hình số trùng học, trao đổi nhóm hoàn thành bảng - GV kẻ sẵn bảng số trùng học để HS chữa - GV cho nhóm lên ghi kết vào bảng - GV ghi phần bổ sung nhóm vào bên Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê cạnh - GV cho HS quan sát bảng kiến thức chuẩn Bảng 1: Đặc điểm chung động vật nguyên sinh TT Đại diện Trùng roi Kích thước Hiển Lớn vi X Cấu tạo từ Thức ăn tế Nhiều tế bào bào X Vụn hữu Bộ phận di chuyển Roi Trùng biến hình Trùng giày X X X X Trùng kiết lị Trùng sốt rét X X Vi khuẩn, Chân giả vụn hữu Vi khuẩn, Lông bơi vụn hữu Hồng cầu Tiêu giảm X X Hồng cầu - GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm ?( Sống tự do: có phận di chuyển tự tìm thức ăn) - Động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm gì?(một số phân tiêu giảm) - Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung? - GV yêu cầu HS rút kết luận - GV nhận xét chốt kiến thức Không có Hình thức sinh sản Vô tính theo chiều dọc Vô tính Vô tính, hữu tính Vô tính Vô tính Kết luận: - Động vật nguyên sinh có đặc điểm: + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng + Sinh sản vô tính hữu tính Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò thực tiễn động vật nguyên sinh Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi II Vai trò thực tiễn động vật - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút nguyên sinh - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, - ĐVNS có vai trò lớn: quan sát hình 7.1; 7.2 SGk trang 27 hoàn + Trong tự nhiên: thành bảng Là thức ăn nhiều ĐV lớn - GV kẻ sẵn bảng để chữa Kiến tạo nên vỏ trái đất + Đối với người: Là vật thị độ môi trường nước - GV yêu cầu HS chữa - Có hại: - GV lưu ý: Những ý kiến nhóm ghi đầy + Gây bệnh cho động vật cho đủ vào bảng, sau ý kiến bổ sung người - GV nên khuyến khích nhóm kể thêm đại diện khác SGK Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê - GV thông báo thêm vài loài khác gây bệnh người động vật - Cuối GV cho HS quan sát bảng kiến thức chuẩn Bảng 2: Vai trò động vật nguyên sinh Lợi ích Vai trò - Trong tự nhiên: + Làm môi trường nước + Làm thức ăn cho động vật nước: giáp xác nhỏ, cá biển - Đối với người: + Giúp xác định tuổi địa tầng, tìm mỏ dầu + Nguyên liệu chế giấy giáp Tác hại - Gây bệnh cho động vật - Gây bệnh cho người Tên đại diện - Trùng biến hình, trùng giày, trùng hình chuông, trùng roi - Trùng biến hình, trùng nhảy, trùng roi giáp - Trùng lỗ - Trùng phóng xạ - Trùng cầu, trùng bào tử - Trùng roi máu, trùng kiết lị, trùng sốt rét Hoạt động luyện tập, củng cố - Gọi học sinh đọc kết luận SGK - Nêu đặc điểm chung động vật nguyên sinh ? - Động vật nguyên sinh có vai trò đổi với tự nhiên người ? - Kể tên số bệnh động vật nguyên sinh gây người ? Hoạt động vận dụng Học sinh làm tập trác nghiệm Câu 1: Cơ thể động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là: A có kích thước hiển vi, tế bào đảm nhiệm chức sống B có kích thước hiển vi, đa bào tất tế bào đảm nhiệm chức sống C có kích thước hiển vi, hai tế bào đảm nhiệm chức sống D có kích thước hiển vi, đơn bào đa bào đơn giản, đảm nhiệm chức sống Câu 2: Hoá thạch loài vật thị cho địa tầng có dầu hoả: A Trùng biến hình B Trùng lỗ C Trùng roi D Trùng giày Câu 3: Đặc điểm sinh sản động vật nguyên sinh là: A Sinh sản theo hình thức tiếp hợp B Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi nảy chồi, sinh sản hữu tính C Chỉ có hình thức sinh sản phân đôi D Phần lớn sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi, số sinh sản hữu tính Câu 4: Động vật nguyên sinh sống kí sinh thường có hình thức dinh dưỡng: A tự dưỡng B dị dưỡng C hoại sinh D vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng Câu 5: Vỏ trùng lỗ cấu tạo từ: A Không có vỏ B đá vôi C xenlulozơ D cacbon Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Tìm hiểu thêm số loài ĐVNS qua internet - Tìm hiểu thủy tức Tuần Ngày soạn tháng năm 2017 Ngày dạy 15 tháng năm 2017 CHƯƠNG I NGÀNH RUỘT KHOANG TIẾT THUỶ TỨC I MỤC TIÊU Kiến thức - HS mô tả đặc điểm hình dạng, cấu tạo, dinh dưỡng cách sinh sản thuỷ tức, đại diện cho ngành ruột khoang ngành động vật đa bào Kĩ - Rèn hs kĩ quan sát, tìm kiếm kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục hs ý thức học tập, thái độ yêu thích môn học Bảo vệ môi trường sống, bảo vệ loài động vật có ích Năng lực – phẩm chất - Hình thành cho hs lực tự học, lực hợp tác - Hình thành phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ có tinh thần vượt khó II CHUẨN BỊ Gv: Tranh thuỷ tức di chuyển, bắt mồi, tranh cấu tạo Hs: Tìm hiểu thủy tức III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn phủ bàn IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Nêu đặc điểm chung động vật nguyên sinh ? - Nêu vai trò động vật nguyên sinh tự nhiên đời sống người? * Vào bài: Các nhóm động vật đa bào có ruột dạng túi, chưa có hậu môn Việc nhận thức ăn thải bã thực qua lỗ miệng Vì đặc điểm nên nhóm động vật gọi Ruột khoang Đa số ruột khoang sống biển, thuỷ tức đại diện sống nước ngọt, có cấu tạo đặc trưng cho ruột khoang Bài hôm nay, tìm hiểu đại diện Hoạt động hình thành kiến thức Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Hoạt động 1: Cấu tạo di chuyển Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi I Cấu tạo di chuyển - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút - GV yêu cầu HS quan sát hình 8.1 8.2, đọc thông tin SGK trang 29 trả lời câu - Cấu tạo ngoài: hình trụ dài hỏi: + Phần đế, có tác dụng bám - Trình bày hình dạng, cấu tạo thuỷ + Phần có lỗ miệng, xung quanh có tức? tua miệng + Đối xứng toả tròn - Thuỷ tức di chuyển nào? Mô tả - Di chuyển: kiểu sâu đo, kiểu lộn đầu, lời cách di chuyển? bơi - GV gọi nhóm chữa cách phận thể tranh mô tả cách di chuyển nói rõ vai trò đế bám - Yêu cầu HS rút kết luận - GV giảng giải kiểu đối xứng toả tròn Hoạt động 2: Cấu tạo Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - GV yêu cầu HS quan sát hình cắt dọc thuỷ tức, đọc thông tin bảng 1, thảo luận nhóm hoàn thành bảng - Gọi nhóm đọc kết thảo luận nhóm - GV ghi kết nhóm lên bảng Nhận xét, chốt đáp án - GV thông báo đáp án theo thứ tự từ xuống 1: Tế bào gai 2: Tế bào (tế bào thần kinh) 3: Tế bào sinh sản 4: Tế bào mô tiêu hoá - Thành thể có lớp: 5: Tế bào mô bì + Lớp ngoài: gồm tế bào gai, tế bào - Trình bày cấu tạo thuỷ tức? thần kinh, tế bào mô bì - HS tự rút kết luận + Lớp trong: tế bào mô - tiêu hoá - GV giảng giải: Lớp có tế bào - Giữa lớp tầng keo mỏng tuyến nằm xen kẽ tế bào mô bì tiêu - Lỗ miệng thông với khoang tiêu hoá hoá, tế bào tuyến tiết dịch vào khoang vị để (gọi ruột túi) tiêu hoá ngoại bào có chuyển tiếp tiêu hoá nội bào (kiểu tiêu hoá động vật đơn bào) sang tiêu hoá ngoại bào (kiểu Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê tiêu hoá động vật đa bào) Hoạt động 3: Tìm hiểu hoạt động dinh dưỡng Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - GV yêu cầu HS quan sát tranh thuỷ tức bắt - Thuỷ tức bắt mồi tua miệng Quá mồi, kết hợp thông tin SGK trang 31, trao đổi trình tiêu hóa thực khoang tiêu nhóm trả lời câu hỏi: hoá nhờ dịch từ tế bào tuyến - Thuỷ tức đưa mồi vào miệng cách - Sự trao đổi khí thực qua thành nào? (bằng tua) thể - Nhờ loại tế bào thể, thỷ tức tiêu hoá mồi? (Tế bào mô tiêu hoá mồi) - Thuỷ tức thải bã cách nào?( Lỗ miệng thải bã) - Thuỷ tức dinh dưỡng cách nào? - Đại diện nhóm trả lời Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV cho HS tự rút kết luận Hoạt động 4: Tìm hiểu sinh sản Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút - GV yêu cầu HS quan sát tranh “sinh sản thuỷ tức”, trả lời câu hỏi: - Các hình thức sinh sản - Thuỷ tức có kiểu sinh sản nào? + Sinh sản vô tính: cách mọc chồi - GV gọi vài HS chữa tập cách + Sinh sản hữu tính: cách hình miêu tả tranh kiểu sinh sản thuỷ tức thành tế bào sinh dục đực - GV yêu cầu từ phân tích rút kết + Tái sinh: phần thể tạo nên thể luận sinh sản thuỷ tức - GV bổ sung thêm hình thức sinh sản đặc biệt, tái sinh - GV giảng thêm: khả tái sinh cao tuỷ tức thuỷ tức có tế bào chưa chuyên hoá - Tại gọi thủy tức động vật đa bào bậc thấp? (Gợi ý dựa vào cấu tạo dinh dưỡng thuỷ tức) - GV nhận xét chốt kiến thức Hoạt động luyện tập, củng cố - Gọi học sinh đọc kết luận SGK Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê - Nêu đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản thủy tức ? - GV yêu cầu HS hoàn thành tập trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào số đầu câu đúng: Cơ thể đối xứng bên Cơ thể đối xứng tỏa tròn Bơi nhanh nước Thành thể có lớp: – Thành thể có lớp : ngoài, Cơ thể có lỗ miệng, lỗ hậu môn Sống bám vào vật nước nhờ đế bám Có lỗ miệng nơi lấy thức ăn thải bã Tổ chức thể chưa phân biệt chặt chẽ Đáp án: 2, 4, 7, 8, Hoạt động vận dụng Câu 1:Thuỷ tức thải chất bã khỏi thể qua: A Lỗ miệng B Tế bào gai C Màng tế bào D Không bào tiêu hoá Câu 2:Cơ thể thủy tức có kiểu đối xứng nào? A Không có đối xứng B Đối xứng tỏa tròn C Đối xứng bên D Câu B C Câu 3:Loại tế bào thể thủy tức giúp cho thủy tức tự vệ công? A Tế bào gai B Tế bào thần kinh C Tế bào mô bì- D Tế bào mô tiêu hóa Câu 4: Vì thủy tức trao đổi khí qua thành thể? A Vì chúng có ruột dạng túi B Vì chưa có quan tuần hoàn C Vì chưa có hậu môn D Vì chưa có quan hô hấp Câu 5: Tại thủy tức thải bã qua lỗ miệng? A Vì thể có đối xứng tỏa tròn B Vì có tế bào mô cơ- tiêu hóa C Vì có ruột dạng túi D Vì có tua miệng Hoạt động tìm tòi mở rộng - Đọc trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Kẻ bảng “Đặc điểm số đại diện ruột khoang” - Tìm hiểu số loại ruột khoang qua internet Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày soạn 12 tháng năm 2017 Ngày dạy 20 tháng năm 2017 Tuần TIẾT ĐA DẠNG CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I MỤC TIÊU Kiến thức - HS hiểu giải thích đa dạng ngành ruột khoang thể cấu tạo thể, lối sống, tổ chức thể, di chuyển Kĩ - Rèn hs kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục hs ý thức học tập, yêu thích môn học Có ý thức bảo vệ môi trường sống Năng lực – phẩm chất - Hình thành cho hs lực tự học, lực hợp tác, lực tự quản lí - Hình thành phẩm chất: Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên II CHUẨN BỊ Gv: Sưu tầm tranh ảnh sứa, san hô, hải quỳ Hs: tìm hiểu sứa , hải quì, san hô III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm, đồ tư duy, học tập trò chơi - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút, đồ tư duy, trò chơi, mảnh ghép, khăn phủ bàn IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Trình bày cấu tạo cấu tạo thuỷ tức - Quá trình dinh dưỡng thuỷ tức diễn nào? * Vào bài: Thuỷ tức đại diện ruột khoang sống nước ngọt, biển nôi ruột khoang Các đại diện thường gặp: sứa, hải quỳ, san hô Những đặc điểm cấu tạo, lối sống, tổ chức thể, di chuyển loài tạo nên đa dạng cho ngành ruột khoang Bài hôm nay, nghiên cứu đa dạng ngành ruột khoang thể ntn qua đặc điểm thuỷ tức đại diện vừa nêu Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm sứa Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Y/c HS quan sát H 9.1, đọc thông tin thảo luận nhóm hoàn thành bảng - Kẻ bảng gọi đại diện nhóm lên hoàn thành bảng - Cơ thể dạng dù Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức - Gv nhận xét chốt bảng phụ - Cấu tạo thể sứa thủy tức có giống nhau? Hs: Giống: thể đối xứng tỏa tròn, có tế bào tự vệ, thành thể gồm lớp tế bào, có khả di chuyển… - Thủy tức sứa có đặc điểm khác nhau? Hs: Khác: hình dạng thể, vị trí miệng, hình thức di chuyển  Vậy, có nhận xét đặc điểm sứa? - Sứa di chuyển nào? - Thức ăn sứa gì? Chúng bắt mồi nào? - GV nhận xét chốt kiến thức - GV: Sứa phân tính Ở sứa có xen kẽ hệ: hệ hình dù sinh sản hữu tính, hệ hình trụ sinh sản vô tính * Trường THCS Bảo Khê - Cấu tạo chung giống thủy tức nhiên miệng nằm thể - Di chuyển tự nhờ co bóp dù - Thức ăn đông vật nhỏ, chúng bắt mồi tua miệng Bảng 1: So sánh đặc điểm sứa thủy tức Đặc điểm Đại diện Sứa Thủy tức Hình dạng Hình trụ √ Hình dù √ Miệng Ở √ Ở √ Đối xứng Không đối xứng Tỏa tròn √ √ Tế bào tự vệ Không Có √ √ Khả di chuyển Bằng tua Bằng miệng dù √ √ Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm hải quỳ Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi - Hải quỳ sống bám vào bờ đá ven - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút biển - Y/c Hs quan sát H 9.2, trả lời câu hỏi: - Kích thước: – cm Cơ thể hình trụ, - Có thể tìm thấy hải quỳ đâu? màu sắc rực rỡ Cấu tạo tương tự thủy - Chúng có cấu tạo nào? tức - Thức ăn hải quỳ gì? - Thức ăn: động vật nhỏ - GV nhận xét chốt kiến thức Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm san hô Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - Có thể tìm thấy san hô đâu? - San hô sống bám vào bờ đá ven - Y/c HS quan sát H 9.3, đọc thông tin SGK, biển nhiệt đới hoạt động nhóm hoàn thành bảng - Mỗi cá thể có dạng hình trụ, cấu tạo - Kẻ bảng y/c HS hoàn thành tương tự thủy tức - Gv nhận xét chốt bảng phụ - Sinh sản chủ yếu theo kiểu mọc chồi - Có nhận xét đặc điểm sứa san Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê hô? - Có tổ chức thể kiểu tập đoàn với Hs: Sứa thích nghi với đời sống bơi lội tự do, khung xương đá vôi bất động liên kết san hô thích nghi lối sống bám cá thể - Mỗi cá thể san hô có hình dạng, cấu tạo nào? - San hô sinh sản chủ yếu hình thức nào? - Sự khác san hô thủy tức sinh sản vô tính mọc chồi? Hs: Khi mọc chồi, thể không tách rời mà dính với thể mẹ tạo nên tập đoàn san hô có khoang ruột thông - San hô có cấu tạo khác với ruột khoang khác? - Cành san hô thường dùng trang trí phận thể san hô? Hs: Đó khung xương đá vôi san hô - GV nhận xét chốt kiến thức GT: Khung xương đá vôi san hô tạo nên đảo san hô rộng lớn Bảng 2: So sánh san hô với sứa Đặc điểm Kiểu tổ chức thể Đại diện Đơn độc Sứa San hô Lối sống Tập đoàn √ Bơi lội √ √ Dinh dưỡng Sống bám Tự dưỡng √ Dị dưỡng √ √ Các cá thể liên thông với Có Không √ √ Hoạt động luyện tập, củng cố - Gọi học sinh đọc kết luận SGK - Yêu cầu hs hoàn thành bảng Đại diện TT Thuỷ tức Hải quỳ San hô Đặc điểm Hình dạng Trụ nhỏ Hình dù có khả xoè, cụp Trụ to, ngắn Cành khối lớn Cấu tạo - Vị trí - Tầng keo - Ở - Mỏng - Ở - Dày - Rộng - Hẹp - Kiểu sâu đo, lộn đầu - Cá thể - Bơi nhờ tế bào có khả co rút mạnh dù - Cá thể - Ở - Dày, rải rác có gai xương - Xuất vách ngăn - Không di chuyển, có đế bám - Ở - Có gai xương đá vôi chất sừng - Có nhiều ngăn thông cá thể - Không di chuyển, có đế bám - Tập trung số cá thể - Tập đoàn nhiều thể liên kết - Khoang miệng Di chuyển Sứa Lối sống Hoạt động vận dụng Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Câu 1:Đặc điểm ruột khoang khác với động vật nguyên sinh là? A Sống nước B Cấu tạo đa bào C Cấu tạo đơn bào D Sống thành tập đoàn Câu 2:Loại tế bào làm nhiệm vụ bảo vệ cho ruột khoang ? A Tế bào thần kinh B Tế bào hình túi C Tế bào gai D Tế bào hình Câu 3:Số lớp tế bào thành thể ruột khoang ? A B C D Câu 4:Loài ruột khoang không di chuyển ? A Sứa B Thủy tức C Hải quỳ D San hô hải quỳ Câu 5:Lợi ích ruột khoang đem lại ? A Làm thức ăn B Làm nguyên liệu xây dựng C Làm bong da tay D Làm đồ trang sức Hoạt động tìm tòi mở rộng - Đọc trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Tìm hiểu vai trò ruột khoang Vai trò san hô với hệ sinh thái biển - Kẻ bảng trang 42 vào Tuần Ngày soạn 13 tháng năm 2017 Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày dạy 21 tháng năm 2017 TIẾT 10 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG I MỤC TIÊU Kiến thức - HS nắm đặc điểm chung ngành ruột khoang - HS rõ vai trò ngành ruột khoang tự nhiên đời sống Kĩ - Rèn hs kĩ quan sát, tìm kiếm kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm, phân tích, tổng hợp Thái độ - Giáo dục hs ý thức học tập, thái độ yêu thích môn học, bảo vệ động vật quý, có giá trị Năng lực – phẩm chất: - Hình thành cho hs lực tự học, lực hợp tácnăng lực tự quản lí - Hình thành phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương , đất nước II CHUẨN BỊ Gv: Tranh phóng to hình 10.1 SGK trang 37 Hs: tìm hiểu vai trò số ruột khoang III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn phủ bàn IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : KT 15 phút - Nêu đặc điểm chung động vật nguyên sinh ? - Trùng roi, trùng giày có điểm khác cách di chuyển, dinh dưỡng sinh sản? Đáp án - Động vật nguyên sinh có đặc điểm: + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống 2đ + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng 1đ + Sinh sản vô tính hữu tính 1đ - Trùng roi khác trùng giày là: Đặc điểm Trùng roi Trùng giày 2đ Đi chuyển Nhờ roi Nhờ lông bơi 2đ Dinh dưỡng Tự dưỡng dị Dị dưỡng dưỡng Sinh sản Phân đôi theo chiều Phân đôi theo chiều 2đ dọc ngang tiếp hợp * Vào bài: Chúng ta học số đại diện ngành ruột khoang, chúng đa dạng cấu tạo kích thước chúng có đặc điểm chung có giá trị thực tiễn ? Chúng ta nghiên cứu học Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung ngành ruột khoang Hoạt động GV HS Nội dung Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê - PP: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - KT: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - Yêu cầu HS nhớ lại kiến thức cũ, quan sát H 10.1 SGK trang 37 thảo luận nhóm hoàn thành bảng “Đặc điểm chung số ngành ruột khoang” - GV kẻ sẵn bảng để HS chữa - GV quan sát hoạt động nhóm, giúp đỡ nhóm yếu động viên nhóm - GV gọi số nhóm lên chữa - GV cần ghi ý kiến bổ sung nhóm để lớp theo dõi bổ sung tiếp - Tìm hiểu số nhóm có ý kiến trùng hay khác - Cho HS quan sát bảng chuẩn kiến thức Đặc điểm số đại diện ruột khoang Đại diện TT Thuỷ tức Đặc điểm Kiểu đối xứng Cách di chuyển Toả tròn Lộn đầu, sâu đo Cách dinh dưỡng Cách tự vệ Dị dưỡng Nhờ tế bào gai Số lớp tế bào thành thể Kiểu ruột Ruột túi Sống đơn độc, tập đoàn Đơn độc Sứa San hô Toả tròn Lộn đầu co bóp dù Dị dưỡng Nhờ tế bào gai, di chuyển Toả tròn Không di chuyển Ruột túi Đơn độc Ruột túi Tập đoàn Dị dưỡng Nhờ tế bào gai Đặc điểm chung ngành ruột - GV yêu cầu từ kết bảng cho biết: khoang - Đặc điểm chung ngành ruột khoang? - Cơ thể có đối xứng tỏa tròn - HS tự rút kết luận - Dạng ruột túi - Thành thể có lớp TB - GV nhận xét chốt kiến thức - Tự vệ công TB gai Hoạt động 2: Tìm hiểu vài trò ngành ruột khoang Hoạt động GV HS Nội dung - PP: vấn đáp gợi mở - KT: đặt câu hỏi, trình bày phút - Yêu cầu HS đọc SGK, trả lời câu hỏi:  Lợi ích: - Ruột khoang có vai trò tự + Trong tự nhiên: nhiên đời sống? - Tạo vẻ đẹp thiên nhiên - Có ý nghĩa sinh thái biển Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê + Đối với đời sống: - Làm đồ trang trí, trang sức: san hô - Hoá thạch san hô góp phần nghiên - Nêu rõ tác hại ruột khoang? cứu địa chất - GV tổng kết ý kiến HS, ý kiến  Tác hại: chưa đủ, GV bổ sung thêm - Một số loài gây độc, ngứa cho người: - Yêu cầu HS rút kết luận sứa - GV nhận xét chốt kiến thức - Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao GV: Cho hs quan sát tranh vùng biển san thông hô: Vùng biển san hô vùng biển đa dạng phong phù số loài, có đa dạng sinh học cao Có đông loài động vật thuộc ngành khác cá, da ga, thân mềm, giun, giáp xác sống quần tụ vùng biển san hô Vì phải bảo vệ vùng biển san hô: không khai thác san hô bừa bãi, không gây ô nhiễm môi trường Hoạt động luyện tập, củng cố - GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK - Ruột khoang có vai trò tự nhiên đời sống? - So sánh khác cấu tạo thủy tức sứa ? Hoạt động vận dụng Học sinh làm tập trác nghiệm Câu 1: Đặc điểm ruột khoang khác với động vật nguyên sinh là: A Sống nước B Cấu tạo đa bào C Cấu tạo đơn bào D Sống thành tập đoàn Câu 2: Loại tế bào làm nhiệm vụ bảo vệ cho ruột khoang : A Tế bào thần kinh B Tế bào hình túi C Tế bào gai D Tế bào hình Câu 3:Số lớp tế bào thành thể ruột khoang: A B C D Câu 4: Loài ruột khoang không di chuyển ? A Sứa B Thủy tức C Hải quỳ D San hô hải quỳ Câu 5:Lợi ích ruột khoang đem lại ? A Làm thức ăn B Làm nguyên liệu xây dựng C Làm bong da tay D Làm đồ trang sức Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Tìm hiểu hệ sinh thái rạn san hô qua video internet - Chuẩn bị trước bài: Sán gan ... nguyên sinh gây ? - Chuẩn bị 7: Đặc điểm chung vai trò củ ĐVNS Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày soạn tháng... soạn 24 tháng năm 20 17 Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày dạy tháng năm 20 17 TIẾT : TRÙNG ROI I MỤC TIÊU Kiến thức - HS nắm đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng sinh sản trùng... chuyển, dinh dưỡng, sinh sản trùng giày trùng biến hình qua internet Tuần Ngày soạn tháng năm 20 17 Giáo án sinh học Gv: Đoàn Trung Đức * Trường THCS Bảo Khê Ngày dạy tháng năm 20 17 TRÙNG KIẾT LỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: sinh 7 mẫu giáo án mới t1 10, sinh 7 mẫu giáo án mới t1 10, sinh 7 mẫu giáo án mới t1 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay