Nhiều trường Đại học lớn giảm thời gian học xuống 3 năm

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:29

Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học kinh tế quốc dân------------------------------------------hồ thị hải yến hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt độngKhoa học và công nghệ trong các trờng Đại học ở Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế Hµ Néi, 20082 Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học kinh tế quốc dân------------------------------------------hồ thị hải yến hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt độngKhoa học và công nghệ trong các trờng Đại học ở Việt Nam Chuyên ngành: Kinh tế học (Kinh tế vĩ mô) Mã số: 62.31.03.01Luận án tiến sỹ kinh tế Ngời hớng dẫn khoa học: Hớng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Công Hớng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Yến3 Hµ Néi, 20084Lời cam đoanTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và cha từng đợc công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tác giả luận án Hồ thị Hải Yến5Mục lụcTrangLời cam đoan 1Mục lục 2Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 5Danh mục các biểu 6Danh mục các hình vẽ, đồ thị 7Phần mở đầu 8CHƯƠNG I: NHữNG VấN Đề chung về cơ chế TàI CHíNH ĐốI VớI HOạT ĐộNG KHOA HọC Và CÔNG NGHệ trong các trờng đại học141.1. Đặc điểm và nội dung cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học 141.1.1. Đặc điểm của hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học.141.1.2. Tài trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ và bản chất của cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong trờng đại học251.1.3. Nội dung cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học431.1.4. Tầm quan trọng của cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học501.2. Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học.57Chơng II: Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học ở nớc ta hiện nay692.1. Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học ở nớc ta692.1.1. Khái quát các chủ trơng, chính sách của Nhà nớc có liên quan đến cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các tr-ờng đại học ở nớc ta những năm đổi mới69 2.1.2. Thực trạng cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ 756trong các trờng đại học. 2.2. Đánh giá về cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại ï Nhiều trường Đại học lớn giảm thời gian học xuống năm Trong năm học này, nhiều trường đại học xây dựng khung chương trình học giảm thời gian đào tạo sinh viên xuống 3,5 năm, có trường giảm xuống năm Có thể trường sau năm Ông Phạm Thái Sơn, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho biết trường bắt đầu giảm thời gian đào tạo cho sinh viên khoá tuyển sinh 2017 Theo đó, bậc đại học giảm thời gian đào tạo từ năm xuống 3,5 năm, bậc cao đẳng giảm từ năm xuống 2,5 năm Theo ông Phạm Tấn Hạ, Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG TP.HCM, trường áp dụng giảm thời gian đào tạo cho tất ngành khoá nhập trường năm 2017, từ năm xuống 3,5 năm Còn Trường ĐH Mở TP.HCM giảm thời gian đào tạo từ năm 2016 Ông Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết tính khoá 2017 trường có hai khoá có thời gian đào tạo 3,5 năm Tuy nhiên, với việc học tín chỉ, sinh viên hai khoá năm học vượt trường sớm, chí có nhiều sinh viên trường lúc học năm Trường ĐH Nông lâm TP.HCM giảm thời gian đào tạo xuống 135 tín thông tin ông Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường chia sẻ Theo ông Lý, tuỳ đặc thù ngành mà trường giảm thời gian đào tạo Tuy nhiên, mức 135 tín chưa phải giảm tối đa mà giảm xuống 120 tín Một số ngành giảm thời gian đào tạo kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, kinh doanh nông nghiệp, ngành từ viên trường hạn không cao, khối lượng chương trình nặng” - ông Thông khẳng định Theo ông Thông, giảm thời gian đào tạo lượng kiến thức không đổi, sinh viên giảng dạy phải tự học, tự rèn luyện nhiề C HOA SEN | THÔNG TIN THAMO  IM CHUN NGUYN VNG 1 (*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn đại học (*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng Mã ngành I HC M CHUN Ghi chú 101 Công nghệ thông tin Khối A, D1, D3: 13,00 điểm 102 Truyền thông và mạng máy tính Khối A, D1, D3: 13,00 điểm 103 Toán ứng dụng (chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính) Khối A: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Toán (*) 301 Công nghệ kỹ thuật môi trường Khối A: 13,00 điểm Khối B: 14,00 điểm 401 Quản trị kinh doanh Khối A, D1, D3: 16,00 điểm 402 Quản trị nhân lực Khối A, D1, D3: 13,00 điểm 403 Marketing Khối A, D1, D3: 14,00 điểm 404 Kế toán Khối A, D1, D3: 14,00 điểm 405 Quản trị khách sạn Khối A, D1, D3: 15,00 điểm 406 Tài chính – Ngân hàng Khối A, D1, D3: 16,00 điểm 407 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khối A, D1, D3: 14,00 điểm 408 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Khối A, D1, D3: 15,00 điểm 701 Ngôn ngữ Anh Khối D1: 19,00 điểm, hệ số 2 môn Anh văn (*) 801 Thiết kế thời trang Khối H: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu Mã ngành O NG M CHUN Ghi chú C65 Công nghệ thông tin Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C66 Truyền thông và mạng máy tính Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C67 Quản trị kinh doanh Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C68 Quản trị văn phòng Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C69 Kinh doanh quốc tế Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C70 Kế toán Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C71 Quản trị khách sạn Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C72 Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại) Khối D1: 15,00 điểm, hệ số 2 môn Anh văn (*) C73 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C74 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Khối A, D1, D3: 10,00 điểm C HOA SEN | THÔNG TIN THAMO  IM CHUN NGUYN VNG 2 (*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn đại học (*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng Mã ngành I HC m ti thiu nhn xét tuyn nguyn vng 2 Ch tiêu 101 Công nghệ thông tin Khối A, D1, D3: 14,00 điểm 60 102 Truyền thông và mạng máy tính Khối A, D1, D3: 14,00 điểm 60 103 Toán ứng dụng (chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính) Khối A: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Toán (*) 40 301 Công nghệ kỹ thuật môi trường Khối A: 13,00 điểm Khối B: 14,00 điểm 60 401 Quản trị kinh doanh Khối A, D1, D3: 17,00 điểm 70 402 Quản trị nhân lực Khối A, D1, D3: 16,00 điểm 50 403 Marketing Khối A, D1, D3: 16,00 điểm 40 404 Kế toán Khối A, D1, D3: 16,00 điểm 50 405 Quản trị khách sạn Khối A, D1, D3: 16,00 điểm 60 406 Tài chính – Ngân hàng Khối A, D1, D3: 17,00 điểm 60 408 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Khối A, D1, D3: 16,00 điểm 40 409 Hệ thống thông tin quản lý Khối A, D1, D3: 13,00 điểm 80 801 Thiết kế thời trang Khối H: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu 60 802 Thiết kế đồ họa Khối H: 18,00 điểm, hệ số 2 môn Vẽ trang trí màu 80 Mã ngành O NG m ti thiu nhn xét tuyn nguyn vng 2 Ch tiêu C65 Công nghệ thông tin Khối A, D1, D3: 11,00 điểm 30 C66 Truyền thông và mạng máy tính Khối A, D1, D3: 11,00 điểm 30 C67 Quản trị kinh doanh Khối A, D1, D3: 13,00 điểm 20 C68 Quản trị văn phòng Khối A, C, D1, D3: 11,00 điểm 80 C69 Kinh doanh quốc tế Khối A, D1, D3: 13,00 điểm 20 C70 Kế toán Khối A, D1, D3: 12,00 điểm 40 C71 Quản trị khách sạn Khối A, D1, D3: 12,00 điểm 40 C72 Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn thương mại) Khối D1: 15,00 điểm, hệ số 2 môn Anh văn (*) 30 C74 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Khối A, D1, D3: 12,00 điểm 30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đề tài : Hệ thống đào tạo các ngành tin học trong hệ thống các trờng đại học ở Việt Nam hiện nay. Nhân loại đang tiến vào thế kỷ 21 kỷ nguyên của tri thức và công nghệ thông tin (CNTT). Trong khi CNTT trên thế giới đ vàã đang phát triển nh vũ b o thì ở Việt Nam, hai từ Tin học dã ờng nh quá xa lạ với phần đông dân chúng. Có thể họ đ từng nghe đến nó nhã ng nó lại không ở lâu trong ý nghĩ của họ vì họ đâu biết Tin học là cái gì ? Thậm chí cha từng nhìn tận mắt, sờ tận tay một chiếc máy tính chứ đừng nói đến việc sử dụng chúng nh thế nào. Sớm nhận thức đợc vai trò to lớn của CNTT đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất n- ớc, ngay từ năm 1993, Chính phủ đ ra Nghị quyết 49/CP khẳng định vịã trí, vai trò của GD-ĐT trong việc phát triển CNTT nh một yếu tố quan trọng và u tiên hàng đầu. Chỉ thị 58 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đ nêu rõ các chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lựcã CNTT có trình độ quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác GD-ĐT ở các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn x hội, đặc biệt tập trungã phát triển mạng máy tính phục vụ cho GD-ĐT, kết nối Internet tới tất cả các cơ sở GD-ĐT. Hiện nay tin học đ có mặt trong chã ơng trình đào tạo của hầu hết các trờng đại học, cao đẳng trên cả nớc. Tuy nhiên, mỗi trờng lại xem xét và nghiên cứu theo những mặt, những lĩnh vực khác nhau của nó. Nhng nhìn chung có ba hệ thống đào tạo chính sau: Một là : Hệ thống các trờng kỹ thuật (đào tạo kỹ s). Hệ thống này gồm các trờng nh: ĐH Bách Khoa HN, ĐH Bách Khoa TPHCM, ĐH Mở 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HN . Nhiệm vụ chính của họ là xem xét tin học trên phơng diện kỹ thuật thuần tuý, chức năng của họ là đào tạo những kỹ s chuyên sâu về mọi mặt Tin học không chỉ về phần cứng đơn thuần mà còn về công nghệ phần mềm, mạng máy tính.Với những kỹ s phần cứng tin học: họ chuyên về phần cứng máy tính. Nói một cách dễ hiểu thì họ phải biết một cái máy tính có cấu tạo nh thế nào, nguyên lý hoạt động của nó ra sao và khi hỏng hóc thì phải biết nó hỏng ở đâu và nó có thể đợc sửa chữa nh thế nào? Đồng thời họ phải ứng dụng để chế tạo ra những công cụ làm việc có hiệu quả, từ đó, tăng đợc năng suất lao động và phát triển kinh tế. Đối với kỹ s phần mềm tin học: công việc của họ là tạo ra các phần mềm ứng dụng bằng các ngôn ngữ lập trình cao cấp. Đây là bộ phận không thể thiếu trong tin học mà nếu không có nó thì máy tính không thể hoạt động đợc, hay nhờ nó mà máy tính có thể tính toán đợc hàng triệu phép tính, hàng triệu bài toán phức tạp trong vòng cha đầy một giây. Phần cứng và phần mềm phải luôn vận hành song song với nhau giống nh phần hồn và phần xác của một cơ thể sống. Điển hình của hệ thống này là ĐH Bách Khoa HN, ĐHQG TP.HCM với chức năng là phát triển nguồn nhân lực chất lợng cao cho ngành công nghệ phần mềm và công nghiệp CNTT; phát triển các Phơng hớng và giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong các trờng đại học ở Việt Nam thời gian tới 3.1. phơng hớng hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trờng đại học ở việt nam những năm tới 3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nớc tác động đến phơng hớng hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các trờng đại học nớc ta. Chúng ta vừa bớc sang một thế kỷ mới, một thế kỷ đợc dự báo là thế kỷ của tri thức, của KH&CN cao. KH&CN đã thực sự trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, lĩnh vực KH&CN nhất là công nghệ cao đã trở thành lợi thế cơ bản trong phát triển. Chính vì vậy, nh đã nói khi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, ngày nay các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia phát triển đặt các tr- ờng đại học vào vị trí quan trọng trong phát triển KH&CN cũng nh đào tạo nguồn nhân lực KH&CN có chất lợng cao cho đất nớc. Đồng thời, các quốc gia này có nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn tài chính thoả đáng cho hoạt động KH&CN của các trờng đại học. Bối cảnh quốc tế mới đang đặt ra những thách thức đối với lĩnh vực nghiên cứu KH&CN và đào tạo nguồn nhân lực KH&CN trong các trờng đại học nớc ta. Hội nhập quốc tế trong nghiên cứu KH&CN và đào tạo nh là một nhu cầu bức xúc, đòi hỏi các trờng đại học nớc ta phải thay đổi đợc mục tiêu, nội dung chơng trình và phơng pháp đào tạo. Nghiên cứu khoa học trong các tr- ờng đại học, vì thế không chỉ tính tới sự đáp ứng yêu cầu cung cấp những tiến bộ KH&CN của thực tiễn sản xuất, mà còn đòi hỏi phải đổi mới kiến thức để đào tạo nguồn nhân lực chất lợng cao, nguồn nhân lực KH&CN phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Nhận thức đợc điều đó, Đảng và Nhà nớc ta đã xác định phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, đang chủ động đi những bớc đi quan trọng và vững chắc từng bớc thể hiện rõ quyết tâm lấy KH&CN làm yếu tố chính thúc đẩy nền kinh tế phát triển và thực hiện thành công mục tiêu đa nớc ta trở thành nớc công nghiệp vào năm 2020. Chơng trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng khoá IX về KH&CN đã vạch ra mục tiêu là: Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trơng, chính sách của Đảng và Nhà nớc để phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, chú trọng chuyển giao kỹ thuật tiến bộ và thành tựu khoa học và công nghệ cho nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, xây dựng và phát triển có trọng điểm một số hớng công nghệ cao và một số ngành công nghiệp công nghệ cao, đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cao trình độ quản lý KH&CN, tạo động lực phát huy mạnh mẽ năng lực nội sinh, nâng cao chất lợng, hiệu quả của Đăng ký tập sự hành nghề luật sư đối với trường hợp không được giảm thời gian tập sự Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở của Đoàn luật sư. Thời hạn giải quyết: Không có quy định cụ thể. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Đăng ký tập sự Người tập sự hành nghề luật sư đăng ký việc tập sự tại Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình tập sự. 2. Đồng ý cho tập sự Đoàn luật sư đăng ký việc tập sự cho người tập sự hành nghề luật sư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bằng cử nhân luật; Thành phần hồ sơ 2. Giấy Chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư hoặc giấy tờ chứng minh được miễn khóa đào tào nghề luật sư; 3. Văn bản xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư về việc nhận người tập hành nghề tập sự tại tổ chức, chi nhánh. Số bộ hồ sơ: Không có quy định cụ thể. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không ... viên trường hạn không cao, khối lượng chương trình nặng” - ông Thông khẳng định Theo ông Thông, giảm thời gian đào tạo lượng kiến thức không đổi, sinh viên giảng dạy phải tự học, tự rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiều trường Đại học lớn giảm thời gian học xuống 3 năm, Nhiều trường Đại học lớn giảm thời gian học xuống 3 năm, Nhiều trường Đại học lớn giảm thời gian học xuống 3 năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay