Luận văn TN đề tài TỔNG đài PABX 1 4

82 50 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:49

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC   ĐỀ TÀI: TỔNG ĐÀI PABX 1- GVHD : NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH SVTH : PHẠM NGỌC TÚ NGUYỄN MINH TRÍ LỚP : CĐ ĐTVT06A TP HCM – THÁNG 07 NĂM 2009 LỜI CẢM ƠN  Trong suốt khoá học 2006 – 2009 trường Cao Đẳng kĩ Thuật Cao Thắng, với giúp đỡ thầy cô hướng dẫn chúng em mặt mà chúng em hoàn thành đề tài thời hạn qui định Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến tất quí thầy cô khoa Điện Tử - Tin Học nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em kiến thức chuyên môn làm sở cho việc thực đề tài tốt nghiệp đựơc hoàn thành tốt đẹp, tạo cho chúng em vững tin kiến thức để phục vụ cho gia đình xã hội sau chúng em trường Đặc biệt chúng em xin cảm ơn cô giáo hướng dẫn NGUYỄN THỊ HỒNG ÁNH tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để chúng em hoàn thành đồ án kết thúc khoá hoc TP HCM tháng 07 năm 2009 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 000 TP HCM ngày… tháng 07 năm 2009 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .000 TP HCM ngày……tháng 07 năm 2009 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - LỜI MỞ ĐẦU TC "LỜI MỞ ĐẦU" TC "LỜI MỞ ĐẦU" Ngày tình hình kinh tế-xã hội đất nước có phát triển mạnh mẽ kéo theo phát triển ngành dịch vụ-kĩ thuật có ngành viễn thông Với phát triển tiến đáp ứng nhu cầu ngày cao người tổng đài nội đời đáp ứng việc liên lạc nội gia đình, trường học, công ty hay khách sạn…nhờ có tổng đài nội mà tiết kiệm khoảng thời gian, chi phí liên lạc với cách nhanh chóng nội quan mà thông qua mạng điện thoại bên Vì tổng đài nội sử dụng rộng rãi quan, trường học… để thuận tiện cho việc liên lạc nhân viên với Chính ý nghĩa đầy tính thực tế nên chúng em thực nghiên cứu đề tài TỔNG ĐÀI PABX – Đây đề tài mẻ chúng em Chúng em cố gắng vận động tìm hiểu tài liệu để hoàn thành đề tài cách tốt nhất, song giới hạn thời gian kiến thức chuyên môn nên nội dung nhiều thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn sinh viên để đề tài chúng em hoàn thiện GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND LỜI MỞ ĐẦU PHẦN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND LÝ THUYẾT CƠ SỞ .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHƯƠNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG ĐÀI .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND I KHÁI NIỆM TỔNG ĐÀI .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND II PHÂN LOẠI TỔNG ĐÀI .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PHÂN LOẠI THEO CÔNG NGHỆ ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PHÂN LOẠI CẤU TRÚC MẠNG ĐIỆN THOẠI VIỆT NAM ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND III CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND IV CÁC THÔNG TIN BÁO HIỆU TRONG MẠNG ĐIỆN THOẠI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GIỚI THIỆU ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PHÂN LOẠI CÁC THÔNG TIN ÂM HIỆU.ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND BÁO HIỆU TRÊN ĐƯỜNG DÂY THUÊ BAO ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND HỆ THỐNG ÂM HIỆU CỦA TỔNG ĐÀI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND V TÍN HIỆU THOẠI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND MỨC ĐỘNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND DẢI ĐỘNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND ĐỘ RÕ VÀ ĐỘ HIỂU ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND BĂNG TẦN ĐIỆN THOẠI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHƯƠNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - KHÁI QUÁT VỀ MÁY ĐIỆN THOẠI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND I NGUYÊN LÝ THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SƠ ĐỒ MẠNG THÔNG TIN ĐIỆN THOẠI: ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND II NHỮNG CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA MÁY ĐIỆN THOẠI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND III NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ MÁY ĐIỆN THOẠI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHƯƠNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND I GIỚI THIỆU IC HỌ MSC - 51 ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND II GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG 89C51 ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SƠ ĐỒ KHỐI VÀ SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHÂN CỦA 89C51 ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHỨC NĂNG CÁC CHÂN TRONG 89C51ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CÁC NGÕ TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND TỔ CHỨC BỘ NHỚ ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND RAM VÀ CÁC THANH GHI CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PHẦN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND CHƯƠNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SƠ ĐỒ KHỐI TOÀN MẠCH .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND I SƠ ĐỒ KHỐI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI CHUYỂN MẠCH .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI ÂM HIỆU ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI THU DTMF ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI GIAO TIẾP THUÊ BAO VÀ TRUNG KẾ .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI NGUỒN .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - II KHỐI TẠO ÂM HIỆU ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND MẠCH TẠO TÍN HIỆU MỜI QUAY SỐ ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND ÂM HIỆU BÁO BẬN .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND ÂM HIỆU HỒI ÂM CHUÔNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND MẠCH TẠO CHUÔNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND III KHỐI GIAO TIẾP THUÊ BAO VÀ TRUNG KẾ ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI GIAO TIẾP THUÊ BAO ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KHỐI GIAO TIẾP TRUNG KẾ ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND IV KHỐI THU DTMF .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GIỚI THIỆU VỀ IC 8870 ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SƠ ĐỒ MẠCH THU DTMF ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND V KHỐI CHUYỂN MẠCH .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GIỚI THIỆU IC 4051 ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND SƠ ĐỒ Khối Chuyển Mạch 47 CHƯƠNG ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND I LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND II PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND PHẦN ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀIERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND I KẾT LUẬN .ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND II HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ERROR: REFERENCE SOURCE NOT FOUND GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh Đồ án Tốt Nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh Tổng Đài PABX - Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - Phần LÝ THUYẾT CƠ SỞ GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 10 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - LABEL4: LJMP TB4RANH SETB TBC4 JB RE4,TB4RANH JNB BTB4,TB4RANH JB TB4L,D1 LJMP BAN0 JB TB4H,D2 D1: JB TB4H,D3 LJMP BAN1 D2: LJMP BAN2 D3: LJMP BAN3 HSO4: MOV R4,#00H JB TB4,TTTB4 JNB RB41,D5 JNB RB42,E5 JNB RB43,F7 JNB RB40,V7 JB TBC4,DIALTB4 LJMP HSO0 F7: LJMP F5 V7: LJMP V5 DIALTB4: LCALL TB4DTMF ; TB4 TB1 -KNTB4: CJNE R4,#01H,TB4TB2 JB RE1,BS41 JB TB1,CTB4 JMP BS41 CTB4:MOV 07H,#255 MOV 08H,#255 D5: SETB RE1 SETB P3.0 CLR RB41 LCALL RBTB4 JB TB1,D6 CLR TBC1 CLR TBC4 CLR RE1 CLR P3.0 LCALL CONECT14 LJMP HSO0 D6: CALL DELAY JB TB4,D4 CLR RB41 DJNZ 07H,TB4RANH DJNZ 08H,TB4RANH BS41: CLR TBC4 LCALL TB4AHBAN GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 68 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - D4: CLR RE1 CLR P3.0 SETB RB41 TB4RANH: LJMP HSO0 ; TB4-TB2 -TB4TB2: CJNE R4,#02H,TB4TB3 JB RE2,BS42 JB TB2,CTB42 JMP BS42 CTB42: MOV 07H,#255 MOV 08H,#255 E5: SETB RE2 SETB P3.0 CLR RB42 LCALL RBTB4 JB TB2,E6 CLR TBC2 CLR TBC4 CLR RE2 CLR P3.0 LCALL CONECT24 LJMP HSO0 E6: CALL DELAY JB TB4,E4 CLR RB42 DJNZ 07H,TB4RANH DJNZ 08H,TB4RANH BS42: CLR TBC4 LCALL TB4AHBAN E4: CLR RE2 CLR P3.0 SETB RB42 LJMP HSO0 ; TB4-TB3 -TB4TB3: CJNE R4,#03H,TB4TK JB RE3,BS43 JB TB3,CTB43 JMP BS43 CTB43: MOV 07H,#255 MOV 08H,#255 F5: SETB RE3 SETB P3.0 CLR RB43 LCALL RBTB4 JB TB3,F6 CLR TBC3 CLR TBC4 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 69 Đồ án Tốt Nghiệp F6: FE: FF: BS43: Tổng Đài PABX - CLR RE3 CLR P3.0 LCALL CONECT34 LJMP HSO0 CALL DELAY JB TB4,F4 CLR RB43 DJNZ 07H,FE LJMP TB4RANH DJNZ 08H,FF LJMP TB4RANH CLR TBC4 LCALL TB4AHBAN F4: CLR RE3 CLR P3.0 SETB RB43 LJMP HSO0 ; TB4 TK -TB4TK: CJNE R4,#05H,HO4 JB RE0,BS40 JB TK,CTB40 JMP BS40 CTB40: MOV 07H,#255 MOV 08H,#255 V5: SETB RE0 SETB P3.0 CLR RB40 LCALL RBTB4 JB TB3,V6 CLR TBC0 CLR TBC4 CLR RE0 CLR P3.0 LCALL CONECT40 LJMP HSO0 V6: CALL DELAY JB TB4,V4 CLR RB40 DJNZ 07H,VE VE: LJMP TB4RANH DJNZ 08H,VF VF: LJMP TB4RANH BS40: CLR TBC4 LCALL TB4AHBAN V4: CLR RE0 CLR P3.0 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 70 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - SETB RB40 HO4: CJNE R4,#04H,HSO0 LJMP BAN4 ; - TK TTTK: JB TBC0,LABEL5 LABEL5: LJMP TKRANH SETB TBC0 JB RE0,TKRANH JNB BTB0,TKRANH JB TKL,V1 LJMP BAN4 JB TKH,V2 V1: JB TKH,V3 LJMP BAN1 V2: LJMP BAN2 V3: LJMP BAN3 HSO0: MOV R5,#00H JB TK,TTTK JNB RB01,X5 JNB RB02,Z5 JNB RB03,T7 JNB RB04,U7 JB TBC0,DIALTK TKRANH: LJMP HSO1 T7: LJMP T5 U7: LJMP U5 DIALTK: LCALL TKDTMF ; -TK TB1 KNTK: CJNE R5,#01H,TKTB2 JB RE1,BS01 JB TB1,CTK JMP BS01 ; -CTK: MOV 09H,#255 MOV 0AH,#255 X5: SETB RE1 SETB P3.0 CLR RB01 LCALL RBTK ; -JB TB1,X6 CLR TBC1 CLR TBC0 CLR RE1 CLR P3.0 LCALL CONECT10 LJMP HSO1 X6: CALL DELAY JB TK,X4 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 71 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - CLR RB01 DJNZ 09H,TKRANH DJNZ 0AH,TKRANH BS01: CLR TBC0 LCALL TKAHBAN X4: CLR RE1 SETB RB01 CLR P3.0 LJMP HSO1 ; TK TB2 TKTB2: CJNE R5,#02H,TKTB3 JB RE2,BS02 JB TB2,CTK02 JMP BS02 ; -CTK02: MOV 09H,#255 MOV 0AH,#255 Z5: SETB RE2 SETB P3.0 CLR RB02 LCALL RBTK ; -JB TK,Z4 JB TB2,Z6 CLR TBC2 CLR TBC0 CLR RE2 CLR P3.0 LCALL CONECT20 LJMP HSO1 Z6: CALL DELAY JB TK,Z4 CLR RB02 DJNZ 09H,ZE ZE: LJMP TKRANH DJNZ 0AH,ZF ZF: LJMP TKRANH BS02: CLR TBC0 LCALL TKAHBAN Z4: CLR RE2 SETB RB02 CLR P3.0 LJMP HSO1 ; TK-TB3 TKTB3: CJNE R5,#03H,TKTB4 JB RE3,BS03 JB TB3,CTK03 JMP BS03 ; -GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 72 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - CTK03: MOV 09H,#255 MOV 0AH,#255 T5: SETB RE3 SETB P3.0 CLR RB03 LCALL RBTK ; -JB TK,T4 JB TB3,T6 CLR TBC3 CLR TBC0 CLR RE3 CLR P3.0 LCALL CONECT30 LJMP HSO1 T6: CALL DELAY JB TK,T4 CLR RB03 DJNZ 09H,TE TE: LJMP TKRANH DJNZ 0AH,TF TF: LJMP TKRANH BS03: CLR TBC0 LCALL TKAHBAN T4: CLR RE3 SETB RB03 CLR P3.0 LJMP HSO1 ; TK-TB4 TKTB4: CJNE R5,#04H,HO0 JB RE4,BS04 JB TB4,CTK04 JMP BS04 ; -CTK04: MOV 09H,#255 MOV 0AH,#255 U5: SETB RE4 SETB P3.0 CLR RB04 LCALL RBTK ; -JB TK,U4 JB TB4,U6 CLR TBC4 CLR TBC0 CLR RE4 CLR P3.0 LCALL CONECT40 LJMP HSO1 U6: CALL DELAY GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 73 Đồ án Tốt Nghiệp UE: UF: BS04: Tổng Đài PABX - JB TK,U4 CLR RB04 DJNZ 09H,UE LJMP TKRANH DJNZ 0AH,UF LJMP TKRANH CLR TBC0 LCALL TKAHBAN U4: CLR RE4 SETB RB04 CLR P3.0 HO0: CJNE R5,#05H,LB LB: LJMP HSO1 LJMP BAN0 ; CAC CHUONG TRINH CON -; CT BANx BAN1: CLR TBC1 CALL TB1AHBAN JMP HSO2 BAN2: CLR TBC2 CALL TB2AHBAN JMP HSO3 BAN3: CLR TBC3 CALL TB3AHBAN LJMP HSO4 BAN4: CLR TBC4 CALL TB4AHBAN JMP HSO0 BAN0: CLR TBC0 CALL TKAHBAN LJMP HSO1 ; -KN TB VAO DTMF TB1DTMF: SETB P1.6 CLR P1.5 SETB P1.7 MOV A,#00H MOV A,P0 ANL A,#0FH RET TB2DTMF: SETB P1.1 CLR P1.2 CLR P1.3 MOV 30H,#00H MOV 30H,P0 ANL 30H,#0FH GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 74 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - MOV R2,30H RET TB3DTMF: SETB P2.2 CLR P2.1 CLR P2.0 MOV 31H,#00H MOV 31H,P0 ANL 31H,#0FH MOV R3,31H RET TB4DTMF: SETB P2.6 CLR P2.5 CLR P2.4 MOV 32H,#00H MOV 32H,P0 ANL 32H,#0FH MOV R4,32H RET TKDTMF: SETB P3.4 CLR P3.3 CLR P3.2 MOV 33H,#00H MOV 33H,P0 ANL 33H,#0FH MOV R5,33H RET ; TB.AHBAN TB1AHBAN: CLR P1.6 SETB P1.5 SETB P1.7 CLR BTB1 RET TB2AHBAN: CLR P1.2 SETB P1.1 SETB P1.3 CLR BTB2 RET TB3AHBAN: CLR P2.1 SETB P2.0 SETB P2.2 CLR BTB3 RET TB4AHBAN: CLR P2.5 SETB P2.4 SETB P2.6 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 75 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - CLR BTB4 RET TKAHBAN: CLR P3.3 SETB P3.2 SETB P3.4 ; HOI CHUONG CHO TB RBTB1: SETB P1.5 SETB P1.6 CLR P1.7 SETB P3.0 RET RBTB2: SETB P1.1 SETB P1.2 CLR P1.3 SETB P3.0 RET RBTB3: SETB P2.2 SETB P2.1 CLR P2.0 SETB P3.0 RET RBTB4: SETB P2.6 SETB P2.5 CLR P2.4 SETB P3.0 RET RBTK: CLR P3.2 SETB P3.4 SETB P3.3 SETB P0.7 RET ; CONECTxx CONECT12: CLR P1.5 SETB P1.6 SETB P1.7 CLR P1.1 SETB P1.2 SETB P1.3 CLR RE1 CLR RE2 CLR P3.0 CLR TBC1 CLR TBC2 SETB TB1L ;01=TB2 ;10=TB3 ;11=TB4 ;00=TK CLR TB1H SETB TB2L ;01=TB1 ;10=TB3 ;11=TB4 ;00=TK CLR TB2H SETB RB12 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 76 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - SETB RB21 SETB BTB1 SETB BTB2 RET CONECT13: SETB P1.7 CLR P1.6 CLR P1.5 CLR P2.2 CLR P2.1 SETB P2.0 CLR RE1 CLR RE3 CLR P3.0 CLR TBC1 CLR TBC3 SETB TB1H CLR TB1L SETB TB3L CLR TB3H SETB RB13 SETB RB31 SETB BTB1 SETB BTB3 RET CONECT14: CLR P1.5 SETB P1.6 CLR P1.7 CLR P2.6 CLR P2.5 SETB P2.4 CLR RE1 CLR RE4 CLR P3.0 SETB TB1H SETB TB1L SETB TB4H SETB TB4L SETB RB14 SETB RB41 SETB BTB1 SETB BTB4 RET CONECT10: CLR P3.4 SETB P3.3 SETB P3.2 SETB P1.7 SETB P1.6 SETB P1.5 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 77 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - CLR RE1 CLR RE0 CLR P3.0 CLR TB1H CLR TB1L SETB TKL CLR TB4H SETB RB10 SETB RB01 SETB BTB1 SETB BTB0 RET CONECT23: SETB P1.3 CLR P1.2 CLR P1.1 CLR P2.0 CLR P2.1 CLR P2.2 CLR RE2 CLR RE3 CLR P3.0 CLR TBC2 CLR TBC3 SETB TB1H CLR TB1L SETB TB3H CLR TB3L SETB RB23 SETB RB32 SETB BTB2 SETB BTB3 RET CONECT24: CLR P1.1 SETB P1.2 CLR P1.3 CLR P2.4 CLR P2.5 CLR P2.6 CLR RE2 CLR RE4 CLR P3.0 SETB TB1H SETB TB1L SETB TB4H CLR TB4L SETB RB24 SETB RB42 SETB BTB2 GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 78 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - SETB BTB4 RET CONECT20: CLR P3.4 SETB P3.3 SETB P3.2 SETB P1.1 SETB P1.2 SETB P1.3 CLR RE2 CLR RE0 CLR P3.0 CLR TB1H CLR TB1L SETB TKH CLR TB4L SETB RB20 SETB RB02 SETB BTB2 SETB BTB0 RET CONECT34: CLR P2.0 SETB P2.1 CLR P2.2 CLR P2.4 SETB P2.5 CLR P2.6 CLR RE3 CLR RE4 CLR P3.0 SETB TB1H SETB TB1L SETB TB4H SETB TB4L SETB RB34 SETB RB43 SETB BTB3 SETB BTB4 RET CONECT30: CLR P3.2 SETB P3.3 SETB P3.2 SETB P2.0 SETB P2.1 SETB P2.2 CLR RE3 CLR RE0 CLR P3.0 CLR TB1H GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 79 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - CLR TB1L SETB TKH CLR TB4L SETB RB30 SETB RB03 SETB BTB3 SETB BTB0 RET CONECT40: CLR P3.2 SETB P3.3 SETB P3.4 SETB P2.4 SETB P2.5 SETB P2.6 CLR RE4 CLR RE0 CLR P3.0 CLR TB1H CLR TB1L SETB TKH SETB TB4L SETB RB40 SETB RB04 SETB BTB4 SETB BTB0 RET ; DELAY -DELAY: MOV R7,#2 LOOP: MOV TH0,#HIGH(-60000) MOV TL0,#LOW(-60000) SETB TR0 JNB TF0,$ CLR TR0 CLR TF0 DJNZ R7,LOOP RET END GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 80 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - Phần KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh 81 Đồ án Tốt Nghiệp Tổng Đài PABX - I KẾT LUẬN Trong thời gian làm đề tài, với hạn chế tài liệu đòi hỏi nhóm chúng em phải cố gắng tìm tòi nhiệt tình công việc nghiên cứu đề tài cuối đề tài hoàn thành Đó kết thời gian dài nổ lực nghiên cứu chúng em hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn với giúp đỡ giáo viên khoa nên đề tài hoàn thành thời hạn Với đề tài này, yêu cầu phải có kiến thức tổng quát nhiều mặt: kiến thức kỹ thuật số, tương tự, xử lý tín hiệu, lý thuyết mạch, kiến thức phần cứng phần mềm vi xử lý, kiến thức bưu viễn thông … Với kiến thức học chúng em áp dụng lý thuyết thực hành để thiết kế phần cứng phần mềm hợp lý để mạch điều khiển hoạt động hoàn hảo Đề tài TỔNG ĐÀI PABX 1- kết hợp khối tạo thành hệ thống hoàn chỉnh Trong đề tài nghiên cứu chúng em trình bày đầy đủ cấu trúc chức khối phần cứng, phần mềm giúp cho người đọc dễ dàng nắm cấu trúc chức mạch II HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Với đề tài: TỔNG ĐÀI PABX -4 giúp tiết kiệm thời gian trình lại, với điều kiện thi công đề tài khả thi, giá thành thấp, phù hợp với điều kiện cho nước nhà Song đề tài mang tính tiện ích cao ứng dụng để liên lạc với gia đình, trường học, công ty, nhà hàng, khách sạn,… Nhờ có hệ thống liên lạc này, liên lạc với cách nhanh chóng có việc quan trọng hay khẩn cấp TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ Tay Kĩ Sư Điện Tử Vi Xử Lý www.dtvt org GVHD:Nguyễn Thị Hồng Ánh NXB Khoa Học Kĩ Thuật Hồ Trung Mỹ 82 ... 55 4D 45 3D 35 2D 25 1D 15 0D 05 7C 7B 74 73 6C 6B 64 63 5C 5B 54 53 4C 4B 44 43 3C 3B 34 33 2C 2B 24 23 1C 1B 14 13 0C 0B 04 03 Bank 7A 72 6A 62 5A 52 4A 42 3A 32 2A 22 1A 12 0A 02 79 71 69 61. .. D4 D3 D2 D1 D0 PSW RAM đa dụng 30 2F 2E 2D 2C 2B 2A 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 1F 18 17 10 0F 08 07 7F 77 6F 67 5F 57 4F 47 3F 37 2F 27 1F 17 0F 07 7E 76 6E 66 5E 56 4E 46 3E 36 2E 26 1E 16 ... 71 69 61 59 51 49 41 39 31 29 21 19 11 09 01 Bank Bank Bank ghi Mặc định cho R0 – R7 78 70 68 60 58 50 48 40 38 30 28 20 18 10 08 00 B8 - - - BC BB BA B9 B8 IP B0 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P.3 A8
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn TN đề tài TỔNG đài PABX 1 4 , Luận văn TN đề tài TỔNG đài PABX 1 4 , Luận văn TN đề tài TỔNG đài PABX 1 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay