HOT HOT KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM 20172018

7 59 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:27

III BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:1. Biện pháp chính trong giáo dục học sinh về mặt hạnh kiểm, đạo đức:+ Tuyên truyền giáo dục lý tưởng sống thanh niên trong giai đoạn hiện nay.+ Giáo dục trên nhiều kênh thông tin thông qua các hoạt động xã hội nhân đạo, hướng về cội nguồn dân tộc, kết hợp gia đình giáo dục truyền thống gia đình.+ Quản lí học sinh bằng hình thức xây dựng nội quy lớp, tổ chức theo dõi trực cờ đỏ, thi đua để kịp thời nhắc nhở uốn nắn học sinh khi có biểu hiện vi phạm.+ Tổ chức xếp loại hạnh kiểm hàng tháng để xây dựng ý thức tự giác của học sinh.+ Giáo dục ý thức trách nhiệm của học sinh, thanh niên trong trường phổ thông.+ Phối hợp chặt chẽ Đoàn trường, các tổ chức trong nhà trường để tìm giải pháp tối ưu, có hiệu cao trong giáo dục đạo đức cho học sinh.. SỞ GD& ĐT THỪ THIÊN HUẾ TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM Năm học: 2017 – 2018 Lớp:12B6 Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền GVCN: Lê Thị Thùy Nhung Số điện thoại: 0975.169.056 I/ ĐẶC ĐIỂM, MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC Số liệu thống đầu năm: - Tổng số học sinh:27 Nữ: 16 - Trong chia ra: + Đoàn viên: 26 + Học sinh thuộc diện Hộ nghèo: 01, cận nghèo:01 + Học sinh miền núi: 07 Nữ: + Học sinh thuộc diện bãi ngang: Nữ:0 + Học sinh trọ xa nhà: 06 + Xếp loại Học lực –Hạnh kiểm Sĩ số Giỏi(Tốt) Khá TB Yếu Kém Thống 27 Học tập Hạnh kiểm SL % SL % SL % 7.4% 15 55.6% 10 37% 25 92.6% 02 7.4% 0 SL % SL 7% 0 0 0 % Thuận lợi, khó khăn * Thuận lợi: - Đa số học sinh ngoan-hiền, chấp hành nội quy nề nếp cách có ý thức - Đội ngũ Cán lớp động nhiệt tình, có kinh nghiệm có kiến thức tín nhiệm thành viên lớp - Gia đình phụ huynh quan tâm tạo điều kiện cho em học tập * Khó khăn: - Sức học yếu đồng - Địa bàn cư trú HS phân bố rộng rải xã, số lượng HS trọ xa nhà đông nên điều kiện thời gian học tập không ổn định Việc quản lí trao đổi thông tin giữ Phụ huynh-GV- Nhà trường-HS gặp nhiều trở ngại - Nhiều hs có hoàn cảnh khó khăn,kinh tế gia đình chật vật, đông anh chị em - Một số em ham chơi (nghiện game), hút thuốc, chưa ý thức tầm quan trọng việc học - Một số PH thiếu bao che cho em, chua quan tâm sâu sắc đến việc học em II/ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU: Duy trì số lượng học sinh đến cuối năm : 27 hs - Đạt tỷ lệ: 100% Số học sinh tham gia loại bảo hiểm: 19hs - Đạt tỷ lệ: 100% Số học sinh kêt nạp vào đoàn 27hs - Đạt tỷ lệ: 100% Số học sinh đạt tốt nghiệp :27hs - Đạt tỷ lệ: 100% * Chất lượng học tập , Hạnh kiểm: MM giáo dục Học tập Hạnh kiểm Sĩ số 27 Giỏi(Tốt) SL % 25 Khá SL % SL TB % SL 7.4% 15 55.6% 10 37% 92.6% 02 0 7.4% Yếu % Kém SL % 7% 0 0 Danh hiệu thi đua: - Chi đoàn: Vững mạnh - Tập thể lớp tiên tiến III/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Biện pháp giáo dục học sinh mặt hạnh kiểm, đạo đức: + Tuyên truyền giáo dục lý tưởng sống niên giai đoạn + Giáo dục nhiều kênh thông tin thông qua hoạt động xã hội nhân đạo, hướng cội nguồn dân tộc, kết hợp gia đình giáo dục truyền thống gia đình + Quản lí học sinh hình thức xây dựng nội quy lớp, tổ chức theo dõi trực cờ đỏ, thi đua để kịp thời nhắc nhở uốn nắn học sinh có biểu vi phạm + Tổ chức xếp loại hạnh kiểm hàng tháng để xây dựng ý thức tự giác học sinh + Giáo dục ý thức trách nhiệm học sinh, niên trường phổ thông + Phối hợp chặt chẽ Đoàn trường, tổ chức nhà trường để tìm giải pháp tối ưu, có hiệu cao giáo dục đạo đức cho học sinh Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập lớp: + Kết hợp chuyên môn, giáo viên đứng lớp tiến hành đổi phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin dạy học nhằm giúp học sinh hiểu sâu nhớ lâu Đổi phương pháp kiểm tra đánh giá khách quan xác đảm bảo công khách quan cho học sinh + Tăng cường theo giỏi nhắc nhở việc học tập học sinh, xác định nhiệm vụ người học sinh + Tiến hành phân loại học sinh có phương pháp giảng dạy sát với đối tượng + Kết hợp gia đình phụ huynh học sinh để nhắc nhở theo dõi việc tự giác học tập học sinh nhà + Kết hợp nhà trường theo giỏi chặt chẽ việc học phụ đạo ,bồi dưỡng kiến thức học sinh + Có biện pháp tuyên dương, khen thưởng nhằm động viên khích lệ cho học sinh việc học tập cách kịp thời + Có biện pháp cứng rắn- mềm dẻo hợp tình hợp lí việc khiển trách , xử lí hs vi phạm Biện pháp việc xây dựng, trì ý thức tự quản, nề nếp chuyên cần, học tập, trực nhật, lao công sử dụng, giữ gìn, bảo vệ công: + Xây dựng tập thể tự quản từ ban cán lớp đến tổ trưởng + Xây dựng nội quy lớp học chuyên cần, trực nhật, lao động, sử dụng tài sản công… Để giáo dục học sinh, theo dõi, có biểu vi phạm + Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc GVCN với ban cán lớp cách thường xuyên + Thường xuyên kiểm tra vừa tuyên dương, khen thưởng vừa kịp thời chấn chỉnh số biện pháp phù hợp với đối tượng học sinh 4 Biện pháp áp dụng để thường xuyên nắm tình hình lớp: + Sinh hoạt15 phút đầu giờ, sinh hoạt lớp, buổi lao động ngoại khóa để nắm tình hình học sinh + Xây dựng ban cán lớp, Ban chấp hành Chi đoàn đủ mạnh đáng tin cậy để kịp thời nắm thông tin nhà trường tổ chức nhà trường có liên quan đến lớp để tổ chức thực có hiệu + Thường xuyên theo dõi bảng tin nhà trường Biện pháp nâng cao chất lượng tiết sinh hoạt chào cờ: + Xây dựng ý thức tự quản để học sinh tự đánh giá nhận xét tình hình lớp tuần từ tổ học tập đến ban cán lớp + Lập kế hoạch giáo dục tuần, tháng rõ ràng để thực tiết sinh hoạt, chào cờ + Tổ chức sinh hoạt lớp linh động Kết hợp tổ chức ngoại khóa tháng lần Biện pháp giáo dục Văn - thể - mỹ, giáo dục chủ điểm qua ngày lễ lớn: + Tìm hiểu học sinh khiếu, tuyển chọn học sinh tổ chức luyện tập đội văn nghệ xung kích lớp + Tổ chức câu lạc thể dục thể thao khuyến khích động viên học sinh tham gia + Tranh thủ 15 phút đầu để tổ chức tập luyện nhằm ôn lại hát truyền thống nhà trường, tuổi học sinh Biện pháp nhằm thu nộp khoản tiền, thực chế độ thông tin báo cáo với gia đình nhà trường: + Tăng cường nhắc nhở, động viên học sinh kịp thời đóng góp quy định + Thường xuyên liên hệ thông báo với gia đình học sinh khoản thu nộp để dễ dàng quản lí HS Các biện pháp để tham gia đủ có hiệu hoạt động xã hội, hoạt động tập thể, lên lớp: + Giáo dục ý thức, trách nhiệm biết chia cho học sinh, nhằm cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thân hoạt động tập thể + Tăng cường tìm hiểu thực tế gia đình học sinh nắm bắt đối tượng kịp thời để động viên tinh thần biết chia sẻ + Kết hợp tổ chức nhà trường để giáo dục học sinh hoạt động trường, lớp đề IV/ DỰ KIẾN NỘI DUNG KẾ HOẠCH : Tháng 08 Nội dung công việc - Gặp lớp, ổn định nội quy nề nêp Phân công Thời gian GVCN-Tập thể Tuần lớp - Trang hoàng , phân chia tổ, sơ đồ GVCN-Tập thể Tiết SHCN lớp lớp - Thống số liệu, đặc điểm tình GVCN-Tập thể Tiết SHCN hình lớp lớp Điều chỉnh - Chuẩn bị nội dung họp PH 09 GVCN-Tập thể lớp Học nội quy quy định nhà Toàn HS trường Dự lễ khai giảng, Học ATGT Toàn HS Học BSKT HS Đại hội lớp,Đại hội chi đoàn Toàn HS 15 phút đầu giờ-tuần Ngày 05/9 Lịch nhà trường Thứ tiết sinh hoạt - Tuần Lao động ,Ngoại khóa BCS-GVCN Thứ tiết sinh hoạt - Tuần Xếp loại Hạnh kiểm HS Tổ trưởng- BCS- Cuối tháng ……… GVCN Ôn định trì nề nếp BCS- BCHCĐ- 15 phút đầu 10 Kiểm tra đồng phục tác phong Tổ trưởng “Thi Tổ chức S.hoạt HS Khá giỏi- Văn 15’ đầu đua thể mỹ dạy tốt, Ngoại khóa HS- GVCN học Tham gia hoạt động thi đua đoàn HS-GVCN Kế hoạch tốt.” trường tổ chức Trường Lập quỹ giúp bạn vượt khó đến HS- GVCN Hàng tuần 2.000 /HS/T trường, Cử HS theo dõi giúp đỡ bạn kết nạp Bí thư - đoàn Các tiết học vào Đoàn viên ưu tú Phát động phong trào thi đua Toàn HS Các tiết học, phong trào Đăng kí làm Trang tin HS-GVCN Tuần Thi làm báo tường 20/11 BCS- HS có Kế hoạch ( có) khiếu Trường Tổ chức ngoại khóa (Hát –kể Thi tổ Thứ tiếtSH - Tuần chuyện thầy cô ) 11 Kiểm tra thu nộp, Xếp loại HK Thủ quỹ; Tổ- Thứ tiếtSH - Tuần BCS-GVCN Các việc khác ( thăm gia đình GVCN-BCS LỚP hs) 12 Tham gia Ngoại khóa câc tổ HS-GVCN Kế hoạch tổ chuyên môn "Uống Chạy Việt dã HS nước Ngoại khóa HS Tổ Thứ tiếtSH - Tuần nhớ Ôn tập thi Hk nguồn” Xếp loại HK Tổ-BCS-GVCN Thứ tiết SH- Tuần “Chào mừng năm học mới.” Ôn định trì nề nếp 01 ”Phát huy truyền thống HSSV” Thông báo khoản thu Sơ kết lớp Thực kế hoạch trường, Đoàn trường Ngoại khóa Họp phụ huynh( Nếu có) Xếp loại HK Ôn định trì nề nếp BCS- BCHCĐ- 15 phút đầu Tổ trưởng GV- PH HS HS Tổ2 Thứ tiết SH - Tuần GV-HS Tổ-BCS-GVCN Thứ tiết SH- Tuần KH Trường BCS- BCHCĐ- 15 phút đầu Tổ trưởng Phát động ph/trào thi đua học tốt: Tập thể lớp Hàng tuần Thanh tuần /ngày học tốt niên Tiếp tục học BDKT HS 5,0 với lí Làm hồ sơ chuẩn bị thi TN-ĐH GVCN-HS tưởng Lao động HS cách Ngoại khóa HSTổ Thứ tiết SH- Tuần mạng” Xếp loại HK Tổ-BCS-GVCN Thứ tiết SH- Tuần Thăm gia đình HS GV-SV-BCS 02 03 Đăng kí làm Trang tin Tham gia lễ kỉ niệm ngày 8/3 Tuổi Ung hộ quỹ lòng vàng trẻ với Tìm hiểu- nhắc nhở hs mượn sách quê thư viện hương Tham gia thi: Văn nghệ, Nét đẹp học đát đường…Cắm trại nước Tham gia thi TDTT Trường Ngoại khóa Xếp loại HK …………… Ôn định trì nề nếp 04 Tăng cường kiểm tra học tập –sinh Giúp hoạt 15’ đầu Lao động Kiểm tra học BDKT tiến Xử lí HS vi phạm (nếu có) Thăm gia đình HS Xếp loại HK Ngoại khóa Ôn định trì nề nếp 05 Quản lí nội quy nề nếp Họp phụ huynh( có) HS-SV-GVCN HS HS-SV-GVCN KH Trường Tuần Tuần Tuần HS-SV-GVCN GVCN-SV HS Tổ -SV Tổ-BCS-GVCN Thứ tiết SH - Tuần Thứ tiếtSH - Tuần BCS- BCHCĐ- 15 phút đầu Tổ trưởng GVCN-BCS Hàng ngày GVCN Tuần GVCN -BCS Tổ-BCS-GVCN BCS-VTM Tuần Thứ tiếtSH - Tuần Thứ tiết SH - Tuần BCS- BCHCĐ-Tổ 15 phút đầu trưởng Gv-BCS-BCHCĐ GVCN- HS KH Trường Xếp loại HK năm Tổng kết lớp Lao động vệ sinh Tổ-BCS-GVCN GV- HS KH Trường KH Trường * Kế hoạch Chủ nhiệm thay đổi số nội dung tùy thuộc kế hoạch Nhà trường V/ NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT: Không Phong Điền, ngày tháng năm 2017 Hiệu Trưởng duyệt Lê Văn Phước Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Thùy Nhung
- Xem thêm -

Xem thêm: HOT HOT KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM 20172018, HOT HOT KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM 20172018, HOT HOT KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay