Luận văn TN tìm HIỂU máy TEMS

84 51 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:46

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC    ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU MÁY TEMS GVHD : Th TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM SVTH : TRẦN KHÁNH DƯ : NGUYỄN LÊ HƯNG LỚP : CĐ ĐTVT06A TP HCM – NGÀY 15 THÁNG 07 NĂM 2009 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU .2 DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 11 Phần I 12 TỔNG QUAN VỀ MẠNG GSM .12 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG GSM 12 HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM 19 CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG 69 KẾT LUẬN 83 LỜI NÓI ĐẦU *** Trong sống hàng ngày thông tin liên lạc đóng vai trò quan trọng thiếu Nó định nhiều mặt hoạt động xã hội, giúp người nắm bắt nhanh chóng thông tin có giá trị văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật đa dạng phong phú Ngày với nhu cầu số lượng chất lượng khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông ngày cao, đòi hỏi phải có phương tiện thông tin đại nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng “mọi lúc, nơi” mà họ cần Thông tin di động ngày trở thành dịch vụ kinh doanh thiếu tất nhà khai thác viễn thông giới Đối với khách hàng viễn thông, nhà doanh nghiệp thông tin di động trở thành phương tiện liên lạc quen thuộc thiếu Dịch vụ thông tin di động ngày không hạn chế cho khách hàng giầu có mà dần trở thành dịch vụ phổ cập cho đối tượng viễn thông Trong năm gần đây, lĩnh vực thông tin di động nước có bước phát triển vượt bậc sở hạ tầng lẫn chất lượng phục vụ Với hình thành nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tạo cạnh tranh để thu hút thị phần thuê bao nhà cung cấp dịch vụ Các nhà cung cấp dịch vụ liên tục đưa sách khuyến mại, giảm giá thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ Cùng với đó, mức sống chung toàn xã hội ngày nâng cao khiến cho số lượng thuê bao sử dụng dịch vụ di động tăng đột biến năm gần Các nhà cung cấp dịch vụ di động nước sử dụng hai công nghệ GSM (Global System for Mobile Communication - Hệ thống thông tin di động toàn cầu) với chuẩn TDMA (Time Division Multiple Access - đa truy cập phân chia theo thời gian) công nghệ CDMA (Code Division Multiple Access - đa truy cập phân chia theo mã) Các nhà cung cấp dịch vụ di động sử dụng hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM Mobiphone, Vinaphone, Viettel, Vietnammobile, Beeline nhà cung cấp dịch vụ di động sử dụng công nghệ CDMA S-Fone, EVN, Hanoi Telecom Các nhà cung cấp dịch vụ di động sử dụng công nghệ CDMA mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, dần lớn mạnh Tuy nhiên nhu cầu sử dụng khách hàng nên thị phần di động nước phần lớn thuộc nhà cung cấp dịch vụ di động GSM với số lượng thuê bao áp đảo Chính việc driving test GSM phần thiếu việc tối ưu mạng điện thoại GSM Trên sở kiến thức tích luỹ năm học tập chuyên ngành Điện Tử - Viễn Thông trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng sau thời gian thực tập Chi Nhánh Trung Tâm Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện CT-IN với hướng dẫn thầy Trương Hoàng Hoa Thám, em tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài “Máy TEMS” Em xin chân thành cảm ơn Trưởng dự án Driving Test Nguyễn Tá Hồng Sơn Công Ty CT-IN chi nhánh miền Nam tạo điều kiện giúp đỡ em đợt thực tập tốt nghiệp Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Trương Hoàng Hoa Thám khoa Điện Tử Tin Học trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp TPHCM, Ngày Tháng Năm Nhóm Sinh viên thực Nguyễn Lê Hưng Trần Khánh Dư DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT *** A ACCH Associated Control Channel Kênh điều khiển liên kết AGCH Access Grant Channel Kênh cho phép truy nhập ARFCH Absolute Radio Frequency Kênh tần số tuyệt đối Channel AUC Authentication Center Trung tâm nhận thực AVDR Average Drop Call Rate Tỉ lệ rớt gọi trung bình B BCCH Broadcast Control Channel Kênh điều khiển quảng bá BCH Broadcast Channel Kênh quảng bá BER Bit Error Rate Tỷ lệ lỗi bít Bm Full Rate TCH TCH toàn tốc BS Base Station Trạm gốc BSC Base Station Controller Bộ điều khiển trạm gốc BSIC Base Station Identity Code Mã nhận dạng trạm gốc BSS Base Station Subsystem Phân hệ trạm gốc BTS Base Transceiver Station Trạm thu phát gốc C C/A Carrier to Adjacent Tỉ số sóng mang/nhiễu kênh lân cận CCBR SDCCH Blocking Rate Tỉ lệ nghẽn mạch SDCCH CCCH Common Control Channel Kênh điều khiển chung CCDR SDCCH Drop Rate Tỉ lệ rớt mạch SDCCH CCH Control Channel Kênh điều khiển CCS7 Common Channel Signalling No7 Báo hiệu kênh chung số CCITT International Telegraph and Uỷ ban tư vấn quốc tế điện thoại Telephone Consultative Committee điện báo CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã Cell Cellular Ô (tế bào) CI Cell Identity Nhận dạng ô ( xác định vùng LA Carrier to Interference Tỉ số sóng mang/nhiễu đồng C/R Carrier to Reflection Tỉ số sóng mang/sóng phản xạ CSPDN Circuit Switch Public Mạng số liệu công cộng chuyển Data Network gói Call Successful Rate Tỉ lệ gọi thành công ) C/I kênh mạch CSSR D DCCH Dedicated Control Channel Kênh điều khiển dành riêng E EIR Equipment Identification Bộ ghi nhận dạng thiết bị Register ETSI European Telecommunications Viện tiêu chuẩn viễn thông Standard Institute Châu Âu F FDMA Frequency Division Multiple Đa truy nhập phân chia theo tần số Access FACCH Fast Associated Kênh điều khiển liên kết nhanh Control Channel FCCH Frequency Correction Channel Kênh hiệu chỉnh tần số G GMSC Gateway MSC Tổng đài di động cổng GoS Grade of Service Cấp độ phục vụ GSM Global System for Mobile Thông tin di động toàn cầu Communication H HLR Home Location Register Bộ đăng ký định vị thường trú HON Handover Number Số chuyển giao I IHOSR Incoming HO Successful Rate Tỉ lệ thành công Handover International Mobile Số nhận dạng thuê bao di Subscriber Identity quốc tế Integrated Service Digital Mạng số đa dịch vụ đến IMSI động ISDN Network L LA Location Area Vùng định vị LAC Location Area Code Mã vùng định vị LAI Location Area Identifier Số nhận dạng vùng định vị LAPD Link Access Procedures Các thủ tục truy cập đường on D channel truyền kênh D Link Access Procedures Các thủ tục truy cập đường on Dm channel truyền kênh Dm Haft Rate TCH TCH bán tốc LAPDm Lm M MCC Mobile Country Code Mã quốc gia mạng di MNC Mobile Network Code Mã mạng thông tin di động MS Mobile station Trạm di động MSC Mobile Service Tổng đài di động động Switching Center MSIN Mobile station Identification Số nhận dạng trạm di động Number MSISDN Mobile station ISDN Number Số ISDN trạm di động MSRN MS Roaming Number Số vãng lai thuê bao di động N NMC Network Management Center Trung tâm quản lý mạng NMT Nordic Mobile Telephone Điện thoại di động Bắc Âu O OHOSR Outgoing HO Successful Rate Tỉ lệ thành công Handover OSI Open System Interconnection Liên kết hệ thống mở OSS Operation and Support Phân hệ khai thác hỗ trợ Subsystem OMS Operation & Maintenace Phân hệ khai thác bảo dưỡng Subsystem P PAGCH Paging and Access Grant Kênh chấp nhận truy cập Channel nhắn tin PCH Paging Channel Kênh tìm gọi PLMN Public Land Mobile Network Mạng di động mặt đất công Packet Switch Public Mạng số liệu công cộng Data Network chuyển mạch gói Public Switched Mạng chuyển mạch Telephone Nerwork điện thoại công cộng cộng PSPDN PSTN R RACH Random Access Channel Kênh truy cập ngẫu nhiên Rx Receiver Máy thu S SACCH Slow Associated Kênh điều khiển liên kết chậm Control Channel SDCCH Stand Alone Dedicated Kênh điều khiển dành riêng Control Channel đứng (độc lập) SIM Subscriber Identity Modul Mô đun nhận dạng thuê bao SN Subscriber Number Số thuê bao T TACH Traffic and Associated Channel Kênh lưu lượng liên kết TCBR TCH Blocking Rate Tỉ lệ nghẽn mạch TCH TCDR TCH Drop Rate Tỉ lệ rớt mạch TCH TCH Traffic Channel Kênh lưu lượng TDMA Time Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo thời gian TRAU Transcoder/Rate Adapter Unit Bộ thích ứng tốc độ Tranceiver Bộ thu – phát chuyển mã TRX tín hiệu báo gọi bật máy nằm vùng phủ sóng CSSR tính sau: CSSR = Tổng số lần thực (nhận) thành công gọi / Tổng số lần thực (nhận) gọi Theo khuyến nghị Alcatel tiêu chất lượng hệ thống tỷ lệ thiết lập gọi thành công CSSR cần đạt ≥ 92% 4.2.2 Tỷ lệ rớt gọi trung bình (Average Drop Call Rate AVDR) AVDR tỉ lệ số gọi bị rớt mạch tổng số gọi thành công AVDR tính sau: AVDR = Tổng số lần rớt mạch / Tổng số lần chiếm mạch TCH thành công ngoại trừ trường hợp Handover (AVDR = Total drops/ Total TCH seizures excluding TCH seizures due to HO) Đại lượng nên sử dụng để đánh giá chất lượng toàn mạng, không nên áp dụng cho cell riêng lẻ cell không mang gọi (trên hai nghĩa gọi gọi đến) mà phải chịu trách nhiệm tải gọi handover từ cell khác sang - điều có nghĩa bị chiếm mạch nhiều nhiều lần Hơn cell, việc mang gọi handover hay bình thường có chất 4.2.3 Tỷ lệ rớt mạch TCH (TCH Drop Rate - TCDR) TCDR tạm định nghĩa tỉ lệ rớt mạch tính kênh TCH cell riêng biệt TCDR= Tổng số lần rớt mạch/ Tổng số lần chiếm mạch thành công (TCDR= Total TCH Drops/ Total TCH Seizures) Tổng số lần chiếm mạch xuất phát từ nguyên nhân nào, kể Handover Có nhiều nguyên nhân gây nên rớt mạch, loại trừ nguyên nhân máy di động gây ta đưa nguyên nhân sau đây: • Do bị nhiễu nhiều chất lượng kênh truyền thấp • Do tín hiệu yếu • Do lỗi hệ thống chẳng hạn phần cứng trục trặc • Do sử dụng giá trị không chuẩn tham số BSS • Do không Handover (thiếu neighbour cell chẳng hạn) Nhằm dễ dàng cho công tác kỹ thuật, TCDR phân làm hai đại lượng mới: Rớt mạch lỗi hệ thống: TCDR-S (Drop due to System): tham số bao gồm tất lỗi hệ thống chẳng hạn software, transcoder tính theo tỷ lệ phần trăm tổng số lần rớt mạch Với hệ thống tốt, tỷ lệ nhỏ (thường vào khoảng 2-5 % tổng số lần rớt mạch) Rớt mạch lỗi tần số vô tuyến RF : TCDR-R (Drop due to RF): tham số bao gồm tất lỗi mức tín hiệu kém, chất lượng kém, nhiễu, Handover tính theo tỷ lệ phần trăm tổng số lần rớt mạch TCDR-R + TCDR-S = 100% 4.2.4 Tỷ lệ nghẽn mạch TCH (TCH Blocking Rate - TCBR) TCBR định nghĩa tỉ lệ chiếm mạch không thành công nghẽn kênh thoại (không có kênh TCH rỗi) tổng số lần hệ thống yêu cầu cung cấp kênh thoại TCBR = Tổng số lần bị nghẽn / Tổng số lần yêu cầu đường thông (TCBR = Total blocks / Total TCH attempts) Tỷ số phản ánh mức độ nghẽn mạch cell riêng lẻ hay toàn hệ thống Khi tỷ số cell (hay khu vực) trở nên cao điều có nghĩa khó thực gọi cell (hay khu vực) Tuy nhiên tham số không phản ánh cách xác yêu cầu lưu lượng mạng người muốn thực gọi vòng phút chẳng hạn, người ta cố nhiều lần để nối kênh thoại thử nhiều lần (có thể hàng chục) để thực gọi kéo dài phút Điều làm tăng tỷ lệ nghẽn mạch lên nhanh, vượt chất thực tế vấn đề Vì để đánh giá cách xác hơn, người ta sử dụng đại lượng khác cấp độ phục vụ GoS (Grade of Service) Đôi ta không hiểu mà tỷ lệ TCBR lại cao số cell, trường hợp cách tốt tham khảo thêm đại lượng Maxbusy Congestion time cho cell − Maxbusy: Số kênh lớn bị chiếm thời điểm − Congestion time: Tổng số thời gian mà toàn số kênh bị chiếm hết (Tổng số thời gian nghẽn)  Lưu lượng Grade of Service (GOS): Lưu lượng mang hệ thống khoảng thời gian t định nghĩa sau: C = n*T/t Trong T thời gian đàm thoại trung bình n số gọi khoảng thời gian t Đơn vị lưu lượng tính Erlang (E), thay t=3600, ta có Eh (Erlang giờ) Một cách hoàn toàn đơn giản, ta tính lưu lượng sau: C = Tổng thời gian chiếm mạch/ Thời gian đo Lưu lượng hệ thống phần cho thấy hoạt động mạng Nếu lưu lượng cell giảm cách bất bình thường, điều có nghĩa vùng phủ sóng cell bị thu hẹp lại (do tụt công suất hay anten hỏng) nhóm thu phát cell không hoạt động Lưu lượng hệ thống có tương quan tương đối tỷ lệ nghẽn TCH (TCBR) trình bày trên, lưu lượng tăng vượt giá trị (tuỳ thuộc vào dung lượng cell) tỷ lệ TCBR tăng lên nhanh theo Tuy nhiên số trường hợp, có lưu lượng thấp, tỷ lệ TCBR cao Khi cách lý giải tốt số khe thời gian timeslot cell không hoạt động Giờ bận hệ thống BH (busy hour) tính mà lưu luợng qua hệ thống lớn Và thiết kế hệ thống đó, nhằm thoả mãn yêu cầu lưu lượng cách tốt người ta thường sử dụng số liệu thống kê cho bận Trong hệ thống với số hữu hạn kênh thoại thuê bao chiếm mạch hết thời gian trung bình T đấy, ta thấy số thuê bao tăng lên hay nói cách khác mà lưu lượng tăng lên xác suất bị nghẽn mạch tăng lên lưu lượng tăng lên đến mức độ tình trạng nghẽn mạch chấp nhận Vậy đánh giá mức độ nghẽn mạch cách xác? Người ta sử dụng đại lượng cấp độ phục vụ GOS để thực điều GOS định nghĩa xác suất bị nghẽn mạch cho thuê bao thực gọi khu vực có “lưu lượng yêu cầu” (offerred traffic) xác định Vấn đề sinh “lưu lượng yêu cầu” gì? Nó coi lưu lượng mà hệ thống mang bận trường hợp nghẽn mạch hay nói cách khác số kênh thoại hệ thống tăng đủ lớn Người ta tính GOS cho hệ thống với t - kênh A - “lưu lượng yêu cầu” sau: GOS (t,A) = ϕ (GOS (t-1,A)) (*) GOS (0,A) = Tuy nhiên “Lưu lượng yêu cầu” không thực, cân đo đong đếm người ta đo “lưu lượng thực” mang kênh thoại mà Vì người ta tính “lưu lượng yêu cầu” A sau: A = C*(1+GOS) Trong C - lưu lượng đo hệ thống Nhưng vấn đề lại tính GOS Để tính GOS người ta giả sử A= C, dựa vào công thức (*) ta tính GOS đấy, đó: C1=A/(1+GOS1) Nếu C1 vừa tính lại nhỏ C thực, người ta lại tăng A lên chút chẳng hạn A= C + 0,00001, lại tính theo cách Cn tính gần với C thực Khi giá trị tính GOSn giá trị GOS cần tìm Khi tính “lưu lượng yêu cầu” A, ta dễ dàng xác định số kênh cần thiết cách tra bảng 4.2.5 Tỉ lệ rớt mạch SDCCH (SDCCH Drop Rate - CCDR) CCDR định nghĩa tỷ lệ tổng số lần rớt mạch kênh SDCCH tổng số lần chiếm SDCCH thành công CCDR = Tổng số lần rớt SDCCH/ Tổng số lần chiếm SDCCH thành công (CCDR = SDCCH drops / SDCCH seizures) CCDR quan trọng, phần đánh giá tỷ lệ thành công gọi nói chung Nói chung thông tin di động GSM khía cạnh đó, mặt tần số vô tuyến RF, CCDR TCDR có chất, CCDR cao tỉ lệ TCDR cao ngược lại Vì thời gian chiếm mạch SDCCH ngắn (trung bình khoảng 3s) so với thời gian chiếm mạch TCH (trung bình khoảng 65 s) nên CCDR nhỏ TCDR nhiều Tuy nhiên, CCDR trở nên lớn cách không bình thường so sánh với TCDR, điều có nghĩa có không ổn tham số phần BSS kênh tần số có chứa SDCCH nhiễu 4.2.6 Tỷ lệ nghẽn mạch SDCCH (SDCCH Blocking Rate CCBR) CCBR định nghĩa tỷ số tổng số lần chiếm SDCCH không thành công nghẽn SDCCH tổng số lần yêu cầu cung cấp kênh SDCCH CCBR = Tổng nghẽn SDCCH / Tổng yêu cầu SDCCH (CCBR = SDCCH blocks / SDCCH Attempts) Đại lượng quan trọng hệ thống GSM trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công thuê bao thực gọi Nếu tỷ lệ nghẽn SDCCH cao khả thực gọi khó - bạn bấm “Yes” chẳng có xảy (!), điều nguy hiểm thuê bao nhận biết điều (khác với trường hợp nghẽn TCH, thuê bao biết nhờ âm nhờ thông điệp “net fail” hình máy di động) họ nghĩ máy hỏng ??!! Cũng tương tự TCH ta tham khảo thêm hai đại lượng khác Maxbusy Congestion time cho SDCCH 4.2.7 Một số đại lượng đặc trưng khác Những đại lượng đặc trưng không phản ánh cách trực tiếp chất lượng hệ thống cần thiết cho công tác đánh giá chất lượng hệ thống 4.2.7.1 Số kênh hoạt động (Available Channels) Đây tiêu quan trọng cho người theo dõi hoạt động mạng lưới Thông thường cell hệ thống GSM, số kênh (trong trường hợp bình thường) 6, 7, 14, 15, 22, 23, 30 tuỳ thuộc vào cấu hình cell Tuy nhiên theo dõi báo cáo mạng, ta thấy số kênh số khác số chí số với dấu phẩy kèm theo (ví dụ 13,2) - điều có nghĩa suốt thời gian mà ta quan sát có lúc số timeslots cell không hoạt động toàn cell bị cố Việc số timeslot không hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ handover thành công đề cập đến phần sau 4.2.7.2 Tỷ lệ thành công handover đến (Incoming HO Successful Rate - IHOSR) IHOSR định nghĩa tỷ lệ số lần nhận handover thành công tổng số lần yêu cầu chấp nhận handover IHOSR = Tổng handover vào thành công / Tổng handover vào (IHOSR = Incoming HO Success / Total Incoming HO request by BSS) IHOSR cell quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khu vực có chứa cell Nếu IHOSR thấp, làm tăng tỷ lệ rớt mạch cell xung quanh chí làm ảnh hưởng đến chất lượng thoại gọi lần handover không thành công gọi bị rớt hệ thống phải thực hiên lần handover khác mỗt lần luồng tín hiệu thoại bị cắt làm cho người nghe cảm giác bi đị đứt đoạn đàm thoại IHOSR phản ánh chất lượng phần cứng cell, chẳng hạn sleeping TRXs cell 4.2.7.3 Tỷ lệ thành công handover (Outgoing HO Successful Rate OHOSR) OHOSR định nghĩa tỷ lệ số lần handover thành công tổng số lần yêu cầu handover OHOSR = Tổng handover thành công / Tổng số lần định handover (OHOSR = HO Success / Total HO request by BSS ) Dựa OHOSR, ta đánh giá việc định nghĩa neighbour cell đủ hay chưa hay đánh giá chất lượng cell lân cận Một tỷ lệ OHOSR tốt dẫn dến tỷ lệ rớt mạch TCDR tốt chất lượng thoại tốt Hơn nữa, dựa OHOSR, ta đánh giá vùng phủ sóng cell mà đưa điều chỉnh thích hợp Có nhiều nguyên nhân để hệ thống cân nhắc handover, nhiên ta kể số nguyên nhân sau đây: • Handover power budget: hệ thống tính toán power budget cho serving cell cell lân cận để cân nhắc handover • Đây nguyên nhân • Do mức thu thấp, vượt giới hạn serving cell (downlink uplink) • Chẳng hạn hệ thống người ta set mức thu danh định, chẳng hạn thấp -90dB Nếu mức thu thấp mức chẳng hạn, hệ thống đinh cân nhắc handover • Do chất lượng serving cell thấp, vượt giới hạn (downlink uplink) • Do timing advance vượt giới hạn (downlink uplink) • Do nhiễu serving cell (downlink uplink) 4.2.7.4 EMPD EMPD định nghĩa tỷ số traffic tính theo phút tổng số lần rớt mạch EMPD = 60* traffic / Tổng số rớt EMPD biểu thị tương quan traffic rớt mạch, phản ánh cách rõ ràng chất lượng hệ thống dùng làm thước đo chung cho hệ thống sử dụng thiết bị khác hoạt động khu vực có đặc thù kinh tế khác 4.2.7.5 Thời gian chiếm mạch trung bình (MHT - Mean Holding Time) MHT định nghĩa thời gian chiếm mạch trung bình cho lần chiếm mạch Và đươc tính sau: MHT= Tổng thời gian chiếm mạch/ Tổng số lần chiếm mạch thành công Đây đại lượng tốt để tham khảo quan sát chất lượng hệ thống Trong hệ thống GSM Mobifone giá trị trung bình nằm khoảng 60-70 giây Tuy nhiên giá trị MHT phụ thuộc vào mật độ cell mạng: mật độ cell mạng cao MHT nhỏ ngược lại Nếu lúc giá trị trở nên cao (ví dụ 200 s chẳng hạn), điều có nghĩa số timeslot cell bị “treo” hay nói cách khác bị chiếm liên tục gọi thực Ngược lại số trường hợp ta lại thấy MHT thấp (15 s chẳng hạn), định ta có vấn đề với cell - giả chất lượng (do nhiễu phần cứng) vùng phủ sóng hẹp (do công suất tụt hay hỏng anten) 3.3 Chương KẾT QUẢ DRIVING TEST 3.4 5.1 Driving Test hai trạm Cùng với công cụ khác, máy TEMS sử dụng thường xuyên việc đo kiểm tra chất lượng hệ thống Logfile driving test Với máy TEMS ta đo mức thu cell phục vụ cell lân cận, thông số kênh Như ta thấy thông số đo sau xem logfile sau: Mức thu cell phục vụ (lúc cell Cái Tắc) cell lân cận: Cell Name ARFCN BSIC RxLevel (dBm) Cái Tắc 84 1-2 -53 Cầu Kè 103 2-3 -57 98 1-5 -73 85 -78 102 -79 104 -80  Các thông số kênh tại: CGI (MCC, MNC, LAC, CI) 452 01 111 10991 Băng tần 900 BCCH ARFCN BSIC Timeslot 84 1-2 Kết hai trạm tốt Từ biểu đồ phổ tín hiệu ta thấy mức thu cell phục vụ giảm xuống thấp so với mức thu cell lân cận, đồng thời tỷ số tín hiệu nhiễu C/ I giảm xuống 12 dB Mức thu cell phục vụ -53 dBm, tỷ số C/ I cải thiện 22dB Kết luận: Kết hai trạm tốt 3.5 5.2 Phân tích kết đo sóng để phát nhiễu tần số Sử dụng máy TEMS T68i Sony Ericsson để đo sóng để phát nhiễu tần số An Giang Dưới phổ tín hiệu thu An Giang: Kết đo sóng phát nhiễu tần số An Giang Phát nhiễu tần số Trên biểu đồ phổ tín hiệu thu ta thấy: số vị trí có số C/ I thấp, có lúc bị giảm xuống 9dB (giá trị C/ I bé mà chất lượng chấp nhận theo khuyến nghị GSM ) Mức nhiễu đồng kênh cao nguyên nhân dẫn đến số lượng yêu cầu Handover tăng đột biến mức thu tín hiệu tốt (RxLevel khoảng -52 dBm) Nhiễu tần số xuất làm cho tín hiệu đàm thoại dễ bị ngắt quãng, nghe không rõ, ảnh hưởng đến chất lượng thoại Nếu kéo dài làm gọi bị rớt mạch Kết luận: Mức nhiễu đồng kênh vượt mức cho phép, điều thực quy hoạch tần số có khai báo nhầm tần số (sau kiểm tra liệu mạng cho thấy trạm BTS An Giang khai báo tần số BCCH) Như cần kiểm tra tiến hành khai báo lại tần số để đảm bảo yêu cầu KẾT LUẬN *** Đồ án tốt nghiệp trình bày nét mạng thông tin di động GSM, với số công tác Driving Test tối ưu hóa hệ thống thực mạng GSM Driving Test làm nhiệm vụ giám sát kiểm tra từ đưa công việc thực tối ưu hoá Do thời gian thực tập có hạn hạn chế không tránh khỏi việc hiểu biết vấn đề dựa lý thuyết nên báo cáo tốt nghiệp em chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong có ý kiến đánh giá, góp ý thầy bạn để đồ án thêm hoàn thiện Qua thời gian thực tập em thấy Driving Test mảng đề tài rộng cần thiết cho mạng viễn thông nói chung mạng thông tin di động nói riêng Khả ứng dụng đề tài giúp ích cho người làm công tác tối ưu hoá mạng, sở lý thuyết để phân tích tiến hành, từ hoàn toàn tìm giải pháp tối ưu khoa học Về phần mình, em tin tưởng tương lai làm việc lĩnh vực này, em tiếp tục có nghiên cứu cách sâu sắc đề tài Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Trưởng dự án Driving Test Nguyễn Tá Hồng Sơn Công Ty CT-IN chi nhánh miền Nam Trương Hoàng Hoa Thám khoa Điện Tử Tin Học tạo điều kiện giúp đỡ em đợt thực tập tốt nghiệp TPHCM, Ngày 15 tháng năm 2009 Nhóm Sinh viên thực Nguyễn Lê Hưng Trần Khánh Dư ... Tin Học Bưu Điện CT-IN với hướng dẫn thầy Trương Hoàng Hoa Thám, em tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài Máy TEMS” Em xin chân thành cảm ơn Trưởng dự án Driving Test Nguyễn... điều khiển vùng định vị Vùng định vị vùng mà thông báo tìm gọi phát quảng bá để tìm thuê bao di động bị gọi Vùng định vị LA hệ thống sử dụng để tìm thuê bao trạng thái hoạt động Hệ thống nhận dạng... GSM cấu trúc địa lý mạng  Chương 2: Trình bày thành phần chức hệ thống - Phần II:  Chương 1: Tìm hiểu thiết bị TEMS  Chương 2: Đo kiểm mạng di động GSM  Chương 3: Command Sequence  Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn TN tìm HIỂU máy TEMS , Luận văn TN tìm HIỂU máy TEMS , Luận văn TN tìm HIỂU máy TEMS , GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG GSM, HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM, CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay