Phân tích tình hình Huy động vốn tại NH Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ

80 22 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:20

Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần ThơTài liệu là luận văn hoàn chỉnh, các bạn có thể tham khảo để phục vụ cho việc học tập đucợ tốt hơn và có thể giúp cho việc làm luận văn được nhanh và chính xác hơn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ TRẦN MỸ TIÊN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Tài – Ngân hàng Mã số ngành: 52340201 08-2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ TRẦN MỸ TIÊN MSSV: B1202347 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số ngành: 52340201 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ThS ĐÀM THỊ PHONG BA 08-2015 LỜI CẢM TẠ Trước tiên, cho em gửi lời cảm ơn đến tất quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt thầy cô khoa Kinh tế - người quan tâm, giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập, rèn luyện trường Em xin chân thành gửi lời biết ơn sâu sắc đến cô Đàm Thị Phong Ba tận tình hướng dẫn, bảo, giúp em định hướng đề tài từ buổi đầu, nhắc nhở, sửa chữa sai sót, khuyết điểm em suốt trình thực để em hoàn thành luận văn Cảm ơn ban lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Cần Thơ nơi em thực tập nghiên cứu luận văn hướng dẫn tạo điều kiện để em tiếp xúc với vấn đề nghiên cứu ngân hàng Đặc biệt, em xin cảm ơn anh chị làm việc ngân hàng nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập viết bài, cung cấp cho em thông tin số liệu cần thiết để em hoàn thành tốt luận văn Cần Thơ, ngày tháng năm 2015 Người thực Trần Mỹ Tiên i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày tháng năm 2015 Người thực Trần Mỹ Tiên ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày tháng năm 2015 Thủ trưởng đơn vị iii MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Lược khảo tài liệu Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Nguồn vốn ngân hàng thương mại 2.1.3 Hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 2.1.4 Một số tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn 2.1.5 Các loại rủi ro có liên quan đến huy động vốn 2.2 Phương pháp nghiên cứu 10 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 11 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ 13 3.1 Lịch sử hình thành NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ 13 3.2 Cơ cấu tổ chức 14 3.2.1 Sơ đồ cấu tổ chức 14 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 14 3.3 Hoạt động kinh doanh 19 3.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 19 iv 3.4.1 Thu nhập 21 3.4.2 Chi phí 22 3.4.3 Lợi nhuận 23 3.5 Thuận lợi, khó khăn định hướng phát triển NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ 24 3.5.1 Thuận lợi 24 3.5.2 Khó khăn 25 3.5.3 Định hướng phát triển 25 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ 27 4.1 Khái quát cấu nguồn vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 27 4.1.1 Vốn huy động 29 4.1.2 Vốn điều chuyển 30 4.1.3 Vốn quỹ khác 31 4.2 Phân tích tình hình huy động vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 32 4.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo loại tiền tệ 32 4.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn theo kỳ hạn 36 4.2.3 Phân tích tình hình huy động vốn theo thành phần kinh tế 41 4.3 Phân tích số tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 45 4.3.1 Tổng vốn huy động/Tổng nguồn vốn 47 4.3.2 Tổng dư nợ/Tổng vốn huy động 48 4.3.3 Tỷ lệ phần trăm loại tiền gửi 49 4.3.4 Tổng chi phí huy động/Tổng vốn huy động 51 4.3.5 Vòng quay vốn huy động 53 4.4 Phân tích số rủi ro có liên quan đến huy động vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 54 4.4.1 Rủi ro khoản 54 4.4.2 Rủi ro lãi suất 57 v Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ 59 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 59 5.1.1 Những vấn đề tồn 58 5.1.2 Nguyên nhân 58 5.2 Một số giải pháp nâng cao khả huy động vốn cho NHNN & PTNT chi nhánh Cần Thơ 60 5.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng theo hệ thống chuyên nghiệp, mô hình đại 60 5.2.2 Tăng cường công tác marketing bán chéo sản phẩm 62 5.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi cho nhóm khách hàng cá nhân 63 5.2.4 Xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng 64 5.2.5 Điều chỉnh mức lãi suất hợp lý 65 5.2.6 Đảm bảo tỉ lệ cân đối nguồn vốn tài sản 65 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 6.1 Kết luận 66 6.2 Kiến nghị 67 6.2.1 Đối với NHNN 67 6.2.2 Đối với Hội sở NHNo & PTNT 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 20 Bảng 4.1 Cơ cấu nguồn vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2012-2014 28 Bảng 4.2 Cơ cấu nguồn vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ tháng đầu năm 2014 tháng đầu năm 2015 29 Bảng 4.3 Nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2012-2014 33 Bảng 4.4 Nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ tháng đầu năm 2014 tháng đầu năm 2015 34 Bảng 4.5 Nguồn vốn huy động theo kỳ hạn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2012-2014 37 Bảng 4.6 Nguồn vốn theo kỳ hạn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ tháng đầu năm 2014 tháng đầu năm 2015 38 Bảng 4.7 Nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2012-2014 42 Bảng 4.8 Nguồn vốn huy động theo thành phần kinh tế NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ tháng đầu năm 2014 tháng đầu năm 2015 43 Bảng 4.9 Một số tiêu đánh giá kết hoạt động huy động vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 46 Bảng 4.10 Vòng quay vốn huy động NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 53 Bảng 4.11 Một số tiêu đánh giá loại rủi ro có liên quan đến hoạt động huy động vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 56 vii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức NHNo & PTNN chi nhánh Cần Thơ 14 Hình 4.1 Biểu đồ lạm phát nước ta giai đoạn 2011-2014 48 Hình 4.2 Tỷ trọng % loại tiền gửi NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ giai đoạn từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 50 Hình 4.3 Lãi suất trần theo quy định NHNN giai đoạn 2012-2014 52 Hình 4.4 Hệ số trạng thái ngân quỹ hệ số lực NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 55 Hình 4.5 Hệ số nhạy cảm lãi suất khe hở nhạy cảm lãi suất NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 57 viii Triệu đồng 9.000.000 90% 8.000.000 80% 7.000.000 70% 6.000.000 60% 5.000.000 50% 4.000.000 40% 3.000.000 30% 2.000.000 20% 1.000.000 10% 0% 2012 Dư nợ 2013 Tổng tài sản 2014 6T ĐN 2014 Hệ số trạng thái ngân quỹ 6T ĐN 2015 Hệ số lực Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ Hình 4.4 Hệ số trạng thái ngân quỹ hệ số lực NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 Trái với hệ số ngân quỹ, hệ số lực tính tỷ trọng dư nợ tổng tài sản Tỷ số cho biết mức độ phân bổ tài sản ngân hàng vào loại tài sản có tính khoản thấp Tỷ số cao hoạt động cho vay khách hàng phát triển mạnh lại kéo theo vấn đề khoản Dựa hình 4.4, tỷ lệ chi nhánh động quanh mức 80%, thấy ngân hàng tận dụng tối đa vốn huy động vay Từ trước đến NHTM Việt Nam chủ yếu hoạt động mạnh lĩnh vực tín dụng Đặc biệt thực theo chủ trương cho vay tam nông theo yêu cầu Chính phủ hoạt động Agribank mạnh Tuy nhiên, theo chuyên gia ngân hàng hệ số nên mức tầm 30 - 40% phải kiểm soát tốt không rơi vào tình trạng khoản Vì vậy, mức độ khoản ngân hàng chưa tốt 55 Bảng 4.11: Một số tiêu đánh giá loại rủi ro có liên quan đến hoạt động huy động vốn NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 Đơn vị tính Chỉ tiêu Tiền mặt quỹ Tiền gửi tổ chức tín dụng Vốn điều chuyển Tổng vốn huy động Cho vay ngắn hạn Tiền gửi ngắn hạn Tiền gửi toán Dư nợ Tổng tài sản 10 Hệ số trạng thái ngân quỹ (10) = [(1) + (2)]/(9) 11 Hệ số lực (11) = (8)/(9) 12 Tài sản NCLS (12) = (2) + (5) 13 Nguồn vốn NCLS (13) = (3) + (6) + (7) 14 Hệ số NCLS (14) = (12)/(13) 15 Khe hở NCLS (GAP) (15) = (12) – (13) 2012 37.378 2.300.511 2.913.729 3.620.228 1.909.473 375.290 5.041.227 6.280.345 0,60 80,27 3.620.228 4.585.274 0,79 (965.046) Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng % % Triệu đồng Triệu đồng Lần Triệu đồng Năm 2013 53.089 2.368.160 3.692.941 4.138.827 1.906.153 436.328 5.870.099 7.133.015 0,74 82,29 4.138.827 4.710.641 0,88 (571.814) Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ Chú thích: NCLS: Nhạy cảm lãi suất 56 2014 68.497 2.096.984 4.238.388 4.295.903 1.872.715 630.092 6.111.404 7.631.333 0,90 80,08 4.295.903 4.599.791 0,93 (303.888) tháng đầu năm 2014 2015 80.021 96.004 0 2.452.653 2.662.877 4.030.587 4.240.576 4.467.238 4.816.775 2.171.981 1.789.579 575.342 670.769 6.256.475 6.677.663 7.219.575 7.716.039 1,11 1,24 86,66 86,54 4.467.238 4.816.775 5.199.976 5.123.225 0,86 0,94 (732.738) (306.450) 4.4.2 Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất rủi ro phát sinh có biến động chênh lệch lãi suất lãi suất cho vay ngân hàng với lãi suất phải trả cho việc vay, dẫn đến làm giảm thu nhập ngân hàng Rủi ro hậu thay đổi lãi suất Trong kinh tế, lãi suất yếu tố nhạy cảm biến động kinh tế; nữa, công cụ việc thực sách tài tiền tệ Chính phủ Vì vậy, rủi ro lãi suất rủi ro xuất thường xuyên hoạt động kinh doanh ngân hàng 6.000.000 1,00 0,90 5.000.000 0,80 4.000.000 0,70 Triệu đồng 3.000.000 0,60 2.000.000 0,50 0,40 1.000.000 0,30 0,20 -1.000.000 2012 2013 2014 6T ĐN 2014 6T ĐN 2015 -2.000.000 Tài sản NCLS 0,10 0,00 Nguồn vốn NCLS Khe hở NCLS Hệ số NCLS Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ Hình 4.5 Hệ số nhạy cảm lãi suất khe hở nhạy cảm lãi suất NHNo & PTNT chi nhánh Cần Thơ từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 Do không cân xứng kỳ hạn tài sản nguồn vốn ngân hàng, nên giá trị tài sản nhạy cảm nguồn vốn nhạy cảm năm tháng đầu năm không nhau, điều chứng tỏ chi nhánh phải đối mặt với rủi ro lãi suất Từ giá trị tài sản NCLS nguồn vốn NCLS ta tìm hệ số nhạy cảm lãi suất, khe hở nhạy cảm lãi suất (GAP) dễ dàng xác định trạng thái rủi ro mức độ ảnh hưởng đến thu nhập ngân hàng 57 Dựa vào hình 4.5, ta thấy hệ số nhạy cảm lãi suất (hệ số rủi ro lãi suất) từ năm 2012-2014 dao động tương đối ổn định từ 0,79 (79%) đến 0,93 (93%) Năm 2012 năm khó khăn ngành ngân hàng từ việc rót tiền vào lĩnh vực nhiều rủi ro khiến nợ xấu cao chót vót, sách quảng lý vàng NHNN gây rối loạn thị trường, kế hoạch tái cấu số ngân hàng bị phá sản đến 8/2012 gặp phải cú sốc nặng nề từ ACB Còn Agribank năm ghế Tổng giám đốc bị bỏ trống, nhiều cán bị khởi tố, điều tra mà sai phạm số hoạt động Tất làm cho nhu cầu vay vốn, vốn huy động biến động mạnh ảnh hưởng đến tài sản nguồn vốn ngân hàng, đó, rủi ro lãi suất lúc chi nhánh cao so với năm 2013 2014 với hệ số đạt mức 0,79 Diễn biến kinh tế thị trường ổn định sách, giải pháp siết chặt nên năm 2013, hệ số tăng lên 0,88, năm 2014 tỷ số nhạy cảm lãi suất (0,93) tiệm cận với tỷ số lý tưởng gần 1, từ năm ngân hàng có rủi ro lãi suất tháng đầu năm hệ số gần đạt mức 0,94 so với kỳ năm 2014 0,86 Tuy nhiên, hệ số bé nên thu nhập ngân hàng giảm lãi suất tăng thu nhập cao lãi suất giảm Kết hợp quan sát thêm độ lệch nhạy cảm lãi suất GAP, ta thấy GAP < từ năm 2012 đến tháng đầu năm 2015 Vì vậy, ngân hàng đối mặt với nhiều rủi ro lãi suất tăng lên Muốn xóa bỏ độ lệch này, chi nhánh cần chuyển phần tài sản dài hạn sang ngắn hạn chuyển phần nguồn vốn ngắn hạn sang dài hạn Ngoài ra, Agribank chi nhánh Cần Thơ cần chủ động dự báo lãi suất để hạn chế rủi ro tốt nhanh chóng thay đổi cấu trúc vốn – tài sản lãi suất thị trường có xu hướng tăng Cùng với việc đánh giá, lượng hóa RRLS ngân hàng cần phải nắm vững kỹ thuật phòng chống RRLS nghiệp vụ kỳ hạn, hoán đổi, tương lai… 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 5.1.1 Những vấn đề tồn Qua phân tích ta thấy, nguồn vốn huy động ngân hàng tăng lên nguồn vốn tăng chưa đủ mạnh, tỷ trọng chưa đạt mức an toàn 7080%, tỷ lệ dư nợ có giảm cao, vòng quay vốn huy động nhỏ Những tỷ số cho thấy ngân hàng gặp nhiều khó khăn công tác huy động vốn Huy động vốn không mang lại lợi nhuận trực tiếp lại nghiệp vụ thiếu bất khì NHTM Từ việc chủ động kinh doanh đến việc định lực cạnh tranh, quy mô hoạt động, vốn huy động giúp ngân hàng nâng cao vị Do ngân hàng cần có biện pháp tích cực để thực tốt nghiệp vụ Nguồn vốn có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao tổng vốn huy động, dấu hiệu tốt nguồn vốn có tính bền vững lâu dài, giúp ngân hàng có đủ vốn đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn khách hàng Trong đó, nguồn vốn có kỳ hạn ngắn nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn, lãi suất thấp so với vốn trung dài hạn có xu hướng giảm dần qua năm Từ bảng tổng hợp, phân tích hệ số rủi ro khoản rủi ro lãi suất công tác huy động vốn, ta thấy ngân hàng chưa quản lý tốt mức độ khoản cho ngân hàng mà hệ số lực tăng cao hệ số trạng thái ngân quỹ lại thấp Về rủi ro lãi suất ngân hàng có mức quản lý tốt thông qua việc hệ số nhạy cảm lãi suất tăng dần đến mức lý tưởng gần 1, nhiên bé nên thu nhập ngân hàng nhiều bị ảnh hưởng Các rủi ro khiến ngân hàng sụt giảm lợi nhuận, chí rơi vào nguy phá sản Chính vậy, ngân hàng cần quản lý tốt rủi ro 5.2.2 Nguyên nhân Chi nhánh chủ yếu huy động vốn hình thức truyền thống điều chỉnh lãi suất chương trình khuyến mãi, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi dừng lại chỗ chia khách hàng thành hai loại: khách hàng tổ chức (kể doanh nghiệp) khách hàng cá nhân chưa đáp ứng hết nhu cầu đa dạng khách hàng Bên cạnh đó, cạnh tranh gay gắt ngân 59 hàng địa bàn, dịch vụ, công nghệ ngân hàng chưa nâng cao, công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm thiếu tính liên kết… ảnh hưởng nhiều đến công tác huy động ngân hàng Trong năm qua, Agribank đứng đầu việc giảm lãi suất kỳ hạn ngắn, chương trình khuyến chủ yếu tập trung kỳ hạn dài Vì vốn trung dài hạn tăng vốn ngắn hạn lại giảm Bắt đầu từ năm 2010 đến nay, Agribank chi nhánh Cần Thơ phải thực theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP Chính phủ việc hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn nông dân, đồng thời, thực số giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng khu vực như: Giảm lãi suất, đơn giản thủ tục cho vay; triển khai gói sản phẩm ưu đãi lãi suất lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Nên nhu cầu vay vốn người dân tăng cao, ngân hàng tập trung vốn vào cho vay ngày nhiều hơn, từ dễ khiến ngân hàng rơi vào tính trạng khoản Do không cân nguồn vốn tài sản dễ dẫn đến rủi ro lãi suất, để đánh giá rủi ro này, ta thường dùng khe hở nhạy cảm lãi suất Khe hở nhạy cảm lãi suất hiệu tài sản nguồn vốn nhạy cảm lãi suất, mà tài sản nguồn vốn nhạy cảm thường có số dư nhanh chóng chuyển sang lãi suất lãi suất thay đổi Ngoài ra, nguyên nhân xuất phát từ việc thay đổi lãi suất thị trường khác với dự kiến ngân hàng 5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CHO NHNo & PTNT CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng theo hệ thống chuyên nghiệp, mô hình đại Nhìn chung, ngân hàng chủ yếu huy động vốn cách truyền thống điều chỉnh lãi suất huy động chương trình khuyến mà ngân hàng khác triển khai nên không tạo nên sức mạnh cạnh tranh so với ngân hàng khác Kinh doanh ngân hàng hoạt động nhạy cảm nên muốn phát triển bền vững cần có đa dạng khác biệt Vì ngân hàng nên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ theo hệ thống chuyên nghiệp mô hình đại, có dịch vụ tốt, chất lượng, khách hàng chủ động đến thực giao dịch, gửi tiền, từ làm tăng nguồn vốn huy động Để cạnh tranh môi trường khắt nghiệt ngày nay, ngân hàng nước có ngân hàng nước ngoài, đặc biệt ngân hàng nước với hệ thống ngân hàng đại làm cho yếu tố cạnh 60 tranh trở nên khó khăn hết Do đó, đòi hỏi ngân hàng nước phải nâng cao chất lượng dịch vụ để bắt kịp với ngân hàng Muốn vậy, trước hết cần phải tăng cường triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 kết hợp xây dựng quy trình làm việc chuyên nghiệp theo 5S móng để đảm bảo tính ổn định chất lượng dịch vụ 5S công cụ cải tiến có nguồn gốc từ Nhật Bản, tên gọi 5S xuất phát từ chữ tiếng Nhật: Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Sheiketsu (Săn sóc) Shitsuke (Sẵn sàng) Thông qua việc tạo lập môi trường làm việc khoa học, ngăn nắp, 5S giúp làm giảm thời gian tìm kiếm đồ vật, văn bản, rút ngắn thời gian giải công việc, trình cung ứng dịch vụ cho khách hàng Ngoài có mô hình Lean Sigma, mô hình dùng để loại bỏ hoạt động không tạo giá trị cho khách hàng, loại bỏ sai lỗi lãng phí, đảm bảo ổn định cho trình để thỏa mãn tốt yêu cầu khách hàng Lean Sigma bao gồm giai đoạn: Define (Xác định), Measure (Đo lường), Analysis (Phân tích), Improve (Cải tiến) cuối Control (Kiểm soát) Đây mô hình áp dụng với dự án cải tiến “Quy trình gửi tiết kiệm” chi nhánh, phòng giao dịch Nếu áp dụng quy trình thời gian giao dịch trung bình tiết kiệm 32% so với cải tiến trước, từ ta thấy thời gian chờ đợi khách hàng giảm mà tăng cường hài lòng thỏa mãn khách hàng tới ngân hàng giao dịch, từ nâng cao sức cạnh tranh hình ảnh thương hiệu Phát triển chất lượng dịch vụ thẻ ATM nên ưu tiên hàng đầu Thứ nhất, chi nhánh có ưu việc phát hành thẻ cho người dân, đặc biệt từ trường đại học Cần Thơ ủy quyền cho chi nhánh thu tiền học phí chi trả học bổng cho sinh viên, hầu hết sinh viên có thẻ ATM Agribank Thứ hai, chi nhánh huy động nguồn tiền lớn từ trường mà hưởng lợi ích mà ngân hàng khác quảng bá hình ảnh thương hiệu Agribank cho đối tượng tiềm năng: sinh viên Trước hết, ngân hàng cần xây dựng nhiều máy rút tiền khu vực đòi hỏi tốc độ rút tiền phải nhanh Hơn nữa, việc rút, gửi tiền cần cải tiến thêm việc đổi ngoại tệ sang tiền đồng Việt Nam, truy vấn thông tin qua máy tự động, gọi điện đến Trung tâm dịch vụ khách hàng 24/7 giao dịch trực tuyến với ngân hàng Có thể thấy, kết hợp thêm tiện ích trên, khách hàng thực gần toàn giao dịch với ngân hàng thông qua hệ thống tự động mà không bị giới hạn không gian thời gian Hợp tác với cửa hàng, siêu thị, spa, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm lớn chấp 61 nhận toán qua thẻ, phần giúp giảm tối đa lượng tiền mặt lưu thông theo khuyến khích NHNN, mặt khác, tạo tiện lợi cho khách hàng 5.2.2 Tăng cường công tác marketing bán chéo sản phẩm Marketing hoạt động thiếu doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nào, đường để rút ngắn khoảng cách thương hiệu với khách hàng thúc đẩy doanh số bán hàng doanh nghiệp Với thời đại cạnh tranh khốc liệt ngày nay, tâm lý người tiêu dùng dễ bị tác động phức tạp đòi hỏi ngân hàng cần đẩy mạnh đổi hình thức marketing, chẳng hạn gia tăng bán chéo sản phẩm Ngoài marketing truyền thống theo hình thức truyền miệng, tức thông qua bạn bè, người thân, nhân viên bán hàng ngày với xu bán chéo sản phẩm trở nên dần phổ biến Bán chéo sản phẩm hoạt động thuyết phục khách hàng mua thêm sản phẩm sử dụng thêm dịch vụ liên quan tới sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng sử dụng muốn mua Sản phẩm ngân hàng sản phẩm tài chính, thế, bán chéo hoạt động ngân hàng đa dạng Tuy nhiên, nay, bán chéo sản phẩm ngân hàng công ty bảo hiểm nhiều nhất, chẳng hạn Agribank với công ty bảo hiểm ABIC chi nhánh Cần Thơ Ngoài ra, ngân hàng nên mở rộng bán chéo với công ty địa ốc thông qua kết hợp nhóm sản phẩm cho vay bất động sản ngân hàng với nhóm sản phẩm nhà ở, đất nền, hộ dự án Với nhà cung cấp sản phẩm tiêu dùng: xe máy, tủ lạnh, máy giặt… thông qua hoạt động bán hàng trả góp Bán chéo sản phẩm ngân hàng với công ty cung ứng dịch vụ: dịch vụ du học, dịch vụ viễn thông Cũng giống mối quan hệ liên kết bán chéo sản phẩm ngân hàng bảo hiểm, việc hợp tác ngân hàng với công ty, đơn vị cung cấp khác tạo nên gói sản phẩm dịch vụ thỏa mãn đối tượng khách hàng mục tiêu bên, có lợi cho thành viên tham gia Trong quan hệ hợp tác đó, ngân hàng đóng vai trò người cung cấp dịch vụ tài chính, đối tác thực phân phối sản phẩm họ Có thể nói, hình thức đôi bên có lợi thu hút không ích nguồn vốn cho ngân hàng Không thể không nhắc tới sức mạnh vũ bão Internet marketing, vừa nhanh vừa đại lại hiệu Đa số thời buổi công nghệ thông tin ngày này, gần tất người dân lứa tuổi sử dụng điện thoại di động, laptop, máy tính bảng để truy cập internet Theo số liệu thống kê trang web “We are social”, tính đến tháng 01/01/2015, Việt Nam có 39,8 62 triệu người dùng internet, chiếm 44% dân số Việt Nam lượng người dùng internet tăng nhanh Chính chi nhánh nên tận dụng để mở website riêng cho Thông qua đó, ngân hàng đưa sản phẩm, dịch vụ thông tin kiện, chương trình khuyến mại cho khách hàng tham khảo, đồng thời cung cấp cho khách hàng hồ sơ, biểu mẫu website thay khách hàng phải tận quầy giao dịch để lấy Ngoài nên có nhân viên online trực tiếp để sẵn sàng trả lời câu hỏi, thắc mắc hay tư vấn cho khách hàng Hằng tháng nên gửi email cho khách hàng để nhắc nhở, giới thiệu, quảng bá sản phẩm Như vậy, marketing online vừa giảm bớt chi phí lại vừa quảng bá thêm cho khách hàng hình ảnh ngân hàng, lại vừa vô có tiềm phát triển, nhánh cần trọng đầu tư cho khoản mục 5.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi cho nhóm khách hàng cá nhân Khách hàng gửi tiền ngân hàng có nhiều tầng lớp khác nhu cầu họ đa dạng Qua năm 2012-2014 tháng đầu năm 2015, nhu cầu gửi tiền tầng lớp tăng, đặc biệt nhóm khách hàng cá nhân (tầng lớp dân cư) Tuy nhiên, ngân hàng chưa đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi cho nhóm khách hàng đầy tiềm Trước hết, ngân hàng cần chia nhóm khách hàng theo nhóm đặc thù, sau thiết kế sản phẩm tiền gửi có nét đặc thù dành riêng cho nhóm Cụ thể, ngân hàng cần chia khách hàng cá nhân thành nhóm sau: học sinh trung học, sinh viên đại học, nhân viên bắt đầu làm, nhân viên làm việc lâu năm người hưu trí giống cách làm ngân hàng Quốc gia New Zeland Mỗi nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn khác nhau, chẳng hạn học sinh trung học sinh viên có nhu cầu gửi tiền mục đích an toàn sinh lợi học sinh trung học gửi tiền để thực nhu cầu mua hàng hóa hay rút tiền sinh viên dùng để đóng học phí số dư tiền gửi lớn học sinh trung học Nhân viên bắt đầu làm nhân viên lâu năm mở tài khoản để nhận tiền lương chuyển khoản chi trả cho khoản nợ, nhân viên lâu năm có lượng tiền gửi nhiều bắt đầu sử dụng sản phẩm tín dụng mua nhà, mua xe… Người hưu trí gửi để có thu nhập ổn định theo định kỳ hàng tuần hàng tháng, bổ sung thêm thu nhập hưu trí để trì mức sống cao lúc làm Thấy người có nhu cầu khác vậy, ngân hàng quốc gia New Zeland thiết kế sản phẩm riêng cho đối tượng, từ làm đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi Agribank chi nhánh Cần Thơ áp dụng theo hình thức thu hút người gửi tiền mà thể tính độc đáo, khác biệt kinh doanh, yếu tố quan trọng mà người kinh doanh cần có 63 Tuy nhiên chi nhánh cần quan tâm đến thành phần tổ chức kinh tế thành phần khác cách tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ toán như: triển khai toàn diện dịch vụ thu hộ, chi hộ để gia tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn; mở rộng mối quan hệ với doanh nghiệp cách tặng quà kỷ niệm thành lập, lễ Tết Còn với trường đại học Cần Thơ, chi nhánh cung cấp nhiều thẻ ATM cho sinh viên nên việc giảm chi phí cho sinh viên rút tiền lợi thế, đơn cử Vietinbank, ngân hàng áp dụng mức phí đồng cho giao dịch rút tiền ATM với mức từ 500.000 đồng trở xuống Ngân hàng nên mở thêm quầy toán tiền học phí sinh viên nộp tiền Ưu cho sinh viên cho trường mối quan hệ trở nên bền vững thành phần khác 5.2.4 Xây dựng hình ảnh thương hiệu ngân hàng Một ngân hàng thương mại có hình ảnh tốt thương hiệu mạnh mang lại niềm tin cho khách hàng khiến họ không ngần ngại định gửi tiền Khi nhắc tới ngân hàng ngân hàng bảo mật giới, người ta liền nghĩ đến ngân hàng lớn Thụy Sĩ, nơi nơi lưu trữ tài khoản khổng lồ nhà tài phiệt giới Không tiếng việc bảo mật thông tin khách hàng mà họ xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhân viên thành thạo tiếng Anh ba thứ tiếng ngôn ngữ Thụy Sĩ gồm tiếng Đức, tiếng Pháp tiếng Italia Qua đó, ta thấy yếu tố để thu hút tiền gửi hình ảnh thương hiệu ngân hàng Hình ảnh thương hiệu giá trị vô hình lại mang lợi ích hữu hình to lớn Agribank Cần Thơ quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh việc trợ cấp tiền học bổng cho sinh viên nghèo, hỗ trợ cho nông dân Tuy nhiên, chi nhánh cần tăng cường hoạt động tài trợ cho thi, hay có riêng đội bóng chuyền cho ngân hàng mình, giống Vietinbank Ngoài ra, phong cách làm việc chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên cần trọng, nhân viên mặt ngân hàng Nhân viên lịch sự, thân thiện, nhiệt tình, kiên nhẫn, sẵn sàng tư vấn khách hàng cần giúp níu kéo khách hàng cũ mà tìm thêm khách hàng Do đó, chi nhánh cần tăng cường huấn luyện độ ngũ nhân viên Xây dựng hình ảnh mặt từ ngân hàng đến hoạt động lợi ích cộng đồng công sang thêm lĩnh vực thể thao nữa, nói cách phần quảng bá thương hiệu cho ngân hàng 64 mắt khách hàng ngân hàng đáng tin cậy, với khách hàng 5.2.5 Điều chỉnh mức lãi suất hợp lý Thông thường nhiều ngân hàng tập trung tăng vốn trung dài hạn chi nhánh, nguồn vốn tăng dần lên ngân hàng có sách khuyến phù hợp Tuy nhiên mà ngân hàng chủ quan, tương lai cần trì phát triển mạnh nguồn vốn Còn tiền gửi ngắn hạn, sách thưởng, ưu đãi nhiều, bên cạnh đó, phận khách hàng cho gửi ngắn hạn lãi suất không cao cần tiền gấp đợi lâu để chờ đến ngày đáo hạn, tính khoản cao nên phù hợp với người có nhu cầu sử dụng tiền đột xuất hay chuyển tiền ngân hàng khác có dịch vụ tốt Agribank chi nhánh Cần Thơ lượng tiền chiếm tỷ trọng lớn ngày giảm, chủ yếu lãi suất theo bình thường loại thấp so với trung dài hạn, mà ngân hàng lại giảm Do đó, người gửi tiền khoản mục chạy sang ngân hàng khác với lãi suất cao hơn, để giữ chân họ, chi nhánh cần điều chỉnh mức lãi suất cách hợp lý Ngoài để thu hút nguồn vốn này, ngân hàng nên phát hành chứng tiền gửi ngắn hạn có dự thưởng Với quy định sử dụng 60% vốn ngắn hạn vay trung dài NHNN theo Thông tư 36/2014/TTNHNN nguồn vốn ngắn hạn tăng thêm lợi cho ngân hàng Nếu ba nguồn vốn ngắn trung dài hạn tăng lên tạo sức mạnh thêm cho nguồn vốn huy động có kỳ hạn, tăng tính ổn định bền vững cho ngân hàng 5.2.6 Đảm bảo tỉ lệ cân đối nguồn vốn tài sản Ngân hàng cần đảm bảo tỉ lệ cân đối nguồn vốn tài sản Vì cân đối nguồn vốn huy động sử dụng vốn dễ dàng dẫn đến rủi ro khoản rủi ro lãi suất Khi có nguồn vốn khả dụng tương đối lớn, tạm thời chưa dùng đến, thay cho khách hàng thông thường vay, ngân hàng nên cho vay thị trường liên ngân hàng nhằm tìm kiếm mức chênh lệch lãi suất cao Từ tạo thêm thu nhập nhằm đảm bảo đủ mức khoản cho ngân hàng Mặt khác, tỷ lệ cân thu lãi từ danh mục tài sản chi phí trả lãi cho khoản nợ thay đổi tỷ lệ, cho dù lãi suất thay đổi ngân hàng tránh rủi ro lãi suất Bên cạnh đó, ngân hàng nên tăng cường công tác dự báo biến động lãi suất nhằm đưa sách, biện pháp thích hợp để phòng tránh hạn chế tối đa rủi ro lãi suất 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Qua phân tích đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giai đoạn 2012-2014 tháng đầu năm 2015 cho thấy công tác huy động vốn chi nhánh khá, chưa chiếm tỷ trọng đạt mức 70-80% nguồn vốn tăng dần qua năm, tiền gửi nội tệ chiếm ưu tuyệt đối, ngoại tệ có biến động nhẹ Tiền gửi không kỳ hạn có xu hướng tăng cho thấy Agribank chi nhánh Cần Thơ thực tốt giao dịch toán cho khách hàng cá nhân lẫn khách hàng doanh nghiệp Bên cạnh đó, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng cao mà tăng liên tục qua năm tháng đầu năm 2015 so với kỳ năm 2014 Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn ngắn giảm ngân hàng thường xuyên điều chỉnh lãi suất huy động cho loại tiền này, ngược lại tiền gửi trung dài hạn tăng dần, chứng tỏ chi nhánh có biện pháp chiến lược gia tăng nguồn vốn cách hiệu Tiền gửi từ tầng lớp dân cư cao tăng, nhóm tổ chức kinh tế thành phần khác tiền gửi chiếm tỷ trọng thấp có xu hướng tăng dần Tổng dư nợ tổng nguồn vốn huy động lớn 1, chứng tỏ ngân hàng chủ động việc cho vay cần đẩy mạnh công tác huy động vốn để đáp ứng nhu cầu tín dụng, tránh tình trạng phải vay mượn thị trường liên ngân hàng phải điều chuyển từ Hội sở, có vậy, chi nhánh giảm bớt chi phí để tăng lợi nhuận tăng sức mạnh cạnh tranh thời buổi kinh doanh khắc nghiệt Tình trạng khoản ngân hàng chưa tốt hệ số lực cao, rủi ro lãi suất năm gần ngân hàng thực công tác quản lý lãi suất tốt Về chi phí huy động vốn chi nhánh có bước tiến công tác quản lí nguồn chi Dựa vào mặt yếu công tác huy động vốn, văn NHNN ban hành thực trạng ngân hàng, từ đề giải pháp nhằm giúp ngân hàng nâng cao khả huy động vốn Tuy nhiên để thực tốt công tác này, đòi hỏi phải có phối hợp nhịp nhàng, đồng quan ban ngành, địa phương toàn công nhân viên ngân hàng, để đạt kết cao công tác huy động vốn, hạn chế yếu kém, thiếu sót 66 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Đối với NHNN NHNN cần đổi mới, ban hành thông tư, hoàn thiện luật ngân hàng cho thông thoáng hơn, tạo điều kiện dễ dàng cho NHTM thực NHNN nên tạo điều kiện việc hợp tác, liên kết NHTM với nhằm giúp ngân hàng phát triển, tạo hệ thống ngân hàng vững mạnh Có biện pháp, sách, công tác tuyên truyền, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức trả lương thông qua hệ thống ngân hàng hay nâng cao ý thức người dân việc toán không sử dụng tiền mặt Một mặt, giúp ngân hàng tăng lượng tiền gửi toán, mặt khác cung cấp cho người dân phương tiện toán đại, an toàn góp phần làm cho xã hội văn minh Bên cạnh đó, toán qua ngân hàng giúp giảm lượng tiền lưu thông từ giảm chi phí lớn việc phát hành tiền mặt NHNN giúp hạn chế nạn rửa tiền… từ giảm thiệt hại cho kinh tế 6.2.2 Đối với Hội sở NHNo & PTNT Hỗ trợ chi nhánh việc nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng có chi nhánh thu hút nhiều khách hàng, mang nhiều lợi nhuận giảm bớt chi phí phải điều chuyển vốn từ Hội sở Tăng cường công tác quản lý, tra hoạt động chi nhánh nhằm đảm bảo kế hoạch kinh doanh toàn hệ thống ngân hàng Tổ chức thi đua chi nhánh, song song sách khen thưởng cho chi nhánh có kết hoạt động kinh doanh vượt bậc Thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, lớp kĩ bán hàng, kỹ giao tiếp cho cán nhân viên chi nhánh Một mặt giúp nhân viên nâng cao trình độ kỹ năng, mặt khác giúp nhân viên làm việc chi nhánh khác có hội gặp gỡ trò chuyện, giao lưu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Văn Đại, 2014 Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại Nhà xuất Đại học Cần Thơ Nguyễn Minh Kiều, 2012 Nghiệp vụ ngân hàng đại Nhà xuất Lao động xã hội Thái Văn Đại Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất Đại học Cần Thơ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2012 Thông tư số 20/2012/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04 tháng năm 2012 quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng Việt Nam tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư số 14/2013/TT-NHNN việc quy định lãi suất tối đa tiền gửi đô la Mỹ tổ chức tín dụng, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2013 Thông tư số 15/2013/TT-NHNN việc quy định lãi suất tối đa tiền gửi đồng Việt Nam tổ chức tín dụng, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Thông tư số 36/2014/TT-NHNN việc quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Quyết định số 498/QĐ-NHNN mức lãi suất tối đa tiền gửi đồng Việt Nam tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước theo Quy định Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 03 năm 2014 Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Quyết định số 2172/QĐ-NHNN mức lãi suất tối đa tiền gửi đô la Mỹ tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước theo Quy định Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 03 năm 2014 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014 10 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2014 Quyết định số 2173/QĐ-NHNN mức lãi suất tối đa tiền gửi đồng Việt Nam tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước theo Quy định 68 Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 03 năm 2014 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014 11 Chính phủ, 2010 Nghị định số 41/2010/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 12 Chính phủ, 2011 Nghị số 11/NQ-CP giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011 13 Chính phủ, 2015 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010 14 Quốc hội, 2010 Luật số 47/2010/QH12 tổ chức tín dụng Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010 15 Anh Đức, 2015 Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng tỷ giá 1% [Ngày truy cập ngày 13 tháng 09 năm 2015] 16 Tùng Lâm, 2015 Không điều chỉnh tỷ giá thêm đến đầu năm 2016 [Ngày truy cập 13 tháng 09 năm 2015] 17 T.Ngọc - TSC Agribank Tăng lãi suất tiền gửi VND Sở giao dịch Agribank từ 2/6/2015 [Ngày truy cập 14 tháng 09 năm 2015] 18 Dung Hạ, 2013 Những “dấu ấn” thay đổi lãi suất 2012 “hướng đi” năm 2013 [Ngày truy cập 17 tháng 09 năm 2015] 19 Đỗ Thị Nhựt Thanh, 2013 Phân tích tình hình huy động vốn ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ Luận văn tốt nghiệp đại học Đại học Cần Thơ 69
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình Huy động vốn tại NH Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ, Phân tích tình hình Huy động vốn tại NH Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ, Phân tích tình hình Huy động vốn tại NH Nông nghiệp chi nhánh Cần Thơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay