Đồ án mô hình nhà thông minh

87 24 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:34

CHƯƠNG I : DẪN NHẬP I Đặt vấn đề: Ngày với phát triển công nghiệp vi điện tử, kỹ thuật số hệ thống điều khiển dần tự động hóa.Với kỹ thuật tiên tiến vi xử lý, vi mạch số…được ứng dụng vào lĩnh vực điều khiển, hệ thống điều khiển khí thô sơ, với tốc độ xử lý chậm chạm xác thay hệ thống điều khiển tự động với lệnh chương trình thiết lập trước Sau thời gian học tập trường, với dẫn tận tình Thầy, Cô Và Được đồng ý khoa Điện Tử - Tin Học Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng nhằm ứng dụng kiến thức học vào thực tế qua đồ án tốt nghiệp mình,nhóm chúng em định thực đề tài “ NGÔI NHÀ TỰ ĐỘNG” II Giới hạn đề tài: Với thời gian gần năm tuần thực đề tài trình độ chuyên môn có hạn, chúng em cố gắng để hoàn thành đồ án giải vấn đề sau:  Hệ thống cửa tự động, khóa cửa tự động  Đo nhiệt độ phòng hiển thị LCD, điều khiển thiết bị cảnh báo  Tự động bật đèn sân trời tối III Mục đích nghiên cứu : Mục đích trước hết thực đề tài để hoàn tất chương trình môn học để đủ điều kiện trường Cụ thể nghiên cứu đề tài chúng em muốn phát huy thành ứng dụng vi điều khiển vào mạch thực tế Nó tập tài liệu tham khảo cho bạn sinh viên khóa sau Ngoài trình thực đề tài hội để chúng em tự kiểm tra lại kiến thức học trường Đồng thời phát huy tính sáng tạo, khả giải vấn đề nhu cầu đặt IV Đối tượng nghiên cứu - Các phương án điều khiển xử lý liệu cho hệ thống cửa tự động -Tìm hiểu vi xử lý PIC16F877A - Tìm hiểu phương pháp lập trình CCS - Tìm hiểu cảm biến nhiệt độ LM35 Trang CHƯƠNG II VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A • I : Giới Thiệu Chung Về Pic 16FXXX • II : Vi Điều Khiển Pic 16F877A 2.1: Giới Thiệu Chung Về Pic 16FXXX 2.1.1 : Pic ? Pic viết tắt của” Promgramable Intelligent Computer’’,có thể tạm dịch “ máy tính thông minh khả trình “ hãng Genenral Instrument đặt tên cho vi điều khiển họ Pic 1650 thiết kế để dùng làm thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600 Vi điều khiển sau nghiên cứu phát triển thêm từ hình thành nên dòng vi điều khiển PIC ngày 2.1.2:Tại dùng Pic ? Họ vi điều khiển tìm mua dễ dàng thị trường Việt Nam Giá thành không đắt Có đầy đủ tính vi điều khiển hoạt động độc lập Là bổ xung tốt kiến thức ứng dụng cho họ vi điều khiển mang tính truyền thống họ vi điều khiển 8051.Số lượng người sử dụng vi điều khiển Pic Việt Nam giới rộng rãi.Điều tạo nhiều thuận lợi cho trình tìm hiểu phát triển ứng dụng như:số lượng tài liệu ,số lượng ứng dụng mở phát triển thành công ,dễ dàng trao đổi, học tập ,dễ dàng tìm dẫn gặp khó khăn, Sự hỗ trợ nhà sản xuất trình biên dịch ,các công cụ lập trình ,nạp chương trình từ đơn giản đến phức tạp, Các tính đa dạng vi điều khiển Pic ,và tính không ngừng phát triển 2.1.3:Các dòng Pic cách lựa chọn vi điều khiển Pic Các ký hiệu vi đìều khiển Pic: Pic 12xxxx : độ dài lệnh 12 bit Pic 16xxxx : độ dài lệnh 14 bit Pic 18xxxx : độ dài lệnh 16 bit C : Pic có nhớ EPROM (chỉ có 16C84 EEPROM) F : Pic có nhớ flash LF : Pic có nhớ flash hoạt động điện áp thấp LV : tương tự LF , ký hiệu cũ Bên cạnh số vi điều khiển có ký hiệu xxFxxx EEPROM, có thêm chữ A cuối flash, (ví dụ PIC 16F877 EEPROM ,còn PIC 16F877A flash) Trang Ở Việt Nam phổ biến họ vi điều khiển PIC hãng Microchip sản xuất Cách lựa chọn vi điều khiển Pic phù hợp : Trước hết cần ý đến số chân vi điều khiển phù hợp với ứng dụng Có nhiều vi điều khiển Pic với số lượng chân khác nhau,thậm chí có vi điều khiển có chân Ngoài có vi điều khiển 28 ,40,44, chân Cần chọn vi điều khiển Pic có nhớ flash để nạp xóa chương trình nhiều lần Tiếp theo cần ý đến khối chức tích hợp sẵn vi điều khiển , chuẩn giao tiếp bên trong.Sau cần ý đến nhớ chương trình mà vi điều khiển cho phép 2.1.4: Ngôn ngữ lập trình cho Pic Ngôn ngữ lập trình cho Pic đa dạng Ngôn ngữ lập trình cấp thấp có MPLAB (được cung cấp miễn phí nhà sản xuất Microchip ),các ngôn ngữ lập cấp cao bao gồm C, Basic, Pascal , Ngoài có số ngôn ngữ lập trình phát triển dành riêng cho Pic PicBasic, MkroBasic 2.1.5: Mạch nạp Pic Đây dòng sản phẩm đa dạng dành cho vi điều khiển Pic Có thể sử dụng mạch nạp cung cấp nhà sản xuất hãng Microchip như: PICSTART plus, MPLAB ICD 2, MPLAB PM 3, PRO MATE II Có thể dùng sản phẩm để nạp cho vi điều khiển khác thông qua chương trình MPLAB Dòng sản phẩm thống có ưu nạp cho tất vi điều khiển Pic ,tuy nhiên giá thành cao thường gặp nhiều khó khăn trình mua sản phẩm Trang 2.2: Vi Điều Khiển Pic 16F877A 2.2.1.Sơ đồ chân Hình 2.1:vi điều khiển Pic 16F8774A/16F877A dạng chân 2.2 Một vài thông số Pic 16F877A Đây vi điều khiển thuộc họ Pic16Fxxx với tập lệnh 35 lệnh có độ dài 14 bit Mỗi lệnh thực thi chu kỳ xung clock Tốc độ hoạt động tối đa cho phép 20 MHz với chu kỳ lệnh 200ns Bộ nhớ chương trình 8Kx14 bit ,bộ nhớ liệu 368 byte RAM nhớ liệu EEPROM với dung lượng 256 byte Số port I/O với 33 pin I/O Trang Các đặc tính ngoại vi bao gồm khối chức sau: - Timer 0: đếm bit với chia tần số bit - Timer 1:bộ đếm 16 bit với chia tần số ,có thể thực chức đếm dựa vào xung clock ngoại vi vi điều khiển hoạt động chế độ sleep - Timer 2:bộ đếm bit với chia tần số ,bộ postcaler Hai Capture/so sánh/điều chế độ rộng xung Các chuẩn giao tiếp SSP (Synchronous Serial Port ) ,SPI I2C Chuẩn giao tiếp nối tiếp USART với bit địa Cổng giao tiếp song song PSP (Paraller Slave Port ) với chân điều khiển RD ,WR, CS bên Các đặc tính Analog: - kênh chuyển đổi ADC 10 bit - Hai so sánh Bên cạnh vài đặc tính khác vi điều khiển : - Bộ nhớ flash với khả ghi xóa 100.000 lần - Bộ nhớ EEPROM với khả ghi xóa 1000.000 lần - Dữ liệu nhớ EEPROM lưu trữ 40 năm - Khả tự nạp chương trình với điều khiển phần mềm -Nạp chương trình mạch điện ICSP (In Circuit Serial Programming) thông qua hai chân - Watch Dog Timer với dao động - Chức bảo mật mã chương trình - Chế độ Sleep - Có thể hoạt động với nhiều dạng Oscillator khác Trang 2.2.3: Sơ đồ khối Pic 16F877A Trang 10 2.2.4 Tổ chức nhớ Cấu trúc nhớ vi điều khiển PIC 16F877A bao gồm nhớ chương trình (Program memory) nhớ liệu (Data memory )  Bộ nhớ chương trình Bộ nhớ chương trình vi điều khiển Pic 16F877A nhớ flash ,dung lượng nhớ 8K word (1 word =14 bit )và phân thành nhiều trang (từ page đến page 3) Như nhớ chương trình có khả chứa x 1024 =8192 lệnh (vì lệnh sau mã hóa có dung lượng word (14 bit) Khi vi điều khiển reset, đếm chương trình đến địa 0000h (Reset vector ).Khi có ngắt xảy ,bộ đếm chương trình đến địa 0004h (Interrupt vector ) Bộ nhớ chương trình không bao gồm nhớ stack không địa hóa đếm chương trình  Bộ nhớ liệu Bộ nhớ liệu Pic nhớ EEPROM chia thành nhiều bank Đối với Pic 16F877A nhớ liệu chia làm bank Mỗi bank có dung lượng 128 byte ,bao gồm ghi có chức đặc biệt SFR (Special Function Register ) nằm vùng địa thấp ghi mục đích chung GPR (General Purpose Register) nằm vùng địa lại bank Các ghi SFR thường xuyên sử dụng (ví dụ ghi STATUS ) đặt tất bank nhớ liệu giúp thuận tiện trình truy xuất làm giảm bớt lệnh chương trình đồ cụ thể nhớ liệu Pic 16F877A sau : Trang 11 a\Thanh ghi chức đặt biệt SFR : Đây ghi sử dụng CPU dùng để thiết lập điều khiển khối chức tích hợp bên vi điều khiển Có thể phân ghi SFR làm hai loại :Thanh ghi SFR liên quan đến chức bên (CPU) ghi SFR dùng để thiết lập điều khiển khối chức bên (ví dụ ADC, PWM, ) Thanh ghi STATUS ( 03h,83h, 103h, 183h ):thanh ghi chứa kết thực phép toán khối ALU , trạng thái reset bit chọn bank cần truy xuất nhớ liệu R/W-0 R/W-0 R/W-0 R-1 R-1 R/W-x R/W-x R/W-x _ _ IRP RP1 RP0 TO PD Z DC C Bit Bit Trang 12 Thanh ghi OPTION –REG (81h,181h): ghi cho phép đọc ghi ,cho phép điều khiển chức full-up chân PORT B ,xác lập tham số xung tác động ,cạnh tác động ngắt ngoại vi timer R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W1 _ RBPU INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PS0 Bit Bit Thanh ghi INTCON (0Bh ,8Bh ,10Bh, 18Bh ): ghi cho phép đọc ghi, chứa bit điều khiển bit cờ hiệu timer bị tràn, ngắt ngoại vi RB0/INT ngắt interrputon- change chân PORT B R/W-0 R/W-X R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 GIE PEIE TMR0IE INTE RBIE TMR0IF INTF RBIF Bit Bit Thanh ghi PIE1 (8Ch) :chứa bit điều khiển chi tiết ngắt khối chức ngoại vi R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/ W-0 R/W-0 R/W-0 PSPIE(1) ADIE RCIE TXIE SSPIE CCP1IE TMR2IE TMR1IE Bit Bit Thanh ghi PIR1(0Ch) :chứa cờ ngắt khối chức ngoại vi ,các ngắt cho phép bit điều khiển chứa ghi PIE1 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 (1) PSPIF ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP1IF TMR2IF TMR1IF Bit Bit Thanh ghi PIE2 (8Dh): chứa bit điều khiển ngắt khối chức CCP2,SSP bus, ngắt so sánh ngắt ghi vào nhớ EEPROM U-0 R/W-X U-0 R/W-0 R/W-0 U-0 U-0 R/W-0 ─ CMIE ─ EEIE BCLIE ─ ─ CCP2IE Bit Bit Thanh ghi PIR2 (0Dh):chứa cờ ngắt khối chức ngoại vi ,các ngắt cho phép bit điều khiển chứa ghi PIE2 U-0 R/W-X U-0 R/W-0 R/W-0 U-0 U-0 R/W-0 ─ CMIF ─ EEIF BCLIF ─ ─ CCP2IF Bit Bit Trang 13 Thanh ghi PCON (8Eh) :chứa cờ hiệu cho biết trạng thái chế độ reset vi điều khiển R/W-0 R/W-1 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 ─ ─ ─ ─ ─ ─ POR RBIF Bit Bit b)Thanh ghi mục đích chung GPR Các ghi truy xuất trực tiếp gián tiếp thông qua ghi FSR (File Select Register) Đây ghi liệu thông thường, người sử dụng tùy theo mục đích chương trình mà dùng ghi để chứa biến số, số, kết tham số chương trình c) Stack Stack không nằm nhớ chương trình hay nhớ liệu mà vùng nhớ đặc biệt không cho phép đọc hay ghi Khi lệnh CaII thực hay ngắt xảy làm chương trình bị rẽ nhánh, giá trị biến chương trình PC tự động vi điều khiển cất vào Stack Khi lệnh Return, Retlw hay Retfie thực thi, giá trị PC tự động lấy từ Stack, vi điều khiển tự động thực tiếp chương trình theo quy trình định trước Bộ nhớ Stack vi điều khiển PIC họ 16f87xA có khả chứa địa hoạt động theo chế xoay vòng Nghĩa giá trị cất vào nhớ Stack lần thứ ghi đè lên giá trị cất vào Stack lần giá trị cất vào nhớ Stack lần thứ 10 ghi đè lên giá trị cất vào Stack lần thứ Chú ý: Là cờ hiệu cho biết trạng thái Stack, ta Stack bị tràn Bên cạnh tập lệnh vi điều khiển dòng PIC lệnh POP hay PUSH, thao tác với nhớ stack hoàn toàn điều khiển CPU 2.2.5: Các cổng xuất nhập PIC 16F877A Các cổng xuất nhập ( I/O port) phương tiện mà vi điều khiển dùng để tương tác với giới bên Bên cạnh đó, vi điều khiển tích hợp sẵn bên đặc tính giao tiếp ngoại vi nên bên cạnh chức cổng xuất nhập thông thường, số chân xuất nhập có thêm chức khác để thể tác động đặc tính ngoại vi nêu giới bên Vi điều khiển PIC16F877A có cổng xuất nhập, bao gồm Port A, Port B, Port C, Port D Port E PORT A: Port A (RPA) bao gồm I/0 pin Đây chân “ hai chiều “(bidirectional pin) ,nghĩa xuất nhập Chức I/O điều khiển ghi Tris A ( địa 85 h).Muốn xác lập chức chân Port A input,ta “set” bit điều khiển tương ứng với chân ghi Tris A ngược lại ,muốn xác lập chức chân Port A ouput ,ta “clear” Trang 14 10.2 MẠCH HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ ĐIỀU KHIỂN QUẠT, CẢNH BÁO CHÁY,LÒ SƯỞI 10.2.1 Ứng Dụng Module ADC 10.2.1.1 Cơ ADC Trong sống chúng ta, tín hiệu mà thường tiếp cận tín hiệu tương tự , ví dụ tiếng nói, dung điện thoại, vv Nếu xử lý trực tiếp tín hiệu tương tự khó, cần thiết phải chuyển đổi chúng sang dạng số Biến đổi tương tự – số (analog – digital) thành phần cần thiết việc xử lý Dung tin cách điều khiển sử dụng phương pháp số Tín hiệu thực Analog Một hệ thống tiếp nhận liệu phải có phận giao tiếp Analog – Digital (A/D) Các chuyển đổi tương tự số, viết tắt ADC thực hai chức lượng tử hóa mã hóa Lượng tử hóa gán cho mã nhị phân cho giá trị rời rạc sinh trình lượng tử hóa Biến đổi AD có tính chất tỉ lệ Tín hiệu vào Analog biến đổi thành phân số X cách so sánh với tín hiệu tham chiếu Vref Đầu ADC mã phân số Bất kỳ sai số tín hiệu Vref dẫn đến sai số mức ra, người ta cố gắn giữ cho Vref ổn định tốt Nếu ADC xuất mã gồm n bit số mức rời rạc n Đối với quan hệ tuyến tính, tần vào lượng tử hóa theo mức Mỗi mức tín hiệu Analog phân biệt với hai mã nhau, kích thước LSB (Least Significant Bit) Q=LSB= Trong : Q : Lượng tử LSB : Bit có trọng số thấp FS : Giá trị toàn thang Tất giá trị Analog lượng tử Q biểu diễn mã số, mà mã tương ứng với giá trị trung bình lượng tử (có thể hiểu khoảng LSB) gọi mức ngưỡng Các giá trị Analog nằm khoảng từ mức ngưỡng sai biệt ± ½ LSB thể mã, sai số lượng tử hóa Sai số giảm cách tăng số bit mã ADC Sau trình bày nguyên tắc chuyển đổi: 10.2.1.2 Bước : Lấy mẫu tín hiệu tương tự ( tức rời rạc hóa tín hiệu tương tự ) cụ thể điều chế biên độ pha (PWM) ADOUTPUT_a(0B111110);C Tần số lẫy mẫu cao độ xác rời rạc hóa cao ngược lại, tần số lấy mẫu lớn cần lượng liệu lớn cần nhớ lớn xử lý phức tạp Tần số lẫy mẫu >= lần tần số cao tín hiệu ( tránh tượng gập phổ ) – Bước : Lượng tử hóa xung lấy mẫu ( mã hóa ) tức điều chế xung PCM Lượng tử hóa có nghĩa dùng thước đo với k bậc nhị phân ( tức 2^k khoảng ) để đo xung lấy mẫu ví dụ Từ ta số tương ứng với xung thể qua số nhị phân ví dụ với k = ( tức biểu diễn số dựa vào 8bit ) ta muốn biểu diễn số số nhị phân tương ứng là: 0 0 0 bít MSB làm dấu Máy tính thu nhận giá trị thực việc lưu trữ , xử lý 10.2.1.3 ADC PIC 16F877A Trên VĐK có biến đổi ADC 10bit, ngõ vào Analog, ngõ vào nối với ngõ vào chuyển đổi Sau chuyển đổi tạo kết 10 bit tương ứng với giá trị Ananlog đầu vào Điện tham chiếu đầu vào lựa chọn phần mềm (từ Vdd, Vss chân AN2, AN3 Module ADC module có khả hoạt động chế độ ngủ Để hoạt động chế độ ngủ Sleep, xung clock cung cấp cho ADC phải nhận từ dao động nội RC ADC Một ADC gồm có: 1• Ngõ vào VIN 2• Điện áp chuẩn VREF 3• Các bit ngõ Quan hệ đại lượng tả sau: N=(VIN / VREF).NMax Với: N : Chuyển đổi thập phân bit ngõ NMax :Giá trị thập phân lớn ngõ Nmax phụ thuộc vào số lượng bit ngõ ADC Ví dụ :sử dụng ADC bit giá trị Nmax =28 – =255 Khi : N=(VIN / VREF).255 10.2.2 Sơ Đồ Nguyên Lý U2 LC D LM 162ABC HI LCD LMB 162ABC R8 VS+ SW LM 35 DZ C 33P Y1 MHz 33P R R R R R R R R C C C C C C C C /T O S O /T C K I /T O S I/C O U T /C C P /S C K /S C L /S D I/S D A /S D O /T X/C K /R X/D T O S C /C L K IN 14 O S C /C L K O U T 12 31 VSS VSS R R R R R R R R D D D D D D D D /P S P /P S P /P S P /P S P /P S P /P S P /P S P /P S P R E /R D * /A N R E /W R * /A N R E /C S * /A N VDD VDD 33 34 35 36 37 38 39 40 19 20 21 22 27 28 29 30 10 D2 4148 R4 Q1 C 1815 K HI QUAT LS2 11 32 R7 100 D3 Q2 C 1815 K 4148 R5 15 16 LS1 R6 100 P IC F 7 A BLA BLK B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 R R R R R R R R RS RW E 0 HI C2 13 R R R R R R R B /IN T RB1 A /A N RB2 A /A N R B /P G M A /A N /V R E F -/C V R E F RB4 A /A N /V R E F + RB5 A /T O C K I/C O U T R B R B /P G C A /A N /S S * /C O U T R B /P S P HI 15 16 17 18 23 24 25 26 GND VOUT M C L R */V P P HI U3 U1 RESET Vdd Vee Vss R3 10K 10 11 12 13 14 HI 5K BAO _ÐO N G HI LS3 MACH NHIET ÐO ÐIEU KHIEN & CANH BAO R8 100 D4 4148 R5 Q3 C 1815 K LO SU O I 10.2.3 :Sơ Đồ Khối Khối Hiển Thị LCD Khối vi điều khiển Khối Cảm Biến Khối CÔNG SUẤT LM35 Khối Nguồn 10.2.4 Nguyên lý hoạt động  Mạch sử dụng cảm biến nhiệt độ LM35 DZ, khoảng nhiệt đo từ -55 C đến 100 C Đáp ứng ngõ cảm biến điện áp, Lm 35 DZ phân cực ngõ 10 mV/ C tương ứng với nhiệt độ môi trường  Mạch sử dụng ADC 10 bit PIC 16f877A:  ADC ( Analog digital convert ) chuyển đổi tín hiệu tương tự sang tín hiệu số  ADC có nhiều độ phân giải khác nhau, tùy thuộc vào số bít mà biến đổi sang digital mà ta có ADC 8bit, ADC 10bit… số bít lớn độ phân giải cao , tín hiệu chuyển đổi xác ADC thường sử dụng 8bit 10 bit  Cách chuyển đổi: mạch sử dụng ADC 10 bit mã hoá 1023 khoảng lượng tử.giá trị bậc lượng tử phụ thuộc vào điện áp tham chiếu.Trong mạch sử dụng điện áp tham chiếu 5V, nên giá trị bậc 1023/5=5mV Vậy ứng với nhiệt độ tặng C ADC tăng bậc lượng tử  Giá trị nhiệt môi trường cảm biến LM35DZ chuyển thành tín hiệu điện tương ứng dạng tương tự chuyển thành tín hiệu số qua chuyển đổi ADC tín hiệu ngõ hiển thi len hình LCD  Với việc đặt trước giá trị cho ADC ( tương ứng với nhiệt độ ) để PIC xuất tín hiệu điều khiển quạt cảch báo.Trong mạch đặt giá trị nhiệt độ 55 C thí phát tín hiệu cảch báo,Nhiệt độ từ 32 C đến 55 C bật quạt, nhiệt độ thấp 18 C bật lò sưởi…… 10.2.5 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT START CẶP NHẬT NHIỆT ĐỘ HIỂN THỊ LCD NHIỆT ĐỘ ĐẶT TRƯỚC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ END 10.2.6 Chương Trình Viết ///**Code Đo Nhiệt Độ hiển thị LCD,Quạt,Báo Động,Lò Sưởi:************* //*****************HIEN THI LCD************************** //***PORTB DU LIEU,PORTE DIEU KHIEN,AN0 LAY MAU***** //******************************************************** #include #fuses xt,nowdt #device *=16 adc =10 #use delay (clock=4000000) #use fast_io(e) #use fast_io(b) #use fast_io(d) #bit rs = 0x09.0 #bit rw = 0x09.1 #bit e = 0x09.2 #byte LCD = 0X06 const char line_1[ ]="NHIET DO TRONG PHONG #"; const char line_2[ ]="0123456789"; const char line_3[]="HIEN CO:#"; const char line_4[]=" DO C#"; int i,b,a,d,c,adc; //********************************************** void command() { rs = 0; rw =0; e=1; e=0; delay_ms(1); } //********************************************** void write_data() { rs =1; RW = 0; e=1; e=0; delay_ms(1); } //********************************************** void dislay() { adc=read_adc(); adc=adc/2; d=adc%10;// c=adc/10; c=c%10; lcd=0xc9; command(); lcd = line_2[c]; write_data(); delay_us(50); lcd=line_2[d]; write_data(); delay_us(50); } //xuất hàng chục //hàng đỏn vị void dieu_khien() { adc=read_adc (); adc=adc/2; if((adc>32)&&(adc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án mô hình nhà thông minh , Đồ án mô hình nhà thông minh , Đồ án mô hình nhà thông minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay