Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ trong giao tiếp mua bán trên mạng Facebook ở lứa tuổi học đường

56 64 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA NGỮ VĂN ====== QUYỀN THỊ MINH HIỂN KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TRONG GIAO TIẾP MUA BÁN TRÊN MẠNG FACEBOOK Ở LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Người hướng dẫn khoa học TS KHUÂT THỊ LAN HÀ NỘI - 2017 HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận tốt nghiệp, nhận hướng dẫn nhiệt tình chu đáo TS Khuất Thị Lan – giảng viên tổ Ngôn ngữ, ủng hộ, góp ý toàn thể thầy cô khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tác giả khóa luận xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc gửi lời cảm ơn trân trọng tới thầy cô, đặc biệt TS Khuất Thị Lan, người giúp hoàn thành khóa luận Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017 Tác giả khóa luận Quyền Thị Minh Hiển LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp kết nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn cô giáo TS Khuất Thị Lan Khóa luận tiếp thu kế thừa có chọn lọc kết nghiên cứu người trước, song không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2017 Tác giả khóa luận Quyền Thị Minh Hiển MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Bố cục khóa luận……………………………………………………………………………………… NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Một số vấn đề chung giao tiếp 1.1.1 Khái niệm giao tiếp 1.1.2 Các nhân tố giao tiếp từ góc nhìn ngữ dụng học 10 1.1.2.1 Ngữ cảnh 10 1.1.2.2 Ngôn ngữ 15 1.1.2.3 Diễn ngôn 16 1.2 Giao tiếp mua bán lứa tuổi học đường mạng facebook 16 1.2.1 Khái niệm giao tiếp mua bán 17 1.2.2 Giao tiếp mua bán lứa tuổi học đường mạng Facebook 18 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ GIỚI THIỆU, MỜI CHÀO, QUẢNG CÁO TRONG GIAO TIẾP MUA BÁN TRÊN MẠNG FACEBOOK Ở LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG 21 2.1 Khảo sát giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường 24 2.1.1 Kết khảo sát………………………………………………………24 2.1.2 Nhận xét kết khảo sát…………………………………………… 25 2.2 Đặc điểm ngôn ngữ giới thiệu biểu thức sử dụng 23 2.3 Đặc điểm ngôn ngữ mời chào biểu thức sử dụng 26 2.4 Đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo biểu thức sử dụng 27 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ XƯNG HÔ TRONG GIAO TIẾP MUA BÁN TRÊN MẠNG FACEBOOK Ở LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG 31 3.1 Xưng hô giao tiếp người Việt 31 3.1.1 Các kiểu xưng hô người Việt 31 3.1.2 Xưng hô quan hệ biểu …………………………… 35 3.2 Kết khảo sát……………………………………………………… 36 3.3 Đặc điểm xưng hô giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường ………………………………………………………………40 3.3.1 Quan niệm người Việt xưng hô giao tiếp mua bán …… 40 3.3.2 Kết khảo sát …………………………………………………… Error! Bookmark not defined.0 3.4 Từ ngữ dùng để xưng hô giao tiếp mua bán………………………45 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mua bán hình thức giao tiếp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Bởi lẽ, xu hội nhập ngày nay, muốn kinh tế phát triển trước hết sản phẩm phải có người biết đến tiêu thụ theo nguyên tắc thị trường Không phương thức giới thiệu, mua bán sản phẩm nhanh hiệu giao tiếp mua bán mạng Facebook Đến có nhiều công trình nghiên cứu mua bán (xin nói kĩ phần lịch sử vấn đề), chưa có công trình nghiên cứu sâu tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook Nghiên cứu đề tài này, người viết muốn có nhìn sâu sắc phương tiện phương thức mua bán mạng Facebook bình diện ngôn ngữ, từ thấy ưu điểm hạn chế việc sử dụng mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường Vì lý nên chọn “Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường” làm đề tài khóa luận Hi vọng khóa luận tài liệu tham khảo cho người có nhu cầu mua bán để tiếp cận tiêu thụ sản phẩm LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Mua bán xuất giới từ lâu người ta không xác định thời điểm xác mà xã hội có phân chia giai cấp có cải dư thừa, người muốn trao đổi, mua bán để có cần Từ đó, mua bán ngày phát triển mạnh mẽ trở thành nhu cầu thiết yếu thiếu người Hơn nữa, người tận dụng hội để nâng cao chất lượng sống coi nghề nghiệp giúp người kiếm tiền hình thức phương tiện mua bán khác Quảng cáo phương tiện quan trọng mua bán Khi mua bán xuất quảng cáo xuất sau với mục đích phục vụ cho trình mua bán người Đầu thập kỉ 90 kỉ trước, Việt Nam bắt đầu công đổi mà mua bán ngày tăng cao, kéo theo quảng cáo xuất nhiều để đẩy nhanh trình sản phẩm đến tay người tiêu dùng Đặc biệt, ngày tháng năm 2004, mạng Facebook đời thành lập Mark Zuckerberg, đến năm 2009 mạng Facebook trở nên phổ biến Việt Nam Nó trở thành phương tiện dùng để trao đổi, mua bán người nhiều năm trở lại đây, lợi ích mua bán mạng Facebook ngày tăng cao, đâu người cần click chuột có thứ cần thông qua mạng Facebook Mua bán mạng Facebook hay gọi mua bán online tạo nên sốt mua bán qua mạng nhiều năm qua Ở Việt Nam, mua bán mạng Facebook xuất muộn gần thực phát triển nên nghiên cứu ngôn ngữ mạng xã hội chưa nhiều, ngôn ngữ mua bán mạng Facebook Các công trình nghiên cứu Việt Nam từ trước đến chủ yếu viết đặc điểm ngôn ngữ mạng Facebook giới trẻ, số viết, luận văn nói ngôn ngữ quảng cáo Tiêu biểu công trình nghiên cứu Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ Facebook giới trẻ Cao Thị Trì - Đại học Sư phạm Tây Nguyên, hay công trình nghiên cứu Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ mạng xã hội Đàm Thị Phượng - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Chưa thấy công trình nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook sinh viên cách toàn diện cấu tạo ngữ pháp, ngữ nghĩa ngữ dụng Đặc biệt công trình nghiên cứu dẫn nói cách chung chung ngôn ngữ mạng xã hội chưa có công trình sâu vào nghiên cứu khía cạnh đặc điểm ngôn ngữ mạng xã hội Facebook Khoá luận tìm hiểu khía cạnh đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Việc mua bán thực nhiều phương tiện thông tin khác diễn hai hình thức Đó mua bán trực tiếp mua bán gián tiếp, mua bán trực tiếp như: chợ, siêu thị, cửa hàng… hay mua bán gián tiếp như: qua trang mạng xã hội, trang mạng mua bán online (mạng facebook, shop online,…), phát tờ rơi… ngôn ngữ khác để kích thích, thu hút ý người tiêu dùng Trong khuôn khổ khóa luận này, tập trung nghiên cứu đặc điểm sử ngôn ngữ mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường Đây loại hình thức mua bán có số đặc điểm riêng biệt so với loại hình thức mua bán khác 3.2 Phạm vi nghiên cứu Chúng chủ yếu khảo sát đặc điểm ngôn ngữ mua bán trang mạng Facebook lứa tuổi học đường trang, nhóm bán hàng, shop online tạo mạng Facebook lứa tuổi học đường Đề tài dựa 26 trang, nhóm, shop mua bán tạo lập mạng Facebook lứa tuổi học đường MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.1 Mục đích nghiên cứu Thấy đặc điểm sử dụng ngôn ngữ mua bán mạng xã hội ngày nay, đặc biệt mạng Facebook lứa tuổi học đường, đồng thời có nhìn toàn diện cách sử dụng từ ngữ mua bán người, để từ có cảm nhận đánh giá thực trạng việc sử dụng ngôn ngữ mua bán thời kì hội nhập Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích bổ sung vào kết nghiên cứu ngôn ngữ mua bán mạng xã hội tác giả trước với vấn đề bỏ ngỏ chưa nghiên cứu kĩ, để thấy phong phú vai trò loại hình giao tiếp hoạt động mua bán mạng Facebook 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu đặt ra, khóa luận cần thực hiên số nhiệm vụ chủ yếu sau: - Tìm hiểu sở lí luận mua bán mạng xã hội Facebook phương tiện có liên quan đến mua bán mạng Facebook - Khảo sát phân loại ngôn ngữ mua bán mạng Facebook Miêu tả, đánh giá đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khóa luận sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Phương pháp dùng phân tích đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook, tổng hợp đặc điểm đó, quy luật chung chúng - Phương pháp thống kê, đối chiếu: Phương pháp nhằm thống kê, đối chiếu yếu tố ngôn ngữ mua bán Facebook nhằm phục vụ cho khóa luận Sự thống kê, đối chiếu giúp có số liệu xác, làm tăng tính thuyết phục khóa luận - Phương pháp điều tra: Phương pháp dùng để thu thập đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Đối với sinh viên nên khả điều kiện để nghiên cứu sâu đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng xã hội Chúng tập trung vào nghiên cứu yếu tố đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường Ở chừng mực định, từ kết nghiên cứu khóa luận, người đọc có liên hệ, so sánh đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook với đặc điểm ngôn ngữ phương tiện mua bán khác Từ khóa luận hướng tới nhìn khái quát đặc điểm chung nét riêng (ở khía cạnh đặc điểm ngôn ngữ) ngôn ngữ mua bán mạng Facebook so với phương tiện mua bán lại Quan điểm làm phong phú cho lí thuyết mua bán Về mặt thực tiễn, nhận xét khóa luận giúp nhiều cho người mua bán, đồng thời giúp cho việc định hướng đạo hoạt động mua bán mạng xã hội cho hiệu quả, phù hợp với văn hóa người Việt BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN Khóa luận gồm ba phần: - Phần mở đầu - Phần nội dung: + Chương 1: Cơ sở lí luận + Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ giới thiệu, mời chào, quảng cáo giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường + Chương 3: Đặc điểm ngôn ngữ xưng hô giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường - Phần kết luận Dùng từ xưng hô sáng tạo làm cho đăng người bán Facebook thu hút ý nhiều người mang tính lạ, hấp dẫn Ví dụ: “Siêu hót mùa xuân, chế cần cánh đẹp để diện tết, chưa biết lựa chọn nào, bơi hết vào đây, em thỏa mãn khát làm đẹp cho chế, đủ size, đủ màu để phục vụ, chế thích bình luận để lại địa chỉ, em ship (giao hàng) tận nơi - Bạn ơi, có áo dài cách tân không ? - Có khách yêu, tớ có mẫu đó, bạn thích mẫu bình luận vào ảnh nhé…” Cuộc hội thoại người bán tự xưng em gọi người mua chế, khách yêu Từ chế khách yêu từ sáng tạo, tương ứng với thứ hai xưng hô, đối tượng hướng tới Lứa tuổi học đường dùng ngôn ngữ riêng mua bán để tạo ấn tượng, thu hút người đọc mang cá tính người Những từ xưng hô mang phong thái đề cao đối tượng mua hàng quan tâm đến sản phẩm họ bán Ngoài ra, từ xưng hô giao tiếp mua bán lứa tuổi học đường sử dụng cách kết hợp 3.3 Đặc điểm xưng hô giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường 3.3.1 Quan niệm người Việt xưng hô giao tiếp mua bán Xưng hô phận lời nói, yếu tố thiếu nói chuyện trực tiếp Xưng hô gắn liền với nhân tố giao tiếp: người nói, người nghe, đối tượng nói đến, hoàn cảnh giao tiếp, đề tài mục đích giao tiếp “Xưng” tự gọi nói chuyện với người khác; biểu thị mối quan hệ với người “Hô” gọi người nói chuyện với đó; biểu thị mối quan hệ người nói chuyện với Xưng hô xuất giao tiếp gián tiếp, đặc biệt xưng hô giao tiếp mua bán mạng Facebook sinh viên mang đặc điểm riêng 3.3.2 Kết khảo sát 37 Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường, tiến hành khảo sát 200 mua bán lứa tuổi học đường mạng Facebook thu kết sau: Bảng 3.3.2(a): Cách xưng giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường (146) S Các kiểu Từ T xưng hô ngữ T Mỹ phẩm Quần áo Phụ kiện điện thoại Số Tỉ lệ Số lượng (%) lượng Tỉ Số Tỉ lệ lượng lệ (%) Xưng hô Hoa, tên Lan, riêng Ly, Đồ ăn vặt 2,7 22 15,1 26 12 8,2 2,7 Số Tỉ lệ lượng (%) (%) 2,1 15,9 17 11,9 20 13,3 13 8,9 4,8 15 10,3 2,1 Hải Các đại từ Mình, nhân xưng tớ Các từ thân tộc Xưng Em hô chức danh Khuyết vắng từ xưng hô 38 Gọi Em kết hợp khác Bảng 3.3.2(b): Cách hô giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường (163) S Các kiểu Từ ngữ T Mỹ phẩm Quần áo xưng hô Phụ kiện điện thoại T Số Tỉ lệ Số Tỉ Số Tỉ lượng (%) lượng lệ lượng lệ (%) Đồ ăn vặt Số Tỉ lệ lượng (%) (%) Xưng hô tên riêng Bằng Bạn, đại từ cậu 18 11,1 23 4,3 10 6,1 12 7,4 17 10,4 12 7,4 15 9,2 3,1 1,8 1 3,1 nhân xưng Bằng Anh, từ thân chị, tộc thím Bằng chức danh Khuyết vắng từ 39 hô Gọi Chế, cách kết Thánh, hợp khác khách 15 9,2 11 6,7 5,5 10 6,7 yêu Nhìn vào bảng 3.3.2 (a) xưng giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường, thấy chủ yếu gặp cách xưng đại từ nhân xưng, từ thân tộc cách kết hợp khác Cụ thể sau: Xưng tên riêng xuất chủ yếu mua bán mỹ phẩm (2,7%) phụ kiện điện thoại (2,1%) Xưng đại từ nhân xưng: mình, tớ… xuất nhiều có tất bốn hoạt động mua bán mĩ phẩm, quần áo, phụ kiện điện thoại, đồ ăn vặt, hoạt động mua bán quần áo chiếm tỉ lệ cao (17,8%), tiếp mỹ phẩm (15,1%), đồ ăn vặt (15,1%) phụ kiện điện thoại (13,7%) Xưng từ thân tộc chiếm tỉ lệ cao thứ hai sau xưng đại từ nhân xưng, xuất tất bốn hoạt động trên, hoạt động mua bán đồ ăn vặt sử dụng nhiều (10,3%) Khuyết vắng từ xưng xuất mua bán mĩ phẩm (2,7%) quần áo (2,1%), kiểu xưng chiếm tỉ lệ thấp Cuối xưng kết hợp khác, sử dụng từ em chủ yếu, mà từ nằm kiểu xưng từ thân tộc bốn hoạt động mua bán nêu Bảng 3.3.2 (b) Hô giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường cho thấy: Kiểu hô đại từ thân tộc chiếm tỉ lệ cao, xuất nhiều kiểu xưng hô, nhiều hoạt động mua 40 bán quần áo (10,4%), sau đồ ăn vặt (9,2%), cuối phụ kiện điện thoại đồ ăn vặt (6%) Ví dụ: “Bạn có nhu cầu mua áo vest nữ thực tập comment (bình luận) vào ảnh báo giá nhé” Từ xưng bạn, từ hô mình, từ xuất nhiều tất hoạt động mua bán Hô nhân xưng: bạn, cậu… chiếm tỉ lệ cao nhất, xuất nhiều hoạt động mua bán mỹ phẩm chiếm tỉ lệ cao (11,1%) Khuyết vắng từ xưng xuất tỉ lệ không cao Hô cách kết hợp khác: chế, thánh, khách yêu… xuất tất hoạt động mua bán Như vậy, nhìn vào hai bảng xưng hô ta thấy xưng hô đại từ nhân xưng chiếm tỉ lệ cao với cặp: – bạn; – tớ; tớ bạn; tớ - cậu… Thứ xưng hô từ thân tộc với cặp: em – anh; em – chị; em – thím… Thứ ba xưng hô cách kết hợp như: em – chế; em – thánh; em – khách yêu… Do giao tiếp mua bán Facebook lứa tuổi học đường, đối tượng giao tiếp luân phiên lượt lời kèm theo thay đổi từ ngữ xưng hô Ví dụ: “Mình nhập kiểu quần áo mùa hè mặc nhà đẹp, có nhiều mẫu cho bạn lựa chọn, để lại bình luận phía ảnh báo giá - Bạn ơi, Bộ 150k (nghìn) bạn nhé…” Nhìn vào hội thoại ngắn trên, vai xưng hô không giữ nguyên từ đầu đến kết thúc giao tiếp Người mua xưng mình, gọi người mua bạn, người mua nói lại tự xưng gọi người bán bạn Điều làm cho giao tiếp mua bán thân thiện Xưng hô nghi thức giao tiếp quan trọng Người Việt Nam ta từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già nói chuyện với quen tai diễn giải cho người nước biểu đạt đầy đủ sắc thái ngôn ngữ xưng hô không đơn giản Xưng hô giao tiếp người Việt nói 41 chung xưng hô giao tiếp mua bán mạng Facebook nói riêng phong phú mang đậm chất ngôn ngữ mua bán người Việt Trong giao tiếp người Việt, xưng hành vi tự gọi mình, hô hành vi hướng đến người khác; xưng – hô tạo thành cặp thể mối quan hệ xã hội người giao tiếp Đây kết quy chiếu người nói tiến hành giao tiếp với người đối thoại với (còn gọi “người tham thoại trực tiếp”) Nói vậy, có nghĩa là, giao tiếp có nhân vật hội thoại mà hành vi xưng hô không trực tiếp hướng tới lại nhắc tới với “sự thỏa thuận” người giao tiếp, nhân vật thứ ba Nhân vật này, không thực hành vi xưng hô, lại chi phối nội dung hình thức hội thoại 3.4 Từ ngữ dùng để xưng hô giao tiếp mua bán Đối chiếu với 13 kiểu xưng hô người Việt nêu trên, thấy, xưng hô mua bán mạng Facebook sử dụng từ ngữ xưng hô sau: Bảng 3.4: Từ ngữ xưng hô giao tiếp mua bán mạng Facebook Người giao tiếp Kiểu STT xưng hô Tự xưng (169) Từ ngữ Số lượng Hô (179) Tỉ lệ Từ ngữ (%) Số Tỉ lệ lượng (%) Bằng tên 0 riêng Bằng đại Mình, từ tớ Bạn, 90 60 nhân xưng 42 cậu 89 47,7 Bằng từ Em 60 40 thân tộc Anh, 43 24,0 3,9 40 22,4 chị Khuyết vắng từ xưng hô Bằng Khách kết yêu, hợp người khác đẹp, chế, thánh Nhìn vào bảng thống kê, ta thấy, từ ngữ xưng hô giao tiếp mua bán Facebook chủ yếu tập trung vào kiểu xưng hô: đại từ nhân xưng, từ thân tộc kết hợp khác, xưng hô đại từ nhân xưng chiếm tỉ lệ cao Về xưng hô đại từ nhân xưng lứa tuổi học đường sử dụng nhiều từ ngữ tự xưng (60%) hô (47,7%) Xưng hô theo kiểu xuất nhiều giao tiếp mua bán, lứa tuổi học đường sử dụng phổ biến Ví dụ: “Bắt đầu từ ngày mai lại làm đồ ăn vặt trước nhé, đảm bảo chất lượng, thơm ngon, dễ ăn, bạn có nhu cầu để lại địa số điện thoại chuyển đến tận nơi” ( Facebook: Phương Đặng) 43 Các bình luận viết người mua: Hòa mina: - Có bán khoai tây chiên không bạn? Mình có bạn nhé, bạn dùng thử đi, ngon - Ok bạn, mai cho hộp tới địa chỉ… Ok bạn Liên Nguyễn: - Nem chua rán tiền hộp bạn? 35k (nghìn) hộp 10 cậu - Có freeship (không tiền giao hàng) không bạn? Được freeship cậu nhé, cậu lấy không? Để lại địa số điện thoại, mai tớ chuyển đến cho bạn - Ok bạn, lúc ship (giao hàng) gọi số điện thoài cậu 0164948… Ok cậu Nhìn vào viết bán đồ ăn Facebook cá nhân Phương Đặng bình luận hai Facebook cá nhân Hòa mina Liên Nguyễn ta thấy: từ ngữ xưng hô người mua bán luân phiên cho Khi người bán chủ giao tiếp xưng mình, tớ lúc người mua gọi bạn, cậu ngược lại Từ ngữ kiểu xưng hô đại từ nhân xưng tạo cho người giao tiếp cảm thấy gần gũi có tôn trọng Vì lứa tuổi học đường họ không cần biết đối tượng giao tiếp lớn hay tuổi họ dùng từ xưng hô đại đa số lứa tuổi sử dụng, vừa dễ gọi mà thân mật Ta thấy kiểu xưng hô nhiều viết mua bán khác Ví dụ: “bài viết cần mua quần áo Facebook cá nhân Mon Nguyễn: “Tớ cần mua hình, bạn có inbox (nhắn tin) comment (bình luận) bên Ai qua cho tớ xin chấm đỡ trôi Cảm ơn.” 44 (Ảnh viết) Hay: Facebook cá nhân Lưu Trang bán phụ kiện điện thoại: “Bên có bán phụ kiện điện thoại gồm: tai nghe, sạc, cáp, ốp, gậy tự sướng, dây sạc tai nghe… Bạn cần alo (gọi) cho tớ theo số điện thoại 0129544… , tớ ship (giao hàng) tận nơi… Như vậy, với kiểu xưng hô mang đậm chất từ ngữ mà lứa tuổi học đường sử dụng, không sử dụng phạm vi trường lớp mà giao tiếp mua bán Về từ ngữ theo kiểu xưng hô từ thân tộc chiếm tỉ lệ cao thứ hai bảng khảo sát với từ ngữ tự xưng chiếm 40% từ hô chiếm 24% Thực chất, hầu hết đối tượng giao tiếp mua bán quan hệ thân tộc với nhau, họ xưng hô thể tôn trọng chưa biết tuổi tác đối tượng giao tiếp Từ ngữ kiểu xưng hô sử dụng nhiều mua bán Facebook lứa tuổi học đường Ví dụ: 45 (Ảnh viết cá nhân đăng trang bán hàng) Trên hai ảnh minh họa cho việc sử dụng từ ngữ xưng hô từ thân tộc Trong mua bán này, người bán tự xưng em (được viết tắt E/e) gọi người mua chị em ( viết tắt Ce/ce) Điều tạo nên thân mật cho giao tiếp, góp phần tạo nên thu hút người mua tăng khả đặt hàng Từ đó, tăng doanh thu, giúp sản phẩm tiêu thụ nhiều Việc viết đăng trang mạng mua bán Facebook kèm theo hình ảnh kết hợp với việc sử dụng từ xưng hô thu hút người quan tâm Vì hình ảnh phần giúp kích thích tò mò muốn dùng thử sản phẩm người mua hàng nên hình ảnh hấp dẫn nhiều người mua Kiểu xưng hô khuyết vắng từ xưng hô xuất giao tiếp mua bán với số lượng nhỏ (3,9%) Trong giao tiếp mua bán, người xưng không sử dụng từ ngữ để xưng (chủ ngữ) hô đối tượng giao tiếp với sau đăng viết mua bán 46 Ví dụ: “Bán móc chìa khóa, nhận in móc chìa khóa theo hình ảnh ưa thích, inbox (nhắn tin) để tư vấn” Kiểu xưng hô khiến người đọc cảm giác không thấy thân mật, không kích thích hứng thú sử dụng sản phẩm người bán nên kiểu xưng hô sử dụng Kiểu xưng hô cách kết hợp khác xuất nhiều giao tiếp mua bán Xưng hô theo kiểu không xuất mua bán mà sử dụng nhiều môi trường giao tiếp đại đa số giới trẻ Ví dụ: “Siêu phẩm gây bão giới trẻ đến tay em, người yêu thích son Akin thánh nhanh tay đặt cho màu yêu thích để xinh đẹp nhé” (Bài viết kết hợp với hình ảnh) Người tự xưng ví dụ “em” gọi đối tượng mua sản phẩm “chế”, kiểu kết hợp xuất nhiều viết mua bán lứa tuổi học trò Từ “các thánh” tương tự từ “các bạn, bọn mày…” thứ hai đại từ nhân xưng Đây từ sáng tạo, lứa tuổi học đường sử dụng nhiều hoạt động giao tiếp với bạn bè, người tuổi Sử dụng mua bán tạo nên tính hài hước, sáng tạo cách sử dụng từ 47 ngữ giao tiếp đảm bảo tôn trọng người giao tiếp Các từ như: chế, khách yêu, người đẹp, sử dụng giống từ thánh Điều cho thấy lứa tuổi học đường, họ có sáng tạo việc sử dụng từ ngữ xưng hô mua bán, mang nét cá tính riêng lứa tuổi Sử dụng từ ngữ không làm ảnh hưởng đến trình giao tiếp mua bán họ mà tạo không khí cho giao tiếp thoải mái lạ 48 KẾT LUẬN Nghiên cứu đề tài “ Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường” rút số kết luận sau: Trong giao tiếp mua bán lứa tuổi học đường, họ chưa phải người kinh doanh, mua bán chuyên nghiệp họ biết sử dụng ngôn ngữ cách thức để tiến hành giao tiếp mua bán đạt hiệu cao Hơn nữa, họ lứa tuổi đến trường, phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ họ tận dụng hội khả muốn thử sức để kiếm thêm thu nhập cho thân Thực hoạt động mua bán họ đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng lứa tuổi, tạo nên mối quan hệ thân thiện họ trưởng thành sống Ngoài ra, ngôn ngữ sử dụng, đặc biệt từ xưng hô giao tiếp mua bán mang đặc điểm riêng lứa tuổi học đường Cách dùng ngôn ngữ, từ xưng hô trình mua bán lứa tuổi thể thái độ, thân thiện tình cảm trạng đối tượng giao tiếp Hơn nữa, nghiên cứu đề tài ta nhận thấy sức mạnh công nghệ thông tin xâm nhập mạng xã hội sức ảnh hưởng lớn đến người đặc biệt lứa tuổi học đường Hiện mạng Facebook tuổi học đường ưa chuộng nhất, họ biết sử dụng mạng xã hội công cụ để giao lưu, kết bạn, thực yêu cầu người họ sử dụng mạng Facebook để mua bán Mua bán qua mạng Facebook lứa tuổi học đường cho ta thấy khả năng, linh hoạt, động lứa tuổi trước nhu cầu xã hội Mặt khác, mạng xã hội nguyên nhân gây nên nhiều hậu không mong muốn Lạm dụng mạng xã hội nói chung mạng Facebook nói riêng biến người bị lệ thuộc, đắm chìm “thế giới ảo” mà 49 người ta gọi chung cho người dành thời gian nhiều cho việc không thiết thực mạng Facebook Việc sử dụng ngôn ngữ lứa tuổi học đường mua bán mạng Facebook dần làm sáng tiếng Việt Bởi họ thoải mái sử dụng từ ngữ lứa tuổi học đường không theo chuẩn mực tiếng Việt mà người ta hay gọi “ngôn ngữ thời @” giới trẻ Việc giữ gìn sáng tiếng Việt lứa tuổi học đường cần thiết, không lạm dụng từ ngữ sáng tạo, biến tấu từ từ ngữ chuẩn tiếng Việt để không làm sắc văn hóa người Việt Vì vậy, nhận thức điều này, cho nhiều vấn đề liên quan đến đề tài cần tiếp tục nghiên cứu như: Đặc điểm ngôn ngữ mua bán mạng Facebook lứa tuổi khác, so sánh đặc điểm ngôn ngữ mua bán Facebook vùng miền khác Chúng hi vọng thực hướng nghiên cứu tương lai không xa 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đỗ Hữu Châu, Giáo trình Ngữ dụng học, nxb Giáo dục Việt Nam TS Khuất Thị Lan, Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ ưu tiên cấp sở: Cộng tác hội thoại giao tiếp vợ chồng tri thức người Việt giai đoạn 1930 – 1945 ứng dụng kết nghiên cứu vào việc dạy tiếng Việt trường trung học phổ thông, 10/2016 Nguyễn Bá Minh (2008), Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp, nxb Đại học Sư phạm Nguyễn Thị Diệu Phương, Đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo _ tuyển tập báo cáo Hội nghị sinh viên nghiên cứu Khoa học lần thứ 8, Đại học Đà Nẵng, 2012 Nguyễn Thanh Tùng, Đặc điểm ngôn ngữ quảng cáo thương mại trời_ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 6.http://quantri.vn/dict/details/14224-cac-yeu-to-anh-huong-den-qua-trinhgiao-tiep, nhân tố ảnh hưởng đến giao tiếp mua bán http://thietkeweb.center/2016/07/05/loi-ich-cua-viec-ban-hang-online/ http://yume.vn/mua-ban-hang-hoa-35c9b66c.html ... QUẢNG CÁO TRONG GIAO TIẾP MUA BÁN TRÊN MẠNG FACEBOOK Ở LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG 2.1 Khảo sát giao tiếp mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường 2.1.1 Kết khảo sát Tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ giới thiệu,... thức mua bán mạng Facebook bình diện ngôn ngữ, từ thấy ưu điểm hạn chế việc sử dụng mua bán mạng Facebook lứa tuổi học đường Vì lý nên chọn Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp mua bán mạng Facebook. .. tuổi học đường mạng Facebook 18 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ GIỚI THIỆU, MỜI CHÀO, QUẢNG CÁO TRONG GIAO TIẾP MUA BÁN TRÊN MẠNG FACEBOOK Ở LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG 21 2.1 Khảo sát giao tiếp mua
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ trong giao tiếp mua bán trên mạng Facebook ở lứa tuổi học đường, Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ trong giao tiếp mua bán trên mạng Facebook ở lứa tuổi học đường, Khảo sát đặc điểm ngôn ngữ trong giao tiếp mua bán trên mạng Facebook ở lứa tuổi học đường

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay