Báo cáo lập TRÌNH TỔNG đài KX TES824

85 53 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 13:38

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC  ĐỀ TÀI : LẬP TRÌNH TỔNG ĐÀI KX - TES824 GVHD : Th.s Nguyễn Phú Quới SVTH : Đỗ Đức Cường Đoàn Ánh Dương LỚP : CĐĐTVT06B KHOÁ : 2006 – 2009 Tp HCM – Tháng 07 Năm 2009 LỜI CẢM ƠN o0o Trong suốt khóa học (2006 – 2009) trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG, với giúp đỡ quý thầy cô giáo viên hướng dẫn mặt từ nhiều phía thời gian thực đề tài, nên đề tài chúng em hoàn thành thời gian quy định Với lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành cảm ơn: Bộ môn Điện tử viễn thông tất quý thầy cô khoa Điện Tử - Tin Học giảng dạy kiến thức chuyên môn làm sở để chúng em thực tốt đồ án tốt nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em hoàn tất khóa học Đặc biệt, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy NGUYỄN PHÚ QUỚI – giáo viên hướng dẫn đề tài tận tình giúp đỡ cho chúng em lời dạy quý báu, giúp chúng em định hướng tốt thực đồ án Cuối chúng em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè khóa quan tâm, hỗ trợ động viên giúp chúng em hoàn thành đồ án Nhóm thực Đồ án tốt nghiệp TES824 Lập trình tổng đài KX- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 0 Ngày… tháng… năm 2009 Đồ án tốt nghiệp TES824 Lập trình tổng đài KX- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Ngày… tháng… năm 2009 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 LỜI NÓI ĐẦU  Với phát triển ngành Bưu Viễn thông quốc tế nói chung Việt Nam nói riêng, với phát triển công nghệ : điện tử, tin học, quang học… dẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin Sự phát triển hệ thống công nghệ thông tin trở thành vấn đề thiết tất quốc gia giới, để hỗ trợ cho kinh tế phát triển cách thuận lợi Ở Việt nam để đáp ứng nhu cầu thông tin nước quốc tế cố gắng theo kịp công nghệ thông tin tiên tiến, ngành Bưu Viễn thông chuẩn bị thiết bị đội ngủ để vận hành thiết bị Viễn thông Một thiết bị Viễn thông Tổng đài nội PABX, có nhiều hãng sản xuất tổng đài nội : PANASONIC, SIEMEN, ALCATEL, BROTHER… Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, chúng em thầy Nguyễn Phú Quới giao cho nghiên cứu tổng quan tổng đài KXTES824 hãng PANASONIC sản xuất, đồ án tốt nghiệp chúng em xin trình bày phần sau :  tìm hiểu tổng đài KX - TES824lập trình tổng đài KX - TES824  khai thác ứng dụng tổng đài KX - TES824 Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Phú Quới giúp đỡ, hướng dẫn, bảo chúng em trình hoàn thành báo cáo Với thời gian có hạn, nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót định, chúng em mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn Chúng em xin chân thành ơn.! Tp HCM, tháng 07 năm 2009 Nhóm sinh viên thực hiện: Đỗ Đức Cường Đoàn Ánh Dương Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN LỜI NÓI ĐẦU LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN I 10 PHẦN I 10 I KHÁI NIỆM TỔNG ĐÀI 10 II PHÂN LOẠI TỔNG ĐÀI 10 II PHÂN LOẠI TỔNG ĐÀI 10 a Tổng đài nhân công 10 a Tổng đài nhân công 10 b Tổng đài tự động 10 Phân loại cấu trúc mạng điện thoại Việt Nam 11 III CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI .11 Giới thiệu 14 Phân loại thông tin âm hiệu 14 b Thông tin chọn địa 14 c Thông tin chấm dứt chọn địa .14 d Thông tin giám sát 14 Báo hiệu đường dây thuê bao 14 b Báo hiệu đường dây thuê bao bị gọi 15 Hệ thống âm hiệu tổng đài 15 a Tín hiệu chuông (Ringging Signal) 15 b Tín hiệu mời gọi (dial tone) 16 c Tín hiệu báo bận (busy signal) 16 d Tín hiệu hồi âm chuông 16 e Gọi sai số .17 f Tín hiệu báo gác máy 17 g Tín hiệu đảo cực 17 V TÍN HIỆU THOẠI .17 Mức động 18 Dải động 18 Độ rõ độ hiểu 18 Băng tần điện thoại 18 CHƯƠNG 19 a Cấu hình: 19 b Tính kỹ thuật: 19 Tổng đài Siemens Hi-Path 1150 20 a Cấu hình: 20 b Tính kỹ thuật: 20 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 Tổng đài Siemens Hi-Path 1190 21 a Cấu hình: 21 b Tính kỹ thuật: 21 Tổng đài Siemens Hi-Path 3000 21 a Ưu điểm hệ thống Hi-Path 3000 22 b Tính kỹ thuật: 22 II TỔNG ĐÀI PANASONIC 23 a Cấu hình: 23 b Tính kỹ thuật: 23 Tổng đài Panasonic KXTDA100 .24 a Cấu hình: 25 b Tính kỹ thuật: 25 Tổng đài Panasonic KXTDA200 .26 a Cấu hình: 27 b Tính kỹ thuật: 27 CHƯƠNG 29 Cấu hình hệ thống 29 Tính kỹ thuật .30 Các loại Card mở rộng .31 b Lựa chọn: 31 c Các loại card mở rộng: 31 II ĐIỆN THOẠI LẬP TRÌNH VÀ BÀN GIÁM SÁT DSS 32 Điện thoại lập trình Panasonic KX-T7665 .32 Bàn lập trình số KX-T7630 kiêm bàn trực lễ tân .33 Bàn giám sát tổng đài điện thoại Panasonic KX-T 7640 34 III BỘ LƯU ĐIỆN CHO TỔNG ĐÀI KX-TES824 34 IV BỘ NHẠC NỀN CHO TỔNG ĐÀI DP 540 34 V HỘP THƯ THOẠI DÙNG CHO MỌI LOẠI TỔNG ĐÀI EVM 8200 34 PHẦN II 35 Ngày hành: 35 Đổi Password lập trình hệ thống: 35 Bàn giám sát DSS: 35 Chế độ ngày đêm chuyển đổi tự động (Auto) nhân công (Man): 35 Định thời gian làm việc chế độ ngày đêm: .36 Chọn Jack làm máy Operator: 36 Thay đổi số máy nhánh: .36 Kết nối CO không kết nối CO: 36 Chọn chế độ quay số cho CO line 36 10 Xác lập máy đổ chuông chế độ ngày / đêm / trưa : .36 11 Chế độ Delay chuông chế độ ngày / đêm / trưa : 37 12 Chế độ Hunting 37 13 Chế độ DISA: 38 14 Chế độ DISA cấp : 38 15 UCD 38 16 Cho máy đổ chuông vào nhóm .39 17 Chọn nhóm có máy đổ chuông chế độ Enable 39 18 Chọn Terminal / Cicular cho nhóm \“Ext group No 39 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 19 Chọn tin UCD phát máy đổ chuông bận 39 20 Chọn khoảng thời gian chờ phát tin UCD máy bận .39 21 Cấm Ext gọi đường CO : .40 Hạn Chế gọi : 40 23 Gọi Account code : .40 24 ARS 40 25 Đảo cực : .41 26 Chỉnh thời gian Flash time: .41 27 Giới hạn thời gian gọi : .41 28 Giới hạn gọi đường CO : .41 29 Chuyển gọi đường CO line : .42 30 Call Forwarding gọi đường CO line : 42 31 Reset liệu hệ thống 42 32 Hiển thị số gọi đến : 42 33 Set cổng COM máy in RS232C 42 34 Chọn chế độ in hay không in gọi vào : 43 II LẬP TRÌNH KX-TES824 BẰNG PC 43 Ngày hành .43 Đổi Password lập trình: .44 Chức giám sát : 44 Chuyển đổi chế độ ngày, đêm trưa: 46 Ấn định thời gian làm việc chế độ ngày , đêm , trưa 46 Ấn định máy Operator : .47 Đổi số máy nhánh : .48 Kết nối CO chọn chế độ quay số , CO group -> thời gian Flash , Đảo cực CO: 50 Đổ chuông thường 54 10 Đổ chuông Delay : 55 11 Hunting Ring 56 12 Chế độ DISA: 59 13 Chế độ UCD: .61 14 Chế độ DISA cấp .62 15 Cho phép gọi không cho phép gọi đường CO 64 16 Hạn chế gọi : .65 17 Gọi Account code: .67 18 ARS 71 19 Giới hạn thời gian gọi ngoài: 73 20 Chuyển gọi đường CO: 75 21 Call forward to CO: 76 22 Reset Tổng Đài: 77 23 Caller ID 78 24 Set cổng máy in ( SMDR )RS 232C 80 CHƯƠNG 81 Gọi Operator .81 Gọi chiếm ngẫu nhiên CO: 81 Chiếm trực tiếp CO gọi ngoài: 81 Gọi Account Code: 82 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 Call Pickup 82 Chuyển gọi: 82 Đàm thoại tay ba: .82 Ghi âm tin thường .82 10 Ghi âm tin cấp 82 11 Nghe lại tin cấp 83 12 Lưu số bàn DSS từ bàn lập trình bàn DSS: 83 13 Call Forwarding : .83 14 Khoá bàn phím nhận gọi không thực gọi 83 15 Chuyển chế độ ngày đêm tay máy Operator: 83 16 Kiểm tra chế độ ngày đêm máy Operator: 84 17 Xoá cài đặc chức máy con: 84 PHẦN III 84 II HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI .85 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 PHẦN I LÝ THUYẾT CƠ SỞ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TỔNG ĐÀI I KHÁI NIỆM TỔNG ĐÀI Tổng đài điện thoại hệ thống chuyển mạch, có nhiệm vụ kết nối liên lạc từ thiết bị đầu cuối chủ gọi (Calling side) đến thiết bị đầu cuối bị gọi (Called side) Trong phát triển kỹ thuật viễn thông, có hai bước ngoặt rõ ràng:  Vào thập kỷ 1960 xóa bỏ khoảng cách điện thoại, gọi khắp giới, trái đất co lại  Vào thập kỷ 1980 chinh phục thời gian, thành công kỹ thuật số phân theo thời gian chuyển mạch truyền dẫn Ngày nay, kỹ thuật số chuyển mạch, truyền dẫn…phân theo thời gian trở nên phổ biến phương thức hoạt động chủ yếu hệ tổng đài Trong kỹ thuật điều chế xung mã (PCM) sử dụng hiệu mạng truyền số liệu, tiến nói, hình ảnh phát triển nay, dó mạng số liên kết dịch vụ ISDN II PHÂN LOẠI TỔNG ĐÀI Phân loại theo công nghệ: chia làm hai loại a Tổng đài nhân công Tổng đài nhân công đời từ bắt đầu hệ thống thông tin điện thoại tổng đài việc định hướng thông tin thực sức người nói cách khác, việc kết nối thông thoại cho thuê bao thực thao tác trực tiếp người Nhược điểm tổng đài nhân công là:  Thời gian kết nối lâu  Dễ nhẫm lẫn  Khó mở rộng dung lượng  Tốn nhiều nhân công b Tổng đài tự động: chia làm hai loại Tổng đài điện Kỹ thuật chuyển mạch tổng đài điện nhờ vào chuyển mạch khí, điều khiển mạch điện tử bao gồm:  Chuyển mạch quay tròn  Chuyển mạch nấc  Chuyển mạch ngang dọc 10 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 18 A R S : ( gọi dịch vụ ) 6.ARS -> 6.1 Common -> ARS Mode -> chọn CO sử dụng ARS từ CO -> CO -> Apply 71 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 6.ARS -> 6.2 Routing Plan -> tạo mã vùng liên tỉnh sử dụng ARS theo Route để chèn dịch vụ -> Modification -> Added Number -> chọn dịch vụ chèn ( 171, 177, 178, 179 ) -> Apply 72 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 19 G i i hạn thời gian gọi ngoài: Ext -> 2.1 main -> Pager -> Ext(máy nhánh) -> CO Call Duration limited -> chọn không chọn giới hạn thời gian gọi cho Ext (máy nhánh)> Apply 73 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 1.System -> 1.6 Times -> Call Duration -> Ext to CO Duration limited -> chọn thời gian giới hạn -> Apply 74 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 20 C h u y ể n gọi đường CO: 2.Ext -> 2.1 Main -> Page -> Transfer to CO chọn không chọn Ext (máy nhánh) Transfer to CO -> Apply 75 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 21 C a l l forward to CO: 2.Ext -> 2.2 Main -> Page -> Call Forward to CO chọn không chọn Ext(máy nhánh) Call Forward to CO -> Apply 76 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 22 R e s e t Tổng Đài: Utility -> System Reset -> Normal On -> Default -> Yes No 77 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 Utility -> System Data clear -> Select target system data -> All -> OK 23 C a l l e r ID: Hiển Thị số gọi đến 11.Caller ID -> 11.1 Main -> CO line Setting -> CO line -> Caller ID -> chọn CO hiển thị -> Caller ID type -> chọn loại hiển thị DTMF FSK -> apply Chỉ hiển thị bàn lập trình 78 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 11.Caller ID -> 11.2 SLT caller ID -> Ttype -> chọn hệ FSK DTMF -> Jack -> Ext number(máy nhánh) -> SLT caller ID muốn hiển thị máy thường đánh dấu chéo -> Apply 79 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 24 S e t cổng máy in ( SMDR )RS 232C: (Set thông số tổng đài cổng máy in giống nhau) 1.System -> 1.7 SMDR -> RS232C Parameter -> NL code -> CCR + LF ( CR ) -> Baud Rate ( bps ) ( 9600, 1200, 4800, 2400) thường chọn 9600-> Word Lenghth -> bit / bit chọn bit -> Parity bit -> None ( Mark/old/Even ) -> Stop bit -> bit / bit chọn 1bit -> Selection for printing -> Outgoing call -> On, Off, toll -> Incoming call -> On, Off -> Account code -> Code / Index -> Apply 80 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 CHƯƠNG HƯỚNG DẪN SỦ DỤNG KX-TES824 Gọi nội : Nhấc máy -> nhấn số nội ( hay phím DSS tương ứng với số nội lưu) -> nói chuyện Gọi Operator : Nhấc máy -> nhấn số ( 0/ ) -> nói chuyện Gọi chiếm ngẫu nhiên CO: Nhấc máy -> nhấn số ( 0/ ) chiếm CO -> quay số Điện thoại cần gọi -> nói chuyện Chiếm trực tiếp CO gọi ngoài: 81 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 Nhấc máy -> nhấn số ( 81-> 88 ) chiếm CO -> quay số Điện thoại cần gọi -> nói chuyện Gọi Account Code: Nhấc máy -> nhấn số ( 81/ 88 ) chiếm CO -> nhấn ** -> Pass word (account code) -> quay số Điện thoại cần gọi -> nói chuyện Call Pickup: Rước gọi Plant 1: Rước theo nhóm : Nhấc máy -> nhấn số 40 -> nói chuyện Rước trực tiếp : Nhấc máy -> nhấn số + Ext No -> nói chuyện Plant 2, 3: Rước theo nhóm: Nhấc máy -> nhấn số #40 -> nói chuyện Rước trực tiếp: Nhấc máy -> nhấn số #4 1+ Ext No -> nói chuyện Chuyển gọi: Chuyển nội bộ: Đang nói chuyện nhấn Transfer / Flash / Hookswitch -> nhấn số Ext nhấn phím DSS -> gác máy Chuyển đường CO: Đang nói chuyện nhấn Transfer -> nhấn ( 81 -> 88 ) -> nhấn số điện thoại -> gác máy Đàm thoại tay ba: Nhấc máy -> nhấn số ( 81/ 88 ) -> nhấn số điện thoại -> nói chuyện-> nhấn CONF/ Flash / Hookswitch -> nhấn số Ext -> nói chuyện -> nhấn CONF/ Flash -> Hookswitch -> nhấn nsố -> người nói chuện lúc Ghi âm tin thường : Program -> -> -> OGM no (có OGM từ OGM1-> OGM8) -> Record(bắt đầu đọc tin -> Store ( kết thúc tin lưu tin) Nghe lại : Program -> -> -> OGM No (1->8) 10 Ghi âm tin cấp : DISA AA Bản tin cấp 2: level AA Program -> -> -> AA No for level DISA OGM ( 0-9 ) + * -> Record (thu)-> Store Ví dụ: Program -> -> -> 3* ->Record(thu) -> Store(khi gọi vô nghe tin tổng bấm số phát tiếp tin cấp 2) Bản tin cấp: level AA Program -> -> -> AA No for level DISA OGM ( 0-9 ) -> AA No for level DISA OGM ( 0-9 ) -> Record (thu) -> Store Ví dụ: Program -> -> -> ->1 -> Record(thu) -> Store(khi gọi vô nghe tin tổng bấm số phát tin cấp cấp bấm tiếp số phát tin cấp bấm tiếp số từ số 0->9 đổ chuông máy gán chương trình Disa ba cấp) 82 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 11 Nghe lại tin cấp : DISA AA Bản tin cấp 2: Program -> 9-> -> AA No for level DISA OGM ( 0-9 ) -> * Bản tin cấp 3: Program -> 9-> -> AA No for level DISA OGM ( 0-9 ) -> AA No for level DISA OGM (0 -> 9) 12 Lưu số bàn DSS từ bàn lập trình bàn DSS: Lưu số Ext: Program # * -> nhấn phím cần lưu bàn DSS -> nhấn phím số “1”(trên bàn lập trình) -> số Ext -> store Lưu số CO: Program # * -> nhấn phím cần lưu bàn DSS -> nhấn phím số “0”(trên bàn lập trình)-> số CO -> store Lưu số quay nhanh: Program # * -> nhấn phím cần lưu bàn DSS -> nhấn phím số “2” bàn lập trình-> nhấn số “9” -> số cần lưu -> Store 13 Call Forwarding : All call tấc gọi vào Forward đến máy khác gán Set : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> Ext No -> # -> gác máy Cancel : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> gác máy Busy / No answer gọi vào máy bị bận không trả lời forward gọi đến máy khác gán Set : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> Ext No -> # -> gác máy Cancel : Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> gác máy To outside CO line gọi forward đường CO đến máy cố định hay máy di động gán Set: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> 9/0 -> số điện thoại -> # -> gác máy Cancel: nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> # Follow me: Set: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> Ext No -> # -> gác máy Cancel: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> Ext No -> # -> gác máy Tránh làm phiền: DND chuông đổ có gọi đến Set: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> # -> gác máy Cancel: Nhấc máy -> FWD/DND ( 71 ) -> -> # -> gác máy 14 Khoá bàn phím nhận gọi không thực gọi Lock: Nhấc máy nhấn 77 -> Password -> Password -> # -> gác máy Unlock: Nhấc máy nhấn 77 -> Password -> # -> gác máy 15 Chuyển chế độ ngày đêm tay máy Operator: 83 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 Ngày: Nhấc máy -> 780 -> # -> gác máy Đêm: Nhấc máy -> 781 -> # -> gác máy 16 Kiểm tra chế độ ngày đêm máy Operator: Không nhấc máy nhấn phím # 17 Xoá cài đặc chức máy con: Nhấc máy -> 79 -> # -> gác máy PHẦN III KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI I KẾT LUẬN Trong thời gian làm đề tài, với hạn chế tài liệu đòi hỏi nhóm chúng em phải cố gắng tìm tòi nhiệt tình công việc nghiên cứu đề tài cuối đề tài hoàn thành Đó kết thời gian nổ lực nghiên cứu chúng em hướng dẫn tận tình thầy Nguyễn Phú Quới – giáo viên hướng dẫn với giúp đỡ giáo viên khoa Điện tử - Tin Học nên đề tài hoàn thành thời hạn Với đề tài yêu cầu phải có kiến thức tổng quát nhiều mặt; kiến thức tổng đài, truyền dẫn, chuyển mạch, kiến thức Bưu Viễn thông… Với 84 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 kiến thức học chúng em áp dụng lý thuyết thực hành để áp dụng vào cài đặt, lập trình tổng đài KXTES824 hoạt động hoàn hảo Đề tài “lập trình tổng đài KX – TES824” kết hợp phần cứng với lệnh điều khiển tạo thành khối hoàn chỉnh Trong đề tài nghiên cứu chúng em trình bày đầy đủ cấu trúc chức phần cứng lệnh thực Nôi dung đề tài trình bày đầy đủ, hình thuwcfs rõ ràng, từ ngữ thông dụng dễ hiểu giúp cho người đọc hiểu cách dễ dàng để vận dụng xác II HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Với đề tài: “lập trình tổng đài KX – TES824” giúp tiết kiệm thời gian trình lại, với điều kiện nghiên cứu khả thi, giá thành thấp, phù hợp với điều kiện nước nhà Song đề tài mang tính tiện ích cao ứng dụng để liên lạc với gia đình, trường học, công ty, nhà hàng, khách san,…nhờ có hệ thống liên lạc này, mà liên lạc với cách nhanh chóng có việc quan trọng hay khẩn cấp Với hệ thống liên lạc này, phát triển theo hướng đưa hệ thống kết nối với đường truyền sẵn có mạng Bưu Viễn thông TÀI LIỆU THAM KHẢO www.tongdai.com.vn www.webtongdai.com Catologue – hướng dẫn sử dụng tổng đài KX-TES824 Tài liệu Công ty TNHH VIỄN TIN NAM LONG (kèm theo đĩa CD) 85 ... I KHÁI NIỆM TỔNG ĐÀI 10 II PHÂN LOẠI TỔNG ĐÀI 10 II PHÂN LOẠI TỔNG ĐÀI 10 a Tổng đài nhân công 10 a Tổng đài nhân công 10 b Tổng đài tự động... quan tổng đài KX – TES824 hãng PANASONIC sản xuất, đồ án tốt nghiệp chúng em xin trình bày phần sau :  tìm hiểu tổng đài KX - TES824  lập trình tổng đài KX - TES824  khai thác ứng dụng tổng đài. .. TRIỂN ĐỀ TÀI .85 Đồ án tốt nghiệp Lập trình tổng đài KX-TES824 PHẦN I LÝ THUYẾT CƠ SỞ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TỔNG ĐÀI I KHÁI NIỆM TỔNG ĐÀI Tổng đài điện thoại hệ thống chuyển mạch, có
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo lập TRÌNH TỔNG đài KX TES824 , Báo cáo lập TRÌNH TỔNG đài KX TES824 , Báo cáo lập TRÌNH TỔNG đài KX TES824

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay