BAO CAO DE TAI MẠNG VI điều KHIỂN GIAO TIẾP i2c

19 70 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:32

ĐỀ TÀI MẠNG VI ĐIỀU KHIỂN GIAO TIẾP I2C GVHD: Thầy Tống Thanh Nhân SVTH: Nguyễn Duy Linh Trương Cơng Nghiệp Bài thuyết trình gồm phần: Phần 1: Nội dung u cầu đề tài Phần Phần Phần Phần 2: Cơ sở lý thuyết 3: Phân tích thiết kế 4: Lưu đồ giải thuật 5: Tổng kết Phần 1: Nội dung u cầu đề tài Sử dụng chức giao tiếp vi điều khiển Module SSP hoạt động MODE I2C để giao tiếp với thiết bị ngoại vi chế độ One master – Multislave Dữ liệu truyền từ thiết bị chủ (master) tới thiết bị tớ (slave) Khi nhận lệnh từ master slave hiển thị kết thơng qua thiết bị ngoại vi (ICs) Phần 2: Cơ sở lý thuyết Chương 1: Pic ? - Pic viết tắt “ Programable Intelligent Computer” - 16F877A (14bit, flash) - Trình biên dịch CCS với ngơn ngữ lp trình C Chương : Giới thiệu chung chuẩn I2C - Giao thức I2C - Các định địa cho device - Các mode hoạt động Giao thức I2C I2C từ viết tắt thuật ngữ (IIC) InterIntegrated Circuit, chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng Phillips phát triển Với tính hiệu vai trò I2C ngày lớn nên nhiều nhà sản xuất giới sử dụng trở thành chuẩn cơng nghiệp cho giao tiếp điều khiển ngoại vi vi điều khiển, RAM, EEPROM, ADC, DAC, IC điều khiển ngoại vi khác… -Chuẩn giao tiếp I2C sử dụng line: SDA Serial Data Đường truyền data Microcontroller SCL Serial Clock Đường truyền tín hiệu clock để đồng data Microcontroller ngoại vi bus Sơ đồ khối MSSP (I2C slave mode) Truyền nhận liệu chủ/tớ Một bus I2C hoạt động nhiều chế độ khác nhau: - Một chủ tớ (one master – one slave) - Một chủ nhiều tớ (one master – multi slave) - Nhiều chủ nhiều tớ (Multi master – multi slave) Điền kiện Start Stop I2C Điều kiện start Điều kiện stop Dữ liệu truyền bus I2C Bit ACK bus I2C Q trình truyền liệu Phần 3: Phân tích thiết kế Xem hình bên Phần 4: Lưu đồ giải thuật Kiểm tra kết đủ bỉt? Lưu đồ thuật tốn q trình truyền nhận liệu Lưu đồ giải thuật đề tài • Xem hình bên Phần 5: Tổng Kết Các kết đạt được: - Đã nắm bắt cách thức giao tiếp với ngoại vi thơng qua bus I2C - Hoàn thành mục tiêu đồ án đề Những thiếu sót tồn tại: -Đồ án thơ sơ thời gian có hạn Hướng phát triển đồ án: - mở rộng quy mơ đề tài: giao tiếp nhiều slave hơn, phát triển đề tài nhiều chế độ ( multi master – multi slave) -Dùng truyền thơng I2c ứng dụng rộng rãi thực tế LỜI CÁM ƠN Em xin cám ơn đến thầy khoa Điện Tử - Tin Học trường CĐKT Cao Thắng tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin cám ơn đến thầy Tống Thanh Nhân, thầy hướng dẫn, đóng góp ý kiến giúp em hồn thành tốt đồ án ... I2C ngày lớn nên nhiều nhà sản xuất giới sử dụng trở thành chuẩn cơng nghiệp cho giao tiếp điều khiển ngoại vi vi điều khiển, RAM, EEPROM, ADC, DAC, IC điều khiển ngoại vi khác… -Chuẩn giao tiếp. .. thiệu chung chuẩn I2C - Giao thức I2C - Các định địa cho device - Các mode hoạt động Giao thức I2C I2C từ vi t tắt thuật ngữ (IIC) InterIntegrated Circuit, chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng Phillips... Tổng kết Phần 1: Nội dung u cầu đề tài Sử dụng chức giao tiếp vi điều khiển Module SSP hoạt động MODE I2C để giao tiếp với thiết bị ngoại vi chế độ One master – Multislave Dữ liệu truyền từ thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO DE TAI MẠNG VI điều KHIỂN GIAO TIẾP i2c , BAO CAO DE TAI MẠNG VI điều KHIỂN GIAO TIẾP i2c , BAO CAO DE TAI MẠNG VI điều KHIỂN GIAO TIẾP i2c

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay