CHUONG~2 cài đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200

30 34 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:44

KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 23 CHƯƠNG 2: CÀI ĐẶT, KẾT NỐI LẬP TRÌNH CHO TỔNG ĐÀI KX-TDA 200 Phần A.Cài đặt : 2.1 Cài đặt thiết bị:  Vị trí lắp đặt loại card lên tổng đài: khe cho card MPR, khe cho card PSU, 10 khe cắm tự khe cho card tuỳ chọn 2.1.1 Kết nối thiết bị: 2.1.1.1 Các kiểu kết nối: Kiểu kết nối RJ11 Số chân Thiết bị sử dụng • DHLC8 (KX-TDA0170) • SLC8 (KX-TDA0173) • SLC16 (KX-TDA0174) • MSLC16 (KX-TDA1075) • LCOT8 (KX-TDA0180) GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 24 • LCOT16 (KX-TDA1081) • LCOT4 (KX-TDA0183) • CSIF4 (KX-TDA0143) • CSIF8 (KX-TDA0144) • T1 (KX-TDA0187) • E1 (KX-TDA0188) • BRI4 (KX-TDA0284) • BRI8 (KX-TDA0288) RJ45 • PRI30 (KX-TDA0290CE/ CJ) • PRI23 (KX-TDA0290) • CTI-LINK (KX-TDA0410) • IP-EXT16 (KX-TDA0470) • VIP-GW4 (KX-TDA0480) • IP-GW4E (KX-TDA0484) BNC AMPHENOL (có loại:loại A 50 loại B) • IP-GW16 (KX-TDA0490) • E1 (KX-TDA0188) • PRI30 (KX-TDA0290CE/CJ) • DHLC (KX-TDA0170) • DLC8 (KX-TDA0171) • DLC16 (KX-TDA0172) • SLC8 (KX-TDA0173) • SLC16 (KX-TDA0174) • MSLC16 (KX-TDA0175) • LCOT8 (KX-TDA0180) • LCOT16 (KX-TDA0181) • DID8 (KX-TDA0182) • LCOT4 (KX-TDA0183 GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 10-pin Terminal Block 8-pin Terminal Block 25 • E&M8 (KX-TDA0184) • DPH4 (KX-TDA0161) 10 RS-232C USB MINI PLUG 2.1.1.2 Kết nối cho thuê bao: • DPH2 (KX-TDA0162) • EIO4 (KX-TDA0164) • IP-GW4 (KX-TDA0480) • BASIC SHELF • MPR • MPR  Kết nối thuê bao song song:  Với APT:  Với DPT: GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 26  Kết nối qua cổng Digital XDP: 2.1.1.3 Kết nối DECT PS với tổng đài:  Dùng card CSIF: GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 27  Sử dụng card DHLC/ DLC: 2.1.1.4 Kết nối thiết bị ngoại vi: GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 28 Phần B.Kết nối tổng đài : -Thường sử dụng PM tổng đài điện thoại đến lúc chương trình tự nhiên ngưng xuất cước lúc có trường hợp xảy TH1: tổng đài điện thoại không kết nối với máy vi tính để kiểm tra xem tổng đài điện thoại có kết nối với máy vi tính hay không ta thực sau : +Vào đường dẫn Start-> program->Accessories->communication ->HyperTerminal chọn vào Hyperterminal Thì cửa sổ Windown thể hình "Location Information" GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 29 Ngay ô Country/region ta chọn VietNam,tại Ô City code ta nhâập vào "084" sau bấm nút OK xuất tiếp cửa sổ New Connection -HyperTerminal Ngay ô Name ta nhập vào tên bấm tiềp OK Khi ta bấm OK chương trình hiển thị thêm cửa sổ "Connect To" Tại sổ tất thông tin phía bị che mờ ta chọn GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 30 hàng "Connect Using" chọn thông số thường Com1 Rồi bấm nút OK tiếp thêm sổ "Com1 Properties" Ở hàng Bits per second ta để giá trị 9600 thường ta để giá trị (để xác bạn vào đường dẫn "c:\Program Files \ VsoftGroup \ VsTelex \ config.ini" mở file config.ini lên hàng thứ từ xuống ta xem thông tin chọn vào ô Bits per second sau bấm nút OK lúc cửa sổ "New Connection HyperTerminal" GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 31 góc ta thấy thể hàng chữ Connected 00:00:00 lúc ta nhấc điện thoại lên gọi thử số chờ có tín hiệu trả lời cúp máy.Nếu tổng đài điện thoại có kết nối tín hiệu với máy vi tính hình "New Connection HyperTerminal" thể số liệu thông tin gọi.Nếu tổng đài không kết nối (không xuất liệu) ta liên hệ đối tác cung cấp tổng đài kiểm tra cable kết nối nhân IT check cổng Com máy gắng với tổng đài ĐT Phần C: Lập trình cho tổng đài I LẬP TRÌNH CƠ BẢN BẰNG KEY CHO TỔNG ĐÀI TDA200 -Bàn Key sử dụng đề lập trình phải loại Digital KXT7436, KXT7633 phải gắn port card DHLC KXTDA0170 -Những phím thường dùng để lập trình chức tổng đài: • Program:chuyển hệ thống sang chế độ lập trình • Sp-phone:lật trang màng hình tới • Redial:lật trang màng hình lui • Auto answer:lựa chon chế độ lập trình • Auto dial:lưu giá trị lập trình • Fwd\dnd:di chuyển trỏ tới • Conf: di chuyển trỏ lui • Hold:kết thúc lệnh lập trình xong chức Các bước lập trình: -Bấm program ->program no->*#1234 (1234 Password default) -> Mn hình xuất “Sys-pgm No -> nhập m lệnh tương ứng sau: Ngày hệ thống: -Nhập 000 -> Date & time set -> Enter ->Y-M-D[nhập số liệu năm(00->99 ), tháng(01->12) ngày hành (01->31)]-> Store -> Next -> HH(01->12)-MM(01 ->60)-> ( Nhập phút hành) -> Store -> Hold GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 32 Chuyển đổi chế độ ngày đêm tự động hay nhân công: -Nhập 101 -> Time service -> Enter -> bấm select(Manual\Auto) -> (chọn Manual chế độ nhân công,chọn auto chế độ tự động) -> Store(lưu ) -> Hold(thoát) Xác lập thời gian biểu: - Nhập102 -> Time service tbl -> Enter -> Day No -> Enter -> (Sun ->Sat chọn từ CN đến Thứ 7) -> Enter-> Time No( bấm số cho chế độ “Day-1” nhập buổi sáng, bấm số cho chế độ “Lunch” bắt đầu buổi trưa , bấm số cho chế độ “Day-2” nhập bắt đầu buổi chiều , “Night” nhập bắc đầu đêm) -> Store (lưu) -> Hold (thoát) Đổi số nội bộ(số máy nhánh): -Số máy nhánh kí tự tùy thuộc vào khai báo số dẫn đầu(phần đầu số nội bộ).Nếu số dẫn đầu từ 0->9 số nội kí tự 101, 201,301…,số dẫn đầu 00->99 số nội kí tự 1001,7777… -Nhập 100 -> Flex numbering -> Enter -> Location -> Khai báo số dẫn đầu(0->9,00->99) từ vị trí -> 16 -> Store(lưu) -> Hold(thoát) -Nhập 003 -> Extention Number -> Enter -> Extention no  Enter -> Current Ext No( số Ext cũ hay số máy nhánh củ) -> New Etx No(số máy nhánh cần đổi) -> Store(lưu) -> Next Ext No(số máy nhánh cần đổi) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) Xác lập Operator : -Nhập 006 -> Enter -> System Operator -> Enter -> Time No( số 1=day, số 2=night, số 3=lunch, số 4=break chọn chế độ tương ứng cho máy Operator) -> Ext no(số máy nhánh gán làm Operator)->Store(lưu)->Hold(thoát) DSS: (Bàn giám sát): -Nhập 601 -> DPT Property -> Enter -> Slot No -> Enter -> Port No(chọn port để gắn Dss -> Select -> Dss Cnsl -> Store(lưu) -> Hold(thoát) GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 38 -> Time mode -> bấm số để chọn chế độ ban ngày -> Cos no -> Enter chọn cos cho vào level 02 -> Store -> chọn chế độ ban đêm -> cho cos cho vào level 03 -> Store -> Hold Cuôi nhập lệnh 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no -> nhập ext 101 -> đưa máy 101 vào cos -> Store -> Hold.Vậy máy 101 ban ngày thuộc level 02 không gọi quốc tế,ban đêm gọi nội hạt 18 Cấm máy chiếm CO không cho gọi liên hệ nội tổng đài: • 602 : Đưa máy nhánh vào cos sử dụng chế độ không cho chiếm CO gọi -Nhập 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no(nhập số máy nhánh) -> nhập cos máy nhánh vào cos (từ cos1-> cos 64) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) Ví dụ ext 102 vào cos 55 -Nhập 500 -> COS-TRG Outgoing -> Enter -> Time mode -> Enter -> nhập( 1:day ,2:lunch,3:break,4:night) -> Enter -> cos(1-64) theo chọn cos 55 -> Trunk gorup(1-64) -> chọn trunk group -> Enter -> Select(Enable cho phép gọi CO,disable không cho phép gọi CO) chọn Disable -> Store(lưu) -> Cos có -> Store(lưu) -> Hold(thoát) -Ext 102 vào cos 55,cos 55 chương trình 500 chọn disable trunk group ext 102 không chiếm Co trunk group gọi 19 Accuont Code :( Bình thường máy nhánh không thực gọi bị giới hạn chế độ Accuont,nếu có mã Accuont thực ): • 301 : Tạo mã cấm Level ( từ level -> level ) -Nhập 301 -> TRS code -> Enter -> Level no -> chọn level(từ level 2-> level6) -> location -> Enter -> nhập mã cấm vào vị trí từ (1->100) -> Store(lưu) -> Next -> vị trí tạo mã cấm tiếp -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 501 : Đưa Cos vào Level ( ngày đêm ) GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 39 -Nhập 501 -> TRS Level -> Enter -> Time mode -> chọn :day,2:lunch,3:break,4:night -> Cos no -> chọn cos(1->64) -> Level no chọn level cho cos( từ level1-> level6) -> Store(lưu) -> Next -> cos -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 602 : Đưa Ext vào Cos -Nhập 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no(nhập số máy nhánh) -> nhập cos cho máy nhánh vào cos để sử dụng chương trình 501 -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 508 :Account code mode -Nhập 508 -> Accuont code mode -> Enter -> cos no(chọn cos dùng account code từ cos -> cos 64) -> Select(option /forced) -> Store(lưu) -> cos có -> Strore(lưu) -> Hold(thoát) -Option:sử dụng gọi Account code cho mã cấm quy định chương trình cấm Forced:tất gọi sử dụng Accuont code • 120: Toll verify code(mã account) -Nhập120 -> Toll verify code -> Enter -> Location no(1-1000) -> Verified code(mã code có từ kí tự ->4 kí tự) -> Store -> Location no -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 122:Verified code pin (personal identification number mã pin) -Nhập 122 -> Enter -> Location no(1->1000) -> Pin( mã pin tối đa 10 kí tự) -> Store(lưu) -> Location no -> Store(lưu) -> Hold(thoát)  Chú ý: Vị trí mã Account chương trình 120 phải tương ứng với vị tri ( mã pin chương trình 122.Tức sử dụng chế độ gọi Accuont vị trí mã accuont chương trình 120 phải giống vị trí mã pin chương trình 122 20 ARS chế độ tự động chèn dich vụ 171,177,178,179 gọi liên tỉnh quốc tế • 320 : ARS mode GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 40 -Nhập 320 -> Enter -> Select(OF:không dùng, Idle line:line rãnh, All accesss(tấc line) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 321: Cho mã tỉnh vào dùng dịch vụ ARS -Nhập 321 -> Enter -> Location no(1->1000) -> Leading no( mã tỉnh cần chèn dịch vụ tối đa 10 kí tự) -> Store(lưu) -> Location no -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 322 : Cho mã tỉnh vào Plan ( 16 Plan ) -Nhập 322 -> Enter -> Location no(1->1000) tương ứng với vị trí từ 1-1000 chương trình 321 -> Plan table no(1->16) -> Store -> Location no -> Store -> Hold • 330: Chọn khoảng thời gian sử dụng dịch vụ ARS -Nhập 330 -> Enter -> Plan table no(chọn plant từ 1->16) -> Day no(các ngày tuần 0:sun.1:mon,2:tue,3:wed,4:thu,5:fri,6:sat) -> ARS time no(các khỏang thời gian ngày 1:time A,2:time B,3:time C,4:time D) -> Chọn bắt đầu khoảng thời gian ngày) -> Store -> Khoảng thời gian -> Store -> Hold • 331-346 :Chọn thứ tự ưu tiên cho Plan cho khoảng thời gian từ plan1 ->plan 16 -Nhập 331-346 -> Enter Day no( nhập ngày tuần 0:sun , 1:mo, 2:tue, 3:wed, 4:thu,n 5:fri, 6:sat) -> ARS time no(các khoảng thời gian ngày tương ứng chương trình 330 1:time A,2:time B,3:time C,4:time D) -> Priority(chế độ ưu tiên sử dụng dịch vụ ARS từ ưu tiên1 -> ưu tiên 6) -> Carrier table no(mã chèn dịch vụ theo vị trí từ 1->10 vị trí tương ứng chương trình 353 ARS Carrier table no) -> Store -> Hold • 353 : Nhập số dịch vụ cần chèn -Nhập 353 -> Enter -> Carrier table no(1->10) -> Carrier access code(nhập mã chèn dich vụ 171,177,178 …tương ứng với carrier table no từ 1->10) -> Store -> Carrier table no -> Store -> Hold GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 41 21 Chức Queuing ( Giống UCD ) : ( Chế độ gọi vô nhóm máy quy định đổ chuông bận phát thông báo ,sau có khoảng thời gian chờ máy nhóm đổ chuông rỏi nhận gọi.Nếu hết thời gian chờ quy dịnh tực chế dộ UCD tiếp tục phát tin thông báo tiếp tục chờ gọi kết thúc… tùy theo quy định.Phải có Card Disa) • 630 : Queuing time Table : Chọn nhóm ICD tương ứng từ 1->64 đổ chuông khoản thời gian ngày để sử dụng máy ICD group bận thi dùng chế độ queuing(ucd) -Nhập 630 -> Enter -> Incoming call distribution no(ICDgroup từ 1-> 64) -> Time no( nhập chế độ thời gian 1:day,2:lunch,3:break,4:night) -> Table no ( chế độ queuing tạo chương trình 631 từ 1-64) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 631 : Sequences in Queuing time table : Chọn chế độ cho table 16 Sequences ( 1-> 16 ) để gán vào lệnh 630 -Nhập 631 -> Enter -> Table no(chọn vị trí table từ 1->64) -> Location no(vị trí chế độ queuing từ 1->16) -> Select( chọn chế độ queuing:/overflow nhảy sang độ chuông máy overflow quy định trước/disconec (kết thúc gọi “N’’x5s(thời gian chờ máy nhánh nhóm đổ chuông rỏi nhận gọi/sequence”N”(chế độ lập lại)/OGM”N”(bản tin thông báo phát ) -> Store(lưu) -> Location no -> Store(lưu) -> Hold Có phương án đổ chuông :  +Phương án đổ chuông theo chế độ ICD Group: • 620 : Xác định số ( ICD Group Number , có 64 nhóm : từ nhóm đến nhóm 64 tương ứng với số 601 -> 604 ) chọn lệnh 622 : Đưa máy muốn đổ chuông vào nhóm theo số -Nhập 620 -> ICD group Member -> Enter -> ICD group no(01->64) chọn GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 42 group để khai báo máy đổ chuông -> vị trí máy đổ chuông(01-.32) -> nhậpmáy nhánh đổ chuông -> Store(lưu) -> Nhập ví trí để khai báo máy nhánh đổ chuông -> Store -> Hold(thoát) • 621 : Chọn Delay chuông đổ lúc cho nhóm theo số -Nhập 621 -> Delayed ring -> Enter -> ICD group(1->64) -> nhập số ICD group để delay(5s,10s,15s) -> Store -> Hold • 450: Chọn DIL theo nhóm số cho ngày, đêm , trưa cho CO -Nhập 450 -> DIL 1:1 Ring -> Enter -> Time mode( nhập 1:day, 2:lunch, 3:break, 4:night) -> Slot no -> Enter -> Port no (chọn port CO) -> Ext(nhập số ICD group đổ chuông lệnh 620(601->664) -> Store -> Hold +Phương án đổ chuông theo chế độ hunting group: • 680 : Chọn kiểu Hunting cho nhóm dùng Hunting group ,có 64 Hunting group từ group ->group 64 -Nhập 680 -> Hunt group type -> Enter -> Hunt group(01->64) -> bấm Select(terminate,cicular) -> chọn chế độ terminate (chế độ đổ chuông đầu cuối) cicular(chế độ đổ chuông xoay vòng ) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 681 : Cho máy đổ chuông vào nhóm tương ứng từ nhóm 1-> nhóm 64, tối đa có 16 máy đổ chuông hunting group -Nhập 681 -> Hunt group member -> Enter -> Hunt group(01->64) chọn group chế độ hunt tương ứng với lệnh 680 -> nhập số Ext (máy nhánh ) vào nhóm để Hunting -> Store(lưu) -> Hold(thoát) -Nhập 620 -> ICD group Member -> Enter -> ICD group no(01->64) nhập group để khai báo máy đổ chuông -> vị trí máy đổ chuông(01->32) -> nhập máy nhánh đổ chuông nhóm Hunting bận đổ chuông máy rỏi tếp theo nhóm) -> Store(lưu) -> Nhập ví trí để khai báo cho Ext cho đổ chuông -> Store -> Hold(thoát) GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC • 43 450 : Chọn DIL theo nhóm số cho ngày, đêm , trưa cho CO -Nhập 450 -> DIL 1:1 Ring -> Enter -> Time mode( nhập1: day, 2:lunch, 3:break, 4:night) -> Slot no -> Enter -> Port no (chọn port CO) -> Ext (nhập số ICD group đổ chuông lệnh 620(601->664) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) 22 Dect Phone : +Lập trình kết nối Card máy Dect : KX-TDA 0141 +Gắn Card DHLC , dùng hai dây Data chiếm port card DHLC +Máy Dect dùng loại KX-TCA255 loại Dect dòng 400 500 +Lập trình kết nối : • 690 : PS Registration : Đăng ký máy Dect với Card 0141 -Nhập 690 -> PS No ( số lượng PS 001->128) -> Ext no(nhập số nội máy dec giống số ext khác không trùng với số dùng) -> Tiếp tục thực máy Handset(máy con) -> Nhấn phím khoản giây để mở nguồn -> nhấn “≡ ” “” -> chọn mục “ Setting HS “ -> nhấn “≡ ” “”-> chọn mục “ Registration” -> Nhấn “≡ ” “” -> “Register HS” -> Nhấn “≡ ” “”->nhập mã Pin ( 1234 ) -> Nhấn “≡ ” “” 23 Chế độ cổng com RS-232C: -Nhập 800 -> Enter -> New line code -> Select(chọn CR+LF/CR) -> Store(lưu) -> Next -> Baud rate(chọn tốc độ tổng đài tốc độ cổng com giống giá trị sau 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps thường chọn hai giá trị 9600 192000) -> Store(lưu) -> Next -> Word length(chiều dài kí tự 7/8 bit thường chọn 8bit) -> Store(lưu) -> Next -> Parity bit(chọn bit parity thường chọn none) -> Store(lưu) -> Next -> Stop bit(chọn bit stop 1) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC • 44 804 : Chế độ in hay không in gọi -Nhập 804 -> Enter -> Select(no print/print) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • 805: Chế độ in hay không in gọi vào -Nhập 805 -> Enter -> Select(no print/print) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) II LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TDA200 BẰNG MÁY TÍNH Tổng đài KX-TDA200 máy tính,chúng ta phải cài đặt “ KXTDA 200 Maintenance Console” cài đặt “Driver” USB để lập trình USB lập trình cổng Com RS –232C.Mở “KXTDA200 Maintenance Console” -> Enter Program console -> 1234 -> Chọn Connect to PABX -> Enter system Password -> 1234 -> chọn USB ( lập trình USB ) chọn RS232 ( Nếu lập trình cổng COM RS-232C) Đăng ký card cho Slot :Những card dùng tổng đài -Vào :1.Configuration -> 1.1 Slot ( INS sử dụng /OUS không sử dụng ) cho phép Card tình trạng hoạt động hay không hoạt động slot(khe) -> Apply -> OK Kết nối Co : Khai báo đường trung kế(co) sử dụng tổng đài cho việc gọi ,gọi vào -Vào :1.Configuration ->1.5 LCO Port(vị trí đường trung kế) -> INS kết nối hay sử dụng/OUS không kết hay không sử -> Apply -> OK Thay đổi số nội : -Số nội kí tự kí tự -Vào :2.System -> 2.6 Numbering Plant -> 2.6.1 Extention -> Gán số dẫn đầu vào mục Leading Number -> Apply -> OK (mặc định số dẫn đầu có kí tự 1,2,3,4,5,6 tương ứng cho vị trí 1->6 bản,lúc ta khai báo số Ext máy nhánh kí tự với số dẫn đầu từ ba số 101 ,202,303,504,408.Nếu muốn có số dẫn đầu 7,8 phải vào 2.System -> 2.6.Numbering Plant -> GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 45 2.6.2.feature -> Xoá dịch vụ dùng số 7,8 -> Apply -> 2.system -> 2.6.Numbering -> 2.6.1.Extention -> Khai báo số dẫn đầu mục leading number 7,8 ta khai báo số máy nhánh 709,800.Nếu sử dụng số nội kí tự cần khai báo số dẫn đầu phần 2.6.1.Extention kí tự 10 ,11,23…thì số nội lúc 1001,1111,2323… -Để lập trình số máy nhánh dẫn đầu số từ 601->664 ta vào 3.group -> 3.5 Incoming Call Distribution group -> 3.5.1.Group Setting -> Floating Ext Number để xoá số từ ( 601 -> 664 ) -> Apply -> OK (Ta khai báo lại số nồi ICD group số khác không trùng với số máy nhánh số dịch vụ cho ICD group bị xoá số trên) - Để lập trình số Ext dẫn đầu số từ 501->564 ta vào 5.Option Device ->5.3.DISA -> 5.3.2.Message -> Setting -> xoá số tin Disa(OGM) từ 501 -> 564 ->Apply -> OK (Ta khai báo lại số nồi tin Disa(OGM) số khác không trùng với số máy nhánh số dịch vụ cho tin Disa(OGM) bị xoá số - Để lập trình cho điện thoại thường ta vào 4.Extention -> 4.1.Wired Extention Setting -> 4.1.1.Extention Number để đổi số Nhập số máy nhánh cần đổi (số đổi phải nằm danh Floating Ext Number sách số dẫn đầu khai báo không trùng với số Ext khác ,số ICD group,số tin Disa(OGM),số mail box -> Apply -> Ok -Để lập trình cho máy dect ta vào 4.Extention -> 4.2.Extention setting -> 4.2.1 Extention Number để đổi số -> Apply -> Ok (máy dect có số ext giống máy nhánh thường có đầy đủ chức máy nhánh thường) 4.DSS:Bàn giám sát: -Vào :1.Configuration -> 1.12.Ext port (chọn port để gắn DSS) -> Connect(chọn OUS cho port gắn DSS) -> Extention port PT Property -> Type -> chọn DSS Port gắn DSS -> Apply -> Ext port(chọn port gắn bàn DSS) -> INS -> Apply -> OK -Vào :4.3.DSS Console -> Main -> chọn vị trí DSS tương ứng với Pair GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 46 Extention Number (nhập số máy nhánh Opertor ) -> Apply -> OK - Để gán số DSS -> DSS ta vào 4.3.DSS Console -> Flexible key -> type -> DSS -> Ext No of Floating Ext No ( đánh số máy nhánh cần gán ) -> Apply -> OK -Nếu dùng DSS phải khai báo vị trí port gắn DSS phần Location no từ 1->4 tda100,1->8 TDA200 5.Chuông thường : -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming Call Distribution group -> 3.5.2.Member (chọn Extention đổ chuông hay không Delay cho ICD group từ 01 -> 64,có tối đa 32 máy đổ chuông ICD group khai báo phần Member) -Vào :10.CO & Incoming Call -> 10.2.DiL Table & Port setting -> Dil -> Port no(đường trung kế) -> Dil Destination -> ( Day , lunch , Break ,night ) -> số Ext ( ICD group Floating Number01-64 định số ICD group có máy định đổ chuông phần Member gán trực tiếp đường trung kế) -> Apply -> Ok 6.Chuông Hunting :( máy bận nhảy sang máy khác nhóm hunting ) -Vào :3.group -> 3.6.Extention hunting group -> Group No(có 64 nhóm từ nhón ->nhóm 64 -> Hunting type ( Circular đổ chuông xoay vòng nhóm / Terminated đổ chuông từ thấp đến cao ) -> Number Extention ( từ 1->16 số máy để đánh số máy nhánh đổ chuông nhóm )-> Apply -> OK -Vào :10.CO & Incomming Call -> 10.2.Dil table & Port setting -> Dil -> port no(đường trung kế) -> Dil Destination ( Day , Lunch , Break , Night ) -> chọn số Extention dẫn đầu bắt kì từ 1->16 tạo member phần cho chế độ ngày đên trưa,nếu máy bận đổ chuông máy rỏi nhóm Hunting -> Apply -> OK 7.DISA : GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 47 -Khi người gọi vào đường co(trung kế) sử dụng chế độ disa nghe phát tin (OGM) sau người gọi bấm số nội trực tiếp muốn gặp(nếu biết),nếu không bấm gọi chuyển máy operator -Vào :5.Opton Device -> 5.3.Disa -> 5.3.1.Message Setting -> để quay số tắc cho máy nhánh tương ứng với số cho tin DISA từ 501->564 tương ứng cho OGM1 -> OGOGM 64 sử dụng cho chế cộ Disa AA tương ứng từ 0->9 số máy nhánh n số tương ứng máy 101 -Vào :10.CO & Incomming Call ->10.2.Dil table & Port setting -> Dil -> Port no ( chọn vị trí đường trung kế cần sử dụng Disa)-> Dil Destination ( chọn chế độ Day , Night ,…) khai báo số từ 501->564 tin DISA nằm phần Option Device CO -> apply -> OK bên gọi vô đường trung kế có dil số tin Disa(OGM) tin Disa(OGM) tương ứng thu phát lên người gọi nghe ,có thể bấm trực tiếp số máy nội muốn gặp,bấm số tắc chế độ disa AA(nếu có) bấm số máy 101 đổ chuông gán Hạn chế gọi : -Vào :7.TRS -> 7.2.Deny Code -> Chọn Level để tạo mã cấm từ level -> level sau nhập mả cấm vào vị trí từ 0001 -> 1000-> Apply -> OK -Vào :2.System ->2.7.classof service->2.7.1.cos setting-> TRS/CO -> TRS Level -> chọn Cos cho chế độ ngày đêm theo mã cấm leve l-> apply -> OK -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> 4.1.1.Extention setting ->Ext number -> Cos ( chọn cos cho Extention tương ứng với cos chọn level phần ) -> Apply -> OK -Một Ext nằm cos, mà cos thuộc level tạo mã cấm gọi Ext bị giới hạn gọi theo mã cấm level theo chế độ ngày đêm.Ví dụ vào chương trình TRS -> Deny code -> level tạo mã 00 để cấm gọi quốc tế,level tạo mã 0,17 để cấm gọi di động liên tỉnh ,dich vụ 171,177,178,179 đường GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 48 dài,vào chương trình System -> TRS Level -> chọn cos 64 cho vào level chế độ ban ngày,cho cos 64 vào level chế độ ban đêm.Cuối ta vào chương trình Extention -> Wired Extention -> Extention setting -> Extntion Number -> chọn máy 102 cho vào cos 64 -> Apply -> OK.Vậy Ext 102 chế độ ban ngày không gọi quốc tế(bị giới hạn) gọi di động liên tỉnh nội hạt,ở chế độ ban đêm Ext 102 gọi nội ạt không gọi di động, liên tỉnh ,quốc tế,dịch vụ 171,177,178,179 9.Cấm gọi CO : -không cho phép máy chiếm đường trung kế(co) gọi tổng đài gọi nội -Vào :4.Extention -> 4.1.Wired Extention -> 4.1.1.Extention setting -> Extention Aunber -> chọn Cos bắt ki(cho máy nhánh vào cos cấm gọi đường Co) -Vào :7.System -> 7.2.class of Service -> 7.2.2.External callbock -> chọn outgoing trunk group (từ gruop 01 -> gruop64) -> chọn block (khoá) or Nonblock (không khoá) cho Cos tương ứng máy nhánh chọn Extention Setting -> chọn ô ngày (Day) để chọn chế độ ngày , đêm -> Apply -> OK -Nếu máy nhánh nằm cos mà cos chế độ block tương ứng với phần Outgoing trunk group (từ group 01->group 64)->thì máy nhánh không chiếm đường trung kế (co) gọi 10.Giới hạn thời gian gọi co : -Máy đàm thoại khoảng thời gian định -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> 4.1.1.Extention Setting->Main -> chọn máy nhánh cho Cos để giớn hạn thời gian gọi -> Apply -> OK -Vào :3.Group -> 3.1.trunk group -> TRG Setting -> Main -> trunk group -> Cos tương ứng cho Ext (máy nhánh) tạo mục số Extention -> 4.1Wired Extention -> 4.1.1.Extention setting tạo ) -> Extention CO Duration time để chọn thời gian cần giới hạn -> Apply -> OK GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 49 -Vào :2.System -> 2.7.Class of Service -> 2.7.1.Cos Setting -> Extention CO line call Duration limit để chọn Enable Disable -> Apply -> OK -Vào :2.System -> 2.9.Option -> Option -> Extention CO call Limitation -> chọn for outgoing for outgoing + incoming ->Apply -> OK 11.Account Code : -Bình thường máy nhánh không thực gọi bị giới hạn chế độ Accuont,nếu có mã Accuont thực -Vào :6.Feature -> 6.3.Verifile code -> Verifile code (0001 -> 1000) nhập mã account tương ứng cho người-> user name ( tên người sử dụng account cần ) -> verifile code PIN(0001 ->1000) mã cà nhân tương ứng với mã Accuont -> Apply -> OK -Vào :7.TRS -> 7.2.Deny Code -> Chọn Level để to am cấm từ Level -> Level nhập mã cấm tương ứng vị trí từ 0001 -> 1000 -> Apply (Khi muốn gọi mã cấm phải gọi Account) -Vào :2.System -> 2.7.classof service->2.7.1.cos setting -> TRS/CO -> TRS Level -> chọn Cos sử dụng account cho chế độ ngày đêm theo mã cấm level-> apply -> OK -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> 4.1.1.Extention setting -> Ext number -> Cos ( chọn cos cho máy nhánh sử dụng account code tương ứng với cos chọn level phần ) -> Apply -> OK -Chú ý: Vị trí mã accuont chương trình 120 phải tương ứng với mã pin Tức sử dụng chế độ gọi Accuont vị trí mã accuont phải giống vị trí mã pin 12 Chức Queuing ( Giống UCD ) : -Chế dộ gọi vô nhóm máy quy định đổ chuông bận phát thông báo ,sau có khoảng thời gian chờ máy nhóm đổ chuông rỏi nhận gọi.Nếu hết thời gian chờ quy dịnh tực chế độ UCD tiếp tục phát tin thông báo tiếp tục chờ gọi kết thúc… tùy theo quy định.Phải có Card disa GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 50 -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming call Distribution group -> 3.5.3.Queuing table time : tạo chế độ ( OGM , Sequeuncy, wait=5,10s … ) tương ứng cho 16 cột -> Apply -> OK -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming call Distribution group-> 3.5.1.group setting -> Queuing time table -> ICD group tương ứng từ (1 -> 64 ) -> Extention Floating Extention number -> Group time table chọn tạo mục theo thời gian ngày , đêm -> Apply -> OK + Phương án : Đổ chuông bình thường -Vào :3.Group ->3.5.Incoming call Distribution group -> 3.5.2.Member -> chọn ICD group ô ( incoming group Distribution ) -> Member(số máy đổ chuông tối đa có 32 máy đổ chuông) -> Extention no( số máy nhánh -> Delay ring ( Ring / no ring / delay ) )-> Apply -> OK -Vào :10.CO & Incoming call->10.2.Dil Table & Port Setting Dil -> Slot -> Port -> Card type -> Incoming ( Dil) Dil Destination (Day / Lunch / Break / Night) chọn số tương ứng từ “601->664” vừa tạo theo số ICD group -> Apply -> OK +Phương án : -Vào :3.Group -> 3.6.Hunting group -> group No -> Hunting time -> Number Extention ( số máy nhánh dổ chuông nhóm ,có tối đa 16 máy ) -> apply -> OK -Vào :3.Group -> 3.5.Incoming call Distribution group -> 3.5.2.member -> Incoming call group ICD group -> Member -> Extention no ( cho máy nhánh dẫn đầu phần Hunting group vào phần ICD group) -> chọn Ring -> Apply -> OK -Vào :10.CO & Incoming call -> 10.2.Dil table & Port Setting -> Dil & Slot -> Port -> Card type -> Incoming type ( Dil ) -> Dil Destination -> Gán số ICD group từ 601 -> 664 vào cho Day , Night -> Apply -> OK 13.ARS :(Tự động chèn dịch vụ 171,178,177,179 gọi đường dài liên tỉnh quốc tế) -Vào :8.ARS ->8.1.System setting -> ARS Mode ( on) -> Apply -> Ok -Vào :8.2.Leading number -> No (1-20) -> Leading (mã chèn hay mã tỉnh) ví dụ (TP: 08 , ĐN : 061) GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 51 -Vào :8.3.Routing plan time chọn khoảng thời gian để sử dụng ARS ngày Time A,TimeB,Time C,Time D -Vào :8.4.Routing plan Priority -> Routing plan No (1-16) tuyến để để tạo cho phần Leading Number chọn thời gian ngày tuần để sử dụng dịch vụ -> Time A -> Time D -> Priority (1-6) chế độ ưu tiên -> Apply -> Ok -Vào :8.5.Carrier -> Carrier (01 -> 10) -> Removel number (xoá kí tư(thì chèn dịch vụ)) -> Carrier Access code (chèn 171,178, 177,179)->apply -> OK -Vào :ARS -> Carrier -> Trunk group -> Carrier -> Trunk group for the Carrier : cho phép dịch vụ chèn đường trung kế ( group trung kế ) Anble Disable -> Apply -> OK 14.Dect Phone: +Lập trình kết nối Card máy Dect : KX-TDA 0141 +Gắn Card DHLC , dùng hai dây Data chiếm port card DHLC +Máy Dect dùng loại KX-TCA255 loại Dect dòng 400 500 +Lập trình kết nối : -Vào :1.Configuration ->1.2.Portable Station -> nhập số máy nhánh cho máy dect phone-> chọn Select -> theo cho máy nhánh -> Registration ( Trước đăng ký cần nhập mã Pin ) mặc định 1234 cho máy tiến hành đăng ký máy nhánh từ máy -Vào :Bấm menu->Setting HS ->Select Registration->bấm ok->Register Hs ->bấm ok -> Select Base -> bấm ok->Please Wait -> mã Pin(mặc định 1234) -> OK 15.Set Cổng COM máy In SMDR R232C: -Vào :10.Maintenace ->10.2.SMDR -> SMDR port -> chọn RC232C -> outgoing call print -> ( On/Off) -> in coming call Print -> chọn ( On/Off ) -> Apply -Vào :10.Maintenace -> 10.2.SMDR -> RS-232C:Baud rate -> chọn tốc độ bit GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG KHOA: ĐIỆN TỬ- TIN HỌC 52 tương ứng Tổng Đài máy In -> RS232C:WL code -> chọn CR+LF -> RS232C:Word Length -> chọn bit -> RS 232C:Parity bit -> bit -> RS:232C Flow control -> None -> Apply -> OK 16 Chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi đường CO: -Vào :4.Extention ->4.1.wired Extention -> Extention Setting -> Main -> chọn Ext (máy nhánh) cho Cos để thực chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi CO -> Apply -> OK -Vào :2.System ->2.7.Class of Service -> Cos Setting -> Transfer to CO để chọn Enable Disable -> Apply -> OK 17.Chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi đường CO: -Vào :4.Extention -> 4.1.wired Extention -> Extention Setting -> Main -> chọn Ext(máy nhánh) cho Cos để thực chế độ cho phép hay không cho phép Callforward CO -> Apply -> OK -Vào :2.System ->2.7Class of Service -> Cos Setting -> Callforward to CO để chọn Enable Disable -> Apply -> OK GVHD: TRƯƠNG HOÀNG HOA THÁM NHÓM: HUỲNH ANH NGỌC LƯƠNG CHÍ TRUNG ... cấp tổng đài kiểm tra cable kết nối nhân IT check cổng Com máy gắng với tổng đài ĐT Phần C: Lập trình cho tổng đài I LẬP TRÌNH CƠ BẢN BẰNG KEY CHO TỔNG ĐÀI TDA200 -Bàn Key sử dụng đề lập trình. .. không in gọi vào -Nhập 805 -> Enter -> Select(no print/print) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) II LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TDA2 00 BẰNG MÁY TÍNH Tổng đài KX-TDA2 00 máy tính,chúng ta phải cài đặt “ KXTDA... -> OK Kết nối Co : Khai báo đường trung kế(co) sử dụng tổng đài cho việc gọi ,gọi vào -Vào :1.Configuration ->1.5 LCO Port(vị trí đường trung kế) -> INS kết nối hay sử dụng/OUS không kết hay
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG~2 cài đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200 , CHUONG~2 cài đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200 , CHUONG~2 cài đặt, kết nối và lập TRÌNH CHO TỔNG đài KX TDA 200 , II. LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX-TDA200

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay