Tín hiệu thẩm mĩ “Xuân” trong thơ Xuân Diệu

60 21 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN _*** _ NGUYỄN THỊ NGẦN TÍN HIỆU THẨM MĨ “XUÂN” TRONG THƠ XUÂN DIỆU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Người hướng dẫn khoa học: ThS GVC LÊ KIM NHUNG HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình tìm hiểu nghiên cứu đề tài này, giúp đỡ tận tình chu đáo cô giáo hướng dẫn Ths GVC Lê Kim Nhung Thầy Cô tổ Ngôn ngữ, khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, khóa luận em hoàn thành vào ngày 10 tháng năm 2017 Em xin chân thành cảm ơn Thầy Cô Khoa Ngữ Văn, đặc biệt cô giáo Lê Kim Nhung tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận Hà Nội, Ngày 10 tháng4 năm 2017 Sinh Viên Nguyễn Thị Ngần LỜI CAM ĐOAN Khóa luận hoàn thành hướng dẫn ThS GVC Lê Kim Nhung Đề tài nghiên cứu hoàn thành sở kế thừa phát huy công trình nghiên cứu có liên quan tác giả khác cộng với nỗ lực thân Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu tìm tòi tác giả Đề tài không trùng với kết tác giả khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh viên thực Nguyễn Thị Ngần MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 6 Phương pháp nghiên cứu 7 Đóng góp đề tài Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG CHƯƠNG : CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tín hiệu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Phân loại 1.2 Tín hiệu thẩm mĩ (THTM) 10 1.2.1 Khái niệm 11 1.2.2 Phân loại 11 1.2.2.1 Tín hiệu thẩm mĩ đơn 11 1.2.2.2 Tín hiệu thẩm mĩ phức 11 1.2.3 Đặc trưng THTM 12 1.2.3.1 Tính hệ thống 12 1.2.3.2 Tính hình tượng 13 1.2.3.3 Tính thẩm mĩ 13 1.2.3.4 Tính truyền thống tính cách tân 15 1.2.3.5 Tính thông tin miêu tả 16 1.2.3.6 Tính biểu cảm 17 1.3 Vài nét tác giả Xuân Diệu 18 1.3.1 Cuộc đời 18 1.3.2 Sự nghiệp văn học 19 1.3.3 Phong cách nghệ thuật 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỐNG KÊ 25 2.1 Tiêu chí thống kê, phân loại ngữ liệu 25 2.2 Bảng phân loại kết thống kê 25 2.3 Miêu tả kết thống kê, phân loại 27 2.3.1 Tín hiệu thể“ Xuân” 27 2.3.2 Biến thể thể “Xuân” 28 2.3.2.1 Biến thể từ vựng tín hiệu thẩm mĩ “Xuân” 28 2.3.2.2 Biến thể kết hợp tín hiệu thể “Xuân” 29 2.3.2.3 Biến thể quan hệ tín hiệu thẩm mĩ “Xuân” 30 CHƯƠNG GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA TÍN HIỆU THẨM MĨ “ XUÂN” TRONG THƠ XUÂN DIỆU 34 3.1 Tín hiệu thẩm mĩ “ Xuân” thể rung cảm trái tim yêu đương 35 3.2 Tín hiệu thẩm mĩ “ Xuân” thể sức sống mãnh liệt tuổi trẻ 40 3.3 Tín hiệu thẩm mĩ “ Xuân” thể đẹp thiên nhiên trần 43 3.4 Tín hiệu thẩm mĩ “Xuân”thể thời gian nghệ thuật 48 KẾT LUẬN 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tín hiệu thẩm mĩ phương tiện biểu nhiều loại hình nghệ thuật khác Dù âm nhạc, hội họa, văn học người thưởng thức muốn giải mã cách đầy đủ đắn tín hiệu thẩm mĩ để cảm nhận hay, đẹp tác phẩm Các tín hiệu thẩm mĩ giúp người đọc hiểu tư tưởng tác giả, đồng thời cầu nối người đọc nội dung tác phẩm Việc phát đánh giá đắn tín hiệu thẩm mĩ tác phẩm văn học việc làm đầy khó khăn Thông qua cách sử dụng ngôn ngữ tác giả, yếu tố thực trở thành tín hiệu thẩm mĩ văn học Thời gian yếu tố thiếu gắn bó mật thiết với người Văn học phản ánh sống người thời gian trở thành đối tượng phản ánh loại hình nghệ thuật Đồng thời qua hệ thống tín hiệu ta thấy sáng tạo nhà văn Xuân Diệu nhà thơ lớn văn học Việt Nam trước, sau cách mạng Xuân Diệu tác gia có nhiều tác phẩm đưa vào giảng dạy chương trình phổ thông, như: Vội vàng, Đây mùa thu tới,… Việc tìm hiểu giá trị ngôn từ thơ Xuân Diệu vấn đề nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, soi chiếu góc độ ngôn ngữ Là người yêu say mê thơ Xuân Diệu, mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Tín hiệu thẩm mĩ “Xuân” thơ Xuân Diệu” Nghiên cứu đề tài này, hi vọng đóng góp thêm tiếng nói khẳng định tài nghệ thuật người nghệ sĩ tài hoa mệnh danh “ông hoàng thơ tình Việt Nam”, đồng thời có kiến thức lí luận thực tiễn cần thiết phục vụ cho việc học tập giảng dạy môn Ngữ Văn Lịch sử vấn đề Trong năm gần đây, nhiều vấn đề văn học nhà văn nghiên cứu tìm hiểu góc độ ngôn ngữ học đại, đặc biệt vấn đề lý thuyết tín hiệu thẩm mĩ có ưu 2.1 Việc nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ (THTM) Ở nước ta, tín hiệu thẩm mĩ khái niệm đưa vào nước ta từ năm 70 kỷ XX qua dịch công trình M.B Khrapchenco, nghiên cứu giáo sư Đỗ Hữu Châu, Đào Thản, Đái Xuân Ninh….Có thể kể tên số công trình nghiên cứu sau: “Sáng tạo nghệ thuật - thực - người” (Khrapchenco - Nguyễn Hải Hà, Lại Nguyên Ân, Duy Lập dịch); “Những tín hiệu thẩm mĩ thông tin thẩm mĩ” (IU.A Philipiov - Tài liệu đánh máy trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 1); “Giáo trình ngôn ngữ học đại cương” (F.D Saussure) Khrapchenco, “Sáng tạo nghệ thuật - thực - người”, cho rằng: “Vấn đề lý thuyết quan trọng kí hiệu thẩm mĩ hình tượng nghệ thuật tổng hợp vấn đề chất trình kí hiệu” Ngoài ông đưa số luận điểm bàn tới tính chất tín hiệu thẩm mĩ người đọc khó tìm thấy định nghĩa tín hiệu thẩm mĩ Philipiov quan tâm đến phương diện thông tin tín hiệu thẩm mĩ “Những thông tin tín hiệu thẩm mĩ” Nhưng không thấy khái niệm tín hiệu thẩm mĩ Gần phải kể tới công trình nghiên cứu “Ngôn ngữ với văn chương” tác giả Bùi Minh Toán Trong công trình này, PGS.TS Bùi Minh Toán dành chương “Từ tín hiệu ngôn ngữ đến tín hiệu thẩm mĩ văn chương” để bàn kĩ đến tín hiệu ngôn ngữ tín hiệu văn chương Ở đây, tác giả Bùi Minh Toán nêu phân tích rõ số vấn đề THTM như: -Trong “Ngôn ngữ với văn chương”, tác giả Bùi Minh Toán rằng: “Tín hiệu thẩm mĩ loại tín hiệu có chức thẩm mĩ: biểu đẹp, truyền đạt bồi dưỡng cảm xúc đẹp Nó cần có hai mặt: biểu đạt biểu đạt, biểu đạt ý nghĩa thẩm mĩ” [11; 139] - Về quan hệ tín hiệu ngôn ngữ (THNN) THTM: THNN chất liệu để tạo nên THTM văn chương THNN có hai mặt: biểu đạt biểu đạt Khi cấu tạo THTM, tổng thể hai mặt THNN đóng vai trò biểu đạt cho THTM, chuyển hóa từ tác động qua lại nhiều nhân tố: từ ý nghĩa THNN, từ ngữ cảnh, từ cảm thụ độc giả Như thế, quan hệ giũa THNN THTM quan hệ hai mặt loại tín hiệu - Hằng thể biến thể THTM: THTM tồn hai dạng thức: thể biến thể + Hằng thể dạng điển hình nhất, phổ biến nhất, dạng đơn gản mặt hình thức Mỗi thể tập hợp xung quanh hàng loạt biến thể để tạo nên hệ thống + Biến thể dạng biểu khác biệt hình thức biểu đạt (cái biểu đạt) với thể chung mối liên hệ mật thiết ý nghĩa với thể Biến thể THTM có hai loại: biến thể từ vựng biến thể kết hợp - Các cấp độ THTM: gồm cấp độ Ở cấp độ vi mô THTM cấu tạo sở từ hay ngữ Còn cấp độ vĩ mô, cấp độ THTM hình thành từ tập hợp hay từ tát từ ngữ văn nghệ thuật Cả hai tín hiệu đồng thời tồn tác phẩm văn chương Các tín hiệu vi mô tế bào phối hợp thành thành chỉnh thể THTM vĩ mô - Nguồn gốc THTM: có hai nguồn gốc Thứ nhất, THTM văn chương có nguồn gốc từ giới thực xung quanh người là: tự nhiên xã hội Thứ hai, nguồn gốc THTM văn chương chi tiết, kiện, điển tích hay sản phẩm tinh thần thuộc đời sống văn hóa dân tộc hay toàn nhân loại, nguồn vô tận cho cảm hứng sáng tạo, cho THTM nhà văn thuộc hệ sau - Phương thức xây dựng THTM: THTM có nguồn gốc từ nhiều sở khác nhau, tạo từ chất liệu THNN thông thường Do đó, phải tạo từ phương thức định người khác tiếp nhận lĩnh hội ý nghĩa thẩm mĩ từ Những phương thức cấu tạo THTM tùy tiện theo cách thức riêng nhà văn, mà mang tính phổ quát Tuy THTM đa dạng nghệ thuật văn chương, thuộc hai cấp độ vi mô vĩ mô, chúng cấu tạo theo hai phương thức ẩn dụ hoán dụ - Theo GS.TS Bùi Minh Toán THTM có tính chất: tính hình tuyến; tính có lí do, lí giải được; tính hàm súc; tính cá thể; tính dân tộc; tính biểu cảm; tính hệ thống So với THNN thông thường tín hiệu ngành nghệ thuật khác, THTM văn chương có điểm tương đồng khác biệt bật tính có lí biểu đạt biểu đạt; tính hình tuyến; tính hàm súc; tính biểu cảm; tính cá thể; tính dân tộc tính hệ thống Các tính chất hòa quyện với THTM vĩ mô THTM vi mô nghệ thuật văn chương Tác giả lí giải chất đặc điểm THNN THTM văn chương, mối quan hệ chuyển hoá từ tín hiệu ngôn ngữ sang tín hiệu thẩm mĩ Đối với tín hiệu thẩm mĩ, sách dành số trang đáng kể để bàn vấn đề cấp độ, thể biến thể, nguồn gốc phương thức cấu tạo, tính chất nó, nhằm mục đích làm sáng tỏ đặc thù nghệ thuật văn chương - nghệ thuật ngôn ngữ Và tác giả phân tích số ví dụ minh họa Tuy nhiên, việc nghiên cứu dừng lại cấp độ miêu tả, phân loại nhận xét khôn khổ chuyên luận Đây sở lí thuyết cần thiết để nghiên cứu đề tài Ngoài nhiều luận án, luận văn triển khai theo hướng nghiên cứu khẳng định ý nghĩa thực tiễn hướng nghiên cứu văn học từ góc độ ngôn ngữ đồng thời có đóng góp, bổ sung quan trọng vào lí thuyết tín hiệu thẩm mĩ Cụ thể: Luận án “Sự biểu đạt ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ” (Trương Thị Nhàn), “Sự phát triển ý nghĩa hệ biểu tượng trang phục ngôn ngữ thơ ca Việt Nam” (Nguyễn Thị Ngân Hoa); Khóa luận tốt nghiệp “Tín hiệu thẩm mĩ “nước” truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp” (Tạ Thị Long), “Tín hiệu thẩm mĩ “lửa” thơ Vi Thùy Linh” (Nguyễn Thị Tân), “Tín hiệu thẩm mĩ “ hoa” thơ Xuân Quỳnh” (Phạm Thị Hà),… 2.2 Việc nghiên cứu ngôn ngữ thơ Xuân Diệu Việc nghiên cứu thơ Xuân Diệu từ góc độ ngôn ngữ khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội có số khóa luận như: - “Tìm hiểu hiệu tu từ ẩn dụ thơ Xuân Diệu” sinh viên Ngô Thu Hương K25B Văn - “Hiệu sử dụng từ láy thơ Xuân Diệu” sinh viên Trương Thị Thu Thảo K31A Văn - “Tín hiệu thẩm mĩ “Trăng” thơ Xuân Diệu Hàn Mặc Tử” sinh viên Nguyễn Thị Thu K32C Văn Nhìn chung khóa luận ý khai thác thơ Xuân Diệu từ bình diện ngôn ngữ, biện pháp nghệ thuật để thấy tài nhà thơ Thi nhân nói thích muốn nói tới tuổi trẻ với sức sống căng tràn đầy sức xuân - sức tuổi trẻ: “Vườn hồng hoa chậm hay hoa ủ Trước sức xuân sang chợp nở đều…” (Vui) Cuộc đời người ngắn ngủi, tuổi trẻ lại ngắn ngủi Xuân Diệu người hiểu thấu hết vô giới hạn tuổi trẻ Những khát vọng đẹp đẽ đời người đạt trẻ mà Ông cho rằng: đời đáng quí, đáng yêu người ta trẻ Một tuổi trẻ qua, sống coi chấm dứt Vì người có mùa xuân, tuổi trẻ nhà thơ muốn kéo dài mùa xuân đời không thể: “Lòng rộng lượng trời chật Không cho dài thời trẻ cuả nhân gian Nói làm chi xuân tuần hoàn Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.” (Vội vàng) Nhà thơ cảm nhận tuổi trẻ bên lúc rộn ràng, xôn xao, tràn ngập âm nhiều màu sắc, lúc ríu rít chim rừng, làm nao lòng nhà thơ bằng tình yêu: “Thanh niên ơi, ta, Rộn tiếng mùa, thay đổi cười hoa Ngươi ríu rít rừng chim núi, Ngươi xôn xao vạn rừng; Nao lòng ta muôn cánh yêu đương, Làm rợn ngợp phất cờ trẻ mạnh.” (Thanh niên) 41 Cho tới nhận rằng: đời đáng quý, đáng yêu người ta trẻ Một tuổi trẻ qua, sống coi chấm dứt, người biến cõi đời này.Vì ông có giây phút mường tưởng tuổi già Lúc không sức lực, bệnh tật bủa vây, việc trông thấy ánh sáng mặt trời gượng “Già nua bó sẵn hai tay, Hôm ta trông gượng ánh ngày; Bệnh hoạn cắn xương rắn rúc, Ta ngồi góp lực nhớ hôm nay.” (Hư vô) Vì nhà thơ cảm thấy tiếc nuối sống căng tràn tuổi xuân thì: “Ôi niên người mang hết xuân Hình ngực nở, nụ cười tươi màu tóc láng Thanh niên lòng người thơm mất.” (Thanh niên) Biến thể “thanh niên, trẻ” Xuân Diệu sử dụng lặp lặp lại nhiều đoạn thơ với ý nghĩa màu sắc cảm xúc khác Nhà thơ với tay để níu giữ mùa xuân với nắng nhạt, chiều ong vàng, hương thơm níu giữ tuổi trẻ: “Nắng cũ phai rồi, lòng cất Một chiều ong vàng đẹp sắc năm mây Xuân vội bước, mà hương chẳng mất: Tôi với tay giam giữ nầy.” (Nguyệt cầm) 42 Cho nên nói với Xuân Diệu mùa xuân tuổi trẻ Thậm chí có lúc thi sĩ cực đoan cho có tuổi trẻ có ngày xuân: “Cảm ơn tuổi trẻ bay lại, Hay cảm ơn em đẹp tuyệt trần; Tôi cảm ơn đời thương mến lắm, Cho lại thấy mặt ngày xuân.” (Hiểu) Tiểu kết: Như vậy, thi sĩ Xuân Diệu mãi mùa xuân thơ ca Việt Nam, lòng độc giả nhân dân Việt Nam Đặc biệt dù năm tháng trôi qua, thời gian làm biến đổi nhiều thứ, tin dù thơ Xuân Diệu sống với thời gian Thông qua THTM “ xuân”, thể biến thể (sức xuân, thời trẻ, tuổi trẻ, ngày xuân, niên…), Xuân Diệu thể sức sống tuổi trẻ mãnh liệt.Thời gian thơ Xuân Diệu thời gian tuyến tính, không trở lại Vì người có mùa xuân, tuổi trẻ hạnh phúc, tình yêu.Quan niệm thẩm mĩ khiến thơ Xuân Diệu khỏe khoắn, tươi trẻ đầy sức sống 3.3 Tín hiệu thẩm mĩ “xuân” thể đẹp thiên nhiên trần Xuân Diệu thi nhân tiêu biểu phong trào thơ mới, người nghệ sĩ kiếm tìm, khao khát chiếm lĩnh đẹp, đẹp trần Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa xuân thi nhân thiên vị ngược lại màu xuân ban tặng cho thi ca nhiều tứ thơ đẹp nhất, mùa xuân mùa đẹp 43 Thơ Xuân Diệu vào lòng người tự nhiên với tâm trạng tình cảm Yêu đời, yêu người cốt cách ông, viết thiên nhiên nghệ thuật người cầm bút Cảnh sắc thơ ông có lúc mơn mởn sống nhiều lại trầm lắng sâu sắc đến không ngờ Ta đón nhận nơi ông hồn thơ Hoài Thanh nói: “Xuân Diệu nhà thơ nhà thơ mới”, từ cách nhìn, cách cảm, từ chiều sâu suy nghĩ đến cách diễn đạt hình tượng thơ, bao nhà văn, nhà thơ khác, tác phẩm ông gắn liền với hai nhân vật “thiên nhiên” “con người” Ông yêu người say đắm thiên nhiên Từ nỗi cô đơn tình yêu say đắm, đơn phương nơi giới loài người, ông tìm đến với thiên nhiên, mang đến cho tâm hồn thời đại, tiếng nói nhà thơ tâm người biết yêu Xuân Diệu thường nôn nóng đón chờ thiên nhiên tiếng nói cảm thông, an ủi, chan chứa yêu thương Ta hiểu tâm trạng ông nhân tình thái nên ta tìm thấy thơ ông viết thiên nhiên vẻ Đẹp Buồn Thiên nhiên mùa xuân vốn hình ảnh đẹp, đến với thơ Xuân Diệu, mùa xuân vớitrước mắt người đọc không đẹp mà gần gũi, mang vẻ trần Từ xưa đến nay, Việt Nam, mùa xuân coi mùa đẹp năm, mùa hồi sinh, cối đâm chồi nảy lộc, nước có văn hoá nông nghiệp lúa nước Việt Nam Bởi vậy, nhận thấy Xuân Diệu say sưa viết nhiều cỏ hoa mùa xuân Đó mầm, cỏ mùa xuân, hoa xuân.Trong thơ Xuân Diệu tất hình ảnh thiên nhiên cỏ tín hiệu báo xuân Đó bầu trời xanh, hàng xanh, khu vườn non mướt xanh, đường ngập cỏ non xanh 44 “Trời xanh thế! Hàng thơ biết mấy! Vườn non sao! Đường cỏ mộng Khi Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở Khi chàng Kim vừa thấy nàng Kiều.” (Xuân đầu) Trong đoạn thơ trên, nhà thơ không thông báo trực tiếp mùa xuân về, người đọc nhận thông điệp “mùa xuân đến” nhờ qua khung cảnh thiên nhiên qua điển tích văn học: Mối tình Phạm Thái - Quỳnh Như mối tình Kiều-Kim bắt đầu buổi gặp gỡ vào mùa xuân.Đó biến thể THTM “xuân” Đó hình ảnh bàng: “Lá bàng non ngon lành ăn Trời tạnh mà ướt mưa Nhựa bàng đỏ thắm đầu biếc Gió ào tốc áo thưa.” (Xuân) Cũng có không gian thi nhân tưởng tượng Không gian mùa xuân thơ Xuân Diệu thường thấm đẫm màu sắc thắm tươi, hương hoa rực ngát chốn thiên đường: “Của ong bướm tuần tháng mật Này hoa đồng nội xanh rì Này cành tơ phơ phất Của yến oanh, khúc tình si Và đây, ánh sáng chớp hàng mi Mỗi buổi sáng thần vui gõ cửa” (Vội vàng) 45 Với trái tim sôi , với cặp mắt “xanh non, biếc rờn”, Xuân Diệu phát khung cảnh thiên nhiên tươi thắm, tràn ngập non, hoa thơm, trái Bằng biện pháp điệp sử dụng đa dạng biến thể THTM “xuân”, tác giả vẽ lên trước mắt người đọc tranh thiên nhiên mùa xuân đầy ắp sắc màu, âm thanh, hương vị tràn ngập nhựa sống Bức tranh thiên nhiên có “ong bướm”, có “hoa đồng nội xanh rì”, có “lá cành tơ phơ phất”, có “khúc tình si” yến oanh,…Tất chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt vời Đặc biệt, phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “tuần tháng mật”đã khiến người đọc liên tưởng tới mùa xuân thắm tươi, đầy hương sắc, quyến rũ ngào Biến thể thẩm mĩ “thần vui” thể đầy đủ tâm trạng cảm xúc thi nhân trước khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp Thiên nhiên mùa xuân thơ Xuân Diệu tràn trề nhựa sống Xuân Diệu vẽ lên khu vườn xuân buổi sớm mai tươi tắn màu sắc, rộn rã âm thanh, hài hòa tình tứ nụ cười duyên mùa xuân: “Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời Sao buổi đầu xuân êm thế! Cánh hồng kết nụ cười tươi Ánh sáng ôm trùm cao Cây vàng rung nắng xôn xao Gió thơm phơ phất bay vô ý Đem đụng cành mai sát nhánh đào ” (Nụ cười xuân) 46 THTM “cành hồng, cành mai, nhánh đào” vừa diễn tả trạng thái thiên nhiên vừa thể tâm trạng thi nhân Buổi sớm mùa xuân cónhững tiếng chim ca, nụ cười thắm kết cánh hồng, gió xuân thơm, phơ phất, nhởn nhơ, vô ý lả lơi thổi cho cành mai cợt ghẹo nhánh đào Thiên nhiên, cảnh vật mùa xuân cựa quậy, xôn xao, tràn ngập sức sống Không gian mùa xuân thơ Xuân Diệu có đường thơ, in dấu bước chân tình yêu trở thành giới ánh sáng, tiếng chim ca chan chứa xuân tình Lúc này, hình ảnh đường không gian trẻo, nơi tình chớm nở buổi: “xuân đầu đầy hồi hộp e ấp” Mùa xuân Xuân Diệu miêu tả cặp mắt xanh non qua biến thể THTM: Trời xanh, Hàng thơ, Vườn non, Đường cỏ mộng… “Trời xanh thế, hàng thơ Vườn non đường cỏ mộng Như Phạm Thái gặp Quỳnh Như thuở Như chàng Kim vừa thấy nàng Kiều” (Xuân đầu) Với ông tất “tình thứ nhất”, “xuân đầu” mắt ông “tình không tuổi xuân không ngày tháng” Theo ông, đẹp nhất, vui mùa xuân, tuổi trẻ Tiểu kết: Qua việc sử dụng sáng tạo tín hiệu thẩm mĩ, qua biến thể: mối tình Kim - Kiều, Phạm Thái - Quỳnh Như, cành mai, nhánh đào, bàng non…,Xuân Diệu tạo tranh mùa xuân tươi sáng, rộn rã với tình 47 thơ rạo rực, đắm say Những vần thơ cho người đọc thấy không gian trần thế, tự nhiên, gần gũi với người, không xa lạ mà quen thuộc với người đọc tự nhiên nhất, thân thuộc 3.4 Tín hiệu thẩm mĩ “xuân”thể thời gian nghệ thuật Thời gian nghệ thuật hình thức nội hình tượng nghệ thuật thể tính chỉnh thể Khác với thời gian khách quan, thời gian nghệ thuật đảo ngược thể cảm thấy người giới Thời gian nghệ thuật phản ánh cảm thụ thời gian người thời kì lịch sử, thời gian xuất hiện, thể cảm thụ độc đáo tác giả phương thức tồn người giới Thời gian nghệ thuật xuất hệ quy chiếu có tính tiêu đề giấu kín, để miêu tả đời sống tác phẩm, cho thấy đặc điểm tư tác giả “Lòng rộng lượng trời chật Không cho dài thời trẻ cuả nhân gian Nói làm chi xuân tuần hoàn Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.” (Vội vàng) Mặt khác, thơ Xuân Diệu trước cách mạng xuất nhiều lần từ “vội vàng”, “giục giã”, ‘ngắn ngủi” Điều chứng tỏ: “Tuy trẻ nhà thơ sớm tính đến tuổi già” (Hoàng Trung Thông) Mùa xuân không tâm trạng, ước muốn nhà thơ mà dùng để khái niệm trừu tượng Đó thời gian Thời gian ám ảnh thi nhân Đặc biệt với Xuân Diệu người nhạy cảm với bước thời gian GS Hà Minh Đức nhận xét: “Chưa có nhà thơ phong trào Thơ có ý thức thời gian rõ rệt Xuân Diệu” [10,165] Ý thức thời gian thơ Xuân Diệu biểu lòng ham sống, Xuân Diệu đầy sức trẻ, khát khao giao cảm với đời Lo lắng mong manh, ngắn 48 ngủi thời gian, hồn thơ sống cuống quýt, vội vàng Và mùa xuân ông gửi gắm thể ý thức thời gian Thời gian thơ ông thời gian tuyến tính, không trở lại xuất phát từ nhìn động: “Xuân đương tới nghĩa xuân đương qua Xuân non nghĩa xuân già” (Vội Vàng) Con người thời trung đại yên trí với quan niệm thời gian tuần hoàn, với chu kì bốn mùa, chu kì ba vạn sáu ngàn ngày kiếp người Xuân Diệu nhìn cộc đời cặp mắt xanh non, biếc rờn, mát không tránh khỏi ánh mắt hoài nghi Điều thi sĩ sợ tuổi trẻ qua, tuổi già mau tới, thời gian tuyến tính nên thời gian dòng chảy không ngừng nghỉ.Cái ta có ta mất, có khứ mở tương lai Xuân Diệu lấy sinh mệnh làm thước đo thời gian Tức lấy quỹ thời gian hữu hạn đời (sinh mệnh cá thể) để đo với thời gian vũ trụ Thậm chí thi nhân lấy quãng thời gian ngắn nhất, giàu ý nghĩa đời người tuổi trẻ làm thước đo: “Mà xuân hết, nghĩa Lòng rộng, lượng trời chật, Không cho dài thời trẻ nhân gian, Nói làm chi xuân tuần hoàn, Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Còn trời đất, chẳng mãi, Nên bâng khuâng tiếc đất trời” (Vội vàng) 49 Ta nghe thấy tiếng thở dài bất lực thi nhân Ta nghe rõ bâng khuâng, tiếc nuối nhà thơ phả vào đất trời Dường trước mắt người đọc khung trời tiếc nuối Cảm nhận thời gian thơ Xuân Diệu cảm nhận đầy mát Mỗi khoảnh khắc trôi mát lớn lao Sự tàn phai không “khắp núi sông” mà cá thể Khoảnh khắc chia lìa, mát.Và dòng thời gian nhìn chuỗi vô tận mát phôi phai thời gia đẫm hương vị chia lìa Không Xuân Diệu mà vật cảm nhận quy luật nghiệt ngã thiên nhiên không trở lại thời gian Có phải mà nhà thơ chọn cho cho người định hợp lí: “Tôi không chờ nắng hạ hoài xuân.” (Vội vàng) Xuân Diệu luôn nhìn thấy đối lập nghiệt ngã thời gian vô tận vũ trụ thời gian ngắn ngủi kiếp người Bởi vậy, ngày tháng qua đi, ông nuối tiếc cảm thấy thời gian trôi nhanh quá: “Thong thả chiều vàng thong thả lại Rồi Đêm xám tới Cứ mà bay hết Những ngày, tháng, mùa xuân.” (Giờ tàn) Vì thế, ông sợ mùa xuân đời chẳng gì: “Xuân tới, xuân qua Xuân non, nghĩa xuân già Và xuân hết mất.” (Vội vàng) 50 Xuân Diệu khai thác hình tượng thời gian trừu tượng tác phẩm nghệ thuật độc đáo Ông sáng tạo nên hình tượng thời gian mang ý nghĩa khái quát cao cách biến khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi thành thời gian vô tận, vĩnh hằng: “Trút ngàn năm phút chơi vơi” Thời gian thơ Xuân Diệu giới thiên nhiên riêng với bước chuyển mùa xao xuyến.Dù trừu tượng, Xuân Diệu cảm nhận cụ thể cảm giác vận động thời gian - cảm giác ấm chơi vơi.Sự vận động thời gian tự nhiên nhà thơ cảm nhận cầm nắm được, giống ta cầm nắm vật hữu hình Tiểu kết: Qua việc sử dụng thể biến thể THTM “xuân” (xuân, thời trẻ, tuổi trẻ, hoài xuân…), Xuân Diệu biến trở thành biểu trưng cho thời gian nghệ thuật thơ Mùa xuân qua cách cảm nhận thời gian xét đến xuất phát từ ý thức cá nhân tác giả giá trị sống cá thể Mỗi khoảnh khắc đời người vô quý giá, vĩnh viễn Quan niệm khiến người biết quý trọng giây, phút đời Và người ta biết làm cho khoảnh khắc đời cần phải tràn đầy ý nghĩa.Có biết sống- sống cống hiến tận hưởng 51 KẾT LUẬN Nghiên cứu Xuân Diệu, có nghĩa nghiên cứu tượng văn hóa nghệ thuật đặc sắc kỉ hai mươi, tượng văn học tiêu biểu kỉ hai mươi Tìm hiểu giá trị nghệ thuật THTM “xuân” thơ Xuân Diệu rút số kết luận sau: Xuân Diệu thơ ông ngân lên tâm hồn người yêu thơ.Thơ ông có người yêu người ghét không phủ nhận tài ông Những thơ ông ngân lên có sức sống bất diệt, niềm đau đáu, tình yêu nhẹ nhàng, man mác, chất riêng nhầm lẫn THTM “xuân” sáng tác Xuân Diệu cho thấy ông sử dụng THTM không với ý nghĩa văn học mà có ý nghĩa nhân văn sâu sắc Việc nghiên cứu THTM “xuân” giúp cho người đọc, người nghe thấy được, hiểu sâu sắc thơ Xuân Diệu Mùa xuân thơ Xuân Diệu mùa xuân tuổi trẻ Những khát vọng đẹp đẽ đời người đạt người ta trẻ Một tuổi trẻ qua, sống coi chấm dứt Mùa xuân thơ Xuân Diệu cho thấy không gian thơ ông không gian trần thế, tự nhiên, gần gũi với đời sống người Không gian mùa xuân thơ Xuân Diệu thường thấm đẫm màu sắc thắm tươi, hương hoa rực ngát chốn thiên đường Bởi nhà thơ vô yêu thiên nhiên sống THTM “xuân”còn biểu trưng cho thời gian nghệ thuật thơ Xuân Diệu Mùa xuân qua cách cảm nhận thời gian xét đến xuất phát từ ý thức cá nhân tác giả giá trị sống cá thể Mỗi khoảnh khắc đời người vô quý giá, vĩnh viễn Quan niệm khiến người biết quý trọng giây, phút đời 52 Và người ta biết làm cho khoảnh khắc đời cần phải tràn đầy ý nghĩa cần phải sống có ý nghĩa Đó quan điểm sống tích cực thi nhân Có thể nói, thông qua cách sử dụng THTM đầy sáng tạo, với thể “ xuân” đa dạng phong phú biến thể : tháng giêng, hoa xuân, bàng non, sức xuân, tuổi trẻ,… nhà thơ thể giới quan nhân sinh quan Nghiên cứu THTM, nghiên cứu THTM thơ khó cần nghiên cứu qua nhận ý nghĩa bề sâu khía cạnh thưởng thức văn học.Thông qua cách dùng THTM “xuân” thơ Xuân Diệu, trân trọng hồn thơ lãng mạn, mãnh liệt cảm xúc, phong phú cách tưởng tượng mẻ, đại cách thể Mặc dù nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ khóa luận, lần đầu làm quen với công việc nghiên cứu khoa học, tránh khỏi hạn chế Chúng mong muốn nhận góp ý Thầy Cô, bạn bè để khóa luận hoàn thiện 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Thị Kim Anh (1999), Sự biểu đạt ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩ có nguồn gốc thực vật thơ mới, Luận văn thạc sĩ, ĐHSP HN Diệp Quang Ban (1990), Tiếng Việt 10, Nxb Giáo Dục, Hà Nội.18 Đỗ Hữu Châu (2005), Tuyển tập, tập một, NXBGD, Hà Nội.559 Mai Ngọc Chừ; Vũ Đức Nghiệu & Hoàng Trọng Phiến (1997), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà Nội Vũ Đức Nghiệu, Mai Ngọc Chừ, Hoàng Trọng Phiến (1992), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, Nxb Giáo Dục, Hà Nội Trương Thị Nhàn (1995), Sự biểu đạt ngôn ngữ tín hiệu thẩm mĩkhông gian ca dao, Luận Án tiến sĩ, ĐHSP HN Saussure F D (1973), Giáo trình ngôn ngữ học đại cương (Tổ Ngôn ngữ khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp dịch, NXB khoa học xã hội, Hà Nội Hoài Thanh, Hoài Trân (2006, tái bản), Thi Nhân Việt Nam, NXB Văn học, Hà Nội Lưu Khánh Thơ giới thiệu tuyển chọn (1999), Xuân Diệu tác phẩm văn chương lao động nghệ thuật, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 10 Lưu Khánh Thơ (tuyển chọn giới thiệu) (2003), Xuân Diệu tác gia tác phẩm, Nxb Giáo dục 11 Bùi Minh Toán (2012), Ngôn ngữ với văn chương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 12 Hoàng Trinh (1998), Tuyển tập văn học, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 54 TÀI LIỆU TRÍCH DẪN Xuân Diệu, Tập Thơ thơ http://www.thivien.net/Xu%C3%A2n-Di%E1%BB%87u/Th%C6%A1th%C6%A1-1938/group-h_HbFCmxWKkwxboqzaEfNA Xuân Diệu, Riêng chung https://khosachdientu.wordpress.com/2012/06/28/tuyen-tap-cac-tac-phamcua-xuan-dieu/ Xuân Diệu, Mũi Cà Mau-Cầm tay https://khosachdientu.wordpress.com/2012/06/28/tuyen-tap-cac-tac-phamcua-xuan-dieu/ Xuân Diệu, Gửi hương cho gió https://khosachdientu.wordpress.com/2012/06/28/tuyen-tap-cac-tac-phamcua-xuan-dieu/ Xuân Diệu, Tôi giàu đôi mắt http://www.thivien.net/Xu%C3%A2n-Di%E1%BB%87u/T%C3%B4igi%C3%A0u-%C4%91%C3%B4i-m%E1%BA%AFt-1970/group3zSwT8YjZ9808NJaf4G9wA Xuân Diệu, Ngọn Quốc kì http://www.thivien.net/Xu%C3%A2n-Di%E1%BB%87u/Ng%E1%BB%8Dnqu%E1%BB%91c-k%E1%BB%B3-1945/groupRTchcxAZzBj0RA9vUrZ_ew 55 ... hệ tín hiệu thẩm mĩ Xuân 30 CHƯƠNG GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA TÍN HIỆU THẨM MĨ “ XUÂN” TRONG THƠ XUÂN DIỆU 34 3.1 Tín hiệu thẩm mĩ “ Xuân thể rung cảm trái tim yêu đương 35 3.2 Tín hiệu. .. tín hiệu thẩm mĩ Xuân thơ Xuân Diệu - Bước đầu phân tích hiệu sử dụng tín hiệu thẩm mĩ Xuân thơ Xuân Diệu rút kết luận cần thiết Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tín hiệu. .. tín hiệu thẩm mĩ xuân qua tác phẩm - Phương pháp phân loại: dùng để phân loại tín hiệu thẩm mĩ xuân theo tiêu chí khác - Phương pháp phân tích ngữ nghĩa: dùng để phân tích tín hiệu thẩm mĩ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín hiệu thẩm mĩ “Xuân” trong thơ Xuân Diệu, Tín hiệu thẩm mĩ “Xuân” trong thơ Xuân Diệu, Tín hiệu thẩm mĩ “Xuân” trong thơ Xuân Diệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay