Đồ án khảo sát hệ thống mạng truy nhập honet

71 170 2
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 13:37

MỤC LỤC CHƯƠNG I: Giới Thiệu Mạng Truy Nhập 1.2 Các Thiết Bị Trong Mạng Truy Nhập 1.3 Các loại mạng truy nhập 1.3.1 Mạng truy nhập cáp đồng .9 1.3.2 Mạng truy nhập cáp quang 10 1.3.3 Mạng truy nhập vô tuyến 10 CHƯƠNG II: Tổng Quan Về Giao Diện V5 11 2.1 Giao diện V5 .11 2.2 Chức giao diện V5 .12 2.3 Các dịch vụ V5 hỗ trợ 13 2.4 Các luồng V5 cấu trúc khe thời gian 13 2.4.1 Giao diện V5.1 14 2.4.2 Giao diện V5.2 15 2.5 Điều khiển đường 2,048 Mbps 16 2.6 Các khe thời gian truyền tải lưu thông V5 16 2.7 Giới thiệu giao thức giao diện V5 17 2.7.1 Giới thiệu 17 2.7.2 Giao thức PSTN 20 Đặc điểm giao thức PSTN 20 a Các tin điều khiển gọi 21 2.7.3 Giao thức điều khiển 27 Chức 27 Cấu trúc tin điều khiển .27 Các tin điều khiển 28 2.7.4 Giao thức BBC 31 Chức 31 Các tin BCC 32 2.7.5 Giao thức điều khiển luồng 35 Chức 35 Các tin điều khiển luồng .36 2.7.6 Giao thức bảo vệ 38 Chức 38 Các tin giao thức bảo vệ .39 2.8 Giao diện V5 tổng đài EWSD 41  Các quy luật kết nối V5.2 với tổng đài EWSD: .43 CHƯƠNG III: Hệ Thống HONET 45 3.1 Các giao diện HONET dịch vụ cung cấp 45 3.1.1 Các giao diện HONET 45 3.1.2 Các dịch vụ Honet 46 3.2 Cấu trúc phần cứng 48 3.2.1 Giới thiệu .48 3.2.2 OLT .49 3.2.3 ONU .52 3.3 Cấu hình phần mềm 57 3.3.1 Cấu hình hệ thống giám sát 57 3.3.2 Cấu hình hoạt động hệ thống 59 3.3.2 Cấu hình quản lý User 60 3.3.3 Cấu hình Frame 61 3.3.4 Cấu hình Board 63 3.3.5 Cấu hình quản lý giám sát môi trường làm việc hệ thống 65 3.3.6 Cấu hình V5 Interface 66 3.3.7 Bảo dưỡng hệ thống 68 CHƯƠNG IV: Tìm Hiểu Nguyên Tắc Xử Lý Cuộc Gọi Trong Huawei .71 4.1 Cuộc gọi PSTN từ AN tới LE 71 4.2 Cuộc gọi PSTN từ LE đến AN 72 KẾT LUẬN 73 Các từ viết tắt 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 1.1 CHƯƠNG I: Giới Thiệu Mạng Truy Nhập 1.1 Giới thiệu Mạng truy nhập đời năm 1890 với đời mạng điện thoại công cộng PSTN Nó có vai trò quan trọng mạng viễn thông phần tử định mang hệ sau (NGN : Next generation network ) Mạng truy nhập phần tử lớn mạng viễn thông thông thường có phạm vi địa lý rộng lớn tốn nhiều chi phí đầu tư Mạng truy nhập nằm tổng đài thiết bị đầu cuối khách hàng, thực chức truyền dẫn tín hiệu, cung cấp nhiều dịch vụ khách hàng Chất lượng hiệu mạng truy nhập ảnh hưởng đến khả cung cấp mạng 1.2 Các Thiết Bị Trong Mạng Truy Nhập Ngày nay, phát triển nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng không yêu cầu dịch vụ thoai/fax truyền thống mà dịch vụ tích hợp : Truyền hình kỹ thuật số có độ phân giải cao, video on demand, internet, game, lưu trữ liệu Từ năm 1990 công nghệ thiết bị mạng truy nhập liên tiếp đời với tốc độ nhanh, chí có nhiều dòng sản phẩm vừa thương mại hóa bị lỗi thời Mạng truy nhập ngày chia làm 02 loại: - Mạng truy nhập có dây (wire) - Mạng truy nhập không dây (wireles) Mạng truy nhập không dây dùng vô tuyến cố định ngày trở nên thông dụng Phương thức truy nhập vô tuyến cố định nhiều mạng di động phát triển mạnh Mạng truy nhập có dây có đời mạng cáp quang (Optical- accessnetword) Tuy nhiên, cáp đồng môi trường truyền dẫn mạng truy nhập chiếm đến 94% nên việc tận dụng lại sở hạ tầng lớn cần thiết Công nghệ đường dây thuê bao kỹ thuật số (DSL) giải pháp cho vấn đề Năm Dòng thiết bị truy nhập 1890 Cáp đồng 1970 1-2G DLC Giữa thập kỷ 90 V5 DLC Cuối thập kỷ 90 NG DLC Đầu kỷ 21 Truy nhập IP Mạng truy nhập cáp đồng truyền thống có nhiều nhược điểm, hạn chế khả cung cấp không dịch vụ mới, dịch vụ băng rộng Để khắc phục nhược điểm mạng cáp đồng có hai giải pháp sau đây: - Dùng tổng đài phân tán - Kỹ thuật DLC (Digital loop carrier: cung cấp vòng thuê bao số) a Tổng đài phân tán Thực chất sử dụng tập trung đường dây đầu xa (RLC: Remote Line Concentrator) Bộ RLC giao tiếp riêng phía tổng đài tổng đài vệ tinh khả chuyển mạch b Bộ cung cấp vòng thuê bao số DLC Hệ thống DLC có hai thành phần chính: - Khối giao tiếp phía tổng đài (CT: Central Office Terminal hay gọi CO) Khối giao tiếp đầu xa (RT: Remote Terminal): thường đặt khu vực tập trung nhiều thuê bao, hay phía khách hàng Theo chế độ truy nhập tập trung dẫn đến bị tắc nghẽn số gọi yêu cầu nhiều số kênh đường truyền chung, bù lại cho phép giảm đáng kể chi phí đầu tư Bộ cung cấp vòng thuê bao số DLC gồm thiết bị như: • Các lợi dây: giải pháp đời năm 70, gọi DLC hệ hỗ trợ giao diện cáp đồng truyền CT RT qua giao diện E1 hay DS3 • UDLC: giống DLC hệ hỗ trợ kết nối cáp đồng, có cải tiến CT RT dùng kết nối TDM-PCM hai đầu CT RT • IDLC: Là cải tiến UDLC CT kết nối trực tiếp vào tổng đài không qua biến đổi A/D hai lần UDLC Mỗi thuê bao cung cấp kênh cố định thiết bị DLC với tổng đài • 3G DLC hay NGDLC: đời cuối kỷ 20, giống với thiết bị truy nhập ATM-DSLAM - Dùng giải pháp truy nhập băng thông rộng tạm thời qua mạng lõi ATM - Sử dụng công nghệ xDSL để truy nhập liệu tốc độ cao - Kết nối với mạng PSTN với mạng băng rông qua chuẩn V5.2 Khuyết điểm: - Băng thông /dung lượng hạn chế - Nghẽn nút cổ chai vòng ring truy nhập mạng lõi ATM Khó mở rộng dung lượng - Cấu trúc phức tạp, nhiều lớp IP qua ATM qua SDH/DSL - Giá thành chi phí nâng cấp cao • Thiết bị truy nhập IP (IP-AN): thiết bị truy nhập tiên tiến, hội tụ nhiều công nghệ tảng mạng hệ sau, dòng thiết bị chạy IP, có đặc tính: - Băng thông dung lượng hệ thống gần không hạn chế - Truy nhập băng rộng IP - Dể dàng mở rộng - Cung cấp nhiều dịch vụ qua mạng IP - Dễ dàng tích hợp với mạng hệ sau (trên chuyển mạch mềm: softswitch) - Giá thành thấp, chi phí vận hành mạng thấp - Cấu trúc đơn giản ( IP over SDH, DWDM) • Thiết bị truy nhập giai đoạn độ: Xu hướng phát triển mạng PSTN lên mạng NGN tất yếu Tuy nhiên lộ trình nâng cấp mạng nhà khai thác mạng khác Như giải pháp sử dụng thiết bị truy nhập đại khu vực tập trung thuê bao xem xét Các thết bị đáp ứng mềm dẽo trình chuyển mạng từ cấu trúc TDM sang mạng cấu trúc gói tương lai, thiết bị truy nhập dễ dàng thích ứng với mạng nội hạt hệ sau (NGN) 1.3 Các loại mạng truy nhập Có thể phân chia mạng truy nhập thành hai nhóm Đó là, “truy nhập vô tuyến”và “truy nhập hưu tuyến” Trong đó, mạng truy nhập hữu tuyến bao gồm cáp đồng cáp quang 1.3.1 Mạng truy nhập cáp đồng Đây truy nhập sử dụng từ ngày đầu hình thành phát triển mạng viễn thông Mạng bao gồm cáp đồng bọc cách điện xoắn đôi Ban đầu, mạng xây dựng chủ yếu để phục vụ cho dịch vụ thoại truyền thống POTS nên mạng thiết kế để truyền tín hiệu băng thoại (0.3÷ 3.4Khz) Cáp đồng Tủ cáp Hộp cáp Thuê bao Tổng đài Hình 1: Mạng truy nhập cáp đồng Mạng truy nhập cáp đồng có đặc điểm sau đây: - Thích hợp dịch vụ truyền thống - Hạn chế ứng dụng dịch vụ băng rộng - Chi phí lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng Với phát triển ngày cao kỹ thuật truyền dẫn nhu cầu sử dụng khách hàng, nên ngày đôi dây cáp đồng vừa truyền tín hiệu thoại, vừa truyền số liệu tốc độ cao (kỹ thuật X-DSL) Cùng với việc áp dụng công nghệ X-DSL để truyền tốc độ cao đôi dây cáp đồng truyền thống, người ta áp dụng rộng rãi truy nhập vô tuyến, truy nhập quang cấu trúc mạng truy nhập 1.3.2 Mạng truy nhập cáp quang So với mạng cáp đồng mạng truy nhập quang có nhiều ưu điểm trội như: - Đáp ứng dịch vụ băng rộng - Cự ly truyền dẫn xa - Dễ lắp đặt, giảm chi phí bảo dưỡng Hình mô tả mạng truy nhập quang điển hình Trong đó, CT thiết bị đầu cuối trung tâm, RT thiết bị đầu cuối xa RT V5 CT RT Tổng đài RT Hình 2: Mạng truy nhập quang 1.3.3 Mạng truy nhập vô tuyến Mạng truy nhập vô tuyến có ưu điểm mà mạng hữu tuyến có khả triển khai cung cap dịch vụ nhanh, tái hợp cấu hình nhanh linh động, giá thành xây dựng rẻ Một mạng truy nhập vô tuyến đáp ứng vùng có địa hình phức tạp: nhiều ao hồ, sông núi…hoặc vùng nông thôn dân cư thưa thớt, vùng có yêu cầu tăng dung lượng mà không cần đầu tư nhiều Tuy nhiên nhược điểm dung lượng thấp tài nguyên tần số có hạn, hạn chế tần phủ sóng… BTS Cáp quang BSC V5 Tổng đài Vô tuyến BTS 10 Hình 3: Mạng truy nhập vô tuyến CHƯƠNG II: Tổng Quan Về Giao Diện V5 2.1 Giao diện V5 Giao diện V5 giao tiếp mạng truy nhập tổng đài để hỗ trợ dịch vụ viễn thông băng hẹp Giao diện V5 có hai dạng V5.1 V5.2 V5.2 phức tạp hỗ trợ cho việc tập trung lưu thoại Tính phức tạp dễ thấy V5 kết việc đáp ứng nhiều yêu cầu loại bỏ chức không cần thiết cân nhắc có chủ định Một yêu cầu âm hiệu truyền qua giao diện V5 cách suốt việc tạo phát nhiệm vụ tổng đài mà mạng truy nhập Giao diện V5 không giới hạn cho công nghệ môi trường truy nhập cụ thể đó, phần lớn động phát triển dành cho mạng truy nhập cáp quang Ban đầu, người ta quan tâm đến việc sử dụng lĩnh vực truy nhập vô tuyến Nhưng sau người ta nhận thật tuyệt vời cho mạng truy nhập vô tuyến di động Rồi lại thêm tìm sử dụng giao diện V5 cho việc liên kết mạng viễn thông nhà khai thác khác Để hiểu thêm giao tiếp V5, trước hết cần phải hiểu chất biên giới mạng truy nhập Các biên giới bao gồm đường vật lý kết nối với tổng đài, đường vật lý kết nối cổng người dung đầu xa dịch vụ hỗ trợ cổng người dùng 11 Hình 4: Giao diện V5 mạng truy nhập tổng đài 2.2 Chức giao diện V5 Hình chức giao diện V5 Đó chức như: - Cung cấp kênh truyền tải - Truyền thông tin báo hiệu kênh D(thuê bao ISDN) - Truyền thông tin báo hiệu PSTN(thuê bao POST) - Điều khiển cổng người dùng: Thực truyền dẫn thông tin hai chiều thông tin trạng thái thông tin điều khiển cổng người dùng - Điều khiển luồng 2Mbps: Phân chia khung, phân chia đa khung, thông tin thị cảnh báo CRC luồng - Điều khiền liên kết lớp hai:Thực truyền dẫn thông tin hai chiều để truyền giao thức khác - Điều khiển để hỗ trợ chức chung: Thực việc đồng liệu khả khởi động lại - Định thời:Cung cấp thông tin định thời để truyền bit, nhận dạng octet đồng khung Bearer channels ISDN D channel information PSTN signalling information Port access control AN Timing LE Common control Control of the 2048 kbit/s link Link control Bearer channel connection Communication channel protection * Riêng giao diện V5.2 có thêm chức như: Hình 5: Chức giao diện V5 - Điều khiển luồng giao diện: nhận dạng luồng, mở/khóa luồng - Điều khiển nối kênh truyền tải: tách, nhập kết nối kênh truyền tải theo yêu cầu cho mục đích tập trung - Bảo vệ luồng giao diện: thực việc chuyển mạch bảo vệ cho luồng có cố luồng xảy 12 2.3 Các dịch vụ V5 hỗ trợ Giao diện V5 hỗ trợ dịch vụ như: PSTN (thuê bao POST PABX), ISDN (2B+D 30B+D) dịch vụ thuê kênh riêng Để hỗ trợ dịch vụ này, giao diện V5 có sử dụng số giao thức như: giao thức đấu nối kênh truyền tải (bearer channel ), giao thức điều khiển (control protocol), giao thức truyền thông (communication protocol), giao thức bảo vệ… 2.4 Các luồng V5 cấu trúc khe thời gian Giao diện V5 có hai dạng V5.1 V5.2 Giao diện V5.1 bao gồm luồng 2,048 Mbps Giao diện V5.2 bao gồm từ ÷ 16 luồng 2,048 Mbps, thực tế giao diện V5.2 gồm luồng ngoại lệ, lưu lượng tăng lên giao diện V5.2 hỗ trợ cho việc tăng cường thêm luồng cách linh hoạt để đảm bảo an toàn Ngoài so với giao diện V5.1 giao diện V5.2 hỗ trợ khả tập trung ưu thoại gán động khe thời gian Các đường 2,048 Mbps cho giao diện tạo dạng bình thường có chứa 32 khe thời gian, khe thời gian cho đồng khung Hinh 6: Luồng 2048Mbps sử dụng giao diện V5 Giao diện V5.1 đơn hỗ trợ tối đa 30 cổng PSTN (hoặc 15 cổng BA cho ISDN), giao diện V5.2 có khả hỗ trợ tới vài ngàn Port Trong hai trường hợp, cổng ISDN PSTN hỗ trợ đường đơn 2,048 Mbps Giao diện V5 bao gồm số giao thức thông tin khác Chúng chia thành giao thức trao đổi House – Keeping (điều khiển, điều khiển luồng, đấu nối kênh B giao thức bảo vệ) giao thức thông tin điều khiển gọi cho ISDN PSTN Các giao thức điều khiển gọi giao thức điều khiển V5 tương thích cho V5.1 V5.2, số giao thức House-Keeping khác dùng cho V5.2 Việc thông tin ISDN chia thành loại đường thông loại P, loại F, loại S Các đường tương ứng với Packet data (SAIP 16), Frame data (SAIP 32 ÷ 62) thực kênh D (các SAIP khác) tương ứng Mỗi loại thông tin ISDN từ cổng người dùng đơn xếp vào đường thông dùng chung cho loại thông tin đó, loại đường có kênh thông tin V5 tương ứng khe thời gian V5 Không có hai đường thông tin loại dùng chung khe thời gian V5 Các đường thông loại phân biệt chúng dùng TS khác Một cổng người dung ISDN đơn luôn sử dụng khe thời gian V5 cho ba loại, dùng TS-V5 khác cho loại khác Cổng người dùng ISDN khác dùng đường thông khác nhau, TS-V5 khác cho loại thông tin liên lạc 13 Không giống đường thông ISDN, giao thức House- Keeping luôn chia khe thời gian V5 khe thời gian 16 đường 2,048 Mbps Các giao thức điều khiển gọi PSTN dùng TS đơn, không đường thông ISDN chúng bị cưỡng để chia khe thời gian dùng cho giao thức House Keeping cho phép mở rộng băng thông xếp để điều khiển gọi số cổng người dùng tăng lên lưu lượng kênh D ISDN tăng lên 2.4.1 Giao diện V5.1 Đối với V5.1 có đường truyền thông (báo hiệu) S-ISDN tương ứng với khe thời gian V5 Khe thời gian giao thức truyền thông khác loại đường thông ISDN khác dùng chung không dùng chung Có thể có số đường thông P-ISDN (Packet data) F-ISDN (Frame Relay) khác nhau, sử dụng tối đa khe thời gian Nếu có TS dùng cho tất kênh thông tin, phải khe thời gian 16 giao thức điều khiển định vị Nếu hai khe thời gian dùng cho việc trao đổi thông tin phải khe thời gian 16 15 Điều khiển PSTN SISDN FISDN PISDN ATS16 Ví dụ BTS15 ATS16 Ví dụ BTS15 Hình 7: Khả gán cho V5.1 với khe thời gian Nếu khe thời gian dùng cho việc trao đổi thông tin khe thời gian 15, 16 31 dùng Giao thức điều khiển phải dùng khe thời gian 16 Do đó, giao thức PSTN dùng khe thời gian Cho nên phải có truyền thông ISDN diện khe thời gian sử dụng Có thể có đường truyền thông F-ISDN P-ISDN khe thời gian Giao thức PSTN đường thông tin S-ISDN dùng khe thời gian 16, 15 31 Điều khiển PSTN S-ISDN F-ISDN P-ISDN A-TS16 B-TS15 Ví dụ C-TS31 A-TS16 B-TS15 Ví dụ 14 C-TS31 Hình 8: Khả gán cho V5.1 với khe thời gian 2.4.2 Giao diện V5.2 Ngoài khác số lượng đường 2,048 Mbps, giao diện V5.2 khác giao diện V5.1 hai điểm Thứ nhất, giao diện V5.2 hỗ trợ thêm số giao thức House keeping, mà chúng sử dụng chung khe thời gian giao thức điều khiển Thứ hai, giao diện V5.2 có thêm khe thời gian dự phòng để tăng mức độ an toàn việc trao đổi thông tin Khe thời gian 15 16 31 Tuyến sơ cấp Tuyến thứ cấp Tùy chọn Tùy chọn Giao keeping thức Tùy chọn House Bảo keeping vệ Các tuyến khác Tùy chọn House Tùy chọn Tùy chọn Tùy chọn Hình 9: Các khe thời gian truyền thông V5.2 Ngoài khác V5.2 khác V5.1 chỗ có đường trao đổi thông tin S-ISDN, việc điều khiển gọi ISDN không bị giới hạn vào khe thời gian V5 Điều cần thiết phép băng thông phụ gán thêm cho điều khiển gọi cổng ISDN phụ trợ mà giao diện V5 hỗ trợ Tuy nhiên, tăng độ rộng băng cho cổng PSTN thiết nghĩ không cần báo hiệu PSTN không dùng hết độ rộng băng sẵn có Việc đưa vào thêm giao thức House keeping có tác động gián tiếp đến việc gán đường trao đổi thông tin vào khe thời gian Bởi chúng làm giảm dung lượng dự phòng khe thời gian giao thức điều khiển sử dụng Do có mặt giao thức này, việc trao đổi thông tin điều khiển gọi giảm giống việc chia khe thời gian, cụ thể chúng dùng nhiều * Qui trình bảo vệ giao diện V5.2 Giao diện V5.2 có khả tự động bảo vệ kênh trao đổi thông tin logic, mà kênh dùng để trao đổi giao thức báo hiệu giao thức House keeping mạng truy nhập tổng đài Đặc tính cho phép giao diện V5.2 có khả khắc phục cố xảy thành viên nó, việc trao đổi thông tin bị cố tự động chuyển qua đường khác Tất nhiên trường hợp giao diện V5.2 bao gồm hai đường Việc bảo vệ thực cho kênh thông tin logic bao gồm tất đường thông tin liên kết với kênh Các kênh thông tin bảo vệ tùy thuộc vào nhóm bảo vệ nhóm bảo vệ 15 : RSP_6B(HLB) : PV8_19(HCB) : PV8_15(HDB) : PV8_14(HIB) 10 : PV8_12(HFB) 11 : PV8_10(HGB) 12 : PV8_6A(HMB) 13 : PV8_6B(HLB) 14 : UAM_R (HUBM) 15 : UAS_R (HUBS) 16 : UAFM_R(HUBE) 17 : UAFS_R(HUBF) 18 : UAM_V (HUBM) 19 : UAS_V (HUBS) 20 : UAFM_V(HUBE) 21 : UAFS_V(HUBF) Sau frame add, hệ thống tự động thêm vào số card frame: PV8, RSP, TSS ….Trong trường hợp frame bị lỗi sau thêm vào cần kiểm tra lại: inter-frame link, confirm card chưa Thí dụ: MD5500(config)#frame add 20 Xoá frame: MD5500(config)# frame del frameid Thêm inter-frame link: Md5500(config)# frame frameid2/slotid2/portid2 link start frameid1/slotid1/portid1 end trước thêm link MD5500 frame frame thuê bao ta cần ý:  Trước thêm link, cần kiểm tra xem card CES kết nối đến frame thuê bao trạng thái bình thường card làm việc mode TDM 62  Một số slot dành riêng để gán số loại card  Các card có số port dùng để link đến MD5500 frame Ví dụ: MD5500(config)#frame link start 0/0/16 end 1/5/0 Truy vấn thông tin frame: MD5500(config)# show frame info 3.3.4 Cấu hình Board MD5500 không cấu hình card MD5500 frame mà cấu hình card của frame PV8 RSP Các card hỗ trợ MD5500 liệt kê bảng đây: Truy vấn thông tin card: MD5500(config)#show board MD5500(config)#show version frameId/slotId MD5500(config)#show cpu frameId/slotId 63 Thêm card: Các card MD5500 frame tự động nhận hệ thống cắm vào frame card frame PV8/RSP/UA5000 ta phải khai báo chúng thêm vào frame MD5500(config)#board add frameId/slotId board-type [sub1 sub1type] [sub2 sub2type] Trong đó:  Board-type: loại card liệt kê bảng sau, ta muốn thêm loại card sử dụng bảng sau để tra cứu  Sub1, sub2: vị trí card nằm bên trái hay bên phải card điều khiển ASXA Ví dụ: để thêm card AIC vào slot 14 frame Tra cứu vào bảng ta có board-type AIC, nằm sub2 có sub2type O1HXA MD5500(config)#board add 0/14 aic sub2 01hxa Sau thêm card vào frame ta cần sử dụng lệnh confirm để xác nhận lại ta cấu hình hoạt động chúng Xoá card: 64 Trước xóa card ta cần kiểm tra xem port card kết nối đến thiết bị khác hay không, có dịch vụ chạy card hay không, có nguồn clock card hay không Chỉ có card có trạng thái idle hoàn toàn ta xoá card để không ảnh hưởng đến hệ thống MD5500(config)#board delete frameId/slotId Kích hoạt ngừng kích hoạt card: MD5500(config)#board prohibit frameId/slotId Reset card: MD5500(config)#board reset frameId/slotId 3.3.5 Cấu hình quản lý giám sát môi trường làm việc hệ thống Đơn vị giám sát môi trường (EMU) sử dụng để giám sát trạng thái thông số môi trường làm việc hệ thống (nhiệt độ, độ ẩm điện ấp nguồn) Vì vậy, đảm bảo thông số điều kiện định đảm bảo cho hoạt động ổn định hệ thống MD5500 Để thực việc giám sát MD5500 phải cài đặt với module liên quan H302ESC hay H303ESC Các thiết bị giám sát fan frame nguồn (PS4875) nên kết nối với module giám sát Các thiết bị bao gồm độc lập gắn thêm gọi chung EMU (Environment Monitoring Unit) MD5500 hỗ trợ thiết bị giám sát sau:  Fan frame EMU (FAN)  Power frame EMU (POWER4875 POWER4845)  Power distribution frame EMU (DIS)  Environment supervision control board (ESC board): sử dụng để giám sát PV8/RSP frame Thêm EMU: MD5500(config)#emu add emuid emutype frameid subnode com [name] Trong đó:  Emutype: gồm có FAN, POWER4875, POWER4845, DIS, H303ESC H302ESC  Com: port nối tiếp mà EMU kết nối đến 65 Ví dụ: MD5500(config)#emu add h303esc 30 fore 3.3.6 Cấu hình V5 Interface Giới thiệu V5 V5 giao tiếp phần LE (LocalExchange) phần AN (Access Network) V5 có phiên V5.1 V5.2 V5.1 hỗ trợ luồng E1 V5.2 hỗ trợ tới 16 luồng E1 giao tiếp V5 Giữa LE AN có nhiều giao tiếp V5, giao tiếp V5 phân biệt với nhờ V5 ID AN1 LE1 V5.2 Interface A Link B Link C Link 16 V5.2 Interface D Link E Link AN2 V5.2 Interface Link Link Link V5.2 Interface LE2 Link Link V5 gồm có sub protocol:  PSTN protocol (PSTN)  Control protocol (CONTROL)  Link control protocol (LINK CONTROL)  Bearer channel control protocol (BCC) 66  Protection protocol (PROTECTION Cấu hình V5 a Cấu hình giao tiếp V5 Thêm giao tiếp V5: MD5500(config)#interface v5 v5id Xoá giao tiếp V5: MD5500(config)#no interface v5 v5id b Cấu hình thuộc tính V5: if-v5 attribute { an_v5 | le_v5 [upperv5id upv5id]} version variable pstnid [linkidentify { timing timing |startup startup |reprovision reprovision |failures failures }*] Ví dụ: Để cấu hình thuộc tính V5 có v5id 2, với loại giao tiếp AN_V5, phiên V5.2, variable code 0, ID kênh PSTN 0, ta làm sau: MD5500(config-if-v5-2)#if-v5 attribute an_v5 v52 0 c Cấu hình link Thêm link: Tối đa có 16 link thêm giao tiếp V5.2, với V5.1 có link link add frameid/slotid/portid linkid MD5500(config-if-v5-2)#link add 0/4/17 Thay đổi link: link modify { frameid/slotid/portid | linkid linkid } [newlinkid newlinkid ] Xoá link: link delete [ frameid/slotid/portid | linkid linkid] d Cấu hình kênh vật lý: Thêm C channel: c-channel add frameid/slotid/portid {tsno tsno } type [logiccid] 67 VD: MD5500(config-if-v5-2)#c-channel add 0/4/17 tsno 16 1:protc1_act Xoá hay tất C channel: c-channel delete 3.3.7 Bảo dưỡng hệ thống Việc bảo trì hoạt động hệ thống bao gồm:  Loading  Storing, duplicating, backing up and erasing data  System switchover  Managing logs  Managing patches Loading Các tập tin mà MD5500 quản lý gồm có: tập tin chương trình BootRom(BootRom program file), tập tin chương trình host (host program file), tập tin sở liệu hệ thống(system database file), tập tin ngôn ngữ (language source file), tập tin chương trình quản lý card dịch vụ (service board program file) a Loading extended BIOS Khi hệ thống khởi động khởi động BIOS trước Nếu phần mềm hệ thống Update lên version nên Update BIOS trước Ta load BIOS thông qua cổng ethernet hay cổng COM: MD5500#load bios tftp 192.168.1.100 bios.bin MD5500#load bios xmodem b Loading Host Program File Sử dụng cổng ethernet: 68 MD5500#load program tftp 192.168.1.100 0/7 Sử dụng cổng COM: MD5500#load program xmodem 0/7 c Loading Host Database File Tập tin sở liệu dùng để lưu cấu hình hệ thống ta cấu hình MD5500#load data tftp 192.168.1.100 MD5500#load data d Loading Language Source File MD5500#load language local tftp 10.105.33.44 infochn.res active MD5500#load language local xmodem active Storing, Duplicating, Backing up and Erasing Data 69 Để đảm bảo cho hệ thống hoạt động cách tin cậy an toàn, MD5500 hỗ trợ chức lưu trữ, chép dự phòng cho chương trình liệu Bảng sau so sánh khác lưu trừ, chép dự phòng: a Sao lưu Sau hệ thống cấu hình, chúng lưu trữ nhớ tạm thời Để tránh liệu cấu hình bị mất, chúng phải lưu nhớ Flash Có cách để lưu cấu hình hệ thống: tự động tay: Lưu tự động: MD5500# autosave on MD5500#autosave interval 120 Trước tiên ta bật chức tự động save hệ thống, sau quy định khoảng thời gian mà hệ thống tự động lưu cấu hình Lưu tay: MD5500# save b Backup liệu backup {program | data | language { local | general } {xmodem | tftp serveripaddress filename} MD5500(config)# backup data tftp 192.168.1.100 bk01 c Xóa liệu Dữ liệu cấu hình MD5500 lưu trữ nhớ Flash Ta sử dụng lệnh trường hợp cấu hình lại hệ thống MD5500#erase flash active 70 CHƯƠNG IV: Tìm Hiểu Nguyên Tắc Xử Lý Cuộc Gọi Trong Huawei 4.1 Cuộc gọi PSTN từ AN tới LE A AN V5 LE B 71 Khi thuê bao A nhấc máy, AN biết trạng thái A thay đổi AN gửi tin ESTABLISH sub-protocol PSTN cho LE báo cho LE biết thuê bao A nhấc máy LE gửi tin ESTABLISH ACK cho AN biết nhận tin ESTABLISH Sau LE gửi tin ALLOCATION cho AN để thông báo cho AN dành khe thời gian cho gọi từ AN đến LE Và AN gửi tin báo nhận ALLOCATION COMPLETE cho LE Trong tin ALLOCATION LE báo cho yêu cầu AN cấp tín hiệu mời quay số Thuê bao A quay số truyền đến LE qua tin SIGNAL subprotocol PSTN Sau gửi số xong LE thông báo trạng thái thuê bao B đến AN, thuê bao B nhắc máy trình đàm thoại diễn bình thường Khi thuê bao A gác máy AN thông báo đến LE qua tin SINGNAL LE gửi tin kết thúc gọi DISCONNECT đồng thời giải tỏa khe thời gian thiết lập từ AN đến LE 4.2 Cuộc gọi PSTN từ LE đến AN Quá trình thiết lập gọi từ LE đến AN tương tự trình thiết lập gọi từ AN đến LE 72 KẾT LUẬN Để tìm hiểu công nghệ đưa vào ứng dụng vào thực tế việc không đơn giản Trong thiết bị điện tử không ngừng cải tiến tính năng, có thiết bị có chức định có nhiều hãng cung cấp Tuy nhiên, nắm vững vấn đề công nghệ việc lựa chọn thiết bị để không lãng phí, nhanh chóng lạc hậu đủ khả cạnh tranh với đối tác khác la việc làm cần thiết.Vì trình thực đề tài này, thân cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi vận dụng kiến thức học để hoàn thành yêu cầu đặt đề tài Ưu điểm: Đề tài thực đầy đủ vấn đề công nghệ, giao diện V5 mạng truy nhập Honet khong với mạng Viễn thông Việt Nam Đề tài miêu tả chi tiết trình khai khác bảo dưỡng mạng truy nhập HONET Thiếu sót: Do chưa có điều kiện thực tập, trình nghiên cứu hoàn toàn lý thuyết chưa tiếp xúc tới công nghệ nên đề tài số hạn chế thiếu sót, mang đóng góp Quý thầy cô, bạn bè để đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh 73  Các từ viết tắt NGN i DSL i PCM i TDM i ATM i CT (CO) i RT i A/D i xDSL i 10 PSTN i 11 SDH i 12 IP i 13 DWDM i 14 POTS i 15 ISDN i 16 CRC i 17 ISDN BRA i 18 PABX i 19 TS i 20 BCC i 21 LE i 22 UP i 23 BSC Next generation network Mạng hệ Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao số Pulse-code modulation điều xung mã Time division multiplex Ghép kênh khe thời gian Asynchronous transfer mode Truyền dẫn không đồng Central Office Terminal Tổng đài trung tâm Remote Terminal Đầu cuối từ xa Analog to Digital Biến đổi tương tự thành số All the different DSL technologies Tất công nghệ DSL khác Public switched telephone network Mạng chuyển mạch công cộng Synchronous Digital Hierarchy Phân cấp số đồng Internet protocol Giao thức Internet Dense Wavelength Division Multiplexing Ghép phân chia theo bước sóng dày đặc Plain Old Telephone Service Dịch vụ điện thoại truyền thống Integrated service digital network Mạng số đa dịch vụ Cyclic redundancy check Kiểm tra độ dư thừa vòng ISDN Basic Rate Access Truy nhập tốc độ sở ISDN Private automatic branch exchange Tổng đài nhánh tự động cá nhân Time slot Khe thời gian Bearer Channel Connection Kết nối kênh mang Local Exchange Tổng đài nội hạt User Port Cổng người dùng Base station Controller 74 i Trung tâm điều khiển trạm gốc 24 CP Coordination Processor i Bộ xử lý điều phối 25 AN Access Network i Mạng truy nhập 26 DCC Data Communication Channel i Kênh thông tin liệu 27 DCE Digital Communication Equipment i Kênh thông tin liệu 28 DLC Digital Loop Carrier i Nhà khai thác mạng thuê bao số 29 DLU Digital Line Unit i Bộ đường dây số 30 ET Exchange Termination i Đầu cuối tổng đài 31 ETSI European Telecommunications Standards Institute i Viện tiêu chuẩn Viễn thông Châu Âu 32 FXS Foreign Exchange Subscriber i Module thuê bao 33 HDSL High-bit-rate Digital Subscriber Line i Đường dây số tốc độ cao 34 ITU International Telecommunications Union i Liên minh Viễn thông quốc tế 35 ITU-T International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector i Bộ phận tiêu chuẩn hoá Liên minh Viễn thông quốc tế 36 LAPD Link Access Protocol for D-Channel i Giao thức truy nhập liên kết kênh D 37 LT Line Termination i Đầu cuối đường dây 38 LTG Line Trunk Group i Nhóm đường dây trung kế 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO Mạng truy nhập-Công nghệ giao diện V5 Tác giả: KS.Trần Nam Bình, KS.Nguyễn Thanh Việt NXB: Bưu Điện AN-2000 Operations Manual Tác giả: UTStarcom AN-2000 Broadband Access Network Tác giả: UTStarcom AN-2000 Technical Manual Tác giả: UTStarcom V5 Interface Adminitrator Huawie Một số tài liệu kham khảo tren trang web http://www.protoclos.com http://www.google.com.vn 76 ... đơi dây cáp đồng truy n thống, người ta áp dụng rộng rãi truy nhập vơ tuyến, truy nhập quang cấu trúc mạng truy nhập 1.3.2 Mạng truy nhập cáp quang So với mạng cáp đồng mạng truy nhập quang có... thành hai nhóm Đó là, truy nhập vơ tuyến”và truy nhập hưu tuyến” Trong đó, mạng truy nhập hữu tuyến bao gồm cáp đồng cáp quang 1.3.1 Mạng truy nhập cáp đồng Đây truy nhập sử dụng từ ngày đầu... thời Mạng truy nhập ngày chia làm 02 loại: - Mạng truy nhập có dây (wire) - Mạng truy nhập khơng dây (wireles) Mạng truy nhập khơng dây dùng vơ tuyến cố định ngày trở nên thơng dụng Phương thức truy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án khảo sát hệ thống mạng truy nhập honet , Đồ án khảo sát hệ thống mạng truy nhập honet , Đồ án khảo sát hệ thống mạng truy nhập honet , CHƯƠNG I: Giới Thiệu Mạng Truy Nhập, Hình 4: Giao diện V5 giữa mạng truy nhập và tổng đài, 3 Các dịch vụ V5 hỗ trợ, Các bản tin kích hoạt, Cấu trúc bản tin điều khiển, * Bản tin điều khiển chung (Common-Control), 1 Các giao diện HONET và dịch vụ cung cấp, 2 Cấu trúc phần cứng, 3 Cấu hình phần mềm, CHƯƠNG IV: Tìm Hiểu Nguyên Tắc Xử Lý Cuộc Gọi Trong Huawei, 2 Cuộc gọi PSTN từ LE đến AN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay