Thảo luận văn hoá kinh doanh đề tài người việt nam khéo léo nhưng không duy trì đến cùng”

18 38 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 14:59

Bài thảo luận : VĂN HÓA KINH DOANH Nhóm 3_ca2 Thành viên tham gia thảo luận :  Nguyễn Thị Oanh (Nhóm trưởng )  Nguyễn Thị Nguyệt  Lê Thị Thanh Nhàn  Nguyễn Văn Ninh  Đào Lan Phương  Hoàng Thúy Phương  Nguyễn Thị Minh Phương  Trịnh Thị Phương  Phạm Ngọc Quế  Lê Thị Thanh Quỳnh  Lê Anh Quỳnh Viện nghiên cứu Hoa Kỳ rút đặc điểm người Việt Nam sau: “Người Việt Nam khéo léo không trì đến cùng” Để tìm hiểu vấn đề ta cần phải tìm hiểu khéo léo Nếu hiểu theo cách đơn giản khéo léo khả sử dụng đôi bàn tay làm lên sản phẩm đẹp , đồ vật có giá trị thẩm mỹ cao , điều chưa đầy đủ mà khéo léo có ý nghĩa rộng cách sống , cách làm việc , cách ứng xử để người khác nhìn nhận cảm nhận thấy hài lòng khâm phục Như ta hiểu khéo léo đặc điểm đức tính tốt sống cần trì phát huy Ai hiểu sống thay đổi vận động ngày, công việc muốn thành công, muốn có kết tốt phải vun đắp Vậy khéo léo ngọai lệ Tấm gương dẫn chừng có nhiều, kể Trong lịch sử đấu tranh giữ nước dân tộc Việt Nam : Khi quân Nguyên Mông công nước Việt ta,để thuyết phục bô lão toàn dân đồng tâm đánh giặc, Trần Quốc Toản bóp nát trái cam tay để thể tâm mình, từ tạo nên thống toàn quân ,toàn dân Đó có phải khéo léo? Hay việc gần Đất nước ta vừa phải trải quan chiến thần thánh Trong thời điểm khó khăn có sách khéo léo hòa với Pháp để tập trung đánh Nhật,đã đem lại chiến thắng to lớn Ngoài khéo léo thể qua truyền thống cư xử người với người người dân Việt Nam Đặc biệt khéo léo thể qua hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống : Sự kiên trì, sáng tạo Biểu qua tinh hoa đúc kết kế thừa Biểu qua tinh tế sản phẩm Nhưng “Việt Nam sử lược” học giả Trần Trọng Kim ấn hành năm 1921 viết chân dung người Việt có điểm tốt lẫn điểm xấu có điểm “khéo chân tay”,nhưng “thiếu kiên nhẫn” nhận xét Lương Văn Can người Việt nam kinh doanh : “không có thương phẩm, không kiên tâm, nghị lực, trọng nghề, thương học, đường giao thiệp, tiết kiệm, khinh hàng nội hóa.” Điều chứng tỏ đặc điểm quan tâm tới hoàn thiện sản phẩm người Việt có từ lâu Người Việt lại thường tới công việc mà cụ thể quan tâm đến hoàn thiện sản phẩm sản xuất cần biết sản xuất sản phẩm mà tính đến đầu ra, sản xuất nhiều sản phẩm không quan tâm đến việc kiểm tra lại xem chất lượng sản phẩm hoàn toàn đạt tiêu chuẩn chưa Ví dụ việc nhiều đơn hàng xuất hải sản, nông sản sang nhiều thị trường bị trả lại không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Đối với hàng thủ công mỹ nghệ qua đôi bàn tay khéo léo người thợ làm sản phẩm vô tinh xảo xuất nhiều nước giới.Đạt thành công mà ta không trì hay mở rộng thật điều đáng tiếc.nhưng chuyện xảy ra.Những chuyến hàng thủ công mỹ nghệ xuất nhân hài lòng từ đối tác hài lòng lại không trì dài lâu mà chuyến hàng đần dần trở lên chất lượng chủng loại mẫu mã giảm nhiều.Do thợ chủ lơ đãng với công viêc.cứ kéo dài tình trạng phía bên nhắc nhở đưa cảnh cáo khắc phục hợp đồng làm ăn đương nhiên bị chấm hết Đảng phủ muốn kêu gọi đầu tư từ phía bạn bè quốc tế.Nhưng muốn nhận quan tâm nhà đầy tư nước phải xây dựng cho môi trường đầu tư lý tưởng.Vậy mà chưa làm được.Ngoài sách đầu tư thả lỏng thi nhiều vấn đề cần quan tâm sở hạ tầng vấn đề giao thông lại.yếu tố người phải đạt đến trình độ định để đáp ứng cho công việc.Nhưng thực tế sở hạ tầng khó khăn lớn chúng ta.do điều kiện thiếu quan tâm sát nhà quản lý mà vấn đề đường sá nhiều rối ren.Chúng ta thử hình dung mời khách đến nhà nhà bừa bộn mớ hỗn loạn khách nghĩ sao?lần sau có mời họ không muốn đến   Chúng ta lấy ví dụ từ thực tế cho thấy nhiều bạn trẻ khao khát kinh doanh vừa rời khỏi ghế nhà trường kinh nghiệm kiến thức thực tế non nớt họ muốn thử sức tập hợp lại người góp vốn người góp sức sau công viêc thực bắt đầu khó tránh khỏi khó khăn thương trường thi bạn trẻ cảm thấy vô nản chí.mất hào khí kiên nhẫn Bắt đầu quan tâm cho công việc sáng tạo cần thiết Vậy việc làm ăn ngày xuống Tuy nhiên “ít quan tâm đến hòan thiện cuối sản phẩm” nghĩa “không quan tâm”.Theo báo dantri.com.vn có điều tra hàng Việt Nam chất lượng cao người nước sống làm việc Việt Nam tháng phần lớn họ đánh giá hàng việt nam mức điểm 3,7 thang điểm 5, tức tốt Như có nghĩa người Việt ý dần đến hoàn thiện sản phẩm Đã có sản phẩm, thương hiệu vượt biên giới quốc gia đướ yêu mến bạn bè giới Ngay đất nước Hoa Kì,1 thị trường khó tính nơi khởi nguồn lời nhân xét, có thương hiệu Việt Nam yêu quý Ví dụ cà phê G7 với học lòng cốc phải màu trắng, vỏ cốc phải màu đỏ để làm tăng kích thích với người dân Mĩ Chính lẽ ta có niềm tin tương lai Việt Nam, lớp trí thức trẻ Việt Nam : Tóm lại, nhận định nhận xét viện nghiên cứu Hoa Kì bất công với người Việt phủ nhận cách làm sai Vậy ta đưa kết luận sau: đặc điểm đánh giá số đông Không thể hàng triệu người quốc gia phải có đặc điểm trì Mọi công thức có ngoại lệ,sự sai người cảm nhận lời nhận xét đưa hoàn toàn nên dành khoảng thời gian để suy nghĩ rút học cho thân Cái cho dân tộc mà cho thân TÔI YÊU VIÊT NAM Thank you!!! ... cứu Hoa Kỳ rút đặc điểm người Việt Nam sau: Người Việt Nam khéo léo không trì đến cùng” Để tìm hiểu vấn đề ta cần phải tìm hiểu khéo léo Nếu hiểu theo cách đơn giản khéo léo khả sử dụng đôi bàn... xử người với người người dân Việt Nam Đặc biệt khéo léo thể qua hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống : Sự kiên trì, sáng tạo Biểu qua tinh hoa đúc kết kế thừa Biểu qua tinh tế sản phẩm Nhưng Việt. .. Nam sử lược” học giả Trần Trọng Kim ấn hành năm 1921 viết chân dung người Việt có điểm tốt lẫn điểm xấu có điểm khéo chân tay” ,nhưng “thiếu kiên nhẫn” nhận xét Lương Văn Can người Việt nam kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận văn hoá kinh doanh đề tài người việt nam khéo léo nhưng không duy trì đến cùng” , Thảo luận văn hoá kinh doanh đề tài người việt nam khéo léo nhưng không duy trì đến cùng” , Thảo luận văn hoá kinh doanh đề tài người việt nam khéo léo nhưng không duy trì đến cùng” , Nhưng trong “Việt Nam sử lược” của học giả Trần Trọng Kim ấn hành năm 1921 khi viết về chân dung người Việt có cả điểm tốt lẫn điểm xấu thì có điểm như “khéo chân tay”,nhưng cũng “thiếu kiên nhẫn” hoặc trong nhận xét của Lương Văn Can về người Việt nam tr, Chúng ta có thể lấy những ví dụ từ thực tế cho thấy rất nhiều bạn trẻ khao khát kinh doanh ngay cả khi vừa rời khỏi ghế nhà trường kinh nghiệm cũng như kiến thức thực tế còn rất non nớt nhưng họ vẫn muốn thử sức mình rồi cùng nhau tập hợp lại người góp vố

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay