Luận án TN đề tài tổng đài nội bộ

59 19 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:50

N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN LI M U I GII THIU CHUNG Cựng vi i sng ngy cng nõng cao ca ngi, nhu cu v thụng tin liờn lc cng vỡ th m cng quan tõm c bit Thụng tin- liờn lc nhanh chúng tin li mang li cm giỏc thoi mỏi, d dng cho ngi, giỳp ngi xúa b khong cỏch v khụng gian, thi gian, giỳp chỳng ta cú cm giỏc gn gi, quan tõm v chia s ln Nhm tha nhu cu ngy cng cao y, ngnh in t - vin thụng ó cho i rt nhiu sn phm, h thng nh: h thng tng i, mỏy phỏt truyn hỡnh, radio, in thoi nhm kt ni mi ngi nhiu ni khỏc H thng tng i i giỳp vic thụng tin liờn lc ca ngi tr nờn nhanh chúng thun tin v d dng hn Trong khuụn kh ti ATN chuyờn ngnh in t - vin thụng, em xin thc hin tng i ni b PABX trung k - thuờ bao II NHIM V CA TI Trong phm vi ti mụ hỡnh h thng tng i ni b PABX 1-8 c thit k bao gm: - Mch thoi ni b: kt ni thụng thoi gia cỏc thuờ bao ni b - Mch trung k: kt ni thuờ bao bờn ngoi vi thuờ bao ni b hay thuờ bao ni b vi thuờ bao bờn ngoi GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN CHNG 1: GII THIU TNG I I KHI NIM TNG I Tng i in thoi l mt h thng chuyn mch, nú cú nhim v kt ni cỏc cuc liờn lc t thit b u cui ch gi ( Calling Side ) n thit b u cui b gi (Called Side) Trong s phỏt trin k thut v vin thụng, cú hai bc ngoc rừ rng: - Vo thp k 1960 l s xúa b khong cỏch in thoi, gi c i khp th gii, trỏi t nh co li - Vo thp k 1980 l s chinh phc thi gian, s thnh cụng ca k thut s phõn theo thi gian ln v chuyn mch truyn dn Ngy nay, k thut s v chuyn mch, truyn dn phõn theo thi gian ó tr nờn rt ph bin v l phng thc lm vic ch yu cỏc h tng i hin Trong ú k thut iu ch xung mó (PCM) c s dng rt hiu qu cỏc mng truyn s liu, ting núi, hỡnh nh ang phỏt trin hin nay, ú l mng s liờn kt dch v ISDN II PHN LOI TNG I Phõn loi theo cụng ngh: c chia lm loi 1.1 Tng i nhõn cụng Tng i nhõn cụng i t mi bt u h thng thụng tin in thoi Trong tng i, vic nh hng thụng tin c thc hin bng sc ngi Núi cỏch khỏc, vic kt ni thụng thoi cho cỏc thuờ bao c thc hin bng thao tỏc trc tip ca ngi Nhc im ca tng i nhõn cụng l: Thi gian kt ni lõu D nhm ln Khú m rng dung lng Tún nhiu nhõn cụng Tng i t ng: c chia lm loi chớnh a Tng i c in K thut chuyn mch tng i c in nh vo cỏc b chuyn mch c khớ, c iu khin bng cỏc mch in t, bao gm: Chuyn mch quay trũn Chuyn mch tng nc Chuyn mch ngang dc Trong tng i c in, vic nhn dng thuờ bao gi, xỏc nh thuờ bao b gi, cp õm hiu, kt ni thụng thoi u c thc hin mt cỏch t ng nh cỏc mch iu khin bng in t cựng vi b chuyn mch bng c khớ So vi tng i nhõn cụng, tng i c in cú nhng u im ln: Thi gian kt ni nhanh chúng hn, chớnh xỏc hn Dung lng tng i cú th tng lờn nhiu 1.2 - - GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP SVTH: NGUYN NGC VIT H thng tng i ni b NGUYN VNH THUYấN Gim nh cụng vic ca in thoi viờn - Tuy nhiờn tng i c in cú mt s nhc im sau: Thit b cng knh Tn nhiu nng lng iu khin kt ni phc b Tng i in t - Trong cỏc tng i in t, cỏc b chuyn mch gm cỏc linh kin bỏn dn, vi mch cựng vi relay, analog swich c iu khin bi cỏc mch in t, vi mch - u im: Cỏc b chuyn mch bng bỏn dn thay th cỏc b chuyn mch c khớ ca tng i c in lm c cu tng i gn nh i nhiu, thi gian kt ni thụng thoi nhanh hn, nng lng tiờu tỏn ớt hn Cú th tng dung lng thuờ bao ln m thit b khụng phc lờn nhiu Phõn loi theo cu trỳc mng in thoi Vit Nam - Hin trờn mng vin thụng Vit Nam cú loi tng i sau: Tng i c quan PABE (Private Automatic Branch Exchange): c s dng cỏc c quan, khỏch sn v ch s dng cỏc trung k CO-line Tng i nụng thụn RE (Rural Exchange): c s dng cỏc xó, khu dõn c ụng, ch v cú th s dng cỏc loi trung k Tng i ni ht LE (Local Exchange): c t trung tõm huyn tnh v s dng tt c cỏc loi trung k Tng i ng di TE (Toll Exchange): dựng kt ni cỏc tng i ni ht cỏc tnh vi nhau, chuyn mch cỏc cuc gi ng di nc, khụng cú mch thuờ bao Tng i ca ngừ quc t GTE (Gate Way Exchange): tng i ny c dựng chn hng v chuen mch cuc gi vo mng quc t ni cỏc mng quc gia vi nhau, cú th chuyn quỏ giang cỏc cuc gi III CC CHC NNG CA H THNG TNG I Mc dự cỏc h thng tng i c nõng cp rt nhiu t nú c phỏt minh ra, cỏc chc nng c bn ca nú nh xỏc nh cỏc cuc gi thuờ bao,kt ni vi thuờ bao b gi v sau ú tin hnh phc hi li cỏc cuc gi ó hon thnh hu nh nh c H thng tng i nhõn cụng tin hnh cỏc quỏ trỡnh ny bng tay, h tng i t ng tin hnh cỏc cụng vic ny bng cỏc thit b in Trong trng hp u, mt thuờ bao gi i mt tớn hiu thoi ti tng i, nhõn viờn cm nỳt tr li ng dõy b gi vo cm ca dõy ch gi thit lp cuc gi vi phớa bờn Khi cuc gi ó hon thnh, ngi hnh rỳt dõy ni v a nú v trng thỏi ban u H tng i nhõn cụng c phõn loi thnh loi in t v h dựng ac-qui chung i vi h in t thỡ thuờ bao lp thờm cho mi cqui mt ngun cung cp in Cỏc tớn hiu gi v tớn hiu hon thnh cuc gi c n gin chuyn n ngi thao tỏc viờn thụng qua cỏc ốn GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN i vi h tng i t ng, cỏc cuc gi c phỏt v hon thnh thụng qua cỏc bc sau: Nhn dng thuờ bao gi Xỏc nh thuờ bao nhc ng nghe v sau ú c ni ti mch iu khin Tip nhn s c quay Khi cỏc s quay c ghi li, thuờ bao b gi ó c xỏc nh, h tng i s chn mt b cỏc ng trung k n tng i thuờ bao b gi H tng i thc hin cỏc chc nng ny Kt ni cuc gi Khi cỏc s quay c ghi li, thuờ bao b gi ó c xỏc nh, h tng i s chn cỏc ng trung k n tng i thuờ bao b gi v sau ú chn mt ng ri s ú Khi thuờ bao b gi nm tng i ni ht thỡ mt ng gi ni ht c s dng Chuyn thụng tin iu khin Khi c ni ti tng i ca thuờ bao b gi hay tng i trung chuyn, c hai tng i trao i vi cỏc thụng tin cn thit nh s thuờ bao b gi Kt ni trung chuyn Trong trng hp tng i c ni n l tng i trung chuyn, trờn dõy c nhc li ni vi trm cui v sau ú thụng tin nh s thuờ bao b gi c truyn i Kt ni ti trm cui Khi trm cui c ỏnh giỏ l trm ni ht da trờn s thuờ bao b gi c truyn i, b iu khin trng thỏi mỏy bn ca thuờ bao b gi c tin hnh Nu mỏy khụng trng thỏi bn thỡ mt ng ni c ni vi cỏc ng trung k c chn kt ni cỏc cuc gi Truyn tớn hiu chuụng kt ni cuc gi, tớn hiu chuụng c truyn v ch cho n cú tr li t thuờ bao b gi Khi tr li, tớn hiờu chuụng b ngt v trng thỏi c chuyn thnh trng thỏi mỏy bn Tớnh cc Tng i ch gi xỏc nh cõu tr li ca thuờ bao b gi v nu cn thit bt u tớnh toỏn giỏ tr cc phi tr theo khong cỏch gi v theo thi gian gi Truyn tớn hiu bỏo bn Khi tt c cỏc ng trung k u ó b chim theo cỏc buúc trờn õy hoc thuờ bao b gi bn thỡ tớn hiu bn c truyn n cho thuờ bao ch gi Hi phc h thng Trng thỏi ny c xỏc nh cuc gi kt thỳc Sau ú tt c cỏc ng ni u c gii phúng Nh vy, cỏc bc c bn ca h thng tng i tin hnh x lớ cỏc cuc gi ó c trỡnh by ngn gn Trong h thng tng i in t, nhiu c tớnhdch v mi c thờm vo cựng vi cỏc chc nng trờn Do ú, cỏc im c bn sau õy phi c xem xột thit k cỏc chc nng ny: GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP SVTH: NGUYN NGC VIT H thng tng i ni b NGUYN VNH THUYấN Tiờu chun truyn dn Mc ớch u tiờn cho vic u ni in thoi l truyn tớn núiv theo ú l mt ch tiờu ca vic truyn dn ỏp ng cht lng gi phi c xỏc nh bng cỏch xem, xột s mt mỏt truyn , rng dói tn s truyn dn v õm Tiờu chun kt ni iu ny liờn quan n dch v u ni cho cỏc thuờ bao Ngha l ch tiờu v cỏc yờu cu i vi cỏc thit b tng i v s cỏc ng truyn dn nhm bo m cht lng kt ni tt Nhm mc ớch ny, mt mng li tuyn tớnh linh hot cú kh nng x lớ ng thụng cú hiu qu vi t l cuc gi b mt ớt nht phi c lp tin cy Cỏc thao tỏc iu khin phi c tin hnh phự hp, c bit cỏc li xut hin h thng vi nhng chc nng iu khin trung cúth gp phi hu qu nghiờm trng thao tỏc h thng Theo ú, h thng phi cú c chc nng sa cha v bo dng hu hiu bao gm vic chun oỏn li, tỡm v sa cha linh hot S lng cỏc cuc gi cú th x lớ thụng qua cỏc h thng tng i ó tng lờn rt nhiu vnhu cu nõng cp cỏc chc nng hin ó tng lờn Do ú, h thng phi linh hot m rng v sa i c Tớnh kinh t Do cỏc h thng tng i in thoi l c s cho vic truyn thụng i chỳng nờn chỳng phi cú hiu qu v chi phớ v cú kh nng cung cp cỏc dch v thoi cht lng cao Cn c vo cỏc xem xột trờn, mt s tng i t ng ó c trin khai v lp t k t nú c a vo ln u tiờn VI CC THễNG TIN BO HIU TRONG IN THOI Gii thiu Trong mng in thoi, vic thit lp v gii ta ng kt ni tm thi tựy theo cỏc ch th v thụng tin nhn c t cỏc ng dõy thuờ bao Vỡ vy cỏc tớn hiu bỏo hiu in thoi cú vai trũ quan trng vic hot ng ca ton b mng li cng nh mt s loi hỡnh dch v ca mng Phõn loi cỏc thụng tin õm hiu a Thụng tin yờu cu v gii ta cuc gi - Thụng tin yờu cu cuc gi: ú thuờ bao gi nhc t hp v tng i s kt ni n thit b thớch hp nhn thụng tin a ch ( s b gi) GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP SVTH: NGUYN NGC VIT H thng tng i ni b NGUYN VNH THUYấN - Thụng tin gii ta: ú c hai thuờ bao gỏc mỏy t hp (onhook) v tng i s gii ta tt c cỏc thit b c lm bn cho cuc gi v xúa sch bt kỡ thụng tin no khỏc c dựng cho vic thit lp v kim gi cuc gi b Thụng tin chn a ch Khi tng i ó sn sng nhn thụng tin a ch, nú s gi mt tớn hiu yờu cu ú chớnh l õm hiu quay s n thuờ bao c Thụng tin chm dt chn a ch Thụng tin ny ch dn tỡnh trng ca ng dõy b gi hoc lớ khụng hon tt cuc gi d Thụng tin giỏm sỏt Ch rừ tỡnh trng nhc/gỏc t hp ca thuờ bao gi v tỡnh trng on-off hook ca thuờ bao gi sau ng ni thoi ó c thit lp - Thuờ bao gi nhc t hp - Thuờ bao b gi ó tr li v vic tớnh cc ó bt u - Thuờ bao b gi gỏc t hp - Thuờ bao b gi ó gỏc t hp kt thỳc cuc gi v ngt ng kt ni cuc gi sau mt thi gian nu thuờ bao gi khụng gỏc mỏy Bỏo hiu trờn ng dõy thuờ bao a Bỏo hiu trờn ng dõy thuờ bao gi Trong cỏc mng in thoi hin nay, ngun ti tng i cung cp n cỏc thuờ bao thng l 48VDC-52VDC Yờu cu cuc gi: thuờ bao ri, tr khỏng ng dõy cao, tr khỏng ng dõy xung thuờ bao nhc t hp kt qu l dũng in tng cao Dũng tng cao ny c tng i phỏt hin nh l mt yờu cu mt cuc gi mi v s cung cp n thuờ bao õm hiu mi quay s Tớn hiu a ch: Sau nhn tớn hiu mi quay s, thuờ bao s gi cỏc ch s a ch Cỏc ch s a ch cú th c phỏt i bng hai cỏch quay s, quay s ch Pulse v quay s ch Tone Tớn hiu chm dt vic la chn: Sau nhn a ch, b phn a ch c ngt Sau ú vic kt ni c thit lp, lỳc ny tng i gi mt cỏc tớn hiu sau: - Nu ng dõy gi b ri, õm hiu hi õm chuụng n thuờ bao gi v dũng in rung chuụng n thuờ bao b gi - Nu ng dõy b bn hoc khụng th vo c thỡ õm hiu bn s n thuờ bao gi - Mt thụng bỏo ó c ghi sn gi n s thuờ bao gi ch dn cuc gi hin ti b tht bi, khỏc vi trng hp thuờ bao b gi mc bn Tớn hiu tr li tr v: Ngay thuờ bao b gi nhc t hp, mt tớn hiu o cc c phỏt lờn thuờ bao gi Vic ny cho phộp s dng hot ng thit b c bit ó c gn vo thuờ bao gi ( nh mỏy tớn cc) Tớn hiu gii ta: Khi thuờ bao gi gii ta cú ngha l on hook, tng tr ng dõy lờn cao Tng i xỏc nhn tớn hiu ny gii ta tt c cỏc thit b liờn quan n cuc gi v xúa cỏc thụng tin b nh ang c GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP SVTH: NGUYN NGC VIT H thng tng i ni b NGUYN VNH THUYấN dựng kim gi cuc gi Thụng thng tớn hiu ny cú khong thi gian hn 500ms b Bỏo hiu trờn ng dõy thuờ bao b gi Tớn hiu rung chuụng: ng dõy thuờ bao ri nhn cuc gi n, tng i s gi dũng in rung chuụng n mỏy b gi Dũng in ny cú tn s 20Hz, 25Hz, 50Hz c ngt khong thớch hp m hiu hi õm chuụng cng c gi v thuờ bao gi Tớn hiu tr li: Khi thuờ bao b gi nhc t hp nhn cuc gi, tng tr ng dõy xung thp, tng i phỏt hin vic ny s ct dũng in rung chuụng v õm hiu hi õm chuụng bt u giai on m thoi Tớn hiu gii ta: Nu sau giai on m thoi, thuờ bao b gi ngt t hp trc thuờ bao gi s thay i tỡnh trng tng tr ng dõy, ú tng i s gi tớn hiu ng dõy lõu di n thuờ bao gi v gii ta cuc gi sau mt thi gian Tớn hiu gi li b ghi phỏt: Tớn hiu gi li giai on quay s khong thi gian thoi c gi l tớn hiu gi li b ghi phỏt H thng õm hiu ca tng i ng dõy in thoi hin gm cú dõy v thng gi ú l Tip v Ring cú mu v xanh Chỳng ta khụng cn quan tõm n dõy no mang tờn l Tip hoc Ring vỡ iu ny tht s khụng quan trng Tt c cỏc in thoi hin u c cp ngun t tng i thụng qua dõy Tip v Ring in ỏp cung cp thng l 48VDC, nhng nú cng cú th thp n 47VDC hoc cao n 105VDC tựy thuc vo tng i Ngoi ra, hot ng giao tip c d dng, tng i gi mt s tớn hiu c bit n in thoi nh tớn hiu chuụng, tớn hiu bỏo bn v.v Sau õy ta s tỡm hiu v cỏc tớn hiu in thoi v ng dng ca nú a Tớn hiu chuụng (Ring Signal) 2s 4s 48V Khi mt thuờ bao b gi thỡ tng i s gi tớn hiu chuụng n bỏo cho thuờ bao ú bit cú nguũi b gi Tớn hiu chuụng l tớn hiu xoay chiu AC thng cú tn s 25Hz nhiờn nú cú th cao hn n 60Hz hoc thp hn n 16Hz Biờn ca tớn hiu chuụng cng thay i t 40 VRMS n 130 VRMS thng l 90 VRMS Tớn hiu chuụng c GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP SVTH: NGUYN NGC VIT H thng tng i ni b NGUYN VNH THUYấN gi n theo dng xung thng l giõy cú v giõy khụng ( nh hỡnh v) Hoc cú th thay i thi gian tựy thuc vo tng tng i b Tớn hiu mi gi (Dial Signal) õy l tớn hiu liờn tc khụng phi l tớn hiu xung nh cỏc tớn hiu khỏc c s dng h thng in thoi Tớn hiu ny c to bi hai õm (tone) cú tn s 350Hz v 440Hz c Tớn hiu bỏo bn (Busy signal) 0,5s 0,5s Khi thuờ bao nhc mỏy thc hin mt cuc gi thỡ thuờ bao s nghe mt hai tớn hiu: - Tớn hiu mi gi cho phộp thuờ bao thc hin mt cuc gi - Tớn hiu bỏo bn bỏo cho thuờ bao bit ng dõy ang bn khụng th thc hin cuc gi lỳc ny Thuờ bao phi ch n nghe tớn hiu mi gi Khi thuờ bao b gi ó nhc mỏy trc thuờ bao gi cng nghe c tớn hiu ny Tớn hiu bỏo bn l tớn hiu xoay chiu cú dng sin tn s 425Hz, cú chu kỡ 1s (o.5s cú v 0.5s khụng) GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN d Tớn hiu chuụng hi tip 2s 4s 10V Tớn hiu hi õm chuụng (RINGBACK TONE): l tớn hiu soay chiu cú tn s f=425 25Hz, biờn 2VRMS trờn nn DC 10V, phỏt ngt quóng 2s cú 4s khụng e Gi sai s Nu bn gi nhm mt s m nú khụng tn ti thỡ bn s nhn c tớn hiu xung cú chu kỡ 1Hz v cú tn s 200Hz 400Hz Hoc i vi cỏc h thng in thoi ngy bn s nhn c thụng bỏo rng bn gi sai s f Tớn hiu bỏo gỏc mỏy Khi thuờ bao nhc ng nghe (telephone receiver) in thoi rt lõu m khụng gi cho thỡ thuờ bao s nhn c mt tớn hiu chuụng rt ln ( thuờ bao cú th nghe c xa mỏy) cnh bỏo Tớn hiu ny l tng hp ca bn tn s 1400Hz + 2050HZ + 2450Hz + 2600Hz c phỏt dng xung 0.1s cú v 0.1 s khụng g Tớn hiu o cc ẹaỷo cửùc Tớn hiu o cc chớnh l s o cc tớnh ca ngun ti tng i, hai thuờ bao bt u cuc m thoi, mt tớn hiu o cc s xut hin Khi ú h thng tớnh cc ca tng i s bt u thc hin vic tớnh cc m thoi cho thuờ bao gi cỏc trm cụng cng cú trang b mỏy tớnh cc, c quan bu in s cung cp mt tớn hiu o cc cho trm thun tin cho vic tớnh cc GVHD: PHAN DUY ANH N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN BNG TểM TT TN S TN HIU TRONG H THNG IN THOI Vựng hot ng Chun (Hz) (Hz) Dng tớn hiu v 425 25 Xung 2s on 4s off Hz Tớn hiờu mi gi 425 25 Liờn tc Hz Tớn hiu bỏo bn 425 25 Xung 0,5s on 0,5s off Hz Tớn hiờu chuụng hi tip 425 25 Xung 2s on 4s off Tớn hiu bỏo gỏc mỏy 1400+2060+ Xung 0,1s on 0,1s off Hz Tớn hiu chuụng 16 60 Hz 2450+2600 Tớn hiu sai s GVHD: PHAN DUY ANH 200 - 400 Liờn tc Hz 10 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 45 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 46 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 47 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 48 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 49 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 50 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 51 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 52 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 53 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 54 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 55 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 56 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 57 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN GVHD: PHAN DUY ANH 58 N TT NGHIP H thng tng i ni b SVTH: NGUYN NGC VIT NGUYN VNH THUYấN MC LC GVHD: PHAN DUY ANH 59 ... thng tng i ni b NGUYN VNH THUYấN Gim nh cụng vic ca in thoi viờn - Tuy nhiờn tng i c in cú mt s nhc im sau: Thit b cng knh Tn nhiu nng lng iu khin kt ni phc b Tng i in t - Trong cỏc tng i... dng cỏc loi trung k Tng i ni ht LE (Local Exchange): c t trung tõm huyn tnh v s dng tt c cỏc loi trung k Tng i ng di TE (Toll Exchange): dựng kt ni cỏc tng i ni ht cỏc tnh vi nhau, chuyn mch... nh, h tng i s chn mt b cỏc ng trung k n tng i thuờ bao b gi H tng i thc hin cỏc chc nng ny Kt ni cuc gi Khi cỏc s quay c ghi li, thuờ bao b gi ó c xỏc nh, h tng i s chn cỏc ng trung k n tng i
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án TN đề tài tổng đài nội bộ , Luận án TN đề tài tổng đài nội bộ , Luận án TN đề tài tổng đài nội bộ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay