CHƯƠNG III TỔNG QUAN về VI điều KHIỂN PIC phần cứng

6 20 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:43

CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG Led matrix RGB 3.1.1 Giới thiệu 3.1 Led ma trận thuật ngữ quen thuộc ngày nay, ta nên lướt qua phát triển ứng dụng dụng cụ này: Silicon carbide vật liệu ghi nhận phát ánh sáng “lạnh” – từ “lạnh” dùng để phân biệt trình phát xạ từ xạ đen mà vật liệu nóng lên có dòng điện qua Cho đến gần 1940, người ta nhận thấy miền phát sáng tiếp xúc p-n Những công trình trước năm 1950 báo cáo phát sáng có từ nhiều vật liệu dùng diode bán dẫn kim loại tiếp xúc điểm: GaP, GaAs, GaSb, InP Ge, Si Rồi đến bước dùng bán dẫn hỗn hợp (compound semiconductor) để có ánh sáng nhiều Các ứng dụng led ma trận dùng để thị, hiển thị, làm nguồn sáng máy in laser, quan trọng led ma trận sử dụng rộng rãi hệ thống thông tin dựa vào quang sợi Sự lựa chọn vật liệu định màu ánh sáng phát Với hiển thị thị cần có led ma trận ánh sáng thấy được, trái lại với thông tin quang sợi cần có mát thấp, tán xạ thấp sợi khả dụng phát thích hợp Led ma trận coi nguồn quang điện tử, phổ biến Nó không đắt, tiêu thụ công suất, dễ dàng thích hợp cho mạch điện tử Led matran 8x8 Led matrix led ma trận hiển thị bao gồm nhiều led ma trận nhỏ kết hợp lại tạo thành ma trận gồm m cột n hàng (led ma trận m×n) Led ma trận 8×8 led ma trận gồm có cột hàng Led ma trận có hai loại: loại thứ common cathode (cathode chung – cột cathode, hàng anode), loại thứ hai common anode (anode chung – cột anode, hàng cathode) Ở chúng em mắc led anode chung, điểm ảnh có loại led R (màu đỏ), G (màu xanh lá), B (màu xanh dương) 3.2 Các phương pháp quét led matrix 3.2.1 Quét hàng  Khái niệm: Phương pháp quét hàng phương pháp mà khoảng thời gian xác định cho hàng tích cực hiển thị hàng khác tắt, hàng quét (tích cực) khoảng thời gian lặp lại nhiều lần với tốc độ > 25hình/1s cho ta hình ảnh liên tục cần hiển thị lên hình Led ma trận  Nguyên lý quét: Dữ liệu hàng thứ đưa cột sau tích cực hàng thứ vây liệu hàng thứ hiển thị hình Led ma trận, tiếp tục liệu 3.1.2 Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG hàng thứ hai đưa cột sau tích cực hàng thứ hai lúc liệu hàng thứ hai hiển thị man hình Led ma trận, liệu hàng cuối đưa cột sau tích cực hàng cuối 3.2.2 Quét cột  Khái niệm: Phương pháp quét cột phương pháp mà khoảng thời gian xác định cho cột tích cực hiển thị cột khác tắt, cột quét (tích cực) khoảng thời gian lặp lại nhiều lần với tốc độ > 25hình/1s cho ta hình ảnh liên tục cần hiển thị lên hình Led ma trận  Nguyên lý quét: Dữ liệu cột thứ đưa hàng sau tích cực cột thứ vây liệu cột thứ hiển thị hình Led ma trận, tiếp tục liệu cột thứ hai đưa hàng sau tích cực cột thứ hai lúc liệu hàng thứ hai hiển thị hình Led ma trận, liệu cột cuối đưa hàng sau tích cực cột cuối 3.3 IC 74LS138 IC74LS138 IC giải mã/đảo trạng thái bit có ngõ vào ngõ nhị phân 3.3.1 Sơ đồ chân Hình 3.4.1: Sơ đồ chân 74LS138 Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.3.2 Sơ đồ khối: Hình 3.4.2: Sơ đồ khối 74LS138 Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.3.3 Bảng trạng thái IC 74HC4094 3.4.1 Sơ đồ chân 3.4 Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.4.2 Sơ đồ khối 3.4.3 Bảng trạng thái Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.4.4 Nguyên lý hoạt động: IC 4094 loại IC ghi dịch, đưa bit liệu vào chân số ta đưa xung tương ứng với bit liệu chân số Khi liệu truyền đủ cho chân tác động mức cao liệu xuất đồng thời tai chân tương ứng (4, 5, 6, 7, 14, 13, 12, 11) Trường CĐKT Cao Thắng Trang ... chân 74LS138 Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.3.2 Sơ đồ khối: Hình 3.4.2: Sơ đồ khối 74LS138 Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.3.3 Bảng trạng thái IC 74HC4094... Sơ đồ chân 3.4 Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.4.2 Sơ đồ khối 3.4.3 Bảng trạng thái Trường CĐKT Cao Thắng Trang CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG 3.4.4 Nguyên lý hoạt động: IC 4094 loại...CHƯƠNG III: PHẦN CỨNG hàng thứ hai đưa cột sau tích cực hàng thứ hai lúc liệu hàng thứ hai hiển thị man
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG III TỔNG QUAN về VI điều KHIỂN PIC phần cứng , CHƯƠNG III TỔNG QUAN về VI điều KHIỂN PIC phần cứng , CHƯƠNG III TỔNG QUAN về VI điều KHIỂN PIC phần cứng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay