Bài giảng Y đức thực hành y khoa TS. BS. Trần Đức Si

28 34 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 18:04

Bài giảng Y đức thực hành y khoa TS. BS. Trần Đức Si trình bày một số ấn đề sau: Định nghĩa về sức khỏe và bệnh tật, y đức trong thực hành y khoa, nền tảng y đức, quy chế hành nghề, mối quan hệ nhân viên y tế bệnh nhân và các vấn đề khác. Y ĐỨC & THỰC HÀNH Y KHOA TS BS TRẦN ĐỨC SI TS BS Trần Đức 07/09/2017 Định nghĩa sức khỏe bệnh tật «Sức khỏe tình trạng hoàn toàn sảng khoái sinh lý tâm thần, cho phép cá thể hoạt động hiệu lâu dài môi trường sống chọn môi trường sống khác » Y tế: chăm sóc người từ trạng thái hoàn toàn tốt sinh lý người có vấn đề cần chăm sóc Bệnh: Bất thường quan thể, nhìn y khoa, nhìn chủ quan bệnh nhân xã hội TS BS Trần Đức 07/09/2017 Y đức thực hành y khoa năm học đại học để chăm sóc sức khỏe người bệnh… Tuy nhiên chất hoạt động gì? Tại phải chăm sóc bệnh nhân? Quan hệ người – người Sự chăm sóc lẫn TS BS Trần Đức 07/09/2017 Mối quan hệ với bệnh nhân  Là mối quan hệ tương tác chiều : BN  N/v Y tế  Dựa tin cậy từ phía  Trọng tâm sức khỏe bệnh nhân  Nằm bối cảnh xã hội phức tạp với mối quan hệ khác (báo chí, BHYT, người nhà, chủ lao động, bệnh nhân khác…) vốn có luật lệ, quan điểm , động cơ, lợi ích khác (tiền bạc, công danh,…) TS BS Trần Đức 07/09/2017 Những yếu tố điều chỉnh hành vi nghề nghiệp  Nghĩa vụ,  chuẩn mực đạo đức,  quy chế hành nghề,  luật pháp TS BS Trần Đức 07/09/2017 Chúng ta chăm sóc bệnh nhân để Bảo vệ, cải thiện sức khỏe BN Đảm bảo độc lập, chất lượng sống bệnh nhân Sự hoàn toàn thoải mái thể chất, tinh thần, xã hội Vì sức khỏe cộng đồng Vì nghĩa vụ làm người TS BS Trần Đức 07/09/2017 Nền tảng y đức Phát triển theo phát triển y học, liên quan trực tiếp đến phản ứng, hoạt động hành nghề hàng ngày Công nghiệp hóa y khoa không khả thi: Sự khác biệt sinh học Mối quan hệ người người Nhu cầu tình cảm  Chăm sóc y khoa chăm sóc cá thể TS BS Trần Đức 07/09/2017 Nền tảng y đức Nền tảng đạo đức làm người  Những quan niệm, chuẩn mực, quy định ngầm hiểu xã hội  Có khác biệt tùy theo địa phương chủng tộc, tôn giáo, văn minh khác  Con người đánh giá người khác thân theo giá trị  Con người phải tuân theo quy định ngầm chung để tồn cộng đồng TS BS Trần Đức 07/09/2017 Quan hệ người - người  Con người phải nhìn nhận người khác người, vật, đồ vật, công cụ  Mỗi người có quyền người Bệnh nhân – bác  Người bác phải nhìn nhận BN người toàn diện, “con bệnh”  BN cần nhìn nhận vai trò N/v Y tế tham gia hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho thân  Bản thân BN cần có trách nhiệm với sức khỏe TS BS Trần Đức 07/09/2017 Mạng sống cá nhân tôn trọng từ sinh Hay thời gian trước đó? Hoặc ngược lại? Mỗi người tài sản người khác Các thành phần thể người tài sản Cá thể người khác? Quyền không bị bạo hành, không bị thay đổi phần thể dù lấy thêm vào Ngoại lệ nhất: lý y khoa mức độ nào? TS BS Trần Đức 07/09/2017 Quy chế hành nghề cần rỏ ràng Tạo môi trường làm việc an toàn, minh bạch Bảo vệ bệnh nhân nhân viên y tế Sai phạm cần có biện pháp chế tài TS BS Trần Đức 07/09/2017 Thực hành y khoa Nhìn nhận bệnh nhân cá thể (người khác người khác) Là cá thể nhạy cảm, dễ tổn thương Tôn trọng tình cảm, tâm lý bệnh nhân Tôn trọng tham gia bệnh nhân:  Ý kiến cá nhân  Sự lựa chọn Không có nghĩa bệnh nhân có quyền gây rối Tất hợp tác sức khỏe bệnh nhân TS BS Trần Đức 07/09/2017 Mối quan hệ N/v Y tế - bệnh nhân Ngay từ chất bình đẳng  Bệnh nhân, người mang bệnh, người cần cứu giúp, người sử dụng dịch vụ, người gây nguy hại cho người khác, …  Bác sĩ, người cung cấp dịch vụ, người cứu giúp, người bảo vệ cộng đồng TS BS Trần Đức 07/09/2017 Thực hành y khoa Từ góc nhìn bệnh nhân: • Tôi có quyền nêu lên cảm nhận hay không? • Tôi có quyền đề xuất yêu cầu, nêu lên mong muốn (dù có không nắm rỏ vấn đề) • Anh nghĩ tôi? TS BS Trần Đức Người sử dụng dịch vụ 07/09/2017 Thực hành y khoa Người giúp đỡ Từ góc nhìn ngừoi bác sĩ: • Tôi có « kèo » kg? • Tôi biết chuyện xảy ra? • Tôi xác định BN cần gì? • Tôi làm cho vấn đề đó? • Làm BN hiểu? Làm để BN nghe theo BS TS BS Trần Đức 07/09/2017 Thực hành y khoa Bác Bệnh nhân Một hợp tác song phương: • Hai bên có lợi •Là hợp đồng có trách nhiệm •Trên sở tôn trọng TS BS Trần Đức 07/09/2017 Quan hệ BS – BN: Mô hình truyền thống Quá trình khám bệnh Hỏi bệnh (triệu chứng năng) Khám bệnh (dấu chứng thực thể) Cận lâm sàng (xét nghiệm, CĐHA) Chỉ định điều trị TS BS Trần Đức 07/09/2017 Thực hành y khoa Sự phát triển thực hành y khoa Các bệnh lý khác Già hóa dân số Đa bệnh lý phối hợp Y tế công cộng, dự phòng, tầm soát, … Những tình huống, yếu tố nguy khác Sự phát triển dân trí Khả tiếp cận thông tin Phương tiện truyền thông Sự quan tâm nhiều đến sức khỏe XH TS BS Trần Đức 07/09/2017 Các vấn đề khác Tôn trọng bí mật y khoa cá nhân Thông tin cá nhân BN Sự tôn trọng ý kiến bệnh nhân (BN định) Các cam kết y khoa, giấy cam đoan đồng ý thủ thuật, v.v…) TS BS Trần Đức 07/09/2017 Mô hình tiếp cận Hỏi bệnh Triệu chứng Lắng nghe, tôn trọng Khám lâm sàng Phân tích Giải thích Cận lâm sàng Giải thích Tổng hợp Thảo luận Chấp thuận Kê toa TS BS Trần Đức 07/09/2017 Một số lưu ý tiếp cận bệnh nhân  Vẻ ưa nhìn:  Sạch sẽ, tươi cười, trang phục  Rửa tay trước sau khám bệnh cho bệnh nhân  Trang bị đầy đủ dụng cụ  Thể quan tâm (xem bảng ghi sinh hiệu đầu giường, …)  Xác nhận lại danh tính TS BS Trần Đức 07/09/2017 Một số lưu ý tiếp cận bệnh nhân  Tránh dùng thuật ngữ chuyên môn, tránh nêu tên bệnh, hội chứng hỏi bệnh  Lưu ý thái độ  Tránh thái độ trịnh thượng  Phản ứng ngược lại từ phía bệnh nhân thân nhân  Giữ khoảng cách định, không gần gũi  Sự ngộ nhận bệnh nhân  Nảy sinh ham muốn, tình cảm TS BS Trần Đức 07/09/2017 Tư làm việc TS BS Trần Đức 07/09/2017 Hành nghề với tinh thần trách nhiệm cao dự phòng cho tai nạn nghề nghiệp không đáng có Các quy định (hành chánh giấy tờ), nhận thức xã hội luôn sau nhu cầu phát triển kỹ thuật Lương tâm người thầy thuốc, kiến thức biện luận y khoa phù hợp hướng dẫn cho hoạt động hành nghề người thầy thuốc TS BS Trần Đức 07/09/2017 Nhiệm vụ người thầy thuốc đồng hành, hỗ trợ chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân Cần làm việc với tôn trọng cá nhân người bệnh tất mặt, sinh lý, tâm lý, xã hội, niềm tin, …  Là nghệ thuật mang tính nhân văn, đáp ứng lại niềm tin người bệnh đặt sức khỏe, tính mạng vào tay người nhân viên y tế TS BS Trần Đức 07/09/2017 ... Bất thường quan thể, nhìn y khoa, nhìn chủ quan bệnh nhân xã hội TS BS Trần Đức Sĩ 07/09/2017 Y đức thực hành y khoa năm học đại học để chăm sóc sức khỏe người bệnh… Tuy nhiên chất hoạt động gì?... người Điều trị y khoa mức độ nào? TS BS Trần Đức Sĩ 07/09/2017 Y đức Toàn thể quy định, dạng văn hay ngầm hiểu, liên quan đến vai trò, thái độ, hành vi nhân viên y tế Những quy định liên quan... hoạt động y khoa xã hội đặt ra, Áp dụng t y theo trường hợp cụ thể, t y theo bối cảnh TS BS Trần Đức Sĩ 07/09/2017 Quy chế hành nghề • Quy chế hành nghề chi phù hợp khi: • Xuất phát từ thực tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Y đức thực hành y khoa TS. BS. Trần Đức Si, Bài giảng Y đức thực hành y khoa TS. BS. Trần Đức Si, Bài giảng Y đức thực hành y khoa TS. BS. Trần Đức Si

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay