Nhận định và bài tập TỐ TỤNG DÂN SỰ về Chủ thể và Thẩm quyền có đáp án

12 27 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 15:07

d Ông Tú có quyền ủy quyền cho Luật sư tham gia tố tụng không?Ông Tú có quyền ủy quyền cho Luật sư tham gia tố tụng.Pháp luật TTDS không cấm đương sự có quyền ủy quyền cho luật sư để tham gia tố tụng trừ trường hợp vụ án ly hôn (Khoản 4 Điều 85 BLTTDS), chỉ cần người đại diện đáp ứng các điều kiện của người đại diện theo ủy quyền theo Bộ luật dân sựCSPL: Điều 85 BLTTDS 2015 CHƯƠNG 3: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN1. Chỉ có Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền thụ lý, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự có đương sự ở nước ngoài. Nhận định SAIKhông phải chỉ tòa án cấp tỉnh mới có thẩm quyền thụ lý và giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự có đương sự ở nước ngoài mà tòa án cấp huyện cũng có thể có thẩm quyền trong trường hợp sau đây: Việc hủy kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc li hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về việc nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới của Việt Nam theo quy định của BLTTDS và các quy định khác thì tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam sẽ có thẩm quyền thụ lý và giải quyết.CSPL: Khoản 4 Điều 35 BLTTDS 2015 CHƯƠNG 2: CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ I/ Nhận định Chủ thể tiến hành tố tụng dân người quyền tham gia, giải vụ việc dân Nhận định ĐÚNG Chủ thể tiến hành tố tụng dân quan, người chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tham gia, giải vụ việc dân Những người bao gồm: - quan cá nhân tham gia thực việc xét xử vụ việc dân sự: Tòa án, Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án, Thẩm phán,… - quan cá nhân tham gia thực chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc giải vụ việc dân sự: Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, … CSPL: Điều 46 BLTTDS 2015 Hội thẩm nhân dân quyền tham gia vào việc giải vụ án dân Nhận định SAI Hội thẩm nhân dân quyền tham gia vào việc giải vụ án dân giai đoạn sơ thẩm thủ tục thông thường Trường hợp giải vụ án dân theo thủ tục rút gọn, Hội thẩm quyền tham gia Ngoài ra, việc giải vụ án dân giai đoạn phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm Hội thẩm quyền tham gia CSPL: Khoản Điều 11 BLTTDS 2015 Thẩm phán phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi người thân thích người đại diện đương Nhận định SAI Không từ chối tiến hành tố tụng, BLTTDS 2015 quy định Thẩm phán phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi người thân thích đương CSPL: Điều 52, Điều 53 BLTTDS 2015 Thẩm phán người ghi biên phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải Nhận định SAI Thư ký Tòa án ghi biên phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải CSPL: Điểm b Khoản Điều 209 BLTTDS 2015 Đương cá nhân chết Tòa án phải triệu tập người thừa kế họ tham gia tố tụng Nhận định SAI Đương cá nhân tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ tài sản họ thừa kế người thừa kế tham gia tố tụng Nếu họ quyền, nghĩa vụ nhân thân quyền nghĩa vụ không thừa kế, Tòa án triệu tập người thừa kế họ tham gia tố tụng CSPL: Khoản Điều 74 BLTTDS 2015 Người khởi kiện nguyên đơn vụ án dân Nhận định SAI Nguyên đơn vụ án dân người khởi kiện, người quan, tổ chức, cá nhân khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân cho quyền lợi ích hợp pháp người bị xâm phạm Như vậy, người khởi kiện chưa nguyên đơn mà họ khởi kiện thay cho quan, tổ chức, cá nhân khác Ví dụ: Hội Liên hiệp phụ nữ khởi kiện lên Tòa án yêu cầu buộc B A - người không tự nguyện thực nghĩa vụ cấp dưỡng phải thực nghĩa vụ cho quyền lợi ích hợp pháp A bị xâm phạm thì: - Người khởi kiện trường hợp Hội liên hiệp phụ nữ - người nộp đơn khởi kiện - Nguyên đơn trường hợp Hội liên hiệp phụ nữ mà A Bởi lẽ, A người Hội liên hiệp phụ nữ nộp đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải vụ án dân Hội liên hiệp phụ nữ cho quyền lợi ích hợp pháp A bị xâm phạm CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 Người không gây thiệt hại cho nguyên đơn trở thành bị đơn Nhận định SAI Bị đơn không thiết phải gây thiệt hại cho nguyên đơn mà cần người bị nguyên đơn khởi kiện bị quan, tổ chức, cá nhân khác BLTTDS 2015 quy định khởi kiện cho quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn bị họ xâm phạm Còn thực tế họ gây thiệt hại cho nguyên đơn hay không phải đợi án, định Tòa án CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 Người chưa thành niên trở thành người làm chứng tố tụng dân Nhận định SAI Pháp luật quy định người lực hành vi dân người làm chứng, người chưa thành niên trở thành người làm chứng tố tụng dân Ngoài ra, Điều 78 BLTTDS quy định người làm chứng người chưa thành niên CSPL: Điều 78, Điều 78 BLTTDS 2015 Khi đương người dân tộc, người nước tham gia tố tụng, bắt buộc phải người phiên dịch cho họ Nhận định SAI Theo quy định pháp luật tố tụng dân người tham gia tố tụng đương quyền dùng tiếng nói dân tộc trình tố tụng bắt buộc phải người phiên dịch Nhưng đương người dân tộc, người nước tham gia tố tụng họ hiểu, sử dụng tiếng Việt họ dùng tiếng Việt tham gia tố tụng trường hợp không cần phải tham gia người phiên dịch CSPL: Điều 20 BLTTDS 10 Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác đương ủy quyền Nhận định SAI Khi trở thành người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương người tự quyền thay mặt đương yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng khác theo quy định, BLTTDS 2015 không bắt buộc họ phải đương ủy quyền CSPL: Khoản Điều 76 BLTTDS 2015 II/ Bài tập Bài tập Anh/ chị nhận xét hành vi tố tụng Tòa án phúc thẩm? Hành vi Tòa án phúc thẩm SAI Thẩm phán B tham gia giải vụ việc dân ông A, ông M định đình giải vụ án Tuy nhiên, trường hợp vụ án khác (tư cách nguyên đơn, bị đơn thay đổi dù đối tượng tranh chấp giống nhau) Theo quy định Khoản Điều 53 BLTTDS 2015 thẩm phán B không thuộc trường hợp phải từ chối bị thay đổi nên thẩm phán B tiếp tục giải vụ án lần không vi phạm thủ tục tố tụng Bản ánthẩm bị hủy SAI theo Điều 310 BLTTDS 2015 CSPL: Khoản Điều 53, Điều 310 BLTTDS 2015 Bài tập Anh/ chị nhận xét hành vi tố tụng Tòa án phúc thẩm? Hội đồng xét xử Tòa án phúc thẩm tuyên bố hoãn phiên tòa để thực việc thay đổi Thẩm phán B không phù hợp với quy định pháp luật Thẩm phán B người phân công giải sơ thẩm vụ án bà T bà H Tuy nhiên, B định tạm đình giải vụ án không định đình giải vụ án sau B điều chuyển công tác tỉnh P, vụ án giao cho thẩm phán khác giải Như vậy, thẩm phán B tham gia vào việc giải vụ án bà T bà H không đáp ứng điều kiện án, định quy định Khoản Điều 53 BLTTDS, B không thuộc trường hợp phải bị thay đổi phiên tòa phúc thẩm CSPL: Khoản Điều 53 BLTTDS 2015 Bài tập a Xác định tư cách đương sự: - Nguyên đơn: chị Tiên Trong vụ án, chị Tiên khởi kiện Tòa án yêu cầu ly hôn giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng Chị Tiên nguyên đơn vụ án CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 - Bị đơn: anh Sỹ Trong vụ án, anh Sỹ chồng hợp pháp chị Tiên, bị kiện đòi ly hôn giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng Anh Sỹ bị đơn vụ án CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 - Người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Hùng Trong vụ án, vợ chồng chị Tiên, anh Sỹ nợ ông Hùng tỷ đồng, ông Hùng không khởi kiện không bị kiện mà người liên quan đến tài sản chung tranh chấp A B, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp ông Hùng, ông Hùng người tham gia tố tụng vụ việc Ông Hùng người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 b Nguyên đơn, bị đơn quyền ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng không? Nguyên đơn, bị đơn quyền ủy quyền cho người khác tham gia tố tụng Căn Khoản Điều 85 BLTTDS 2015, đương không ủy quyền cho người khác thay mặt tham gia tố tụng việc ly hôn, trừ trường hợp cha, mẹ, người thân thích họ người đại diện theo Khoản Điều 51 Luật HNGD 2014 CSPL: Khoản Điều 85 BLTTDS 2015 `Bài tập a Xác định tư cách đương sự? - Nguyên đơn: Bà Lan Bà Lan người khởi kiện ông Tú tòa yêu cầu buộc ông Tú trả nợ cho CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 - Bị đơn: ông Tú Ông Tú bị bà Lan khởi kiện Tòa cho ông Tú không trả nợ cho bà Lan CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS 2015 b Việc Tòa án giải yêu cầu ông Tú vụ án bà Lan khởi kiện pháp luật không? Việc Tòa án giải yêu cầu ông Tú vụ án bà Lan khởi kiện pháp luật Vụ án thụ lý, ông Tú quyền nghĩa vụ bị đơn theo quy định pháp luật quyền đề nghị đối trừ với nghĩa vụ nguyên đơn Như vậy, yêu cầu bà Lan trả 40 triệu đồng tiền thức ăn gia súc ông Tú giải vụ án bà Lan khởi kiện pháp luật CSPL: Khoản Điều 72 BLTTDS 2015 c Giả sử Thẩm phán phân công giải vụ án cháu rể ông Tú Theo quy định pháp luật, bà Lan cần làm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Thẩm phán phân công giải vụ án cháu rể ông Tú thuộc trường hợp phải từ chối bị thay đổi với Khoản Điều 52 BLTTDS “Có rõ ràng cho họ không vô tư làm nhiệm vụ” Bà Lan cần thực quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng quy định Khoản 14 Điều 70 BLTTDS 2015 d/ Ông Tú quyền ủy quyền cho Luật tham gia tố tụng không? Ông Tú quyền ủy quyền cho Luật tham gia tố tụng Pháp luật TTDS không cấm đương quyền ủy quyền cho luật để tham gia tố tụng trừ trường hợp vụ án ly hôn (Khoản Điều 85 BLTTDS), cần người đại diện đáp ứng điều kiện người đại diện theo ủy quyền theo Bộ luật dân CSPL: Điều 85 BLTTDS 2015 CHƯƠNG 3: THẨM QUYỀN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Chỉ Tòa án nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền thụ lý, giải theo thủ tục sơ thẩm vụ án dân đương nước Nhận định SAI Không phải tòa án cấp tỉnh thẩm quyền thụ lý giải theo thủ tục sơ thẩm vụ án dân đương nước mà tòa án cấp huyện thẩm quyền trường hợp sau đây: Việc hủy kết hôn trái pháp luật, giải việc li hôn, tranh chấp quyền nghĩa vụ vợ chồng, cha mẹ con, việc nhận cha, mẹ, con, nuôi nuôi giám hộ công dân Việt nam cư trú khu vực biên giới với công dân nước láng giềng cư trú khu vực biên giới Việt Nam theo quy định BLTTDS quy định khác tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú công dân Việt Nam thẩm quyền thụ lý giải CSPL: Khoản Điều 35 BLTTDS Tranh chấp giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đất tranh chấp trước khởi kiện Tòa án Nhận định SAI BLTTDS không bắt buộc giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất phải qua thủ tục hòa giải Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đất tranh chấp trước khởi kiện Tòa án Tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật đất đai thuộc thẩm quyền giải Tòa án khởi kiện trực tiếp Tòa án không cần qua hòa giải trước CSPL: Khoản Điều 26 BLTTDS 2015 Tòa án thẩm quyền giải vụ án ly hôn Tòa án nơi bị đơn cư trú Nhận định SAI Tòa án thẩm quyền giải vụ án ly hôn không Tòa án nơi bị đơn cư trú mà Tòa án nơi bị đơn làm việc Ngoài ra, đương thỏa thuận với văn yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc nguyên đơn giải tranh chấp Tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc thẩm quyền CSPL: Điểm a, b Khoản Điều 39 BLTTDS 2015 Các tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cá nhân, quan, tổ chức với tranh chấp dân Nhận định SAI Không phải tất tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ cá nhân, quan, tổ chức với tranh chấp dân Những tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, chuyền giao công nghệ cá nhân, tổ chức với mục đích lợi nhuận tranh chấp kinh doanh, thương mại CSPL : Khoản Điều 26, Khoản Điều 30 BLTTDS Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân cấp tỉnh Nhận định SAI TAND cấp tỉnh thẩm quyền giải tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh thương mại quy định Khoản 2, 3, 4, Điều 30 BLTTDS Riêng tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định Khoản Điều 30 thuộc thẩm quyền TAND cấp huyện: “Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại gữa cá nhân, tổ chức đăng kí kinh doanh với mục đích lợi nhuận” CSPL: Điểm b, Khoản Điều 35 BLTTDS 2015 6 Đương lựa chọn Tòa án để yêu cầu giải tranh chấp dân Nhận định SAI Chỉ nguyên đơn quyền lựa chọn Tòa án để yêu cầu giải tranh chấp dân lựa chọn thuộc trường hợp quy định Điều 40 BLTTDS 2015 CSPL: Khoản Điều 40 BLTTDS 2015 Sau thụ lý vụ án, thẩm quyền Tòa án không thay đổi Nhận định ĐÚNG Thẩm quyền Tòa án BLTTDS 2015 quy định Nếu Tòa án thẩm quyền thẩm quyền Nếu thẩm quyền dù thụ lý thẩm quyền phải chuyển cho Tòa án thẩm quyền CSPL: Khoản Điều 41 BLTTDS 2015 Nếu đương vụ án người Việt Nam định cư nước mặt Việt Nam vào thời điểm Tòa án thụ lý vụ án dân vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp huyện Nhận định SAI Vụ án thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh tài sản nước cần phải ủy thác tư pháp cho quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nước ngoài, cho Tòa án, quan thẩm quyền nước Ngoài ra, cần xét đến loại tranh chấp, số tranh chấp Tòa cấp tỉnh thẩm quyền tranh chấp dân quy định Khoản Điều 26, tranh chấp kinh doanh, thương mại quy định Khoản 2, 3, Điều 30 BLTTDS… TAND cấp huyện thẩm quyền CSPL: Điều 35, Điều 37 BLTTDS 2015 Tranh chấp bảo hiểm tranh chấp kinh doanh thương mại Nhận định SAI Tranh chấp bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật việc làm, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động thuộc tranh chấp lao động CSPL: Điểm d Khoản Điều 32 BLTTDS 2015 10 Tòa án cấp huyện quyền thụ lý, giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định Tòa án nước Nhận định ĐÚNG Thẩm quyền TAND cấp huyện quy định Điều 35 BLTTDS 2015 không quy định cho TAND cấp huyện quyền thụ lý, giải yêu cầu công nhận cho thi hành Việt Nam án, định Tòa án nước Các yêu cầu thuộc thẩm quyền TAND cấp tỉnh CSPL: Điều 35 BLTTDS 2015 ... thuộc trường hợp quy định Điều 40 BLTTDS 2015 CSPL: Khoản Điều 40 BLTTDS 2015 Sau thụ lý vụ án, thẩm quyền Tòa án không thay đổi Nhận định ĐÚNG Thẩm quyền Tòa án BLTTDS 2015 quy định Nếu Tòa án có... BLTTDS 2015 quy định khởi kiện cho quyền lợi ích hợp pháp nguyên đơn bị họ xâm phạm Còn thực tế họ có gây thiệt hại cho nguyên đơn hay không phải đợi có án, định Tòa án CSPL: Khoản Điều 68 BLTTDS... trở thành người làm chứng tố tụng dân Ngoài ra, Điều 78 BLTTDS có quy định người làm chứng người chưa thành niên CSPL: Điều 78, Điều 78 BLTTDS 2015 Khi có đương người dân tộc, người nước tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận định và bài tập TỐ TỤNG DÂN SỰ về Chủ thể và Thẩm quyền có đáp án, Nhận định và bài tập TỐ TỤNG DÂN SỰ về Chủ thể và Thẩm quyền có đáp án, Nhận định và bài tập TỐ TỤNG DÂN SỰ về Chủ thể và Thẩm quyền có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay