Một số mẹo nhỏ khi giải các bài toán vật lý

11 39 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:43

LỜI NÓI ĐẦU Các em thân mến, kể từ năm 2007 đến qua mười mua thi đại học với hình thức thi trắc nghiệm Đ}y l| hình thức thi đòi hỏi em phải có lượng kiến thức phổ quát khả tổng hợp cao, giải dạng toán mà phải giải loại toán cách nhanh (vì thời lượng cho câu hỏi trắc nghiệm phút) Hơn mười năm giảng dạy giảng đường ĐH, giảng dạy online c{c kênh GD h|ng đầu Việt Nam, biên tập đề thi ĐH v| viết sách tham khảo cho chương trình thi trắc nghiệm môn VẬT giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội hoạt động lĩnh vực Chúng rút số kỹ l|m to{n mẹo để xử toán trắc nghiệm cách nhanh chóng Các kỹ n|y chia sẻ với nhiều hệ tham gia học tập ofline trường ĐHSP H| Nội c{c trung tâm lớn khác mà tham gia giảng dạy mười năm qua Sau đ}y xin chia sẻ số mẹo kỹ n|y đến c{c em điều kiện tham gai khóa học trực tiếp giảng dạy, với hy vọng giúp em vững bước c{c kỳ thi tới Các em hình dung việc làm thi trắc nghiệm giống c{c em ghép tranh Mỗi câu hỏi mảnh ghép tranh Khi ghép tranh c{c em ghép từ xuống, lên,< v| nhiều thủ thuật kh{c Để đơn giản dễ hình dung em xem tranh có tới 40 mảnh ghép mà xem “chƣơng” mảnh ghép (Cơ học, sóng học, điện xoay chiều, sóng điện từ, sóng ánh sáng, lƣợng tử ánh sáng, vật hạt nhân…), xem minh nhận biết tốt mảnh ghép trình làm thi em tô mảnh ghép trước em hoàn thiện tranh minh (Phƣơng pháp có mặt lợi em giải toán chƣơng nên tƣ logic đƣợc liền mạch quán) Có c{c em đặt câu hỏi là: “ Làm thi trắc nghiệm làm nào, làm từ đâu tới đâu? Đọc câu hỏi trắc nghiệm đọc từ đầu? Khi tích đáp án vào phiếu thi tích nào, tích? Các giải phải tích đáp án …?” tất điều thầy nói phải có phương ph{p v| nghệ thuật dựa xác suất toán học đ{ng tin cậy Khi giảng dạy thầy có hỏi học sinh minh: “ Làm thi trắc nghiệm làm nào, làm từ đâu tới đâu?” nhận câu trả lời là: Thưa thầy em đọc đề qua lượt làm từ dễ đến khó ạ” Nghe logic bản, c{c e thử hình dung xem với khả minh, thi gồm 50 câu hỏi trải rộng trang giấy c{c em có đủ khả biết câu dễ l|m trước hay không???, việc em đọc trang giấy 10 phút có giúp cho em l|m hay không Câu trả lời không lợi ích “Khi làm câu thi trắc nghiệm em làm nào? Câu trả lời là: “Em đọc đề, tóm tắt đề giải ạ” Thật qu{ d|i cho b|i thi trắc nghiệm “Tích đáp án tích nào?” Các em trả lời làm câu tích Thưa thầy làm khó làm tích đáp án việc dễ (Các em nhầm cho đó) “Những câu không làm em tích đáp án nào?” Thưa thầy em tích bừa Chắc c{c em hình dung điều thầy nói đ}y l| băn khoăn em l|m b|i Sau đ}y thầy xin chia sẻ số kinh nghiệm trình giảng dạy mà thầy đúc rút mười năm vừa qua: Tại sản xuất áo mà lại cần nhiều người ????: Một tổ chuyên cắt, tổ chuyên may cổ áp, tổ chuyên may ống áo, tổ chuyên là, tổ chuyên đóng gói < c}u trả lời l| l|m nhanh nhiều so với người may áo thực tất thao tác Nên làm thi trắc nghiệm em nên tiến h|nh sau: LÀM MỘT BÀI THI LÀM THẾ NÀO? Bƣớc 1: Trƣớc hết ghi vào giấy nháp 40 câu mà em làm ĐÁP ÁN TT A B C D Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số mẹo nhỏ khi giải các bài toán vật lý, Một số mẹo nhỏ khi giải các bài toán vật lý, Một số mẹo nhỏ khi giải các bài toán vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay