Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM và DV logich

81 30 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:13

Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ website chia sẻ miễn phí luận văn, đồ án, báo cáo tốt nghiệp, đề thi, giáo án… nhằm phục vụ học tập nghiên cứu cho tất người Nhưng số lượng tài liệu nhiều hạn chế, mong có đóng góp quý khách để kho tài liệu chia sẻ thêm phong phú, đóng góp tài liệu xin quý khách gửi luanvanpro.com@gmail.com Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM DV Logich Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, thành phần kinh tế tồn vừa độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau, góp phần vào tăng trưởng chung kinh tế Dưới quản lý nhà nước, thành phần kinh tế phát huy tính tự chủ sáng tạo nội lực thân Tìm cho phương thức phát triển riêng không tách rời khỏi mục tiêu chung toàn kinh tế Đó tạo nên kinh tế vững mạnh, phát triển có khả cạnh tranh hội nhập với kinh tế chung toàn giới Trong xu phát triển chung đó, doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ khẳng định vai trò mạnh thân Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ vốn hoạt động kinh tế đặc thù, đóng vai trò lưu thông hàng hóa, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng Chính phạm vi hoạt động doanh nghiệp thương mại dịch vụ lớn Có thể nói mục tiêu cuối loại hình kinh doanh thu lợi nhuận mà biểu trực tiếp doanh thu Chính khâu tiêu thụ coi quan trọng Người tiêu dùng mua nhiều hay mua với giá cao hay thấp, phản ứng khách hàng biểu tốt phản ánh khả kinh doanh doanh nghiệp Có thực tốt khâu tiêu thụ, doanh nghiệp thu hồi vốn phục vụ trình tái đầu tư kinh doanh, xác định kết tiêu thụ thu lợi nhuận Công tác kế toán công cụ hữu hiệu để góp phần xác định lợi nhuận, quản lý tốt trình tiêu thụ, thu hồi vốn nhanh, bù đắp chi phí bỏ thu lợi nhuận, tạo đà tăng trưởng phát triển Qua thời gian thực tập công ty TNHH TM & DN Logich, tìm hiểu thực tế công tác kế toán công ty nhận biết tầm quan trọng kế toán bán hàng xác định kết em chọn đề tài “ Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM DV Logich” Bố cục báo cáo thực tập tổng hợp gồm có phần: Phần 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ Phần 2: Thực trạng công tác kế toán bàn hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM & DV Logich Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Phần 3: Một số nhận xét, kiến nghị sơ công ty TNHH TM & DV Logich Em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình cô ban lãnh đạo công ty TNHH TM & DV Logich giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Do có hạn chế thời gian, tài liệu khả chuyên môn, báo cáo tránh khỏi sai sót Vì vậy, em kính mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô cô để hoàn thiện kiến thức Một lần em xin chân thành cảm ơn Hà nội, ngày 29 tháng 07 năm 2009 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ 1.1.Sự cần thiết việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ: 1.1.1.Đặc điểm kinh doanh thương mại: Thương mại khâu trung gian nối liền sản xuất tiêu dùng Thương mại bao gồm phân phối lưu thông hàng hóa Đặc điểm khác biệt doanh nghiệp kinh doanh thương mại doanh nghiệp sản xuất DNTM không trực tiếp tạo sản phẩm, đóng vai trò trung gian môi giới cho người sản xuất người tiêu dùng Còn doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp trực tiếp tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu xã hội DNTM thừa hưởng kết DNSX, chi phí mà DNTM bỏ bao gồm: giá trả cho người bán phí bỏ để trình bán hàng diễn thuận tiện, đạt hiệu cao Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Như vậy, DNTM hoạt động lĩnh vực lưu thông phân phối, thực chức tổ chức lưu thông hàng hóa thông qua hoạt động mua, bán dự trữ hàng hóa Trong DNTM, lưu chuyển hàng hóa hoạt động kinh doanh chính, chi phối tất tiêu kinh tế, tài khác doanh nghiệp Tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa biện pháp quan trọng để quản lý có hiệu quy trình kinh doanh thương mại 1.1.2.Bán hàng xác định kết bán hàng 1.1.2.1.Các khái niệm Hàng hóa loại vật tư, sản phẩm doanh nghiệp mua với mục đích để bán phục vụ cho nhu cầu sản xuất tiêu dùng xã hội Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng đồng thời khách hàng toán chấp nhận toán số hàng hóa cung cấp Trong DNTM bán hàng khâu cuối cùng, khâu quan trọng trình kinh doanh Quá trình bán hàng trình chuyển hóa vốn kinh doanh từ hình thái vốn hàng hóa sang hình thái vỗn tiền tệ vốn toán Quá trình bán hàng hoàn tất thỏa mãn hai điều kiện là: - Giao hàng hóa cho khách hàng - Khách hàng toán chấp nhận toán cho số hàng Để thực trình bán hàng, doanh nghiệp phải phát sinh khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế kỳ hình thức khoản tiền chi ra, khoản khấu trừ vào tài sản phát sinh khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu Đồng thời doanh nghiệp thu khoản doanh thu, tổng giá trị lợi ích kinh tế thu kỳ phát sinh từ trình bán hàng Phần chênh lệch doanh thu chi phí KQBH biểu qua lợi nhuận 1.1.2.2 Vai trò ý nghĩa bán hàng Đối với DNTM nhỏ vừa KQBH phận quan trọng kết kinh doanh Hàng hóa bán nhanh chóng làm tăng vòng quay vốn, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, trang trải chi phí, đảm bảo lợi nhuận KQBH trình bán hàng có mối Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ quan hệ nhân với Vì tổ chức trình bán hàng tốt sở để có KQBH cao, giúp doanh nghiệp tăng vòng quay vốn lưu động thực tốt nghĩa vụ với Nhà nước Bên cạnh KQBH tiêu tài quan trọng thể rõ nét hoạt động kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp Nếu tình hình tài tốt, doanh nghiệp có điều kiện nâng cao lực tài Hơn nữa, thông qua trình bán hàng đảm bảo thắt chặt mối quan hệ mua bán doanh nghiệp với đơn vị khác, mở rộng quy mô kinh doanh, góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xã hội, giữ vững quan hệ cân đối tiền – hàng, làm cho kinh tế ổn định phát triển 1.1.3 Vai trò tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Thông qua số liệu mà KTBH XĐKQBH cung cấp, cho phép doanh nghiệp nắm bắt xác tình hình tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp nhanh hay chậm, kinh doanh lỗ hay lãi, hàng hóa tồn kho nhiều hay ít…để có sở điều chỉnh lại kế hoạch, chiến lược kinh doanh như: Kế hoạch thúc đẩy bán hàng, kế hoạch dự trữ hàng hóa, mở rộng hay thu hẹp quy mô kinh doanh Từ góp phần tích cực việc thúc đẩy nhanh hơn, tốt hoạt động kinh doanh đưa doanh nghiệp tới vị cao thị trường KTBH XĐKQBH không cung cấp thông tin cho thân doanh nghiệp mà cung cấp cho đối tượng khác như: nhà đầu tư, chủ nợ, quan quản lý chức năng, để họ đưa định: đầu tư hay không đầu tư? Đầu tư bao nhiêu? Có tiến hành tra, kiểm tra doanh nghiệp hay không? Khách hàng – người định vận mệnh doanh nghiệp – nắm bắt thông tin kế toán doanh nghiệp qua phương tiện thông tin, từ thấy mức độ phù hợp sản phẩm mà đưa định mua nhiều hay ít, chí tẩy chay hàng hóa doanh nghiệp Có thể thấy đối tượng quan tâm đến KTBH phương diện khác có chung mục đích đưa định có lợi cao cho Đồng thời cho thấy tầm quan trọng tổ chức KTBH XĐKQBH 1.1.4 Yêu cầu quản lý kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ - Xác định xác thời điểm hàng hóa coi tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng phản ánh doanh thu Đồng thời đôn đốc việc thu tiền hàng, tránh tượng thất thoát tiền hàng, ảnh hưởng đến kết chung - Tổ chức chứng từ ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý, hợp pháp Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản sổ sách phù hợp với đặc điểm kinh doanh đơn vị - Sử dụng phương pháp xác định GVHB, tổng hợp đầy đủ CPQLKD phát sinh, phân phối chúng hợp lý cho số hàng lại cuối kỳ, kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ kỳ để xác định xác KQBH - Sử dụng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán để phản ánh mối quan hệ cân đối vốn có chi phí, doanh thu kết Thực tốt yêu cầu góp phần đẩy mạnh khối lượng tiêu thụ, nâng cao hiệu hoạt động, thu lợi nhuận cao, đồng thời đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thông tin cho đối tượng 1.1.5 Nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Để thực tốt vai trò quan trọng mình, KTBH XĐKQBH cần thực đầy đủ nhiệm vụ sau: - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình có biến động loại hàng hóa theo tiêu số lượng, chất lượng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác DTBH, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động bán hàng doanh nghiệp, đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính toán xác KQBH, giám sát tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước tình hình phân phối kết hoạt động bán hàng - Cung cấp thông tin kết toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định phân phối kết 1.2 Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Phần lý luận chung KTBH XĐKQBH mà em trình bày sau viết theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 15/09/2006 Bộ trưởng Bộ Tài áp dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Các phương thức bán hàng thời điểm ghi nhận hàng bán Phương thức bán hàng cách thức doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng thu tiền quyền thu tiền số lượng hàng hóa tiêu thụ Hoạt động mua bán hàng hóa DNTM thực qua hai phương thức: bán buôn bán lẻ 1.2.1.1 Đối với bán buôn Bán buôn bán hàng cho đơn vị sản xuất kinh doanh để tiếp tục trình lưu chuyển hàng hóa Bán buôn gồm hai phương thức bán buôn qua kho bán buôn vận chuyển thẳng * Bán buôn qua kho hàng giao bán từ kho doanh nghiệp bán buôn, thực hai hình thức: Giao hàng trực tiếp kho vận chuyển hàng cho bên mua - Theo hình thức giao hàng trực tiếp kho bên bán xuất hàng từ kho giao trực tiếp cho bên mua Hàng ghi nhận bán bên mua nhận hàng ký xác nhận hóa đơn bán hàng - Theo hình thức chuyển hàng bên bán xuất hàng từ kho để chuyển đến cho bên mua theo thời gian địa điểm ghi hợp đồng Hàng coi bán bên mua nhận hàng trả tiền chấp nhận trả tiền số hàng hóa nhận * Bán buôn vận chuyển thẳng hàng giao bán từ khâu mua thực hai hình thức: Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng - Bán buôn vận chuyển thẳng trực tiếp (còn gọi giao hàng tay ba): DNTM nhận hàng bên bán giao hàng trực tiếp cho khách hàng Khi bên mua nhận đủ hàng ký nhận hóa đơn bán hàng hàng coi bán - Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hàng: DNTM nhận hàng bên bán chuyển số hàng cho khách hàng Khi hàng đến tay khách hàng họ kiểm nhận trả tiền chấp nhận trả tiền hàng coi bán Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 1.2.1.2 Đối với bán lẻ Bán lẻ bán hàng cho người tiêu dùng, chấm dứt trình lưu chuyển hàng hóa Hiện phương thức bán lẻ đa dạng phong phú, đáp ứng ngày cao nhu cầu tiêu dùng khách hàng Các phương thức bán lẻ điển hình như: * Bán hàng thu tiền trực tiếp: Nhân viên bán hàng thu tiền trực tiếp giao hàng cho khách hàng Hết ca, nhân viên bán hàng nộp tiền bán hàng cho thủ quỹ kiểm kê hàng hóa lên báo cáo bán hàng * Bán hàng thu tiền tập trung: hình thức bán hàng mà nghiệp vụ thu tiền giao hàng tách rời Mỗi quầy hàng có nhân viên thu tiền riêng làm nhiệm vụ thu tiền khách, viết hóa đơn cho khách hàng đến nhận hàng quầy hàng nhân viên giao hàng phụ trách Còn nhân vien giao hàng xác định số lượng hàng bán ca để lập báo cáo bán hàng * Bán lẻ tự phục vụ: Là hình thức mà khách hàng tự chọn lấy hàng hóa mạng đến bàn tính tiền để toán tiền hàng Nhân viên bán hàng kiểm hàng tính tiền cho khách hàng * Bán trả góp, trả chậm: Là hình thức mà người mua toán tiền hàng nhiều lần Ngoài số tiền bán hàng mà doanh nghiệp thu theo giá bán thông thường doanh nghiệp thu khoản lãi trả chậm Ngoài có số hình thức bán lẻ khác như: Bán hàng qua điện thoại, qua mạng Internet, Bán hàng tự động 1.2.2 Các phương thức toán Dù theo phương thức bán buôn hay bán lẻ, khách hàng toán tiền hàng sử dụng phương thức sau: - Thanh toán tiền mặt: doanh nghiệp thường áp dụng phương thức người mua khách hàng nhỏ, mua hàng với khối lượng chưa mở tài khoản ngân hàng - Thanh toán qua ngân hàng: phương thức toán gián tiếp với trung gian toán ngân hàng Ở đây, ngân hàng làm nhiệm vụ chuyển tiền từ tài khoản người mua sang tài khoản doanh nghiệp (người bán) ngược lại Khách hàng sử dụng hình thức toán như: + Thanh toán séc Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ + Thanh toán bù trừ + Thanh toán thư tín dụng + Ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu Phương thức doanh nghiệp áp dụng phổ biến với khách hàng lớn mở tài khoản ngân hàng 1.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.3.1 Khái niệm giá vốn hàng bán Trị giá hàng xuất bán kỳ DNTM trị giá mua hàng hóa xuất kho để bán cộng với chi phí mua hàng phân bổ cho hàng xuất bán kỳ 1.2.3.2 Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho Hàng hóa mà doanh nghiệp mua nhập kho, xuất bán gửi bán nhập từ nhiều nguồn, nhiều thời điểm khác nhau, nên giá trị thực tế chúng thường khác Do xuất kho cần tính giá thực tế theo phương pháp sau: - Phương pháp tính theo giá đích danh: Theo phương pháp này, doanh nghiệp phải quản lý hàng hóa theo lô hàng Khi xuất lô hàng lấy giá thực tế lô hàng - Phương pháp bình quân gia quyền thời điểm xuất kho cuối kỳ: theo phương pháp này, kế toán phải tính đơn giá bình quân gia quyền thời điểm xuất kho thời điểm cuối kỳ, sau lấy số lượng hàng hóa xuất kho nhân với đơn giá bình quân tính Giá mua thực tế hàng + Giá mua thực tế hàng Đơn giá thực tế = —————————————————————— Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhận Trị giá mua thực tế = Số lượng hàng hóa x Đơn giá thực bình quân - Phương pháp nhập trước, xuất trước: Theo phương pháp này, giả thiết số hàng hóa nhập trước xuất trước lấy giá thực tế lần giá hàng hóa xuất kho Do đó, hàng hóa tồn cuối kỳ tính theo đơn giá lần nhập kho sau - Phương pháp nhập sau, xuất trước: Phương pháp áp dụng giả định hàng nhập sau xuất trước hàng tồn kho lại cuối kỳ tính theo đơn giá lần nhập kho Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Đến cuối kỳ kế toán phân bổ chi phí thu mua cho số hàng hóa xuất kho bán theo công thức: Chi phí mua Chi phí mua hàng hàng HH + HH phát sinh Chi phí mua tồn kho cuối kỳ kỳ Tiêu chuẩn hàng phân bổ = ———————————————— x phân bổ cho HH bán HH tồn kho cuối kỳ HH HH xuất kỳ xuất bán kỳ bán kỳ Trong đó: “ Hàng hóa tồn kho kỳ ” bao gồm hàng hóa tồn kho, hàng hóa mua đường hàng hóa gửi bán chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu Sau kế toán xác định trị giá vốn thực tế hàng hóa xuất kho bán theo công thức: Giá trị vốn thực tế HH xuất bán = Giá trị mua thực tế HH xuất kho + Chi phí thu mua phân bổ cho HH xuất bán 1.2.3.3 Kế toán giá vốn hàng hóa theo phương thức bán hàng chủ yếu * Theo phương thức gửi hàng: Theo phương thức này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàng theo thỏa thuận hợp đồng Khách hàng đơn vị nhận bán hàng đại lý khách hàng mua thường xuyên theo hợp đồng kinh tế Để phản ánh biến động số có giá vốn hàng gửi bán, kế toán sử dụng TK 157 – hàng gửi bán Nội dung, kết cấu tài khoản sau: Bên nợ: - Giá vốn hàng hóa gửi cho khách hàng gửi đại lý - Trị giá vốn thực tế lao vụ, dịch vụ thực với khách hàng chưa chấp nhận - Kết chuyển trị giá vốn hàng hóa gửi đi, lao vụ cung cấp chưa khách hàng chấp nhận toán cuối kỳ ( phương pháp kiểm kê định kỳ ) Bên có: - Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khách hàng toán chấp nhận toán Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 2.2.2.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu Công ty không thực sách chiết khấu hay giảm giá cho khách hàng Giá bán cho khách hàng xác định thời điểm nhu cầu thị trường, giá bán đối thủ cạnh tranh giá nhập Do đó, hàng bán bị trả lại khoản làm giảm trừ doanh thu Trường hợp công ty cung cấp hàng hóa cho đại lý tỉnh xa mà không tỏng hợp đồng ký kết, máy điện thoại bị hỏng hóc không tiêu chuẩn không sử dụng được, khách hàng trả lại công ty sau giám đốc chấp nhận Ví dụ 2: Ngày 17/04/2009 Chị Mai – Cửa hàng bán điện thoại Bạch Mai có trả lại máy Nokia 6030 máy bị hỏng không dùng với trị giá thuế 1375000đ Giám đốc chấp nhận nhập lại máy, xác định giá vốn lô hàng 117000đ Công ty kiểm nhận máy lập thủ tục nhập lại kho số hàng Kế toán ghi nhận nghiệp vụ phản ánh vào Nhật ký chung (Mẫu số 15), Sổ chi tiết TK 632 (Mẫu số 10), Sổ chi tiết bán hàng (Mẫu số 11), Sổ TK 531 (Mẫu số 16) theo định khoản sau + Doanh thu hàng bị trả lại: Nợ TK 531: 1250000 Nợ TK 3331: 125000 Có TK 111: 1375000 + Giá vốn hàng bán bị trả lại: Nợ TK 156: 1170000 Có TK 632: 1170000 + Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu bán hàng hàng bán bị trả lại làm giảm doanh thu thuần: Nợ TK 5111: 1170000 Có TK 531: 1170000 Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Mẫu số 15(Sổ nhật ký chung): Trang 50 STT dòng Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số Ngày hiệu tháng 1 … 32 33 … 17/04 17/04 … … 17/04 17/04 … 43 … 31/04 … … 31/04 Người ghi sổ (Ký, họ tên) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Trích TK 531 Diễn giải Số trang trước chuyển sang … Giá trị hàng bán CMai trả lại Thuế GTGT đầu vào hàng CMai trả … Kết chuyển DT hàng bán bị trả lại Doanh thu hàng bán bị trả lại Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đã SHTK ghi sổ ĐƯ Đơn vị tính: VNĐ Số phát sinh Nợ Có … … 531 3331 … … … … 5111 8340000 531 8340000 Ngày 31 tháng 04 năm 2009 Giám đốc (Ký, họ tên) Mẫu số 16(Sổ TK 531): Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 1040569000 … 1300000 130000 1040569000 … Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ SỔ CÁI TK 531 Tháng 04 năm 2009 Ngày tháng ghi sổ 1/04 … 17/04 20/04 … 31/04 Chứng từ Ngày Số hiệu tháng … … … 17/04 21/04 … 31/04 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Diễn giải Số dư đầu kỳ … CMai trả lại máy 6030 nhập kho ATuân trả lại máy 7610 nhập kho … Kết chuyển DT hàng bán bị trả lại Cộng phát sinh tháng Số dư cuối tháng Đơn vị tính: VNĐ Trích dòng NKC SHTK ĐƯ … … 111 111 … 5111 50/3850/32 … 50/43 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Số tiền Nợ Có … 1300000 2700000 … … 8340000 … 8340000 8340000 Ngày 31 tháng 04 năm 2009 Giám đốc (Ký, họ tên) Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 2.2.2.4.Kế toán chi phí bán hàng Công ty sử dụng TK 641 để hạch toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng phản ánh vào tiểu khoản khác chủ yếu sau: TK 6411: Chi phí nhân viên TK 6414: Chi phí khấu hao TSCĐ TK 6417: Chi phí dịch vụ mua TK 6418: Chi phí khác Do đặc thù công ty nên khoản chi phí phát sinh chủ yếu chi phí nhân viên khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua Căn vào bảng chấm công, bảng lương, thưởng kế toán viên tính lương cho nhân viên phận bán hàng Công ty ính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng Mỗi tài sản cố định theo dõi chi tiết hạch toán cụ thể việc tăng giảm từ trích khấu hao cho tháng Chi phí dịch vụ mua công ty chủ yếu thuê vận chuyển đàng cho đại lý mua hàng với số lượng lớn Ví dụ 3: Ngày tháng 04 năm 2009, công ty bán lô hàng cho đại lý anh Khải phải thuê xe vận chuyển theo hóa đơn số 265/VT trị giá thuế 358000 đ, tiền thuê toán tiền mặt Kế toán phản ánh nghiệp vụ sau: Nợ TK 641: 350000 Nợ TK 1331: 35000 Có TK 111: 385000 Khi phát sinh nghiệp vụ kế toán phản ánh vào Nhật ký chung (Mẫu số 17) Cuối tháng, vào số liệu Sổ nhật ký chung phản ánh vào Sổ TK 641 (Mẫu số 18) Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Mẫu số 18(Sổ TK 641): SỔ CÁI TK 641 Tháng 04 năm 2009 Ngày tháng ghi sổ 1/04 4/04 … 31/04 31/04 31/04 Chứng từ Ngày Số hiệu tháng 265/VT … 4/04 … 31/04 31/04 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Diễn giải Trích dòng NKC Số dư đầu kỳ Chi phí vận chuyển hàng thuê … Khấu hao TSCĐ Chi trả lương nhân viên bán hàng Cộng phát sinh tháng Số dư cuối kỳ 50/10 … 50/40 50/41 50/46 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Đơn vị tính: VNĐ Số tiền SHTK ĐƯ Nợ Có 111 … 214 334 911 350000 … 90000 2000000 … 3150000 3150000 3150000 Ngày 31 tháng 04 năm 2009 Giám đốc (Ký, họ tên) Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 2.2.2.5 Kế toán xác định kết bán hàng Cuối tháng, vào số liệu tổng sổ TK 5111, TK 632, TK 641 để tính toán lãi lỗ kỳ Cụ thể sau: - Kết chuyển doanh thu hàng hóa bán kỳ Nợ TK 5111: 112220000 Có TK 911: 112220000 - Kết chuyển giá vốn hàng bán kỳ Nợ TK 632: 91770000 Có TK 911: 9170000 - Kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh kỳ Nợ TK 911: 3150000 Có TK 641: 3150000 - Kết chuyển lãi từ hoạt động kinh doanh kỳ Nợ TK 911: 17300000 Có TK 421: 17300000 Căn vào kết tính toán kế toán ghi vào Sổ TK 911 (Mẫu số 19), Sổ TK 421(Mẫu số 20) Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Mẫu số 19(Sổ TK 911): SỔ CÁI TK 911 Tháng 04 năm 2009 Ngày tháng ghi sổ 1/04 31/04 31/04 31/04 31/04 Chứng từ Ngày Số hiệu tháng 31/04 31/04 31/04 31/04 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Diễn giải Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Trích dòng NKC SHTKĐƯ 50/44 50/45 50/46 50/47 511 632 641 421 Số dư đầu kỳ Kết chuyển doanh thu Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển lãi Cộng phát sinh tháng Số dư cuối kỳ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Nợ Có 112220000 91770000 3150000 17300000 112220000 Ngày 31 tháng 04 năm 2009 Giám đốc (Ký, họ tên) Mẫu số 20(Sổ TK 421): SỔ CÁI TK 421 Tháng 04 năm 2009 Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 112220000 Đơn vị tính: VNĐ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Số hiệu Diễn giải Ngày tháng 1/04 31/04 31/04 Trích dòng NKC Số dư đầu kỳ Kết chuyển lãi tháng 10 Cộng phát sinh tháng 50/47 Số dư cuối kỳ Người ghi sổ (Ký, họ tên) SHTK ĐƯ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ 911 Số tiền Nợ Có 135750000 17300000 17300000 153050000 Ngày 31 tháng 04 năm 2009 Giám đốc (Ký, họ tên) Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGICH 3.1 Một số nhận xét đánh giá trình bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich Sự thay đổi chế quản lý kinh tế sang nên kinh tế thị trường buộc doanh nghiệp phải chủ động công tác sản xuất kinh doanh Nhiều doanh nghiệp bối rối trước thử thách không tìm hướng dẫn đến sụp đổ phá sản Bên cạnh nhiều doanh nghiệp tìm hướng đắn, biết phát huy quyền chủ động sáng tạo sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực cho để khẳng định vị thị trường Công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich doanh nghiệp Trước thử thách vận hội mới, công ty đứng vững không ngừng phát triển tạo uy tín lớn đại lý khách hàng Là doanh nghiệp thương mại nên có thành công nhờ vào lãnh đạo đăn ban giám đốc hoạt động hiệu máy kinh doanh, máy kế toán Công tác kế toán tỏ rõ công cụ tài đắc lực giúp cho nhà quản trị định Công tác kế toán công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich có ưu nhược điểm sau: 3.1.1 Ưu điểm Bộ máy kế toán công ty phù hợp với qui mô sản xuất kinh doanh công ty Việc phân công lao động đẩy mạnh dần vào hiệu Kế toán phần hành kế toán tổng hợp phối hợp nhịp nhàng với hỗ trợ công tác kế toán để đảm bảo cung cấp đầy đủ xác thông tin cho ban giám đốc Đối với phận kế toán tiêu thụ xác định kết kinh doanh phản ánh, ghi chép đầy đủ xác kịp thời nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tình hình tiêu thụ, chi tiết giá vốn, doanh thu tiêu thụ, khoản giảm trừ doanh thu xác định kết kinh doanh Hàng hóa công ty phân loại, mặt hàng lập hệ thống mã số riêng tránh nhầm lẫn việc quản lý Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tổ chức sổ sách theo hình thức Nhật ký chung hoàn toàn phù hợp với qui mô công ty Quá trình luân chuyển chứng từ sổ sách hợp lý, công tác kế toán đảm bảo nguyên tắc, chế độ kế toán hành, phù hợp với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Công ty có sáng tạo việc mở sổ chi tiết theo kiểu khoản để tiện cho việc hoạch toán trình tiêu thụ việc theo dõi kiểm tra sát khả tiêu thụ loại hàng hóa Để từ xác định kết tiêu thụ cấu mặt hàng hợp lý Công ty tích cực việc đưa máy tính vào công việc kế toán nhằm tăng cường tốc độ cung cấp thông tin, tăng độ xác thông tin cung cấp, tăng hiệu công tác kế toán Nhìn chung, công tác kế toán bán hàng xác định hiệu bàn hàng công ty cung cấp thông tin kế toán cần thiết xác kịp thời cho ban giám đốc, phản ánh đầy đủ nghĩa vụ công ty ngân sách nhà nước, có đối chiếu trao đổi kế toán tiêu thụ kế toán phần hành khác, đảm bảo thống Hàng ngày, kế toán tổng hợp kiểm tra đối chiếu việc tiêu thụ hàng hóa công tác ghi sổ Tuy nhiên, bên cạnh công tác hạch toán công ty có số hạn chế cần khắc phục công tác hạch toán nói chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng nói riêng 3.1.2 Một số hạn chế: Công ty không áp dụng sách giảm giá hàng bán hay chiết khấu bán hàng, nên chưa khuyến khích đối tượng mua hàng Điều làm giảm phần doanh thu tiềm tàng đáng kể công ty Công ty cần xem xét ưu điểm hai sách để áp dụng cách thích hợp cho công ty 3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện Trong môi trường công nghệ thông tin tại, trình cung cấp thông tin đóng vai trò quan trọng đến định định nhà quản trị, thông tin kế toán Thông Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ qua việc kiểm tra, tính toán, ghi chép, phân loại, tổng hợp nghiệp vụ phát sinh hoạt động kinh doanh hệ thống kế toán: chứng từ, đối ứng tài khoản, tính giá tổng hợp cân đối kế toán biết thông tin cách đầy đủ, xác, kịp thời toàn diện tình hình tài sản vận động tài sản Các báo cáo tài cung cấp thông tin cho đối tượng quan tâm tình hình tài chính, triển vọng phát triển kinh doanh doanh nghiệp để có định đầu tư đắn thời kỳ Vì vậy, việc hoàn thiện đổi không ngừng công tác kế toán cho thích hợp với yêu cầu quản lý kinh tế thị trường việc làm cần thiết cần quan tâm Đối với hoạt động kinh doanh thương mại, trình tiêu thụ hàng hóa khâu cuối khâu quan trọng trình luân chuyển vốn kinh doanh doanh nghiệp Hoàn thiện trình vấn đề cần thiết doanh nghiệp doanh nghiệp thương mại Do đó: - Khi trình kế toán hoàn thiện, việc tổ chức chứng từ, sử dụng tài khoản tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát công tác kế toán Góp phần nâng cao hiệu công tác kế toán toàn doanh nghiệp Việc hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng cung cấp cho quan quản lý thông tin xác, phản ánh tình hình tiêu thụ kinh doanh doanh nghiệp - Hoàn thiện trình kế toán việc hoàn thiện hệ thồng sổ sách Việc ghi chép hệ thống sổ sách xác hơn, dễ đối chiếu kiểm tra sổ sách đảm bảo kết cấu gọn nhẹ Giảm bớt khối lượng ghi chép, tiết kiệm lao động kế toán mà đảm bảo cung cấp thông tin kinh tế tài cần thiết cho đối tượng quan tâm cách xác nhanh 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện + Về kế toán chiết khấu bán hàng Chiết khấu bán hàng sử dụng thực chất để khuyến khích khách hàng toán Công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich chưa sử dụng lợi việc sử dụng sách chiết khấu để tăng doanh thu tiêu thụ không bị khách hàng chiếm dụng vốn Cho nên công ty cần Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ đánh giá sách chiết khấu để khuyến khích khách hàng toán nhanh, công ty cần áp dụng linh hoạt hình thức chiết khấu Công ty cần xem xét đưa tỷ lệ chiết khấu phù hợp để khuyến khích khách hàng toán nhanh Như công ty đưa khoảng doanh số định tương ứng với tỷ lệ chiết khấu Khi áp dụng hình thức chiết khấu linh hoạt công ty phải vay vốn ngân hàng trả lãi để có thêm tiền mở rộng kinh doanh quay vòng vốn Công ty xây dựng mức chiết khấu toán dựa yếu tố sau: - Tỷ lệ lãi vay ngân hàng - Số tiền lãi công ty phải toán cho ngân hàng hàng tháng - Khả toán khách hàng có số hàng mua ổn định Dựa thông số đề mức chiết khấu khác nhau, đảm bảo khoản chiết khấu giành cho khách hàng bù việc giảm lãi vay ngân hàng Về hạch toán chiết khấu bán hàng: Khi áp dụng hình thức chiết khấu cho khách hàng sách phải đảm bảo đem lại lợi ích cho công ty Theo thông tư số 120/1999/TT – BTC phần chiết khấu hạch toán sau: Nợ TK 635: Chi phí hoạt động tài Có TK 111, 112, 131: Số tiền chiết khấu giành cho khách hàng Ví dụ: Ngày 10/10/2008 đại lý chị Lý mua hàng tháng với khối lượng lớn (trên 50.000.000đ) giám đốc định cuối tháng chiết khấu cho chị Hải 5% tổng số tiền hàng mà chị mua tháng Số tiền chị Hải hưởng 3.500.000 đ trả cho chị Lý tiền mặt Kế toán phản ánh sau: Nợ TK 635: Có TK 111: 3.500.000 3.500.000 Căn vào nghiệp vụ phát sinh kế toán ghi vào sổ Nhật ký chung Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Cuối tháng phản ánh vào sổ TK 635, từ xác định tổng chi phí hoạt động tài chính, kết hoạt động tài + Về kế toán giảm giá hàng bán: Giảm giá hàng bán sử dụng nhằm khuyến khích khách hàng mua hàng với khối lượng lớn Khi toán tiền hàng giảm phần định tổng số tiền hàng Hay trường hợp hàng hóa bị trả lại chất lượng, không đủ quy cách công ty không muốn vận chuyển kho muốn bán nhanh số hàng để thu hồi vốn tiến hành giảm giá cho khách hàng Giảm giá hàng bán công cụ giải cách linh hoạt khâu tiêu thụ hàng hóa Công ty cần nghiên cứu phương thức giảm giá cho thích hợp để đẩy nhanh trình tiêu thụ công ty Khi hàng hóa giảm giá, việc hạch toán tiến hành sau: Nợ TK 532: Giá vốn hàng hóa giảm Nợ TK 3331: Thuế GTGT đầu tương ứng với lượng hàng giảm giá Có TK 111, 112, 131: Tổng số tiền giảm giá Khi phát sinh nghiệp vụ giảm giá hàng bán kế toán phản ánh vào Nhật ký chung Cuối tháng phản ánh vào sổ TK 532 kết chuyển tổng số tiền giảm giá để tính doanh thu theo định khoản sau Nợ TK 5111 Có TK 532 3.3 Phương thức nâng cao hiệu kinh doanh Nâng cao hiệu kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận cách tăng doanh số tiêu thụ, giảm chi phí kinh doanh tương ứng Tăng doanh thu tiêu thụ cách đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, đồng thời giảm bớt hanfg bán bị trả lại phẩm chất hay mẫu mã Tiết kiệm chi phí như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty động việc tìm kiếm đối tác kinh doanh để lựa chọn nhà cung cấp hàng Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ hóa với giá thấp đảm bảo chất lượng, quy cách, phẩm chất Điều đóng gớp phần quan trọng việc giảm chi phí kinh doanh Công ty cần thực tốt vấn đề nhân sự, trình độ tổ chức xếp phân công tác trách nhiệm trình điều hành sản xuất kinh doanh Tăng cường phối hợp nhịp nhàng phòng ban, phận công ty + Mở rộng phương thức tiêu thụ Tiêu thụ hàng hóa vấn đề quan trọng không thân doanh nghiệp mà toàn kinh tế quốc dân Thông qua tiêu thụ, độ thỏa dụng hàng hóa xác định cách trọn vẹn Có tiêu thụ hàng hóa, thu tiền công ty bù đắp chi phí bỏ có lãi Tăng nhanh trình tiêu thụ tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, tiết kiệm chi phí Muốn đạt điều công ty phải tăng hàng hóa tiêu thụ số lượng đồng thời phải đảm bảo chất lượng hàng hóa tiêu thụ, sách tiêu thụ điều cần thiết để tăng nhanh vòng quay vốn, thúc đẩy trình tiêu thụ hàng hóa Ngoài phương thức bán hàng nay, công ty mở rộng thêm số phương thức tiêu thụ như: bán hàng đổi hàng, bán hàng trả góp… Nhất phương thức bán hàng đổi hàng nhiều khách hàng ưa chuộng mặt hàng điện thoại có thay đổi mẫu mã, tính mà khách hàng có nhu cầu sử dụng công nghệ mới, sành điệu đại KẾT LUẬN Bán hàng xác định kết kinh doanh kinh tế thị trường có vị trí đặc biệt quan trọng Nó định thành bại doanh nghiệp, doanh nghiệp có khả tồn hay không khâu tiêu thụ định Một sách tiêu thụ hợp lý kết hợp với trình độ quản lý cán quản lý cao nguồn lực cho phát triển doanh nghiệp Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ Công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich doanh nghiệp thương mại dịch vụ, hạch toán độc lập tồn cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp khác Trong năm qua có biến động thị trường nước công ty vươn lên hoạt động kinh doanh đạt thành tựu đáng kể góp phần vào công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để đạt thành tựu phải nhờ đến đóng góp không nhỏ công tác tổ chức hạch toán kế toán Công ty thực công tác kế toán phù hợp với qui mô cấu, ngành nghề sản xuất thực qui định pháp luật Báo cáo em nghiên cứu công tác bán hàng xác định kết bán hàng đề cập đến vấn đề trình tiêu thụ hạch toán mặt thực tiễn, đồng thời đưa số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich Do thời gian nghiên cứu trình độ hạn chế, báo cáo tránh khỏi sai sót, em mong bảo thầy cô để hoàn thiện báo cáo Một lần em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty toàn thể nhân viên công ty TNHH thương mại dịch vụ Logich tạo điều kiện cho em trình thực tập hoàn thiện báo cáo Tài liệu tải miễn phí từ website http://luanvanpro.com/ http://tailieupro.vn/ ... TNHH TM & DN Logich, tìm hiểu thực tế công tác kế toán công ty nhận biết tầm quan trọng kế toán bán hàng xác định kết em chọn đề tài “ Kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM DV Logich ... 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương mại vừa nhỏ Phần 2: Thực trạng công tác kế toán bàn hàng xác định kết bán hàng công ty TNHH TM & DV Logich Tài liệu... CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VỪA VÀ NHỎ 1.1.Sự cần thiết việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng doanh nghiệp thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM và DV logich, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM và DV logich, Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM và DV logich

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay