CHƯƠNG IV NGÔN NGỮ lập TRÌNH CHO PIC

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:43

CHƯƠNG IV: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC Ngôn ngữ lập trình cho PIC đa dạng Ngôn ngữ lập trình cấp thấp có Asemmbler , ngôn ngữ lập trình cấp cao có C, Basic, Pascal, Kell C, …Ngoài có số ngôn ngữ lập trình phát triển dành riêng cho Pic PicBasic, MikroBasic, … Nhưng giới hạn đề tài mà nhóm chi giới thiệu ngôn ngữ lập trình C 4.1 Các kiểu khai báo biến, mảng 4.1.1 Các khai báo biến int1 số bit có giá trị int8 số nguyên byte ( bit) có giá trị từ từ -127 đến 128 int16 số nguyên 16 bit int32 số nguyên 32 bit char ký tự bit float số thực 32 bit short kiểu int1 byte kiểu int8 int kiểu int8 long kiểu int16 Khai báo Unsigned phía trước để số không dấu Ví dụ: Unsigned int8 có giá trị từ đến 255 4.1.2 Khai báo mãng 4.1.2.1Khai báo mãng chiều Đối với việc khai báo mãng 1chiều có cách để khai báo khai báo mãng tĩnh mãng động Khai báo mãng tĩnh: Int8 const a[i]={a0,……., ai} Nếu khai báo mảng ta sẻ có mảng gồm i phần tử Lưu ý: đánh không đủ số phần tử vào ngoặc kép khai báo, phần tử lại Truy xuất giá trị vượt số mãng khai báo sẻ làm chương trình chạy vô tận VD: int8 const a[7]={1,2,3,4,5,6} phần tử thứ mang giá trị Khai báo mãng động: Int8 const a[]={a0,…….,ai} Nếu khai báo mảng ta sẻ có mảng có kích thước với số phần tử nhập vào VD: int8 const a[]={1,2,3,4,5,6,7} mãng a[] có kích thước 4.1.2.2Khai báo mãng chiều Int8 const a[i][j]={a00,………….,a0j ……………… ai0………… ,aij} VD: int8 const a[2][3]={1,2,3 4,5,6} Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG IV: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC 4.2 4.3 4.3.1 If….else Các phép toán C + Phép cộng += Phép cộng VD: x+=8  x=x+8 = Phép gán giá trị / Phép chia lấy phần nguyên == So sánh > Lớn >= Lớn hoăc ++ Tăng đơn vị * Nhân != Khác Dịch phải Phép Trừ Dạng 1: If (điều kiện) {lệnh 1; lệnh 2; ……… lệnh n;} VD: if(x==5) {x=1;} Trường CĐKT Cao Thắng Các cấu trúc hàm C Trang CHƯƠNG IV: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH CHO PIC Dạng 2: If (điều kiện) {lệnh 1; lệnh 2; ……… lệnh n;} else 4.3.2 {lệnh 1; lệnh 2; ……… lệnh n;} Dạng 3: If (điều kiện) {lệnh 1; lệnh 2; ……… lệnh n;} else if (điều kiện) {lệnh 1; lệnh 2; ……… lệnh n;} Cấu trúc For Cấu trúc: For(gt 1,…gti;dk1,……dkm,bt1,….btk) {lệnh 1; lệnh 2; …………; lệnh n;} 4.3.3 VD: for(i=0;i
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG IV NGÔN NGỮ lập TRÌNH CHO PIC , CHƯƠNG IV NGÔN NGỮ lập TRÌNH CHO PIC , CHƯƠNG IV NGÔN NGỮ lập TRÌNH CHO PIC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay