CHƯƠNG 1tổng quan ỨNG DỤNG MATLAB TRONG mô PHỎNG OFDM

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 17:00

CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  - Năm 1966 Robert W Chang xuất báo tổng hợp dãy hạn chế tín hiệu trực giao để truyền liệu đa kênh Nó tả phương pháp tín hiệu đồng thời truyền qua kênh băng tần hạn chế mà ICI (Intercarrier Interference) ISI (Intersymbol Interference) Ý tưởng phân chia quang phổ thành số kênh phép truyền với tốc độ thấp đủ để liệu truy cập hiệu phân tán thời gian kênh Khi sóng mang phụ trực giao chúng chồng lên cung cấp nhiều hiệu sử dụng quang phổ có sẵn Ngày nay, OFDM sử dụng châu Âu Digital Audio Broadcasting (DAB) OFDM sử dụng ADSL (Digital Subscriber Line) biết DMT (Discrete Multitone) Nó sử dụng tiêu chuẩn châu Âu Hyperlan / IEEE 802.11a Tuy nhiên, hệ thống OFDM có nhược điểm: PAPR cao vấn đề đồng tần số Trong đồ án này, chúng em tập trung vào vấn đề PAPR cao, xem xét lại phương pháp có để giảm PAPR Matlab sử dụng để tạo tín hiệu baseband OFDM có PAPR cao Phương pháp gọi Active Constellation Extension (ACE) chọn để giảm PAPR mẫu tín hiệu OFDM 15
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 1tổng quan ỨNG DỤNG MATLAB TRONG mô PHỎNG OFDM , CHƯƠNG 1tổng quan ỨNG DỤNG MATLAB TRONG mô PHỎNG OFDM , CHƯƠNG 1tổng quan ỨNG DỤNG MATLAB TRONG mô PHỎNG OFDM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay