Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT40

7 37 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Module THPT40: Phối hợp với tổ chức xã hội công tác giáo dục Năm học: Họ tên: Đơn vị: Nội dung 1: VAI TRÒ, Ý NGHĨA, VÀ MỤC TIÊU CỦA SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐẺ GIÁO DỤC HỌC SINH THPT Hoạt động 1: Phân tích vai trò, ý nghĩa mục tiêu phối hợp nhà trườngvới tổ chức xã hội để giáo dục học sinh THPT Đối với người giáo viên trung học phổ thông Sự phối hợp nhà trường với tổ chức xã hội công tác giáo dục giúp cho giáo viên có điểm tựa vững chắc, phối hợp tốt thể tinh thần hợp tác tốt Trong xã hội đại ngày nay, phối hợp có ý nghĩa to lớn trình phát triển bền vững Nếu biết hợp tác tốt có ý thức trách nhiệm hợp tác hợp tác đơm hoa kết trái Sẽ tạo cho giáo viên tự tin hơn, chủ động hơn, từ biết đặt kế hoạch phối hợp cụ thể Biết phối hợp tốt tức thể giao lưu tốt người giáo viên với tổ chức xã hội biết giao lưu hình thái độc lập chuyên biệt tính tích cực chủ thể, biểu thị mặt định tồn phát triển người Trong giao lưu, lực hiểu người khác người xây dựng, lực hiểu thân hình thành lực tự ý thức Đồng thời trình giao lưu, người thỏa mãn nhu cầu người khác, nhu cầu tâm hồn để làm phong phú tâm hồn, nhu cầu đạo đức thẩm mĩ, trí tuệ, tâm tình, đồng cảm với người khác Những mục đích chung, húng thú chung tác phong tạo điều kiện cho hoạt động chung tăng thêm hiệu Đối với tổ chức xã hội Sự phối hợp tạo nên cảm thông, chia sẻ cho khó khăn nỗi vất vả người giáo viên THPT trình giáo dục học sinh trước bối cảnh hội nhập hợp tác Khi thấu hiểu công việc người giáo viên tùy vào đặc điểm, điều kiện tính chất tổ chúc xã hội mà định phối hợp với giáo viên gì, phối hợp nào, điều kiện để phối hợp, thời gian phối hợp Điều quan trọng phải trách nhiệm tùng bên tham gia phối hợp cỏ tạo nên thống sức manh phối hợp Phát huy manh động lực thúc đẩy công tác giáo dục phát triển, chẳng hạn như: tổ chúc Đoàn Thanh nìên địa phương với vai trò xung kích mặt địa phương, có giáo dục học sinh với giáo viên tìm tổ chức hoạt động nhằm thu hút niên học sinh tham gia tránh rơi vào tượng xã hội không lành mạnh hàng ngày rình rập hệ trẻ, lôi kéo hệ trẻ vào cám dỗ tiêu cục Muốn làm điều không khác họ phải nhận thức vai trò quan trọng việc giúp đỡ hệ trẻ với giáo viên nhà trường Họ phải thể rõ vai trò tiên phong việc phối hợp với giáo viên hết họ người đầy sáng tạo chủ động hoạt động phong trào địa phương Họ giáo viên tổ chức cho học sinh hình thức hoạt động khác như: tuyên truyền cổ động, phát đài địa phương, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ, ứng dụng khoa học công nghệ làm cho vụ mùa bội thu hay giảm thiểu tối đa thiệt hại cho gia súc gia cầm có dịch bệnh lan tràn… Hoặc tổ chúc phụ nữ địa phuơng có vai trò to lớn việc giáo dục học sinh cộng đồng dân cư với giáo viên, họ tìm nguyên nhân, biểu hiện, hoàn cánh éo le, tình huổng thường nảy sinh quan hệ gia đình… để có biện pháp phối hợp nhịp nhàng khéo léo cho đạt hiệu cao công tác giáo dục học sinh Tổ chức cựu chiến binh góp phần giáo dục em Những lòng nhiệt tình, câu chuyện kể, gương sáng, hoạt động tìm cội nguồn… hoạt động giáo dục thiết thực nhằm giúp cho học sinh nhận thức rõ truyền thống dân tộc từ có hành vi tích cực học tập rèn luyện hàng ngày Đối với nhà trường Nếu giáo viên có kĩ phối hợp tốt với tổ chức xã hội công tác giáo dục học sinh THPT tạo nên thống cao giáo dục nhà trường giáo dục xã hội Hai bên nhìn thấy mặt tích cực hợp tác giáo dục học sinh Nhà trường khẳng định vị với vai trò người chủ đạo công tác giáo dục học sinh Vai trò chủ đạo phải thể đề xuất nội dung, biện pháp giáo dục, điều kiện công tác phối hợp đạt hiệu cao, mang lại lợi ích tốt cho gia đình, cho hoạt động giáo dục học sinh THPT Nếu chủ động tích cực tổ chức xã hội dù muốn hay thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, việc tự đề xuất nội dung biện pháp từ phía cho có phù hợp trình phối hợp Đối với học sinh Các em nhận giúp đỡ bảo nhiều tổ chức xã hội Điều giúp em có thêm hiểu biết tổ chức xã hội có địa phương mình, giúp em mở rộng kiến thức xã hội, tăng thêm lòng yêu quê hương đất nước Đồng thời tạo thêm niềm tin học sinh tổ chức xã hội Điều quan trọng phối hợp tạo cho học sinh có hội để trải nghiệm đời sống ngày, tăng cường mối quan hệ giao tiếp với tổ chức xã hội Điều giúp học sinh gần gũi hơn, hiểu biết tổ chức xã hội để chia sẻ với họ, đồng thời đề đạt nguyện vọng với tổ chức xã hội Hoạt động 2: Xây dựng mục tiêu phối hợp nhà trường với tổ chức xã hội công tác giáo dục học sinh TỈHPT – Mục tiêu chung phối hợp nhà trường với tổ chức xã hội công tác giáo dục học sinh THPT là: tăng cường hiểu biết lẫn nhau, biết cảm thông chia sẻ tìm biện pháp phối hợp có hiệu Sự phối hợp mang lại hiệu cao bên phối hợp thực đến với nhau, động bàn bạc kế hoạch phối hợp – Mục tiêu cụ thể + Hiểu cần thiết phải có phối hợp giáo dục nhà trường với tổ chức xã hội công tác giáo dục học sinh THPT; vai trò ý nghĩa phối hợp đổi với giáo viên, với nhà trường, với tổ chức xã hội, với học sinh + Nắm đuợc nội dung phối hợp, phuơng pháp hình thức phối hợp cách cụ thể rõ ràng, phù hợp với điều kiện bên + Rèn luyện kĩ phối hợp với tổ chức xã hội công tác giáo dục học sinh THPT Đó kĩ xây dựng kế hoạch phối hợp, kĩ thiết kế hoạt động phối hợp hợp lí, kĩ tổ chức thực hoạt động phối hợp, kĩ điều chỉnh hoạt động điều kiện đảm bảo cho phối hợp có hiệu quả, kĩ đánh giá kết phối hợp + Có thái độ thân thiện phối hợp xây dung nội dung tìm biện pháp thực Thái độ thân thiện liều thuổc bổ giúp cho việc xích lại gần trình thực công tác giáo dục học sinh THPT có thân thiện cảm thông lắng nghe nhau, chia sẻ khó khăn thuận lợi công tác giáo dục học sinh THPT bối cảnh + Tôn trọng lẫn yêu cầu trình làm việc, có tôn trọng phối hợp để thực mục đích chung Nội dung 2: CÁC KĨ NĂNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Hoạt động 1: Tìm hiểu quan niệm vẽ kĩ – Về khái niệm kĩ năng: có nhiều quan niệm kĩ Tựu chung lại co loại quan niệm sau: – Coi kĩ khả người thực hành động xuất phát từ nhu cầu nhiệm vụ giao nhằm đạt kết theo mục đích đặt điều kiện cụ thể mặt kỉ thuật thao tác, hành động hay hoạt động – Coi kĩ không đơn mặt kĩ thuật hành động mà biểu lực người Theo quan niệm kĩ vừa có tính ổn định lại vừa có tính mềm dẻo linh hoạt, đồng thời lại có tính mục đích cụ thể Hoạt động 2: Tìm hiểu kĩ phối hợp Từ quan niệm kĩ nói trên, hiểu kĩ phối hợp sau: hành động cụ thể mang tính mục đích phối hợp, tạo nên tương tác lẫn hai phía nhằm đạt mục đích đề Sự tương tác dựa hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng giúp đỡ trình thực công tác giáo dục học sinh THPT Nội dung 3: NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Hoạt động 1: Xây dựng nội dung phối hợp Nội dung phối hợp với tổ chức xã hội công tác giáo dục học sinh THPT bao gồm: – Phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường giữ vai trò chủ đạo Các hoạt động trường, đưa nhà trường đơn vị đội hay doanh nghiệp… – Phối hợp việc xây dụng kế hoạch giáo dục học sinh cho năm học, kì học tháng tùy theo yêu cầu giáo dục trọng tâm nhà trường địa phương nơi trường đóng – Phối hợp việc xây dựng điều kiện cần thiết công tác giáo dục học sinh THPT – Phối hợp việc tìm phương pháp hình thức tổ chức giáo dục học sinh nhằm mang lại hiệu giáo dục cao Hoạt động 2: Trao đổi với đồng nghiệp, xin ý kiến chuyên gia Khi trao đổi với đồng nghiệp với chuyên gia, cần lưu ý vài nội dung sau đây: – Về tính khoa học nội dung: nội dung thực đầy đủ chua? Có phù hợp với đối tượng giáo dục không? Những nội dung có khó không? Có đảm bảo tính logic vấn đề cần giáo dục không? Sự chặt chẽ nội dung thể nào? – Về tính khả thi nội dung: liệu đưa vào thực tế nội dung triển khai không? Giáo viên áp dụng nội dung hứng thú không? Thử dự đoán xem khả áp dụng nội dung diễn nào? Nội dung 4: BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Hoạt động 1: Hệ thống hoá số biện pháp phối hợp với tổ chức xã hội công tác giáo dục học sinh THPT Các biện pháp phối hợp với tổ chức xã hội theo gợi ý đây: – Nâng cao nhận thức cho giáo viên cần thiết phải có phối hợp với tổ chức xã hội – Xây dựng nội dung phối hợp cụ thể, phù hợp với yêu cầu điều kiện cho phép bên tham gia – Tổ chức hoạt động phối hợp để thực nội dung phối hợp xây dựng – Tổ chức giám sát, đánh giá kết phối hợp, từ rút học kinh nghiệm cho hai phía Hoạt động 2: Hoàn thiện hệ thống biện pháp – Hoạt động diễn thời gian định, coi kiểm tra ngấn để học viênn tự hoàn thiện thêm hệ thống biện pháp phối hợp sau có trao đổi với đồng nghiệp với chuyên gia (nếu có thể) – Chi tiết cách tiến hành biện pháp theo hướng sau đây: hoạt động diễn ra, mô tả cụ thể, ý tới hoạt động người thực người Nội dung 5: TỔNG KẾT MODULE Học viên tổng kết lại nét học thông qua trao đổi với bạn bè giáo viên hướng dẫn để tìm biện pháp nhất, mang tính khả thi cao dễ thự Đồng thời học viên kiểm tra lại kĩ phối hợp có thân so với hệ thống kĩ phối hợp trình bày Điều khiển hoạt động, dự kiến tình nảy sinh hoạt động… III LIÊN HỆ Qua việc tìm hiểu module này, thấy việc phối hợp với tổ chức xã hội giáo dục trường THPT việc làm quan trọng cần thiết Đặc biệt công tác chủ nhiệm phối hợp nhà trường với tổ chức xã hội công tác giáo dục giúp cho giáo viên có điểm tựa vững chắc, phối hợp tốt thể tinh thần hợp tác tốt Sẽ tạo cho giáo viên tự tin hơn, chủ động hơn, từ biết đặt kế hoạch phối hợp cụ thể Thầy cô giáo có thêm hiểu biết học sinh, em có hoàn cảnh khó khăn, từ có phương pháp giáo dục phù hợp, toàn diện có định hướng để quan tâm giúp đỡ nhiều em hoàn cảnh khác Việc giáo dục học sinh luôn đòi hỏi có phối hợp, kết hợp nhiều lực lượng đoàn thể xã hội đòi hỏi quan tâm thực sâu sắc người xã hội Ý nghĩa sâu sắc việc phối hợp giáo dục Bác Hồ từ lâu: “Giáo dục nhà trường phần, cần có giáo dục xã hội gia đình để giúp cho việc giáo dục nhà trường tốt Giáo dục nhà trường dù tốt đến mấy, thiếu giáo dục gia đình xã hội kết không hoàn toàn” (Trích nói Hội nghị cán Đảng ngành giáo dục tháng 6/ 1957) Hiểu ý nghĩa tầm quan trọng đó, thân giáo viên chủ nhiệm quan tâm phối hợp với số đoàn thể nhà trường người dân địa phương việc giáo dục học sinh trường học sinh lớp chủ nhiệm Trước tiên cần phải phối hợp tốt với đoàn thể trường Đầu năm phối hợp với Ban giám hiệu cho học sinh kí cam kết về thực tốt nội quy, không vi phạm An toàn giao thông Hoặc Ban giám hiệu xét, duyệt hạnh kiểm hàng tháng giúp cho thân nói riêng giáo viên chủ nhiệm nói chung nắm bắt đầy đủ việc thực nề nếp học sinh lớp chủ nhiệm Để Giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên niên lớp, tích cực chủ động phối hợp với Đoàn trường, khuyến khích đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ nhiệt tình phong trào đoàn trường phát động Ví dụ Ngoại khóa an toàn giao thông 100% học sinh tham gia buổi ngoại khóa, lựa chọn học sinh tham gia diễn kịch cho buổi ngoại khóa Đôn đốc học sinh tham gia đầy đủ nhiệt tình với đoàn Thanh niên trường THPT Hòa Bình với đoàn Thanh niên xã Hòa Bình tham gia buổi tình nguyện môi trường thang 10 vừa qua Phối hợp với Đoàn trường để nắm bắt việc thực nề nếp học sinh lớp chủ nhiệm để từ có đánh giá hạnh kiểm học sinh cho xác Thứ hai, thấy việc phối hợp với đoàn thể nhà trường, việc phối hợp với gia đình, phụ huynh học sinh nhân tố quan trọng việc học tập, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh Cha mẹ thường xuyên nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện trường , lớp con; sở hỗ trợ em phát huy điểm tốt kịp thời ngăn chặn, điều chỉnh, sửa chữa điểm hạn chế học tập rèn luyện Hiểu điều đó, đầu năm họp hội nghị phụ huynh lần thứ nhất, đạo ban giám hiệu chủ động xin số điện thoại phụ huynh, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh hay vi phạm từ đầu năm Để từ chủ động liên lạc với phụ huynh hoc sinh Ví dụ năm học 2016 – 2017 lớp có em Lương Văn Lợi học sinh cá biệt lớp từ năm học trước, em hay nghỉ học, bỏ Biết tình vậy, chủ động phối hợp với gia đình em cách gọi điện thường xuyên cho bố mẹ em Lợi Vì tuần 3, 4,5 năm học khắc phục tình trạng nghỉ học lớp Ngoài trường hợp hay vi phạm khác thường xuyên liên lạc với gia đình em cách gửi giấy mời gọi điện thoại Ngoài việc phối hợp với đoàn thể nhà trường việc phối hợp với gia đình học sinh việc phối hợp với cộng đồng quan trọng Trường THPT Hòa Bình phối hợp với công ty Viễn thông Viettel làm sổ liên lạc điện tử cho học sinh, phối hợp với ban giám hiệu hoàn thành danh sách thông tin cá nhân học sinh lớp chủ nhiệm Phối hợp với người dân địa phương tạo điều kiện cho em học sinh xa trường, đường lại khó khăn có chỗ trọ để em yên tâm học hành Tóm lại, việc phối hợp nhà trường, gia đình xã hội việc làm quan trọng việc giáo dục em học sinh Sự phối hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục trên, trước để tạo sức mạnh kích thích, thúc đẩy trình phát triển nhân cách học sinh Sự phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội diễn nhiều hình thức tất lực lượng giáo dục phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động mục tiêu giáo dục đào tạo hệ trẻ thành người công dân hữu ích cho đất nước , ngày tháng năm Người viết ... hợp với gia đình em cách gọi điện thường xuyên cho bố mẹ em Lợi Vì tuần 3, 4,5 năm học khắc phục tình trạng nghỉ học lớp Ngoài trường hợp hay vi phạm khác thường xuyên liên lạc với gia đình em cách... vụ giao nhằm đạt kết theo mục đích đặt điều kiện cụ thể mặt kỉ thu t thao tác, hành động hay hoạt động – Coi kĩ không đơn mặt kĩ thu t hành động mà biểu lực người Theo quan niệm kĩ vừa có tính... sinh nhân tố quan trọng việc học tập, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh Cha mẹ thường xuyên nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện trường , lớp con; sở hỗ trợ em phát huy điểm tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT40, Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT40, Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THPT40

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay