CHUONG 2 PHẦN mềm điều KHIỂN tổng đài nội bộ 2 8

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:52

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 2-8 PHẦN : PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN NGUN LÝ HOẠT ĐỘNG: Chương trình kiểm tra xử lý cách từ th bao thứ đến th bao thứ tám sau đến hai trung kế quay trở lại th bao thứ Một chu kỳ qt từ th bao đến th bao cuối đến hai trung kế 4ms Chu kỳ đủ nhỏ để kịp theo dõi thay đổi trạng thái th bao đủ lớn để xử lý hết tất th bao trung kế Tuỳ theo trạng thái tức thời th bao hay trung kế qt đến mà chương trình xử lý cách tương ứng Việc quản lý th bao trung kế dựa 16 byte nhớ lưu Ram nội dành riêng cho th bao, trung kế Mỗi trạng thái th bao hay trung kế xử lý chương trình tương ứng dựa vào biến CODE_TB CODE_TB thay đổi theo giai đoạn thực th bao hay trung kế CODE_TB 00H 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H 0AH 0BH 0CH 10H 11H 12H 13H Ý nghĩa Xử lý th bao gác máy Xử lý th bao nhấc máy Cấp Dial tone Cấp Busy tone Cấp Ring Back tone Cấp chng Xử lý số quay Giải mã số quay Xử lý thơng thoại Xử lý treo máy Nạp giá trị ban đầu Đổ chng th bao Thơng thoại với trung kế Kiểm tra trạng thái trung kế Xử lý trung kế gọi vào Kiểm tra thời gian đổ chng th bao Thơng thoại cho trung kế GVHD: Bùi Thị Kim Chi Hữu Lộc 71 SVTT: Nguyễn Thanh Tâm & Võ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 2-8 XỬ LÝ TH BAO TRONG: Khi cấp dial tone, sau 10s mà th bao chưa bấm số CPU cắt dial tone cấp busy tone cho th bao Khi th bao quay số thứ nhất, sau 10s mà th bao chưa bấm số thứ hai CPU cấp busy tone cho th bao Khi cấp busy tone, sau 10 hồi busy tone mà th bao chưa gác máy, CPU ngắt Busy tone chuyển th bao sang trạng thái treo máy Khi th bao đổ chng sau 20 hồi chng mà th bao chưa nhấc máy CPU cắt chng trả th bao trạng thái gác máy Chương trình có sử dụng biến đếm sau: Count1: Đếm hồi âm chng Count2, Count3: đếm thời gian âm hiệu Trạng thái âm hiệu thể qua biến TONE TONE = 00H: ngắt âm hiệu khỏi th bao TONE = FFH: kết nối hiệu với th bao Để xác định có th bao ngồi gọi vào trung kế hay khơng ta vào mức logic chân RD mạch trung kế Điều khiển gọi nội bộ: Gọi A B hai th bao tổng đài nội A th bao gọi B th bao bị gọi Khi A nhấc máy (CPU nhận biết trạng thái thơng qua việc đọc HSO A), tiến hành đóng th bao A với Dial tone Sau cấp dial tone th bao A bắt đầu bấm số Sau nhận biết số thơng qua việc đọc tone DTMF, CPU kiểm tra th bao gọi link thoại có rỗi khơng, hai rỗi CPU tiến hành cấp chng cho th bao bị gọi cấp Ring Back tone cho th bao gọi Nếu th bao bị gọi nhấc máy CPU ngắt Ring Back tone th bao gọi tiến hành thơng thoại cho hai th GVHD: Bùi Thị Kim Chi Hữu Lộc 72 SVTT: Nguyễn Thanh Tâm & Võ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 2-8 bao Sau thơng thoại, hai th bao gác máy CPU nhận biết trạng thái giải phóng link thoại đồng thời cấp Busy tone cho th bao lại Trường hợp ngược lại, th bao bị gọi link thơng thoại khơng rỗi CPU cấp Busy tone cho th bao lại XỬ LÝ TRUNG KẾ: Khi xét thấy chân RD mức CPU biết có chng đổ vào trung kế Khi có chng đổ vào trung kế, CPU qt xem có th bao rỗi hay khơng Nếu có CPU đổ chng cho th bap rỗi mà qt đến Nếu th bao đổ chng nhấc máy, CPU ngắt chng tiến hành đóng tải giả để tạo trạng thái nhấc máy tổng đài Ngược lại, sau 20 hồi chng mà th bao đổ chng khơng nhấc máy, CPU ngắt chng th bao Điều khiển gọi ngồi: Gọi A th bao nội B th bao tổng đài ngồi Khi th bao A muốn gọi th bao B bấm số CPU kiểm tra xem có trung kế rỗi khơng, khơng có trung kế rỗi đưa th bao trạng thái nghe busy tone, có tiến hành đóng Relay trung kế tạo trạng thái nhấc máy với tổng đài ngồi Sau việc nhận số, giải mã thơng thoại tổng đài ngồi xử lý Khi thơng thoại, A gác máy CPU nhận biết tiến hành ngắt Relay trung kế tạo trạng thái gác máy với tổng đài ngồi Điều khiển gọi từ ngồi vào: Khi có gọi từ ngồi vào CPU nhận biết thơng qua mức logic RD Nếu RD lên mức tiến hành cấp chng cho th bao rỗi mà qt đến Nếu đổ chng mà th bao ngồi gác máy CPU ngắt chng th bao nội Nếu đổ chng mà th bao nội nhấc máy, CPU ngắt chng kết nối th bao với trung kế đồng thời đóng Relay tạo trạng thái nhấc máy tổng đài ngồi Sau th bao nội gác máy CPU giải phóng kết nối th bao với trung kế GVHD: Bùi Thị Kim Chi Hữu Lộc 73 SVTT: Nguyễn Thanh Tâm & Võ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 2-8 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH Start Nạp giá trò mặc đònh Y i=0 i= Khởi động timer N Tăng i Y Timer tràn Code i =00H Y Xử lý gác máy N Code i =01H Xử lý nhấc Y máy N Code i =02H Y Xử lý cấp dial N Code i =n N Xử lý Y chương trình N thứ n PHẦN : KẾT LUẬN GVHD: Bùi Thị Kim Chi Hữu Lộc 74 SVTT: Nguyễn Thanh Tâm & Võ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 2-8 Tổng đài nội thiết bị phổ biến thực tế , thời gian làm Đồ Án có hạn , kinh nghiệm thực tế nên q trình thực đề tài mắc nhiều sai sót hạn chế , mong đánh giá q thầy góp ý bạn sinh viên để đề tài hồn chỉnh GVHD: Bùi Thị Kim Chi Hữu Lộc 75 SVTT: Nguyễn Thanh Tâm & Võ ... =02H Y Xử lý cấp dial N Code i =n N Xử lý Y chương trình N thứ n PHẦN : KẾT LUẬN GVHD: Bùi Thị Kim Chi Hữu Lộc 74 SVTT: Nguyễn Thanh Tâm & Võ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TỔNG ĐÀI NỘI BỘ 2- 8 Tổng đài nội. .. tạo trạng thái nhấc máy tổng đài Ngược lại, sau 20 hồi chng mà th bao đổ chng khơng nhấc máy, CPU ngắt chng th bao Điều khiển gọi ngồi: Gọi A th bao nội B th bao tổng đài ngồi Khi th bao A muốn... với tổng đài ngồi Sau việc nhận số, giải mã thơng thoại tổng đài ngồi xử lý Khi thơng thoại, A gác máy CPU nhận biết tiến hành ngắt Relay trung kế tạo trạng thái gác máy với tổng đài ngồi Điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 2 PHẦN mềm điều KHIỂN tổng đài nội bộ 2 8 , CHUONG 2 PHẦN mềm điều KHIỂN tổng đài nội bộ 2 8 , CHUONG 2 PHẦN mềm điều KHIỂN tổng đài nội bộ 2 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay