Bài giảng Thở máy cho bệnh nhân bệnh lý thần kinhcơ ThS. BS. Vũ Đình Thắng

15 51 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:20

Bài giảng Thở máy cho bệnh nhân bệnh lý thần kinhcơ ThS. BS. Vũ Đình Thắng trình bày đặc điểm, phân loại bệnh lý thần kinhcơ, các chỉ định thở máy, đặc điểm và cơ chế suy hô hấp, các dặc điểm của cài đặt thở máy và vấn đề bỏ máy. Thở máy cho bệnh nhân bệnh lý thần kinh-cơ Ths Bs Vũ Đình Thắng Đặc điểm bệnh lý TK - Chiếm số BN thở máy Chiếm số lớn BN thở máy lâu dài Chức phổi thường bình thường Suy hô hấp yếu Cài đặt máy thở dễ nhóm B khác Phân loại bệnh lý TK-cơ (chia nhóm theo sinh lý bệnh) Nhóm khởi phát nhanh (vài ngày  vài tuần): Gồm: Bệnh nhược HC Guillain-Barré Liệt dùng thuốc giãn ICU Tổn thương tủy cổ Đặc điểm: Có thể trở lại tình trạng tự thở trước Không có bệnh lý phổi Thở máy với VT lớn ( > 15 ml/kg nặng) Áp lực đường thở đỉnh thường < 30 cmH2O Phân loại bệnh lý TK-cơ (chia nhóm theo sinh lý bệnh) Nhóm khởi phát từ từ: Gồm: Loạn dưỡng Xơ cứng cột bên teo Biến dạng lồng ngực: vẹo xương sống, gù, gù vẹo… Sau bại liệt Đặc điểm: Yếu từ từ (tháng  năm), không hồi phục Nhiều đợt thở máy trình B NK phổi cấp bệnh lý cấp tính khác Phụ thuộc máy thở vào giai đoạn nặng bệnh Thở máy KXL tốt Thường bệnh lý phổi Chỉ định thở máy Khi có giảm thông khí cấp tính Giảm thông khí từ từ tiến triển đến thể không bù trừ Đặc điểm chế SHH Cơ chế: Giảm thông khí phế nang toàn  tăng PaCO2  giảm PaO2 (theo pt khí phế nang) Đặc điểm: Oxy máu: BT giảm O2 không quan trọng, dễ dàng sửa chữa FiO2 Khi có bệnhlý phổi kết hợp  giảm O2 đáng kể CO2: Tăng yếu HH, không bệnh lý phổi  dễ dàng sửa chữa thở máy không xâm lấn xâm lấn Cài đặt máy thở Đặc điểm Thường chọn mode thể tích VT lớn AL phế nang thấp < 30 cmH2O FiO2 cần thấp Thường thở theo máy VT, tần số, tốc độ dòng đỉnh, thời gian thở vào chọn mức BN dễ chịu Thở máy xâm lấn Cài đặt ban đầu ở BN thể tích phổi bình thường Cài đặt Đề nghị Mode A/C (CMV) Tần số 10 lần/ph Kiểm soát thể tích/áp lực Thể tích áp lực VT  15 mL/kg giữ Pplateau 15 lần/ph Kiểm soát thể tích/áp lực Thể tích áp lực VT ≤10 mL/kg giữ Pplateau < 30 cmH2O Thời gian thở vào ≤ giây (tốc độ dòng đỉnh  60 L/ph với thông khí thể tích) PEEP cmH2O FiO2 Thường < 50% Dạng sóng dòng khí Hình vuông or giảm dần Thở máy không xâm lấn Qua mask mũi or mask mặt Tốt trường hợp SHH tiến triển từ từ giảm thể tích phổi Cài đặt: Mode: BiPAP (S/T) IPAP: – 15 cmH2O EPAP: cmH2O FiO2: 21 – 40% Monitoring Khí máu ĐM VT, f, dạng thông khí, dung tích sống (VC), AL hít vào tối đa (Pimax)  cho biết thời điểm bắt dầu thở máy bắt đầu cai máy: VC < 10 mL/kg + Pimax < - 20 cmH2O  thở máy VC > 15 mL/kg + Pimax > - 30 cmH2O  bỏ máy Vấn đề bỏ máy Thở máy lâu dài B đảo ngược Tổn thương tủy cổ cao Xơ cứng cột bên teo giai đoạn cuối Bệnh or giai đoạn B đảo ngược  cai máy: Luyện tập HH: Bằng máy thở: – Mode PSV: giảm dần Psupport – Mode SIMV: giảm dần tần số SIMV Bằng thở tự nhiên thời gian tăng dần Chú ý: – Tập luyện BN không bị đẩy vào tình trạng mệt thêm làm biến đổi dạng thông khí, VC Pimax giảm or tăng CO2 Mở KQ với ống cỡ to Thở máy KXL vào ban đêm: Chỉ định XN ngày mà PaCO2 > 45 mmHg Làm tăng khả hoạt động khả chịu đựng stress Tóm tắt Đa số BN có B TK – bệnh lý phổi Chia thành nhóm: Khởi phát cấp, đảo ngược Khởi phát tiến triển từ từ đảo ngược Yếu tiến triển từ từ  thở máy KXL tốt Thở máy xâm lấn định cho đợt SHHC Những người không trì PaCO2 < 45 mmHg ngày  ứng viên cho thở máy KXL ban đêm lâu dài Tài liệu tham khảo Dean R Hess, Robert m Kacmarek Essential of mechanical ventilation Second edition McGraw-Hill 2002; 35:332-340 Tobin M J Principle & Practice of Mechanical Ventilation Secon edition McGraw-Hill 2006 ... điểm bệnh lý TK - Chiếm số BN thở máy Chiếm số lớn BN thở máy lâu dài Chức phổi thường bình thường Suy hô hấp yếu Cài đặt máy thở dễ nhóm B khác Phân loại bệnh lý TK-cơ (chia nhóm theo sinh lý bệnh) ... không hồi phục Nhiều đợt thở máy trình B NK phổi cấp bệnh lý cấp tính khác Phụ thuộc máy thở vào giai đoạn nặng bệnh Thở máy KXL tốt Thường bệnh lý phổi Chỉ định thở máy Khi có giảm thông khí... dễ dàng sửa chữa FiO2 Khi có bệnhlý phổi kết hợp  giảm O2 đáng kể CO2: Tăng yếu HH, không bệnh lý phổi  dễ dàng sửa chữa thở máy không xâm lấn xâm lấn Cài đặt máy thở Đặc điểm Thường chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thở máy cho bệnh nhân bệnh lý thần kinhcơ ThS. BS. Vũ Đình Thắng, Bài giảng Thở máy cho bệnh nhân bệnh lý thần kinhcơ ThS. BS. Vũ Đình Thắng, Bài giảng Thở máy cho bệnh nhân bệnh lý thần kinhcơ ThS. BS. Vũ Đình Thắng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay