Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

4 31 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:03

1 GIÁO ÁN DỰ THI MÔN: A LÍ 12ĐỊ 2   Bài 39 – Ti t 44ế V N Đ KHAI THÁC LÃNH TH THEO Ấ Ề CHI U SÂU ĐÔNG NAM BỀ 3 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: (?)Tên các tỉnh thành của vùng Đông Nam Bộ (?)Đông Nam Bộ có tầm quan trọng như thế nào trong phát triển KT-XH của cả nước? TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh   Đông Nam Bộ Diện tích nhỏ 23,5 nghìn km 2 Dân số, lao động trung bình Dẫn đầu cả nước về: - Tổng sản phẩm trong nước - Giá trị sản lượng công nghiệp - Giá trị hàng xuất khẩu  4 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: ?Hãy xác định trên bản đồ hành chính VN vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng ĐNB.nêu Bật những thuận lợi về vị trí địa lí trong phát triển nền kinh tế mở của vùng? XEM S Ơ ĐỒ <Bản đồ>   5 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?) Những điều kiện tự nhiên thuận lợi để ĐNB phát triển kinh tế là gì c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: XEM S Ơ ĐỒ   6 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?)Hãy nêu những điều kiện KTXH thuận lợi để ĐNB phát triển kinh tế? c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: XEM S Ơ ĐỒ d) Điều kiện kinh tế và xã hội:   7 I. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?)Khó khăn lớn của ĐNB là gì c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: Mùa khô kéo dài, thiếu nước trong cây trồng, sinh họat, công nghiệp    8 (?) Thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu? *Vấn đề nổi bật là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: Nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên cơ sở tăng cường đầu tư khoa học, kỹ thuật, vốn để vừa tăng thêm tổng sản phẩm XH, thu nhập quốc dân vừa bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí tài nguyên.   9   Chúng ta hiểu biết thế nào là khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.Sau đây chúng ta tìm hiểu khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ, nông lâm nghiệp và phát triển tổng hợp kinh tế biển 10 1. Các thế mạnh và hạn chế của vùng a) Khái quát chung: b) Vị trí địa lí: (?) Năng lượng của vùng ĐNB được giải quyết như thế nào? c) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: d) Điều kiện kinh tế và xã hội: đ) Khó khăn: 2. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công nghiệp: Gi i ả quy tế < Nhiệt điện Bà Rịa >   [...]... Tránh nhiễm môi trường   29 Trở về Phát triển tổng hợp kinh tế biển Khai thác tài nguyên, sinh vật biển Khai thác khoáng sản vùng thềm lục địa Du lịch biển Giao thông vận tải biển   30 Trở về HÀNH CHÍNH VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐÔNG NAM BỘ   31 Trở về LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM BỘ (1)   32 Trở về RỪNG CAO SU 33 Trở về NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA (4) 34 Trở về HỒ DẦU TIẾNG Hệ thống kênh nội đồng từ nguồn nước hồ Dầu Tiếng... II Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a) Trong công nghiệp: b) Trong khu vực dịch vụ: c) Nông – lâm nghiệp:vệ Cần bảo vốn rừng   16 I Các thế mạnh và hạn chế của vùng BÀI 39 VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU ĐÔNG NAM BỘ Câu Vùng Đông Nam Bộ bao gồm tỉnh, thành phố? A B C.7 D Câu Tỉnh sau không thuộc vùng Đông Nam Bộ? A Bình Phước C Đồng Nai B Tây Ninh D Long An Câu Ý sau không với vùng Đông Nam Bộ? A Diện tích vào loại nhỏ so với vùng khác B Số dân vào loại trung bình C Dẫn đầu nước GDP, giá trị sản lượng công nghiệp D Gía trị hàng xuất công nghiệp đứng thứ hai nước ta Câu Ý sau không với vùng Đông Nam Bộ? A Có kinh tế hàng hóa phát triển muộn B Đứng đầu nước thu hút đầu tư nước C Có vị trí địa lí thuận lợi D Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao Câu Loại đất chiếm tỉ lệ lớn vùng Đông Nam Bộ là: A Đất cát B Đất badan C Đất xám D Đất phù sa Câu Huyện đảo thuộc vùng Đông Nam Bộ A Vân Đồn B Phú Quý C Côn Đảo D Phú Quốc Câu Cây công nghiệp quan trọng Đông Nam Bộ A Cà phê B Chè C Cao su D Dừa Câu Đông Nam Bộ không giáp với vùng sau đây? A Tây Nguyên B Bắc Trung Bộ C Duyên hải Nam Trung Bộ D Đồng sông Cửu Long Câu Hồ Thủy lợi lớn Đông Nam Bộ A Trị An B Dầu Tiếng C Kẻ Gỗ D Bắc Hưng Hải Câu 10 Khoáng sản có vai trò đặc biệt quan trọng Đông Nam Bộ A Dầu khí B Than C Bôxit D Thiết Câu 11 Nông nghiệp Đông Nam Bộ không mạnh A Trồng lương thực B.Trồng công nghiệp lâu năm C Trồng công nghiệp hàng năm D Trồng ăn Câu 12 Tỉnh mạnh để phát triển du lịch biển Đông Nam Bộ A Bà Rịa – Vũng Tàu B Bình Dương C Tây Ninh D Bình Phước Câu 13 Để khắc phục hạn chế mùa khô kéo dài, nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, vấn đề quan trọng hàng đầu cần quan tâm Đông Nam Bộ A Cải tạo đất, thay đổi cấu trồng B Phát triển thủy lợi, thay đổi cấu trồng C Thay đổi cấu trồng, chống xói mòn D Áp dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thủy lợi Câu 14 Để đẩy mạnh khai thác theo chiều sâu công nghiệp Đông Nam Bộ vấn đề… quan trọng hàng đầu A Phát triển sở lượng B Đa dạng ngành sản xuất C Xây dựng công trình thủy lợi lớn D Phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải Câu 15 Ý sau mục đích khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ A Đẩy mạnh đầu tư vốn, công nghệ B Đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng cao C Giải tốt vấn đềhội D Khai thác tốt nguồn lực sẵn có Câu 16 Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát thuộc tỉnh/ thành phố nào? A Đồng Nai B Bình Phước C Tây Ninh D TP Hồ Chí Minh Câu 17 Đường dây cao áp 500 KV nối A Hòa Bình – Phú Mĩ B Hòa Bình – Phú Lâm C Hòa Bình – Tp Vũng Tàu D Hòa Bình – Biên Hòa Câu 18 Đông Nam Bộ vùng chuyên canh công nghiệp lâu năm lớn thứ nước? A B C D Câu 19 Vườn Quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh/ thành phố Đông Nam Bộ? A Đồng Nai B Bình Phước C TP Hồ Chí Minh D Tây Ninh Câu 20 Diện tích sản lượng cao su Đông Nam Bộ đứng thứ nước? A B C D Câu 21 Ngành sau góp phần làm thay đổi mạnh mẽ cấu kinh tế Đông Nam Bộ? A Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng B Công nghiệp khai thác dầu khí C Công nghiệp đóng tàu D Công nghiệp chế biến thủy sản Câu 22 Đông Nam Bộ, để tránh nước hồ chứa, giữ mực nước ngầm, cần: A Phục hồi phát triển rừng ngập mặn B Sử dụng nước tiết kiệm, chống ô nhiễm nguồn nước C Bảo vệ vốn rừng vùng thượng lưu sông D Phát triển thủy lợi kết hợp với thủy điện Câu 23 Khu dự trữ sinh giới Cần Giờ nằm tỉnh, thành phố sau đây? A Thành Phố hồ Chí Minh B Bà Rịa - Vũng Tàu C Bình Thuận D Long An Câu 24 Với số dân khoảng 12 triệu người (2006), diện tích khoảng 23,6 nghìn km2 , mật độ dân số trung bình vùng Đông Nam Bộ đạt khoảng: A 508,5 người/km2 B 50847 người/km2 C 1225 người/km2 D 1011 người/km2 Câu 25 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết tên khu kinh tế cửa sau không thuộc vùng Đông Nam Bộ? A.Hoa Lư B.Xa Mát C Vĩnh Xương D Mộc Bài Câu 26 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp có qui mô 120 nghìn tỉ đồng vùng Đông Nam Bộ? A.Biên Hòa B Thủ Dầu Một C TP.Hồ Chí Minh D VũngTàu Câu 27 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23+29, cho biết tuyến đường ô tô nối liền vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên? A Quốc lộ 14 20 B Quốc lộ 13 và14 C Quốc lộ 1và14 D Quốc lộ và13 Câu 28 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp không nằm vùng Đông Nam Bộ? B Vũng Tàu A Thủ Dầu Một C Biên Hòa D Tân An Câu 29: Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ (ĐV: Tỉ đồng) Giá trị sản xuất công nghiệp 1995 2005 Nhà Nước 19607 48058 Ngoài nhà nước 9942 46738 Khu vực có vốn đầu tư nước 20959 104826 Vẽ biểu đồ thích hợp thể quy mô cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ A Miền B Cột C Tròn D Đường Câu 30: Cho biểu đồ sau: 20000 15000 10000 Sản lượng (nghìn tấn) 5000 1986 1990 1995 2000 2002 2005 Biểu đồ thể hiện: A Cơ cấu giá trị sản xuất dầu thô nước ta B Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô nước ta qua năm C Sự chuyển dịch cấu giá trị sản xuất dầu thô nước ta qua năm D Sản lượng khái thác dầu thô nước ta qua năm Giaựo aựn ẹũa lớ 12 (Chng trỡnh chun) Naờm hoùc: 2009 - 2010 Ngày soạn 10/04/ 2010 VN KHAI THC LNH TH THEO CHIU SU ễNG NAM B I. MC TIấU Sau bi hc, HS cn: 1. V kin thc - Bit c nhng th mnh v hn ch ca ụng Nam B phỏt trin kinh t - xó hi. - Hiu c vn t ra v ang c gii quyt khai thỏc lónh th theo chiu sõu, th hin c th cỏc ngnh kinh t v vic phỏt trin tng hp kinh t bin. 2. V k nng - Xỏc nh c trờn bn cỏc i tng a lớ t nhiờn v a lớ kinh t - xó hi to nờn nhng im c trng ca vựng. II. PHNG TIN DY HC - Bn a lớ t nhiờn Vit nam. - Bn treo tng ụng Nam B v ng bng sụng Cu Long - Atlat a lớ Vit nam. III. HOT NG DY - HC 1. Hi bi c Khụng hi vỡ mi hc bi thc hnh. 2. nh hng bi hc. GV t vn : " ụng Nam b l vựng cú din tớch vo loi nh nht so vi cỏc vựng khỏc, dõn s v lao ng vo loi trung bỡnh, nhng dn u c nc v nhiu ch tiờu kinh t - xó hi". 3. Bi mi. Hot ng ca GV v HS Kin thc c bn cn nm vng Hot ng 1: Tỡm hiu v khỏi quỏt chung Hỡnh thc: C lp GV: Yờu cu HS, da vo thụng tin mc 1, hóy: + Nờu khỏi quỏt chung v vựng ụng Nam B. + Gii thớch vỡ sao ụng Nam B l vựng dn u c nc v nhiu ch tiờu kinh t - xó hi? 1. Khỏi quỏt chung. - ụng Nam B bao gm Tp H Chớ Minh v cỏc tnh: Bỡnh Dng, Bỡnh Phc, Tõy Ninh, ng Nai v B Ra - Vng Tu. - Vựng cú din tớch vo loi nh nht so vi cỏc vựng khỏc (23,5 nghỡn km 2 ), nhng dn u c nc v nhiu ch tiờu kinh t - xó hi. iu ny mt phn l da trờn ngun nguyờn liu ti ch, nhng phn ln l ch nh khai thỏc cú hiu qu cỏc li th ca vựng. Đinh Văn Thục Page 1 of 4 Trờng THPT Trần Phú Tiết 44 - Bài 39 Giaựo aựn ẹũa lớ 12 (Chng trỡnh chun) Naờm hoùc: 2009 - 2010 HS: Da vo thụng tin mc 1 tr li cõu hi. GV: B sung v ghi bng. Hot ng 2: Tỡm hiu cỏc th mnh ca vựng. Hỡnh thc: Nhúm GV: T chc cho HS lm vic theo nhúm v giao nhim v cho cỏc nhúm: + Nhúm 1: Da vo bn trờn bng v thụng tin mc 2, hóy: Xỏc nh v trớ a lớ v phm vi lónh th ca vựng. Qua ú nờu nhng thun li v v trớ trong phỏt trin nn kinh t m ca vựng. + Nhúm 2: Da vo thụng tin mc 2.b, hóy phõn tớch th mnh v iu kin t nhiờn - ti nguyờn thiờn nhiờn ca vựng ụng Nam B. + Nhúm 3: Da vo thụng tin mc 2.b, hóy phõn tớch th mnh v iu kin kinh t - xó hi ca vựng ụng Nam B. HS: Da vo bn v thụng tin mc 2 tin hnh trao i tho lun hon thnh nhim v c giao v trỡnh by kt qu. GV: Chun xỏc kin thc ỳng, b sung v ghi bng. 2. Cỏc th mnh v hn ch ca vựng. 2.1. Cỏc th mnh a. V trớ a lớ. - Phớa bc giỏp vi Tõy Nguyờn, DHNTB, l nhng vựng giu nguyờn liu cõy cụng nghip lõm, thu sn. - Phớa Nam v tõy, giỏp ng bng sụng Cu Long, vựng trng im s 1 v LTTP. - Tõy giỏp Campuchia, giao lu d dng bng ng b v trong tng lai cú th tr thnh ca ngừ thụng ra bin ca cỏc nc lỏng ging. - ụng v ụng Nam giỏp bin, giu tim nng thu sn, du khớ v kh nng phỏt trin du lch bin, hng hi. - ụng Nam B nm trờn ng hng khụng ca nhiu tuyn ng hng khụng quc t. ụng Nam B cú v trớ rt thun li cho s phỏt trin kinh t - xó hi ca vựng. S thun li ny ngy cng c phỏt huy nh iu kin giao thụng vn ti ca vựng ngy cng hin i, ó cho phỏp ụng Nam B m rng giao lu trong v ngoi nc, m rng vựng cung cp nguyờn nhiờn liu cng nh tiờu th sn phm. b. iu kin t nhiờn, ti nguyờn thiờn nhiờn. - Din tớch t ba dan chim 40% din tớch t nhiờn ca vựng, t xỏm phõn b thnh cỏc mt bng ln Tõy Ninh v Bỡnh Dng. Khớ hu cn xớch o v iu kin thu li c ci thin ụng Nam B cú nhiu tim nng to ln v phỏt trin cõy cụng nghip, cõy n qu trờn quy mụ ln. - ụng nam B gn cỏc ng trng ln, õy l ni cú iu kin lớ tng xõy dng cỏc cng cỏ. Ven bin cú rng ngp n, thun li nuụi trng thu sn nc l. - Rng tuy khụng nhiu, nhng cng ỏp ng nhu cu dõn dng ca vựng. - Khoỏng sn. Ni bt l du khớ trờn thm lc, ngoi ra phi k n cỏc m t sột vt liu xõy dng, cao lanh l nguyờn liu sn xut gm s. Đinh Văn Thục Page 2 of 4 Trờng THPT Trần Phú Giaựo aựn ẹũa lớ 12 (Chng trỡnh chun) Naờm hoùc: 2009 - 2010 Hot ng 4: Tỡm hiu cỏc hn ch ca vựng. Hỡnh thc: Cỏ nhõn GV: Yờu cu HS, da vo thụng tin mc 2, hóy trỡnh by cỏc hn ch ca vựng. HS: Da vo thụng tin mc 2 tr li cõu hi. GV: Chun xỏc kin thc ỳng, b sung v ghi bng. Hot ng 5: Tỡm hiu v vn khai thỏc lónh th theo Giáo án địa 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được những đặc trưng khái quát của vùng về vị trí kinh tế của vùng so với cả nước. - Phân tích được những khó khăn, thuận lợi trong việc phát triển kinh tế -hội của vùng. - Hiểu và trình bày được vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, thực trạng và phương hướng khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của vùng. 2. Kĩ năng: - Củng cố các kĩ năng sử dụng bản đồ, lược đồ, sưu tầm và sử lí các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Rèn luyện kĩ năng trình bày và báo cáo các vấn đề kinh tế -hội của một vùng. 3. Thái độ: Thêm yêu quê hương tổ quốc, đồng thời xác định tinh thần học tập nghiêm túc để xây dựng và bảo vệ tổ quốc II. phương tiện dạy học: - Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ. - Các bảng số liệu liên quan đến nội dung bài học. - Hình ảnh về các thế mạnh kinh tế của vùng Đông Nam Bộ. - Atlat Địa lí Việt Nam. III. Hoạt động dạy và học: A. ổn định tổ chức: B. Kiểm tra miệng: Thu bài thực hành * Bài mới: Khởi động: GV yêu cầu HS trình bày những hiểu biết của mình về Đông Nam Bộ thông qua việc cho HS quan sát một số hình ảnh đặc trưng như chợ Bến Thành, khai thác dầu khí các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai GV: Là vùng kinh tế có diện tích nhỏ so với các vùng khác, dân số thuộc loại trung bình song Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về tổng sản phẩm trong nước, giá trị sản lượng công nghiệp và giá trị hàng xuất khẩu Đông Nam Bộ có sự tích tụ lớn về vốn và kĩ thuật, có sức hút mạnh mẽ đối với đầu tư trong nước và quốc tế, cơ sở hạ tầng đây phát triển tốt, đặc biệt là giao thông vận tải và thông tin liên lạc đó là những lợi thế để Đông Nam Bộ khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung chính * Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm những nét khái quát về vùng Đông Nam Bộ. Hình thức: Cả lớp. ? Đọc SGK mục 1, bảng 39 SGK Địa lí 12, Quan sát bản đồ hành chính trang 3 Atlat Địa lí Việt Nam, hãy: - Kể tên các tỉnh, thành phố của vùng Đông Nam Bộ, so sánh diện tích, dân số của Đông Nam 1) Khái quát chung: - Gồm thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, (Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu). Diện tích nhỏ, dân số thuộc loại trung bình. - Là vùng kinh tế dẫn đầu cả nước về GDP (42%), giá trị sản xuất công nghiệp và hàng hóa xuất khẩu. - Sớm phát triển nền kinh tế Bộ với các vùng đã học. - Nêu nhận xét về một số chỉ số của Đông Nam Bộ so với cả nước Một HS chỉ trên bản đồ treo tường để trình bày, các HS khác nhận xét, bổ sung. * Hoạt động 2: Tìm hiểu các thế mạnh và hạn chế của vùng. Hình thức: Cặp. Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS phiếu học tập số 2. Bước 2: Hai HS cùng bàn trao đổi để trả lời câu hỏi. Bước 3: HS trình bày, các HS khác nhận xét bổ sung GV nhận xét phần trình bày của HS và chốt kiến thức. ( Những thuận lợi về mặt vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động lành nghề, cơ hàng hóa. - Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu là kinh tế nổi bật của vùng. 2) Các thế mạnh và hạn chế của vùng: (Phụ lục) sở vật chất kĩ thuật hiện đại, lại thu hút được vốn đầu tư trong và ngoài nước là các thế mạnh nổi bật để Đông Nam Bộ có thể phát triển kinh tế theo chiều sâu ) * Hoạt động 3: Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. Hình thức: Nhóm. Bước 1: - Nêu khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Bước 2: GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm. Nhóm 1: Tìm hiểu về khai thác chiều sâu trong công nghiệp. Nhóm 2: Tìm hiểu về khai thác theo chiều sâu trong Nông, lâm nghiệp. Nhóm 3: Tìm hiểu về khai thác 3) BÀI GIẢNG ĐỊA 12 BÀI 39: VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU ĐÔNG NAM BỘ Tiết 42. vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu đông nam bộ NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH : : I. KHÁI QUÁT VÙNG ĐÔNG NAM BỘ. I. KHÁI QUÁT VÙNG ĐÔNG NAM BỘ. II. THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ CHỦ YẾU CỦA VÙNG. II. THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ CHỦ YẾU CỦA VÙNG. III. KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU. III. KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU. (L (L Ư Ư U Ý: NHỮNG NỘI DUNG CÓ U Ý: NHỮNG NỘI DUNG CÓ MÀU TRẮNG MÀU TRẮNG CÁC CẦN CHỦ CÁC CẦN CHỦ Đ Đ ỘNG GHI) ỘNG GHI) Dựa vào átlát trang 29, bảng 39 SGK và hiểu biết của mình, em hãy nêu khái quát vùng ĐNB. I. Khái quát chung: - Gồm tp HCM và 5 tỉnh, diện tích nhỏ, dân số thuộc loại trung bình. - Là vùng kinh tế đứng đầu cả nước về GDP, giá trị sản xuất CN và hàng hoá xuất khẩu. - Sớm phát triển nền kinh tế hàng hoá (vận động theo cơ chế thị trường).  Vì vậy, khai thác lãnh thổ theo chiều sâuvấn đề kinh tế nổi bật của vùng. Dựa vào mục 2, tr.176 SGK ĐL 12, átlát ĐLVN, kết hợp Dựa vào mục 2, tr.176 SGK ĐL 12, átlát ĐLVN, kết hợp hiểu biết của bản thân, hãy nêu và hiểu biết của bản thân, hãy nêu và đ đ ánh giá các thế mạnh, ánh giá các thế mạnh, hạn chế chủ yếu của vùng Đông Nam Bộ. hạn chế chủ yếu của vùng Đông Nam Bộ. - Nhóm 1: Nhóm 1: Tìm hiểu thế mạnh và hạn chế về Tìm hiểu thế mạnh và hạn chế về đ đ iều kiện tự iều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. nhiên và tài nguyên thiên nhiên. - Nhóm 2: Nhóm 2: Tìm hiểu thế mạnh và hạn chế về Kinh tế – xã hội. Tìm hiểu thế mạnh và hạn chế về Kinh tế – xã hội. ĐÔNG NAM BỘ II. Các thế mạnh và hạn chế của vùng: 1. Thế mạnh: a) Vị trí địa lý: + Giáp ĐBSCL, TN, DHNTB, CPC, biển Đông.  Dễ dàng giao lưu kinh tế với các vùng giàu nguyên liệu, với nước ngoài. + Thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  Có cơ sở vậy chất kĩ thuật, CS hạ tầng, cơ cấu kinh tế phát triển nhất cả nước. b) Tài nguyên thiên nhiên: + Đất bazan chiếm 40% diện tích của vùng, đất xám, đất bạc màu trên phù sa cổ, thoát nước tốt. + Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năm, ít có biến động.  Hình thành vùng chuyên canh cây CN, cây ăn quả có quy mô lớn. + Thuỷ sản: Gần các ngư trường lớn, hải sản phong phú.  Thuận lợi cho phát triển ngư nghiệp. + Kh. sản: Dầu có trữ lượng lớn, đất sét, cao lanh.  Cơ sở tự nhiên để phát triển CNNL, CNVLXD. + Có mạng lưới sông ngói khá dày đặc bắt nguồn từ T.nguyên, lượng chảy lớn.  Nguồn cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, điều kiện phát triển CN thuỷ điện. c. Kinh tế – xã hội: - Nguồn lao động dồi dào, hội tụ được nhiều lao động có trình độ chuyên môn cao. - Cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển nhất cả nước, có nhiều trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất. - Có sự tích tụ lớn về vốn, kĩ thuật. - Cơ sở hạ tầng phát triển: TTLL và mạng lưới GTVT phát triển là đầu mối của các tuyến đường bộ, sắt, biển, hàng không.  Điều kiện thuận lợi để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu. 2. Hạn chế: Mùa khô kéo dài, diện tích vùng nhỏ, tài nguyên rừng ít, khoáng sản ít chủng loại. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TP HCM HỘI TRƯƠNG THỐNG NHẤT SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THẾ MẠNH KT-XH ĐNB CẢNG SÀI GÒN - TP HO CHI MINH QUỐC LỘ 51, TP HCM - VŨNG TÀU CẢNG SÀI GÒN KCX TÂN THUẬN KCX LINH TRUNG 3 KHU CÔNG NGHỆ CAO TP HCM KCN NHƠN TRACH 3 [...]... III Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu: Khái niệm: Là nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ trên c ơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ; vừa t ăng thêm tổng sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân; vừa bảo vệ môi tr ường và sử dụng hợp tài nguyên Trên cơ sở khái niệm khai thác lãnh thổ theo chiều sâu, dựa vào SGK, Tiết 44 Bài 39 Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ 1.Khái quát chung Một số số ĐNB so với nước Các số So với nước (%) - Gồm tỉnh, thành phố -Diện tích: 23,6 nghìn km2 (chiếm 7,1% diện tích nước) Tổng GDP 42,0 - Dân số: 12 triệu người (2006) chiếm 14,3% dân số nước Giá trị sản xuất CN 55,6 - Đặc điểm kinh tế: Số dự án FDI cấp phép (1988-2006) 61,2 + Là vùng dẫn đầu nước GDP, giá trị sản xuất CN giá trị hàng xuất Tổng số vốn đăng kí FDI (1988-2006) 53,7 Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng bình quân theo đầu người Gấp 2,3 lần trung bình nước + Có kinh tế hàng hóa sớm phát triển,cơ cấu kinh tế phát triển so với vùng khác + Là vùng sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên, kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ a Vị trí địa lí 1.Khái quát chung 2.Những mạnh hạn chế yếu vùng a.Vị trí địa lí b.Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên c.Điều kiện kinh tế- xã hội *Tự nhiên: nằm vị trí chuyển Nêu phân tiếp từ miền núi xuống đồng tích châu thổ biển Đông thuận lợi VTĐL *Kinh tế: có VTĐL thuận lợi cho phát phát triển triển nền kinh tế mở với kinh tế mởtriển của hệ thống GTVT phát vùng ĐNB? -Giáp với vùng giàu nguyên liệu, lượng -Nằm vị trí trung chuyển tuyến đường hàng hải, hàng không quốc tế, thuận lợi cho giao lưu nước -Nằm VKTTĐ phía Nam -Phát triển tổng hợp kinh tế biển Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ b Điều kiện tự nhiên TNTN 1.Khái quát chung 2.Những mạnh hạn chế yếu vùng a.Vị trí địa lí b.Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên c.Điều kiện kinh tế- xã hội Nêu thuận lợi ĐKTN để phát triển kinh tế ĐNB? Địa hình Đất Khí hậu Nguồn nước Khoáng sản Rừng Biển Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ Không thật lớn, có VQG Cát Tiên, khu dự trữ sinh Cần Giờ Cận xích đạo, mùa mưa khô, chịu ảnh hưởng bão Gần ngư trường trọng điểm, có điều kiện lí tưởng để xây dựng cảng cá, NTTS nước lợ Dầu khí, sét, cao lanh Rừng Biển Khí hậu Điều kiện tự nhiên Địa hình Khoáng sản Đất Nguồn nước Có tiềm lớn phát triển CCN, ăn quy mô lớn Thoải, tương đối phẳng với Do hệ thống s.Đ.Nai dải đồi lượn sóng cung cấp có giá cao trung bình trị nhiều mặt (thủy 200-300 m điện, thủy lợi, giao thông) Là mạnh vùng, có loại chính: badan đất xám bạc màu Ngoài đất phù sa, đất mặn ven biển Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ c Điều kiện kinh tế- xã hội 1.Khái quát chung 2.Những mạnh hạn chế yếu vùng a.Vị trí địa lí b.Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên c.Điều kiện kinh tế- xã hội -Là địa bàn thu hút mạnh lực lượng lao động có CMKT cao -Có tích tụ lớn vốn kĩ thuật, thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư nước -Có sở hạ tầng phát triển tốt (đặc biệt GTVT TTLL) => Là vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp kinh tế Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ 1.Khái quát chung 2.Những mạnh hạn chế yếu vùng a.Vị trí địa lí b.Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên c.Điều kiện kinh tế- xã hội 3.Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu *Khái niệm: Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu việc nâng cao hiệu khai thác lãnh thổ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, KHCN nhằm khai thác tốt nguồn lực tự nhiên KT-XH, đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời giải tốt vấn đềhội bảo vệ môi trường Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ 1.Khái quát chung 2.Những mạnh hạn chế yếu vùng a.Vị trí địa lí b.Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên c.Điều kiện kinh tế- xã hội 3.Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu a.Trong công nghiệp b.Trong khu vực dịch vụ c.Trong nông,lâm nghiệp d.Trong phát triển tổng hợp kinh tế biển Hoạt động nhóm (3 phút) Nhóm 1: ngành công nghiệp Nhóm 2: ngành dịch vụ Nhóm 3: ngành nông, lâm nghiệp Nhóm 4: phát triển tổng hợp kinh tế biển Yêu cầu: nghiên cứu trạng phương hướng phát triển ngành kinh tế Tiết 44 Bài 39.Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ ... triển sở hạ tầng giao thông vận tải Câu 15 Ý sau mục đích khai thác lãnh thổ theo chiều sâu Đông Nam Bộ A Đẩy mạnh đầu tư vốn, công nghệ B Đảm bảo trì tốc độ tăng trưởng cao C Giải tốt vấn đề xã... dụng kĩ thuật canh tác tiên tiến, thủy lợi Câu 14 Để đẩy mạnh khai thác theo chiều sâu công nghiệp Đông Nam Bộ vấn đề quan trọng hàng đầu A Phát triển sở lượng B Đa dạng ngành sản xuất C Xây dựng... thuộc vùng Đông Nam Bộ? A.Hoa Lư B.Xa Mát C Vĩnh Xương D Mộc Bài Câu 26 Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp có qui mô 120 nghìn tỉ đồng vùng Đông Nam Bộ? A.Biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ, Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 - Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay