Chuong 7 mạch đo tốc độ động cơ và giá cước taxi

6 18 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:28

Chöông 6:Mạch đếm xung dùng vi điều khiển PIC Ngày đếm trở nên thông dụng tìm thấy nhiều nơi giới xung quanh ta như: đếm người đến thăm bảo tàng nhà hát, đếm thi đấu thể thao Trong công nghiệp, nhiều dây chuyền sản xuất cần đến đếm Thực tế cho thấy đại lượng vật lý đo đếm mà xung tín hiệu lượng thông tin Ngày đếm trở nên thông dụng tìm thấy nhiều nơi giới xung quanh ta như: đếm người đến thăm bảo tàng nhà hát, đếm thi đấu thể thao Trong công nghiệp, nhiều dây chuyền sản xuất cần đến đếm Thực tế cho thấy đại lượng vật lý đo đếm mà xung tín hiệu lượng thông tin Một đếm xung chia thành ba phần ba khối Khối thứ nguồn xung Khối thứ hai linh kiện đếm, thực chức đếm, lưu trữ trạng thái đưa kết Cuối cùng, khối thứ ba đóng vai trò biến đổi trạng thái điện thành trạng thái quan sát được, mà thường hiển thị quang học Cho đến đếm 7490 bị loại trừ khỏi ứng dụng đếm dùng vi điều khiển nhiều ưu điểm hẳn Dưới xin giới thiệu với bạn đọc quan tâm đến vi điều khiển đếm dùng vi điều khiển PIC công ty Microchip (Hoa Kỳ) Xung đưa đến lối vào đếm xung mức lôgic TTL (0V, +5V) Tỷ số thời gian xung thời gian trống xung vai trò quan trọng, điều quan trọng độ trống độ rộng xung không nhỏ 50 s Dãy xung đưa đến lối vào vi điều khiển, bên nhớ với chương trình điều khiển LED viết (xem chương trình đây) nạp vào vi điều khiển PIC 16F84 (của Microchip) Một mạch đếm sử dụng vi điều khiển PIC 16F84 Sườn tăng xung lối vào kích hoạt ngắt đếm hàng “một” bên vi điều khiển đếm tăng thêm Đồng thời, xử lý kiểm tra xem giá trị ghi “một” đạt giá trị 10 chưa Nếu ghi “một” bị reset (chuyển giá trị 0) ghi hàng “mười” tăng thêm Nếu giá trị ghi “mười” đạt đến giá trị 10 lại bị reset đếm lại bắt đầu đến từ đầu (thủ tục kế tiếp) Khi chạy chương trình đây, giá trị từ đến hiển thị hiển thị dùng LED với catốt chung Hai số quét động theo cách PORTB dùng để đưa liệu số (ma thanh) cần hiển thị PORTA sử dụng LED sáng Các LED hiển thị nối song song với theo cách catốt nối với nhau, hay thường nói catốt chung Mười catốt (C1) nối qua tranzito đến chân số 18 catốt C2 nối với chân 17 Trong khoảng thời gian ngắn vi điều khiển PIC cho phép LED sáng lại làm tắt LED Quá trình thay đổi làm cho người dùng cảm giác LED sáng đồng thời Nếu giảm tần số quét động độ sáng giảm chí làm cho LED bị sáng bập bùng Xung đồng hồ để giữ nhịp cho hoạt động vi điều khiển PIC lấy từ dao động thạch anh tần số tương đối cao (1 MHz) Trong số trường hợp ta sử dụng dao động RC, tần số giảm nhiều Các tranzito cần lựa chọn để đưa vào mạch lối vi điều khiển PIC chịu dòng điện đến 25 mA, LED tiêu thụ dòng điện đến 30 mA (hoặc tuỳ theo kích thước) trường hợp xấu nhất, mà sáng, dòng điện tiêu thụ đến 210 mA Cường độ dòng trường hợp làm hỏng lối vi điều khiển PIC Tranzito sử dụng tầng đệm điều khiển dòng lối từ vi điều khiển PIC, đồng thời cho phép nhận cường độ dòng điện lớn để cung cấp cho hiển thị, loại thường dùng tranzito BC182 2N2222 Để reset (đặt lại) ta việc nối chân số vi điều khiển PIC với đất Khi chương trình khởi động từ địa (org 0) Giải pháp cho phép ta reset đếm trường hợp sử dụng hiển thị với nhiều LED hơn, chẳng hạn bốn LED Để làm dừng đếm ta việc “ngắt” đường dẫn lối vào cấp xung cho vi điều khiển PIC Việc sử dụng chân riêng biệt để làm dừng đếm làm mạch điện phức tạp thêm Sau thí dụ chương trình viết nạp vào vi điều khiển PIC ... hoạt động vi điều khiển PIC lấy từ dao động thạch anh có tần số tương đối cao (1 MHz) Trong số trường hợp ta sử dụng dao động RC, tần số giảm nhiều Các tranzito cần lựa chọn để đưa vào mạch lối... với chân 17 Trong khoảng thời gian ngắn vi điều khiển PIC cho phép LED sáng lại làm tắt LED Quá trình thay đổi làm cho người dùng có cảm giác LED sáng đồng thời Nếu giảm tần số quét động độ sáng...Một mạch đếm sử dụng vi điều khiển PIC 16F84 Sườn tăng xung lối vào kích hoạt ngắt đếm hàng “một” bên vi điều khiển đếm tăng thêm Đồng thời, xử lý kiểm tra xem giá trị ghi “một” đạt giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong 7 mạch đo tốc độ động cơ và giá cước taxi , Chuong 7 mạch đo tốc độ động cơ và giá cước taxi , Chuong 7 mạch đo tốc độ động cơ và giá cước taxi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay