Báo cáo TN lịch vạn niên hiện thị led 7 đoạn

52 24 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 16:24

BỘ CÔNG THƯƠNG THẮNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO KHOA ĐIỆN TỬ – TIN HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẠCH LỊCH VẠN NIÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:NGUYỄN TRỌNG KHANH SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN TRUNG THÀNH LỚP : CĐĐTVT06A LÊ MINH THẾ LỚP : CĐĐTVT06A NIÊN KHỐ :2006 – 2009 TP.Hồ Chí Minh,tháng 07 năm 2009 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay,cùng với tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ điện tử phát triển rộng rải Cùng với phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật đường công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ngành điện tử nói chung có bước tiến vượt bậc mang lại thành đáng kể .Mạch điện tủ ứng dụng nhiều đời sống xã hội.Các ứng dụng mạch điện tử như: mạch đồng hồ,mạch đo nhiệt độ… Trong trường học, cơng sở, quan, xí nghiệp, đồng hồ dùng để xem báo giờ.Mục đích tập đồ án thiết kế mạch lịch vạn niên có chức xem giờ, ngày ,tháng….theo u cầu người sử dụng Vì kiến thức thời gian hạn chế,kinh nghiệm yếu nên luận án khơng tránh sai sót,rất mong đánh giá Q Thầy Cơ góp ý bạn sinh viên LỜI CẢM ƠN Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Thầy Cơ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng dẫn chúng em thời gian học tập trường Trong q trình thực tập luận văn tốt nghiệp, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy : Nguyễn Trọng Khanh,giáo viên hướng dẫn,các thầy khoa điện tử bạn ngồi lớp động viên giúp đỡ chúng em hồn thành luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, khả hạn chế thời gian có hạn,chắc chắn tập luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót,mong thơng cảm va đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ bạn để tập luận văn hồn chỉnh Chúng em xin chân thành cảm ơn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Mục Lục Phần giới thiệu Tựa đề tài Lơiø nói đầu Lời cảm tạ Nhận xét giáo viên hướng dẫn Nhận xét giáo viên phản biện Mục Lục Phần nội dung Trang Chương dẫn nhập : Giới thiệu tổng quan mạch 1 Đặt vấn đề .1 Mục đích ,u cầu 3.Phương pháp nghiên cứu Chương : Thiết kế .2 1.1 Giới thiệu linh kiện 1.1.1.Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC_51 .2 1.1.2 Sơ đồ chân 89D55 1.1.3 Chức chân 1.1.4 Cấu trúc bên vi điều khiển 1.1.5 Bộ nhớ (External Memory) 1.2 Giới thiệu câu trúc IC DS1302 11 1.2.1 Sơ đồ khối DS1302 11 1.2.2Mơ tả hoạt động chân:(DS1302) 11 1.3 Giới thiệu ULN2803 1.3.1 Sơ đồ chân ULN2803 1.3.2 Sơ đồ khối ULN2803: 1.4 Led đoạn 1.5 Điện trở, Tụ điện, Transistor 1.6 Sơ đồ khối 1.6.1 Khối tạo xung chuẩn 1.6.2 Khối giải mã 1.6.3 Bộ nhớ 1.6.4 Khối điều chỉnh 1.6.5 Khối đệm 1.6.6 Khối hiển thị 1.6.7 Khối nguồn 1.7 Sơ đồ ngun lý 1.8 Ngun lý hoạt động 1.9 Lưu đồ giải thuật 1.10 Bảng mã chương trình Chương : Thi cơng 2.1 Giới hạn thực đề tài 2.2 Q trình thi cơng 2.3 Kết luận Tài liệu tham khảo PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG DẪN NHẬP:GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MẠCH Đặt vấn đề: Cùng với phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật đường công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Ngành điện tử nói chung có bước tiến vượt bậc mang lại thành đáng kể Trong vi xử lí lónh vực thực mang lại hiệu qủa xác gọn nhẹ trình điều khiển, sản xuất Các ứng dụng vy xử lý như: mạch đồng hồ,mạch đo nhiệt độ,mạch báo cháy,báo trộm.… Trong trường học, cơng sở, quan, xí nghiệp, đồng hồ dùng để xem báo giờ.Mục đích tập đồ án thiết kế mạch “lịch vạn niên” có chức xem giờ, ngày ,tháng….theo u cầu người sử dụng, để áp dụng kiến thức học vào thực tế Mục đích,u cầu: Sự cần thiết, quan trọng tính khả thi lợi ích mạch điện tử củng lý để em chọn thực đề tài tốt nghiệp ‘MẠCH LỊCH VẠN NIÊN” nhằm ứng dụng kiến thức học vào thực tế Phương pháp nghiên cứu: + Thu thập tài liệu + Tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn + Thực đồ án theo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Do kiến thức hạn chế, thực tiễn chưa sâu nên tập luận án chắn không tránh sai sót Vì vậy, người mong đánh giá, hướng dẫn thêm quý Thầy Cô góp ý chân thành bạn sinh viên để đầ tài hoàn thiện =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế CHƯƠNG 1:THIẾT KẾ 1.1Giới thiệu linh kiện: 1.1.1.Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC_51: Đặc điểm chức hoạt động IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự Ở giới thiệu IC 89D55 họ IC vi điều khiển hãng Intel Mỹ sản xuất Chúng có đặc điểm chung sau: + 20KB Rom + 128 byte Ram + Giao tiếp nối tiếp + Hai định thời :T0 T1 + port xuất / nhập bít + 210 vị trí nhớ định vị bit + Bộ nhân chia 1.1.2 Sơ đồ chân 89D55: U 1 13 12 15 14 31 19 18 17 16 P P P P P P P P 1 1 1 1 IN T IN T P /T P /T E A /V P P XTA L1 XTA L2 R ST P /R D P /W R P P P P P P P P 0 0 0 0 P P P2 P2 P2 P2 P2 P2 /A /A /A /A /A /A /A /A D D D D D D D D /A /A /A /A /A /A /A /A P /R XD P /T XD A L E /P R O G PSEN 39 38 37 36 35 34 33 32 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 30 29 A T89D 55 1.1.3 Chức chân: 89D55 có tất 40 chân có chức đường xuất nhập Trong có 24 chân có tác dụng kép (có nghóa chân có chức năng), đường hoạt động đường xuất nhập đường điều khiển thành phần bus liệu bus đòa =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế LCALL CHECK_TIME MOV BUFF_LED+4,#0BCh MOV BUFF_LED+5,#07Eh ; LCALL INIT_LED LCALL GET_LUNAR SETB TR0 ;XÁC ĐỊNH NGÀY ÂM LỊCH ;************************************* MAIN_LOOP: LCALL PROCESS_KEY MOV A,KEYFUNC JNZ NOREAD LCALL READ_TIME NOREAD: LCALL CONVERT_TIME MOV A,KEYFUNC JZ MAIN_CONTINUE LCALL UPDATE_BUFF_LED MOV R4,#255 DJNZ R4,$ MAIN_CONTINUE: SJMP MAIN_LOOP ;************************************* DELAY: MOV R5,#20 MOV R4,#255 DJNZ R4,$ DJNZ R5,$-4 RET ;************************************* ; AL_AH * BL=BL_CH_CL ;************************************* MUL21: MOV B,REGB MOV A,REGA MUL AB MOV REGC,A ;BYTE THAP CUA KET QUA MOV REGC+1,B ;BYTE CAO CUA PHEP NHAN DAU TIEN MOV B,REGB MOV A,REGA+1 MUL AB CLR C ADD A,REGC+1 JC $+6 MOV REGC+1,A ;BYTE CAO CUA KET QUA SJMP $+4 INC B MOV REGB,B RET ;************************************* ADD22: CLR C MOV A,REGA ADD A,REGB MOV REGC,A MOV A,REGA+1 ADDC A,REGB+1 =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 31 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế MOV REGC+1,A RET ;************************************* READ_KEY: ;ĐỌC PHÍM MOV A,P3 ANL A,#060H CJNE A,#060H,$+6 CLR KEYPRESS RET JNB RET KEYPRESS,$+4 SETB KEYPRESS MOV A,P3 CPL A MOV C,ACC.5 MOV KEYA_PRESS,C MOV C,ACC.6 MOV KEYB_PRESS,C RET ;******************************************************************* KEYA_FUNC: DW FUNCA0,FUNCA1,FUNCA2,FUNCA3,FUNCA4,FUNCA5,FUNCA6,FUNCA7 ;************************************* PROCESS_KEY: ;XỬ LÝ PHÍM JNB KEYPRESS,RET_PROCESS_KEY JNB KEYA_PRESS,PROCESS_KEYB MOV A,KEYFUNC RL A MOV R2,A MOV DPTR,#KEYA_FUNC MOVC A,@A+DPTR MOV B,A MOV A,R2 INC A MOVC A,@A+DPTR MOV DPL,A MOV DPH,B CLR A JMP @A+DPTR RET_PROKEYA: CLR KEYA_PRESS RET PROCESS_KEYB: JNB KEYB_PRESS,RET_PROCESS_KEY CLR OFF_LED INC KEYFUNC MOV A,KEYFUNC CJNE A,#MAX_FUNC,$+12 MOV KEYFUNC,#0 LCALL WRITE_7BYTE =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 32 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế LCALL GET_LUNAR CLR KEYB_PRESS RET_PROCESS_KEY: RET ;************************************* FUNCA0: CPL OFF_LED LJMP RET_PROKEYA ;************************************* FUNCA1: INC SECOND MOV A,SECOND CJNE A,#60,$+6 MOV SECOND,#0 LJMP RET_PROKEYA ;************************************* FUNCA2: INC MINUTE MOV A,MINUTE CJNE A,#60,$+6 MOV MINUTE,#0 LJMP RET_PROKEYA ;************************************* FUNCA3: INC HOUR MOV A,HOUR CJNE A,#24,$+6 MOV HOUR,#0 LJMP RET_PROKEYA ;************************************* FUNCA4: INC DATE MOV A,DATE CJNE A,#32,$+6 MOV DATE,#1 LJMP RET_PROKEYA ;************************************* FUNCA5: INC MONTH MOV A,MONTH CJNE A,#13,$+6 MOV MONTH,#1 LJMP RET_PROKEYA ;************************************* FUNCA6: INC YEAR MOV A,YEAR CJNE A,#51,$+6 MOV YEAR,#0 LJMP RET_PROKEYA ;************************************* FUNCA7: INC WEEK MOV A,WEEK CJNE A,#8,$+6 =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 33 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế MOV WEEK,#1 LJMP RET_PROKEYA ;************************************* UPDATE_BUFF_LED: CJNE A,#1,CHEKCF2 ;SECOND MOV A,BUFF_LED+16 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+16,A MOV A,BUFF_LED+17 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+17,A LJMP RET_UPDATE CHEKCF2: CJNE A,#2,CHEKCF3 ;MINUTE MOV A,BUFF_LED+14 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+14,A MOV A,BUFF_LED+15 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+15,A LJMP RET_UPDATE CHEKCF3: CJNE A,#3,CHEKCF4 ;HOUR MOV A,BUFF_LED+12 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+12,A MOV A,BUFF_LED+13 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+13,A LJMP RET_UPDATE CHEKCF4: CJNE A,#4,CHEKCF5 ;DATE MOV A,BUFF_LED+0 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+0,A MOV A,BUFF_LED+1 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+1,A LJMP RET_UPDATE CHEKCF5: CJNE A,#5,CHEKCF6 MOV A,BUFF_LED+2 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+2,A MOV A,BUFF_LED+3 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+3,A LJMP RET_UPDATE CHEKCF6: CJNE A,#6,CHECKF7 MOV A,BUFF_LED+6 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+6,A MOV A,BUFF_LED+7 ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+7,A ;MONTH ;YEAR =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 34 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế LJMP RET_UPDATE CHECKF7: CJNE A,#7,RET_UPDATE;WEEK MOV A,WEEK DEC A MOV DPTR,#DOW MOVC A,@A+DPTR ANL A,CLK_500MS MOV BUFF_LED+18,A RET_UPDATE: RET ;************************************* SCAN_LED: ;QT LED PUSH PSW PUSH ACC PUSH B PUSH MOV TH0,#HIGH VALUE_T0 MOV TL0,#LOW VALUE_T0 SETB TR0 LCALL CLEARLED MOV ADD MOV MOV MOV MOV MOV MUL ADD MOV MOV JNC INC NOINC: CLR JMP A,COUNT_LED A,#BUFF_LED R0,A A,@R0 P2,A B,#5 A,COUNT_LED AB A,#LOW SEL_LED0 DPL,A DPH,#HIGH SEL_LED0 NOINC DPH A @A+DPTR RETURN: INC COUNT_LED MOV A,COUNT_LED CJNE A,#19,RET_SCAN MOV COUNT_LED,#0 RET_SCAN: ;XỐ LED LCALL READ_KEY INC COUNT_INT0 MOV A,COUNT_INT0 JNZ RET0 INC COUNT_INT0+1 MOV A,COUNT_INT0+1 CJNE A,#3,RET0 MOV COUNT_INT0+1,#0 MOV A,CLK_500MS CPL A MOV CLK_500MS,A =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 35 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế RET0: POP POP B POP ACC POP PSW RETI ;========================================================================== SEL_LED0: ;CHỌN LED (CHỌN LED NÀO CLEAR LED ĐĨ) CLR LED0 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED1: CLR LED1 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED2: CLR LED2 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED3: CLR LED3 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED4: CLR LED4 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED5: CLR LED5 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED6: CLR LED6 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED7: CLR LED7 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED8: CLR LED8 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED9: CLR LED9 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED10: CLR LED10 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED11: CLR LED11 LJMP RETURN ;*************************************** =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 36 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế SEL_LED12: CLR LED12 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED13: CLR LED13 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED14: CLR LED14 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED15: CLR LED15 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED16: CLR LED16 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED17: CLR LED17 LJMP RETURN ;*************************************** SEL_LED18: CLR LEDW LJMP RETURN ;*************************************** CLEARLED: MOV P1,#0FFH MOV P0,#0FFH MOV P2,#0H SETB LED9 SETB LED11 SETB ; CHƯƠNG TRÌNH XỐ LED LEDW RET ;******************************************************** CONVERT_TIME: ; CHƯƠNG TRÌNH BIẾN ĐỔI TỪ BCD SANG MÃ LED ĐOẠN MOV A,SECOND MOV B,#10 DIV AB MOV DPTR,#ANPHA MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+16,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+17,A MOV A,MINUTE MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 37 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế MOV MOV MOVC MOV MOV MOV BUFF_LED+14,A A,B A,@A+DPTR C,CLK_500MS.0 ACC.0,C BUFF_LED+15,A MOV A,HOUR MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+12,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR SETB ACC.0 MOV BUFF_LED+13,A MOV A,DATE MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+0,A MOV MOVC SETB MOV A,B A,@A+DPTR ACC.0 BUFF_LED+1,A MOV A,MONTH MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+2,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR SETB ACC.0 MOV BUFF_LED+3,A MOV A,YEAR MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+6,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+7,A MOV A,DLUNAR MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+8,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR SETB ACC.0 MOV BUFF_LED+9,A =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 38 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế MOV A,MLUNAR MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+10,A MOV A,B MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+11,A RET ;*************************************** ; AL_AH * BL=BL_CH_CL ;*************************************** GET_LUNAR: MOV A,YEAR MOV REGB,A MOV REGA,#LOW(12*31) MOV REGA+1,#HIGH(12*31) LCALL MUL21 MOV REGA,#LOW(Y2000) MOV REGA+1,#HIGH(Y2000) MOV REGB,REGC MOV REGB+1,REGC+1 LCALL ADD22 MOV DEC MOV MUL ADD MOV MOV ADDC MOV A,MONTH A B,#31 AB A,REGC DPL,A A,REGC+1 A,B DPH,A MOV DEC ADD MOV JNC INC CLR MOVC MOV ANL MOV A,DATE A A,DPL DPL,A $+4 DPH A A,@A+DPTR B,A A,#1FH DLUNAR,A MOV ANL RR SWAP JNB CLR MOV MOV ADD CLR A,B A,#0E0H A A ACC.2,X ACC.2 B,A A,MONTH A,#12 C ;NGÀY ÂM LỊCH ;5 BIT ;3BIT CAO =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 39 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế SUBB A,B MOV MLUNAR,A SJMP RET_GET_LUNAR X: MOV B,A MOV A,MONTH CLR C SUBB A,B MOV MLUNAR,A RET_GET_LUNAR: MOV A,WEEK DEC A MOV DPTR,#DOW MOVC A,@A+DPTR MOV BUFF_LED+18,A RET ;************************************************************** CHECK_TIME: ; CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA THỜI GIAN LCALL READ_TIME MOV A,WEEK JZ INIT_TIME CJNE A,#8,$+3 JNC INIT_TIME MOV A,MINUTE CJNE A,#60,$+3 JNC INIT_TIME MOV A,SECOND CJNE A,#60,$+3 JNC INIT_TIME RET ;********************************************* INIT_TIME: MOV R0,#SECOND MOV DPTR,#DEFAULT ;LOOPDEFAULT: CLR A MOVC A,@A+DPTR MOV @R0,A INC DPTR INC R0 CJNE R0,#YEAR+1,$-5 ;LOOPDEFAULT LCALL WRITE_7BYTE RET ;************************************************ ; program DS 1302 ;CHƯƠNG TRÌNH CHO DS1302 ;************************************************ WRITE_1BYTE: MOV R6,#8 SHIFT_WRITE_CON: MOV A,B RRC A MOV B,A MOV T_DATA,C =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 40 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế NOP NOP SETB T_CLK NOP NOP CLR T_CLK DJNZ R6,SHIFT_WRITE_CON RET ;*************************************** READ_1BYTE: MOV R6,#8 SHIFT_READ_CON: MOV C,T_DATA RRC A SETB T_CLK NOP NOP CLR T_CLK DJNZ R6,SHIFT_READ_CON RET ;**************************************************** READ_TIME: MOV R0,#SECOND MOV R7,#7 MOV R1,#81H READ_CON_HEX: CLR T_RST NOP NOP CLR T_CLK SETB T_RST MOV B,R1 LCALL WRITE_1BYTE LCALL READ_1BYTE MOV B,#16 DIV AB MOV R2,B MOV B,#10 MUL AB ADD A,R2 MOV @R0,A INC R0 INC R1 INC R1 SETB T_CLK CLR T_RST DJNZ R7,READ_CON_HEX XXXXXXXXXXXX ;BCD SANG HEX MOV A,SECOND JNZ RET_CHECK MOV A,MINUTE JNZ RET_CHECK MOV A,HOUR JNZ RET_CHECK LCALL GET_LUNAR RET_CHECK: RET =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 41 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế ;************************************************* WRITE_7BYTE: CLR T_RST NOP NOP CLR T_CLK NOP NOP SETB T_RST MOV B,#8EH ;BYTE LỆNH VÀO CHẾ ĐỘ CẬP NHẬT RTC LCALL WRITE_1BYTE MOV B,#0 LCALL WRITE_1BYTE CLR T_CLK NOP NOP SETB T_RST MOV R0,#SECOND MOV R7,#7 MOV R1,#80H ;ĐỊA CHỈ CỦA GIÂY(80H) WRITE_CON: CLR T_RST NOP NOP CLR T_CLK NOP NOP SETB T_RST MOV B,R1 LCALL WRITE_1BYTE MOV A,@R0 MOV B,#10 DIV AB MOV R3,B MOV B,#16 MUL AB ADD A,R3 MOV B,A LCALL WRITE_1BYTE INC R0 INC R1 INC R1 SETB T_CLK NOP NOP CLR T_RST DJNZ R7,WRITE_CON CLR T_RST NOP NOP CLR T_CLK NOP NOP SETB T_RST MOV B,#8EH LCALL WRITE_1BYTE MOV B,#80H ; CHUYỂN TỪ HEX SANG BCD =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 42 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế LCALL WRITE_1BYTE SETB T_CLK NOP NOP CLR T_RST RET ;************************************************* INIT_LED: MOV R0,#BUFF_LED MOV R1,#0 MOV DPTR,#ANPHA RET ;************************************************* END CHƯƠNG 2:THI CƠNG 2.1 Giới hạn thực đề tài: Trong phạm vi tập luận văn này, người thực thiết kế thi công mạch “lịch vạn niên” gọn, đơn giản Ngoài ra, luận án không thực chức phúc tạp khác 2.2 Q trình thi cơng: + Chuẩn bị linh kiện + Lắp ráp kiểm tra mạch testboard + Vẽ mạch,ngâm mạch làm mạch + Lắp ráp linh kiện theo sỏ đồ,kiểm tra giai đoạn + Cân chỉnh IC + Cấp nguồn,kiểm tra hoạt động tồn mạch 2.3 Kết luận: Lịch vạn niên thiết bị ứng dụng nhiều thực tế.Có nhiều phương pháp thiết kế thực khác nhau.trong thời gian qua hướng dẫn tận tình thầy :NGUYỄN TRỌNG KHANH,chúng em hồn thành u cầu đề tài Qua trình thực luận văn, em tự đánh giá phần hạn chế nhiều bổ xung kiến thức hạn hẹp thời gian học trường môn kỹ thuật vi xử lí Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình, qúy báu thầy - cô trường thầy hướng dẫn, tạo nhiều điều kiện giúp chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ giao thời gian qui đònh =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 43 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế Một lần nữa, em mong đóng góp ý kiến q thầy - cô với bạn sinh viên tham khảo để tập luận văn hoàn hảo =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 44 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế TÀI LIỆU THAM KHẢO + Kỹ thuật vy xử lý Hồ Trung Mỹ + Tài liệu vi điều khiển 8051 nâng cao (http://giaoducvn.net/cdt/content/view/340/66/) + Họ vi điều khiển 8051 Tống Văn On_ Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội + www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=DS1302 + http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/56216/ATMEL/AT89C52.html =========================================== ==================== GVHD :Nguyễn Trọng Khanh 45 SVTH: 1.Nguyễn Trung Thành 2.Lê Minh Thế ... Data Chip sau: 7F FF F0 F7 F6 F5 F4 F F2 F1 F0 B RAM đa dụng E0 E7 E6 E5 E4 E E E1 E0 ACC D0 D7 D6 D5 D4 D D D1 D PSW 30 B8 - 2F 7F 7E 7D 7C 7B 7A 79 78 2E 77 76 75 74 73 72 71 70 2D 6F 6E 6D... Khi thực tách riêng đường liệu Led, ta cho phép Led sáng đồng thời mà khơng có tượng ảnh hưởng Led IC chốt cho phép lưu trữ liệu cho Led sử dụng 74 LS 373 , 74 LS 374 1.5 Điện Trở: Là đại lượng vật... đường liệu Led đoạn (hình vẽ), ta khơng thể cho Led sáng đồng thời (do ảnh hưởng lẫn Led) mà phải thực phương pháp qt, nghĩa thời điểm sáng Led vàtắt Led lại Do tượng lưu ảnh mắt, ta thấy Led sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo TN lịch vạn niên hiện thị led 7 đoạn , Báo cáo TN lịch vạn niên hiện thị led 7 đoạn , Báo cáo TN lịch vạn niên hiện thị led 7 đoạn , Phương pháp nghiên cứu:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay