Năm 2018, thay đổi điểm cộng ưu tiên đối với trường Y dược?

4 41 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:32

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HANOI COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE POST GRADUATE STUDIES ---***--- HOÀNG BÍCH THỦY AN INVESTIGATION INTO THE REALITY OF TEACHING AND LEARNING SPEAKING SKILLS TO THE 2 ND YEAR NON-MAJOR ENGLISH STUDENTS AT PRE- INTERMEDIATE LEVEL OF PROFICIENCY AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI M.A. Minor Programme Thesis Field: English Methodology Code: 601410 HANOI, DECEMBER 2008 VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HANOI COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGE POST GRADUATE STUDIES ---*****--- HOÀNG BÍCH THỦY AN INVESTIGATION INTO THE REALITY OF TEACHING AND LEARNING SPEAKING SKILLS TO THE 2 ND YEAR NON-MAJOR ENGLISH STUDENTS AT PRE- INTERMEDIATE LEVEL OF PROFICIENCY AT HANOI UNIVERSITY OF INDUSTRY NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC NÓI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHÔNG CHUYÊN TRÌNH ĐỘ TIỀN TRUNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI M.A. Minor Programme Thesis Field: English Methodology Code: 601410 Supervisor: Ms. Đỗ Thị Mai Thanh MA HANOI, DECEMBER 2008 i VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT OF POST GRADUATE STUDIES CANDIDATE’S STATEMENT I certify that the minor thesis entitled: “An investigation into the Reality of Teaching and Learning Speaking Skills to the 2 nd year non-major English students at Pre-Intermediate level of Proficiency at Hanoi University of Industry” is submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts is the result of my own work, except where otherwise acknowledge and that this minor thesis or any part of the same had not been submitted for a higher degree to any other universities or institutions. Date:…….……………………………. Signature: …………………………… ii ACKNOWLEGDEMENTS During the process of wrting this thesis, I have been fortunate to receive supports and assistance from a variety of people. First and foremost, I wish to express my deepest gratitude to my supervisor, Ms Do Thi Mai Thanh, who allows me to draw fully on her wisdom and experience in implementing this study. Her guidance, encouragement and invaluable detailed critical feedback have been most generous. I would like to convey my thanks to all my teachers of the Post graduate course 14 whose fundamental knowledge about language teaching and learning is of great importance to the achievement of my academic study. It is my pleasure to acknowledge my debt to the Board of Management of Foreign Languages Department for their support and the favorable conditions they have granted me during my study. I would also like to take this opportunity to express my deepnest thanks to all the teachers and colleagues, especially Ms Le Thi Thu Huong in the non-major English Năm 2018, thay đổi điểm cộng ưu tiên trường Y dược? Tại bu ổi họp trường y dược diễn ngày 27/8, có nhiều ý kiến đưa thay đổi cộng điểm ưu tiên thí sinh xét ển vào trường y dược năm 2018 tới Sau đợt ển sinh năm 2017, nhiều trường đại học Y dược thấy rõ điều thí sinh trúng ển vào trường phần đa cộng điểm ưu tiên, có em cộng đến điểm Nhiều ý ki ến cho nên giảm bớt điểm ưu tiên, quy định mức điểm cộng tối đa thí sinh xét ển vào trường y dược nên có điểm sàn riêng cho khối trường y dược Nên giảm bớt điểm ưu tiên khu vực Ông Nguy ễn Đức Hinh, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội nêu v ấn đề: Trong kỳ ển sinh đại học 2017, Trường ĐH Y Hà Nội ển 500 em ngành y đa khoa Trong đó, 27 em ển thẳng ch ỉ có 21 thí sinh không cộng điểm ưu tiên, số l ại có điểm ưu tiên "Nhiều thí sinh trúng ển vào ngành c trường có mức điểm cộng gồm ưu tiên đối tượng, khu v ực điểm khuy ến khích lên tới điểm" - Trong đó, ông Đỗ Quy ết, Giám đốc Học viện Quân y, l ại cho theo chủ trương Nhà nước vùng cộng điểm ưu tiên nơi có điều ki ện khó khăn cu ộc sống h ọc tập Do đó, việc cộng điểm m ột "ân hu ệ" mà để hỗ trợ điều ki ện sống h ọc tập khó khăn Vì vậy, việc yêu c ầu h ọ trường phải quay tr địa phương làm việc "vi ph ạm nhân quy ền" Ông Nguy ễn Cảnh Phú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh, nêu đề xu ất: Thứ nhất, m ột em có nhiều điểm ưu tiên chọn ưu tiên cao Thứ hai, điều ki ện kinh tế xã h ội thay đổi, khoảng cách vùng mi ền rút ngắn lại, đó, thay cộng điểm ưu tiên khu vực chênh lệch 0,5 điể ển khác học bạ để trường kiểm soát thí sinh ảo."Trong trình xét ển theo nhóm, trường chia sẻ thông tin ển sinh để giảm tỉ lệ thí sinh ảo Như vậy, trường tiết kiệm chi phí nhân l ực ển sinh Bộ GD-ĐT khuyến khích điều này" - ông Thành cho hay Trong đó, bà Trịnh Thị Diệu H ằng, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thu ật y tế Hải Dương cho rằng, không thiết phải có phần mềm xét ển riêng cho nhóm trường y dược, sinh phức tạp t ốn Nhận định kỳ ển sinh vừa qua trường y dược, hầu h ết ý ki ến hội nghị cho r ằng, "có song có chưa được" Theo ông Hoàng Năng Trọng, việc quy ch ế ển sinh 2017 cho phé p thí sinh đăng ký không giới hạn nguy ện vọng khiến cho việc định hướng nghề nghiệp phổ thông không ý nghĩa Thí sinh thi không đỗ trường ngành em yêu thích s ẽ đỗ vào m ột ngành, trường Chia sẻ quan điểm này, ông Tr ần Diệp Tu ấn cho rằng, trước đây, thí sinh đăng ký nguy ện vọng vào đại học trước có điểm thi nên có rào c ản việc lựa chọn nghề nghiệo " PART ONE: INTRODUCTIONI. RATIONALE OF THE STUDYSince the open-door policy adapted to Vietnam, the need for integrating into the world hasincreased. That is why, English teaching and learning have become very important to ourcountry’s modernization and industrialization. However, in some places in Vietnam English teaching has been strongly influenced by thetraditional methods. Teachers as well as students paid too much attention to the grammaticalitems. In these classes, teachers mainly focused on explaining the grammatical rules andstructures to students who were considered as passive recipients. As a result, those students mightbe structurally competent but communicatively incompetent. That causes a lot of difficulties inusing English in their real-life communication. In addition, the political and economic changes have a great positive impact on theteaching methods of teachers of English in Vietnam. They have realized that students can onlyimprove their language competence through communication. It is the need for oral competence inEnglish that has turned the teachers’ emphasis from teaching grammar into teachingcommunication. Therefore, speaking skills nowadays play a much more important role in modernEnglish than ever before. In every English class, teachers would like to develop students’speaking skills by applying the communicative language teaching method known as one of themost effective approaches that help students speak.To meet the demand of students, English teachers in general and English teachers atHanoi University of Industry (hereafter HaUI) in particular have been trying to find out the mostsuitable and effective method of teaching English Speaking. Thus, the Communicative LanguageTeaching Approach (hereafter CLT) is applied to teach English Speaking at all levels at thisuniversity. Teachers hope with this teaching method, they can help their students both improvetheir English knowledge and use it effectively and fluently in communication. This idea is alsosuggested by many linguists and methodologists such as Nunan, 1991 and Das, B.K, 1985. As one teacher of English at this university I realize that although both the teachers andstudents try their best to reach their goals to teach and study English Speaking skills effectively,up to now the results have been still far from satisfaction. Hence, I would like to do somethingwith a hope to improve Speaking skills for our students so that I have carried out the study1entitled “An investigation into the Reality of Teaching and Learning Speaking Skills to the 2ndyear non-major English students at Pre-Intermediate level of Proficiency at Hanoi Universityof Industry. ”II. AIMS OF THE STUDYThe main purpose of this study is to research the reality of teaching and learning speakingskills to the 2nd year non-major English students at Pre-Intermediate level of Proficiency at HaUIin order to find out the problems preventing the students from willingly taking part in speakingactivities at the English class. The writer also makes some recommendations for the Englishteachers to consult and apply in their teaching speaking skills with a view to help the studentsimprove their speaking competence.III. RESEARCH QUESTIONSThe above aims of the study can be realized by the following research questions:(i) What is the present situation of teaching and learning English speaking skills at HaUI?(ii) Which problems do the teachers and students have in a speaking lesson?(iii) What are the techniques to be used to improve speaking skills for the 2nd year non-major English students at HaUI?IV. SCOPE OF THE STUDYThe study focuses on the reality of teaching and learning English speaking to the 2nd yearnon-major students at Pre-Intermediate level of English Proficiency at HaUI. Although the authoris well aware that the survey statistics are not fully representative of all the non-major students ofEnglish at many XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC GVHD:Đặng Xuân Hiển Trang: 1 MỤC LỤC PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 2 I. CÁC LOẠI NGUỒN NƯỚC DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC 2 1.1.1.Nước mặt: 2 1.1.2.Nước ngầm: 2 1.1.3.Nước biển: 3 PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC 4 Sơ đồ xử lý nước cấp dược phẩm sử dụng Công nghệ RO: Ứng dụng qui trình 4 khử khoáng – tinh lọc – diệt khuẩn 4 2.1.1.Xử lý nước sản xuất dược phẩm. 4 PHẦN III:MỘT SỐ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC 7 3.1.1.QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 7 3.1.2. XỬ LÝ NƯỚC CHO NGÀNH Y TẾ & DƯỢC PHẨM 10 Phần IV:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 12 XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC GVHD:Đặng Xuân Hiển Trang: 2 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC I. CÁC LOẠI NGUỒN NƯỚC DÙNG ĐỂ CẤP NƯỚC Để cung cấp nước sạch, có thể khai thác từ các nguồn nước thiên nhiên ( thường gọi là nước thô) như: nước mặt, nước ngầm,nước biển. 1.1.1.Nước mặt: Bao gồm các nguồn nước trong các hồ chứa, sông suối. Do kết hợp từ các dòng chảy trên bề mặt và thường xuyên tiếp xúc với không khí nên các đặc trưng của nước mặt là: - Chứa khí hoà tan, đặc biệt là oxy. - Chứa nhiều chất rắn lơ lửng ( riêng trường hơp nước trong các ao, đầm, hồ, chứa ít chất rắn lơ lửng và chủ yếu ở dạng keo); - Có hàm lượng chất hữu cơ cao. - Có sự hiện diện của nhiều loại tảo. - Chứa nhiều vi sinh vật. 1.1.2.Nước ngầm: Được khai thác từ các tầng chứa dưới đất. Chất lượng nước ngầm phụ thuộc vào cấu trúc địa tầng mà nước thấm qua. Do vậy nước chảy qua các tầng địa tầng chứa cát hoặc granit thường có tính axit và chứa ít chất khoáng. Ngoài ra, các đặc trưng chung của nước ngầm là: - Độ đục thấp. - Nhiệt độ và thành phần hoá học tương đối ổn định. - Không có oxy, nhưng có thể chứa nhiều khí H2S, CO2, - Chứa nhiều chất khoáng hoà tan, chủ yếu là sắt, mangan, canxi, magie,flo - Không có sự hiện diện của vi sinh vật. XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC GVHD:Đặng Xuân Hiển Trang: 3 1.1.3.Nước biển: Thường có độ mặn rất cao. Hàm lượng muối trong nước biển thay đổi tuỳ theo vị trí địa lý: khu cửa sông, gần hay xa bờ. Ngoài ra nước biển thường có nhiều chất lơ lửng, chủ yếu là các phiêu sinh động - thực vật. XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC GVHD:Đặng Xuân Hiển Trang: 4 PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC Nước dùng trong dược phẩm là nước có chất lượng tương đương với nước cất 1 lần hoặc 2 lần. Nguồn nước cấp cho hệ thống xử lý có thể lấy từ hệ thống nước sinh hoạt (nước thủy cục) theo tiêu chuẩn TCVN 5502:1991 hoặc nước ngầm TCVN 5944:1995. Qui trình cần có hệ thống khử khoáng với công nghệ trao đổi ion hoặc quá trình thẩm thấu ngược (màng RO) . Ứng dụng trong các giai đoạn xử lý hóa lý cho tất cả các khâu chuẩn bị nước sản xuất dược phẩm. Sơ đồ xử lý nước cấp dược phẩm sử dụng Công nghệ RO: Ứng dụng qui trình khử khoáng – tinh lọc – diệt khuẩn 2.1.1.Xử lý nước sản xuất dược phẩm. o Về qui trình công nghệ: Hiện nay đối với các nhà máy sản xuất dược phẩm, khi xây dựng tiêu chuẩn GMP thì chất lượng nước sản xuất trực tiếp phải đạt tiêu chuẩn theo Dược Điển Việt Nam III. Đây là một tiêu chuẩn rất khắt khe (tham khảo bảng tiêu chuẩn nước tinh khiết theo Dược Điển Việt Nam 3). Do vậy khi thiết kế hệ thống xử lý nước phải cân nhắc kỹ lưỡng trong vấn đề lựa chọn công nghệ.  Qui trình công nghệ xử lý nước phải đảm bảo 3 yếu tố: 1. Chất lượng nước 2.Vận hành dễ 3. Tiết kiệm chi phí vận hành  Để bảo đảm chất lượng nước, tất cả các thiết kế phải tập trung giải quyết được 2 vấn đề: 1.Loại bỏ tối đa các chất hoà tan trong nước (Hạ độ dẫn điện đến mức thấp nhất có thể). Quá trình này được gọi lá quá trình khử khoáng cho nước. 2. Diệt khuẩn cho nước (Thông thường sử dụng đèn cực tím là đơn giản và hiệu XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐỐI VỚI NGÀNH Y DƯỢC GVHD:Đặng Xuân Hiển Trang: 5 quả nhất) Có nhiều phương pháp khử khoáng trong nước (Trao đổi ion, thẩm thấu nguợc RO và cất nước). Tùy B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH NGUYN HU TUN TRUYN DN LI SUT BN L VIT NAM: CC THAY I CU TRC V HNH VI CA NGN HNG THNG MI LUN N TIN S KINH T TP.H CH MINH THNG 12 NM 2016 B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T THNH PH H CH MINH NGUYN HU TUN TRUYN DN LI SUT BN L VIT NAM: CC THAY I CU TRC V HNH VI CA NGN HNG THNG MI LUN N TIN S KINH T CHUYấN NGNH: Ti chớnh Ngõn hng M S: 62340201 NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGUYN TH NGC TRANG TP H CH MINH THNG 12 NM 2016 LI CM N Em xin chõn thnh gi li cm n n Cụ Nguyn Th Ngc Trang tn tỡnh hng dn nghiờn cu Em xin cm n Thy Trn Ngc Th, Thy V Vit Quóng, Thy Nguyn Khc Quc Bo, Thy Hong Trung Nam v cỏc quý Thy Cụ ó cú cỏc ý kin phn bin, ch dn quý bỏu v kin thc kinh t lng v gúp ý hon thin ni dung Lun ỏn Em xin cm n cỏc Anh Ch Em ng nghip v gia ỡnh ó h tr em hon thnh bi nghiờn cu ny LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun ỏn Tin s Truyn dn lói sut bỏn l Vit Nam: cỏc thay i cu trỳc v hnh vi ca ngõn hng thng mi chớnh tụi nghiờn cu v thc hin di s giỳp ca nhng Thy Cụ m tụi ó cm n Cỏc thụng tin, s liu c s dng Lun ỏn l trung thc v cú ngun ỏng tin cy Nghiờn cu sinh Nguyn Hu Tun Khúa 2012 i hc Kinh t TP H Chớ Minh MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MC BNG DANH MC HèNH 10 TểM TT 11 PHN M U 12 C S Lí THUYT V TRUYN DN CHNH SCH TIN T 22 1.1 Kờnh truyn dn CSTT v vai trũ lói sut bỏn l truyn dn CSTT 22 1.1.1 Kờnh truyn dn chớnh sỏch tin t 22 1.1.2 Truyn dn lói sut chớnh sỏch vo lói sut bỏn l 25 1.1.3 Truyn dn lói sut bỏn l phn nh hiu lc chớnh sỏch tin t 29 1.2 Cỏc yu t nh hng n hiu lc truyn dn chớnh sỏch tin t 30 1.2.1 Hnh vi iu chnh cng nhc lói sut bỏn l 30 1.2.2 Hnh vi iu chnh bt cõn xng lói sut bỏn l 33 1.2.3 nh hng ca minh bch chớnh sỏch tin t, ụ la húa 36 1.2.4 Hnh vi thit lp lói cn biờn ca NHTM 42 1.2.4.1 Mụ hỡnh lý thuyt v hnh vi thit lp lói cn biờn 44 1.2.4.2 Cỏc yu t bờn ngoi mụ hỡnh lý thuyt 51 1.3 Cỏc nghiờn cu truyn dn chớnh sỏch tin t gn õy 53 1.3.1 Cỏc nghiờn cu quc t 53 1.3.2 Cỏc nghiờn cu nc 57 CHNH SCH TIN T V H THNG NHTM VIT NAM 64 2.1 Khung phỏp lý chớnh sỏch tin t 64 2.2 Minh bch chớnh sỏch tin t, kỡm hóm ti chớnh v ụ la húa 66 2.3 Hot ng h thng ngõn hng thng mi Vit Nam 73 2.3.1 Quy mụ ngnh ngõn hng 73 2.3.2 Hiu qu hot ng ca ngnh ngõn hng 75 2.3.3 Sc mnh th trng ca cỏc NHTM Vit Nam 77 2.3.4 Hot ng kinh doanh phi truyn thng h thng NHTM Vit Nam 80 PHNG PHP NGHIấN CU V D LIU 86 3.1 Chui thi gian khụng dng v ng liờn kt 86 3.2 c lng truyn dn lói sut bỏn l v hnh vi iu chnh lói sut bỏn l 88 3.2.1 c lng cõn bng di hn truyn dn lói sut bỏn l 88 3.2.2 c lng cõn bng ngn hn v hnh vi iu chnh lói sut bỏn l ca NHTM 92 3.2.3 Mụ hỡnh cu trỳc- nh hng ca minh bch CSTT v ụ la húa 94 3.3 ng dng mụ hỡnh d liu bng nghiờn cu hnh vi thit lp lói cn biờn 99 3.4 D liu nghiờn cu 114 KT QU PHN TCH THC NGHIM 119 4.1 Hiu lc truyn dn lói sut bỏn l v hnh vi iu chnh lói sut bỏn l 119 4.1.1 Kim nh nghim n v v ng liờn kt 119 4.1.2 Kt qu cõn bng di hn 120 4.1.3 Tỏc ng ca minh bch chớnh sỏch tin t v ụ la húa 123 4.1.3.1 Thay i cu trỳc: Minh bch chớnh sỏch tin t 123 4.1.3.2 ụ la húa v truyn dn lói sut bỏn l 127 4.1.4 Kt qu c lng cõn bng ngn hn v tc iu chnh lói sut bỏn l .129 4.1.5 Hnh vi iu chnh lói sut l bt cõn xng 131 4.2 Cỏc yu t quyt nh lói cn biờn tỏc ng n iu chnh lói sut bỏn l 134 4.2.1 Kt qu mụ hỡnh d liu bng vi c lng Fixed effect 134 4.2.2 Kt qu mụ hỡnh d liu bng ng .139 4.3 Cỏc mụ hỡnh kim chng (Robustness checks) 146 4.3.1 Truyn dn lói sut bỏn l tip cn t mụ hỡnh VAR .146 4.3.2 Mụ hỡnh kim chng hnh vi thit lp lói cn biờn 153 KT LUN V CC HM í CHNH SCH 159 5.1 Cỏc kt lun  182 of 182      View on SlideShare Like this slideshow? Why not share! Share Email   ... ưu tiên chọn ưu tiên cao Thứ hai, điều ki ện kinh tế xã h ội thay đổi, khoảng cách vùng mi ền rút ngắn lại, đó, thay cộng điểm ưu tiên khu vực chênh lệch 0,5 điể ển khác học bạ để trường kiểm... v y, việc y u c ầu h ọ trường phải quay tr địa phương làm việc "vi ph ạm nhân quy ền" Ông Nguy ễn Cảnh Phú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Vinh, nêu đề xu ất: Thứ nhất, m ột em có nhiều điểm ưu tiên. ..Trong đó, ông Đỗ Quy ết, Giám đốc Học viện Quân y, l ại cho theo chủ trương Nhà nước vùng cộng điểm ưu tiên nơi có điều ki ện khó khăn cu ộc sống h ọc tập Do đó, việc cộng điểm m ột "ân hu ệ"
- Xem thêm -

Xem thêm: Năm 2018, thay đổi điểm cộng ưu tiên đối với trường Y dược?, Năm 2018, thay đổi điểm cộng ưu tiên đối với trường Y dược?, Năm 2018, thay đổi điểm cộng ưu tiên đối với trường Y dược?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay