Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 5

61 14 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOAGIÁO GIÁO DỤC DỤC TIỂU HỌC KHOA TIỂU HỌC ĐINH THỊ PHƯƠNG ĐINH THỊ PHƯƠNG THIẾT KÊ RUBRIC ĐÁNH GIÁ Kỹ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ RUBRIC Chuyên ngành: Giáo Tiểu học ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VẼdục HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học HÀ NỘI - 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐINH THỊ PHƯƠNG THIẾT KẾ RUBRIC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VẼ HÌNH HÌNH HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Người hướng dẫn khoa học TS PHẠM ĐỨC HIẾU HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Phạm Đức Hiếu tận tình hướng dẫn suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn thầy/cô trường Tiểu học Thanh Lâm A, Tiểu học Thanh Lâm B, Tiểu học Đồng Xuân, Tiểu học Hùng Vương, Tiểu học Việt Hùng giúp đỡ em trình tìm hiểu sở thực tiễn cho khóa luận Em xin cảm ơn thầy/cô khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang quí báu để em bước vào đời cách vững tự tin Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến bố mẹ em - người lo lắng, quan tâm động viên em vượt qua khó khăn suốt thời gian em học tập xa nhà Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn người bên cạnh động viên, giúp đỡ quan tâm em suốt thời gian vừa qua Xuân Hòa, ngày 16 tháng năm 2017 Người thực Đinh Thị Phương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Phạm Đức Hiếu Các kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Xuân Hòa, ngày 16 tháng năm 2017 Người thực Đinh Thị Phương MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cấu trúc khóa luận NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 1.1 Những vấn đề chung đánh giá 1.1.1 Khái niệm đánh giá 1.1.2 Mục đích đánh giá 1.1.3 Các đối tượng đánh giá 1.1.4 Quy trình đánh giá 1.1.5 Các xu hướng đổi đánh giá 1.2 Nội dung dạy học hình hình học kỹ vẽ hình hình học Toán 10 1.2.1 Nội dung dạy học hình hình học Toán 10 1.2.2 Kỹ vẽ hình hình học Toán 12 1.3 Rubric 12 1.3.1 Khái niệm Rubric 12 1.3.2 Phân loại Rubric 13 1.3.3 Nguyên tắc quy trình thiết kế Rubric 14 1.3.4 Áp dụng Rubric dạy học 19 Chương 2: Thực trạng đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 22 2.1 Mục đích, đối tượng khảo sát 22 2.1.1 Mục đích khảo sát 22 2.1.2 Đối tượng khảo sát 22 2.2 Nội dung khảo sát 22 2.3 Phương pháp khảo sát 23 2.4 Công cụ khảo sát 23 2.5 Kết khảo sát 25 Chương 3: Thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 36 3.1 Nguyên tắc thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán cho học sinh lớp 36 3.1.1 Đảm bảo nguyên tắc chung kiểm tra đánh giá 36 3.1.2 Đảm bảo quy trình thiết kế Rubric đánh giá 36 3.1.3 Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình dạy học hình học Toán 36 3.1.4 Đảm bảo phù hợp với đặc điểm học sinh lớp 37 3.1.5 Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường 37 3.2 Quy trình thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 38 3.3 Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 43 3.3.1 Rubric tổng hợp đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 43 3.3.2 Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 44 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50 MỤC LỤC HÌNH Trang Hình 1: Quy trình đánh giá…………………………………………… Hình 2: Quy trình thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng………………… 18 Hình 3: Tầm quan trọng kỹ vẽ hình hình học nội dung dạy học hình hình học Tiểu học…………………………………… 25 Hình 4: Tầm quan trọng kỹ vẽ hình hình học nội dung dạy học hình hình học lớp 5………………………………………… 26 Hình 5: Thực trạng kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp …………………………………………………………………… 27 Hình 6: Tầm quan trọng việc đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán cho học sinh lớp 5……………………………… 28 Hình 7: Hiệu hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học trường Tiểu học nay……………………………………………… 29 Hình 8: Hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh… 30 Hình 9: Thời điểm giáo viên thực hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học………………………………………………………… 31 Hình 10: Phương thức đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh…………………………………………………………………… 32 Hình 11: Đối tượng tham gia đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh……………………………………………………………… 33 MỤC LỤC BẢNG Trang Bảng 1: Ví dụ Rubric tổng hợp……………………………………… 13 Bảng 2: Ví dụ Rubric phân tích……………………………………… 14 Bảng 3: Viết tiêu chí theo thang Bloom……………………………… 18 Bảng 4: Tầm quan trọng kỹ vẽ hình hình học nội dung dạy học hình hình học Tiểu học…………………………………… 25 Bảng 5: Tầm quan trọng kỹ vẽ hình hình học nội dung dạy học hình hình học lớp 5………………………………………… 26 Bảng 6: Thực trạng kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp …………………………………………………………………… 27 Bảng 7: Tầm quan trọng việc đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán cho học sinh lớp 5……………………………… 28 Bảng 8: Hiệu hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học trường Tiểu học nay………………………………………… 29 Bảng 9: Hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh… 30 Bảng 10: Thời điểm giáo viên thực hoạt động đánh giá kỹ vẽ hình hình học……………………………………………………… 31 Bảng 11: Phương thức đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh …………………………………………………………………… 32 Bảng 12: Đối tượng tham gia đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh……………………………………………………………… 33 Bảng 13: Hình thức Rubric tổng hợp………………………………… 34 Bảng 14: Hình thức Rubric phân tích………………………………… 35 Bảng 15: Rubric tổng hợp đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 5……………………………………………………… 43 Bảng 16: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình tam giác… 44 Bảng 17: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình thang…… 46 Bảng 18: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình tròn, đường tròn…………………………………………………………… 48 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Toán học môn học có vai trò quan trọng tất cấp học Kiến thức Toán học không phục vụ để học tốt môn Toán hay vấn đề Toán học mà góp phần quan trọng học tập môn học khác Để tiếp thu tốt kiến thức Toán học bậc học kiến thức tảng quan trọng - kiến thức Toán học giai đoạn Tiểu học Trong đó, lớp - lớp cuối cấp Tiểu học, có vai trò chuyển cấp, cầu nối quan trọng để em tiếp thu tốt kiển thức cấp Trung học Cơ sở Do đó, kiến thức chương trình Toán tập trung rà soát lại, đồng thời nâng cao yêu cầu tư duy, tưởng tượng, sáng tạo so với lớp học trước Đặc biệt, với nội dung liên quan đến vẽ hình hình học kỹ vẽ hình hình học liên tục cần tới trình học Toán em Nội dung Toán có nội dung hình học không gian phần kiến thức mới, đòi hỏi tư tưởng tượng không gian Nội dung đòi hỏi học sinh phải có kỹ vẽ hình học phẳng tốt dễ dàng tưởng tượng, hình dung loại hình Tuy nhiên đa số học sinh lúng túng vẽ số hình Vì cần có đánh giá kịp thời kỹ vẽ hình em để có thay đổi hay hỗ trợ kịp thời với mức độ kỹ học sinh Việc đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán chưa thực đạt hiệu Một nguyên nhân dẫn tới thực trạng việc đánh giá chủ yếu nặng giáo điều, chưa sử dụng công cụ hỗ trợ cách hợp lí, có hệ thống Rubric công cụ đánh giá hữu hiệu, làm cho người học người dạy trở nên gần gũi, kết đánh giá trở nên rõ ràng, minh bạch Hơn nữa, Rubric tác động tích cực đến thái độ người học qua tiêu chí đánh giáo viên thiết kế, họ thấy rõ mong đợi giáo viên theo tiêu chí đó, đồng thời người học xác định mục đích học tập Thực tế cho thấy Rubric sử dụng phổ biến giới Song với giáo dục Việt Nam Rubric phân tích Bảng 14: Hình thức Rubric phân tích Tiêu chí Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Mức điểm: Mức điểm: Mức điểm: - Xây dựng tiêu chí: Gồm tiêu chí liên quan đến: lựa chọn công cụ vẽ hình, kí hiệu hình vẽ, thao tác vẽ, chất lượng hình - Nghiên cứu cách viết tiêu chí đánh giá nhận thức người học theo thang Bloom tu chỉnh, theo thông tư 22… đánh giá kết học tập cuả học sinh Bước 2: Viết tiêu chí đánh giá theo cấp độ thang điểm Sử dụng động từ phù hợp để viết tiêu chí đánh giá: Với Rubric tổng hợp: Mức 1: Gặp khó khăn số tiêu chí: Chưa lựa chọn công cụ vẽ hình, thao tác vẽ lúng túng, kí hiệu hình vẽ sai, hình chưa đẹp, tẩy xóa… Mức 2: Lựa chọn công cụ vẽ hình, thao tác vẽ lúng túng, kí hiệu hình vẽ chưa khoa học, hình vẽ chưa đẹp Mức 3: Phản xạ lựa chọn công cụ vẽ hình nhanh chóng, thao tác vẽ thành thạo, gọn gàng, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ đẹp, đúng, Với Rubric phân tích: Hoàn thành tốt: Hình tam giác: 38  Lựa chọn công cụ vẽ hình: thước kẻ, e-ke (nếu hình tam giác có đường cao góc vuông)  Thao tác vẽ: đặt thước, e-ke cách, vẽ nhanh, gọn  Kí hiệu đỉnh, chỗ để ghi độ dài tương ứng (nếu cần), góc vuông… hình tam giác  Chất lượng hình vẽ: hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, hình vẽ có độ lớn phù hợp để quan sát, thực thao tác khác mà Toán yêu cầu Hình thang:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: thước kẻ Nếu vẽ đường cao hình thang có góc vuông cần lựa chon e-ke để vẽ  Thao tác vẽ: đặt thước, e-ke cách, vẽ nhanh, gọn  Kí hiệu đỉnh, chỗ để ghi độ dài tương ứng (nếu cần), góc vuông… hình thang  Chất lượng hình vẽ: hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, hình vẽ có độ lớn phù hợp để quan sát, thực thao tác khác mà Toán yêu cầu Hình tròn, đường tròn:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: com-pa Nếu vẽ bán kính, đường kính dây cung cần lựa chọn thước kẻ e-ke cho phù hợp  Thao tác vẽ: sử dụng com-pa vẽ nhanh, gọn  Kí hiệu tâm, đầu mút bán kính, đường kính, chỗ để ghi độ dài tương ứng (nếu cần), góc vuông (nếu có)… hình tròn  Chất lượng hình vẽ: hình vẽ đúng, đẹp, sẽ, hình vẽ có độ lớn phù hợp để quan sát, thực thao tác khác mà Toán yêu cầu Hoàn thành: Hình tam giác:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: chọn thước kẻ, e-ke (nếu hình tam giác có đường cao góc vuông) để vẽ lúng túng  Thao tác vẽ: đặt thước, e-ke, vẽ hình cách chưa gọn, chưa dứt khoát 39  Kí hiệu hình vẽ: kí hiệu đỉnh, chỗ ghi độ dài tương ứng (nếu cần), góc vuông… hình tam giác chưa khoa học, lúng túng  Chất lượng hình vẽ: hình vẽ có sửa chữa, chưa đẹp, chưa có độ lớn vừa phải Hình thang:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: chọn thước ke, e-ke lúng túng  Thao tác vẽ: đặt thước, e-ke vẽ cách thao tác lúng túng, chưa gọn  Kí hiệu hình vẽ: đỉnh, chỗ để ghi độ dài tương ứng (nếu cần), góc vuông… hình thang chưa khoa học, lúng túng  Chất lượng hình: hình vẽ đẹp, tẩy xóa, hình vẽ có độ lớn chưa hợp lí Hình tròn, đường tròn:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: chọn com-pa thước kẻ, e-ke (nếu hình vẽ có bán kính, có góc vuông…) lúng túng  Thao tác vẽ: sử dụng com-pa, thước kẻ, e-ke (nếu hình vẽ có bán kính, có góc vuông…), vẽ cách chưa gọn, lúng túng  Kí hiệu tâm, đầu mút bán kính, đường kính, chỗ để ghi độ dài tương ứng (nếu cần), góc vuông (nếu có)… hình tròn chưa khoa học, lúng túng  Chất lượng hình vẽ: hình vẽ chưa đẹp, tẩy xóa, hình vẽ có độ lớn chưa hợp lí Chưa hoàn thành: Hình tam giác:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: lựa chọn sai công cụ với số hình tam giác  Thao tác vẽ: sử dụng thước, e-ke vẽ chậm, nhiều thao tác thừa…  Kí hiệu hình vẽ chưa tốt: không kí hiệu góc vuông (nếu hình có góc vuông đường cao), không kí hiệu chỗ số đỉnh, điểm có hình tam giác cần vẽ 40  Sản phẩm chưa tốt: mắc phải lỗi vẽ hình chưa xác tiêu chí (sai góc, sai đường cao, sai độ dài…), hình vẽ có tẩy xóa, chưa đẹp, cạnh không khít nhau, không cắt điểm, độ lớn hình chưa đảm bảo để thực thao tác khác Hình thang:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: lựa chọn sai công cụ với số hình thang  Thao tác vẽ: sử dụng thước, e-ke vẽ chậm, nhiều thao tác thừa, chưa biết cách vẽ đáy song song…  Kí hiệu hình vẽ chưa tốt: không kí hiệu góc vuông (nếu hình có góc vuông đường cao), không kí hiệu chỗ số đỉnh, điểm có hình thang cần vẽ  Sản phẩm chưa tốt: mắc phải lỗi vẽ hình chưa xác tiêu chí (sai góc, sai đường cao, sai độ dài…), hình vẽ có tẩy xóa, chưa đẹp, cạnh không khít nhau, không cắt điểm, cạnh đáy chưa song song, độ lớn hình chưa đảm bảo để thực thao tác khác… Hình tròn, đường tròn:  Lựa chọn công cụ vẽ hình: không lựa chọn com-pa có độ khít tốt, không lựa chon công cụ cần thiết hình có yêu cầu đặc biệt khác  Thao tác vẽ: sử dụng com-pa, thước, e-ke vẽ chậm, nhiều thao tác thừa  Kí hiệu hình vẽ chưa tốt: không kí hiệu chỗ số điểm có hình tròn cần vẽ, đầu mút bán kính, đường kính chưa chỗ…  Sản phẩm chưa tốt: mắc phải lỗi vẽ hình chưa xác tiêu chí (sai độ lớn bán kính), hình vẽ có tẩy xóa, hình chưa tròn, đẹp, đường vẽ com-pa mờ nhạt, đứt đoạn, độ lớn hình chưa đảm bảo để thực thao tác khác… Bước 3: Thảo luận, thống tiêu chí đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp 41 Sau hoàn thành Rubric, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp giáo viên tổ Thống ý kiến điều chỉnh cần thiết Bước 4: Hoàn thành tiêu chí đánh giá kỹ vẽ hình hình học học sinh lớp trình cấp phê duyệt Sau hoàn thành tiêu chí đánh giá, tổ trưởng trình Hiệu trưởng phê duyệt Bản tiêu chí đánh giá sau phê duyệt cần phổ biến rộng rãi đến tất giáo viên, học sinh trường đối tượng khác có tham gia vào trình đánh giá 42 3.3 Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 3.3.1 Rubric tổng hợp đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán cho học sinh lớp Bảng 15: Rubric tổng hợp đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán Mức độ Mô tả Nhanh chóng lựa chọn công cụ vẽ hình, thao tác vẽ thành thạo, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ đúng, đẹp, Lựa chọn công cụ vẽ hình, thao tác vẽ chưa dứt khoát, kí hiệu hình vẽ đúng, hình vẽ chưa đẹp Gặp khó khăn số kỹ năng: chưa lựa chọn công cụ vẽ hình, thao tác vẽ lúng túng, kí hiệu hình vẽ chưa đúng, hình vẽ sai, tẩy xóa… 43 3.3.2 Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán Hình tam giác Bảng 16: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình tam giác Tiêu Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành chí Mức điểm: Mức điểm: Mức điểm: - Thước kẻ Lựa chọn công cụ vẽ - Chọn thước Lựa chọn sai công cụ với - E-ke (nếu hình kẻ, e-ke (nếu hình số hình tam giác tam giác có đường tam giác có đường cao góc cao vuông) vuông) để góc vẽ lúng túng Đặt thước, e-ke Đặt thước, e-ke vẽ Không biết sử dụng thước, Thao tác vẽ cách, nhanh, gọn vẽ cách e-ke để vẽ sử dụng chưa gọn, chưa thước, e-ke vẽ lúng dứt khoát túng, chậm, nhiều thao tác thừa Kí hiệu Kí hiệu - Không kí hiệu kí đỉnh, chỗ để đỉnh, chỗ để hiệu sai vị trí góc vuông ghi độ dài tương ghi độ dài tương (nếu hình có góc vuông Kí hiệu ứng (nếu cần), góc ứng (nếu cần), góc đường cao) hình vẽ vuông… hình vuông… hình - Không kí hiệu vị tam giác tam giác trí số đỉnh, điểm có chưa khoa học hình tam giác cần vẽ 44 Hình vẽ đúng, Hình vẽ Mắc phải đẹp, sẽ, hình có sửa lỗi: vẽ có độ lớn phù chữa, chưa + Vẽ hình chưa xác hợp để quan sát, đẹp, chưa có độ tiêu chí (sai góc, sai thực thao lớn vừa phải đường cao, sai độ dài,…) Chất tác khác mà + Hình vẽ có tẩy xóa, lượng Toán yêu cầu chưa đẹp, cạnh không hình vẽ khít nhau, không cắt điểm + Độ lớn hình chưa đảm bảo để quan sát thực thao tác khác 45 Hình thang Bảng 17: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình thang Tiêu chí Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Mức điểm: Mức điểm: Mức điểm: - Thước kẻ Lựa - Nếu vẽ đường chọn cao hình có góc công cụ thang vẽ vuông cần lựa chọn e-ke để vẽ Thao tác vẽ Đặt thước, e-ke cách, vẽ nhanh, gọn - Kí hiệu - Kí hiệu vị trí để ghi độ dài Kí hiệu tương ứng (nếu hình vẽ cần) hiệu góc vuông… (nếu có) thang đường cao, góc vuông) hình Lựa chọn sai công cụ với số hình thang lúng túng Đặt thước, e-ke vẽ cách thao tác chậm, chưa - Kí hiệu đỉnh, kí hiệu vị trí để ghi độ dài tương ứng (nếu cần), kí hiệu góc vuông… (nếu có) hình thang chưa khoa Sử dụng thước, e-ke vẽ lúng túng, chậm, nhiều thao tác thừa… - Không kí hiệu chỗ số đỉnh, điểm có hình - Không kí hiệu kí hiệu sai vị trí góc vuông (nếu hình có góc vuông đường cao) học Chất Hình lượng đẹp, sẽ, hình chữa, hình vẽ vẽ kẻ, e-ke (nếu cần vẽ gọn, chưa dứt khoát đỉnh - Kí - Chọn thước đúng, Hình vẽ có sửa Mắc phải chưa lỗi: vẽ có độ lớn phù đẹp, chưa có độ lớn + Vẽ hình chưa 46 hợp để quan sát, vừa phải xác tiêu chí (sai thực thao góc, sai đường cao, sai tác khác mà độ dài…) Toán yêu cầu + Hình vẽ có tẩy xóa, chưa đẹp, cạnh không khít nhau, không cắt điểm + cạnh đáy chưa song song + Độ lớn hình chưa đảm bảo để thực thao tác khác… 47 Hình tròn, đường tròn Bảng 18: Rubric phân tích đánh giá kỹ vẽ hình hình tròn, đường tròn Tiêu chí Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Mức điểm: Mức điểm: Mức điểm: - Com-pa - Nếu Lựa chọn công cụ vẽ vẽ - Chọn com- - Không lựa chọn bán pa, vẽ bán com-pa có độ khít tốt kính, đường kính kính, đường kính - Không lựa chọn dây cung dây cung công cụ cần thiết cần lựa chọn chọn thước kẻ hình có yêu cầu đặc biệt thước kẻ e- e-ke để vẽ khác ke cho phù lúng túng hợp Sử dụng com-pa, Sử dụng com-pa, - Chưa biết cách sử dụng Thao tác vẽ thước, e-ke vẽ thước, e-ke com-pa, thước, e-ke để vẽ thạo, chậm, chưa gọn, - Vẽ chậm, lúng túng, thành nhanh, gọn chưa dứt khoát nhiều thao tác thừa - Kí hiệu Kí hiệu tâm, Mắc phải lỗi: tâm, đầu mút bán đầu mút bán kính, - Không kí hiệu chỗ kính, đường kính, đường kính, số điểm có hình Kí hiệu hình vẽ điểm giao điểm giao ; tròn cần vẽ kí hiệu vị trí - Các đầu mút bán kính, - Kí hiệu vị để ghi độ dài đường kính chưa trí để ghi độ dài tương ứng bán chỗ… tương ứng kính, đường - Viết sai vị trí để ghi độ bán kính, đường kính… (nếu cần); dài tương ứng bán kính… (nếu cần) kí hiệu góc kính, đường kính… - Kí hiệu vuông (nếu 48 có) - Kí hiệu sai, thiếu góc góc vuông (nếu chưa khoa vuông xuất hình có) học Hình vẽ đúng, Hình đẹp, (nếu có) vẽ Mắc phải lỗi: sẽ, có sửa + Vẽ hình chưa xác hình vẽ có độ chữa, chưa tiêu chí (sai độ lớn bán lớn phù hợp để đẹp, chưa có độ kính, Chất lượng hình vẽ đường kính, dây quan sát, thực lớn vừa phải cung, độ lớn góc tạo thao tác bán kính…) khác + Đường tròn mờ nhạt, đứt mà Toán yêu cầu đoạn, có tẩy xóa, hình chưa tròn, đẹp… + Độ lớn hình chưa đảm bảo để thực thao tác cần thiết khác… 49 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trải qua thời gian nghiên cứu đến khóa luận hoàn thành Về bản, đề tài đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đề Qua trình nghiên cứu đề tài, rút số kết luận sau: Đề tài xây dựng hệ thống sở lí luận thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán Đề tài làm rõ thực trạng đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán chưa hiệu Thiết kế số Rubric mẫu để đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán Từ kết luận trên, giáo viên cần: - Thay đổi tư đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán cho học sinh lớp - Cập nhật thiết kế Rubric mẫu giới thiệu đề tài để làm công cụ đắc lực giảng dạy - Phổ biến, mở rộng phạm vi sử dụng Rubric đề xuất… 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nitko, A.J & Brookhart, S.M, Educational assessment of students (5th ed.), Upper Saddle River, NJ: Pearson/ Prentice Hall, 2006 [2] Nguyễn Công Khanh, Vũ Quốc Chung, Lê Phương Nga, Tài liệu tập huấn Hướng dẫn đánh giá học sinh Tiểu học, Bộ Giáo dục Đào tạo Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Hà Nội, 2016 [3] Đỗ Công Tuất, Ý nghĩa, mục đích việc kiểm tra đánh giá, Thư viện học viện mở Việt Nam, 2013 [4] Trần Thị Tuyết Oanh, Đánh giá đo lường kết học tập, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội, 2009 [5] Lâm Quang Thiệp, Đo lường đánh giá hoạt động học tập nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2012 [6] Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (trong chương trình giáo dục phổ thông mới), 2015 [7] Vũ Thị Phương Anh, “Kiểm tra đánh giá để phục vụ học tập: xu hướng giới học cho Việt Nam”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học viện nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2006 [8] Đỗ Đình Hoan (chủ biên), Sách giáo khoa Toán 5, Nxb Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội, 2010 [9] Tôn Quang Cường, Áp dụng đánh giá theo Rubric, Tạp chí giáo dục số 221 - Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2009 [10] Lê Thị Ngọc Nhẫn, Vận dụng Rubric để xây dựng tiêu chí đánh giá môn học, Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2014 [11] Trần Kiều, Nguyễn Thị Lan Phương, Chỉ đạo đổi đánh giá kết học tập học sinh, Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội, 2009 [12] Nitko, A.J, Educational assessment of students (3rd.ed), Upper Saddle River, NJ: Merrill, 2001 [13] Moskal, B.M, Scoring Rubric: what, when, and how? Practical Assessment Research & Evaluation, (3) Available online, 2000 [14] TS Dương Thu Mai, Nghiên cứu, đề xuất khung kiến thức/năng lực chung ĐGGD trọng tâm cho đối tượng liên quan, Báo cáo Hội thảo READ, 2013 [15] Bộ Giáo dục Đào tạo, Thông tư 22/2016/TT - BGDĐT, Quy định đánh giá học sinh Tiểu học, 2016 [16] Nguyễn Kim Dung, Xây dựng tiêu chí đánh giá nhận thức, Viện nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 [17] Bloom Benjamin, Sự phân loại mục tiêu giáo duc, Đại học Chicago, 1956 ... cứu thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán Chương 2: Thực trạng đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán Chương 3: Thiết kế Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán. .. vẽ hình hình học dạy học Toán - Làm rõ thực trạng đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán - Thiết kế Rubric mẫu để đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán Khách thể nghiên cứu - Hoạt động đánh. .. Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 38 3.3 Rubric đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán 43 3.3.1 Rubric tổng hợp đánh giá kỹ vẽ hình hình học dạy học Toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 5, Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 5, Thiết kế Rubric đánh giá kỹ năng vẽ hình hình học trong dạy học Toán 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay