ĐỔI MỚI SANG TAO TRONG DAY VA HOC NĂM HỌC 201872018

0 43 0
  • Loading ...
1/0 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 14:23

Việc đưa chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” vào phong trào thi đua giai đoạn 20162020 nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29NQTW ngày 04112013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. SỞ GD-ĐT T.T.HUẾ Trường THPT Nguyễn Huệ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC Thời gian thực hiện: Năm học 2017-2018 Họ tên người đăng ký: Nguyễn Thi Huyền Trang Nhiệm vụ giao: Dự kiến thực đổi sáng tạo lĩnh vực: Quản lý giáo dục học sinh Thực trạng vấn đề dự kiến đổi mới: - Chất lượng học tập ý thức tự giác học tập chưa cao Một số HS yếu thiếu cố gắng học tập, tiếp thu chậm, nói chuyện riêng, nhiều em học lệch Sức học yếu - Một số HS chưa xác định động học tập, chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập như: không soạn bài, không học cũ, không phát biểu xây dựng bài, không ý nghe giảng, Không làm tập trước đến lớp - Một số HS chưa có ý thức việc chấp hành nội quy trường, lớp: Vi phạm an toàn giao thông, bỏ xe sai quy định, nghỉ học trái ca, vô lễ với giáo viên… - Một số HS điều kiện nên thiếu quan tâm gia đình - Địa bàn cư trú phân bố rải rác nên khó khăn việc quản lý Nhiều em xa nên việc lại gặp nhiều khó khăn, thiếu quản lý phụ huynh - Một số phụ huynh chưa thực quan tâm tới việc học tập em mình, bao che cho em Mục tiêu giải pháp đổi a Mục tiêu: - Duy trí số lượng xuyên suốt năm học, phấn đấu tỷ lệ học sinh bỏ học chiếm 0%, đảm bảo 100% HS học chuyên cần, vắng học phải có giấy xin phép phụ huynh - 100% hs lớp học tập, thảo luận nội quy, thực tốt nội quy học sinh quy định điều lệ trường trung học - 100% học sinh buổi học( kể trái ca) không bỏ giờ, bỏ tiết - Tăng cường đoàn kết tập thể lớp - Giữ vững danh hiệu chi đoàn vững mạnh b Biện pháp: + Xây dựng đội ngũ cán lớp có lực gương mẫu + Tuyên truyền giáo dục lý tưởng sống niên giai đoạn + Giáo dục nhiều kênh thông tin thông qua hoạt động xã hội nhân đạo, hướng cội nguồn dân tộc, kết hợp gia đình giáo dục truyền thống gia đình + Quản lí học sinh hình thức xây dựng nội quy lớp, tổ chức theo dõi trực ban, trực cờ đỏ, thi đua để kịp thời nhắc nhở uốn nắn học sinh có biểu vi phạm + Phát huy tốt ban cán môn tận dụng triệt để 15 phút đầu để kiểm tra, truy hướng dẫn giải tập lớp + Tổ chức bình bầu hạnh kiểm hàng tháng để xây dựng ý thức tự giác học sinh + Giáo dục ý thức trách nhiệm học sinh, niên trường phổ thông + Phối hợp chặt chẽ Đoàn trường, tổ chức nhà trường, gia đình học sinh tổ chức nhà trường để tìm giải pháp tối ưu, có hiệu cao giáo dục đạo đức cho học sinh… + Yêu cầu học sinh phải có góc học tập nhà, trọng việc tự học nhà HS + Thực nghiêm túc quy chế kiểm tra thi cử + HS yếu tham gia học phụ đạo đầy đủ GVCN theo dõi đánh giá vào cuối tuần học + Kết hợp với giáo viên môn, thường xuyên nắm tình hình học tập học sinh qua nhiều kênh thông tin khác + Kịp thời động viên, nhắc nhở học sinh nhằm hạn chế thấp trường hợp vi phạm nội quy nề nếp, vi phạm an toàn giao thông,… + Quán triệt học sinh tham gia đầy đủ buổi lao động trường, lớp, ý thức bảo vệ môi trường, lao đông tập thể + Giáo dục HS có tinh thần hăng say tích cực, ý thức tốt lao động xây dựng cảnh quan, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp Phối hợp chặt chẽ với GV HD lao động nhận xét đánh giá HS lao động + Tổ chức tốt tiết HĐGDNGLL theo kết hoạch với nhiều hình thức phong phú nhằm thu hút tham gia học sinh, đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể, hình thành cho học sinh kỷ giao tiếp, ứng xử xã hội + Khen thưởng kịp thời có biện pháp xử lí phù hợp trường hợp vi phạm Dự kiến kết đạt sau thực đổi - Hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học trái ca - Nâng cao ý thức tự giác học sinh - Nâng cao chất lượng học tập, phấn đấu 100% học sinh đậu TN THPT - Nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức Thời gian dự kiến thử nghiệm thực đổi - Năm học : 2017-2018 Các bước tiến hành thử nghiệm đổi + Kiện toàn lại ban cán lớp + Áp dụng quy chế thi đua tổ + Thực việc khen thưởng, kỉ luật hàng tháng Phạm vi công bố nhân rộng kết đổi Giáo viên chủ nhiệm trường THPT Nguyễn Huệ Phong Điền , ngày 30 tháng năm 2017 Ký, ghi rõ họ tên ... Kết hợp với giáo viên môn, thường xuyên nắm tình hình học tập học sinh qua nhiều kênh thông tin kh c + Kịp thời động viên, nhắc nhở học sinh nhằm hạn chế thấp trường hợp vi phạm nội quy nề nếp,... đồng thời giáo dục ý thức tinh thần tập thể, hình thành cho học sinh kỷ giao tiếp, ứng xử xã hội + Khen thưởng kịp thời có biện pháp xử lí phù hợp trường hợp vi phạm Dự kiến kết đạt sau thực đổi... bước tiến hành thử nghiệm đổi + Kiện toàn lại ban cán lớp + Áp dụng quy chế thi đua tổ + Thực việc khen thưởng, kỉ luật hàng tháng Phạm vi công bố nhân rộng kết đổi Giáo viên chủ nhiệm trường THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI MỚI SANG TAO TRONG DAY VA HOC NĂM HỌC 201872018, ĐỔI MỚI SANG TAO TRONG DAY VA HOC NĂM HỌC 201872018, ĐỔI MỚI SANG TAO TRONG DAY VA HOC NĂM HỌC 201872018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay