Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:24

Ti t 43ếTi t 43ếVAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ I. C c u vai trò c a các ngành d ch vơ ấ ủ ị ụI. C c u vai trò c a các ngành d ch vơ ấ ủ ị ụ1. Cơ cấu1. Cơ cấu*Khái niệm: Là ngành không trực tiếp sản xuất *Khái niệm: Là ngành không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng có ý nghĩa quan ra của cải vật chất nhưng có ý nghĩa quan trọng nhờ làm tăng thêm giá trị hàng hoá sản trọng nhờ làm tăng thêm giá trị hàng hoá sản xuất ra.xuất ra.* C* C c u: H t s c ph c t p:ơ ấ ế ứ ứ ạ c u: H t s c ph c t p:ơ ấ ế ứ ứ ạ C¬ cÊu-: D ch v kinh doanh:ị ụ- Dịch vụ tiêu dùng: Hãy sắp xếp các ngành vào các nhóm?GTVT, bán buôn, bán lẻ, du lịch, TTLL, y tế, giáo dục, tài chính, bảo hiểm, ngân háng, hành chính công C¬ cÊu-: Dịch vụ kinh doanh:Dịch vụ công: Du lịch, y tế, giáo dục, bán buôn, bán lẻ, thể dục thể thaoTTLL, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, dịch vụ nghề nghiệp Dịch vụ hành chính công, các dịch vụ tập thể D ch v kinh doanhị ụDòch vụ tiêu dùngDòch vụ công cộng 2. Vai trò2. Vai tròThúc đẩy các ngành Sản xuất vật chất phát Thúc đẩy các ngành Sản xuất vật chất phát triển, làm tăng giá trị hàng hoá sản xuất ra, góp triển, làm tăng giá trị hàng hoá sản xuất ra, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tếphần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tếSử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng thu nhập cho người dân nhập cho người dân Khai thác có hiệu qủ TNTN, di sản văn hoá Khai thác có hiệu qủ TNTN, di sản văn hoá lịch sử cũng như các thành thựu của khoa họclịch sử cũng như các thành thựu của khoa họcĐóng góp ngày càng lớn vào GDPĐóng góp ngày càng lớn vào GDP * T i sao ngành D ch V Du L ch đ c coi là Công ạ ị ụ ị ượNghi p không khói? Hãy k tên m t vài đi m du ệ ể ộ ểl ch Vi t Nam mà em bi t?ị ở ệ ếV nh H Longị ạNg Môn- C đô Huọ ố ế II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố của ngành dịch vụtriển phân bố của ngành dịch vụHoạt động nhóm: Chia lớp làm 4 nhóm:Hoạt động nhóm: Chia lớp làm 4 nhóm:Nội dung: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của các nhân tNội dung: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của các nhân tốố đến đến sự phân bố ạ C Phân bố dân cư mạng lưới quần cư D Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán A Sự phân bố mạng lưới dịch vụ B Nhịp điệu phá C C Trung Quốc D D Thái Lan A Lôt an - gi A Biểu đồ kết hợp cột đường B Biểu đồ miền C Biểu đồ cột ghép D Biểu đồ tròn B D C A C D A 11 13 14 15 16 17 18 C B B C A D B B Chương IX: Địadịch vụ Bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ. I. Cơ cấu vai trò của các ngành dịch vụ: 1. Cơ cấu:  Khái niệm : _Là ngành không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất _Là ngành phục vụ cho các yêu cầu trong sản xuất sinh hoạt.  Cơ cấu: _Rất phức tạp. Dịch vụ công: những dịch vụ của nhà nước cung cấp Vd: thu thuế, quét rác,… Dịch vụ kinh doanh: tạo ra lợi nhuận lớn nhất phục vụ cho sản xuất Vd: GTVT, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp… Dịch vụ tiêu dùng: sự dụng hàng hóa để phục vụ cho sinh hoạt. Vd: các hoạt động bán buôn bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân( như y tế, giáo dục, thể dục thể thao .) Phân loại Sơ đồ: 2. Vai trò: Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc làm cho người dân. Khai thác tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên, các di sản văn hóa, lịch sử các thành tựu KHKT… Nguồn lao động trong các ngành dịch vụ ngày càng tăng: Hoa Kì (80%), các nước khác ở khu vực Bắc Mĩ Tây Âu (50%-79%). Ở các nước đang phát triển còn ít: trên dưới 30% (Việt Nam: 23%-2003). Thúc đẩy các nền kinh tế sản xuất vật chất. Vd: dịch vụ tiêu dùng làm tăng lượng hàng hóa bán ra _ Du lịch là một ngành dịch vụ có ý nghĩa quan trọng ở nhiều nước, thường được ví là “ngành công nghiệp không khói”.  Cho phép khai thác các tài nguyên du lịch để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, phục hồi bồi dưỡng sức khoẻ cho người dân.  Nguồn thu ngoại tệ đáng kể. =>Sự phát triển đúng đắn của hoạt động du lịch góp phần thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác, tạo việc làm, bảo tồn phát triển các giá trị văn hoá bảo vệ môi trường. Tại sao cơ cấu lao động trong ngành dịch vụ có xu hướng ngày càng tăng? _ Vì khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên, các di sản văn hóa, lịch sử các thành tựu khoa học. _ Vì xã hội ngày càng phát triển theo đó nhu cầu của con người càng tăng II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố các ngành dịch vụ: 1. Trình độ phát triển kinh tế năng suất lao động xã hội: Ảnh hưởng đến việc đầu tư cho ngành dịch vụ phân công lao động trong xã hội. 2. Quy mô, cơ cấu dân số (số dân, giới tính, tuổi, tỉ lệ gia tăng…): Đặt ra những yêu cầu về quy mô phát triển các loại hình dịch vụ. 3. Sự phân bố dân cư mạng lưới quần cư: Sự khác biệt về hai loại hình thái quần cư thành thị nông thôn  Nhu cầu về các loại hình dịch vụ cũng khác nhau. 4. Truyền thống văn hóa phong tục tập quán: Là một tiêu chuẩn được xét đến trong việc tổ chức mạng lưới ngành dịch vụ. 5. Mức sống thu nhập của người dân: Quyết định sức mua nhu cầu dịch vụ. 6. Tài nguyên du lịch: Các danh lam thắng cảnh, bãi tắm, nguồn nước khoáng, các di tích văn hóa lịch sử, cơ sở hạ tầng… có Địa10 Bài 35 – Vai trò, các nhân tố ảnh hưởngvà đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ1.Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần:a.Kiến thức: -Trình bày được vai trò,cơ cấu các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển phân bố ngành dịch vụ -Biết được đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới.-Tích hợp GDMT: MT tự nhiên là nguồn tài nguyên của ngành dịch vụ(du lịch); Các loại tài nguyên du lịch tự nhiên(địa hình, nước, khí hậu, sinh vật,…)b.Kĩ năng: -Phân tích bảng số liệu về một số ngành dịch vụ, biết vẽ biểu đồ cột-Xác định được trên bản đồ các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới.-Tích hợp GDMT: Lựa chọn biện pháp khai thác bảo vệ, giữ gìn nguồn tài nguyên du lịchc.Thái độ: Có ý thức học tập môn địa lí tốt hơn2.Chuẩn bị của giáo viên học sinh: a.Giáo viên:Bài soạn,SGK,SGV, chuẩn kiến thức kĩ năng, tài liệu tích hợp, bảng phụ, b.Học sinh: SGK, vở ghi, bảng nhóm,… 3.Tiến trình bài dạy:a.Kiểm tra bài cũ- định hướng bài mới: (1 phút)-Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra-Định hướng bài:Hôm nay cô giáo cùng các em đi tìm hiểu về chương dịch vụ cụ thể là bài 35 về vai trò, các nhân tố ảnh đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ. b.Nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên học sinh Nội dung chínhHĐ 1:Tìm hiểu cơ cấu vai trò của các ngành dịch vụ (HS làm việc cả lớp:12phút ) Bước 1:GV yêu cầu HS nhắc lại 3 khu vực lao động của dân số;Kể một số ngành không thuộc về I.Cơ cấu, vai trò của các ngành dịch vụ *Khái niệm dịch vụ: Là hoạt động KT-XH, có tạo ra giá trị mà không nằm trong lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp;công nghiệp-xây dựng cơ bản, phục vụ nhu cầu sản xuất khu vực 1, khu vực 2 ?Hình thành khái niệm ngành dịch vụBước 2:GV chuẩn kiến thức, yêu cầu HS ghi nhớ lấy ví dụ cụ thể giải thích rõ về ngành dịch vụ:+Cơ cấu có 3 nhóm ngành+Vai trò:Rất nhiều vai trò to lớn+Đặc điểm xu hướng phát triển rất nhanh HĐ 2:Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố các ngành dịch vụ(HS làmviệc theo nhóm:20 phút)Bước 1:GV chia lớp thành 6 nhóm giao nhiệm vụ cụ thể+ Nhóm 1,2: Phân tích ảnh hưởng, tìm ví dụ nhân tố 1,2sinh hoạt1. Cơ cấu+Dịch vụ kinh doanh(sx):GTVT,TTLL, tài chính, tín dụng, kinh doanh bất động sản, tư vấn,các dịch vụ nghề nghiệp,…+Dịch vụ tiêu dùng: Thương mại, sửa chữa, khách sạn, du lịch, dịch vụ cá nhân(y tế,giáo dục, thể thao), cộng đồng.+Dịch vụ công:Khoa học công nghệ, quản lí nhà nước, hoạt động đoàn thể(bảo hiểm bắt buộc).2.Vai trò-Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác,giao lưu quốc tế-Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất phát triển, chuyểndịch cơ cấu nền kinh tế-Sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm-Khai thác tốt các tài nguyên thiên nhiên, di sản BÀI 35: VAI TRÒ, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ BÀI GIẢNG ĐỊA 10 BÀI GIẢNG ĐỊA 10 Em hãy kể tên một số ngành sản xuất không thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Công nghiệp? -GTVT -Bán buôn, bán lẻ -Thông tin liên lạc -Văn hóa, giáo dục, y tế… DỊCH VỤ LÀ GÌ? I. KHÁI NIỆM. Dịch vụ là một ngành không trực tiếp tạo ra của cải vật chất nhưng nó đáp ứng nhu cầu nào đó của con người trong sản xuất sinh hoạt. II. CƠ CẤU VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ. 1. Cơ cấu DỊCH VỤ DỊCH VỤ CÔNG CÔNG DỊCH VỤ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG TIÊU DÙNG DỊCH VỤ DỊCH VỤ KINH DOANH KINH DOANH DỊCH VỤ 2. Vai trò.  Thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất.  Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo việc làm.  Khai thác tốt hơn tài nguyên, di sản văn hóa, lịch sử thành tựu KH-KT. Hãy kể tên một vài điểm du lịch ở Việt Nam mà em biết? V ị n h h ạ l o n g C ố Đ ô H u ế Quan sát những biểu đồ sau. Em có nhận xét gì về cơ cấu GDP trong ngành Dịch vụ cơ cấu lao động trong ngành Dịch vụ ở nhóm nước phát triển nhóm nước đang phát triển? 3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN 3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN Cơ cấu GDP Nhật Bản 2004 Cơ cấu GDP Nhật Bản 2004 Cơ cấu GDP Việt Nam 2004 Cơ cấu GDP Việt Nam 2004 Cơ cấu lao động nhóm nước phát triển, đang phát triển. Cơ cấu lao động nhóm nước phát triển, đang phát triển. Nước phát triển Nước phát triển Nước đang phát triển Nước đang phát triển [...]... cấu lao động GDP của ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao ngày càng tăng - Có sự khác biệt về cơ cấu lao động, GDP trong ngành dịch vụ của 2 nhóm nước II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ Dựa vào sơ đồ trang 135 SGK, hãy trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố các ngành dịch vụ, lấy ví dụ minh họa liên hệ nước ta ? II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI... NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ Nhân tố -Trình độ phát triển kinh tế - Năng suất lao động xã hội - Quy mô, cơ cấu dân số Ảnh hưởng Đầu tư bổ sung lao động cho ngành dịch vụ Nhịp độ phát triển cơ cấu ngành dịch vụ II CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ - Phân bố dân cư mạng lưới quần cư Mạng lưới ngành dịch vụ - Truyền thống văn hoá, phong... III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG - Ở các nước đang phát triển ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP(trên 60%) Các nước đang phát triển chỉ chiếm dưới 50% Tại sao ở các nước phát triển ngành dịch vụ có tỉ trọng cao hơn so với các nước đang phát triển trong cơ cấu GDP? III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG - Các thành phố cực lớn là các trung tâm dịch vụ lớn, có vai. .. III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG Hãy quan sát hình 35, nhận xét về sự phân hóa tỉ trọng cuả các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới? Hoa Kỳ Canađa Anh, Pháp, PhầnLan Liên Bang Nga AI CẬP Nhật Bản Angiêri; Xuđăng … Vênêxuêla Angôla, hạ Công gô… Đông nam Á; Nam Á; Trung Quốc … BraXin Achentina Ôtrâylia Nam Phi Hình: 35 Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước,... lưới ngành dịch vụ - Mức sống thu nhập thực tế - Sức mua, nhu cầu dịch vụ - Tài nguyên thiên nhiên - Di sản văn hoá, lịch sử - Cơ sở hạ [...]... ĐỒ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ - Nhân tố - Trình độ phát triển kinh tế - Năng suất lao động xã hội - Quy mơ, cơ cấu dân số - Ảnh hưởng -Đầu tư, bổ sung lao động cho ngành dịch vụ - Nhịp độ phát triển cơ cấu ngành dịch vụ - Phân bố dân cư mạng lưới quần cư - Mạng lưới ngành dịch vụ - Truyền thống văn hố, phong tục tập qn -Hình thức tổ chức mạng lưới ngành. .. xuất hiện các ngơi nhà cao tầng VÍ DỤ: 1 GĨC THÀNH PHỐ LỐTANGIƠLÉT-HOA KỲ KHU MAHATTAN-NEW-YOOK ĐÁNH GIÁ 1 Hồn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây thể hiện cơ cấu các ngành dịch vụ: CƠ CẤU CÁC NGÀNH DỊCH VỤ D.V- KINH DOANH D.V- TIÊU DÙNG D.V- CƠNG 2./ Hãy sắp xếp các ý ở cột A cột B sao cho hợp lý? Các Nhân Tố Ảnh Hưởng (A) (B) 1 Quy mô, cơ cấu dân số a Mạng lưới ngành dòch vụ 2 Phân bố dân cư mạng lưới... ngành dịch vụ - Mức sống thu nhập thực tế - Sức mua, nhu cầu dịch vụ -Tài ngun thiên nhiên - Di sản văn hố, lịch sử - Cơ sở hạ tầng du lịch - Sự phát triển phân bố ngành dịch vụ du lịch * Hãy kể tên các nước có ngành dịch vụ- du lịch phát triển mạnh? -Châu Âu: Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Thụy sĩ … - Châu Á: Thái lan, Inđơnêxia, Singapo, Malaixia … - Châu Mĩ: Cu ba, Vùng biển Caribê … III ĐẶC ĐIỂM PHÂN... Châu Á: Thái lan, Inđơnêxia, Singapo, Malaixia … - Châu Mĩ: Cu ba, Vùng biển Caribê … III ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ TRÊN TG * Hãy quan sát H.35 : nhận xét sự phân hố tỉ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trên thế giới? Hình: 35 Tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước, năm 2001 ANH, PHÁP, PHẦN LAN … Canađa HOA KỲ Liên Bang Nga Nhật Bản Angiêri; Xuđăng … AI CẬP Vênêxla... trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước, năm 2001 > 70 % > 61 – 70 % > 51 – 60 % > 30 – 50 % < 30 % Khơng có Số liệu - Ở các nước phát triển ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP(trên 60%) Các nước đang phát triển chỉ chiếm dưới 50% * Tại sao ở các nước phát triển ngành dịch vụ có tỉ trọng cao hơn so với các nước đang phát triển trong cơ cấu GDP? - Các thành phố cực lớn đồng thời là các. .. các trung tâm dịch vụ lớn, có vai trò to lớn trong nền kinh tế tồn cầu như: Tài chính; Viễn Thơng; Giao thơng vận tải … Atlanta-Hoa Kỳ * Tại sao các thành phố cực lớn cũng đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn? * Hãy kể tên các trung tâm dịch vụ lớn trên thế giới mà bạn biết? Saopaolơ-Brazil Oasinhtơn-Hoa Singapore-citytâm lớn nhất: Kỳ + Các trung ( SINGAPORE) New Yook , Ln Ðơn, Tơ-ki-ơ + Các trung tâm... lưới ngành dòch vụ 3 Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán c Sức mua, nhu cầu dòch vụ 4 Mức sống, thu nhập thực tế d Nhòp độ phát triển cơ cấu ngành dòch vụ CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ CỦA CÁC NHĨM NƯỚC, NĂM 2004 (GDP %) 64 50 25 32 GI Ớ CÁ C TH Ế 71 38 27 11 2 I N NH UỚ ẬP C TH THU CÁ ẤP NH C ẬP NU Ớ TR C UN TH G U BÌ CÁ NH CN U NH ỚC ẬP TH CA U O 4 25 51 KHU VỰC * Nhận xét tỉ trọng ngành dịch vụ trong... ...ạ C Phân bố dân cư mạng lưới quần cư D Truyền thống văn hóa, phong tục tập quán A Sự phân bố mạng lưới dịch vụ B Nhịp điệu phá C C Trung Quốc D D Thái Lan
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ, Trắc nghiệm Địa Lý 10 bài 35: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay